{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 30

Nekřemenná ostřiva na bázi aluminosilikátů

Obr. 2. Tepelná odolnost vybraných ostřiv [5] Fig. 2. Heat resistance of chosen base sands [5]

Obr. 4. Vliv obsahu SiO2 na tepelnou expanzi CERA- BEADS [5] Fig. 4. Influence of the SiO2 content on the thermal expansion CERABEADS [5]

Obr. 3. Koeficient tepelné expanze α Fig. 3. Coefficient of thermal expansion α

Obr. 5. Porovnání nákladů jednotlivých ostřiv na m3 ostřiva Pozn.: NCB = Cerabeads, 100 % = chromitové ostřivo Fig. 5. Comparison of costs of individual base sands per m3 of the base sand Note: NCB = Cerabeads, 100 % = chromite base sand

Tepelná vodivost [W/m.K]

JÁ D ROV É A F O R M OVACÍ S M Ě S I

J . B e ň o – R . O p a č i t ý – T. B a j e r

Obr. 6. Ochlazovací účinek vybraných ostřiv [5] Fig. 6. Cooling effect of chosen base sands [5]

Obr. 7. Vliv typu ostřiva CERABEADS na pevnost v ohybu, cold box – amin Fig. 7. Influence of the base sand CERABEADS type on the bending strength, cold box—amine

382

S l é vá re ns t v í . L X V . li s to p a d – p ro s in e c 2017 . 11–12

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2017  

Slevarenstvi 11-12 2017  

Profile for inasport