Page 1

Grafika dla smyka – zwierzaki Kropkowanki dla dzieci


Małgorzata Wójtowicz

Grafika dla smyka – zwierzaki Kropkowanki dla dzieci

Kraków 2012


© Copyright by Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2012

Korekta: Beata Bednarz Opracowanie typograficzne: Andrzej Augustyński

Projekt okładki: Andrzej Augustyński

ISBN 978-83-7850-075-9

Oficyna Wydawnicza „Impuls” 30-619 Kraków, ul. Turniejowa 59/5 tel. (12) 422 41 80, 422 59 47, 506 624 220 www.impulsoficyna.com.pl, e-mail: impuls@impulsoficyna.com.pl Wydanie I, Kraków 2012


Wstęp Kropkowanki dla dzieci pt. Zwierzaki to drugi zestaw ćwiczeń rozwijających koordynację wzrokowo-ruchową. Zestaw ten zawiera propozycje ćwiczeń polegające na rysowaniu po wykropkowanych konturach sylwet zwierząt oraz środowisk, w których mieszkają. Dziecko, wykonując tego rodzaju prace, uczy się dokładności, staranności i cierpliwości w realizowaniu zadań. Staje się jednocześnie współtwórcą powstających obrazów, samodzielnie przyczyniając się do ich ukończenia. Narysowane obrazy mogą być inspiracją do zastosowania dowolnych technik plastycznych. Wśród propozycji znajdują się sylwety zwierząt zamieszkujących różne środowiska przyrodnicze i obszary klimatyczne, co sprzyja rozwijaniu zainteresowań przyrodniczych dziecka oraz umożliwia wzbogacanie wiadomości. Zestaw ćwiczeń może służyć kształtowaniu nie tylko umiejętności praktycznych, lecz także postaw proekologicznych. Przygotowane przeze mnie karty pracy można wszechstronnie wykorzystywać w pracy z dziećmi w wieku od 5 do 9 lat. Kropkowanki Zwierzaki mogą być dla dzieci lekarstwem na nudę i stanowić zarazem ciekawą formę spędzania czasu wolnego. Życzę powodzenia i wytrwałości w wykonywaniu ćwiczeń. Autorka


Grafika dla smyka - ZWIERZAKI  

Grafika dla smyka - ZWIERZAKI

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you