Page 1

Logopedia

Oficyna Wydawnicza Impuls


Jąkanie Diagnoza - terapia - program

Cena: 34.80 zł

Wnikliwe opracowanie na temat jąkania się dzieci, młodzieży i dorosłych w ujęciu logopedycznym i neurologopedycznym. Adresowana do logopedów, neurologopedów, psychologów i pedagogów, lekarzy, studentów logopedii, neurologopedii, medycyny, psychologii i pedagogiki, ale także językoznawców oraz wszystkich zainteresowanych problemem jąkania.

http://www.impulsoficyna.com.pl/index.php?cat=katalog&p=5&id=681

2


Ćwiczenia grafomotoryczne. Klasa II-III. Zeszyt 2

Cena: Cena:24.80 9.00 złzł

Ćwiczenia grafomotoryczne przeznaczone są dla dzieci, które przygotowują się do czynności pisania oraz dla tych, którym pisanie sprawia trudność. Pomagają one w nabyciu właściwych nawyków ruchowych, potrzebnych podczas pisania, a w szczególności ruchu ręki od strony lewej do prawej, z góry na dół oraz ruchu okrężnego, odwrotnego do kierunku wskazówek zegara. Ćwiczenia wyrabiają płynność i precyzję ruchów ręki ustawionej w takiej pozycji jak podczas pisania. http://www.impulsoficyna.com.pl/index.php?cat=katalog&p=5&pagin=1&id=90

3


Z logopedią na ty Podręczny słownik logopedyczny

Cena: 24.80 29.80 zł

Słownik przeznaczony do użytku logopedów, psychologów, nauczycieli, opiekunów i rodziców, którzy chcieliby się włączyć w terapię logopedyczną dzieci z zaburzeniami mowy. Książka zawiera głównie hasła logopedyczne, ale także terminy z zakresu innych dyscyplin naukowych, m.in. z lingwistyki, psychologii, psychiatrii, neurologii, foniatrii, ortodoncji.

http://www.impulsoficyna.com.pl/index.php?cat=katalog&p=5&id=292

4


Wprowadzenie do logopedii

Cena: 28.00 24.80 zł

Opracowanie monografii stanowi systemową analizę wybranych zagadnień logopedycznych. Praca ta jest źródłem wiedzy o aktualnej problematyce logopedii. Adresatami książki są studenci studiów pedagogicznych, szczególnie pedagogiki specjalnej, przedszkolnej, wczesnoszkolnej, opiekuńczo-wychowawczej, asystenci osób niepełnosprawnych, studenci logopedii, a także pedagodzy – nauczyciele oraz terapeuci, którzy spotykają się z osobami z zaburzeniami mowy. http://www.impulsoficyna.com.pl/index.php?cat=katalog&p=5&id=1290

5


Teksty z ćwiczeniami wspomagającymi rozwój mowy i języka dziecka

Cena: 24.80 18.00 zł

Zeszyt zawiera krótkie teksty narracyjne i ćwiczenia. Treść utworów odpowiada zainteresowaniom młodszych dzieci szkolnych. Pod każdym tekstem znajdują się propozycje ćwiczeń – frazy, zadania, ćwiczenia słownikowe oraz pytania do opowiadań. Zaletą tej książki jest to, że zadania są zawsze związane z prezentowaną historią oraz znajdują się w niej ćwiczenia i zadania dodatkowo wyjaśniające problemy, zjawiska. http://www.impulsoficyna.com.pl/index.php?cat=katalog&p=5&pagin=1&id=600

6


Rymowanki wrażliwe na tematy kłopotliwe

Cena: 20.00 zł

Książka jest adresowana do wszystkich dzieci, jednak powinna być im czytana przez rodziców, opiekunów, nauczycieli. Krótkie rymowanki nie zawierają odpowiedzi na pytania, a jedynie zachęcają do rozmowy. Dorośli powinni się najpierw zapoznać z całością, a następnie wybierać odpowiednie teksty. Wiersze mogą być również wprowadzeniem do zajęć grupowych w przedszkolu i szkole.

