Page 1

Ditt Bate Magasin for våre medlemmer og boligselskap Nr. 3 : 2014

Tre familier, ett hus side 8

UiS – Akademisk 10-åring side 4

Portrett – sjef for sin tid side 12


1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ikoner gjennom 80 år ®

1934

I 1934 etablerte snekkermester Harald Haukaas møbelverksted på Hinna, hvor han solgte egenproduserte møbler. Han produserte møbler frem til 1950, da han valgte å avvikle verkstedet, Han drev butikken til 1985, da overtok hans datter, Astrid Haukaas og Jarl O. Pedersen, som i 1999 flyttet butikken til Hafrsfjord. I dag fremstår butikken med hovedvekt på skandinavisk design, og har et spennende og rikholdig møbel og belysningssortiment. Vi er stolte av å kunne føre møbeltradisjonen videre. Ønsker gamle og nye kunder velkommen til en opplevelse i møbler og interiør.

2014

Efraim Ljung (1878-1955)

“Our beds should be the world’s greatest place for recovery” Efraim Ljung

I 1926 la Efraim Ljung fra Sverige ut på en reise til Chicago, USA, noe som skulle komme til å resultere i utviklingen av den aller første DUXsengen. Efrain Ljung ble fasinert av hotellsengen sin i Chicago, noe som fikk han til forsiktig å åpne sengen, inspisere dens deler og tenke over muligheten for å bruke sengens spiral som komponenter i en seng hjemme i Sverige. Han gjorde seg flid med å reparere sengen igjen og, da han

-20%

på Dux, madrasser og tilbehør

returnerte til Sverige, laget han en seng med hans egne forbedringer av spiralteknologien. Idag, mer enn 80 år siden Efraims reise til Chicage, er DUX fremdeles en svensk familiebedrift med ambisjoner om å produsere de mest komfortable og teknologisk avanserte senger på markedet.

1934 - 2014 ®

6 % RABATT PÅ ORDINÆRE VARER TIL BATE BOLIGBYGGELAGS MEDLEMMER


Leder Handlekraft vil gi nye boliger

Fortetting er et nøkkelord i utviklingen av regionen. Det betyr at vi utnytter plassen der det er boliger fra før, ved å bygge nye hus på ledige områder, dele opp tomter, eller gjennom påbygg og tilbygg. Flere eldre borettslag har store grøntområder som kan utnyttes uten at det går utover et godt bomiljø. Tvert om kan det bidra med kjærkomne penger slik at eldre boliger kan pusses opp og moderniseres. I tillegg til fortetting trengs transformasjon av områder hvor utviklingen har stoppet opp. Der hvor aktiviteten er lav, trengs fornyelse og rehabilitering. Østre bydel i Stavanger er et godt eksempel på en bydel som nå er i full endring. Det er krevende å omskape slike steder til levende boområder. Det koster mer, tar tid, og sluttregningen må

UTGITT AV Bate boligbyggelag Avdeling Stavanger Løkkeveien 51 PB 88 Sentrum, 4001 Stavanger Avdeling Sandnes Storgata 41, 4307 Sandnes PB 630, 4305 Sandnes ÅPNINGSTID Man til fre 08.00–15.30

Artikler UiS fyller 10 år. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Tre familier – ett hus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Foto: Tom Haga

Vi er så heldige at vi bor i en region med økende aktivitet. Næringslivet går godt, det skapes nye jobber og det er hele tiden behov for flere boliger. Vi trenger faktisk mer enn 3000 nye boliger hvert år. Bare i kommunene Stavanger, Sandnes og Sola vil behovet være rundt 2200 boliger i året. Vi i Bate har bygget rundt 10 prosent av det årlige behovet. Det har vi også som en klar målsetting i årene som kommer. Vi mener det er viktig å bygge der våre medlemmer ønsker å bo, og har tro på å utnytte den infrastrukturen som allerede finnes. På den måten kan vi klare å holde byggeprisene nede og skaffe våre medlemmer boliger der de har sin jobb og daglige aktiviteter.

betales av beboerne. Det er derfor viktig å korte ned planleggingstiden og komme raskere i gang. Da kan transformasjon bli en viktig del av den fortetting politikerne ønsker. Vi ser fram til et styrket og tett samarbeid med kommunene i regionen om reell fortetting og transformasjon. Da først kan vi gi våre medlemmer tilbud om boliger der de virkelig vil bo.

