Page 1

Nowości

Oficyna Wydawnicza Impuls


!

NOWOŚĆ Cena: 10.00 zł

Małgorzata Gintowt W tajemniczej starej szafie ISBN: 978-83-7587-885-1 Dane techniczne: Wydanie I, Kraków 2012, Format B5 (pozioma), Objętość 22 strony, Oprawa miękka, klejona, folia matowa

http://www.impulsoficyna.com.pl/index.php?cat=katalog&p=1&pagin=0&id=1342

2


!

NOWOŚĆ Cena: 39.80 zł

Agnieszka Roguska MEDIA GLOBALNE – MEDIA LOKALNE ISBN: 978-83-7587-254-5 Dane techniczne: Wydanie I, Kraków 2012, Format B5, Objętość 250 stron, Oprawa miękka, klejona, folia matowa

http://www.impulsoficyna.com.pl/index.php?cat=2&pagin=0&id=1343

3


!

NOWOŚĆ Cena: 10.00 zł

Barbara Pióro Czy kochasz Małego Misia? ISBN: 978-83-7587-316-0 Dane techniczne: Wydanie I, Kraków 2012, Format B5, Objętość 50 stron, Oprawa miękka, klejona, folia matowa

http://www.impulsoficyna.com.pl/index.php?cat=2&id=1338

4


!

NOWOŚĆ Cena: 39.80 zł

Rafał Włodarczyk i Wiktor Żłobicki (red.) Interdyscyplinarność i transdyscyplinarność pedagogiki – wymiary teoretyczny i praktyczny ISBN: 978-83-7587-024-4 Dane techniczne: Wydanie I, Kraków 2011, Format B5, Objętość 302 stron, Oprawa miękka, klejona, folia matowa

http://www.impulsoficyna.com.pl/index.php?cat=2&id=1339

5


!

NOWOŚĆ Cena: 38.00 zł

Mirosława Nowak-Dziemianowicz Edukacja i wychowanie w dyskursie nauki i codzienności ISBN: 978-83-7587-880-6 Dane techniczne: Wydanie I, Kraków 2012, Format B5, Objętość 172 strony, Oprawa miękka, klejona, folia matowa

http://www.impulsoficyna.com.pl/index.php?cat=2&id=1340

6


!

NOWOŚĆ Cena: 38.00 zł

Bogusława Jodłowska Pedagogika sokratejska ISBN: 978-83-7587-706-9 Dane techniczne: Wydanie I, Kraków 2012, Format B5, Objętość 294 strony, Oprawa miękka, klejona, folia matowa

http://www.impulsoficyna.com.pl/index.php?cat=2&id=1341

7


!

NOWOŚĆ Cena: 48.00 zł

Jolanta Szempruch Nauczyciel w warunkach zmiany społecznej i edukacyjnej ISBN: 978-83-7587-899-8 Dane techniczne: Wydanie I, Kraków 2012, Format B5, Objętość 310 stron, Oprawa miękka, klejona ze skrzydełkami

http://www.impulsoficyna.com.pl/index.php?cat=2&id=1335

8


!

NOWOŚĆ Cena: 38.00 zł

Katarzyna Sabela i Mirosława Cuper Trenuj umysł ISBN: 978-83-7587-566-9 Dane techniczne: Wydanie I, Kraków 2012, Format A4, Objętość 252 strony, Oprawa miękka, klejona

http://www.impulsoficyna.com.pl/index.php?cat=2&id=1336

9


!

NOWOŚĆ Cena: 20.00 zł

Małgorzata Wójtowicz Grafika dla smyka ISBN: 978-83-7587-884-4 Dane techniczne: Wydanie I, Kraków 2012, Format A4, Objętość 116 stron, Oprawa miękka, klejona, folia matowa

http://www.impulsoficyna.com.pl/index.php?cat=2&id=1328

10


!

PROMOCJA Cena: 40.00 zł

Danuta Czelakowska Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym ISBN: 978-83-7587-583-6 Dane techniczne: Wydanie III, Kraków 2012, format B5, objętość 330 stron, Oprawa miękka, klejona, folia matowa

http://www.impulsoficyna.com.pl/index.php?cat=wyszukaj_op&pagin=0&id=1007#wiecej

11


!

NOWOŚĆ Cena: 38.00 zł

Stefania Walasek, Ewa Kowalska, Robert Fudali Przestrzeń edukacyjna – dylematy, doświadczenia i oczekiwania społeczne ISBN: 978-83-7587-550-8 Dane techniczne: Wydanie I, Kraków 2011, Format B5, Objętość 222 stron, Oprawa miękka, klejona, folia matowa

http://www.impulsoficyna.com.pl/index.php?cat=2&id=1333

12


!

