Page 1

Trenuj umysł Zeszyt ćwiczeń do pracy z osobami z zaburzeniami pamięci


Katarzyna Sabela

Mirosława Cuper

Trenuj umysł Zeszyt ćwiczeń do pracy z osobami z zaburzeniami pamięci

Kraków 2012


© Copyright by Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2012

Recenzenci: dr hab. Henryk Olszewski, prof. UG dr n. med. Ewa Kowalczuk-Zieleniec

Redakcja wydawnicza: Izabela Rutkowska Joanna Kosturek

Opracowanie typograficzne: Anna Bugaj-Janczarska

Rysunki: Agata Fuks

Projekt okładki: Ewa Beniak-Haremska

ISBN 978-83-7587-566-9

Oficyna Wydawnicza „Impuls” 30-619 Kraków, ul. Turniejowa 59/5 tel. (12) 422-41-80, fax (12) 422-59-47 www.impulsoficyna.com.pl, e-mail: impuls@impulsoficyna.com.pl Wydanie I, Kraków 2012


Spis treści

Drogi Czytelniku ........................................................................................

7

Ćwiczenia z rysunkiem ...............................................................................

9

Ćwiczenia z kalendarzem ........................................................................... 41 Ćwiczenia na zapamiętywanie ................................................................... 47 Ćwiczenia językowe ................................................................................... 51 Anagramy .................................................................................................... 73 Wykreślanki, krzyżówki .............................................................................. 87 Ćwiczenia z wykorzystaniem przysłów i piosenek ................................... 109 Ćwiczenia geograficzne ............................................................................. 123 Ćwiczenia matematyczne .......................................................................... 137 Ćwiczenia oparte na skojarzeniach ........................................................... 161 Bibliografia .................................................................................................. 251


Drogi Czytelniku

J

eśli praca ta znalazła się w Twoich rękach, to znaczy, że interesujesz się problematyką dotyczącą zespołów otępiennych. Być może jesteś opiekunem osoby z zaburzeniami pamięci, terapeutą, pedagogiem, psychologiem bądź neurologopedą i poszukujesz metod, które pozwoliłyby na poprawę lub zachowanie funkcji poznawczych Twojego pacjenta na dotychczasowym poziomie, spowolnienie progresji choroby, poprawę jego funkcjonowania w społeczeństwie oraz zmniejszenie zaburzeń zachowania. Książka ta zawiera zestaw ćwiczeń nazwanych na nasze potrzeby kartami prac wraz z rozwiązaniami stworzony na bazie wieloletnich doświadczeń płynących z naszej pracy zawodowej oraz dostępnej literatury. Nie opiera się ona na konkretnej metodzie. Ćwiczenia o różnym stopniu trudności oraz zróżnicowanej tematyce, bazujące na wiedzy ogólnej, nadają się do prowadzenia zajęć o charakterze zarówno indywidualnym, jak i grupowym. Prowadzący może na swój sposób oraz na własne potrzeby modyfikować i łączyć poszczególne zajęcia. Wielorakość zadań umożliwia pracę z podopiecznymi z różnymi stopniami zaawansowania choroby. Proponowane przez nas zajęcia to: anagramy, krzyżówki, wykreślanki, zadania opierające się na skojarzeniach, podstawowej wiedzy matematycznej, geograficznej i polonistycznej. Najlepsze rezultaty osiąga się w początkowym etapie choroby, nie można jednak zapominać o tym, że terapia pozytywnie oddziałuje na chorego także w późniejszym okresie. Pacjent może uczestniczyć w różnych metodach terapii: psychoterapii, gelatoterapii, rehabilitacji, muzykoterapii, choreoterapii, dramatoterapii, treningu orientacji, terapii zajęciowej, relaksacji i innych. Wymierne efekty pracy uzyskujemy dzięki holistycznemu podejściu do osób dotkniętych otępieniami. Książka pani Ursuli Normann Trenuj pamięć stała się pewnego rodzaju inspiracją, co pozwoliło nam urozmaicić ćwiczenia, które wykorzystujemy w naszej pracy. Z poważaniem, Katarzyna Sabela Mirosława Cuper


Ćwiczenia z rysunkiem


Ćwiczenia z rysunkiem

Wypełnij: czworoboki kolorem niebieskim, trójkąty – zielonym, a okrągłe figury – czerwonym:

11


12

Trenuj umysł. Zeszyt ćwiczeń do pracy z osobami z zaburzeniami pamięci

Zaznacz obrazek, który nie pasuje do pozostałych:

Trenuj umysł  
Trenuj umysł  

Trenuj umysł

Advertisement