Page 1

Dit document is onderdeel van de “VO-koffer autisme” van het Steunpunt Autisme Noordelijk Zuid-Holland en kan worden gedownload op www.steunpunt-autisme.nl Alle rechten voorbehouden

2.6 Literatuurlijst Autisme Spectrum Stoornis Boeken: Algemeen autisme 

Attwood, T. (2001).Het syndroom van Asperger. Een gids voor ouders en hulpverleners. Lisse; Swets & Zeitlinger. ISBN: 90 265 1672 X

Auris (2003). Kenmerkende taalaspecten bij leerlingen met een autisme spectrum stoornis. Utrecht; Auris. Verkrijgbaar via www.auris3bergen.nl nieuws, “Uitgave rondom Autisme spectrum Stoornissen reader en scoringslijsten”. € 4,00 inclusief verzendkosten.

Baard, Monique. Elst, Desirée van der. Leijenhorst, Mieke van. (2006). Ongewild lastig in de puberteit en adolescentie. Inzicht in veel voorkomende (ontwikkelings)stoornissen. Pica. ISBN 90 776 7111 0

Bohemen.J van, (2000) Kinderen van de Kannerschool, Tirion uitgevers ISBN 90 4390 080X

Bruijn-Wanrooij, Colette de (2005). Geef me de vijf. ISBN 90 7512964 5

Bruijn-Wanrooij, Colette de (2007). Pubergids autisme. ISBN 978 90 5712 251 4

Clercq, H. (1999). Mama, is dit een mens of een beest? Over autisme. Antwerpen; Houtekiet. ISBN 90 5240 511 5

Clercq, H. (2005), Autisme van binnen uit. Een praktische gids. Houtekiet ISBN 90 5240 8432

Delfos, M.F. (2001). Een vreemde wereld. Over autisme, het syndroom van Asperger en PDD NOS, voor ouders, partners, hulpverleners en de mensen zelf. SWP. ISBN 90 666 53 841

Delfos, M.F. (2006) Leven met autisme. Houten ISBN 90 313 4821 X.

Delfos, M.F. (2001). Een vreemde wereld.Over autisme, het syndroom van Asperger en PDD NOS, voor ouders, partners, hulpverleners en de mensen zelf. Amsterdam; uitgeverij SWP. ISBN: 90 666 53 841

Delfos, M.F.(2004) Asperger in meervoud. Autisme en haar randgebieden uitgeverij SWP ISBN 90 666 5482 1

Fenega. M ( 1993) Autistische kinderen op school. Uitgave paedologisch instituut Amsterdam Duivendrecht. Aldaar verkrijgbaar.

Frith, U. (1996).Autisme. Sleutel tot het raadsel. Antwerpen Baarn; Hadewijch. ISBN:90 524 0353 8

Gerland, C. (2006). Autisme, relaties en seksualiteit. ISBN 90 5240 872 6.

2.6 literatuurlijst Autisme Spectrum Stoornis autismekoffer voorgezet onderwijs steunpunten autisme

1 uitgave nr 3 maart 2009


Dit document is onderdeel van de “VO-koffer autisme” van het Steunpunt Autisme Noordelijk Zuid-Holland en kan worden gedownload op www.steunpunt-autisme.nl Alle rechten voorbehouden

Gillberg, C., Peeters, T. (2003) Autisme medisch en educatief. Antwerpen/Goteborg Uitgeverij Houtekiet ISBN 90 5240 7134

Haddon, Mark, (2003) Het wonderbaarlijke voorval met de hond in de nacht. Uitg contact ISBN: 90-2541647-0

Hellemans, H. Vermeulen, P. Cornix, G. Lameillieure, L. de. Seks@autisme.kom. Een programma voor relationele en seksuele vorming voor jongeren en volwassenen met autisme. Deel 1. EPO. ISBN 90 6445 4302

Henault, Isabelle. (2006) Aspergersyndroom & seksualiteit in adolescentie en volwassenheid. Nieuwezijds. ISBN 90 571 2210 3

Klin, A., Volkmar, F.R. &Sparrow S.S. (2000).Asperger syndrome. New York London; The Guilford Press.

