Page 1

CULTÚRLANN CLÁR IMEACHTAÍ EARRACH 2017 | CULTÚRLANN MCADAM Ó FIAICH

AN GHAEILGE | CULTÚR | CEOL EALAÍN | DRÁMAÍOCHT | RANGANNA LITRÍOCHT | RINCE | SCANNÁIN CAIFÉ | SIOPA LEABHAR | FIONTAIR CULTÚRLANN MCADAM Ó FIAICH

216 BÓTHAR NA BHFÁL, BÉAL FEIRSTE, CO. AONTROMA, BT12 6AH T: 028 9096 4180 •OIFIGFAILTE@CULTURLANN.IE • WWW.CULTURLANN.IE


2

AR AON AMHARC/AT A GLANCE

PÁISTÍ/CHILDREN

EALAÍN/ART

CEOL/MUSIC

GACH SATHARN/EVERY SATURDAY 12 MEÁNLAE/MIDDAY - 1IN/PM

19 EANÁIR - 24 FEABHRA 19 JANUARY - 24 FEBRUARY DÁNLANN DILLON:

19 FEABHRA/FEBRUARY, 19 MÁRTA /MARCH, 9 AIBREÁN/APRIL, 14 BEALTAINE/MAY

NA BOPÓGA

................................................... GACH SATHARN/EVERY SATURDAY 1.15IN/PM-3.30IN/PM

AISLING ÓG

................................................... DOMHNACH/SUNDAY, 5 FEABHRA/FEBRUARY, 5 MÁRTA/MARCH 2 AIBREÁN/APRIL, MEÁNLAE/MIDDAY - 2IN/PM

CEARDLANN EALAÍNE DO PHÁISTÍ ................................................... DÉ SATHAIRN, 11 MÁRTA 1-5IN SATURDAY, 11 MARCH 1-5PM

SCAOIL AMACH É

BEIDH DEIS AGAT BHEITH PÁIRTEACH I GCEARDLANNA IN EALAÍONA TRAIDISIÚNTA - AMHRÁNAÍOCHT AR AN SEAN NÓS, DAMHSA AR AN SEAN NÓS, SCÉALAÍOCHT, AITHRISEOIREACHT LE TEAGASCÓIRÍ Ó OIREACHTAS NA GAEILGE TASTER SESSIONS IN TRADITIONAL IRISH LANGUAGE ARTS - SEAN NÓS SINGING, DANCING, STORY TELLING AND RECITATION. WITH TUTORS FROM OIREACHTAS NA GAEILGE

................................................... LÁ ‘LE PÁDRAIG/ST PATRICK’S DAY 17 MÁRTA/MARCH

SPRAOI AGUS SPÓRT AR AN LÁ MÓR LÁ TEAGHLAIGH LE SCÉALAÍOCHT, EALAÍN AGUS IMEACHTAÍ EILE DO PHÁISTÍ. A DAY FOR ALL THE FAMILY AT THE CULTÚRLANN - MUSIC, STORYTELLING, FACEPAINTING AND AN AFTERNOON CÉILÍ

...................................................

AN BÓTHAR IS LÚ TAISTEAL THE ROAD LESS TRAVELLED TAISPEÁNTAS LE / EXHIBITION BY DAVID FOX

................................................... 1 MÁRTA - 18 MÁRTA 1 MARCH - 18 MARCH DÁNLANN DILLON:

AISLING GHÉAR: 20 BLIAIN AG FÁS/20 YEARS A’GROWING

TAISPEÁNTAS/EXHIBITION LE COMPÁNTAS AMHARCLANNAÍOCHTA, AISLING GHÉAR, ATÁ AR AN ARDÁN Ó 1997/WHO ARE ON STAGE SINCE 1997

................................................... 23 MÁRTA - 5 BEALTAINE

................................................... 10-12 MEÁNLAE/NOON GAEILGE: NA SAOITHE GAN LOCHT GOLDEN YEARS 7-9IN/PM BUNRANG GAEILGE 7-9IN/PM MEÁNRANG GAEILGE 7-9IN/PM MACHNAMH/MEDITATION

...................................................

GACH DÉARDAOIN 6-7INPM AMHRÁNAÍOCHT AR AN SEAN NÓS DO DHAOINE FÁSTA SEAN NÓS SINGING FOR ADULTS

................................................... GACH SATHARN 12.30-2.30IN/ EVERY SATURDAY 12.30-2.30PM

SEISIÚN CEOIL THRAIDISIÚNTA

................................................... DÉ HAOINE 10 MÁRTA 8IN FRIDAY 10 MARCH 8PM

IMLÉ AGUS LAUREN NÍ CHASAIDE

CEOLCHOIRM LEIS AN MBANNA A BHUAIGH BANNA, ALBAM AGUS FÍSEÁN NA BLIANA AG GRADAIM CHEOIL NÓS LE TACAÍOCHT DEN SCOTH. CONCERT WITH THE GROUP WHICH WON BAND, ALBUM AND VIDEO OF THE YEAR AT THE ANNUAL NÓS AWARDS.

...................................................

