Page 1

TKNIKAKO PERTSONALGOA PERSONAL DE TKNIKA

多quien es quien ?


Eta zergatik dokumentu hau? ¿Y porqué este documento? Dokumentu honen helburua, Tknikan lanean dihardugun pertsonekin harremanetan jartzeko bide desberdinak aurkeztea da. El objetivo de este documento es facilitaros las distintas opciones que existen para ponerse en contacto con las distintas personas de Tknika.

TKNIKAKO ZUZENDARIA DIRECTOR DE TKNIKA

Iñaki Mujika Aizpurua Email: imujika@tknika.net Tel: 943.08.29.15 (ext 2901)

2

http://www.tknika.net

Zamalbide Auzoa z/g 20100 Errenteria (Gipuzkoa), 943 08 29 00


TEKNOLOGIA ARLOA ÁREA TECNOLÓGICA TEKNOLOGIA ARLOKO ETA IKT ARLOKO KOORDINATZAILEA / COORDINADOR ÁREA TECNOLOGÍCA Y ÁREA IKT Jon Labaka Arloko Proiektuen Koordinazioa / Coordinación de Proyectos de Área Email: jlabaka@tknika.net Tel: 943.08.29.15 (ext 2905)

Dinamizatzaileak eta Proiektuak Dinamizadores/as y Proyectos Miren Canellada Teknogia Proiektuen Dinamitzailea / Dinamizadora de Proyectos Tecnológicos Email: mcanellada@tknika.net Tel: 943.08.29.15 (ext: 2910) KUDEATZEN DITUEN PROIEKTUAK / PROYECTOS QUE GESTIONA • • •

Teknika Bioteknologikoak / Técnicas Biotecnológicas Karbono zuntzezko piezen diseinua, fabrikazioa eta balidazioa / Diseño, fabricación y validación de piezas de Fibra de Carbono Tentsio altuko teknikari zertifikatua ibilgailu elektrikoetan / Certificado de técnico de alto voltaje em vehículos electricos.

Jose Antonio Joubert Soldadura eta Galdaragintza Dinamizatzailea / Dinamizador de Soldadura y Calderería Email: jajoubert@tknika.net Tel: 943.08.29.15 (ext: 2910 / 2954) KUDEATZEN DITUEN PROIEKTUAK / PROYECTOS QUE GESTIONA: • Ez-ohiko materialeen mekanizazioa / Mecanizado de materiales especiales. • Makina egoeraren monitorizazioa / Motorización del estado de la máquina.

Aitor Otaño Energia Berriztagarrien Dinamizatzailea / Dinamizador de Energias Renovables. Email: aotano@tknika.net Tel: 943.08.29.15 (ext: 2956) KUDEATZEN DITUEN PROIEKTUAK / PROYECTOS QUE GESTIONA: • Mikrogenerazioa / microcogeneración • Etxebizitza isolatuen biomasaren aprobetxamendua / Aprovechamiento de la biomasa en la vivienda aislada Zamalbide Auzoa z/g

20100 Errenteria (Gipuzkoa), 943 08 29 00

http://www.tknika.net

3


TEKNOLOGIA ARLOA ÁREA TECNOLÓGICA Patxi Guardia Telekomunikazioen Dinamizatzailea / Dinamizador de Telecomunicación Email: pguardia@tknika.net Tel: 943.08.29.15 (ext: 2950) KUDEATZEN DITUEN PROIEKTUAK / PROYECTOS QUE GESTIONA: • Elektrizitate-Elektronika arloa energia sektorean posizionatzea eta espezializatzea / Posicionamiento y especialización de la familia de Electricidad-Electrónica en el sector de la energía • Prestakuntza laguntza sistema mobiltatean / Sistemas de apoyo a la Formación (SAF) • Formación de especialistas en comercialización de madera y productos de madera / Zura eta zurezko produktuak ezaugarritzearen eta merkaturatzearen arloko espezialisten prestakuntza

