Page 1

Knižný katalóg Inaque 2017


Edícia Pandora 2017 Predstavuje diela autoriek zachytávajúce ženskú skúsenosť. Väčšinou ide o romány, poviedky, prípadne memoáre popredných súčasných európskych a amerických autoriek. V edícii vyšla Neapolská sága Eleny Ferrante, poviedkové zbierky Tessy Hadley, Danielle McLaughlin, Jamie Quatro či román Saphie Azzeddine.

elena ferrante geniálna priateľka elena ferrante Príbeh nového priezviska elena ferrante príbeh stratenej dcéry elena ferrante tí, čo odchádzajú – tí, čo zostávajú isabelle autissier náhle sami leila slimani uspávanka christine angot nedosiahnuteľná láska


EdĂ­cia Pandora 2017


elena ferrante geniálna priateľka

Neapol na konci päťdesiatych rokov. Dve dievčatá vyrastajú vo

titul

svete chudoby a násilia, v uzavretom vesmíre, v ktorom je nutné

geniálna priateľka

prispôsobiť sa, dodržiavať pravidlá a zvyky, byť ako ostatní. Dve

autorka

dievčatá, od začiatku iné, k sebe nachádzajú cestu, až sa stanú

elena ferrante

neoddeliteľnými.

preklad

Elena je pekná a svetlovlasá. Učí sa, snaží sa každému vyhovieť,

ivana dobrakovová

splniť, čo sa od nej čaká. Rebelantská Lila je tmavá zlá, ale nes-

rozmer 130 x 20 mm

mierne bystrá… priam geniálna. Nebojí sa nikoho a ničoho. Zo

počet strán 320

školy však odchádza pomáhať otcovi a bratovi v obuvníckej dielni.

väzba hardcover

Naopak, Elena, ktorú podporuje učiteľka, pokračuje v štúdiu na

odporúčaná cena

gymnáziu ako deti z bohatších rodín, ktorých rodičia si to môžu

13,99 eur

dovoliť.

vyšlo 2015

Dievčatá sa menia navonok aj vo vnútri, ich cesty sa rozchádza-

isbn 978-80-89737-15-4

jú a znovu krížia na pozadí živej, ale temnej a  drsnej neapolskej štvrte. A  tie cesty ich vedú k  dospelosti. Detstvo nezostáva bez následkov, bez spomienok na túženie a utrpenie. Geniálna priateľka je portrétom dvoch nezabudnuteľných dievčat, ktorý Elena Ferrante vykresľuje s vášňou a nehou až do dna ich duše. Je to fascinujúci román. Freska z hluku, obrazov a farieb, poodchýlené okno do druhého sveta, do inej doby. Nezabudnuteľný príbeh priateľstva.

Elena Ferrante už dvadsať rokov prekvapuje každým novým románom literárny svet. Autorka, ktorá si škrupulózne chráni svoje súkromie a píše pod pseudonymom, vracia literatúre moc zasiahnuť čitateľa príbehom, nezabudnuteľnými postavami a ich intímnymi drámami. Je jednou z najpresvedčivejších, najvnímavejších a  najštýlovejších autoriek. Svojimi románmi si získala obdivovateľov medzi spisovateľmi, umelcami a  kritikmi. Najväčší úspech však zožala predovšetkým u čitateľov, ktorí v nej objavili autorku, ktorá krásne a strhujúco rozpráva o tajomstvách spolupatričnosti, vzťahov, lásky, rodiny a priateľstva.

4 Edícia Pandora 2017


elena ferrante príbeh nového priezviska

Druhá kniha z Neapolskej ságy začína vo chvíli, keď Elena spolu

titul

so svojou „geniálnou priateľkou“ Lilou nechávajú za sebou svoje

príbeh

klaustrofobické dievčenstvo a vstupujú do sveta búrlivej mladej

nového priezviska

dospelosti, ktorú sprevádza láska, strata a zmätok. Na pozadí

autorka

Neapola 60. a 70. rokov sa predtým nerozlučné priateľky vyberajú

elena ferrante

každá svojou cestou.

preklad

Lila sa ako šestnásťročná vydala za bohatého Stefana Carraciho

ivana dobrakovová

len, aby v svadobný večer zistila, že ju zradil, a tak ich manželstvo

rozmer 134 x 207 mm

pochoval. Elena si naopak vybrala školu, netradičnejší spôsob,

počet strán 364

ako sa oslobodiť od dusivého života štvrti.

väzba hardcover odporúčaná cena

Príbeh dvoch priateliek z neapolskej štvrte pokračuje. Elena a Lila

14,99 eur

majú dvadsať rokov. Lila je uväznená v tradičnom manželstve,

vyšlo 2016

zatiaľ čo Elena pokračuje na svojej ceste hľadania seba samej.

isbn 978-80-89737-35-2

Komplikovaný a meniaci sa vzťah medzi nimi ich často spája, ale aj rozdeľuje. Každá z nich sa ocitá na pomedzí bolestivého odporu a hlbokej lásky, ktorú k tej druhej cíti. Dievčatá dospievajú, sú z nich ženy, uprostred života ktorých stojí toto zvláštne a dokonale vykreslené priateľstvo.