23 MARCH - 5 MAY

DÉ SATHAIRN 29 AIBREÁN, 8IN SATURDAY 29 APRIL, 8PM

TAISPEÁNTAS LE/EXHIBITION BY THOMAS RYAN RHA

LORCÁN MAC MATHÚNA AGUS ‘VISIONARIES’

EALAÍN NA STAIRE/ART OF HISTORY ................................................... 11 BEALTAINE - 23 MEITHEAMH 11 MAY - 23 JUNE

IASATST/SUIMIÚIL AGUS AISTEACH AG AN AM CÉANNA

IASATST/INTERESTING AND STRANGE AT THE SAME TIME

TAISPEÁNTAS Ó/EXHIBTION FROM BAILIÚCHÁÍN NA ROINNE AIRGEADAIS Ó THUAIDH AGUS OIFIG NA NOIBREACHA POIBLÍ Ó DHEAS THE COLLECTIONS OF THE NORTHERN IRELAND DEPARTMENT OF FINANCE AND THE OFFICE OF PUBLIC WORKS

...................................................

PÍOSA AMHARCLANNAÍOCHTA AGUS CEOIL A LEAGANN SPOTSOLAS AR AN AN BHFÍS AGUS AN SPLEODAR I SCRÍBHINNÍ PHÁDRAIG MHIC PHIARAIS, SHÉAMUS UÍ CHONGHAILE, ÉAMOINN CEANNT AGUS SHEOSAIMH PLUINCÉID MUSICAL THEATRE WHICH SPOTLIGHTS VISION AND EXCITEMENT EVIDENT IN THE WRITINGS OF PATRICK PEARSE, JAMES CONNOLLY, EAMONN CEANNT AND JOSEPH PLUNKETT.

................................................... DÉ SATHAIRN 27 BEALTAINE 8IN SATURDAY 2 MAY, 8PM

GATEHOUSE

CEOLCHOIRM LEIS AN NGRUPA DEN SCOTH SEO A FUAIR AINMNIÚCHÁN AR GHEARRLIOSTA ‘THE TICKET’ D’ALBAM TRAIDISIÚNTA NA BLIANA, 2016.

RANGANNA/CLASSES GACH MÁIRT/EVERY TUESDAY 7-9IN/PM CRIADÓIREACHT/CERAMICS GACH CÉADAOIN

CÉILÍ MÍOSÚIL NA CULTÚRLAINNE

7-9IN/PM CÓR LOCH LAO SEO DO DHEIS BHEITH PÁIRTEACH I GCÓR NA CULTÚRLAINNE, ATÁ NASCTHA LE GLÓRTHA ULADH, FAOI STIÚIR DHOIMINIC MHIC GIOLLA BHRÍDE HERE’S YOUR OPPORTUNITY TO JOIN THE CULTÚRLANN CHOIR - WHICH IS LINKED TO GLÓRTHA ULADH - UNDER THE DIRECTION OF DOMINIC MAC GIOLLA BHRIDE. 8-9IN/PM SAIBHREAS NA GAEILGE

CONCERT WITH EXCITING BAND WHOSE ALBUM CALADH NUA/NEW PORT WAS SHORTLISTED FOR TRAD ALBUM OF THE YEAR ON THE TICKET’S 2016 AWARDS.