Isidro Zaldua Industria-Automatizazioaren Dinamizatzailea / Dinamizador de Automatización Industrial Email: izaldua@tknika.net Tel: 943.08.29.15 (ext: 2910 / 2953) KUDEATZEN DITUEN PROIEKTUAK / PROYECTOS QUE GESTIONA: • ECU-en diagnosia eta konpontzea. / Diagnostico y reparación de ECU´s • Android-en erabilera prozesu industrialen kontroletan / Android para control de procesos industriales. • Euskoskills

Unai Ziarsolo Fabrikazio Mekanikoaren Dinamizatzailea / Dinamizador de Fabricación Mecánica Email: uziarsolo@tknika.net Tel: 943.08.29.15 (ext: 2910 / 2955) KUDEATZEN DITUEN PROIEKTUAK / PROYECTOS QUE GESTIONA: • Micromanufacturing • Lotura sistemak / Sistemas de amarre • Beroko eta erdiberoko forjaketa prozesuen modelizazioa bere zenbakizko analisirako / Modelización de procesos de forja en caliente y semicaliente para su análisis numérico.

4

http://www.tknika.net

Zamalbide Auzoa z/g 20100 Errenteria (Gipuzkoa), 943 08 29 00


IKT ARLOA ÁREA TIC IKT Dinamizatzaileak eta Proiektuak Dinamizadores y Proyectos TIC Iñaki Telleria Zentroak Kudeatzeko Programen Dinamizatzailea / Dinamizador Programas de Gestión de Centros Email: itelleria@tknika.net Tel: 943.08.29.15 (2913 / 2942) KUDEATZEN DITUEN PROIEKTUAK / PROYECTOS QUE GESTIONA: • Ikate

Xabier Ezpeleta Sare Administratzailea /Administrador de Redes Email: xezpeleta@tknika.net Tel: 943.08.29.15 (2913 / 2944) KUDEATZEN DITUEN PROIEKTUAK / PROYECTOS QUE GESTIONA: • Elkarnet: sare administrarien beharren kudeaketa / Elkarnet: gestión de necesidades de los administradores de red • Lizentzi serbitzaritza / Servidor de licencias. • Segurtasun kopien sistema bateratua / Sistema centralizado de copias de seguridad.

Zamalbide Auzoa z/g

20100 Errenteria (Gipuzkoa), 943 08 29 00

http://www.tknika.net

5


kudeaketa arloa ÁREA de gestión KUDEAKETA ARLOKO KOORDINATZAILEA / COORDINACIÓN ÁREA GESTIÓN Samuel Triguero Arloko Proiektuen Koordinazioa / Coordinación de Proyectos de Área Email: striguero@tknika.net Tel: 943.08.29.15 (ext 2902)

KUDEATZEN DITUEN PROIEKTUAK / PROYECTOS QUE GESTIONA: • “Marketingunea” Hezkuntza Marketin praktika komunitatea / Comunidad de Práctica de Marketing Educativo “Marketingunea” • (TknikaINNOVA) berrikuntzarako Kultura / Cultura para la innovación (TknikaINNOVA) • Aldaketarako kudeaketa – Zeharkakotasuna / Gestión del Cambio - Transversalidad • “ZUBI” Zuzendarien foroa / Foro de Directores/as “ZUBI” • RAINOVA Proiektua / Proyecto RAINOVA • Ikastetxeen nazioartekotze proiektua / Proyecto de Internacionalización de Centros • Berrikuntzaren kudeaketa Proiektua - Plataforma/ Proyecto de Gestión de la innovación - Plataforma

