__MAIN_TEXT__

Page 1


Ligia Gepfert

Filozofia tańca użytkowego w parach czyli półżartobliwie o zmaganiach kobiet i mężczyzn w życiu i na parkiecie

Kraków 2019

Gepfert_Filozofia tanca.indd 3

26.09.2019 09:43:29


© Copyright by Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2019

Redakcja wydawnicza: Beata Bednarz Opracowanie typograficzne: Katarzyna Kerschner Rysunki: Joanna Szybist Projekt okładki: Anna M. Damasiewicz Grafika na okładce: © Cristina Bernazzani | Depositphotos.com

ISBN 978-83-8095-397-0

Oficyna Wydawnicza „Impuls” 30-619 Kraków, ul. Turniejowa 59/5 tel./fax: (12) 422 41 80, 422 59 47, 506 624 220 www.impulsoficyna.com.pl, e-mail: impuls@impulsoficyna.com.pl Wydanie I, Kraków 2019

Gepfert_Filozofia tanca.indd 4

26.09.2019 09:43:29


Spis treści Od autorki  .............................................................................................................       7 Zamiast wstępu  ....................................................................................................       9 Krótki wykład z filozofii tańca użytkowego, czyli trzy pytania o prawdę  ................................................................................................................   13 Człowiek – przypadek czy...?  ......................................................................   13 Definicja i znaczenie tańca  ..........................................................................   14 Filozoficzne zasady rządzące tańcem użytkowym  ................................   15 Pochwała... przemocy? Niektóre różnice w myśleniu kobiet i mężczyzn  ................................................................................................   19 Znaczenie demokracji w starożytności i współcześnie  ........................   19 Wspólna wyprawa  .........................................................................................   21 Logika serca  ....................................................................................................   23 Filozofią i logiką w feminizm  ......................................................................   29 Damska intuicja  .............................................................................................   31 Męska ambicja  ...............................................................................................   34 Wiedza a intuicja  ...........................................................................................   39 Wszystkie wrony za ogony kontra zimna zupa  ......................................   40 W prawo czy w lewo?  ...................................................................................   42 Podejmowanie decyzji, czyli dlaczego mężczyźni nie lubią z kobietami chodzić na zakupy  .................................................   43 Zaufanie  ...........................................................................................................   46 Wiertarka kontra tapczan  ............................................................................   49

~   5   ~

Gepfert_Filozofia tanca.indd 5

26.09.2019 09:43:29


Poczucie bezpieczeństwa  ............................................................................   52 Uwaga! Małpa na horyzoncie  .....................................................................   54 Profilaktyka  .....................................................................................................   56 Co ma piernik do wiatraka?  ..............................................................................   63 Wrażliwy czołg i odpowiedzialna mimoza, czyli gender – schizofrenia  ................................................................................   67 Wróbel i włochate gąsienice, czyli gender – demokracja  ..........................   77 Zakończenie  ..........................................................................................................   81

Gepfert_Filozofia tanca.indd 6

26.09.2019 09:43:29


Od autorki Chociaż nie znam Ciebie – Czytelniku tej książki – chciałabym Cię w pierwszej kolejności przeprosić. Za co? Powody są dwa. Po pierwsze, być może na początku lektury tej publikacji dojdziesz do wniosku, że większość informacji w niej przedstawionych jest Ci już znana, wręcz uznasz je za truizm. Nie odkładaj jej jednak tak łatwo... To tak jak z nowym przepisem na pyszne ciasto: wszystkie składniki są nam z reguły od dawna dobrze znane, tymczasem tajemnica smaku tkwi we właściwym ich doborze – innym niż dotąd. Przemyślenia, którymi dzielę się z Tobą w książce, również stanowią coś w rodzaju przepisu. Tym razem jednak nie chodzi tu o żadne delicje, lecz o coś o wiele bardziej znaczącego dla Ciebie i Twoich najbliższych – o wzajemne porozumienie. Po drugie, poruszam w niej także sprawy subtelnej natury. Taniec uważany jest za czynność lekką, łatwą i przyjemną. Biorąc więc do ręki tę pozycję, dowiesz się, iż prawdziwe jest tylko określenie ostatnie, pod warunkiem że się potrafi już tańczyć! Tu od razu zostaniesz sprowadzony na ziemię. Zwrócenie uwagi na delikatny charakter pewnych zagadnień jest uzasadnione tym, że łatwo o nieporozumienie ze względu na bliski kontakt fizyczny w tańcu pomiędzy kobietą i mężczyzną, szczególnie wtedy, gdy jest to ich pierwsze zetknięcie – do tej pory często wspólny taniec stanowi jedną z możliwości zawiązania bliższej znajomości. Konflikt jest tym bardziej prawdopodobny, że przeważnie oboje wykazują deficyt podstawowej wiedzy o partnerze jako przedstawicielu odmiennej płci. Skutki braków w tej wiedzy oraz niewłaściwej komunikacji wzajemnej mogą być poważne – i to nie tylko w tańcu. Do negatywnych następstw można zaliczyć na przykład niechęć do kontynuacji znajomości, rozpad związku, kompleksy na całe życie.

