Page 1

GEWOONGOED IS EEN UITGAVE VAN VAN HASSEL MAKELAARS

EDITIE 03 / DECEMBER 2017

Ge G e w oon g o e d !

goed PAGINA 18

“ Als makelaar zijn we gefocust op een betere verkoopprijs, een snellere transactie en de gewenste betrouwbaarheid”

G e w oon g o e d ! INTERVIEW - KWART EEUW VAN HASSEL MAKELAARS - ONS TEAM BINNENKIJKEN BIJ... - SAMENWERKING SOMNIUM REAL ESTATE


December 2017

kwart eeuw 5 Een Van Hassel Makelaars

6

Familie Martens-Tijssen Dromen verwezenlijken

Vera Marijnissen 8 Interview

15

Interview Wijnand van der Velden

16

Nieuwbouw Nieuwe Akker

18

Toekomst Zorgen en zaken

GEWOON GOED is een uitgave van Van Hassel Makelaars Oplage 3000 Ontwerp Grafisch Bureau In-Idee Fotografie Photos & Feelings Druk Drukkerij Vorsselmans

2 G e w oon g o e d !


Johan de Beer

“Een goede lokale makelaar is onmisbaar op een woningmarkt.” Het is mij een bijzondere eer om de derde editie van het magazine ‘GeWoonGoed’ te mogen openen met dit voorwoord. Allereerst wil ik Kees en Erwin van Hassel en hun 12-koppig team van harte feliciteren met hun 25-jarig jubileum. Het is een bijzondere mijlpaal en ik hoop van harte dat er nog veel mooie jaren zullen volgen.

Afgelopen zomer heeft de gemeenteraad de Woonvisie 2.0 vastgesteld. We kiezen voor kleinschaligheid, een gemixt woningaanbod en bouwen vraaggericht om aan te sluiten bij de woonbehoeften. Er is volop vraag naar nieuwbouw en er wordt momenteel in alle vijf de kernen gebouwd. De komende jaren blijven we dit doen en tegelijkertijd kijken we kritisch naar wat we de komende 10 jaar nog gaan toevoegen. Zo is de groeiende leegstand in de agrarische sector een belangrijk thema en gaan we in gesprek met belanghebbenden om de leegstand aan te pakken.

Een goede lokale makelaar is onmisbaar op een woningmarkt. Zowel voor kopers, verkopers, als voor ons als gemeente. Een makelaar die met zijn wortels verankerd is in de lokale samenleving en als geen ander op de hoogte is van de cultuur en de gewoontes van hier. Een makelaar die de trends en ontwikkelingen in de gemeente kent en weet wat de woonbehoeften zijn. Van Hassel Makelaars is zo’n lokale makelaar. Het team is dan ook een belangrijke gesprekspartner voor ons. We weten elkaar gemakkelijk te vinden en wij consulteren hen bijvoorbeeld bij het opstellen van nieuw beleid. Voor een verdere verfijning van het woonbeleid betrekken we ook inwoners en dorpsraden door gericht vragen te stellen over de woonbehoeften, zoals we dit najaar in Achtmaal hebben gedaan. Op die manier bouwen we aan een goed woonklimaat in de gemeente Zundert.

Vanaf deze plaats wens ik het team van Van Hassel Makelaars nog veel succesvolle jaren toe, en u veel leesplezier met de derde editie van ‘GeWoonGoed’. Johan de Beer Wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling & Beheer

3 G e w oon g o e d !


EEN KWART EEUW VAN HASSEL MAKELAARS

Van Hassel Makelaars blikt terug

Corry van Rossum, administratief medewerkster, viert dit jaar dubbel feest. Naast het jubileum van Van Hassel Makelaars heeft ook Corry pas de taart aan mogen snijden voor haar 25 jarig jubileum. Corry, Kees en Erwin blikken samen terug op 25 jaar makelaardij. Herinneringen dateren zelfs van voor 1992. De geschiedenis van Van Hassel Makelaars gaat verder terug dan 25 jaar. De overname van het makelaarskantoor, dat destijds gerund werd door Kees Hereijgers, passeerde 1 oktober 1992. Kees, Erwin en Corry stonden destijds aan de wieg van Van Hassel Makelaars.

Ze hebben de hele ontwikkeling op het gebied van makelaardij zien veranderen. Waar nu de computer onmisbaar lijkt te zijn, werden vroeger handmatig brochures gemaakt. In de eerste jaren maakten ze slechts een enkele brochure waarbij slechts één foto werd geplaatst. Daar werd de plaatselijke fotograaf voor ingehuurd. Het kon dagen duren voordat de foto ontwikkeld was en de brochure gereed. “In die tijd zorgden we er zelf voor dat het interieur zo voordelig mogelijk op de foto kwam” vertelt Corry lachend. Tegenwoordig weten mensen hoe ze hun huis goed moeten presenteren maar dat was destijds niet zo vanzelfsprekend. Wat wel vanzelfsprekend was betrof de betrouwbaarheid en kwaliteit van de makelaar. Vertrouwen, goed advies, het daadwerkelijk ontzorgen en kwaliteit leveren staan nog steeds bovenaan ons lijstje, aldus Erwin. Het is jammer dat mensen soms zelf voldoende kennis denken te vergaren via diverse kanalen en ons helaas vaak pas te laat inschakelen. Als makelaar maken we niet alleen een gezellig praatje. We adviseren, hebben kennis van wetten en regels, zijn altijd op de hoogte van de ontwikkelingen in de huizenmarkt en voeren de onderhandelingen. We weten vaak ook wat potentiele kopers zoeken en hebben een goede mensenkennis. De kunst is steeds het verbinden van de juiste partijen.