Dinamizatzaileak eta Proiektuak Dinamizadores y Proyectos Juan Ramon Errasti Kudeaketa-Berrikuntzaren Dinamizailea / Dinamizador de Innovación en la Gestión Email: jrerrasti@tknika.net Tel: 943.08.29.15 (2984) KUDEATZEN DITUEN PROIEKTUAK / PROYECTOS QUE GESTIONA: • “Marketingunea” Hezkuntza Marketin praktika komunitatea / Comunidad de Práctica de Marketing Educativo “Marketingunea” • Berrikuntzaren kudeaketa Proiektua - Plataforma / Proyecto de Gestión de la innovación – Plataforma • Barne kudeaketa / Gestión interna. • Tknika aldizkariaren koordinazioa / Coordinación de la revista Tknika

6

http://www.tknika.net

Zamalbide Auzoa z/g 20100 Errenteria (Gipuzkoa), 943 08 29 00


kudeaketa arloa ÁREA de gestión Jose Luis Fernández Nazioarteko Kudeaketaren Dinamizatzailea / Dinamizador de Gestión Internacional Email: jlfernandez@tknika.net Tel: 943.08.29.15 (2912) KUDEATZEN DITUEN PROIEKTUAK / PROYECTOS QUE GESTIONA: • • • •

Tknika proiektuen internazionalizazioa / Internacionalización de proyectos de Tknika Ikastetxeen nazioartekotze proiektua / Proyecto de Internacionalización de Centros RAINOVA Proiektua / Proyecto RAINOVA. Mugikortasuna / Movilidad. 1. Sharing Knowledge in innovation projects 2. Entrepreneurial advanced practices in European Regions.

Victor Arias Nazioarteko Kudeaketaren Dinamizatzailea / Dinamizador de Gestión Internacional Email: barias@tknika.net Tel: 943.08.29.15 (2933) KUDEATZEN DITUEN PROIEKTUAK / PROYECTOS QUE GESTIONA: • Berrikuntzaren kudeaketa Proiektua - Plataforma / Proyecto de Gestión de la innovación - Plataforma • “Chile bekak” hitzarmena / Convenio “Becas Chile” • RAINOVA Proiektua / Proyecto RAINOVA • OSA Europear proiektua / Proyecto Europeo – OSA • Ikastetxeen Nazioartekotze Proiektua / Proyecto de Internacionalización de Centros

Javier Unamuno Ekintzailetzaren Dinamizatzailea / Dinamizador de Emprendizaje Email: junamuno@tknika.net Tel: 943.08.29.15 (2933) KUDEATZEN DITUEN PROIEKTUAK / PROYECTOS QUE GESTIONA: • UrratsBat • ELM Programa (Ekintzaileentzat Laguntasun Metodologia) / Programa MAE (Metodología de Acompañamiento al Emprendedor) • EKINGUNE Plataforma / Plataforma EKINGUNE

Pili Diez Enpresa Gazte Hezitzailea (EGH) / Empresa Joven Educativa (EJE) Email: pdiez@tknika.net Tel: 943.08.29.15 (2909) KUDEATZEN DITUEN PROIEKTUAK / PROYECTOS QUE GESTIONA: • Enpresa Gazte Hezitzailea / Empresa Joven Educativa (EJE) • EKINGUNE plataforma / Plataforma EKINGUNE

Zamalbide Auzoa z/g

20100 Errenteria (Gipuzkoa), 943 08 29 00

http://www.tknika.net

7


prestakuntza arloa ÁREA de foRmación PRESTAKUNTZA ARLOKO KOORDINATZAILEA/ COORDINADOR ÁREA FORMACIÓN Agustin Agirre Arloko Proiektuen Koordinazioa / Coordinación de Proyectos de Área Email: aagirre@tknika.net Tel: 943.08.29.15 (ext 2904)