http://www.impulsoficyna.com.pl/index.php?cat=katalog&p=5&id=1222

7


Zaburzenia artykulacji

Cena: 29.80 zł

Nie ulega wątpliwości, że wady wymowy są problemem, któremu należy poświęcać wiele uwagi, choć obiektywnie rzecz biorąc, istnieją znacznie poważniejsze kłopoty w porozumiewaniu się językowym słownym. Niemniej jednak nieprawidłowości artykulacyjne bywają przyczyną wielu niepowodzeń szkolnych, a w późniejszym okresie trudności z wyborem drogi życiowej. Innym argumentem przemawiającym za ważkością tego problemu jest to, że foniatria już blisko 200 lat temu stworzyła terminologię nazywającą wady wymowy. http://www.impulsoficyna.com.pl/index.php?cat=katalog&p=5&pagin=1&id=799

8


Dźwięki mowy

Cena: 34.80 24.80 zł

Polecana dla nauczycieli nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, ale również logopedów, pedagogów szkolnych, psychologów, rodziców i studentów. Zawiera przykładowy wykaz literatury dziecięcej, który pomoże rodzicom i nauczycielom wprowadzić dzieci w świat dźwięków mowy poprzez organizowanie proponowanych zabaw słownych. Materiał słowny podręcznika sprzyja koncentrowaniu uwagi dzieci na formie dźwiękowej słów.

http://www.impulsoficyna.com.pl/index.php?cat=katalog&p=5&id=92

9


Mówię wyraźnie

Cena: 18.00 zł

Książeczka, którą bierzesz teraz do rąk, ma służyć Ci do pracy z dziećmi, do doskonalenia pięknego i poprawnego wymawiania przez nie polskich głosek oraz utrwalania ich pisowni. Moim zamysłem było napisanie tekstów logopedycznych pomocnych w pracy z małymi dziećmi. W rezultacie powstał zbiór wierszyków o każdej głosce, włącznie z rozróżnieniem zapisu ortograficznego, np. u – ó, h – ch, ż – rz, a także głosek zmiękczonych, np. pi, bi, li itd.

http://www.impulsoficyna.com.pl/index.php?cat=katalog&p=5&pagin=1&id=772

10


Psoty literek

Cena: 24.80 16.00 zł

Książeczka dla dzieci „Psoty literek” jest przeznaczona dla pięcio i sześciolatków. Dzieci poznają wierszyki – bajeczki o zwierzętach rodzinie, rówieśnikach, które są tak pomyślane, aby jak najwięcej wyrazów z omawianą literka się w nich znalazło. Pod każdym wierszykiem są ćwiczenia w postaci wyrazów do uzupełnienia, i miejsce na rysunek. Rozwija to nie tylko wiedzę o polskim alfabecie, ale i ćwiczy umiejętności manualne oraz rozbudza fantazję małego człowieka. http://www.impulsoficyna.com.pl/index.php?cat=katalog&p=5&id=1187

11


Językowe łamigłówki

Cena: 24.80 16.00 zł

Książka „Językowe łamigłówki” przeznaczona jest dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Jej zadaniem jest poznanie i utrwalenie przez uczniów klas I-III podstawowych zasad pisowni i gramatyki polskiej. Wierszowane „zapamiętywanki” mają na celu łatwe przyswojenie sobie przez dziecko zasad ortograficznych, a zamieszczone po nich ćwiczenia i dyktanda w formie krótkich wierszyków służą ich utrwaleniu .

http://www.impulsoficyna.com.pl/index.php?cat=katalog&p=5&id=1188

12


Terapia logopedyczna dzieci z zaburzeniami słuchu i mowy

Cena: 34.80 24.80 zł

Zagadnienia zawarte w opracowaniu mają charakter syntetyczny, z podaniem konkretnej literatury. Autorka ma nadzieję, że opracowanie będzie motywacją do studiowania surdologopedii oraz inspiracją do teoretycznego i praktycznego doskonalenia warsztatu pracy osób zajmujących się wychowaniem i terapią dzieci oraz dorosłych z wadą słuchu.

