Page 1

Co m pa n y

S a m en

P ro fi l e

I m t ec h

s u cc e s v o l


Buildings: bedrijfsgebouwen, computercentra, distributie- en sorteercentra, financiĂŤle centra, gerechtsgebouwen, kantoren, laboratoria, luchthavengebouwen, musea en overige culturele instellingen, nutsgebouwen, overheidsgebouwen (rijk, provincie, gemeenten), parkeergarages, penitentiaire inrichtingen, recreatiegebouwen en leisure centra, stadions, stations, universiteiten en hogescholen, wetenschappelijke centra, winkelcentra, zakelijke dienstverlening, ziekenhuizen, zorginstellingen, zwembaden.


Care & cure

n T ec h n o lo g y

windenergie

eco - auto’s

Een duurzame, leefbare samenleving Energie, milieu, mobiliteit, fijnstofproblematiek, water: het zijn maat-

t h at

schappelijke thema’s waarmee we indringend worden geconfronteerd. Technologie helpt in toenemende mate om deze uitdagingen van de toekomst mee op te lossen en te beheersen.

i m p rov es

Zonder technologie is duurzame exploitatie van alternatieve energiebron-

’g r o e n e ’ k a n t o r e n

nen zoals biomassa, biogas en biobrandstof onmogelijk. En waar zouden we zijn zonder de inzet van innovatieve technologie bij energiebesparing? Technologie helpt ook het milieu te sparen, door bijvoorbeeld een lagere uitstoot van schadelijke gassen als CO2 en NO X tot stand te brengen in

s o c i e t y

de industrie en scheepvaart. En wat dacht u van uitgekiende verkeersystemen die niet alleen de mobiliteit bevorderen, maar ook brandstof besparen en de uitstoot van fijnstof reduceren? Of hightech oplossingen die bijdragen aan de realisatie van schoon water voor miljoenen mensen en slimme technologie voor veilige en milieuvriendelijke waterzuivering? Imtech is actief in de volle breedte van de maatschappij en ontwikkelt integrale technologische oplossingen die bijdragen aan een duurzame, leefbare samenleving. Het aandeel van de activiteiten op het gebied van ‘energy & environment’ neemt snel toe en bedraagt een kwart van de totale opbrengsten. Daarnaast is Imtech volop betrokken bij actuele maatschappelijke vraagstukken in de zorg, het onderwijs, op het gebied van veiligheid, in researchlaboratoria en onderzoekscentra, in de farmacie, bij de ontwikkeling van schone en veilige auto’s en in de markt van voedselproductie. Imtech bezit een actief beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een paar voorbeelden? We delen kennis met ontwikke-

n Aandeel ‘Energy & Environment’

lingslanden op het gebied van energie, milieu en water. We onderscheiden

in totale opbrengsten = 25%

ons met maatschappelijk verantwoorde inkoop (‘sustainable procurement’). We benchmarken onze ‘koolstofdioxide voetafdruk’ (‘carbon foot print’, een manier om te meten wat een onderneming bijdraagt aan het broeikaseffect). We dragen zorgen voor een milieuverantwoord wagen- en kantorenpark, stimuleren de ontwikkeling van onze medewerkers en hanteren de hoogste eisen voor gezond, veiligheid en milieubewust werken.

Opbrengsten in ‘Energy & Environment’: n Energie = 73% n Water = 13% n Milieu = 7% n Fijnstof = 7% 3


Industrie: auto-industrie, autotoelevering, bouwstoffenindustrie, chemie, computerindustrie, distributie-industrie, energiecentrales, farmacie, machinebouw, metaalproducerende en -verwerkende industrie, milieu, olie en gas, petrochemie, veevoederindustrie, vliegtuigindustrie, voedings- en genotmiddelenindustrie, waterindustrie.


