Page 1

Mehhaanikatund maasturil Nimi ______________________________________

Ø Pikk lauge tõus. Jälgi auto liikumist tõusul ning näita noolega ja kirjelda millised tegurid teda mõjutavad.

Ø Pikk laskumine mäest alla. Jälgi ja tunneta auto liikumist ning kirjelda kuidas juht kontrollis mäest laskumise kiirust. Arutle kuidas käituksid sina.

____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

Ø Väga järsk lühike tõus. Talvel ja muul ajal vihmaga on antud tõus libe. Mida on vaja teha, et üles sõita? ü _________________________________________________________________________________ ü _________________________________________________________________________________ ü _________________________________________________________________________________


Ø Järsk küngas (tõus ja kohe laskumine ) Kas tavalise sõiduautoga saab künkast üle? ___________ Põhjenda _____________________________ Kirjelda antud auto kriteeriumeid, mis võimaldasid tal antud künkast üle saada. ü ____________________________________ ____________________________________ ü ____________________________________ ____________________________________ ü ____________________________________ ____________________________________

Ø Pikk lauge sirge. Kirjelda, millised tegurid mõjutavad auto liikumist antud teelõigul?

ü _________________________________________________________________________________ ü _________________________________________________________________________________ ü _________________________________________________________________________________

Ø Suur poriloik Kas inimesed said märjaks? _____________________________________________________________ Kas auto liikumiskiirus mõjutab seda ja mismoodi? __________________________________________

Ida-Virumaa õuesõppe programmid 2011 – Imre Poom

mehhaanikatund maasturil  

tööleht on mõeldud kasutamioseks karjäärimaastikul

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you