~   7   ~

Gepfert_Filozofia tanca.indd 7

26.09.2019 09:43:29


Jako osoba wierząca szanuję poglądy osób różnego wyznania, także ateistów. Podkreślam wysoką i równą wartość oraz godność osób. Argumentując, odwołuję się tutaj do powszechnie znanych we współczesnej nauce faktów. Nie odpowiadam za zmiany dotychczasowego kierunku myślenia u Czytelników. Jeśli jednak do nich dojdzie – przypiszę zasługę/ winę za ten fakt logice, która leży u podstaw mojej i Męża metody nauki tańca użytkowego jako cennej możliwości skutecznej edukacji w sferze wzajemnego porozumienia pomiędzy przedstawicielami obu płci.

Gepfert_Filozofia tanca.indd 8

26.09.2019 09:43:29


Zamiast wstępu Dlaczego napisałam tę książkę? Od 1989 roku do dziś wraz z mężem Marcjanem w ramach naszej Szkoły Tańca „Elitan” prowadzimy kursy tańca towarzyskiego – użytkowego. Motto szkoły brzmi następująco: „U nas tańczyć może każdy”. Są to zajęcia przeznaczone dla zwykłych śmiertelników. Najczęściej przychodzą na nie pary, choć zdarzają się też „soliści”. Szkolimy osoby w najróżniejszym wieku – poczynając od dzieci uczęszczających do przedszkola i uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich, przez studentów, osoby w dojrzałym wieku, a kończąc na seniorach, z których najstarszy jak dotąd liczył osiemdziesiąt siedem wiosen. W kursach biorą udział osoby o odmiennym statusie społecznym i różnych zawodów: od bezrobotnych, gospodyń domowych, rolników, górników, rzemieślników, przez pracowników naukowych, biznesmenów, inżynierów, po polityków i ludzi z pierwszych stron gazet. Tańca uczyliśmy osoby bogate, ale i ledwo wiążące koniec z końcem. Uczestnicy naszej szkoły odznaczali się rozmaitą kondycją fizyczną i umysłową. Były wśród nich osoby, które znajdowały się na samym dnie i starały się od niego o ­­ dbić, oraz takie, które odniosły w życiu sukces. Jedni pojawiali się z własnej chęci, inni – z poczucia obowiązku, jeszcze inni – z przymusu. Niektórym przychodzi wszystko z łatwością, a innych można określić mianem trudnego przypadku. Przez szkołę przewinęło się wielu ludzi, którzy tworzą szerokie, a może nawet pełne spektrum społeczeństwa. Każdy uczestnik to sytuacja odrębna, ale jedna cecha była dla nich wspólna – wszystkie osoby nie potrafiły tańczyć i odczuwały to jako bolesne ograniczenie. Lata doświadczeń i obserwacji doprowadziły mnie do wniosku, że największe trudności w nauczeniu się tańca w parach mieszanych stwarzają zaburzenia komunikacji między kobietą i mężczyzną oraz wynikające

~   9   ~

Gepfert_Filozofia tanca.indd 9

26.09.2019 09:43:29


z nich zaniżone poczucie własnej wartości. Z reguły dotyczą osób, które – przewidując kłopoty w tanecznej edukacji – wybierają lekcje indywidualne. Zaczęłam się zastanawiać, jak poprawić kursantom funkcjonowanie w tym zakresie. Niestety opracowania dotyczące metodyki tańca nie poruszają tego zagadnienia wyczerpująco, a literatura traktująca ten temat ogólnie jest bardzo ograniczona albo rozproszona, często skażona nadmiernymi psychologizmami, przydatnymi raczej ekspertom w akademickich dyskusjach, a nie do praktycznego zastosowania. Postanowiłam więc poszerzyć program naszych kursów tańca o treści związane z problemem różnic w myśleniu oraz działaniu kobiet i mężczyzn. Czerpię je głównie z własnego doświadczenia, ale staram się wyniki obserwacji konfrontować z literaturą filozoficzną, pedagogiczną, psychologiczną i socjologiczną. Wiedzę tę przekazuję kursantom w formie trzygodzinnego wykładu, od którego zaczynam pierwsze zajęcia dla początkujących. Rezultat jest zaskakujący. Okazuje się, że po wysłuchaniu wykładu pary zaczynają się rozumieć bez słów. Konflikty między partnerami ustają nie tylko na parkiecie, ale również poza nim – w życiu codziennym. Nauka zaś idzie sprawnie na tyle, że większość osób już po paru tygodniach staje się dobrymi tancerzami. Z kolei sukcesy towarzyskie, które dzięki tańcu odnoszą, powodują podwyższenie samooceny i motywacji do dalszego działania i pracy nad sobą także w innych dziedzinach – zupełnie odległych od tańca. Sytuacja daje wiele do myślenia – wygląda to bowiem na odblokowanie i usunięcie istotnych przeszkód w rozwoju osobistym. Taniec zatem, poza rekreacyjną, może spełniać również funkcję diagnostyczną i terapeutyczną. Tę ostatnią należy rozumieć szeroko – nie tylko jako usprawnianie fizyczne czy psychiczne, ale przede wszystkim jako doskonalenie kompetencji społecznych. W spostrzeżeniu tym upewniło mnie pewne zdarzenie. Otóż przez ponad dziesięć lat prowadziłam kursy tańca ze wspomnianym wykładem także dla uczniów trzecich klas gimnazjum. Parę lat po ukończeniu takiego szkolenia skontaktował się ze mną jeden z uczestników i poprosił o indywidualną lekcję przed własnym weselem. Co ciekawe, wcale nie chodziło mu o naukę tańca, bo wszystko doskonale pamiętał i radził sobie z partnerką. Zależało mu na tym, żeby jego narzeczona wysłuchała przede wszystkim wykładu, ponieważ stwierdził, że ma ona braki wyrażające się

