Page 1

1

Wiesława Gierat

Świat lektur Wybór kart pracy dla klasy II

Oficyna Wydawnicza „Impuls” Kraków 2007


© Copyright by Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007

Korekta: Zuzanna Bochenek

Rysunki: Agata Fuks

Projekt okładki: Agata Fuks

ISBN 978-83-7308-630-2

Oficyna Wydawnicza „Impuls” 30-619 Kraków, ul. Turniejowa 59/5 tel. (012) 422-41-80, fax (012) 422-59-47 www.impulsoficyna.com.pl, e-mail: impuls@impulsoficyna.com.pl Wydanie I, Kraków 2007


3

Spis treści Jan Grabowski Czarna owieczka ................................................................................... 5 Alina i Czesław Centkiewiczowie Zaczarowana zagroda ........................................................................... 7 Maria Krüger Karolcia ................................................................................................. 10 Sergiusz Michałkow Nie płacz, koziołku ............................................................................... 13 Jan Grabowski Puc, Bursztyn i goście ............................................................................ 16 Janina Porazińska Szewczyk Dratewka .............................................................................. 19 Alan Alexander Milne Kubuś Puchatek ..................................................................................... 22 Hugh Lofting Doktor Dolittle i jego zwierzęta ............................................................. 25 Hans Christian Andersen Dziecię Elfów ........................................................................................ 28 Karta zadań sprawdzających .................................................................. 31


Jan Grabowski

Czarna owieczka


5

Czarna owieczka

1. Zapisz informacje o lekturze. Autor: Tytuł: Czas i miejsce akcji: Bohaterowie główni: Bohaterowie epizodyczni: 2. Odczytaj i zapisz wyrazy z plątaninki literowej.

I

E

Z C

A

W O

T

M

K

E K A

3. Ponumeruj zdania zgodnie z kolejnością wydarzeń.

Powrót owieczki do dziewczynek. Osierocenie Metki. Przyjaźń sióstr z Perełką. Metka w rodzinie Wiernej.


6

Czarna owieczka

4. Oto gospodarstwo, w którym mieszkała owieczka Metka. Dorysuj pozostałych mieszkańców gospodarstwa.


7

Alina i Czesław Centkiewiczowie

Zaczarowana zagroda


8

Zaczarowana zagroda

1. Zapisz informacje o lekturze. Autorzy: Tytuł: Czas i miejsce akcji: Bohaterowie główni: Bohaterowie epizodyczni: 2. W eliminatce literowej obrysuj kolorową kredką co trzecią literkę według wzoru i odczytaj hasło.

E D B L B K E K E G N D A B D N D G C O R I J E K 3. Dopisz zakończenia zdań będących tytułami wydarzeń.

1. Spotkanie profesora z 2. Budowa 3. Obrączkowanie 4. Tajemnicza ucieczka 5. Odkrycie sposobu 6. Wiosenny powrót

Świat lektur 2  

Świat lektur 2 Wybór kart pracy dla klasy II

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you