Page 14

14

Emilia Lichtenberg-Kokoszka

u wieloródek10 już w chwili rozpoczęcia porodu ujście zewnętrzne jest rozwarte na 1–2 palce, a następnie pod wpływem skurczów porodowych oraz naporu pęcherza płodowego ujście wewnętrzne i zewnętrzne rozwierają się równocześnie (rys. 3). Dlatego też czas trwania porodu u kobiet rodzących po raz kolejny jest krótszy niż u rodzących po raz pierwszy. Rys. 2. Rozwieranie się ujścia wewnętrznego szyjki macicy u pierwiastek Pierścień skracania

Ujście wewnętrzne Ujście zewnętrzne

Źródło: materiały własne, opracowanie graficzne B. Janiuk.

Rys. 3. Rozwieranie się szyjki macicy u wieloródek Pierścień skracania

Ujście wewnętrzne

Ujście zewnętrzne

Źródło: materiały własne, opracowanie graficzne B. Janiuk.

Drugi okres porodu, czyli okres wydalania, rozpoczyna się, jak już wspomniano, w chwili pełnego rozwarcia szyjki macicy, a kończy urodzeniem dziecka. 10

Określenie kobiet rodzących po raz kolejny.

Lichtenberg-Kokoszka_Optymalizac14 14

2008-03-06 12:59:26

Optymalizacja porodu  

Optymalizacja porodu

Optymalizacja porodu  

Optymalizacja porodu