~   10   ~

Gepfert_Filozofia tanca.indd 10

26.09.2019 09:43:29


w przypisywaniu jego działaniom innych intencji niż rzeczywiste (pochodziła z innej miejscowości, gdzie młodzież gimnazjalna takich zajęć nie miała). To był pierwszy raz, kiedy zostałam poproszona o pomoc, ale podobne sytuacje zdarzają się coraz częściej. Prawdopodobnie jest to skutek powszechnego komunikowania się za pośrednictwem smartfonów i portali społecznościowych. Ludzie nie potrafią ze sobą rozmawiać ani przebywać ze sobą. Rodzice coraz dłużej pracują i nie poświęcają swoim dzieciom wystarczająco dużo czasu. Młodzieży brakuje wzorców osobowych oraz podstawowej wiedzy o człowieku, który przecież nie składa się tylko z ciała. W szkołach publicznych nie przekazuje się treści z psychologii, socjologii czy filozofii. O tym, jak bardzo tego rodzaju wiedza jest potrzebna, świadczy zachowanie słuchaczy moich wykładów. Młodzież, która na początku jest głośna i nastawiona opozycyjnie, szybko uspokaja się i słucha wykładu w ciszy, żywo reaguje, często po zakończeniu podchodzi z indywidualnymi uwagami, prosząc o poradę. Na lekcje indywidualne przychodzą też skonfliktowani małżonkowie, którzy chcą ratować swoje małżeństwo. Po zajęciach żałują, że nie wiedzieli o nich wcześniej, bo nie doszłoby do wielu przykrych sytuacji w ich związku. Niejednokrotnie uczestnicy proszą o literaturę, która zawierałaby wskazówki o tym, jak pracować nad sobą w domu, ale takiej nie ma. Widząc palącą potrzebę, postanowiłam napisać książkę, aby udostępnić moje doświadczenia wszystkim zainteresowanym tą problematyką. Książka jest przeznaczona dla szerokiego kręgu odbiorców. Przyda się parom przygotowującym się do zawarcia związku małżeńskiego, a co za tym idzie – do wesela. Ułatwi pracę nauczycielom tańca i tancerzom, a także naukę (i życie!) kursantom. Z publikacji skorzystają również ci, którzy po prostu chcą tylko nauczyć się tańczyć, albo ci, którzy tylko teoretycznie są zainteresowani tańcem użytkowym i jego filozofią. Przede wszystkim jednak książkę adresuję do osób, które poszukują płaszczyzny porozumienia z przedstawicielami płci odmiennej, nie tylko w tańcu. Szczególnie polecam ją młodzieży szkół średnich i studentom. Przy okazji lektura pomoże w zrozumieniu przyczyn pozornego konfliktu płci i da do ręki argumenty przeciwnikom ideologii gender.

~   11   ~

Gepfert_Filozofia tanca.indd 11

26.09.2019 09:43:29


Gepfert_Filozofia tanca.indd 12

26.09.2019 09:43:29

Profile for Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Filozofia tańca użytkowego w parach czyli półżartobliwie o zmaganiach kobiet i mężczyzn w życiu i n  

Książka jest przeznaczona dla szerokiego kręgu odbiorców. Przyda się parom przygotowującym się do zawarcia związku małżeńskiego, a co za tym...

Filozofia tańca użytkowego w parach czyli półżartobliwie o zmaganiach kobiet i mężczyzn w życiu i n  

Książka jest przeznaczona dla szerokiego kręgu odbiorców. Przyda się parom przygotowującym się do zawarcia związku małżeńskiego, a co za tym...

Profile for impuls53b
Advertisement