__MAIN_TEXT__

Page 1

PODRĘCZNIK AKADEMICKI

Czesław Kupisiewicz ISBN: 978-83-7587-922-3, Wydanie I, Kraków 2012, Format B5, Objętość358 stron, Oprawa miękka, klejona ze skrzydełkami Kategoria: Edukacja, pedagogika, wychowanie

Opis książki

Spis treści

Recenzja

Fragment

Komentarze (1)

Przekazujemy czytelnikom podręcznik wybitnego pedagoga - dydaktyka, komparatysty i badaczadziejów oświaty, członka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk PAN profesora Czesława Kupisiewicza. W dobie płynnej ponowoczesności wydawałoby się, że nie ma już miejsca na klasykę, tradycję, na tę wiedzę, która trwała przez wieki, służącwielu pokoleniom przygotowującym się do jednego z najpiękniejszych zawodów ludzkości, ja kim jest szeroko pojmowane nauczycielstwo. Humaniści, a zwłaszczapedagodzy, szukając współczesnych ujęćmodeli kształcenia i wychowania, odmiennego klimatu czy jakiegoś szczególnego sposobu podejścia do dziecka, jego rodziców czy nauczycieli, zdają sobie sprawę z konieczności zachowania tych idei i rozwiązań praktycznych, które są ponadczasowe, aktualne, niezmienne w swej istocie. „Dydaktyka” CzesławaKupisiewicza, która prezentuje wiedzę generującą otwartośćsytuacji i procesów uczenia się, a więc wytwarzającąmiejsce w naszej przestrzeni dla drugiego człowieka. Jest to zarazem swoistego rodzaju gest zaproszenia do uczenia się, który pokazuje, że autorowi zależy na otwarciu przed uczącymi się własnego serca, umysłu i woli, by mieli oni szansędo konać introcepcji wartości Dobra, Prawdy i Piękna, bogactwa mądrości, cennych doświadczeńi wzruszeń… Podręcznik Czesława Kupisiewicza jest o ty le wyjątkowy, że jego aktualizacji dokonał on sam, mając świadomośćprzemian, do jakich dochodzi w ponowoczesnym i zglobalizowanym świecie, i podejmując decyzję o niewprowadzaniu nas w tajniki tego, co znacznie wykracza po za wspomnianą klasykę.


Czesław Kupisiewicz (ur. 13 lipca 1924 r. w Sosnowcu) – magisterium, doktorat, habilitację i profesurę uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim. Dziekan Wydziału Psychologii i Pedagogiki, w latach 1969–1972 prorektor, a od 1994 r. emerytowany profesor tej uczelni. Zajmuje się dydaktyką ogólną, historią wychowania i myśli pedagogicznej, pedagogiką ogólną i porównawczą oraz t łumaczeniem prac naukowych z języków angielskiego, francuskiego i niemieckiego. Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, uhonorowany w 2005 r. tytułem „Nauczyciela nauczycieli”. Autor licznych książek, rozpraw i artykułów naukowych. W latach 1969–1972 wiceprzewodniczący Komitetu Ekspertów dla Opracowania Raportu o Stanie Oświaty w PRL, a w latach 1987–1989 przewodniczący Komitetu Ekspertów do spraw Edukacji Narodowej. Ekspert UNESCO do spraw szkolnictwa wyższego i współautor raportu na temat stanu tego szkolnictwa w Peru oraz innych krajach Ameryki Południowej (1975). Członek Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN (1990–1993).

Zapraszamy do obejrzenia filmiku:

http://www.youtube.com/Oficyna Wydawnicza Impuls Czas trwania filmu: 2,10 min. Format obrazu: 16:9 HD System obrazu: PAL


O czym jest podręcznik? Przedstawiamy opinie recenzentów najnowszej publikacji OWImpuls.

Dydaktyka Czesława Kupisiewicza to odzwierciedlenie ważnej epoki polskiej edukacji i znaczący

element powojennej polskiej szkoły dydaktyki. Publikowanie materiałów stanowiących świadectwo przeszłości jest zawsze dobrym sposobem przypominania dziedzictwa naukowego i tworzenia w ten sposóbfundamentu dla ciągłości pokoleniowej spuścizny, która na różne sposoby zawsze jest odnajdowana w teraźniejszości. Chciałoby się powiedzieć: jeśli chcemy zrozumieć nasze myślenie, wróćmy do źródeł; jeśli chcemy je pogłębić, sięgajmy do źródeł, jeśli chcemy je zmienić, konfrontujmy je ze źródłami. [...] Nawet jeśli idziemy własnądrogą badawczą,a nauka dostarczyła nowej, nieznanej wcześniej wiedzy, zawszewarto powracaćdo naszych Mistrzów. Z recenzji prof. dr hab. Doroty Klus-Sta ńskiej Podręcznik autorstwa jednego z klasyków współczesnej pedagogiki jest całościowym wykładem podstaw tej dyscypliny nauk pedagogicznych. Autor przedstawia rodowód i przemiany dydaktyki, kreśli obraz dydaktyki jako nauki oraz charakteryzuje poszczególne składniki systemu


dydaktycznego, zwracając uwagę na wzajemne powiązania tych składników i ich wewnętrzne zróżnicowanie. Wykładowi zagadnień typowych dla dydaktyki towarzysząpróby określenia problemów współczesnej teorii i praktyki kształcenia oraz swoistego bilansu dokonań i spraw wymagających rozważenia i lepszych niż dotąd rozwiązań. Na podkreślenie zasługuje także struktura podręcznika, w którym uzupełniają się warstwa podstawowego wykładu, bloki treści rozszerzających ten wykład, bloki problemowe i bloki uogólniające, a także sprawdziany i bibliografie. Tak skonstruowany podręcznik niewątpliwie ułatwia studiowanie, pozwala poznać i – co ważniejsze – zrozumieć podstawy dydaktyki. Z recenzji prof. dr. hab. Tadeusza Lewowickiego

Profile for Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Dydaktyka.Podręcznik akademicki  

edukacja, podręcznik, dydaktyka, Impuls

Dydaktyka.Podręcznik akademicki  

edukacja, podręcznik, dydaktyka, Impuls

Profile for impuls53b
Advertisement