Kees van Hassel

Corry van Rossum

Chris Daamen

Erwin van Hassel

4 G e w oon g o e d !

Cristel Braspenning

Miranda Tax


HOERA! We kunnen terugkijken op een feestelijk jaar waarin we bij veel evene-

zusjes bij ‘t Pannehûske te Achtmaal. Voor de uitslag van de ballon-

menten aanwezig zijn geweest. We hebben ijs geschept bij ‘t Stokperdje

vaart is notaris Monique Rombouts 30 november 2017 speciaal naar

in Zundert en bij de kindervakantieweek in Rijsbergen, bier geschonken

Van Hassel Makelaars gekomen. De prijswinnaars van de ballonvaart

tijdens de Boerendart, een woonwens enqûete uitgeschreven, een

hebben hun cheque inmiddels ook in ontvangst genomen. Zij gaan de

ballonwedstrijd gehouden tijdens kindercorso en een tekenwedstrijd

lucht in zodra de weersomstandigheden in 2018 zich daarvoor lenen.

georganiseerd voor alle leerlingen van de basisschool in de gemeenten Zundert en Rucphen.

De giften van het jubileum heeft Van Hassel Makelaars besteed aan:

De winnaars van de ballonwedstrijd (verste ballon 713 km!) en de

- 2 AED’s voor de EHBO Zundert en EHBO Rucphen

winnaars van de tekenwedstrijd (met dank aan de deskundige jury

- het Vogelrevalidatiecentrum Zundert

Dave Roelands en Fien Schijfs) hebben inmiddels hun prijs in ontvangst

- de nieuw aan te leggen jeu-de-boulesbaan bij het Nonnekeshof in

genomen: pannenkoeken eten met ouders, (eventuele) broertjes en

Zundert.

Van Hassel Makelaars feliciteert alle prijswinnaars!

55 G e w oon g o e d !


DROMEN VERWEZENLIJKEN

“Van Hassel Makelaars ontzorgde en gaf ons uitstekend advies” Jeroen en Ankie en hun 3 kinderen wonen met veel plezier in Het Laar in Zundert. Het jonge gezin moet er niet aan denken zich nu nog in een andere wijk of woonplaats te vestigen. De vreugde was dan ook groot toen Van Hassel Makelaars het stel op de hoogte bracht van de mogelijkheden van de nieuwbouwkavels in hun eigen woonwijk. Jeroen heeft met zijn dagelijkse werkzaamheden te maken met het ontwerpen en realiseren van nieuwbouwprojecten. Voor hem is het altijd al duidelijk geweest dat hij graag zijn droom wilde verwezenlijken om “een eigen woning te bouwen”.

Makelaars na de aankoop van het nabijgelegen bouwkavel. De fijne ervaring met het advies over de koop van hun bouwkavel droeg hier zeker aan bij. “Daarnaast hadden we absoluut geen zin om voor verrassingen te komen staan of in de bijkomende zorgen bij de verkoop van onze woning” stelt Ankie. “Van Hassel Makelaars heeft ons echt ontzorgd en ontzettend goed geadviseerd. Zelf vonden we het moeilijk inschatten wat onze woning nu werkelijk waard was. Kijk je hiervoor bij vergelijkbare woningen? Doet het interieur ertoe? En wat als eventuele kopers meubels of vitrage over willen nemen?”

Zowel Ankie als Jeroen zochten bij de aankoop van hun eerste huis in eerste instantie buiten Zundert. Ze hadden nooit gedacht dat ze nu, zoveel jaar later, hun droom gaan waarmaken en hun huidige woning in no time zouden verkopen. Voor het jonge gezin was het vanzelfsprekend om hun eigen woning te koop aan te bieden bij Van Hassel

Deze sfeervolle, ruime woning is binnen 2 weken verkocht. Voor de nieuwe eigenaren zal deze woning wederom voor volop woongenot gaan zorgen. En het prachtige gezin van Jeroen en Ankie zal hun droomhuis over niet al te lange tijd gaan bewonen. En wie weet mogen wij tegen die tijd nog eens binnen komen kijken.

Op zoek naar jouw droomwoning in Zundert? Neem dan contact op met Van Hassel Makelaars voor een afspraak.

Familie Martens-Tijssen 6 G e w oon g o e d !


DE BINKGROEP VINDT DE UITSTRALING DIE BIJ ZE PAST

‘betrouwbare, servicegerichte onderneming met duurzaamheid in haar genen’ Al snel werd duidelijk dat het pand aan de Rucphensebaan alle mogelijkheden voor de vestiging van de bedrijven binnen de groep te bieden had. Met name de ruime opzet van het buitenterrein en de kwaliteit van de kantoorruimten vielen tijdens de eerste bezichtiging meteen in de smaak. De in Zundert zo gemiste faciliteiten zoals verkoop- en bijeenkomstruimten, buitenopslag en ruime kantoorruimten zijn aan de Rucphensebaan aanwezig. Het pand heeft bovendien een uitstraling die past bij de Binkgroep: “een betrouwbare, servicegerichte onderneming met duurzaamheid in haar genen”. De contacten met Van Hassel Makelaars uit Zundert en de verkopende partij verliepen snel en in een prettige sfeer, waardoor de aankoop binnen afzienbare tijd kon worden afgerond. De bekendmaking bij het personeel tijdens een bijeenkomst op 24 november 2017 zorgde voor onverdeeld enthousiaste reacties. De verhuizing zal de nodige organisatie gaan vergen.