Kraaijer, D. (1998). Autistische stoornissen en verstandelijke beperking. Ontwikkelingsstoornis en ontwikkelingstekort. Lisse; Swets&Zeitlinger. ISBN: 90 265 1531 6

LNA (2003). Leerlingen met autisme in de klas, voor het basisonderwijs Een praktische gids voor leerkrachten en intern begeleiders (PO) Uitgeverij Meppel, Drukkerij Giethoorn ten Brink te bestellen bij het KPC e-mail: verkoop@kpcgroep.nl

LNA (2006). Leerlingen met autisme in de klas voor het voortgezet onderwijs Een praktische gids voor docenten, mentoren en zorgcoördinatoren Uitgeverij Meppel, Drukkerij Giethoorn ten Brink te bestellen bij het KPC e-mail: verkoop@kpcgroep.nl

Lieshout,T. (2002).Pedagogische adviezen voor speciale kinderen.Een praktisch handboek voor professionele opvoeders, begeleiders en leerkrachten. Houten Dieghem: Bohn Stafleu Van Loghum. ISBN 90 313 3727 7

Mulders, M.A.H.,Hansen, M.A.T.&Roosen, C.J.A. (1997).Autisme: aanpassen en veranderen. Handboek voor de ambulante praktijk. Assen; van Gorkum. ISBN:90 232 2878 2

Myles, Brenda e.a. (2006). Verborgen regels. Pica. ISBN 90 776 7100 5.

Park, Clara Clairborne (nieuwe druk 2002)Het beleg. De eerste acht jaar van een autistisch kind. Uitg AMBO Amsterdam. ISBN: 90-26317360

Park, Clara Clairborne (nieuwe druk 2002) Een weg naar de wereld. Volwassenwording van een autistisch kind uitg. AMBO Amsterdam. ISBN: 90-7802617352

Paternotte A. (1999). Waarom doe je zo?. Bilthoven; Landelijke vereniging Balans. ISBN: 90 800316 9 0

2.6 literatuurlijst Autisme Spectrum Stoornis autismekoffer voorgezet onderwijs steunpunten autisme

1 uitgave nr 3 maart 2009


Dit document is onderdeel van de “VO-koffer autisme” van het Steunpunt Autisme Noordelijk Zuid-Holland en kan worden gedownload op www.steunpunt-autisme.nl Alle rechten voorbehouden

Peeters,T. (1994). Autisme van begrijpen tot begeleiden. Antwerpen Baarn; Hadewijch ISBN 90 5240 230 2.

Peeters,T. & Quak,G.(2002). Het aspergersyndroom. Autisme in het regulier en speciaal onderwijs. Leuven Apeldoorn: Garant. ISBN 90 441 1281 3

Poort,I. Schipper,M. & Weber, A. (2004).Autisme begrijpen uitgave Bilthoven: Nederlandse Vereniging Autisme

Sainsbury, Clare (2004) Marsmannetje op school. Over schoolkinderen met het Aspergersyndroom. Uitg Houtekiet ISBN: 90 5240 7827

Veen,L. van der, Serra,M. Hoofdakker, B.J. van den & Minderaa,R.B. (2002).Sociaal onhandig. De opvoeding van kinderen met PDD NOS en ADHD. Assen; Van Gorcum. ISBN: 90 232 3495 2

Velde, Caroline van der, (2004) Oudergids autisme, een praktische handleiding sociale vaardigheden. Uitg. Nieuwezijds ISBN: 90-57121840

Vermeulen, P. (1996). Dit is de titel. Over autistisch denken. Berchem; EPO ISBN: 90 6445 123 0

Vermeulen, P. (1997). Een gesloten boek. Autisme en emoties. Berchem; EPOISBN: 90-334-4748-7

Vermeulen, P. (1999). Brein bedriegt. Als autisme niet op autisme lijkt. Berchem; EPO ISBN: 90 6445 127 3

Vermeulen, P. (2000) …!? Autisme en communicatie. Berchem; EPO ISBN: 90-6445221-0

Vermeulen, P. (1999) Communicatie is de kunst van verkeerd begrijpen ISBN: 90 804 280 6 X

Vermeulen, P. (2002) Beter vroeg dan laat en beter laat dan nooit. De onderkenning van autisme bij normaal tot hoogbegaafde personen. Berchem; EPO ISBN: 90 6445 261 X

Vermeulen, P. (2002). Voor alle duidelijkheid. Leerlingen met autisme in het gewoon onderwijs. Berchem; EPO ISBN: 90 6445 289 X

Vermeulen, P. Vermeulen, M.H. (2006). Mijn kind heeft autisme. TerraLannoo. ISBN 90 209 6632 4

Volkmar,F.R.ed. (1998). Autism and pervasive Developmental Disorders. Cambridge; University Press.

