{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 32

Simulační nástroj ProCAST představuje komplexní řešení Everon Castings - lití oceli

pro slévárenský průmysl. Nabízí sadu

modulů a slévárenských nástrojů, které vám umožní splnit dnešní náročné požadavky tohoto

odvětví. Na základě metody konečných prvků ProCAST umožňuje prediktivní vyhodnocení celého procesu odlévání včetně vad vznikajících při lití a tuhnutí odlitku, mechanických vlastností a komplexní EMA - přesné lití

deformace dílu. ProCAST vám usnadní: predikci proveditelnosti výroby optimalizaci procesu lití zkrácení doby vývoje forem zlepšení kvality vyráběných odlitků

ŠKODA AUTO a.s. - tlakové lití

SEMINÁŘ Zveme Vás na sérii bezplatných seminářů zaměřených na využití numerické simulace v praxi. První seminář se bude konat v Brně v prostorách VUT již 1. 3. 2018 Téma: Praktické řešení konkrétních typů vad vzniklých při gravitačním lití Registrujte se na lsb@esi-group.com Více informací na našich webových stránkách: www.esi-group.com/cz/ProCASTseminar www.esi-group.com/cz

384

S l é vá re ns t v í . L X V . li s to p a d – p ro s in e c 2017 . 11–12

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2017  

Slevarenstvi 11-12 2017  

Profile for inasport