Ralph Bink

Het gebouw zal een beperkte facelift ondergaan. Bovendien zullen er verregaande maatregelen worden getroffen om het energieverbruik te reduceren tot nagenoeg nul. De feitelijke ingebruikname is gepland in maart 2018. Vanuit de nieuwe vestiging in Sprundel verwacht de Binkgroep de groeiende vraag naar technische dienstverlening in de regio ook in de toekomst te blijven beantwoorden. Zowel particulieren als (klein-) zakelijke klanten in de regio kunnen rekenen op de kennis en kunde van de medewerkers.

De Binkgroep vindt zijn oorsprong in de oprichting door zijn grondlegger Erik Bink. In 1979 startte hij zijn bedrijf in de dorpskern van Achtmaal. In 2006 werd het huidige pand aan de Hofdreef in Zundert betrokken. Vanwege de groei van de onderneming en de oprichting van Bink Beveiliging B.V. en Bink Solar B.V. past deze huisvesting, ondanks de recente aanpassingen, niet meer bij de activiteiten. “En dan is het noodzaak te zoeken naar een passende oplossing.” De afgelopen 2 jaar zijn de mogelijke scenario’s onderzocht. Er is gekeken naar de eisen die gesteld zouden worden aan een mogelijke nieuwbouw. Het werkgebied van de Binkgroep omvat inmiddels in hoofdzaak het zuidelijke deel van Nederland. De bereikbaarheid van onder andere Breda, Roosendaal en Etten-Leur heeft daarbij prioriteit. De gewenste nieuwe geografische locatie is dan ook zeker van belang. In 2016 kwam het pand van Woonstichting Thuisvester aan de Rucphensebaan in Sprundel in beeld bij de directie van de Binkgroep. In eerste instantie lag deze locatie niet erg voor de hand, tot duidelijk werd dat de infrastructuur rondom het betreffende industrieterrein wezenlijk zou gaan verbeteren met de geplande werken hieraan.Met de gemeente Rucphen werden de eerste gesprekken gevoerd om de uiteindelijke situatie in beeld te krijgen. Daarbij werd duidelijk dat er voortvarend te werk werd gegaan, de resultaten daarvan werden snel zichtbaar.

7 G e w oon g o e d !


Vera

Een goede taxatie is belangrijk voor de aankoop, verkoop, overname en financiering van onroerende zaken. Van Hassel Makelaars taxeert naast particuliere woningen, ook agrarische en bedrijfsmatige onroerende zaken.

bepaald moment en voor een bepaald doel nauwkeurig te bepalen, waarbij de economische factoren van de markt en alle omstandigheden en mogelijkheden meegewogen worden. Voorbeelden van redenen voor taxatie zijn: • Vrije verkoop • Executieverkoop • Financiering • Inbreng in een BV • Bedrijfsovername of uitbreiding • Staken van de onderneming • (Gedeeltelijk) overbrengen naar privé • Minnelijke waardering met belastingdienst • Erfbelasting

Agrarische taxaties. Het taxeren van agrarische onroerende zaken is een aparte tak van sport. Wat is grond, een stal of een boerderij waard? Er moet een expert aan te pas komen om in het buitengebied de juiste waarde te bepalen. Iemand die alle ins en outs van dat landelijk gebied kent; verstand heeft van grondsoorten, afwatering, vergunningen, regelgeving, ruimtelijke ordening, prijzen, ontwikkelingen in de sector en ga zo maar door. Onze agrarisch taxateur Ton Jochems is gecertificeerd om agrarisch landelijk vastgoed te taxeren. Hij richt zich volledig op agrarische onroerende zaken en is daarom zeer goed op de hoogte van de laatste marktontwikkelingen in de regio.

De taxateur taxeert op een afgesproken tijdstip uw onroerende zaak. Hiervoor heeft hij o.a. het eigendomsbewijs, de bouwtekeningen en de woz-beschikking nodig. Tijdens een taxatie let de taxateur op de volgende factoren: • de staat van onderhoud • de inhoud en de oppervlakte • de functionele indeling • de constructie en de gebruikte materialen, en de kwaliteit ervan • de mate van isolatie en energiezuinigheid • verplichtingen en rechten, zoals overpad, erfpacht en toeslagrechten • de ligging en de omgeving • de marktsituatie • de gebruiks(on)mogelijkheden op grond van overheidsvoorschriften • wet- en regelgeving van toepassing zijnde op uw bedrijfsvoering.

Bedrijfsmatige taxaties. Ook bij bedrijfsmatig vastgoed gaat het zelden om een simpele taxatie. Niet alleen bekendheid met wet- en regelgeving en bestemmingsplannen is van belang, maar ook kennis en een goed inzicht in de markt zijn belangrijke factoren voor een waardevolle taxatie. Banken eisen tegenwoordig dat een gecertificeerde taxateur de taxatie uitvoert. Binnen Van Hassel Makelaars zijn Kees van Hassel en Erwin van Hassel gecertificeerd om bedrijfsmatig vastgoed te taxeren.

8

Naast kennis van de waarde van de onroerende zaak, is het ook van groot belang om te weten met welk doel er getaxeerd wordt. Bij een agrarische en bedrijfsmatige taxatie gaat het erom de waarde van een zaak op een G e w oon g o e d !


INTERVIEW

Vera Marijnissen

Vera “De ene week zie je een aardbeienkwekerij met kassen en een kantoorgebouw voorbij komen en de week erop ben je gegevens aan het opvragen van een varkensbedrijf of een fitnesscentrum.”

over het uitpluizen, in dossiers duiken en verzamelen van stukken Vera Mijn werkzaamheden bestaan eruit om een taxatie zodanig voor te bereiden, zodat de taxateur al enige kennis heeft van uw onroerende zaak op het moment dat hij bij u langskomt. Dit houdt in het verzamelen van o.a. de volgende gegevens: • kadastrale gegevens • bestemmingsplangegevens • bodeminformatie • eerdere door ons uitgevoerde taxaties van de te taxeren onroerende zaak.