Wing,L. (2000). Leven met uw autistisch kind. Een gids voor ouders en begeleiders. Lisse; Swets & Zeitlinger. ISBN nr. 90 265 1565

2.6 literatuurlijst Autisme Spectrum Stoornis autismekoffer voorgezet onderwijs steunpunten autisme

1 uitgave nr 3 maart 2009


Dit document is onderdeel van de “VO-koffer autisme” van het Steunpunt Autisme Noordelijk Zuid-Holland en kan worden gedownload op www.steunpunt-autisme.nl Alle rechten voorbehouden

Zeevalking, Mia (2000). Autisme: hoe te verstaan, hoe te begeleiden ISBN: 90 313 2845 6

Zwaart, van der P. (?) Kinderen met autistische stoornissen in het (regulier) voortgezet onderwijs uitgave: Bilthoven Nederlandse Vereniging Autisme

Boeken: Vanuit autisme geschreven  Beel, Veerle (2004). Dag vreemde man. Over partners met autisme. EPO. ISBN: 90 6445 2067 

Dumortier, Dominique. (2002) Van een andere planeet. Uitg. Houtekiet ISBN: 9052406596

Gerland,G. (1998).Een echt mens. Autobiografie van een persoon met autisme. Antwerpen Baarn; Houtekiet. ISBN: 90 5240 481 X

Holliday – Willey, Liane (2003). Doen alsof je normaal bent. Leven met het aspergersyndroom ISBN: 90 5712 172 7

Jackson, Luc (2003) Mafkezen en het Asperger-syndroom. Een handleiding voor de puberteit ISBN: 90 5712168 9

Momma, Kees (1996). En toen verscheen er een regenboog Kees Momma heeft zelf de diagnose autisme ISBN: 90 5333 419 X

Segar, Marc. (2002) Coping. Overlevingsgids voor mensen met Aspergersyndroom. Uitg. Garant, ISBN:90-441-1356-9

Schiltmans, Cis (2002). Autisme verteld. Verhalen van anders zijn ISBN 90 6445 269 5

Thys, Erik (2008) Het geheim van de ruimtelift. Het allereerste stripverhaal over autisme. Uitgeverij EPO. ISBN: 978 90 6445 483 7

Wells, Joe (2007). Een dictator in mijn kop. ISBN 9789-57122538

Kinderboeken  Delfos, M. (2003). De wereld van Luuk. Over autisme. Bussum. ISBN: 90 77455 04 3 

Janssen,K. (1994). Mijn broer is een orkaan. Leuven; Davidsfonds Infodok. ISBN 90 6565 660 X

Leguijt, G. (1999). Heibel in mijn hoofd. Kampen; Callenbach. ISBN 90 2661 0211

Prins,G. (2002). Iets geks in je hoofd. Groningen: Boon. ISBN: 90 75913 22 2

Vanvuchelen,M. (2002). Stijn is anders. Tielt; Lanoo ISBN 90 209 4834 2

2.6 literatuurlijst Autisme Spectrum Stoornis autismekoffer voorgezet onderwijs steunpunten autisme

1 uitgave nr 3 maart 2009


Dit document is onderdeel van de “VO-koffer autisme” van het Steunpunt Autisme Noordelijk Zuid-Holland en kan worden gedownload op www.steunpunt-autisme.nl Alle rechten voorbehouden

Vriens,J.(1996). Ga jij maar naar de gang. Houten. ISBN 90 269 96373

Boeken: Psycho diagnostiek  Aarons, M., Gittens, T.(2000). Autisme. Werkboek sociale vaardigheden. Leuven Leusden; Acco. ISBN 90 334 4529 8 

Douma, Yvonne (2000). Ben jij anders? Een voorlichtingsboek voor kinderen met ADHD en/of PDD-NOS leeftijd: 8-12 jaar. Uitgeverij SWP. ISBN 90 6665 775 8

MacAfee, J (2006). Navigeren in de sociale wereld. Garant uitgevers. ISBN 9789044119305

Vermeulen, P. (2005). Ik ben speciaal. Uitgeverij EPO ISBN 90 6445 369 1

2.6 literatuurlijst Autisme Spectrum Stoornis autismekoffer voorgezet onderwijs steunpunten autisme

1 uitgave nr 3 maart 2009

2 6 literatuurlijst autisme spectrum stoornis  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you