„Neapolská sága Eleny Ferrante je jedným z najväčších úspechov modernej literatúry“ – Independent

5 Edícia Pandora 2017


elena ferrante tí, čo odchádzajú – tí, čo zostávajú

V tretej časti Neapolskej ságy sa z dievčat Eleny a Lily stávajú ženy.

titul

Lila, ktorá sa v šestnástich vydala, má malého syna, opustila man-

tí, čo odchádzajú –

žela a výhody, ktoré jej prinášalo manželstvo, a  pracuje ako ro-

– tí, čo zostávajú

botníčka vo fabrike. Elena odišla zo štvrte, skončila vysokú školu

autorka

a vydala úspešný román. Otvorili sa jej dvere do sveta vzdelaných

elena ferrante

ľudí. Obe ženy sa snažia prebúrať múry väzenia, ktorým je život

preklad

v biede, nevedomosti a podriadení sa. Plávajú v mori príležitostí,

ivana dobrakovová

ktoré priniesli sedemdesiate roky. A predsa ich stále spája silné

rozmer 134 x 207 mm

puto, ktoré nemôžu preťať žiadne vonkajšie okolnosti.

počet strán 352 väzba hardcover odporúčaná cena 15,99 eur

„Ak ste nečítali romány Eleny Ferrante, je to akoby ste nečítali Gustava

dátum vydania

Flauberta v 1856... Nesporne geniálne.“ – Granta

6. marec 2017 isbn 978-80-89737-49-9

Od vydania románu Geniálna priateľka, prvého dielu Neapolskej ságy, získala Elena Ferrante povesť jednej z najstrhujúcejších, najvnímavejších a najelegantnejších súčasných rozprávačiek. Obľúbili si ju spisovateľky ako Jhumpa Lahiri, Elizabeth Strout, Claire Messud, ako aj kritici a kritičky. Ale nepochybne najväčší úspech zožala u  čitateľov a  čitateliek, ktorí v  jej knihách našli príbehy o ľudských vzťahoch, láske, rodine a priateľstve.

„Pôvabné a strhujúce... košatý, a predsa intímny skvost rozprávania.“ – Sonali Deraniyagala

6 Edícia Pandora 2017


elena ferrante príbeh stratenej dcéry

„Nič podobné tu ešte nikdy nevyšlo,“ napísal britský Guardian o Ne-

titul

aposlskej ságe. Na pozadí Neapola, ktorý je tak zvodný, ako aj

príbeh

nebezpečný a radikálne sa meniaceho sveta, rozpráva Elena Fer-

stratenej dcéry

rante s bezprecedentnou úprimnosťou a genialitou príbeh celoži-

autorka

votného priateľstva dvoch žien.

elena ferrante preklad

Príbeh stratenej dcéry je záverečným dielom strhujúcej ságy

ivana dobrakovová

o dvoch ženách – premýšľajúcej a  vzdelanej Eleny a  neskrotnej

rozmer 134 x 207 mm

Lily. Obe sú dospelé, majú manželov, milencov, deti a starnúcich

počet strán xxx

rodičov. Priateľstvo im slúžilo ako kotva v živote. Obe sa snažili

väzba hardcover

uniknúť zo štvrte, v ktorej vyrástli – bola väzením konformity, ná-

odporúčaná cena 15,99 eur

silia a neporušiteľných tabu. Elena sa vydala, odišla do Florencie

dátum vydania

a napísala niekoľko kníh. V záverečnej časti ju neviditeľná sila zno-

21. august 2017

vu ťahá do Neapola.

isbn 978-80-89737-54-3

„Ferrante píše so silou vyhradenou výhradne pre hurikány ženských mien.“ – Jennifer Gilmore

7 Edícia Pandora 2017


isabelle autissier náhle sami

Louise je skúsená horolezkyňa, Ludovic je statný mladý muž.

titul

Opustia svoje parížske zamestnania a vydajú sa na cestu oko-

náhle, sami

lo sveta. Zastavia sa na nádhernom ostrove medzi Patagóniou

autorka

a Hornským mysom. Divoká príroda, zasnežené vrcholky hôr, ľa-

isabelle autissier

dovcové krátery, jazerá bez vody sa však zmenia na nočnú moru.