Waar voorheen een uitgebreide omschrijving en de vastgestelde waarde van de getaxeerde onroerende zaak de belangrijkste informatie was in het taxatierapport, dienen we nu een hele analyse te geven over de marktomstandigheden, de sterke en zwakke kanten alsmede de kansen en bedreigingen te benoemen alsmede goed bruikbare referenties en verplichte bijlagen aan te leveren. Dit alles vergt veel werk en tijd en is niet iets wat 1-2-3 klaar is. Hierbij is een goede samenwerking nodig tussen de taxateur en degene die het taxatierapport uitwerkt. Het totstandbrengen van een zo compleet en betrouwbaar taxatierapport is iedere keer weer een uitdaging. Het vereist nauwkeurigheid en weten waar je mee bezig bent.

Tevens dienen we tegenwoordig opdrachtvoorwaarden voor een taxatie op te stellen waarbij o.a. de opdrachtgever, het doel, de getaxeerde onroerende zaak, de gevraagde waarde, de waardepeildatum alsmede het afgesproken tarief in vermeld staan. Deze opdrachtvoorwaarden dient de opdrachtgever te ondertekenen. Zonder getekende opdrachtvoorwaarden mogen wij geen taxatie verrichten. Het opstellen van deze opdrachtvoorwaarden behoort ook tot mijn werkzaamheden.

Ik vind het ontzettend leuk om iedere keer weer in een dossier te duiken, stukken te verzamelen, gegevens in te voeren, zaken na te kijken en uit te pluizen die mogelijk spelen m.b.t. erfdienstbaarheid, pacht, verhuur, afwijkende bestemming, ondergrondse tank en/of milieuvergunning.

Nadat de taxateur bij u is geweest om uw onroerende zaak op te nemen, gaat hij met de berekening aan de slag. De aantekeningen, foto’s en aangeleverde bescheiden van de opdrachtgever komen bij mij terecht, zodat ik een begin kan maken met het opstellen van het taxatierapport. Tegenwoordig zijn er allerlei eisen waaraan het taxatierapport dient te voldoen, wat betekent dat een rapport van 20 pagina’s zonder bijbehorende bijlagen heel normaal is. Samen met de taxateur zorg ik ervoor dat de informatie zo volledig mogelijk wordt ingevoerd in het rapport.

Iedere agrarische en bedrijfsmatige onroerende zaak is weer anders, dat maakt het ook zo afwisselend. De ene week zie je een aardbeienkwekerij met kassen en een kantoorgebouw voorbij komen en de week erop ben je gegevens aan het opvragen van een varkensbedrijf of een fitnesscentrum.

9 G e w oon g o e d !


EEN GREEP UIT ONS MEEST RECENTE AANBOD

Tulpstraat 46, St. Willebrord 2-onder-1-kapwoning Bouwjaar 1973 Woonoppervlakte 172 m² Perceeloppervlakte 287 m² Aantal kamers 8

Rutvenstraat 12, Zundert

Vraagprijs € 215.000,00 k.k.

2-onder-1-kapwoning Bouwjaar 1925 Woonoppervlakte 125 m² Perceeloppervlakte 337 m² Aantal kamers 4

Geschakeld karakteristiek huis met sfeervolle ruime woonkamer met erker, uitgebouwde zithoek, aangebouwde royale keuken, badkamer en toilet op de begane grond. Op de verdieping beschikt de woning over twee slaapkamers.

Vraagprijs € 235.000,00 k.k.

Royaal uitgebouwd huis met mogelijkheid tot dubbele bewoning. Gelegen in een rustige woonomgeving, met 5 slaapkamers, 1 badkamer, 2 keukens en 2 woonkamers. Eigen oprit met ruime carport.

Willem Passtoorsstraat 32, ZundertVraagprijs € 239.000,00 k.k. Vrijstaande woning Bouwjaar 1910 Woonoppervlakte 77 m² Perceeloppervlakte 575 m² Aantal kamers 5

Karakteristiek huis met veel potentie en nog voorzien van diverse authentieke details en materialen. Dit voormalige boerderijtje is een opknapper en beschikt over een vrijstaande garage en vrijstaande berging.

Pastoor de Bakkerstraat 43, Achtmaal  Vraagprijs € 245.000,00 k.k. 2-onder-1-kapwoning Bouwjaar 1965 Woonoppervlakte 134 m² Perceeloppervlakte 282 m² Aantal kamers 5

Ruim huis met aangebouwde keuken en mogelijkheid tot baden op de begane grond, 4 slaapkamers op de verdieping, aangebouwde garage en een tuin op het zuidwesten.

Prinsenstraat 32, Zundert Vrijstaande woning Bouwjaar 1976 Woonoppervlakte 97 m² Perceeloppervlakte 483 m² Aantal kamers 4

10 G e w oon g o e d !

Vraagprijs € 275.000,00 k.k. Te moderniseren naar eigen smaak en behoefte met een basis bestaande uit een uitgebouwde keuken en bijkeuken, 3 slaapkamers en een vrijstaande garage te bereiken via de Meidoornstraat.


“Bekijk ook ons totale aanbod op onze website”

Mereltjesstraat 5, Wernhout Hoekwoning Bouwjaar 1910 Woonoppervlakte 137 m² Perceeloppervlakte 830 m² Aantal kamers 5

Vraagprijs € 275.000,00 k.k.

