Inspiratiemap 2

Page 1

INHOUD THEMA’S Jouw week bijlage 1 - Agenda weekoverzicht

3 4

Actualiteit 5 6 bijlage 2 - Vraagkaartjes 7 8

Stad Gent bijlage 3 - Foto’s Gent, mijn stad

Emoties 12 13 14

bijlage 4 - Kaartjes met emoticons bijlage 5 - Kaartjes met uitdrukkingen

Eten 15 16 bijlage 6 - De voedingsdriehoek bijlage 7 - Mind map 17 Feestdagen 18 19

bijlage 8 - Foto’s van feestdagen

Vakantie 21 Het weer

22

WERKVORMEN Kennismakingsspelletjes 23 bijlage 9 - Vraagkaartjes 24 bijlage 10 - Overzicht horoscopen 26 Ganzenbord 27 bijlage 11 - Ganzenspelbord 28 Verhalendobbelstenen 29 Scrabble 30 Woordspelletjes 31 Kaartspel 32 33 bijlage 12 - Stellingen bij kaartspel Dominospel 35 36 bijlage 13 - Domino samenstellingen Beschrijven en vergelijken

39

Werken met foto’s

40

Samenwerken 41 bijlage 14 - Zoek de verschillen-afbeelding 42 bijlage 15 - Het gestrande team-lijst 47 bijlage 16 - Bingo 48 De eerste keer bijlage 17 - De eerste keer-kaartjes

49 51

2


THEMA - Gent, mijn stad

Gent, mijn stad Deze werkvorm is toegespitst op Gent maar kan je toepassen op elke stad of gemeente. Voorzie dan een lokaal stadsplan en foto’s.

Ken je weg in Gent Leg het stadsplan van Gent op tafel. Bespreek eerst welke punten de deelnemers kennen. Kunnen ze belangrijke plaatsen in Gent terugvinden op de kaart (hun huis, Korenmarkt, het station, de bibliotheek, de school,…)? Welke plaatsen kennen ze (nog) niet? Je kan dit ook combineren met foto’s van Gent. Herkennen ze de foto’s en kunnen ze de plaatsen ook aanduiden op de kaart van Gent?

Wonen in Gent Laat de deelnemers praten over stellingen/vragen over Gent en hun buurt. Bijvoorbeeld: • Ik ben echt fier op mijn stad. • Woon je in een leuke buurt? • Heb je veel contact met je buren? • Ken je Gent goed? • Wat is je favoriete plek in Gent? • Gent is een fietsvriendelijke/milieuvriendelijke/kindvriendelijke… stad.

Activiteiten In Gent valt heel wat te beleven. Het kan dan ook leuk zijn om af en toe hierover in gesprek te gaan met de deelnemers. Aan welke activiteiten hebben ze al eens deelgenomen? Bijvoorbeeld: de kerstmarkt, de Gentse Feesten, het Lichtfestival.

Foto’s Laat foto’s zien van Gent. Welke foto’s herkennen ze? Op welke plaatsen zijn ze al geweest?

België In welke steden zijn de deelnemers al wel eens of nog nooit geweest? Wat was er anders dan in Gent? Hoe zijn ze daar naartoe gegaan? Als hun familie in België op bezoek zou komen, wat zouden ze hen laten zien?

Duur

Min. 20 minuten per opdracht

Materiaal

Plan van Gent Foto’s van Gent (bijlage 3)

7


THEMA - Gent, mijn stad - Bijlage 3

8


WERKVORM - Kennismakingsspelletjes

Kennismakingsspelletjes Deelnemers zijn vaak al heel erg ‘gedrild’ in het beantwoorden van standaardvragen en vinden dat niet zo leuk meer. Met volgende werkvormen kan je het anders aanpakken.

Elkaar voorstellen Laat de deelnemers eerst per twee vragen aan elkaar stellen. Daarna stellen zij hun gesprekspartner voor aan de groep.

Eigen voorwerp of foto De deelnemers vertellen iets over zichzelf aan de hand van een voorwerp. Bij een vaste groep deelnemers vraag je om een voorwerp mee te brengen van thuis dat belangrijk is voor hen. Je kan ook vragen om iets uit hun tas te nemen of een foto op hun gsm te tonen.

