Page 6

6

Spis treści

Rozdział 3. Wariant językowy otępienia czołowo-skroniowego ........................

87

3.1. Wprowadzenie ................................................................................................................. 87 3.2. Pierwotna afazja postępująca .................................................................................. 89 3.2.1. Trudności diagnostyczne ............................................................................... 92 3.2.2. Badania neuroobrazowe w PPA ................................................................ 96 3.2.3. Badania neuropsychologiczne .................................................................... 98 3.2.4. Leczenie farmakologiczne PPA ...................................................................100 3.3. Obraz kliniczny niepłynnej postaci afazji – PNFA .........................................100 3.4. Płynna postać afazji – otępienie semantyczne..................................................104 3.4.1. Istota otępienia semantycznego....................................................................105 3.4.2. Poznawcza organizacja wiedzy ....................................................................109 3.4.3. Cechy kliniczne otępienia semantycznego ............................................ 113 3.4.4. Prognoza .............................................................................................................. 126 3.4.5. Badania neuropsychologiczne .................................................................. 127 3.5. Podsumowanie .............................................................................................................. 131 Rozdział 4. Wariant behawioralny otępienia czołowo-skroniowego ................ 133 4.1. Regulacja zachowania ................................................................................................ 4.1.1. Zaburzenia występujące u pacjentów z uszkodzeniami płatów czołowych ............................................................................................. 4.2. Badania neuropsychologiczne pacjentów z wariantem behawioralnym otępienia czołowo-skroniowego ......................................... 4.2.1. Ogólna inteligencja ......................................................................................... 4.2.2. Płynność myślenia, abstrakcja i kategoryzacja ............................... 4.2.3. Funkcje wykonawcze ..................................................................................... 4.2.4. Zdolności uwagi i radzenie sobie z dystrakcją ................................. 4.2.5. Pamięć krótkotrwała (robocza) i prospektywna ............................. 4.2.6. Inicjowanie czynności, popędy, w tym motywacja i emocje ...... 4.3. Uszkodzenie płatów czołowych a zaburzenia zachowania ...................... 4.3.1. Objawy psychotyczne ..................................................................................... 4.3.2. Zespół Klüvera–Bucy’ego ............................................................................ 4.3.3. Zdolność opanowania się w sytuacjach społecznych ..................... 4.4. Zaburzenia języka w przebiegu fvFTD: postępująca niepłynna afazja ................................................................................. 4.5. Diagnoza różnicowa wariantu behawioralnego otępienia czołowo-skroniowego ...........................................................................

133 136 148 149 149 150 153 154 155 156 157 158 159 161 163

Rozdział 5. Inne, rzadziej spotykane jednostki chorobowe z kręgu otępienia czołowo-skroniowego ........................................................................ 165 5.1. Otępienie czołowo-skroniowe z zespołem parkinsonowskim sprzężone z chromosomem 17 (FTDP-17) ....................................................... 165 5.2. Zespół otępienny w przebiegu stwardnienia zanikowego bocznego .... 167 5.3. Postępujące otępienie w przebiegu choroby neuronu ruchowego ...... 170 5.4. Otępienie w przebiegu zespołu korowo-podstawnego ............................... 173 5.4.1. Opisy badań neuropsychologicznych....................................................... 174 5.4.2. Postępujące porażenie nadjądrowe (zespół Steele’a–Richardsona–Olszewskiego) ................................... 178

Olszewski_Otepienie czolowo-skro6 6

2008-11-25 11:34:16

Otępienie czołowo-skroniowe  

Otępienie czołowo-skroniowe

Otępienie czołowo-skroniowe  

Otępienie czołowo-skroniowe

Advertisement