Een op prachtige locatie gelegen huis met door de uitbouw de mogelijkheid tot slapen en baden op de begane grond, 2 slaapkamers op de verdieping, vrijstaande garage, tuinhuis en een royale tuin.

Bremstraat 174, St. Willebrord Vrijstaande woning Bouwjaar 1941 Woonoppervlakte 127 m² Perceeloppervlakte 852 m² Aantal kamers 6

Het Boske 21, Rijsbergen 2-onder-1-kapwoning Bouwjaar 1987 Woonoppervlakte 121 m² Perceeloppervlakte 185 m² Aantal kamers 5

Vraagprijs € 284.000,00 k.k. Wonen in een landelijke omgeving met vrij uitzicht in een huis welke de kans geeft het naar eigen smaak en wens op te knappen. Voorzien van uitgebouwde woonkamer en keuken en 3 slaapkamers.

Vraagprijs € 289.000,00 k.k.

Ruim huis met royale uitgebouwde keuken (2014), veranda, 4 slaapkamers, moderne badkamer (2017) en een aangebouwde garage.

Markt 15 A, Zundert Appartement Bouwjaar 1992 Woonoppervlakte 94 m² Perceeloppervlakte 18 m² Aantal kamers 3

Vraagprijs € 289.000,00 k.k. Royaal en netjes afgewerkt 3-kamer appartement, gelegen op de eerste verdieping (lift aanwezig), met een eigen garagebox (op eigen grond), loggia aan de voorzijde en ruim dakterras (ca. 30 m²) aan de achterzijde.

Achtmaalseweg 188 A, Achtmaal Vraagprijs € 298.000,00 k.k. Vrijstaande woning Bouwjaar 1966 Woonoppervlakte 120 m² Perceeloppervlakte 460 m² Aantal kamers 6

Sfeervol uitgebouwd huis met vernieuwde keuken, hobbyruimte op de begane grond, 4 ruime slaapkamers, dakterras, vrijstaande garage en berging. Geniet van het vrije uitzicht in de diepe achtertuin.

11 G e w oon g o e d !


EEN GREEP UIT ONS MEEST RECENTE AANBOD Vinkenakker 8, Rijsbergen Geschakelde woning Bouwjaar 1989 Woonoppervlakte 152 m² Perceeloppervlakte 340 m² Aantal kamers 6

€ 309.000,00 k.k.

Fraai instapklaar huis met uitgebouwde keuken met serre en bijkeuken. Met op de verdieping 3 slaapkamers en badkamer, op de 2e verdieping een extra slaapkamer voorzien van dakkapel. Tevens beschikt dit huis over een inpandige garage.

Burgemeester Kievitslaan 8, Klein Zundert € 325.000,00 k.k. Vrijstaande woning Bouwjaar 1988 Woonoppervlakte 134 m² Perceeloppervlakte 391 m² Aantal kamers 6

Wolfsheining 56, Rijsbergen Vrijstaande woning Bouwjaar 1999 Woonoppervlakte 151 m² Perceeloppervlakte 235 m² Aantal kamers 6

Vraagprijs € 345.000,00 k.k.

Ruim vrijstaand, onder architectuur gebouwd, modern huis met aangebouwde bijkeuken en garage. 3 slaapkamers op de 1e verdieping en 2 slaapkamers op de 2e verdieping. Met eigen achterom.

Zundertseweg 13, Rucphen Vrijstaande woning Bouwjaar 1937 Woonoppervlakte 147 m² Perceeloppervlakte 577 m² Aantal kamers 6

Irenestraat 48 F, St. Willebrord Vrijstaande semi bungalow Bouwjaar 2001 Woonoppervlakte 158 m² Perceeloppervlakte 639 m² Aantal kamers 3

Ruim huis met extra kamer op de begane grond en een kantoorruimte/slaapkamer, 3 slaapkamers en een garage. Nette achtertuin met eigen achterom. In een ruime straat met voldoende parkeergelegenheid.

Vraagprijs € 399.000,00 k.k.

Royaal huis met 2 ruime slaapkamers en badkamer op de verdieping, bergzolder en een royale vrijstaande hobbyruimte. Inpandige garage met royale eigen oprit.

12 G e w oon g o e d !

Vraagprijs € 349.000,00 k.k. Met recht een prachtige jaren-30-woning met nog diverse authentieke details, mogelijkheid tot slapen en baden op de begane grond. 3 slaapkamers op de verdieping. Een badkamer kan op de 1e etage gerealiseerd worden


“Bekijk ook ons totale aanbod op onze website”

Werfkens 1, Rijsbergen Vrijstaande woning Bouwjaar 1978 Woonoppervlakte 168 m² Perceeloppervlakte 355 m² Aantal kamers 5

Zandweide 8, Klein Zundert Vrijstaande woning Bouwjaar 1989 Woonoppervlakte 185 m² Perceeloppervlakte 481 m² Aantal kamers 4

Vraagprijs € 347.000,00 k.k. Ruim karakteristiek huis met erker en balkon, uitgebouwde keuken en bijkeuken, 4 slaapkamers en een complete moderne badkamer. Tevens beschikt dit huis over een aangebouwde garage.

Vraagprijs € 439.000,00 k.k.

Ruime vrijstaande semibungalow aan plantsoen met veel groen, met ruime uitgebouwde hobbyruimte annex kantoorruimte, 2 royale slaapkamers en moderne badkamer op de 1e verdieping en bergzolder, op een veel privacy biedend perceel.

