Page 10

IN-Z DOSSIER

Joeri Vancoillie

“In Vlaanderen klom het aandeel aangekochte elektronische diensten­ cheques al op tot 52,6 procent tegenover 47,4 procent papieren cheques.”

het werkzoekendenstatuut en was maximum 45 uur per maand inzetbaar. Van een volwaardige job was dus geen sprake. Dat was anders bij IN-Z, die begin jaren 2000 net als het PWA bouwstenen leverde voor wat later de dienstencheque zou worden. Bij IN-Z slaagden we er al sinds 1996 in om medewerkers in de huishoudelijke hulp een arbeidscontract voor onbepaalde duur aan te bieden. Van ‘gewone’ taken als poetsen, strijken en koken maakten we echte jobs. Zonder veel drempels, geënt op een sterke waardering van ieders unieke talenten. Met ons experimenteel arbeidsorganisatiemodel bereikten we een brede groep van werkzoekenden. Dat was ook toenmalig minister Frank Vandenbroucke opgevallen. Want toen we de federale prijs voor de sociale economie wonnen in 2003, liepen we sterk in de kijker. Het leverde hem welgekomen knowhow op. En inspiratie. We mogen gerust stellen dat het PWA en IN-Z de voorlopers waren van de dienstencheque.”

Consumentensubsidie IN-Z behoorde tot de eerste lichting van organisaties die erkend werden als dienstenchequeonderneming. Joeri Vancoillie: “We mikten meteen op een grote vraag naar huishoudelijke hulp met het spiksplinternieuwe betaalmiddel. Om die reden kozen we ook voor een verruiming van onze klantendoelgroep. Tot 2003 richtte IN-Z zich enkel op senioren. Vanaf onze erkenning als dienstenchequebedrijf kon elke particulier bij ons terecht. Dat was een stap vooruit. Want het regende aanvragen voor poets- en huishoudhulp. En hoe groter de vraag, hoe meer jobs we konden creëren. De dienstencheque raakte meer en meer bekend bij het grote publiek. Niet onlogisch, want de cheque is vederlicht in aankoop. De dienstencheque is een consumentensubsidie. De consument koopt ze voor 9 euro terwijl hij 22,69 euro waard is. De klant wordt dus gesubsidieerd, zodat hij niet te diep in de beugel moet tasten. Bovendien ontvangt deze een belastingvermindering van 2,70

10

met volle inzet

euro voor de eerste honderdzesenvijftig aangekochte cheques. Na aftrek betaalt de gebruiker dus maar 6,30 euro voor een uur huishoudelijke hulp. Dat ligt onder de prijs van de zwarte markt. En daarom heeft het zo’n succes.”

Sociaal Vlaanderen telt een negenhonderdtal erkende dienstenchequebedrijven. Toch kun je die niet allemaal over dezelfde kam scheren. Joeri Vancoillie: “Er zijn grote en kleine bedrijven, commerciële en nietcommerciële spelers. Bij IN-Z kiezen we bewust voor een sociaal profiel. Zo stellen we onze vacatures open voor een brede groep van mensen en geven we extra kansen aan diegenen voor wie de klassieke arbeidsmarkt minder toegankelijk is. Dat lukt, omdat we sterk investeren in een persoonsgerichte aanpak. In jobs op maat met actieve ondersteuning. Van de duizend tweehonderd medewerkers die we tewerkstellen, is ruim drie vierde kortgeschoold. Tweeënveertig procent is ouder dan vijftig jaar. Samen zijn ze afkomstig uit meer dan zestig verschillende landen binnen en buiten Europa. Net dat maakt ons tot wie we zijn. En daar zijn we heel fier op.”

Jong en oud “Ook in onze dienstverlening dragen we dat sociale hoog in ons vaandel. Bijna de helft van onze klanten bestaat uit zeventigplussers. Die hebben andere noden dan buitenshuiswerkenden. Bij jonge gezinnen ligt de nadruk op poetsen en strijken. Ouderen roepen ons eerder in voor het hele pakket, inclusief het bereiden van de maaltijden en alles wat daar bij komt kijken. Hulp die ook wel eens nodig is op avonden en in het weekend. Of ze zoeken iemand die op korte termijn diensten kan opstarten na een plots ontslag uit het ziekenhuis. Bij IN-Z zijn we bijzonder flexibel georganiseerd, wat maakt dat we op elke hulpvraag snel een antwoord op maat kunnen bieden. Niet zelden met een toets

Profile for IN-Z

Met volle inzet  

Magazine vzw IN-Z, najaar 2017

Met volle inzet  

Magazine vzw IN-Z, najaar 2017

Profile for in-z
Advertisement