SCANNÁN/FILM DÉ HAOINE 3 MÁRTA - DÉ CÉADAOIN 8 MÁRTA FRIDAY 3 MARCH - WEDNESDAY 8 MARCH FÉILE SCANNÁN CHEARTA AN DUINE

RESPECT

HUMAN RIGHTS FILM FESTIVAL WWW.RESPECTFILMFEST.COM


FÁILTE/WELCOME Anois teacht an Earraigh is tá an lá ag dul chun síneadh, is tar éis na Féile Bríde, ardóidh mé mo sheol! Seo chugainn an tEarrach agus tá go leor imeachtaí, ócáidí, ranganna, taispeántais agus eile againn i gclár an tséasúir chun sibh a mhealladh chun na Cultúrlainne. Fáilte romhaibh chuig an chlár imeachtaí is déanaí ón Chultúrlann. Ní fada uainn Seachtain na Gaeilge (1-17 Márta) agus beidh go leor imeachtaí againn i rith na féile - ina measc ceolchoirm le hIMLÉ, an banna a rug leis slam duaiseanna ag Gradaim Cheoil NÓS, Oíche Cheiliúrtha le Raidió Fáilte, Taispeántas 20 Bliain ag Fás le hAisling Ghéar agus Lá Mór Teaghlaigh le céilí san iarnóin ar Lá Fhéile Pádraig. Tá súil againn go mbainfidh sibh taitneamh agus tairbhe as na himeachtaí seo agus go leor eile a bheidh ar siúl sa Chultúrlann. Mar charthanas cláraithe, tá muid an-bhuíoch as an tacaíocht a fhaigheann muid ónár maoinitheoirí - Foras na Gaeilge, An Chomhairle Ealaíon, Comhairle Cathrach Bhéal Feirste, DSD agus HLF. Gan an maoiniú sin ní bheadh muid in ann seirbhísí a chur ar fáil don phobal. Tá muid buíoch fosta don phobal thart orainn: neartaíonn bhur dtacaíocht sinn. Tá súil agam go bhfeicfidh muid sibh sa Chultúrlann agus ná bíodh aon leisce oraibh teagmháil a dhéanamh linn más suim libh a bheith ag comhoibriú linn lenár bhfís a bhaint amach: an Ghaeilge a bheith i lár an aonaigh. .............................................................................................................. Welcome to the latest programme of events at Cultúrlann. This publication details the events we have planned as we welcome Spring. We can look forward to Seachtain na Gaeilge which takes place between 1-17 March. It’s jam-packed with events and highlights include the concert by multi-award winning IMLÉ, whose raps and contemporary beats will thrill you. We’re also anticipating Raidio Fáilte’s special celebration to mark their 10th anniversary and Aisling Ghéar’s 20th anniversary exhibition. We hope you enjoy these events and the many more we have detailed in this programme. As a registered charity we rely on the support of our funders, Foras na Gaeilge, The Arts Council, Belfast City Council, DSD and the Heritage Lottery Fund to be able to provide services to the community and we are deeply grateful for their support. We would also like to thank our community: your support strengthens us and helps us grow. Between events, occasions and classes, there’s always something on in the Cultúrlann. We hope to see you in Cultúrlann soon and look forward to cooperating with you in the future. Aisling Ní Labhraí Stiúrthóir Feidhmiúcháin na Cultúrlainne/Executive Director

CONAS TEACHT ORAINN/ HOW TO FIND US Tá sé furasta taisteal go dtí Cultúrlann McAdam Ó Fiaich i gcarr nó ar iompar poiblí. Sa charr ó lár na cathrach, is féidir dul síos Bóthar na bhFál nó síos an Westlink le teacht a fhad linn. Táimid ar an bhealach a leanann na tacsaithe dubha go dtí an Poll Glas, Cill Uaighe, Bóthar Seoighe, Bóthar an Ghleanna, Sruthán na Bantiarna agus an Charraig Bhán. Nó is féidir leat taisteal go dtí an Chultúrlann ar aon cheann de na seirbhísí bus a leanas: 10a, 10b, 10c, 10d, 10e, 10f, 10g, 10h agus 10x. Cultúrlann McAdam Ó Fiaich is easy to reach via car or public transport. By car from the city centre, we can be reached via the Falls Road or Westlink. We are on the black taxi routes going to: Poleglass, Twinbrook, Shaws Rd, Glen Rd, Ladybrook and Whiterock. We are on bus routes: 10a, 10b, 10c, 10d, 10e, 10f, 10g, 10h and 10x.

3


4

PÁISTÍ/CHILDREN

CEARDLANNA EALAÍNE ART WORKSHOPS

NA BOPÓGA

PUIPÉID, CEOL, SCÉALTA AGUS AMHRÁIN PUPPETS, MUSIC, STORY AND SONG.

GACH SATHARN/EVERY SATURDAY MEÁNLAE/MIDDAY GO DTÍ 1PM/IN £3 Seo do dheis casadh leis Na Bopóga a bhíonn ag cur siamsaíocht ar fáil do naíonáin na Cultúrlainne gach Satharn de ghnáth.

DÉ DOMHNAIGH/SUNDAY, 5 FEABHRA/ FEBRUARY, DÉ DOMHNAIGH/SUNDAY, 5 MÁRTA/MARCH DÉ DOMHNAIGH/SUNDAY, 2 AIBREÁN/APRIL DÉ DOMHNAIGH/SUNDAY,7 BEALTAINE/MAY DÉ DOMHNAIGH/SUNDAY SAOR IN AISCE/FREE OF CHARGE Seo ceardlann ealaíne dírithe ar pháistí óga a bhfuil suim acu i bpéintéireacht nó ceardaíocht eile. Beidh deiseanna triail a bhaint as gach rud. Beidh teagascóirí ann chun cuidiú leo. Here’s an opportunity for your arty child to try their hand at painting or other artistic activities under the guidance of an expert instructor. They will have an opportunity to try their hand at everything.

Meet Na Bopóga, the Cultúrlann’s resident puppets, for a session of music, story and song aimed at your infant.

SCAOIL AMACH É

DÉ SATHAIRN 11 MÁRTA/SATURDAY 11 MARCH 2-5IN/PM SAOR IN AISCE/FREE OF CHARGE Seo deis ar leith duit féin agus do pháistí bheith páirteach i sraith ceardlanna ar ealaíona thraidisiúnta na Gaeilge - amhránaíocht ar an sean nós, damhsa ar an sean nós, scéalaíocht agus aithriseoireacht. Comórtais iad seo ar fad ag Oireachtas na Gaeilge. Mairfidh gach ceardlann 90 noiméad. This is a unique opportunity for you and your children to get a taste of some of the Irish language’s ancient artforms - sean nós singing and dancing, story telling and recitation, all of which are competitions at the premier Irish language festival, An tOireachtas. Each workshop lasts 90 minutes.


