Page 1

Nowości

Oficyna Wydawnicza Impuls


!

ZAPOWIEDŹ

Lech Witkowski Przełom dwoistości w pedagogice polskiej ISBN: 978-83-7850-073-5 Dane techniczne: Wydanie I, Kraków 2012, Format B5, Oprawa twarda, szyta

2


Wy da ni eI , Kr a k ów2012, F or ma tB5, Obj ęt oś ć158s t r on, Opr a wami ęk k a , k l ej ona , f ol i ama t owa


cena:30, 00 zł .


!

ZAPOWIEDŹ

Joanna Skibska Mnemoliterki ISBN: 978-83-7850-077-3 Dane techniczne: Wydanie I, Kraków 2012, Format B5, Objętość 72 strony, Oprawa miękka, klejona, folia matowa

4


!

NOWOŚĆ Cena: 48.00 zł

Joanna Skibska Mnemotechniki ISBN: 978-83-7850-078-0 Dane techniczne: Wydanie I, Kraków 2012, Format B5, Objętość 224 stron, Oprawa twarda, szyta

6


!

NOWOŚĆ Cena: 35.00 zł

Mirosław Kowalski i Daniel Falcman Ideologie nauk społecznych – warianty interpretacyjne ISBN: 978-83-7850-113-8 Dane techniczne: Wydanie I, Kraków 2012, Format B5, Objętość 146 stron, Oprawa miękka, klejona, folia matowa

7


!

NOWOŚĆ Cena: 30.00 zł

Wiesław Andrukowicz By dziecko było geniuszem ISBN: 978-83-7850-074-2 Dane techniczne: Wydanie I, Kraków 2012, Format B5, Objętość 504 strony, Oprawa miękka, klejona, folia matowa

8


!

NOWOŚĆ Cena: 30.00 zł

Artur Stachura O systematyzacji treści kształcenia ISBN: 978-83-7850-066-7 Dane techniczne: Wydanie I, Kraków 2012, Format B5, Objętość 194 stron, Oprawa miękka, klejona, folia matowa

9


!

NOWOŚĆ Cena: 38.00 zł

Piotr Błajet Od edukacji sportowej do olimpijskiej ISBN: 978-83-7850-045-2 Dane techniczne: Wydanie I, Kraków 2012, Format B5, Objętość 250 stron, Oprawa miękka, klejona, folia matowa

10


!

NOWOŚĆ Cena: 40.00 zł

Zbigniew Kwieciński Pedagogie postu ISBN: 978-83-7587-996-4 Dane techniczne: Wydanie I, Kraków 2012, Format B5, Objętość 442 strony, Oprawa miękka, klejona, folia matowa

11


!

NOWOŚĆ Cena: 38.00 zł

Piotr Michałowski Mikrokosmos WIERSZA ISBN: 978-83-7850-055-1 Dane techniczne: Wydanie I, Kraków 2012, Format B5, Objętość 284 stron, Oprawa miękka, klejona, folia matowa

12


!

NOWOŚĆ Cena: 18.00 zł

Małgorzata Wójtowicz Grafika dla smyka - ZWIERZAKI ISBN: 978-83-7850-075-9 Dane techniczne: Wydanie I, Kraków 2012, Format A4, Objętość 108 stron, Oprawa miękka, klejona, folia matowa

13


!

NOWOŚĆ Cena: 60.00 zł

Jaworska Anetta LEKSYKON RESOCJALIZACJI ISBN: 978-83-7587-542-3 Dane techniczne: Wydanie I, Kraków 2012, Format B5, Objętość 418 stron, Oprawa miękka, klejona, folia matowa

14


!

NOWOŚĆ Cena: 48.00 zł

Czesław Grabarczyk Rozwój kwalifikacji naukowych nauczycieli akademickich nauk technicznych ISBN: 978-83-7850-047-6 Dane techniczne: Wydanie I, Kraków 2012, Format B5, Objętość 404 strony, Oprawa miękka, klejona, folia matowa

15


!

NOWOŚĆ Cena: 40.00 zł

Anna Dudak, Katarzyna Klimkowska i Andrzej Różańsk (red. nauk.) Przygotowanie zawodowe młodych pedagogów ISBN: 978-83-7850-071-1 Dane techniczne: Wydanie I, Kraków 2012, Format B5, Objętość 286 stron, Oprawa miękka, klejona, folia matowa

16


!

NOWOŚĆ Cena: 30.00 zł

Maria Jagiełło Spotkania, które zmieniają ISBN: 978-83-7587-563-8 Dane techniczne: Wydanie I, Kraków 2012, Format B5, Objętość 224 stron, Oprawa miękka, klejona, folia matowa

17


!