Belangrijke getallen De deelnemers schrijven enkele getallen op die voor hen belangrijk zijn. De anderen proberen te raden wat het getal betekent door vragen te stellen. Voorbeelden: geboortejaar, geboortedag, huisnummer, leeftijd, leeftijden van de kinderen, aantal kinderen, telefoonnummer, schoenmaat, …

Betekenis naam Vaak weten deelnemers heel goed wat hun naam betekent en is het leuk om dit van elkaar te weten te komen. Bijvoorbeeld: Adinda betekent ‘zus’, Esther betekent ‘ster’.

Waarheid of leugen Elke deelnemer vertelt drie dingen over zichzelf. Twee dingen zijn waar en een derde is gelogen. Geef de deelnemer een paar minuutjes om dit voor te bereiden. Daarna laat je de anderen vragen stellen om te achterhalen wat waar en wat gelogen is. Bijvoorbeeld: Ik eet graag frietjes, ik hou van de winter en ik ga graag iets drinken.

Welk dier Vraag aan de deelnemers welk dier ze willen zijn en waarom. Een gevaarlijk dier, een intelligent dier, een elegant dier … Dit kan een aanleiding zijn om over zichzelf te vertellen. Geef de deelnemers een minuutje de tijd om hierover na te denken.

Kennismaking met vraagkaartjes Je kan deze kaartjes op verschillende manieren gebruiken: • Laat de deelnemers elk om beurt een kaartje nemen en een vraag beantwoorden. • Laat een deelnemer een kaartje trekken, lezen en dan kiezen wie de vraag moet beantwoorden. • Leg de kaartjes op tafel. Geef iedereen de tijd om ze te lezen. Laat hen er elk 2 kiezen: Eén vraag beantwoorden ze zelf, de andere vraag mogen ze aan iemand in de groep stellen.

Horoscoop Geef een overzicht van horoscopen. Praat met de deelnemers over hun horoscoop. Komen de karaktereigenschappen van dat sterrenbeeld overeen met hun persoonlijkheid?

Duur

Min. 30 minuten per werkvorm

Materiaal

Vraagkaartjes (bijlage 9) Overzicht horoscopen (bijlage 10)

23


WERKVORM - Kennismakingsspelletjes - Bijlage 10 STEENBOK (22/12 - 19/1)

WATERMAN (20/1 - 18/2)

VISSEN (19/2 - 20/3)

RAM (21/3 - 19/4)

STIER (20/4 - 20/5)

TWEELINGEN (21/5 - 20/6)

Typische eigenschappen:

KREEFT (21/6 - 22/7)

Typische eigenschappen:

Ambitieus Geduldig Grappig

Emotioneel Fantasierijk Beschermend

Maar aan de andere kant…

Maar aan de andere kant…

Pessimistisch Niet flexibel Gierig

Humeurig Lichtgeraakt Te aanhankelijk

Typische eigenschappen:

LEEUW (23/7 - 22/8)

Typische eigenschappen:

Vriendelijk Vindingrijk Onafhankelijk

Gul Ruimdenkend Trouw

Maar aan de andere kant…

Maar aan de andere kant…

Eigenzinnig Onvoorspelbaar Kil

Luidruchtig Bazig Onverdraagzaam

Typische eigenschappen:

MAAGD (23/8 - 22/9)

Typische eigenschappen:

Fantasierijk Mededogend Sympathiek

Bescheiden Betrouwbaar Analytisch

Maar aan de andere kant…

Maar aan de andere kant…

Kan slecht tegen kritiek Geheimzinnig Chaotisch

Kieskeurig Overdreven kritisch Conservatief

Typische eigenschappen:

WEEGSCHAAL (23/9 - 22/10)

Typische eigenschappen:

Avontuurlijk Enthousiast Zelfzeker

Diplomatisch Romantisch Sociaal

Maar aan de andere kant…

Maar aan de andere kant…

Egocentrisch Impulsief Ongeduldig

Besluiteloos Naïef Flirterig

Typische eigenschappen:

SCHORPIOEN (23/10 - 21/11)

Typische eigenschappen:

Geduldig Betrouwbaar Volhardend

Vastberaden Intuïtief Gepassioneerd

Maar aan de andere kant…

Maar aan de andere kant…

Jaloers Koppig Hebzuchtig

Jaloers Wraakzuchtig Koppig

Typische eigenschappen:

BOOGSCHUTTER (22/11 - 21/12) Typische eigenschappen:

Past zich makkelijk aan Intelligent Levendig

Optimistisch Eerlijk Intellectueel

Maar aan de andere kant…

Maar aan de andere kant…

Nerveus Oppervlakkig Te nieuwsgierig

Asociaal Onverantwoordelijk Tactloos

26


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.