http://www.impulsoficyna.com.pl/index.php?cat=katalog&p=5&pagin=1&id=487

13


Zabawy logopedyczne na cztery pory roku

Cena: 28.00 24.80 zł

Scenariusze zawierają ćwiczenia oddechowe, usprawniające aparat artykulacyjny, ćwiczenia w naśladowaniu dźwięków z otoczenia, sprzyjające prawidłowej realizacji samogłosek i spółgłosek. Ich celem jest kształtowanie poprawnej wymowy, wzbogacanie słownictwa i wiedzy o środowisku oraz nauka konstruowania wypowiedzi u dzieci w wieku przedszkolnym.

http://www.impulsoficyna.com.pl/index.php?cat=katalog&p=5&id=996

14


Bajki dla dyslektyków. Kolorowanki logopedyczne

Cena: 12.00 zł

Książka jest niezastąpioną pomocą w zwalczaniu problemu z nauką czytania i pisania, który nie polega na tym, jak wielu sądzi, czy dziecko nauczy się czytać i pisać, lecz na tym, jakim sposobem i w jakim czasie to osiągnie. Prezentowane w niniejszej publikacji bajki pomagają dzieciom zbudować zbiór skojarzeń ułatwiających prawidłowe rozpoznawanie liter, a dzięki zabawie uatrakcyjniają proces nauki czytania i pisania.

http://www.impulsoficyna.com.pl/index.php?cat=katalog&p=5&id=79

15


Kwestionariusz badania mowy

Cena: 24.80 zł

Kwestionariusz ten może być wykorzystywany do diagnozy logopedycznej dzieci przedszkolnych i szkolnych. Składa się z obrazków, których nazwy zawierają samogłoski i spółgłoski w trzech pozycjach, w których mogą pojawić się w wyrazie: w nagłosie, śródgłosie i wygłosie. Głoski występujące w nazwach obrazków ułożone są w kolejności zgodnej z tym, jak pojawiają się w rozwoju mowy dziecka. kwestionariusza dołączona jest karta badania mowy, której kolejność zapisu głosek jest zgodna z kolejnością pojawiających się wyrazów. http://www.impulsoficyna.com.pl/index.php?cat=katalog&p=5&id=95

16


Cena: 24.80 18.00 zł

Wspomaganie płynności mowy dziecka - profilaktyka, diagnoza i terapia jąkania wczesnodziecięcego

Program stanowi teoretyczne i praktyczne ujęcie zagadnienia niepłynności mowy u dziecka w młodszym wieku. Jego przejrzysta struktura ułatwia skuteczne zaplanowanie działań oraz sprzyja uzyskiwaniu zamierzonych efektów pracy profilaktyczno-terapeutycznej z dzieckiem i jego rodziną. Adresatami programu są logopedzi, terapeuci, nauczyciele oraz rodzice dzieci dotkniętych jąkaniem. http://www.impulsoficyna.com.pl/index.php?cat=katalog&p=5&id=485

17


Terapia wad wymowy

Cena: 24.80 29.80 zł

Adresatami prezentowanej publikacji są logopedzi, terapeuci mowy, nauczyciele oraz rodzice. Książka ma nauczyć dziecko prawidłowego wymawiania wszystkich głosek języka polskiego. Osobom, które dopiero ukończyły studia logopedyczne książka da wiele praktycznych wskazówek dotyczących badania oraz przeprowadzenia terapii. Nauczyciele, przy wprowadzaniu nowej głoski, mają możliwość posłużenia się zdjęciami do każdej z nich.

http://www.impulsoficyna.com.pl/index.php?cat=katalog&p=5&id=376

18


Bajka o królu Kichaczu

Cena: Cena:24.80 7.40 złzł

Do prezentowanego tekstu dopasowane są różnorodne ćwiczenia, które poszerzają zasób słownictwa, uczą poprawnych form gramatycznych, a także stymulują rozwój percepcji słuchowej i wzrokowej. Ćwiczenia zawarte w tej książeczce utrwalają prawidłową artykulację głosek: k, g w różnych pozycjach (nagłos, śródgłos i wygłos). Dziecko może opowiedzieć wiersz, dzięki czemu będzie tę wymowę dodatkowo utrwalać.