Luitertweg 13, Klein Zundert Vrijstaande woning Bouwjaar 1957 Woonoppervlakte 181 m² Perceeloppervlakte 610 m² Aantal kamers 5

Het Laar 72, Zundert Vrijstaande woning Bouwjaar 2007 Woonoppervlakte 177 m² Perceeloppervlakte 283 m² Aantal kamers 6

Vraagprijs € 439.000,00 k.k. Royaal huis in het buitengebied van Klein Zundert, met uitgebouwde tuinkamer/keuken, 2 slaapkamers en badkamer op de 1e verdieping, met mogelijkheid voor extra slaapkamer en badkamer op de begane grond.

Vraagprijs € 439.000,00 k.k. Charmant, praktisch en ruimtelijk huis met 4 slaapkamers, hobbyruimte, overdekt terras met lichtkoepel en een eigen oprit met garage.

Maalbergenstraat 3 C, Wernhout Vraagprijs € 585.000,00 k.k. Vrijstaande woning Bouwjaar 1989 Woonoppervlakte 220 m² Perceeloppervlakte 2.226 m² Aantal kamers 4

Royaal en luxe afgewerkt huis met 2 slaapkamers, moderne badkamer en een kantoorruimte. De vrijstaande dubbele garage is voorzien van een complete keuken en een verdieping. Een tuin rondom met een prachtig vrij uitzicht.

13 G e w oon g o e d !


Wijnand van der Velden Femke de Rooy

Femke is sinds 2015 werkzaam bij Van Hassel Makelaars o.g. als assistent nieuwbouw makelaar. Mocht u vragen hebben over de ontwikkeling, of interesse hebben in een nieuwbouw project, informeert zij u graag verder.

Na een opleiding marketing management ben ik enkele jaren in loondienst actief geweest in de functie van accountmanager voor een Franse Multinational. Hier was ik mede verantwoordelijk voor de acquisitie en het beheer van grotere onderhoudsovereenkomsten met institutionele beleggers in Nederlands commercieel vastgoed. Gedurende deze periode heb ik een masteropleiding vastgoedmanagement gevolgd aan TiasNimbas Business School waar mijn interesse voor vastgoedontwikkeling verder werd aangewakkerd. Het verschil in het tempo van ontwikkelingen in de markt en de snelheid waarmee hierop binnen een grote multinational kan worden ingespeeld hebben mij destijds het laatste zetje gegeven om de keuze te maken als zelfstandig ondernemer verder te gaan. Medio 2009 is Somnium Real Estate opgericht van waaruit ik in eerste instantie met name adviesdiensten ten aanzien van huisvesting heb verleend. Het doel van Somnium is echter het ontwikkelen van woningbouwprojecten en het eerste project werd ’t Stokperdje te Klein-Zundert waar zes nieuwe woningen zijn gerealiseerd. In dit project werd letterlijk en figuurlijk de eerste steen gelegd voor Somnium en inmiddels zijn verschillende projecten in de gemeente Zundert en daarbuiten in ontwikkeling genomen. De ambitie van Somnium ligt in het ontwikkelen van kleine tot middelgrote woningbouwprojecten met onderscheidende kwaliteit op het gebied van stedenbouw en architectuur. Parc Tichelt en landgoed Weerijs in Rijsbergen en Weide pracht en Residence De Wissel in Zundert zijn hier mooie voorbeelden van.

Pia Vorsselmans

Pia is kantoormanager en houdt zich bezig met het verder optimaliseren van de dienstverlening van Van Hassel Makelaars. 14 14 G e w oon g o e d !


Somnium: nergens anders wordt meerwaarde mooier zichtbaar dan in projectontwikkeling. Femke, Pia en Wijnand praten over passie en geluk Pia Hoe kwam je er toe om een projectontwikkelaar te worden ? Wijnand Volgens mij was het 2010. Ik was, in loondienst, werkzaam in het faciliteitmanagement bij een groot internationaal bedrijf en verkocht technisch beheer- en prestatiegebonden contracten. Leuk om te doen, je ontmoet veel verschillende mensen maar daarin ligt de nadruk vanzelfsprekend op de uitvoering. Je zit als het ware op het eindpunt van de keten. Mede ingegeven door de contacten met veel verschillende disciplines in het vastgoed raakte ik echter steeds meer geïnteresseerd in de andere delen van de vastgoedketen. Zeg maar het begin van die keten, de verschillende processen daarbinnen en überhaupt de start ervan. De daarin spelende overwegingen en te maken keuzes triggerden mij zeer. De tactische en strategische kant van het vastgoed vraagt echter wel een brede en gedegen kennis van het gehele vastgoedproces en dus heb ik met groot enthousiasme een studie vastgoedmanagement afgerond. Femke En gaandeweg bleek dat dan blijkbaar juiste keuze. Wijnand Woningbouwontwikkeling met al zijn facetten was als het ware een schot in de roos voor mij. De voornaamste taken sluiten naadloos aan bij mijn interesses en competenties. Dat in de praktijk brengen ging al snel niet samen met mijn loondienstverband en dus heb ik toen mijn vaste baan opgezegd en een bedrijf opgezet dat zich specifiek richtte op woningbouwontwikkeling.