SEACHTAIN NA GAEILGE SEOLADH/LAUNCH

AISLING GHÉAR - 20 BLIAIN AG FÁS AISLING GHÉAR - CELEBRATING 20 YEARS AG OSCAILT AR 9 MÁRTA - AR TAISPEÁINT Ó 1 MÁRTA - 18 MÁRTA OPENING 9 MARCH - SHOWING FROM 1-18 MARCH Tá Aisling Ghéar, compántas amharclannaíochta cónaitheach na Cultúrlainne, ag ceiliúradh scór bliain ar an ardán i mbliana agus iad ag reáchtáil sraith imeachtaí chun an chlochmhíle stairiúil sin a chomóradh. Ag tús mhí an Mhárta, beidh siad ag nochtadh taispeántas a thugann spléachadh ceanúil siar ar bhóithríní na staire, ar an oidhreacht ar leith amharclannaíochta atá cumtha acu. Beidh idir ghriangraif, ailt nuachtán, léirmheasanna, ghné-áilt, chláir dhrámaí agus scannáin 35mm le feiceáil sa taispeántas, ábhar a fuasclaíodh ó ghaolta agus ó chairde an chompántais, mar aon le cuid ó mhór eagraíochtaí Bhéal Feirste. Tá fréamhacha an chompántais go daingean i mBéal Feirste ach tá léiriúcháin déanta ag Aisling Ghéar ar fud na tíre - agus go hidirnáisiúnta - fiú ag an am is deacra. Seo cuireadh romhat chuig taispeántas a ligfidh duit súil a chaitheamh ar an méid atá déanta ag an chompántas ar leith seo ar son na dramaíochta, na n-ealaíon, na Gaeilge agus ar son na héagsúlachta sa chathair seo. Oidhreacht é seo atá ina údar bróid.

Aisling Ghéar – the Cultúrlann’s resident Irish language theatre company acclaimed throughout Ireland, is celebrating its Anniversary Year with a host of exciting events. Beginning with a Retrospective Exhibition, looking at the work of the company alongside events in its home city of Belfast. Photographs, newspaper articles, features, reviews, programmes and various yards of 35mm film, liberated from friends, family and a number of the city’s foremost organisations, have yielded a very unique treasure trove! With its roots firmly in the city yet still taking its work to the four corners of the country - even in tough times, Aisling Ghéar invites you to take a look back with a sense of pride and achievement in the company’s progress and join everyone in wishing it success for future generations.

5


6

FÉILE SCANNÁIN/FILM FESTIVAL

RESPECT

FÉILE SCANNÁN CHEARTA AN DUINE HUMAN RIGHTS FILM FESTIVAL 3-8 MÁRTA/MARCH

Tá áthas agus ríméad orainn sa Chultúrlann tacú leis an bhFéile Scannán Chearta an Duine, Respect, agus beidh go leor scannán ó chlár na Féile le feiceáil san ionad seo idir 3-8 Márta. ‘Beidh réimse de scannáin éagsúla ar taispeáint le linn na féile seo - ábhair ar nós Inimirce, Tearmann, Cearta na mBan, Cogadh agus Coimhlint, Meabhairshláinte, cearta LADT, Cearta na n-Oibrithe agus imní faoi chúrsaí timpeallachta

Respect Human Rights Film Festival which is being held between 3-8 March. The festival will screen a range of films/documentaries that promote a wider understanding of Human Rights subjects, such as, Immigration, Asylum, Women’s Rights, War & Conflict, Mental Health, LGBT Rights, Workers Rights, Environmental concerns. A full list of showings is at www.culturlann.ie and www.respectfilmfest.com.

Tá liosta iomlán na scannán agus na huaireanta taispeántais ar shuíomh na Cultúrlainne, www. culturlann.ie agus ar shuíomh na féile, www. respectfilmfest.com

This will combine a range of short fiction and documentary films as part of our ‘short film’ competition with a wider range of classic and contemporary featurelength films that offer a more discursive look at many of the human rights issues at hand.

