Page 1

Община Кюстендил Kyustendil Municipality


1. Римски терми – ул. „Стефан Караджа” 2, тел.: 078/55 01 24 Roman terms – Bulgaria, 2500 Kyustendil, 2 Stefan Karadzha Str., Phone: +359 78/55 01 24 2. Късноантична и средновековна крепост „Хисарлъка” – Лесопарк „Хисарлъка” тел.: 078/55 00 95

Late Ancient and Medieval Fortress „Hissarlaka” – Bulgaria, 2500 Kyustendil, Hissarlaka forest park, Phone: +359 78/55 00 95

3. Средновековна църква „Свети Георги” – кв. „Колуша”, тел.: 078/55 20 83 Medieval church St. George – Bulgaria, 2500 Kyustendil, Kolusha Quarter, Phone: +359 78/55 20 83 4. Пиркова кула – ул. „Проф. Кирил Цонев”, тел.: 078/55 01 24 Pirkov Tower – Bulgaria, 2500 Kyustendil, Prof. Kiril Tsonev Str., Phone: +359 78/55 01 24 5. Дервиш баня – ул. „Битолска” и ул. „Родопи” Dervish bath – Bulgaria, 2500 Kyustendil, Bitolska Str. and Rodopi Str. 6. Джамия „Ахмед бей” – ул. „Стефан Караджа” 2, тел.: 078/55 01 24 Ahmed Bey mosque – Bulgaria, 2500 Kyustendil, 2 Stefan Karadzha Str., Phone: +359 78/55 01 24 7. Митрополитска църква „Успение Богородично” – ул. „Демокрация” 36, тел.: 078/52 73 89 “Bishop„s church ”Virgin Mary„s Assumption”– Bulgaria, 2500 Kyustendil, 36 Demokratsia Str., Phone: +359 78/52 73 89 8. Възрожденска църква „Свети Димитър” – ул. „Цар Освободител” 262, тел.: 078/52 24 03 Bulgarian revival church “St. Dimitar” – Bulgaria, 2500 Kyustendil, 262 Tsar Osvoboditel Str., Phone: +359 78/52 24 03 9. Възрожденска църква „Свети Мина” – ул. „Цар Освободител” 4, тел.: 078/54 82 83 Bulgarian revival church “St. Mina” – Bulgaria, 2500 Kyustendil, 4 Tsar Osvoboditel Str., Phone: +359 78/54 82 83 10. Художествена галерия „Владимир Димитров – Майстора” – ул. „Патриарх Евтимий” 20, тел: 078/55 00 29 Art gallery ”Vladimir Dimitrov-The Master” – Bulgaria, 2500 Kyustendil, 20 Patriarh Evtimiy Str. Phone: +359 78/55 00 29 11. Регионален исторически музей „Акад. Йордан Иванов”, бул. „България” 55, тел: 078/55 00 95 Regional Museum of History “Academician Yordan Ivanov” – Bulgaria, 2500 Kyustendil, 55 Bulgaria bld, Phone: +359 78/55 00 95

12. Къща музей „Емфиеджиева къща” – ул. „Гороцветна” 24 а, тел.: 078/55 01 29 House-Museum “Emfiedzhieva House” – Bulgaria, 2500 Kyustendil, 24 a Gorotsvetna Str., Phone: +359 78/55 01 29 13. Къща-музей „Ильо Войвода” – ул. „Цар Освободител” 189, тел.: 078/55 01 26 House-Museum “Ilyo Voivoda” – Bulgaria, 2500 Kyustendil, 189 Tsar Osvoboditel Str. Phone: +359 78/55 01 26 14. Къща-музей „Димитър Пешев” – ул. „Цар Симеон I” 11, тел.: 078/55 18 11 House-Museum “Dimitar Peshev” – Bulgaria, 2500 Kyustendil, 11 Tsar Simeon I Str. Phone: +359 78/55 18 11


Културно-историческо наследство Кюстендил е от малкото градове в България, който може да покаже на своите гости обекти на културата от всички исторически периоди и цивилизации – праисторическа, тракийска, римска, византийска, османска, както и забележителни образци на българското средновековно и възрожденско изкуство. Национален архитектурен и археологически резерват „Пауталия-Велбъжд-Кюстендил“, Римски терми, крепост „Хисарлъка“, църква „Свети Георги“, Пиркова кула, църква „Свети Мина“ и още много паметници на културата от Възраждането обогатяват съкровищницата на културното наследство на Кюстендил. В Кюстендил се намират художествена галерия „Владимир Димитров – Майстора“ – един от стоте национални туристически обекта на България и РИМ „Академик Йордан Иванов“, в чийто двор се намират зали „Стримон“ и „Асклепий“, с постоянни изложби за посетителите им. Благоприятният климат, минералната вода, природните забележителности и паметниците на културата правят град Кюстендил уникален и единствен по рода си.

Cultural-Historical Heritage Kyustendil is one of the few cities in Bulgaria, which can show different culture sites from all historical periods and civilizations – prehistoric, thracian, roman, byzantine and remarkable examples of Bulgarian medieval and Renaissance art to all guests visiting Kyustendil. There are many monuments in Kyustendil – national architectural and archaeological reserve „ Pautalia-Velbuzhd-Kyustendil “, Roman baths, fortress „Hisarlaka“ , medieval church „St. George“, Pirkov tower, Bulgarian revival church „St. Mina“ and many monuments of Renaissance. In Kyustendil is situated Art Gallery „Vladimir Dimitrov – The Master” – one of the hundred national tourist sites in Bulgaria and Regional Historical Museum „Academician Yordan Ivanov” which organize permanent exhibitions about visitors. The favorable climate, the mineral water, the natural attractions and the monuments of culture make Kyustendil a unique town.

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ Кюстендил 2500 пл. „Велбъжд” № 1 тел./факс: 078/55 10 04 тел.: 078/55 11 66 e-mail: obshtina@kustendil.bg

KYUSTENDIL MUNICIPALITY 2500 Kyustendil 1 Velbazhd Sq. Phone/Fax: +359 78/55 10 04 Phone: +359 78/55 11 66 e-mail: obshtina@kustendil.bg

www.tourism-kn.net

Брошура "Културно-историческо наследство"  
Брошура "Културно-историческо наследство"  

Информация за културно-историческото наследство в гр. Кюстендил.

Advertisement