Page 1

Dit document is onderdeel van de “VO-koffer autisme” van het Steunpunt Autisme Noordelijk Zuid-Holland en kan worden gedownload op www.steunpunt-autisme.nl Alle rechten voorbehouden

1.2 Het Landelijk Netwerk Autisme Het LNA stimuleert aangepast onderwijs en specifieke begeleiding voor leerlingen met autisme in het (voortgezet) speciaal onderwijs, regulier primair en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs door deskundigheidsbevordering en uitwisseling van kennis en ervaringen. In iedere regio zijn steunpunten autisme ingericht, die scholen ondersteuning bieden in de vorm van consultatie, voorlichting, scholing en regionale samenwerking. Inmiddels zijn er 64 van deze regionale steunpunten autisme. De regionale steunpunten autisme worden gecoördineerd door het LNA en komen regelmatig bijeen om expertise en innovatie op het gebied van autisme uit te wisselen. Adresgegevens Landelijk Netwerk Autisme Postadres Chr Krammlaan 8-10 Postbus 222 3571 AX Utrecht 3500 AE Utrecht Tel. 030 - 276 99 11 Fax. 030 – 271 28 92 E-mail: info@landelijknetwerkautisme.nl Het secretariaat is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 – 16.30 uur Activiteiten LNA  Het LNA inventariseert het aantal leerlingen met autisme in het onderwijs.  Het LNA onderzoekt de kenmerken en ondersteuningsbehoeften van leerlingen met autisme.  Het LNA ontwikkelt instrumenten om die ondersteuningsbehoefte van leerlingen met autisme te meten.  Het LNA organiseert jaarlijks een of meer landelijke conferenties over autisme en een aantal regionale netwerkbijeenkomsten.  Het ontwikkelen en verspreiden van ondersteuningsmateriaal voor scholen in samenwerking met externe instellingen. - Een boekje over autisme met praktische tips voor leerkrachten en intern begeleiders in het basisonderwijs. - Een basiscursus autisme voor leerkrachten en intern begeleiders in het basisonderwijs. - Een flyer met informatie over het LNA. - Video/DVDmateriaal over autisme. - Een cursus autisme in het voortgezet onderwijs. - Een boekje over autisme met praktische tips voor leerkrachten en zorgcoördinatoren in het voortgezet onderwijs. - Een introductie-plusprogramma met organisatiemap voor leerlingen met autisme. - Een boekje protocol overgang van voortgezet naar vervolgonderwijs.  Er is een interactieve en vraaggestuurde website met inhoudelijke informatie en een forum waarin steunpuntfunctionarissen autisme van de REC's informatie en ervaringen kunnen uitwisselen en met elkaar kunnen discussiëren over nieuwe ontwikkelingen en inzichten. Dit om de uitwisseling van kennis op het gebied van autisme en het opbouwen van netwerken te bevorderen.  Sinds 2006 is er een Kennisbank 'scholen voor scholen', waarin scholen expertise op het gebied van onderwijs en autisme met elkaar kunnen delen en waarin kennis wordt gerubriceerd en gearchiveerd.

1.2 Landelijk Netwerk Autisme (LNA).doc autismekoffer voorgezet onderwijs steunpunten autisme

1 uitgave nr 3 2008

1 2 landelijk netwerk autisme lna  
Advertisement