Page 1

Przedstawiamy Państwu naszą najnowszą książkę:

Amadeusz Krause

Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej Przedstawiamy Czytelnikom książkę, będącą propozycją swoistej mapy paradygmatycznej. Ma ona charakter dezaktualizacji i aktualizacji kluczowych dla pedagogiki specjalnej zagadnień, a jej konstrukcja wyznacza autorską wizję rozwoju naukowego tej dyscypliny. Subiektywizm prezentowanego modelu związany jest głównie z wyborami, jakich autor musiał dokonać w książce. Ów problem podjął od podstaw, próbując ustalić czym jest paradygmat i jakim ulega zmianom, przy jednoczesnym uwzględnieniu odmienności znaczenia tego terminu w innych subdyscyplinach edukacji. W prezentowanej publikacji autor odniósł się do dorobku wspomnianych subdyscyplin. Podjął zadanie


określenia miejsca i istoty paradygmatu w naukach humanistycznych. Odwołał się do poglądów Thomasa S. Kuhna, będącego inicjatorem dyskusji paradygmatycznej, a także do prac Zbigniewa Kwiecińskiego, Bogusława Śliwerskiego, Lecha Witkowskiego, Teresy Hejnickiej-Bezwińskiej, Bogusława Milerskiego, Joanny Rutkowiak, Krzysztofa Rubachy... Więcej Spis treści I Fragment książki

ISBN: 978-83-7587-379-5 Wydanie I, Kraków 2010, Format B5, Objętość 222 strony, Oprawa twarda, szyta Cena: 39,80 zł

Polecamy następne nowości:

Marta Czechowska-Bieluga, Anna Kanios i Lucyna Adamowska (red. nauk.)

Nowe przestrzenie działania w pracy socjalnej w wymiarze etyczno-prakseologicznym

Tematyka niniejszej książki koncentruje się wokół zagadnień związanych z działaniem w polu pracy socjalnej, a szczególnie z nowymi przestrzeniami działania podejmowanego przez pracownika socjalnego. Praca socjalna ujmowana jest zarówno jako teoretyczna refleksja jak i praktyka społeczna – przy czym oba te wymiary współistnieją ze sobą. Praktyk, by móc identyfikować, analizować i oceniać niepokojące kwestie społeczne, a następnie podejmować skuteczną interwencję (zmianę) powinien działać w oparciu o refleksję naukową... Czytaj więcej ISBN 978-83-7587-443-3 Wydanie I, Kraków 2010 Format B5, objętość 230 stron Oprawa miękka, klejona, folia matowa Spis treści Recenzje Fragment książki Cena: 36,00 zł

Anna Kanios i Marta Czechowska-Bieluga (red.)

Praca socjalna. Kształcenie – działanie - konteksty Celem przedkładanego Czytelnikowi tomu jest ukazanie wybranych obszarów pracy socjalnej warunkowanych dynamiką zmian – głównie demograficznych i społeczno-gospodarczych – występujących we współczesnym społeczeństwie. Punktem wyjścia uczyniono tu proces przygotowania do zawodu pracownika socjalnego. Zebrany materiał przedstawiono w czterech częściach. Pierwszy blok zagadnień dotyczy refleksji nad kształceniem do pracy socjalnej, czyli tendencji, wyzwań i dylematów edukacji w zakresie pracy socjalnej... Czytaj więcej

ISBN 978-83-7587-477-8 Wydanie I, Kraków 2010 Format B5, objętość 376 stron Oprawa miękka, klejona, folia matowa Książka zawiera CD Spis treści Recenzja Fragment książki Cena: 39,80 zł


Wiesława Korzeniowska

Myśl pedagogiczna na przestrzeni wieków Chronologiczny słownik biograficzny Prezentowany słownik stanowi istotne źródło wiedzy dla współczesnych nauk o wychowaniu oraz pedagogiki jako takiej. Przedstawiając historię twórczych wysiłków, pozwala odróżnić to, co trwałe, od tego, co nieistotne i powierzchowne lub co stanowiło rezultat zmieniającej się mody. Poza tym biogramy przedstawicieli myśli pedagogicznej (od starożytności po XXI wiek) ukazują ewentualnym reformatorom całe bogactwo ludzkich doświadczeń, z których można wybrać dla aktualnych potrzeb te najwłaściwsze, a także ustrzec potomnych przed nieprzemyślanymi decyzjami oraz zbyt teoretycznymi próbami, niedającymi się zastosować w realiach danego społeczeństwa... Czytaj więcej ISBN 978-83-7587-405-1 Wydanie I, Kraków 2010 Format B5, objętość 254 stron Oprawa miękka, klejona, folia matowa

Spis treści

Fragment książki

Cena: 39,80 zł

Mariola Bidzan

Niepłodność w ujęciu bio-psycho-społecznym „Niepłodność w ujęciu bio-psycho-społecznym” autorstwa Marioli Bidzan, profesora Uniwersytetu Gdańskiego, specjalisty z zakresu psychologii klinicznej jest cenną zarówno z punktu widzenia teoretycznego, jak i praktycznego monografią z zakresu psychologii lekarskiej... Czytaj więcej ISBN 978-83-7587-380-1 Wydanie II, Kraków 2010 Format B5, objętość 216 stron Oprawa miękka, klejona, folia matowa Spis treści