preklad

Zamilovaný muž a žena sú zrazu úplne sami.

mária michalková

Ich novými spoločníkmi sa stávajú tučniaky, uškatce, tulene

rozmer 134 x 207 mm

a potkany. Ako bojovať s hladom a vyčerpaním? A ak prežijú, budú

počet strán 144

schopní vrátiť sa medzi ľudí? Ako im opíšu neopísateľné?

väzba hardcover

Román Náhle, sami je strhujúcim príbehom dvoch Robinsonov,

cena 12,99 eur

príbehom o tom, čo z nás uprostred neľútostnej prírody robí ľudí.

dátum vydania 6. marec 2017 isbn 978-80-89737-47-5

Náhle, sami „Isabelle Autissier sa plaví vo vodách literatúry tak ako po oceáne okolo sveta, s vášňou.“ – Figaro „Strhujúce. Začítajte sa do tohto románu a nepustíte ho z ruky.“ – L’Obs „Provokatívna kniha na pol ceste medzi Julesom Vernom a Robertom Stevensonom.“ – Parisien Magazine

isabelle autissier je prvá žena, ktorá sama oboplávala svet na plachetnici. Je autorkou niekoľkých románov a predsedníčkou francúzskeho Svetového fondu na ochranu prírody (WWF). Román Náhle, sami bol v roku 2015 nominovaný na Goncourtovu cenu.

8 Edícia Pandora 2017


leila slimani uspávanka

Keď sa Myriam, matka dvoch detí, rozhodne napriek nevôli svojho

titul

manžela, vrátiť do práce v advokátskej kancelárii, začnú manželia

usprávanka

hľadať pestúnku. Po prísnom výbere zamestnajú Louise, ktorá si

autorka

veľmi rýchlo získa náklonnosť detí a stane sa z nej neodmysliteľná

leila slimani

súčasť domácnosti. Postupne sa pasca vzájomnej závislosti za-

preklad

klapne, až kým neskončí drámou.

aňa ostrihoňová

Prostredníctvom priliehavého opisu mladého manželstva a fas-

rozmer 134 x 207 mm

cinujúcej a záhadnej postavy pestúnky sa nám odhaľuje dnešná

počet strán 144

doba so svojimi predstavami o láske a výchove, nerovnocenných

väzba hardcover

vzťahoch a peniazoch, spoločenských a kultúrnych predsudkoch.

cena 12,99 eur

Leila Slimani píše ostrým štýlom, do ktorého preniká temná poé-

dátum vydania

zia a od prvých strán vytvára napätie.

5. apríl 2017 isbn 978-80-89737-48-2

leïla slimani sa narodila v roku 1981. Pracovala ako novinárka pre časopis Jeune Afrique, v ktorom sa venovala najmä reportážam zo severnej Afriky. V roku 2014 jej vyšiel debutový román V kanibalovej záhrade, ktorý bol nominovaný na cenu Flora. Za svoj druhý román Uspávanka dostala v roku 2016 prestížnu Goncourtovu cenu.

9 Edícia Pandora 2017


christine angot nedosiahnuteľná láska

Pierre a Rachel prežijú koncom päťdesiatych rokov krátky a  in-

titul

tenzívny románik v Châteauroux. Charizmatický Pierre pochádza

nedosiahnuteľná

z meštiackej parížskej rodiny a  Rachel, ktorá pracuje na sociál-

láska

nom úrade, je ním fascinovaná. Hoci si ju odmieta vziať, narodí

autorka

sa im dcéra Christine, ktorú matka vychováva sama. Vytvorí sa

christine angot

medzi nimi silné puto, ktoré začne povoľovať, až keď sa po rokoch

preklad

znovu objaví Pierre a dcéru vovedie do intelektuálneho sveta.

aňa ostrihoňová

Christine Angot v románe Nedosiahnuteľná láska odhaľuje vzťah

rozmer 134 x 207 mm

s množstvom vrstiev a rozmerov, vzťah prechádzajúci od bez-

počet strán xxx

podmienečnej láske k matke až k odporu na pozadí spoločen-

väzba hardcover

sko-ľúbostnej vojny a cestu ženy zničenej životom a vášňou

cena 12,99 eur

venovanou mužovi.

dátum vydania 26. apríl 2017

Pre spisovateľku, poviedkarku a dramatičku christine angot je charakteristický strohý, naliehavý štýl, ktorým zdanlivo priamo, často vo fragmentoch opisuje nesmierne osobné, často traumatické skúsenosti. Vďaka románu Stretnutie, za ktorý v roku 2006 dostala Prix de Flore či Týždeň prázdnin sa vo Francúzsku považuje za najodvážnejšiu a najvýraznejšiu zo súčasných spisovateliek. Román Nedosiahnuteľná láska bol v roku 2015 nominovaný na Goncourtovu cenu a získal Prix Décembre.

