Page 1

Autyzm dziecięcy


Lucyna Bobkowicz-Lewartowska

Autyzm dziecięcy zagadnienia diagnozy i terapii

Kraków 


© Copyright by Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 

Redakcja: Wojciech Śliwerski

Korekta: Danuta Waląg

Projekt okładki: Ewa Tatiana Beniak

ISBN ----

Oficyna Wydawnicza „Impuls” - Kraków, ul. Turniejowa / tel. () --, fax () -- www.impulsoficyna.com.pl, e-mail: impuls@impulsoficyna.com.pl Wydanie V, Kraków 


Autyzm dziecięcy  

Autyzm dziecięcy

Advertisement