NOWOŚĆ Cena: 24.80 zł

Janusz Bielski Podstawowe problemy teorii wychowania fizycznego ISBN: 978-83-7587-015-2 Dane techniczne: Wydanie I, Kraków 2012, Format B5, Objętość 222 stron, Oprawa miękka, klejona, folia matowa

http://www.impulsoficyna.com.pl/index.php?cat=2&id=1334

13


!

NOWOŚĆ Cena: 18.00 zł

Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska i Joanna Skorupa Baw się poprzez animaloterapię ISBN: 978-83-7587-618-5 Dane techniczne: Wydanie I, Kraków 2012, Format B5, Objętość 164 stron, Oprawa miękka, klejona, folia matowa

http://www.impulsoficyna.com.pl/index.php?cat=2&id=1332

14


!

NOWOŚĆ Cena: 38.00 zł

Jacek Pyżalski Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży ISBN: 978-83-7587-711-3 Dane techniczne: Wydanie I, Kraków 2012, Format B5, Objętość 318 stron, Oprawa miękka, klejona, folia matowa

http://www.impulsoficyna.com.pl/index.php?cat=2&id=1330

15


!

NOWOŚĆ Cena: 49.80 zł

Czesław Kupisiewicz Z dziejów teorii i praktyki wychowania ISBN: 978-83-7587-898-1 Dane techniczne: Wydanie I, Kraków 2012, Format B5, Objętość 322 strony, Oprawa miękka, klejona ze skrzydełkami

http://www.impulsoficyna.com.pl/index.php?cat=2&id=1324

16


!

NOWOŚĆ Cena: 34.00 zł

Sylwia Wrona Osoba głęboko upośledzona umysłowo w systemie edukacji ISBN: 978-83-7587-647-5 Dane techniczne: Wydanie I, Kraków 2011, Format B5, Objętość 192 strony, Oprawa miękka, klejona, folia matowa

http://www.impulsoficyna.com.pl/index.php?cat=2&id=1327

17


!

NOWOŚĆ Cena: 48.00 zł

Janina Kostkiewicz, Agnieszka Domagała-Kręcioch, Mirosław J. Szymański Szkoła wyższa w toku zmian. Tom 1 ISBN: 978-83-7587-856-1 Dane techniczne: Wydanie I, Kraków 2011, Format B5, Objętość 316 stron, Oprawa miękka, klejona, folia matowa

http://www.impulsoficyna.com.pl/index.php?cat=2&id=1325

18


!

NOWOŚĆ Cena: 48.00 zł

Remigiusz J. Kijak (red. nauk.) Niepełnosprawność – w zwierciadle dorosłości ISBN: 978-83-7308-964-8 Dane techniczne: Wydanie I, Kraków 2012, Format B5, Objętość 324 stron, Oprawa miękka, klejona, folia matowa

http://www.impulsoficyna.com.pl/index.php?cat=2&id=1243

19


!

NOWOŚĆ Cena: 34.00 zł

Aneta Rudzińska-Rogoży (red.) Wspomaganie rozwoju dziecka z ryzyka dysleksji ISBN: 978-83-7587-021-3 Dane techniczne: Wydanie I, Kraków 2011, Format B5, Objętość 144 strony, Oprawa miękka, klejona, folia matowa

http://www.impulsoficyna.com.pl/index.php?cat=2&id=1319

20


!

NOWOŚĆ Cena: 29.80 zł

Janina Suchorzewska i Marek Olejniczak Humanizacja medycyny ISBN: 978-83-7587-923-0 Dane techniczne: Wydanie I, Kraków 2011, Format B5, Objętość 244 stron, Oprawa miękka, klejona, folia matowa

http://www.impulsoficyna.com.pl/index.php?cat=2&pagin=1&id=1326

21


!

NOWOŚĆ Cena: 18.00 zł

Beata Zawiślak Dziecko autystyczne ISBN: 978-83-7587-904-9 Dane techniczne: Wydanie I, Kraków 2012, Format B5, Objętość 68 stron, Oprawa miękka, klejona, folia matowa

http://www.impulsoficyna.com.pl/index.php?cat=2&pagin=1&id=1321

22


!