l u c h t h av e n s

n T ec h n o lo g y

petrochemie

’g r o e n e ’ r e v i ta l i s at i e

Samen voor het beste gaan Weten wat de klant wil en wat de klanten van de klant willen. Dat vormt de

cessen en een diepgaand inzicht in de markt. Dat vraagt om intensieve

De klant concentreert zich op zijn core business, Imtech neemt de complete verantwoordelijkheid voor de technologie, veelal gedurende de complete levensloop hiervan. We zorgen er niet alleen voor dat technologische oplossingen vlekkeloos functioneren en aansluiten op de procesgang betere inzet van technologie kan leiden tot een hogere efficiency, kostenbesparingen, een lager energieverbruik, minder uitstoot en vervuiling, de laagste 'cost of ownership'. Het resultaat? Een betere afstemming op de wensen van eindgebruikers en optimaal functionerende bedrijfsprocessen. Partnership is voor ons geen loos begrip. We bewijzen dat door desgewenst resultaatverantwoordelijkheid te nemen. Niet alleen in duizenden s ta d i o n s

projecten, maar ook door in (publiek/private) samenwerkingsverbanden de totale exploitatiefase te garanderen. Zo leidt innovatie tot waardecreatie. Wij de techniek, u het resultaat. Samen succesvol!

marineschepen

Opbrengsten per activiteit: n Implementatie = 67% n Maintenance Management & Services = 20% n Design, Consultancy & Engineering = 8% n Overig = 5% 5

b u s i n e ss

van de klant. We gaan een stapje verder en adviseren pro-actief hoe een

i m p rov es

samenwerking op basis van wederzijds respect. cleanrooms

t h at

sleutel tot succes. Imtech realiseert toegevoegde waarde voor haar bijna 19.500 klanten door grondige kennis van hun primaire en secundaire pro-


Infra: drukriolering, energie, gemalen, luchthaveninfrastructuur, rail (spoor, tram, lightrail en metro), netwerken voor transmissie van data, beeld of spraak, stuwen, sluizen, transport- en distributienetten (elektriciteit, gas en water), tunnels, openbare- en aanstraalverlichting, waterzuivering en -beheer. Traffic: reizigersinformatie, snelheidsbeheersing, incidentmanagement, intelligente transport-systemen, (digitale) flitspalen, kentekenherkenning, prioriteitssystemen openbaar vervoer, route-informatiesystemen, trajectcontrole, verkeershandhaving, verkeersmaanagement(centrales), verkeerssoftware, verkeersveiligheid.


energie

n T ec h n o lo g y

h o o g s pa n n i n g

vliegtuigindustrie

Technologie die werkt Voor alles moeten technologische oplossingen natuurlijk gewoon werken

t h at

en direct resultaat voor de klant opleveren. Bij Imtech is dat zo. Kennis van vrijwel elke technologische oplossing, bijna één miljoen referenties, gedreven medewerkers, een goede combinatie van innovatie en ’proven technop l at f o r m a u t o m at i s e r i n g

Voorbeelden? Het digitaliseren van zorgprocessen leidt ertoe dat de patiënt in de zorg centraal komt te staan en dat de kosten van de gezondheidszorg worden teruggedrongen. State-of-the-art platformautomatisering maakt het mogelijk kolossale zeeschepen met een joy stick volledig te beheersen. Hightech verkeerscentrales, waarin moderne oplossingen voor verkeersbeheersing samenkomen, leiden tot hogere verkeersveiligheid en minder files. Doordachte technologie maakt optimale industriële productie mogelijk. Dankzij ICT verbetert de controle op de kwaliteit van ons voedsel. Vernuftige logistieke systemen zorgen ervoor dat we elk product op elk gewenst moment in de keten kunnen traceren. Biomassacentrales leveren goedkope en duurzame energie. In hightech researchcentra worden de schone en veilige auto’s van morgen ontwik-

test engineering

keld. In innovatieve projecten wordt afval of modder omgezet in energie. Technologie werkt.

winkelcentr a

Opbrengsten per technologie: n Elektrotechniek = 42% n Werktuigbouw = 37% n ICT = 14% n Overig = 7% 7

wo r k s

logy’: Imtech staat voor technologie die werkt.


