Page 1

Hoogspanning & Energietechniek Service on Site Onze leveranties bestaan uit de onderstaande diensten, metingen en beproevingen op het gebied van midden- en hoogspanning: Diensten:

Betrouwbare energievoorziening

 24-uurs storingsdienst;

Is uw hoogspanningsinstallatie nog veilig? Voldoet uw

 Preventief-, correctief- en toestandsafhankelijkonderhoud;

energievoorziening aan de huidige wettelijke regelgeving?

 Inspecties conform NEN3140/3840;

Past de dimensionering van de energievoorziening nog bij

 Beheer van uw midden- en hoogspanningsinstallaties;

het huidige (piek) verbruik. Heeft uw midden- en

 Installatie- en werkverantwoordelijkheid (NEN3140/3840);

hoogspanningsinstallatie wel het gewenste rendement?

 Storings-, onderhouds- en beheerscontracten;

Betaalt u niet te veel voor energieafname? Vragen die

 Opstellen onderhouds- en beheersplannen;

regelmatig terugkomen bij iedere organisatie. Imtech

 Onderhoud alle gangbare MS-installaties;

Hoogspanning & Energietechniek kan deze vragen voor u

 Onderhoud HS-vermogensschakelaars en componenten.

beantwoorden! Metingen en beproevingen.

Midden- en Hoogspanningsinstallaties

 0,1Hz beproeving tot 80kV, kabels conform NEN3620/3172;

Imtech Hoogspanning & Energietechniek kan bogen op

 Diagnostische metingen, tangens delta, harmonischen

uitgebreide ervaring in aanleg, inbedrijfstellen, uitbreiden en

onderzoek en partiĂŤle ontladingen;

renovatie van midden- en hoogspanningsinstallaties.

 Netanalyse metingen, rapportage en advisering;

Daarnaast zijn wij voor vele organisaties deskundig partner

 1 of 3 fasen doorstromen en instellen beveiligingsrelais;

voor het adviseren, inspecteren, verrichten van metingen,

 Meten schakeltijden en overgangsweerstanden;

analyses, onderhoud en beheer van hun midden- en

 Thermografisch onderzoek;

hoogspanningsinstallaties. Hiervoor beschikken wij over een

 Oliebemonstering;

team van gecertificeerde specialisten met jarenlange

 Netvervuiling;

ervaring die gebruik kunnen maken van geavanceerde

 Dauwpunt meting isolator gassen(o.a. SF6);

apparatuur.

 Contactdrukmeting pantograafsystemen.


Analyse en diagnose Nieuwe en bestaande (ondergrondse) midden- en hoogspanningskabels moeten regelmatig worden getest om vast te stellen of zij (nog) in de juiste conditie verkeren. Dit om spanningsuitval door slechte isolatie of fouten in kabels of kabelmoffen te voorkomen. Imtech Hoogspanning & Energietechniek beschikt over de modernste meetapparatuur om kunststof/papier kabels volgens de geldende NEN normen (NEN3620/3172), te beproeven tot 80kV. Installaties kunnen beproefd worden tot 70kV, 50Hz. Ook voor een snelle lokalisatie van kabels, kabelbreuken, kabelmoffen, foutplaatsen, mantelfouten en het bepalen van kabellengtes beschikken wij over de juiste deskundigheid en diagnose apparatuur.

24-uurs storingsdienst Om klanten 24 uur per dag van dienst te kunnen zijn beschikt Imtech Hoogspanning & Energietechniek over een 24-uurs storingsdienst. Middels deze storingsdienst assisteren* wij contracten niet contractklanten op elk moment van de dag bij het verhelpen van storingen. Voor storingen bel het Customer Care Centre.

088 - 888 - 0000 o.v.v.Hoogspanning * contractklanten wordt voorrang verleend bij het afhandelen

Imtech Hoogspanning & Energietechniek Kastanjelaan 14, 2982 CM Ridderkerk Postbus 4164, 2980 GD Ridderkerk Tel. (0180) 63 54 54, Fax (0180) 63 54 63 www.energietechniek.imtech.nl service.onderhoud.infra@imtech.nl

Imtech Infra - Hoogspanning en Energietechniek; Service on Site  
Imtech Infra - Hoogspanning en Energietechniek; Service on Site  

Is uw hoogspanningsinstallatie nog veilig? Voldoet uw energievoorziening aan de huidige wettelijke regelgeving? Past de dimensionering van d...

Advertisement