NOWOŚĆ Cena: 28.00 zł

Zenon Gajdzica (red. nauk.) Wokół problemów edukacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych – idee, koncepcje, badania ISBN: 978-83-7587-850-9 Dane techniczne: Wydanie I, Kraków 2011, Format B5, Objętość 172 strony, Oprawa miękka, klejona, folia matowa

http://www.impulsoficyna.com.pl/index.php?cat=2&pagin=1&id=1320

23


!

NOWOŚĆ Cena: 28.00 zł

Mirosław Kowalski i Daniel Falcman Fenomenologie: socjologia versus pedagogika ISBN: 978-83-7587-854-7 Dane techniczne: Wydanie I, Kraków 2011, Format B5, Objętość 182 stron, Oprawa miękka, klejona, folia matowa

http://www.impulsoficyna.com.pl/index.php?cat=2&pagin=1&id=1322

24


!

PUBLIKACJA BEZPŁATNA Jolanta Gawryłkiewicz i Miłosz Gawryłkiewicz Wstęp do nauki improwizacji ISBN: 978-83-7587-861-5 Dane techniczne: Wydanie I, Kraków 2011, Format A4, Objętość 76 stron, Oprawa miękka

http://www.impulsoficyna.com.pl/index.php?cat=2&pagin=1&id=1323

25


Cena: 28.00 zł

Agnieszka Hłobił Działalność szkoły we wspomaganiu rozwoju ucznia zdolnego ISBN: 978-83-7587-897-4 Dane techniczne: Wydanie II, Kraków 2012, Format B5, Objętość 168 stron, Oprawa miękka, klejona, folia matowa

http://www.impulsoficyna.com.pl/index.php?cat=wyszukaj_op&pagin=&id=1230#wiecej

26


!

NOWOŚĆ Cena: 48.00 zł

Janina Kostkiewicz, Agnieszka Domagała-Kręcioch, Mirosław J. Szymański (red. nauk.) Szkoła wyższa w toku zmian. Tom 2 ISBN: 978-83-7587-855-4 Dane techniczne: Wydanie I, Kraków 2011, Format B5, Objętość 236 stron, Oprawa miękka, klejona, folia matowa

http://www.impulsoficyna.com.pl/index.php?cat=2&pagin=1&id=1318

27


!

NOWOŚĆ Cena: 38.00 zł

Beata Jachimczak Dydaktyczne i pozadydaktyczne uwarunkowania efektów nauczania indywidualnego dzieci przewlekle chorych ISBN: 978-83-7587-849-3 Dane techniczne: Wydanie I, Kraków 2011, Format B5, Objętość 250 stron, Oprawa miękka, klejona, folia matowa

http://www.impulsoficyna.com.pl/index.php?cat=2&pagin=1&id=1317

28


!

NOWOŚĆ Cena: 28.00 zł

Maria Izabela Mielnik Badania nad zastosowaniem elementów śpiewu klasycznego w rehabilitacji chorych z zaburzeniami głosu ISBN: 978-83-7587-733-5 Dane techniczne: Wydanie I, Kraków 2011, Format B5, Objętość 88 stron, Oprawa miękka, folia matowa

http://www.impulsoficyna.com.pl/index.php?cat=2&pagin=1&id=1316

29


!

NOWOŚĆ Cena: 28.00 zł

Przemysław Paweł Grzybowski Spotkania z Innymi ISBN: 978-83-7587-048-0 Dane techniczne: Wydanie I, Kraków 2011, Format B5, Objętość 124 stron, Oprawa miękka, folia matowa

http://www.impulsoficyna.com.pl/index.php?cat=2&pagin=1&id=1311

30


Zamówienie Oficyna Wydawnicza „Impuls” - Dział Handlowy ul. Fatimska 53b, 31-831 Kraków tel./fax (12) 422-41-80, 422-59-47

e-mail: impuls@impulsoficyna.com.pl www.impulsoficyna.com.pl

Lp.

Tytuł książki

Zamawiający

kod

Ilość

imię i nazwisko lub nazwa instytucji miejscowość

województwo

ulica

numer domu

tel.:

e-mail:.

NIP Podpis Forma zapłaty:

Towar:

zaliczenie pocztowe

odebrany

przelew (tylko dla instytucji)

wysłać

Upoważniam Oficynę Wydawniczą Impuls do wystawienia faktury bez mojego podpisu jako odbiorcy. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z poźn. zm.)

Do czytania potrzebny jest Impuls!


Więcej na:

http://www.impulsoficyna.com.pl

Nowości Impulsu - marzec 2012  

Oferta nowości Oficyny Wydawniczej Impuls - marzec 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you