Page 1

S A M E N

S U C C E S V O L

T E C H N O L O G I S C H E V O O R

D E

I N

O P L O S S I N G E N

I N F R A S T R U C T U U R


Infrastructuur:

Maatschappelijk belang Dagelijks maken wij gebruik van infrastructuur als het gaat om de verplaatsing van mensen, goederen, energie, water en data. Infrastructuur is bijna overal aanwezig en is een basisvoorziening in onze maatschappij. Infrastructuur is niet meer uit onze samenleving weg te denken.

Beschikbaarheid en betrouwbaarheid De aanwezigheid en beschikbaarheid van infrastructuur is zo vanzelfsprekend dat deze pas opvalt als deze even niet functioneert zoals wij verwachten. Door het stijgende aantal gebruikers worden technologische oplossingen ingezet om de doorstroming te verbeteren en vertragingen in de lucht en op auto-, spoor- en waterwegen te voorkomen.

Veiligheid De veiligheid van mens, milieu en maatschappij staat voorop. Risico’s worden geminimaliseerd door preventieve maatregelen en technologische oplossingen. Mocht het ondanks alle veiligheidsvoorzieningen toch nodig zijn, dan hebben we noodvoorzieningen en -scenario’s ontwikkeld om te zorgen dat de veiligheid gewaarborgd blijft.

Duurzame en leefbare samenleving De vraag naar energie blijft stijgen. Onze technologische oplossingen voor de infrastructuur worden ontwikkeld met als uitgangspunt zo laag mogelijk energieverbruik en energieverlies, om milieubelasting en de uitstoot van CO2 te beperken. Imtech voert een actief beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. We onderscheiden ons met maatschappelijk verantwoorde inkoop, benchmarken onze ‘koolstofdioxide voetafdruk’ (carbon foot print) en hanteren de hoogste eisen voor gezond, veilig en milieubewust werken.


Markt

Veranderende marktbehoefte De overheid wenst zich steeds meer te gaan focussen op haar kerntaken. Dit resulteert in meer mogelijkheden en verantwoordelijkheden voor de markt. Door functioneel te specificeren worden marktspelers uitgedaagd om op meerdere fronten creatieve oplossingen te bieden die leiden tot een lagere Total Cost of Ownership, verminderde milieubelasting en verhoogde beschikbaarheid en veiligheid.

Focus op de infrastructurele markt Imtech Infra neemt deze uitdaging aan! Door onze focus op de infrastructurele markt weten en kennen wij als geen ander de ontwikkelingen in deze omgeving. Door de jaren heen hebben wij onze organisatie en processen voortdurend aangepast aan de veranderende eisen en marktontwikkelingen. Hierdoor zijn wij uitgegroeid tot een van de grootste multidisciplinaire dienstverleners in de infrastructurele markt.

Product Markt Combinaties Om per markt segment de juiste strategische keuzes te maken en opdrachtgevers zo volledig mogelijk van dienst te zijn heeft Imtech Infra Product Markt Combinaties (PMC’s) geïnitieerd. Binnen elke PMC bevinden zich specialisten die beschikken over de juiste klant-, domein-, technologie- en proceskennis waardoor de meest optimale oplossing kan worden gerealiseerd.

Kennismanagement De stijgende verantwoordelijkheid van marktpartijen, zorgt er voor dat kennis belangrijker wordt. Kennis voor het bedenken, implementeren, realiseren en combineren van multidisciplinaire oplossingen. Door het toepassen van kennismanagement zorgt Imtech Infra er voor dat kennis hiaten tijdig worden gesignaleerd en aangevuld, en aanwezige kennis wordt geborgd en gedeeld. Hierdoor kunnen wij sneller en effectiever anticiperen op marktontwikkelingen.


Totaal oplossingen

Advies en consultancy Imtech Infra heeft in de loop der jaren uitgebreide kennis en ervaring opgedaan in de infrastructuur. Hierdoor zijn wij in staat om gedurende de complete levenscyclus (beleid, realisatie en beheer) adviezen te verstrekken en klantprocessen te ondersteunen.

Ontwerp en realisatie Wij hanteren een integrale aanpak, waarbij tijdens het ontwerp en de realisatie rekening wordt gehouden met de kosten van de gehele levenscyclus. Hierbij wordt onder andere gekeken naar het totale energieverbruik van de oplossing en de duurzaamheid van de gebruikte materialen.

Beheer en onderhoud Hoge beschikbaarheid en veiligheid van de infrastructuur zijn belangrijke doelstellingen van infra beheerders. Adequaat beheer en onderhoud van infrastructuur is daarom essentieel. Naar gelang de eisen en wensen van de opdrachtgever biedt Imtech Infra een passende oplossing.

Asset management Door de bundeling van kennis, ervaring en capaciteit is Imtech Infra in staat om de volledige verantwoordelijkheid voor de beschikbaarheid en functionaliteit van infrastructuur over te nemen door het toepassen van asset management. Hierbij vindt een optimalisatie plaats van de levensduur en het bijbehorende kostenniveau op basis van life cycle costing (LCC), zonder concessies te doen aan de randvoorwaarden.


Complete dienstverlening

Technologie en processen Imtech Infra beheerst de complete technologie en processen ten behoeve van het ontwerp, de realisatie,

het onderhoud en het

beheer van infrastructuur. Wij bieden multidisciplinaire diensten en oplossingen van elke omvang op gebied van elektrotechniek, werktuigbouw en ICT.

Innovatief en ondernemend De technische en maatschappelijke vraagstukken worden doorgaans complexer en omvangrijker. Door de integrale benadering en de combinatie van verschillende disciplines ontwikkelen wij innovatieve oplossingen.

Projectverantwoordelijkheid Wij kunnen u volledig ontzorgen door de gehele projectverantwoordelijkheid over te nemen. Naast de technologische oplossingen bieden wij project- en contractmanagement waarbij we de voortgang en kwaliteit van het werk op regelmatige basis rapporteren. Waar nodig wordt samengewerkt met derden ten behoeve van een integrale realisatie waarbij Imtech Infra het enige aanspreekpunt blijft.

Kennis centraal, uitvoering lokaal Voor de realisatie van werken en het uitvoeren van beheer en onderhoud beschikken wij over een landelijk dekkend netwerk van vestigingen. Hierdoor zitten we altijd dicht bij onze opdrachtgevers. Door een uitgebreid personeelsbestand en eigen materieel bieden wij snelle en betrouwbare diensten.

Imtech Infra biedt technologische oplossingen en complete dienstverlening voor de infrastructurele markt.


Imtech Infra B.V. Hardwareweg 11 3821 BL Amersfoort Postbus 725 3800 AS Amersfoort

T +31 (0)33 450 22 11 F +31 (0)33 455 98 12

E nederland.infra@imtech.nl I www.imtech.nl/infra

Samen Succesvol

www.imtech.nl

Imtech Infra Nederland  

mtech Infra is actief in technische infrastructuur (elektriciteit, gas en water), openbare verlichting (functioneel en decoratief), data- en...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you