Fragment książki

Cena: 34,80 zł

Weronika Juroszek

Autoprezentacja młodzieży szkolnej Prezentujemy Państwu książkę pt.: "Autoprezentacja młodzieży szkolnej", w której Autorka podchodzi do tematu autoprezentacji bardzo wnikliwie i szczegółowo. Czy osoby z wysokim lękiem społecznym prezentują się bardziej negatywnie niż te z niskim poziomem lęku ? Do takich wniosków doszedł Arkin ze swoimi współpracownikami, na podstawie badań jakie przeprowadzili w 1980 r. Autorka te wnioski konfrontuje z kolejnymi badaniami i nową interpretacją. Wyniki są nie tylko ciekawe, ale także wartościowe pod kątem wykorzystania w pracy z młodzieżą... Czytaj więcej ISBN 978-83-7587-428-0 Wydanie I, Kraków 2010 Format B5, objętość 138 stron Oprawa miękka, klejona, folia matowa Spis treści Recenzja Cena: 28,00 zł

Fragment książki


Ryszard Kościelak

Poczucie umiejscowienia kontroli i przekonania o własnej skuteczności w zdrowiu i chorobie Autor książki poszukuje odpowiedzi na pytania o uwarunkowania dobrego zdrowia: zachowania dotyczące zdrowia, czynniki ryzyka zachorowań, profilaktyka i promocja zdrowia, skuteczne leczenie i rehabilitacja, poprawa jakości życia. Poszukiwanie odpowiedzi na pytania stawiane w tych obszarach wpływa na kształtowanie czynników poznawczych, a także na podejmowanie zachowań dotyczących zdrowia, które z kolei oddziałują na stan zdrowia i przebieg choroby. W psychologii zdrowia i psychologii klinicznej od wielu lat podkreśla się znaczenie reprezentacji poznawczej dla zdrowia i choroby... Czytaj więcej ISBN 978-83-7587-264-4 Wydanie I, Kraków 2010 Format B5, objętość 234 stron Oprawa miękka, klejona, folia matowa Spis treści

Recenzja

Cena: 34,80 zł

Wznowienia w Impulsie: Jeśli nie możesz odczytać tego maila, wyświetl go jako stronę www lub pobierz w formacie PDF

Elżbieta Maria Minczakiewicz

Psychoruchowy rozwój dziecka

Oddaję w Wasze ręce ten poradnik, aby rodzice (każda szczęśliwa matka i każdy troskliwy, kochający ojciec) małego dziecka mogli się bez trudu zorientować, jak rozwija się Ich pociecha... Czytaj więcej ISBN 978-83-7587-514-0 Wydanie II, Kraków 2010 Format B5, objętość 84 stron Oprawa miękka, klejona, folia matowa Spis treści

Fragment książki

Cena: 24,80 zł


Mieczysław Łobocki

Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych

Prezentowana publikacja przeznaczona jest dla studentów pedagogiki. Ułatwi im ona przygotowanie prac dyplomowych i magisterskich. Stanowi też dobre wyjście do rozumienia i oceniania wartości poznawczej opracowań naukowo-badawczych, z którymi można się spotkać w literaturze pedagogicznej, psychologicznej i socjologicznej. Książka może stanowić też pomoc dla doktorantów i habilitantów, którzy piszą prace z zakresu pedagogiki, jak również dla wszystkich innych osób bliżej zainteresowanych metodologicznymi problemami badań pedagogicznych...Czytaj więcej ISBN 978-83-7587-495-2 Wydanie VIII, Kraków 2010 Format B5, objętość 272 stron Oprawa twarda, szyta Spis treści Recenzje Cena: 39,80 zł

Katarzyna Zachwatowicz-Jasieńska

Co babcia i dziadek śpiewali kiedy byli mali

Śpiewnik zawiera wybór 51 popularnych piosenek, wraz z zapisem nutowym oraz kolorowymi ilustracjami Kazimierza Wiśniaka. Wśród zaproponowanych piosenek możemy znaleźć m.in. Kółko graniaste, Wlazł kotek na płotek, Jadą jadą misie, Krakowiaczek jeden, Bajka iskierki, Mam chusteczkę haftowaną. Znajdźmy chwilę czasu, zajrzyjmy do śpiewnika i zaśpiewajmy z naszymi dziećmi piosenki, które śpiewali nasi dziadkowie, kiedy byli mali...Czytaj więcej ISBN 978-83-7587-510-0 Wydanie VIII, Kraków 2010 Format A4, objętość 104 strony Oprawa miękka, folia matowa Książka zawiera dwie płyty CD! Spis treści

Recenzje

Cena: 28,00 zł

Fragment książki


Dłuższe opisy, spisy treści, recenzje dostępne są na stronie impulsoficyna.com.pl. Tam też odnajdą Państwo naszą księgarnię internetową, w której zamówienia można składać przez całą dobę.

Oficyna Wydawnicza Impuls ul. Fatimska 53 B 31-831 Kraków telefax: 12 422 41 80, 422 59 47 nowy numer tel. 12 648 20 42 www.impulsoficyna.com.pl

Wydrukuj zamówienie:

Jeśli nie życzą sobie Państwo otrzymywania w przyszłości informacji na temat naszych nowości wydawniczych, prosimy o odesłanie tego maila z tematem: WYKREŚL! Za kłopot bardzo przepraszamy.

_

Nowości w Impulsie  

Nowości w Impulsie

Nowości w Impulsie  

Nowości w Impulsie

Advertisement