Maritiem: binnenvaartschepen, luxe (mega)jachten, marineschepen (fregatten, korvetten, patrouillevaartuigen en onderzeeboten), offshoreplatforms, speciale schepen (bagger-, olie-, hef- en werkschepen), passagiersschepen.


verkeerstechnologie

o l i e - e n g a s p l at f o r m s

integr ale veiligheid

Profiel Imtech Als eigentijdse technische dienstverlener met circa 22.500 medewerkers staat Imtech voor integratie van innovatieve technologieĂŤn: de combinatie van elektrotechniek, ICT - informatie- en communicatietechnologie - en werktuigbouw. Ons succes is gebaseerd op de intensieve samenwerking van gedreven mensen met visie. Imtech bundelt innovatief vermogen, een multis i m u l at i e s o f t w a r e

disciplinaire visie, gedreven professionals en ambitieuze opdrachtgevers; mensen die geboeid zijn door de meerwaarde van technologie. We beheersen het volledige dienstenspectrum: van design, consultancy en engineering tot en met implementatie, maintenance management en maintenance services. Complete concepten en diensten, voor grote en kleine projecten. Met extra aandacht voor elementen als projectmanagement, asset management, projectfinanciering, risk management en energy contracting. Imtech staat dan ook symbool voor de toegevoegde waarde die technologie biedt. Meerwaarde voor mensen, de economie, de samenleving.

9


Europa

Afrika

USA & Canada

Zuid-Amerika

Verre Oosten


hightech buildings

d ata c e n t r a

special vessels

Organisatie Imtech is decentraal georganiseerd en zit dicht bij de klant in tientallen landen, honderden regio’s en talloze markten en marktsegmenten. Overal waar technologie het verschil maakt zijn we aanwezig. In Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Polen en andere landen in Oost-Europa, de UK, Ierland, Spanje, Zweden, Noorwegen gezondheid

en Finland beschikken we over sterke marktposities. Daarnaast zijn we snelgroeiend in de Europese markten van ICT en traffic en op de mondiale maritieme markt. Met 345 Europese vestigingen zitten we altijd dicht bij onze klanten. Daarnaast beschikken we over 70 maritieme servicevestigingen in 25 verschillende landen langs alle belangrijke scheepvaartroutes. Imtech streeft naar continuïteit voor de klant op basis van langdurige samenwerkingsrelaties en schept vertrouwen door haar financiële kracht met een sterke balans.

Landen divisies

Europese en mondiale divisies

Benelux

ICT

Duitsland & Oost-Europa

Traffic

United Kingdom & Ierland

Marine

Spanje

Nordic

11


Hoofdkantoren Imtech Belgium Brussel - B T ec h n o lo g y

t h at

i m p r ov e s

s o c i e t y

Tel. +32 2 558 59 11 Imtech Deutschland Hamburg - D Tel. +49 40 69 490

T ec h n o lo g y

t h at

i m p r ov e s

b u s i n e ss

Imtech ICT Den Haag - NL Tel. +31 70 313 02 00 Ulm - D

T ec h n o lo g y

t h at

w o r k s

Tel. +49 73 11 55 10 Wenen - AU Tel. +43 5 17 15 10 Imtech Infra & Traffic Amersfoort - NL Tel. +31 33 450 23 50 Imtech Luxembourg Luxembourg - L Tel. +35 2 48 19 911 Imtech Marine Group Rotterdam - NL Tel. +31 10 487 19 11 Imtech Nederland

Imtech N.V.

Den Haag - NL

Quinterium Offices I

Tel. +31 70 452 34 52

Kampenringweg 45a 2803 PE Gouda

Imtech Nordic

Postbus 399

Malmรถ - Swe

2800 AJ Gouda

Tel. +46 10 475 10 00

Nederland Tel. +31 182 54 35 43

Imtech Spain

Fax +31 182 54 35 00

Madrid - E

info@imtech.eu

Tel. +34 91 102 27 26

www.imtech.eu Imtech UK London - Ashford - UK Tel. +44 1784 22 99 00

Samen Succesvol

www.imtech.eu

Imtech - Bedrijfsprofiel  

Imtech is actief in de volle breedte van de maatschappij en ontwikkelt integrale technologische oplossingen die bijdragen aan een duurzame,...