Page 1

Publireportage

The Concept Group is vaste constante groei van Essentiel

partner in

Kledingretailer Essentiel in Antwerpen is al van bij de oprichting een onderneming in volle groei. Om dat mogelijk te maken, moeten alle afdelingen in de organisatie naadloos op elkaar afgestemd zijn. De technologie van The Concept Group zorgt ervoor dat alle informatie van zowel de winkelvloer als van het management gestroomlijnd en gestructureerd wordt zodat deze op een constructieve wijze kan worden geraadpleegd en gebruikt. Op het systeem kunnen di-

[1]

verse additionele softwarecomponenten worden toegevoegd, zoals voor de op te starten webshop van Essentiel.

Essentiel werd in 1999 opgericht door Esfandiar Eghtessadi, die als zoon van Nicole Cadine is opgegroeid in de modewereld. De eerste boetiek die de deuren opende, is gelegen aan het Hopland in Antwerpen. Ondertussen stak dit Belgische merk diverse malen de grens over en is het

[2]

aanwezig in Frankrijk, Italië, Spanje, Nederland en Scandinavië. Essentiel breidt stap voor stap verder uit, zelfs tot in de Verenigde Staten toe. Bij Essentiel gaan glamour en vrouwelijkheid hand in hand met comfort. Deze balans is voornamelijk geïnspireerd door de makers van Essentiel: Esfandiar en zijn vrouw Inge Onsea. Essentiel biedt een groot gamma van kleding aan die eindeloos kan gecombineerd worden, zodat ze altijd bij de huidige ingesteldheid van de drager past. Het gaat van relaxed tot stijlvol. IT is onmisbaar In een goeddraaiende en almaar uitbreidende onderneming is een goede IT-integratie noodzakelijk om alles in goede banen te leiden. “We

[3]

hebben bijna 20 winkels in België en Frankrijk, tel daarbij meerdere magazijnen en drie hoofdkantoren. Dan weet je dat je zonder een goed informatiesysteem niet ver geraakt”, zegt Vanessa D’Haen, IT-manager van Essentiel. “We hebben een volledig netwerk dat alle transacties van alle winkels continu beheert, waardoor het kaderpersoneel volledig automatisch up-to-date blijft met de meest recente cijfers van alle winkels. Ook de creatie van ons product wordt telkens op de pc geregistreerd en daarna gedistribueerd zodanig dat elke afdeling hier toegang tot heeft.

[1] Essentiel breidt stap voor stap verder uit. [2] Prijzen, kortingen en andere gegevens worden op het hoofdkantoor vastgelegd en kunnen op zelf te bepalen tijdstippen naar de Essentiel-winkels worden doorgestuurd.

Het was dus zaak om een goed systeem te hebben dat automatisch al deze informatie die vanuit diverse hoeken komt in goede banen leidt en overzichtelijk centraliseert.”

[3] Essentiel zou graag een webshop opstarten. The Concept Group heeft daar een standaard add-on voor.


Rol van The Concept Group

geldt hetzelfde principe: verkoopinformatie gaat van de winkels

Daarvoor ging Essentiel al van in het begin in zee met The Con-

rechtstreeks naar de centrale administratie. Omdat alle informa-

cept Group. The Concept Group stond in de eerste plaats in voor

tie, zowel vanuit het management als uit de winkel zelf, gecentra-

de implementatie van Microsoft Dynamics NAV, een ERP-pakket

liseerd wordt hebben retailmanagers altijd een accuraat en duide-

dat erg in trek is door zijn gebruiksvriendelijkheid, de modulaire

lijk beeld van de prestaties van hun winkels.

opbouw en de makkelijke manier om functionaliteiten uit te breiden of aan te passen. Bovenop Microsoft Dynamics NAV werd