10 Edícia Pandora 2017

isbn 978-80-89737-50-05


maeve brennan príbehy z new yorku – rozvláčna dáma

Spomedzi množstva novinárov a reportérov, ktorí v päťdesiatych

titul

a šesťdesiatych rokoch písali pre časopis New Yorker je najvýraz-

príbehy z new yorku –

nejšou Írka Maeve Brennan. Od roku 1954 do roku 1981 písala do

rozvláčna dáma

rubriky Šum mesta pod pseudonymom Rozvláčna dáma.

autorka

Jej nezabudnuteľné momentky zo života malých reštaurácií, lac-

maeve brennan

ných hotelov a preplnených ulíc okolo Times Square a vo Village

preklad

predstavujú nadčasovú, trpkosladkú poctu mestu, ktoré nazývala

aňa ostrihoňová

najľahostajnejším, najambicióznejším, najzmätenejším, najko-

rozmer 135 x 207 mm

mickejším, najsmutnejším a najchladnejším a zároveň najľudskej-

počet strán 144

ším z miest.

väzba hardcover

Momentky z New Yorku niekedy pripomínajú maľby Edwarda

cena 13,99 eur

Hoppera. Maeve Brennan v nich zachytáva svetlo, ktoré dopadá

dátum vydania

a osvetľuje scénu pri stole v reštaurácii, hotelovej lobby či v metre.

15. september isbn 978-80-89737-55-0

maeve brennan sa narodila v Dubline. Ako sedemnásťročná odišla s rodičmi do Washintonu D.C. a v Spojených štátoch už zostala natrvalo. V New Yorku si v päťdesiatych rokoch zarábala ako novinárka v  ženskom časopise, neskôr sa zamestnala v  redakcii časopisu New Yorker, do ktorého prispievala stĺpčekmi, krátkymi recenziami a poviedkami.

Maeve Brennan Príbehy z New Yorku Rozvláčna dáma

Preklad Aňa Ostrihoňová

11 Edícia Pandora 2017


Edícia Short 2017 Predstavuje poviedky a novely svetových autorov a autoriek. V edície vyšli dve novely Roberta Bolaňa, novela Sibylle Berg či romány Andreia Makina.

hadim ismailov mrŕtve jazero max porter smútok je tvor s krídlami


short. EdĂ­cia Short 2017


hadim ismailov mŕtve jazero

Desivý príbeh o dedičstve studenej vojny. Jeržan vyrastá v odľah-

titul

lej časti sovietskeho Kazachstanu, kde sa testujú jadrové zbrane.

mŕtve jazero

Zamiluje sa do susedovej dcéry a v jeden večer, aby na ňu spravil

autor

dojem, skočí do zakázaného jazera. Rádioaktívna voda Jeržana

hamid ismailov

zmení. Nikdy z neho nevyrastie muž, zatiaľ čo z  dievčaťa, ktoré

preklad

miluje, sa stane krásna žena.

julia Sherwood rozmer 110 x 169 mm

Hamid Ismailov sa narodil v roku 1954 v Kirgizskej SSR a neskôr sa pre-

počet strán xxx

sťahoval do Uzbekistanu. Píše po rusky a uzbecky a jeho romány a poézia

väzba hardcover

boli preložené do nemčiny, francúzštiny, angličtiny a španielčiny a iných

cena 10,90 eur

europskych jazykov. V roku 1994 bol pre svoje „neprijateľné demokratické

dátum vydania

tendencie“ nútený emigrovať do Veľkej Británie a v  súčasnosti pracuje

16. máj 2017

v BBC World Service. V Uzbekistane sú jeho diela dodnes zakázané

isbn 978-80-89737-51-2

preklad julia sherwood

hamid ismailov mŕtve jazero

14 Edícia Short 2017


max porter smútok je tvor s krídlami

Dvaja malí chlapci v londýnskom byte čelia neznesiteľnému smút-

titul

ku z náhlej straty matky. Ich otec, ktorý sa venuje poézii Teda Hu-

smútok je tvor

ghesa, si predstavuje budúcnosť naplnenú láskavými návštevami

s krídlami

a prázdnotou.

autor

V tejto temnej noci ich navštívi Vrana – zákerný, smutný tvor, kto-

max porter

rý lieči a dozerá na deti. Smutný vták je priťahovaný touto rodinou

preklad

a vyhráža sa, že zostane dovtedy, kým ho už nebude potrebovať.