“ONDANKS DAT HET EEN MOEILIJKE TIJD WAS OP DE HUIZENMARKT WERDEN DE WONINGEN UITEINDELIJK SUCCESVOL VERKOCHT.” Met dit eerste project kwamen we min of meer logischerwijze bij “de makelaar in Zundert” Van Hassel terecht. Ondanks dat het een moeilijke tijd was op de huizenmarkt werden de zes woningen uiteindelijk succesvol verkocht. Zo is het balletje gaan rollen en ben ik samen met mijn partner Birgit Somnium gestart. Na dat eerste project volgden er gestaag meer projecten zoals De Kerkakker en Parc Tichelt in Rijsbergen en Molenstraat 200, WHW9, Weide pracht en de Wissel in Zundert. Maar ook buiten de Zundertse gemeentegrenzen zijn we actief met mooie projecten zoals in Oosterhout, Breda, Made, Rucphen en Steenbergen. Waar we nu al met veel enthousiasme naar uit kijken zijn de oplevering van Landgoed Weerijs en de realisatie van de plannen de Nieuwe Akker en De Groene Kamers te Rijsbergen. Dit laatste project betreft een samenwerking met Maas-Jacobs uit Zundert waar we een dorps plan in een prachtige architectuur ontwikkelen en waar de bouwactiviteiten vanaf begin 2018 vorm zullen krijgen.

“OP EEN BEPAALD MOMENT REALISEERDE IK ME DAT IK MEER MET LEIDINGGEVEN EN MANAGEN BEZIG WAS DAN MET MIJN PASSIE”

Pia Volgens mij delen we dezelfde normen en waarden wat betreft bedrijfsvoering, kwaliteit en afspraken goed nakomen. Waar ben je trots op en hoe ziet de toekomst er uit? Wijnand Voor het uitvoeren van door ons ontwikkelde projecten werken we heel nauw samen met vaste partners in de regio. Omdat we een kleine organisatie hebben, en dus selectief zijn in te verwerven posities, kunnen we ons volledig richten op de kwaliteit van het project en de complexiteit van de opgaven. Hierbij hebben we steeds een consumentgerichte benadering en veel aandacht voor een goede inpassing in de bestaande omgeving. Zo realiseren we kwalitatief hoogstaande projecten waar eindgebruikers gelukkig van worden, omstanders met genoegen naar kijken en waar wij met trots onze naam aan verbinden. Al met al projecten die daadwerkelijk waarde toevoegen aan de bestaande omgeving.

Voornoemde organisatie groeide voorspoedig en op een bepaald moment realiseerde ik me dat ik meer met leidinggeven en managen bezig was dan met mijn passie om het zo maar eens te noemen. Hierop ben ik met Somnium als zelfstandig projectontwikkelaar begonnen. ZZP-er zou je nu zeggen. Ondanks uitgebreide theoretische kennis en brede ervaring in vastgoedmanagement bleek projectontwikkeling nog niet zo simpel, waar begin je als je zelf nog nooit een bouwvergunning hebt aangevraagd. Uiteindelijk heb ik toch de stoute schoenen aangetrokken en heb ik contact opgenomen met de destijds verantwoordelijk wethouder van de gemeente Zundert met de vraag of ik wellicht wat voor ze kon betekenen op bouwkundig gebied. En eerlijk is eerlijk dan heb je wat geluk nodig. Op dat moment was in Zundert de toekomstige invulling van het voormalige Stokperdje een actueel vraagstuk en na het presenteren van een passend plan mochten wij op deze plek uiteindelijk 6 woningen ontwikkelen.

Dat is kort gezegd wat we doen, waar we trots op zijn en wat we met veel enthousiasme willen blijven doen.

15 G e w oon g o e d !


NIEUWBOUW

niewbouwproject ‘Nieuwe Akker’, wie droomt hier niet van? Plan de Nieuwe Akker is gelegen tegen het buitengebied van

woonhof. De woning op de hoek van de Nieuwe Akker heeft een

Rijsbergen, ten zuidwesten van de kern. Het plan bestaat uit twee

bijzondere uitstraling gekregen door een gedraaide kapvorm en een

delen. Het deel ten noorden van de straat de Nieuwe Akker grenst

trappenhuis aan de zijgevel toe te voegen. Alle woningen hebben twee

aan de bestaande woonwijk. Hier worden projectmatig vier nieuwe

parkeerplaatsen op eigen terrein, waardoor er een groen straatbeeld

twee-onder-een-kap woningen en twee vrijstaande woningen

overblijft. De ruime achtertuinen van de woningen zijn gelegen op het

gerealiseerd. Het deel ten zuiden van de straat de Nieuwe

westen.

Akker wordt omsloten door boskavels en kavels met agrarische bebouwing aan de Hoefstraat. Hier zijn zes ruime vrije kavels in het

De vrijstaande woningen bestaan uit één of anderhalve laag met kap

groen gesitueerd. De locatie vormt een karaktervolle aanvulling op

of kunnen plat worden afgedekt en worden omsloten door bomen en

het bebouwingslint aan de Hoefstraat en heeft een dorps karakter.

struweel. Het dorps karakter van de woningen wordt versterkt door zijn

De twee-onder-een-kap woningen hebben drie verdiepingen onder de

herkenbare architectuur en het gebruik van traditionele materialen.

kap en zijn voorzien van een ruime garage of berging. Deze woningen

Grote overstekende goten, horizontale belijningen en rijke

vormen de nieuwe entree van de woonwijk en het aangrenzende

detailleringen zorgen voor een sprekend geheel.

Nieuwsgierig naar dit mooie plan? Wij informeren u graag verder.

16 G e w oon g o e d !


OVER ONS

Cijfers en beoordelingen 2017 Recente klanten beoordelingen:

Klant beoordeling

8,8

Het aantal woningen dat te koop staat

“We zijn kort maar goed geholpen met de verkoop van onze woning, zoals het advies om mee te doen met de Open Huizen Dag, zodat ook de mensen kwamen die onze woning hebben gekocht. Het was de bedoeling ons huis snel te verkopen, dat is dan ook zeker gelukt! Zowel met de verkoop van ons huis als met de aankoop van ons nieuwe huis zijn wij meer dan goed geholpen.”