Concrete resultaten

een Fashion module geïmplementeerd die de volledige proble-

Voor Essentiel betekent deze nieuwe technologie duidelijk een

matiek van bedrijven in de modesector dekt. Voor de winkels

verbetering. “Artikels dumpen, duurt nu nog maximum een uur-

werd er gekozen voor LS Retail, de end-to-end-retailoplossing

tje. Voorheen moest dit ‘s nachts gebeuren, anders lag de kassa

van The Concept Group, ook gebaseerd op Microsoft Dynamics

volledig lam tijdens de openingsuren. Daarnaast blijven de Da-

NAV, waardoor zowel verkooppunten als hoofdkantoor op dezelf-

taDirectors op de winkels fulltime draaien en vallen ze niet meer

de applicatie werken.

uit”, aldus Vanessa D’Haen. Deze Data Director is een systeem dat zorgt voor een snelle gegevensuitwisseling tussen verschillende Microsoft Dynamics NAV-databanken onderling. De Data

Voordelen “Voor het kassapersoneel is met LS Retail de kassa mooier en

Director is zo ontworpen dat de reproductiesnelheid over Wide

makkelijker geworden. Bovendien sturen we intern veel sneller

Area Networks (WAN) verhoogd wordt. Hij werkt sneller en ver-

dingen naar de kassa’s door, ook overdag, waarbij dat dit in de

bruikt minder bandbreedte dan de vorige generaties. Die ver-

vorige versie wat langzamer liep. De SQL2005 Database die er-

laagt de communicatiekosten voor bedrijven waarvan de data-

achter ligt, is ook zeer bruikbaar voor eigen rapporteringen. Wat

banken op diverse plaatsen of in verschillende regio’s staan.

dan ook weer het werk net iets gemakkelijker maakt.”

Het systeem is dus niet alleen goed uitgewerkt, maar ook uiterst

Dit systeem, LS Retail, van The Concept Group is een totaal

stabiel, wat in een professionele omgeving natuurlijk onontbeer-

geïntegreerde retailoplossing, gebaseerd op Microsoft Dynamics

lijk is.

NAV. Uniek aan dit systeem is dat de verkooppunten en de hoofdkantoren identiek dezelfde toepas-

Webshop

sing gebruiken. Medewerkers en

Essentiel timmert nog elke dag aan

systeembeheerders zitten dus alle-

de toekomst en heeft dus steeds

maal op dezelfde golflengte. Com-

wel iets nieuws in petto. En daarin

plexe integraties horen daarmee tot het verleden. Alle gegevens, denk hierbij aan artikels, prijzen, kortingen, enzovoort worden op het hoofdkantoor vastgelegd en kunnen op zelf te bepa-

Het systeem voor de gegevensuitwisseling is niet alleen goed uitgewerkt, maar ook uiterst stabiel

zal The Concept Group ook weer een rol spelen.“Wij zouden bijvoorbeeld graag een webshop opstarten, en wat blijkt? Ook daarvoor hebben ze bij The Concept Group een standaard add-on voor. We zul-

len tijdstippen naar de winkels wor-

len deze wens dus snel en vlot kun-

den doorgestuurd. Omgekeerd

nen realiseren.”

Profiel The Concept Group Retailers en groothandels uit uiteenlopende sectoren worden dagelijks geconfronteerd met diverse uitdagingen. The Concept Group helpt deze bedrijven door de automatisatie van bedrijfsprocessen in goede banen te leiden. The Concept Group begeleidt u bij de automatisering van diverse bedrijfsprocessen: van voorraadbeheer, magazijnbeheer, inkoop & verkoop, winkelverkoop tot financieel beheer, relatiebeheer en personeelsbeleid. Dankzij de sectorspecifieke knowhow en no-nonsense-aanpak kan deze Microsoftspecialist de juiste analyse maken en de meest geschikte oplossing aanbevelen. www.tcog.be

Publireportage - Essentiel  

Kledingretailer Essentiel in Antwerpen is al van bij de oprichting een onderneming in volle groei. Om dat mogelijk te maken, moeten alle afd...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you