aňa ostrihoňová

Výnimočný debut Maxa Portera je naplnený nečakaným humo-

rozmer 110 x 169 mm

rom a pravdou.

počet strán xxx väzba hardcover cena 11,99 eur dátum vydania

„Úžasné... Každý, kto niekoho niekedy miloval alebo ho stratil, bude

13. jún 2017

týmto príbehom uchvátený. Je veľmi smutný a veľmi zábavný.“ – Robert

isbn 978-80-89737-52-9

Macfarlane „ Jedna z najprekvapivejších kníh roka.“ – Spectator „Niečo takéto ste ešte nečítali.“ – Guardian „Úplne úchvatné. Naozaj, naozaj pozoruhodné.“ – Nathan Filer „Vtipné a láskavé a skutočné, k tejto knižočke sa treba vracať a vychutnávať si ju.“ – Francesca Wade, Telegraph „Súdržné a úchvatné.“ – London Review of Books „Ožarujúce čítanie.“ – TLS

max porter

„Smútok je tvor s krídlami nám ukazuje, ako inak dokáže vyzerať román a čoho všetkého je schopný, keď nás sprevádza temným a citlivým územím stránku za stránkou, akoby sme leteli na krídlach.“ – Kirsty Gunn, Guardian 15 Edícia Short 2017

prekl ad aňa ostrihoňová


Edícia La Pomme 2017 Predstavuje eseje, beletrizované reportáže a texty autorov a autoriek, ktorí sú známi ako básnici, prozaičky, filozofi či novinári. V edícii vyšli texty Michela Houellebecqa, list manželke od Andrého Gorza či rozhovor Alaina Badioua.

doris lessing väzenia, v ktorých sme sa rozhodli žiť kristin dombek sebectvo tých druhých / esej o strachu z narcizmu


EdĂ­cia La Pomme 2017


doris lessing väzenia, v ktorých sme sa rozhodli žiť

„Samozrejme, že sa nájdu originálne mysle, ľudia, ktorí si stoja za svojím,

titul

ktorí sa nestanú obeťou potreby hovoriť alebo robiť to, čo všetci ostatní.

väzenia, v ktorých sme sa

Ale je ich málo. Veľmi málo.“

rozhodli žiť autorka doris lessing

Kniha s názvom Väzenia, v  ktorých sme sa rozhodli žiť sú zbierkou

preklad

prednášok Doris Lessingovej, nositeľky Nobelovej ceny za litera-

aňa ostrihoňová

túru. V týchto výnimočných textoch sa zdôrazňuje význam ne-

rozmer 110 x 169 mm

závislého myslenia, spochybňovanie zaužívaných myšlienkových

počet strán xxx

schém a vzorcov a odolávanie lákavej apatii. Doris Lessing tvrdí,

väzba hardcover

že len, ak sme dostatočne slobodní na to, aby sme spochybnili

cena 11,99 eur

autoritu a dovolili si nesúhlasiť, môžeme poraziť despotizmus

dátum vydania

a nevedomosť.

27. jún 2017 isbn 978-80-89737-53-6

doris lessing sa narodila v roku 1919 v Iráne. Medzi jej najznámejšie diela patrí cyklus piatich románov nazvaný Deti násilia. V roku 2007 jej Švédska kráľovská akadémia udelila Nobelovu cenu za literatúru ako „spisovateľke ženskej skúsenosti, ktorá skepticky, ostro a vizionársky podrobila skúmaniu rozdelenú civilizáciu.“ Umrela v novembri 2013 v Londýne.

Doris lessing väzenia v ktorých sme sa

, rozhoDli žiť

preklaD aňa ostrihoňová

18 Edícia La Pomme 2017


Knižný katalóg Inaque 2017

Ďakujeme Slovenskej národnej galérii za súhlas s použitím diel jej zbierok Všetky diela nájdete aj na www.webumenia.sk

V katalógu su použité tieto diela Armin Glatter � Dievča s knihouj � 1920 –1930 � majetok SNG Peter Michal Bohúň � Podobizeň umelcovej manželky Žofie rod. Klonkayovej � 1853 � majetok SNG Maximilián Kurth � Štúdia čítajúceho starca � 1904 � majetok SNG Vojtech Pállik � Podobizeň cirkevného hodnostára � 1865 � majetok SNG Jozef Božetech Klemens � Portrét pani Juppovej � 1845 � majetok SNG

Knižný katalóg vydavateľstva Inaque 2017  
Knižný katalóg vydavateľstva Inaque 2017  
Advertisement