NOWOŚĆ Cena: 28.00 zł

Maria Witkoś Szkolne problemy uczniów ISBN: 978-83-7587-649-9 Dane techniczne: Wydanie I, Kraków 2012, Format B5, Objętość 112 stron, Oprawa miękka, klejona, folia matowa

18


!

NOWOŚĆ Cena: 50.00 zł

Joanna Szymanowska (red. nauk.) EWALUACJA W PRACY SOCJALNEJ ISBN: 978-83-7850-119-0 Dane techniczne: Wydanie II, Kraków 2012, Format B5, Objętość 456 stron, Oprawa miękka, klejona, folia matowa

19


!

NOWOŚĆ Cena: 44.80 zł

Christel Oehlmann O sztuce opowiadania ISBN: 978-83-7850-029-2 Dane techniczne: Wydanie I, Kraków 2012, Format B5, Objętość 336 stron, Oprawa miękka, klejona, folia matowa

20


!

NOWOŚĆ Cena: 49.50 zł

Justyna Nowotniak Etnografia wizualna w badaniach i praktyce pedagogicznej ISBN: 978-83-7587-979-7 Dane techniczne: Wydanie I, Kraków 2012, Format B5, Objętość 280 stron, Oprawa miękka, klejona, folia matowa

21


!

NOWOŚĆ Cena: 16.00 zł

Grażyna Krzysztoszek Małgorzata Piszczek Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek a, o, u, e, i, y, ą, ę ISBN: 978-83-7587-562-1 Dane techniczne: Wydanie I, Kraków 2012, Format A4, Objętość 100 stron, Oprawa miękka, klejona, folia

22


!

NOWOŚĆ Cena: 38.00 zł

Leszek Bednarski i Arkadiusz Urbanek Śmierć samobójcza ISBN: 978-83-7850-111-4 Dane techniczne: Wydanie II, Kraków 2012, Format B5, Objętość 252 stron, Oprawa miękka, klejona

23


!

NOWOŚĆ Cena: 39.80 zł

Teresa Serafin Wybrane aspekty dotyczące możliwości prowadzenia działań wspierających rozwój małych dzieci zagrożonych niepełnosprawnością lub niepełnosprawnych oraz ich rodziny ISBN: 978-83-7587-995-7 Dane techniczne: Wydanie I, Kraków 2012, Format B5, Objętość 278 stron, Oprawa miękka, klejona, folia matowa

24


!

PROMOCJA Cena: 70.00 zł

Sławomir Przybyliński WIĘŹNIOWIE „NIEBEZPIECZNI” – ukryty świat penitencjarny ISBN: 978-83-7850-063-6 Dane techniczne: Wydanie II, Kraków 2012, Format B5, Objętość 362 stron, Oprawa miękka, klejona, folia matowa

25


!

NOWOŚĆ Cena: 50.00 zł

Teresa Kaczan i Robert Śmigiel (red.) Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju u dzieci z chorobami genetycznymi ISBN: 978-83-7850-080-3 Dane techniczne: Wydanie II, Kraków 2012, Format B5, Objętość 200 stron, Oprawa miękka, klejona, folia matowa

26


!

NOWOŚĆ Cena: 48.00 zł

Barbara Winczura (red. nauk.) Dzieci z zaburzeniami łączonymi ISBN: 978-83-7850-064-3 Dane techniczne: Wydanie II, Kraków 2012, Format B5, Objętość 312 stron, Oprawa miękka, klejona, folia matowa

27


!

NOWOŚĆ Cena: 18.00 zł

Adam Marek Mencel Jaka jest szkoła od A do Ż? ISBN: 978-83-7587-006-0 Dane techniczne: Wydanie I, Kraków 2012, Format B5, Objętość 76 stron, Oprawa miękka, klejona, folia matowa

28


Zamówienie Oficyna Wydawnicza „Impuls” - Dział Handlowy ul. Fatimska 53b, 31-831 Kraków tel./fax (12) 422-41-80, 422-59-47

e-mail: impuls@impulsoficyna.com.pl www.impulsoficyna.com.pl

Lp.

Tytuł książki

Zamawiający

kod

Ilość

imię i nazwisko lub nazwa instytucji miejscowość

województwo

ulica

numer domu

tel.:

e-mail:.

NIP Podpis Forma zapłaty:

Towar:

zaliczenie pocztowe

odebrany

przelew (tylko dla instytucji)

wysłać

Upoważniam Oficynę Wydawniczą Impuls do wystawienia faktury bez mojego podpisu jako odbiorcy. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z poźn. zm.)

Do czytania potrzebny jest Impuls!


Więcej na:

http://www.impulsoficyna.com.pl

Nowości w Impulsie  

impuls, pedagogika, logopedia, nowości

Advertisement