An Chultúrlann is delighted to support the inaugural


SEACHTAIN NA GAEILGE: CEOL/MUSIC AMHARCLANN SHIOBHÁN NIC CIONNAITH

IMLÉ

LAUREN NÍ CHASAIDE TICÉID/TICKETS £5/3 AR LÍNE/ONLINE WWW.CULTURLANN.IE £7/5 (AR AN DORAS/ON THE DOOR) DÉ HAOINE 10 MÁRTA FRIDAY 10 MARCH 8.30PM Is banna ceoil neamhghnách iad IMLÉ, a bhfuil fuaim ar leith acu a eascraíonn as éagsúlacht chúlraí an triúr amhránaithe. Sníomhtar filíocht, rapcheol agus popcheol le chéile i bhfuaim an bhanna ar bhealach úr nár chualathas a leithéid roimhe seo – go háirithe sa Ghaeilge. Measctar glór neamhshaolta Ferghal Moloney le puncfhilíocht ghléineach Mharcais Mhic Conghail agus rapáil lúfar thógálach MC Muipéad. Ba é ceann sprice an bhanna ná rud éigin difriúil, diongbháilte agus ionraic a chruthú nuair a bhunaigh Cian Mac Cárthaigh, dordghiotáraí, ar dtús é, agus cíorann a gcéad albam cuid de cheisteanna móra an tsaoil: brí na beatha, ár gcaidreamh leis an phláinéad agus an dóchas a aimsiú san eadóchas. Tá neart déanta ag an bhanna, cé nach bhfuil siad le chéile i bhfad. Sheinn siad ag an Phicnic Leictreach, Féile na Bealtaine (sa Daingean), Liú Lúnasa (i mBéal Feirste) agus Féile IMRAM (i mBaile Átha Cliath), agus chonacthas ar an teilifís iad freisin ar an chlár comórtha, TG4 XX, agus ar I Lár an Aonaigh ar BBC2 NI. Anuas air sin d’éirigh leo a gcéad albam a thaifeadadh agus a chur amach, albam a d’eisigh Gael Linn agus a raibh Karl Odlum ina léiritheoir air. Ar an oíche ar leith seo beidh Lauren Ní Chasaide ar an ardán againn chun tús a chur leis an ócáid. Is amhránaí agus ceoltóír í Lauren ó chlann cheoil iomráiteach agus tá sí ag treabhadh a hiomaire féin is ag bailiú clú di féin.

IMLÉ are an unconventional band with a unique sound, based around 3 vocalists with very diverse musical backgrounds. Their sound mixes poetry, rap and pop music in a way that has never been heard before – particularly in the Irish Language. Fergal Moloney’s ethereal vocals blend with Marcus Mac Conghail’s intense punk poetry and the infectious flow of MC Muipéad’s rap vernacular. Founded by the band’s bass player Cian Mac Cárthaigh, their mission statement was to create something different that was uncompromising & honest. IMLÉ’s debut album explores the meaning of life, our relationship with the planet and finding hope within despair. To whet our appetite for IMLÉ, fresh from their treble triumph at the Nós Awards where they won the contests for best band, best album and best video, the night will kick off with Lauren Ní Chasaide who hails from a famous musical family but who is fast gathering her own reputation as a singer/song writer of great talent and promise.

7


8

SEACHTAIN NA GAEILGE: CEILIÚRADH/CELEBRATION

RAIDIÓ FÁILTE - 10 MBLIANA AG FÁS OICHE AIRNEÁIL AGUS OSCAILT TAISPEÁNTAIS EXHIBITION OPENING/NIGHT OF CRAIC

DÉ CÉADAOIN 15 MÁRTA/WEDNESDAY 15 MARCH 7.30IN/PM Oíche cheoil is chuimhní cinn ar leith a bheidh againn chun ceiliúradh a dhéanamh ar dheich mbliana de staisiún raidió phobal na Gaeilge i mBéal Feirste, Raidió Fáilte. Sa Chultúrlann a thosaigh Raidió Fáilte ag craoladh le ceadúnas agus tá sé ag dul ó neart go neart ó shin. Níos déanaí i 2017 tá súil ag an staisiún pobail is uaillmhianaí sa tír bogadh isteach i gceanncheathrú nua, Líonra Uladh, atá suite i gceantar Dhuibhis. Tabharfaidh an taispeántas seo chun cuimhne cuid de na buaicphointí ar thuras Raidió Fáílte le deich mbliana anuas agus tabharfaidh an oíche airneáil le ceol agus amhráin is cuimhní cinn léargas ar an spleodar a bhaineann leis an chraoltóir seo. A special night of music and memories will celebrate Raidió Fáilte, Belfast’s Irish language community radio station, as we launch an exhibition to call to mind the milestones along the way from the Cultúrlann, where Raidió Fáilte was based at the beginning, to its new headquarters, the state of the art Líonra Uladh which is to open later this year.


LÁ ’LE PÁDRAIG AG AN CHULTÚRLANN ST PATRICK’S DAY AT THE CULTURLANN

Lá Spraoi don Teaghlach ar fad! 11rn-3in Scéalaíocht, Na Bopóga, Péinteáil Aghaidhanna, Ealaín Thraidisiúnta 11rn-5in Ceol Traidisiúnta sa Chaifé 3in-5in Céilí

A Day of Fun for all the Family! 11am-3pm Storytelling, Puppet Fun with Na Bopóga, Facepainting and Traditional Art 11am-5pm Traditional Music in the Cafe 3-5pm Céilí

IN SAOR

E AISC FREE

Tacaíocht/Support:


10 CEOL AGUS AMHARCLANN/MUSICAL THEATRE

EISPÉIREAS AMHARCLANNAÍOCHTA IS CEOIL LE LORCÁN MAC MATHÚNA AGUS A CHAIRDE

DÉ SATHAIRN/ SATURDAY 29 AIBREÁN 8IN/PM AMHARCLANN SHIOBHÁN NIC CIONNAITH, AN CHULTÚRLANN TICÉID/TICKETS: £10/8 AR AN DORAS, £8/6 AR LÍNE WWW.CULTURLANN.IE