http://www.impulsoficyna.com.pl/index.php?cat=katalog&p=5&id=999

19


Rysowane wierszyki

Cena: 14.80 zł

Opracowanie stanowi zbiór wartych popularyzowania rysowanych wierszyków znanych już z dostępnej literatury oraz propozycje nowych utworów, które w większości powstawały przy aktywnym udziale dzieci. Rysowane wierszyki stymulują rozwój mowy dziecka. Stanowią doskonałą formę aktywizowania dzieci nieśmiałych, z opóźnionym rozwojem mowy. Często wykorzystywane są na zajęciach logopedycznych. Wierszyki te są także doskonałym narzędziem do zabawy rodziców z małymi dziećmi. http://www.impulsoficyna.com.pl/index.php?cat=katalog&p=5&id=167

20


Trudności dzieci w posługiwaniu się kodem językowym

Cena: 24.80 19.80 zł

Książka wprowadza w problem trudności dzieci w operowaniu kodem językowym, postrzeganych także jako źródło specyficznych trudności w uczeniu się, zagadnienia budzącego coraz większe zainteresowanie wśród badaczy i praktyków. Podane są w niej propozycje rozwiązań terapeutycznych, co jest wyjściem naprzeciw naglącym potrzebom osób z takimi trudnościami, albowiem w istotnym stopniu ograniczają one osiągnięcie sukcesu w szkole z wszystkimi tego konsekwencjami. http://www.impulsoficyna.com.pl/index.php?cat=katalog&p=5&id=918

21


Terapia jąkania u dzieci w młodszym wieku szkolnym

Cena: 24.80 zł

Jest to książka o praktyce terapii jąkania. Zawiera zbiór wypróbowanych metod pracy z dziećmi, możliwych do zastosowania w warunkach szkolnych. Opracowano je w trakcie kilkuletniego programu badań sponsorowanego przez Amerykańską Fundację Mowy (Speech Foundation of America). Korzystanie z zawartych w publikacji doświadczeń i sugestii ułatwi rozpoczęcie pracy terapeutycznej z jąkającymi się dziećmi albo — w przypadku osób prowadzących już praktykę - pomoże uczynić ją bardziej skuteczną i satysfakcjonującą. http://www.impulsoficyna.com.pl/index.php?cat=katalog&p=5&pagin=1&id=796

22


Przygody Języczka-Podróżniczka

Cena: 24.80 zł

Bajeczki zostały opracowane w taki sposób, aby mogły z nich korzystać logopedzi, nauczyciele, rodzice – zarówno w czasie zajęć indywidualnych, jak i grupowych w przedszkolu, szkole, domu. Stopień trudności opowiadań jest zróżnicowany – zwiększa się wraz z wiekiem dziecka, a jednocześnie opowiada etapom rozwoju mowy i pojawiania się w nich określonych głosek. Proponowane ćwiczenia mają uatrakcyjnić proces nauki mowy głosek, jednak nie mogą zastąpić terapii logopedycznej. http://www.impulsoficyna.com.pl/index.php?cat=katalog&p=5&pagin=1&id=534

23


Cena każdego zeszytu: 16.00 zł Cena całej serii: 122.00 zł

Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek...

http://www.impulsoficyna.com.pl/index.php?cat=katalog&p=5&id=902

24


Zamówienie

Oficyna Wydawnicza „Impuls” - Dział Handlowy ul. Fatimska 53b, 31-831 Kraków tel./fax (012) 422-41-80, 422-59-47

e-mail: impuls@impulsoficyna.com.pl www.impulsoficyna.com.pl

Lp.

Tytuł książki

Ilość

Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Oficyna Wydawnicza „Impuls” zastrzega sobie możliwość zmiany cen

Zamawiający

kod

imię i nazwisko lub nazwa instytucji miejscowość

województwo

ulica

numer domu

tel.:

e-mail:.

NIP

Forma zapłaty:

Podpis

Towar:

zaliczenie pocztowe

odebrany

przelew (tylko dla instytucji)

wysłać

Upoważniam Oficynę Wydawniczą Impuls do wystawienia faktury bez mojego podpisu jako odbiorcy Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z poźn. zm.)

Przy zamówieniu powyżej 150 zł koszty wysyłki ponosi Wydawnictwo


Więcej na:

http://www.impulsoficyna.com.pl

Logopedia w Impulsie  
Logopedia w Impulsie  

logopedia, reranie, Impuls, ksiązki z logopedii

Advertisement