Page 1

Media w edukacji


Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP

Janusz Gajda

Media w edukacji

Kraków 


© Copyright by Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, 2002

Recenzenci: dr hab. Jadwiga Izdebska prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski

Redakcja: Elżbieta Hoffmann

Projekt okładki: Joanna Szybist

Korekta: Iwona Puchrowicz Waldemar Popek

ISBN 978-83-7587-352-8

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP 00-389 Warszawa, ul. Smulikowskiego 6/8

Oficyna Wydawnicza „Impuls” 30-619 Kraków, ul. Turniejowa 59/5 tel. (12) 422-41-80, fax (12) 422-59-47 www.impulsoficyna.com.pl, e-mail: impuls@impulsoficyna.com.pl Wydanie VIII, Kraków 2010


Media w edukacji  

Media w edukacji

Media w edukacji  

Media w edukacji

Advertisement