VISIONARIES Breis is 100 bliain ó tharla Éirí Amach 1916, réabhlóid shuaithinseach ina raibh filí, ealaiontóirí agus lucht físe páirteach, tugann Visionaries, píosa amharclannaíochta is ceoil le Lorcán Mac Mathúna, chun solais an fhís agus an spleodar i scríbhinní Phádraig Mhic Phiarais, Séamus Ó Conghaile, Éamonn Ceannt agus Seosamh Pluincéid. A century on from a remarkable revolution of visionaries and poets, VISIONARIES reveals the artistic brilliance and vision in the writings of four leaders of the Easter Rising: Patrick Pearse, James Connolly, Eamonn Ceannt, and Joseph Plunkett. The revival of a country and its culture are celebrated using their own words, original music and beautifully animated archive imagery.


CEOL TRAIDISIÚNTA/TRAD MUSIC

DÉ SATHAIRN 27 BEALTAINE SATURDAY 27 MAY 8IN/PM TICÉID: £10/8 AR AN DORAS £8/6 AR LÍNE WWW.CULTURLANN.IE

GATEHOUSE

Grúpa ceoil thraidisiúnta iad Gatehouse a shíolraíonn ó Ros Comáin agus a bheireann leo chuig an cheolchoirm ar leith seo sa Chultúrlann blaiseadh láidir de thraidisiún saibhir Chonnacht. Bhí a gcéad albam, Caladh Nua, luaite ar ghearrliosta do ghradam albam thraidisiúnta na bliana The Ticket/ Irish Times, gradam a bhuaigh The Gloaming sa deireadh. Bíonn idir phoirt agus amhráin, idir Ghaeilge agus Bhéarla acu, agus táimid ag súil le ceolchoirm bhríomhar ón sárghrúpa seo. Gatehouse hail from Roscommon and will bring a flavour of the rich Connacht tradition to the Cultú rlann for their gig in May. Earlier this year the group’s first album, Caladh Nua, was shortlisted for trad album of the year award by The Ticket/The Irish Times. A great night is in store.

11


12

RANGANNA/CLASSES

EANÁIR-MEITHEAMH RANGANNA TUILLEADH EOLAIS/FURTHER INFORMATION. 028 9096 4180 OR EMAIL: OIFIGFAILTE@CULTURLANN.IE

7.30in/pm Ciorcal Léitheoireachta na Cultúrlainne Le Grand Meaulnes le Alain-Fournier arna chur i nGaeilge ag Anraí Mac Giolla Chomhaill Dé Céadaoin, 8 Márta/March

DÉARDAOIN/THURSDAY 6-7 in/pm: Rang Amhránaíochta le Doimnic Mac Giolla Bhríde

LIOSTA NA RANGANNA/

7-9 in/pm: Cór Loch Lao, faoi stiúir Dhoiminic Mhic Giolla

LIST OF CLASSES

8-9in/pm Saibhreas na Gaeilge le Seanán Mac Aoidh

DÉ LUAIN/MONDAY

DO DHAOINE ÓGA

11.30rn/am-1.30in/pm Croisé/Crochet le Betty McCusker

DÉ MÁIRT/TUESDAY

6-9in/pm Rang Cláirsí/Harp class 6.30-7.30/pm in Rang Ióga/Yoga class 7-9in/pm Criadóireacht le Billy Murphy, 8 seisiún Ceramics hand building, 8 sessions £45/35 7-8.30in Qi Jong le Gráinne Ní Ghilín £5 an rang Aclaíocht agus machnamh ón Chianoirthear. Beidh an rang seo ag tosú ar 7 Márta. Class starts on 7 March.

DÉ CÉADAOIN/WEDNESDAY

10rn/am-12 meán lae/midday: Rang Gaeilge na bPinsinéirí/Golden Years Irish Class Múinteoir/Teacher: Phil Stiobhard 5-6in/pm Rang Spáinnise/Spanish class 7-9in/pm Bunrang Gaeilge/Beginners Irish 7-9 in/pm Gaeilge leibhéal 2 / Level 2 Irish 7-8in/pm: Dianmhachnamh/Meditation, Katie McGreal

Bhríde

FOR YOUNG PEOPLE: DÉ LUAIN/MONDAY

6in-8in Club Óige na bhFál (Bunscoil) 8in-10in Club Óige na bhFál (Meánscoil)

DÉ SATHAIRN/SATURDAY 12meán lae-1in Na Bopóga – Ceol le puipéid do pháistí beaga 1.15-3.30in Scoil Drámaíochta ‘Aisling Óg’

DÉ DOMHNAIGH/SUNDAY 12-2in Ceardlann ealaíne do pháistí (céad Domhnach sa mhí).

