Page 5

Spis treści Wstęp ......................................................................................................................... 7 Rozdział I Możliwości i ograniczenia rozwojowe dziecka w wieku wczesnoszkolnym ................ 17 Filozoficzne podstawy koncepcji rozwojowych ..................................................... Rozwój poznawczy dzieci w wieku wczesnoszkolnym a perspektywy tworzenia obrazu świata społeczno-zawodowego .......................... Rozwój moralny a postrzeganie pracy w kategoriach społecznych ........................ Charakterystyka rozwoju społecznego dziecka w kontekście socjalizacji ........................................................................................

17 20 25 27

Rozdział II Obraz świata społeczno-zawodowego w procesie przeobrażeń w Polsce po 1989 roku a jego prezentacja w programach i podręcznikach szkolnych ............... 31 Świat społeczno-zawodowy w Polsce po 1989 roku .............................................. Uwarunkowania edukacyjnej prezentacji świata społeczno-zawodowego ........................................................................................ Świat pracy w programach nauczania do klas I–III ............................................... Obraz świata społeczno-zawodowego w podręcznikach szkolnych .......................

31 34 37 52

Rozdział III Metodologiczne podstawy badań własnych ................................................................ 65 Cele i problemy badawcze ..................................................................................... 65 Metody, techniki i narzędzia badań. Procedura badawcza .................................... 68 Organizacja badań – teren, czas i uczestnicy ......................................................... 75 Rozdział IV Osoby znaczące w życiu dziecka i ich wartości ........................................................... 79 Praca jako wartość w badaniach ludzi dorosłych ................................................... 79 Wartości życia uznawane przez rodziców ............................................................. 82 Praca jako wartość dla rodziców ............................................................................ 91

Neckar-Ilnicka.indd 5

2007-06-04 15:17:01

Perspektywa dorosłości i obraz pracy ludzkiej  

Perspektywa dorosłości i obraz pracy ludzkiej w swobodnych wypowiedziach dzieci w wieku wczesnoszkolnym