9,3

“Een zeer goede makelaar. We zijn tijdens de verkoop goed begeleid en ze komen altijd beloftes na. Ook

9,0

“ Het contact verliep vanaf het begin zeer goed! Ton is een vakkundig persoon en gaat voor het allerbeste resultaat. Wij

neemt steeds sneller af. De looptijd van verkochte woningen bedraagt gemiddeld zo’n 60 dagen. Dat betekent dat de meeste woningen in recordtijd worden verkocht. Van Hassel Makelaars mag zich dan ook niet voor niets de nummer 1 makelaar in de regio noemen. Dit komt mede door de tevredenheid onder verkopers én kopers. Wilt u ook uw woning verkopen? Neem dan contact met ons op voor een verkoopadvies. Wij nemen u graag het werk uit handen en geven u een professionele en persoonlijke begeleiding. Wij streven ernaar om de verkoop van uw huis voor u zonder zorgen te laten verlopen. Wanneer Van Hassel Makelaars een huis verkocht heeft, kan de verkoper na definitieve verkoop een beoordeling schrijven op Funda.nl Als nieuwbouwspecialist hebben wij verschillende nieuwbouwprojecten opgestart en verkocht. Zie voor alle nieuwbouwprojecten: www.vanhasselmakelaars.nl/aanbod/nieuwbouwaanbod/

zijn zeer tevreden over Van Hassel Makelaars”

heel deskundig personeel.”

17 G e w oon g o e d !


TOEKOMST Bij het stilstaan van ons 25 jarig jubileum in de makelaardij, krijgen we veelvuldig de vraag voorgelegd hoe wij onze toekomst als makelaarskantoor zien. Zonder aarzelen kunnen wij antwoorden dat wij nog net zo veel vertrouwen in ons beroep hebben als 25 jaar geleden. Blijkbaar een opmerkelijk antwoord. In de makelaardij word je immers niet meer ‘slapend rijk’ en door het internet en daarmee de steeds transparantere woningmarkt wordt er wel eens getwijfeld aan de toegevoegde waarde van de makelaar in de toekomst. Toch hebben wij onze ideeën en visies over de toekomst van de woningmarkt en makelaardij. Los van onze expertise als gerenommeerd makelaar zien wij ook de huidige ontwikkeling op de huizenmarkt. De rol van de makelaar zal in de toekomst veranderen. De komende generaties, opgegroeid met de huidige technologie, zijn door middel van de steeds verder toenemende data steeds beter op de hoogte van de markt. Woningbezitters halen hun informatie online en denken zelf hun vastgoed voor de daadwerkelijke marktwaarde te kunnen verkopen. Toch laten recente statistieken zien dat mensen nog altijd meer vertrouwen hebben in de kennis en kunde van een traditionele makelaar dan in een “doe het zelf” makelaar bij het verkopen van hun huis. Bijna 90% van de huiseigenaren schakelt nog altijd een makelaar in ondanks de al sterk toegenomen transparantere woningmarkt. Dit geeft aan dat het beroep van een makelaar anno 2017 nog altijd wordt gezien als zeer waardevol bij het verkopen van de eigen woning. Woningeigenaren zijn juist op zoek naar zekerheid en vertrouwen en zien in de traditionele makelaar nog altijd een onmisbare vastgoedexpert bij het verkopen van hun eigen huis. De makelaar vertegenwoordigt de ‘menselijke’ factor in een transactie die de meeste klanten maar enkele keren in hun leven zullen afsluiten. Wij zullen de nodige kansen grijpen, meegaan met de nieuwe trends en de voordelen van de online tools (social media, apps, etc.) pakken. Als makelaar zijn we gefocust op een betere verkoopprijs, een snellere transactie en de gewenste betrouwbaarheid. Wij zien ook de volgende 25 jaar vol vertrouwen tegemoet. Kees en Erwin

18 G e w oon g o e d !


ONS TEAM Kees van Hassel Directeur/Makelaar Erwin van Hassel Directeur/Makelaar Pia Vorsselmans Kantoormanager Ton Jochems Makelaar Femke de Rooy Assistent Nieuwbouw Makelaar Nicole Goorden Kandidaat Makelaar (KRMT) Ineke Stojakovic-van den Bogart Telefoniste/Receptioniste Franka Bosman-Martens Telefoniste/Receptioniste en

Commercieel medewerker binnendienst

G e w oon g o e d !

Vera Marijnissen

bekijk

Commercieel binnendienst makelaardij Jessica Rockx Commercieel binnendienst makelaardij

Gewoongoed! nu óók online op www.vanhasselmakelaars.nl

Corry van Rossum Administratief Medewerkster Charles van Beek Assistent Makelaar buitendienst

Gewoongoed!

is een uitgave van

van Hassel Makelaars

Werner Kools

Molenstraat 50

Assistent Makelaar Vera Verstralen Commercieel binnendienst makelaardij

4881 CS Zundert tel. 076 597 5900 og@vanhasselmakelaars.nl www.vanhasselmakelaars.nl 19 19

G e w oon g o e d !


G e w oon g o e d ! og@vanhasselmakelaars.nl I www.vanhasselmakelaars.nl

Van Hassel Makelaars

Van Hassel Makelaars

Van Hassel Makelaars

Molenstraat 50

Raadhuisplein 4

Kijketalage te Rijsbergen

4881 CS Zundert

4715 CN Rucphen

St. Bavostraat 33

tel. 076 5 975 900

tel. 0165-348 545

Gewoongoed magazine december 2017 Van Hassel Makelaars  
Gewoongoed magazine december 2017 Van Hassel Makelaars  
Advertisement