Page 1

S A M E N

S U C C E S V O L

O P E N B A R E

I N

V E R L I C H T I N G


Openbare verlichting Openbare verlichting levert een belangrijke bijdrage aan de sociale en verkeersveiligheid en zorgt voor een prettige en mooie leefomgeving. In Nederland bestaat de openbare verlichting binnen gemeenten en op rijks- en provinciale wegen uit meer dan 3 miljoen lichtpunten. Als gevolg van renovatie en nieuwbouw groeit dit aantal nog ieder jaar. Door de toepassing van nieuwe systemen, armaturen, lampen en concepten (zoals dynamische verlichting) wordt ook de diversiteit van openbare verlichting steeds groter.

Energie Overmatig energieverbruik is een belangrijk aandachtsgebied in onze samenleving. Aangezien openbare verlichting doorgaans verantwoordelijk is voor een groot deel van het totale energieverbruik binnen een gemeente, is hier veel besparing te realiseren. Van alle openbare verlichtingssystemen is slechts 30 procent energieefficiĂŤnt, 40 procent bestaat uit relatief nieuwe systemen die verder geoptimaliseerd kunnen worden en 25 tot 30 procent bestaat uit systemen die als energie-onzuinig zijn te typeren.

Specialisme Een effectieve verlichtingsinstallatie begint met een duidelijk beleid met realistische doelstellingen op aspecten als veiligheid van de (woon)omgeving, energieverbruik en kostenniveau. Op basis van het beleid wordt een doordacht ontwerp opgesteld waarin deze doelstellingen worden meegenomen. Met de snelle technologische ontwikkelingen en veranderende regelgeving op het gebied van openbare verlichting is het doorgaans onontbeerlijk om hiervoor een specialist in te schakelen. Specialisten van Imtech Infra op het gebied van openbare verlichting zijn dagelijks actief in deze markt en stellen hun kennis en kunde graag ter beschikking bij het behalen van uw doelstellingen.


Veiligheid Iedereen heeft behoefte aan veiligheid, ongeacht het tijdstip of locatie waar wij ons bevinden. Openbare verlichting levert een essentiële bijdrage aan de leefbaarheid, sociale veiligheid en verkeersveiligheid. Dankzij openbare verlichting zijn wij na zonsondergang in staat het openbare leven te continueren.

Milieu Uitstoot van CO2 en lichthinder zijn schaduwkanten van openbare verlichting. Het is daarom van belang om openbare verlichting efficiënt in te zetten, zodat de veiligheid blijft gewaarborgd terwijl het milieu wordt ontlast. Met de hedendaagse technologische ontwikkelingen is het mogelijk om een optimale verhouding te behalen tussen de belasting van het milieu en het benodigde verlichtingsniveau voor de veiligheid.

Duurzaamheid We moeten zuinig omspringen met de aarde en haar natuurlijke grondstoffen. Hiervoor is duurzaamheid een vereiste. Door duurzaam te ondernemen worden huidige economische belangen afgewogen tegen ecologische en sociale belangen. Dit vraagt om een duidelijke visie, die tot uiting komt in een eenduidig beleid. Hierbij is het van belang om de volledige levenscyclus van de installatie inclusief ingezet materiaal, materieel en processen in beschouwing te nemen.

Innovatie Er worden voortdurend nieuwe technologieën ontwikkeld die weer leiden tot nieuwe inzichten en ideeën. Het uitwerken en toepassen van deze ideeën noemen we innovatie. Innovatie stelt ons in staat om processen en installaties te verbeteren. Ook bij openbare verlichting is innovatie een belangrijke bron voor ontwikkelingen en verbeteringen. Imtech Infra participeert actief in de ontwikkeling en het toepassen van LED verlichting voor gebruik in openbare ruimte.


Beleid

Ad vi es

Beheer

ie

Realisatie

CoĂśrdinatie

Onderhoud

an n Fi

ring e i c

On

e tw

rp

Ins t a l l a t

Complete dienstverlening voor openbare verlichting Het op een effectieve wijze verlichten van wegen, gebouwen, sportvelden, parken en woonwijken behoort tot de kernactiviteiten van Imtech Infra. Door jarenlange ervaring op het gebied van openbare verlichting zijn wij in staat om de sociale en verkeersveiligheid te waarborgen en tegelijkertijd het milieu zo min mogelijk te belasten. Dankzij een doordacht advies, een degelijk lichttechnisch ontwerp, vakkundige aanleg en passend onderhoud en beheer zorgen wij voor een duurzame verlichtingsinstallatie met voorspelbaar kostenniveau en beschikbaarheid gedurende de volledige levensduur.

Imtech Infra biedt innovatieve concepten met aandacht voor het milieu, de maatschappij en de klant. Nieuwe technologieĂŤn, zoals LED-technologie en dynamische openbare verlichting worden steeds vaker ingezet. Doorlopend ontwikkelen wij nieuwe diensten, zoals het herstellen en reclameren van schades en het voorfinancieren van de verlichtingsinstallatie. Als specialisten op het gebied van openbare verlichting kunnen wij u assisteren in elke fase van het proces aangaande beleid, beheer en realisatie. Natuurlijk zijn wij ook in staat u volledig te ontzorgen waarbij wij het complete spectrum van activiteiten vervullen.


Imtech Infra B.V. Hardwareweg 11 3821 BL Amersfoort Postbus 725 3800 AS Amersfoort

T +31 (0)33 450 22 11 F +31 (0)33 455 98 12

E nederland.infra@imtech.nl I www.imtech.nl/infra

Samen Succesvol

www.imtech.nl

Imtech Infra - Openbare verlichting  
Imtech Infra - Openbare verlichting  

Het op een effectieve manier van verlichten van wegen, gebouwen, sportvelden, parken en woonwijken behoort tot de kernactiviteiten van Imtec...

Advertisement