KUDEATZEN DITUEN PROIEKTUAK / PROYECTOS QUE GESTIONA: • • • •

HEZIBI Alternantziako Prestakuntza Programa / Programa de Formación en Alternancia HEZIBI LH zuzendarien prestakunta ikastaroa / Curso para directores de FP LHko Eleaniztasun programa / Programa Multilingüe de FP LHko irakaslegoaren prestakuntza / Formación del profesorado de FP: • Etengabeko Prestakuntza ikastaroak -LHko katalogoa “Garatu”- / Cursos de Formación Permanente -Catálogo de FP “Garatu”• Ikastetxe eta ikastetxe arteko prestakuntza planak / Planes de Formación de centro e intercentros • Banakako diru laguntzak / Ayudas individuales • Irakasleen enpresetako egonaldiak / Estancias formativas en empresas

Dinamizatzaileak eta Proiektuak Dinamizadores y Proyectos Esther Larrañaga Prestakuntza Dinamizatzailea / Dinamizadora de Formación Email: elarranaga@tknika.net Tel: 943.08.29.15 (2922) KUDEATZEN DITUEN PROIEKTUAK / PROYECTOS QUE GESTIONA: • • • •

8

Tknikako prestakuntza kudeaketa / Gestión de formación de Tknika LH zuzendarien prestakunta ikastaroa / Curso para directores de FP LHko Eleaniztasun programa / Programa Multilingüe de FP LHko irakaslegoaren prestakuntza / Formación del profesorado de FP: • Etengabeko Prestakuntza ikastaroak -LHko katalogoa “Garatu”- / Cursos de Formación Permanente -Catálogo de FP “Garatu”• Ikastetxe eta ikastetxe arteko prestakuntza planak / Planes de Formación de centro e intercentros • Banakako diru laguntzak / Ayudas individuales • Irakasleen enpresetako egonaldiak / Estancias formativas en empresas

http://www.tknika.net

Zamalbide Auzoa z/g 20100 Errenteria (Gipuzkoa), 943 08 29 00


prestakuntza arloa ÁREA de foRmación José Ramón Gómez Berrikuntza Metodologikoan Dinamizatzailea / Dinamizador de Innovación Metodológica Email: jrgomez@tknika.net Tel: 943.08.29.15 (2910) KUDEATZEN DITUEN PROIEKTUAK / PROYECTOS QUE GESTIONA: • Ikaskuntza-agertoki berriak lanbide-heziketan / Escenarios de aprendizaje para la formación • Sormena arazoak konpontzearen eta lankidetza-formulen bitartez /Creatividad a traves de la resolución de problemas y fórmulas colaborativas • Zeharkako konpetentzien ebaluazioa / Evaluación de competencias transversales

Gaizka Bilbao Formakuntzarako e-Erremintak Dinamizatzailea / Dinamizador de e-Herramientas para la Formación. Email: gbilbao@tknika.net Tel: 943.08.29.00 (2924) KUDEATZEN DITUEN PROIEKTUAK / PROYECTOS QUE GESTIONA: • Moodle administratzea • Mobile Learning • ExeLearning erremintaren erabilera zabaltzea

Jesús Ezquerro Enpresa-LHko Ikastetxe Harremanak / Relación Empresas-Centros de FP Email: jezquerro@tknika.net Tel: 943.08.29.00 (2924) KUDEATZEN DITUEN PROIEKTUAK / PROYECTOS QUE GESTIONA: • ZERBEHAR • Enpresekin harremanak / Relación con empresas

Zamalbide Auzoa z/g

20100 Errenteria (Gipuzkoa), 943 08 29 00

http://www.tknika.net

9


orokorra general Bego単a Azkarate Administraritza Laguntzailea / Auxiliar Administrativa Email: bazkarate@tknika.net Tel: 943.08.29.15 (2900)

Juan Carlos Perez Atezaina / Conserje Email: jcperez@tknika.net Tel: 943.08.29.00 edo 943.08.29.15 (2917)

10

http://www.tknika.net

Zamalbide Auzoa z/g 20100 Errenteria (Gipuzkoa), 943 08 29 00

Nor da nor Tknikan 2013  

Nor da nor Tknikan 2013

Nor da nor Tknikan 2013  

Nor da nor Tknikan 2013

Advertisement