CEARDLANN ‘COIMICÍ GAEIL’ LE HAODÁN Ó CURNÁIN 27-28 AIBREÁN/APRIL £3 AN PÁISTE

Seo deis iontach ag do rang nó grúpa freastal ar cheardlann le ceann de na cartúnaithe is dearthóirí greannán is fearr sa tír. Tá clú agus cáil ar Aodán nó is é a d’fhoilsigh an tsraith coimicí Gaeilge ‘Rí Rá’ atá fós i mbéal an phobail de bhrí chomh maith is atá siad. Agus níos mó suime ná riamh anois i gcoimicí agus in úrscéil ghrafacha, tá Aodán chun ceardlann a thabhairt do dhaoine ar spéis leo an cineál sin litríochta. Ní mór do scoileanna an cheardlann a chur in áirithe roimh 24 Márta. Beidh 20-25 páiste sa cheardlann. Aidan Courtney started as a cartoonist with the Irish language daily newspaper, Lá, and has since published his own acclaimed Coimicí Gaeilge, Rí Rá and Ruaille Buaille. In this workshop he sets a challenge for school children to draw their own comic as Gaeilge and guides them as they encounter the challenges that arise. Your school will have to prebook each workshop by 24 February at the latest. 20-25 pupils per workshop.


NA HAMHARC-EALAÍONA/ VISUAL ARTS 13

EALAÍN NA STAIRE

TAISPEÁNTAS LE/EXHIBITION BY THOMAS RYAN RHA 23 MÁRTA/MARCH-5 BEALTAINE/MAY Tá clú agus cáil ar an ealaíontóir Tom Ryan as a chuid portráidí agus tírdreach. Tá bród agus áthas ar an Chultúrlann taispeántas leis an phéintéir iomráiteach seo a bhfuil seal caite aige ina Uachtarán ar Acadamh Ríoga na hÉireann le linn a ghníomhréime fada suntasaí. Sa taispeántas seo beidh a rogha féin de phortráidí agus de sceitseanna a rinne sé le linn dó bheith i mBéal Feirste i 1969 ag tús na dTrioblóídí. Seanchara le Tom agus leis an Chultúrlann a osclóidh an taispeántas go hoifigiúil, is é sin Pádraig Ó Snodaigh. Tom Ryan RHA RUA is an artist acclaimed for his portraits of Irish historical figures as well as city scapes and landscapes. We’re delighted to present this retrospective exhibtion by this distinguished painter in Dánlann Dillon/the Gerard Dillon Gallery.

SUIMIÚIL ACH AISTEACH AG AN AM CÉANNA

INTERESTING BUT WEIRD AT THE SAME TIME TAISPEÁNTAS Ó BHAILIÚCHÁIN NA ROINNE AIRGEADAIS (Ó THUAIDH) AGUS OIFIG NA NOIBREACHA PPOIBLÍ (Ó DHEAS) / EXHIBITON FROM THE COLLECTIONS OF THE DEPARTMENT OF FINANCE/OFFICE OF PUBLIC WORKS 11-26 BEALTAINE/MAY Tá lúcháir ar n Roinn Airgeadais agus ar Oifig na nOibreacha Poiblí bheith ag comhoibriú le hOifig Ealaíon Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath chun an taispeántas ar leith seo a chur inár láthair. Chlúdaigh an tionscadal obair leis na páistí agus leis na múinteoirí ó Mhodhscoil Lárnach Bhaile Átha Cliath (bunscoil). Thug na páistí cuairt ar oifigí na RA i mBéal Feirste agus ar Oifig na nOibreacha Poiblí i mBaile Átha Cliath chun saothair ealaíne a roghnú tar éis plé bríomhar. Is féidir breathnú ar fhíseán gearr faoi dhéantús an taispeántais ag:youtu.be/ezQ8MJ6xrl0 The DoF and OPW are delighted to collaborate with Dublin City Council’s Arts Office. The project has involved working with the children and teachers from the Central Model (Primary) School in Dublin. The children visited the offices of the DoF in Belfast and OPW in Dublin to select artworks after a lively discussion.


14

ROGHA NA NÚDAR/FAVOURITES AMHARCLANN SHIOBHÁN NIC CIONNAITH

OÍCHE SÍOL

DÉ SATHAIRN 4 MÁRTA 8IN/ SATURDAY, 4 MARCH 8PM CEAD ISTEACH/ADMISSION £5 NÓ £3 Beidh an chéad Oíche Síol ar siúl i lár an Earraigh, sa Chultúrlann. Mar is gnách beidh ceol agus amhráin agus crannchur mór le duaiseanna deasa le buachan Leanaigí oraibh ag tabhairt tacaíochta do Síol -cuidigh leo cuidiú le fiontair nua i nGaeilge. The next Oíche Síol will have a spring in its step as it takes place in the Cultúrlann just at the beginning of March It’s a great evening of entertainment with top class music - and an opportunity to win some wonderful prizes and support fledgling Irish language enterprises.

AMHARCLANN SHIOBHÁN NIC CIONNAITH

CÉILÍ MÍOSÚIL/ MONTHLY CÉILÍ

19 FEABHRA/FEBRUARY, 19 MÁRTA/MARCH, 9 AIBREÁN/APRIL, 14 BEALTAINE/MAY, 18 MEITHEAMH/JUNE 8IN/PM, CEAD ISTEACH/ ADMISSION £6 Oíche iontach amach is amach é an Céilí Miosúil sa Chultúrlann. Ceol den scoth le bannaí céilí, rince le seanchairde agus nuachairde agus treoir oilte ó Mháire Bn Uí Bhruadair. The monthly céilí is always a great night out, a night to meet old friends and make new friendships. It also shakes the cobwebs off if you’ve been overindulging over the festive season, thanks to great music from our resident céilí bands and expert instruction from Céilí Queen, Máire Bn Ua Bhruadair. Be sure to join us one of these nights at least - we guarantee you will want to come back.

AN FOCHLAC FOCLACH

TAISPEÁNTAS LE/AN EXHIBITION BY SÉAMUS DUNBAR 23 MÁRTA/MARCH - 5 BEALTAINE/MAY OSCAILT OIFIGIÚIL: 7.30IN/PM, 23 MÁRTA/MARCH

Tá na Ballaí Bána ag taispeáint sraith léaráidí grinn de chuid an ealaíontóra Séamus Dunbar a rinne sé don fhoclóir is déanaí de chuid Rossa Uí Shnodaigh, ‘An Fochlac Foclach’. 36 léaráid grinn atá bunaithe ar na habairtí óna fhoclóir comhaimseartha saoithiúil atá sa taispeántas seo.

AMHARCLANN SHIOBHÁN NIC CIONNAITH

AN DÁIL DHEARG

7IN/PM, DÉ HAOINE/FRIDAY 24 FEABHRA/FEBRUARY Beidh oíche den chéad scoth sa Chultúrlann nuair a chruinneoidh polaiteoirí le bheith ag éisteacht le Gaeil óga an Tuaiscirt. Le haíonna polaitiúla as páirtithe éagsúla, beidh deis ag ár ndaoine óga a dtuairimí a thabhairt faoi choinneáil siar ár gceart, smaointe maidir le dul chun cinn na nGael, agus an t-achrann uilig ar Chnoc an Anfa. Bí ag An Dáil Dhearg – agus tabhair do thuairimse. A night of epic proportions as politicians gather in the Cultúrlann to listen to the young Irish speakers of the North. With political guests from a variety of parties, our young people will finally get the chance to share their opinions on the withholding of our most basic rights, ideas on how to improve our sector, and the tumultuous situation at Stormont. Attend the Dáil Dhearg – and share YOUR opinion.

Na Ballaí Bána is exhibiting a series of humorous illustrations by artist Séamus Dunbar originally designed for Rossa Ó Snodaigh’s recent publication ‘An Fochlac Foclach’.


Teacht Aniar

Ceardlanna Cruthaitheachta! An mbeadh spéis agat páirt a ghlacadh i bhfiontar radacach ina spreagfar meon cruthaitheach, forbairt phearsanta agus spiorad athnuachana dhuit féin, don phobal agus don tír? Ar mhaith leat togra nuálaíoch inbhuanaithe a chothú atá ag tarraingt ar achmainní cultúrtha, nádúrtha agus ealaíne na tíre? An bhfuil tú os cionn 21 bliain d’aois agus Gaeilge mhaith agat?

Más ea is tusa atá uainn! Seo seans dhuit na coincheapa thuas a fhorbairt in éineacht le saineolaithe ar nós: An tOllamh Peadar Kirby, An Dr. Conchúr Ó Giollagáin , Dr. Fionnbarra Ó Brolcháin, agus saoithe eile. Seo cuid de na hábhair a bheas á bplé: Forbairt an Duine Tionscadail nuálaíocha Forléargas ar Fhorbairt na hÉireann 1916-2016 Athrú Aeráide agus Inbhuanaitheacht Breatimeacht: na hImpleachtaí An Ghaeilge: Fréamhacha pobail nó rogha aonair? An Comhthéacs idé-eolaíochta

Ionad: An Chultúrlann, Bóthar na bhFál, Béal Feirste Dáta:

Dé Sathairn an 18 Feabhra agus Dé Sathairn an 1 Aibreán 2017

Tuilleadh eolais & Foirm Iarratais: http://www.teachtaniar.eu nó cuir glaoch ar 087 244 45 93 bmaccormaic@eircom.com

Bí linn ar thuras ceannródaíoch foghlama! Eagrófar taisteal ó Bhaile Átha Cliath


Domhnach 16ú Aibreán Sunday 16th April

Lón Dhomhnach na Cásca Easter Sunday Lunch £19.95 an duine per person

Siamsaíocht Bheo

Tabhair leat do bhuidéal féin

Is túisce bia ná scéal...

Live Entertainment Bring your own bottle

a meal comes before a story...

Domhnach 26ú Márta Sunday 26th March oisin@biabelfast.ie www.biabelfast.ie 028 9096 4184

Lá na Máithreacha Mothers’ Day

Bia, Cultúrlann McAdam Ó Fiaich 216 Bóthar na bhFál 216 Falls Road

£19.95 an duine per person

Siopa Leabhar Gaeilge Bhéal Feirste...

...anois, le suíomh úr.

110660 culturlann spring programme web  

Clár Imeachtaí na Cultúrlainne don Earrach - go leor ann le taithneamh agus sult a bhaint as