Profilen Anette Ronæss. . . . . . . . . . . . 12 Puss opp med fordelskortet. . . . . . 16 Bøssebærerne kommer. . . . . . . . . . . . . 22 Lykken er matsopp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Sandnesgauken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Batenytt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Medlemstilbud Rabatter med fordelskortet . . . . . . 45 Paul A. Boxill administrerende direktør

REDAKSJON Ansvarlig redaktør Paul Boxill

PUBLISERINGSBYRÅ Impress Media DESIGNMAL: Aldente /al-dente.no

Redaktør Eli Guttormsen eli.guttormsen@bate.no

FORSIDEFOTO: Jan Inge Haga OPPLAG: 38 500

Sentralbord Stavanger 51 84 95 00 Sentralbord Sandnes 51 68 31 00 bate.no

ANNONSER Impress Media – 965 18 000 impressmedia.no


4 / Ditt Bate


UiS 10 år

Akademisk 10-åring

Mer kompetanse i regionen, flere internasjonale studenter og et større forskningsmiljø er bare noe av det Universitetet i Stavanger har betydd for regionen. I år fyller UiS 10 år. Tekst: Kari Arnøy. Foto: UiS / Morten Berentsen

Ditt Bate / 5


– Universitetet i Stavanger har hatt stor betydning for hele regionen, sier ordfører Christine Sagen Helgø i Stavanger. 28. september blir det jubileumsfest.

– Universitetet i Stavanger har stor betydning for hele regionens utvikling. Det har gitt en annen status og andre muligheter å ta steget fra høyskole til universitet, sier ordfører Christine Sagen Helgø i Stavanger, og gratulerer UiS med tiårsdagen som markeres nå i høst. Sagen Helgø er stolt av den positive utviklingen universitetet har hatt disse ti årene. – Det gjelder både utviklingen i forhold til fagene, studentene og doktorgradene. Samarbeidet har vært godt både med IRIS og næringslivet, sier ordføreren. Avgjørende for regionen Administrerende direktør Harald Minge i Næringsforeningen i Stavanger mener også det er avgjørende for regionen å ha et universitet.

– Har universitetet levd opp til forventningene? – Ja! Universitetet er veldig opptatt av forbedring. Det er ungt og ambisiøst og utvikler seg positivt. Det har virkelig innfridd. 10 år med vekst Strategi- og kommunikasjonsdirektør Anne Selnes ved universitetet synes det kjekkeste ved å bli universitet er oppmerksomheten. – I løpet av de ti årene har der vært vekst i alt: Forskning, utdanning og antallet internasjonale studenter. Vi fremstår med mer pondus nå enn i 2004. I tillegg er UiS norsk medlem i ECIU, et nettverk for innovative universiteter, og dette medlemskapet støtter opp om vår profil.

FEIRER JUBILEUM MED ÅPENT UNIVERSITET – Universitetsstatusen i seg selv betyr mest i forhold til omdømme og markedsføring. Ikke minst er det blitt enklere å trekke til seg internasjonale studenter, forskere og samarbeidspartnere, sier Minge. Han tror forskning og utvikling vil danne grunnlaget for hva vi skal leve av i framtiden, og da står universitetet sentralt. – Det er viktig å bruke forskerkompetansen i energiselskapene i samarbeid med universitetet slik at oljeteknologien kan brukes i for eksempel helse. Derfor må vi samlokalisere sykehuset og universitetet på Ullandhaug. Jeg tror det å utnytte mulighetene og teknologien er noe av det viktigste fremover.

6 / Ditt Bate

28. september er det åpent universitet i anledning UiS’ 10-årsjubileum. Ansatte og studenter vil vise frem sine aktiviteter, og det vil bli mulig å få med seg foredrag, omvisninger og demonstrasjoner. Kafeene holder åpent og det vil bli aktiviteter for barn. – Jeg håper mange benytter anledningen til å besøke det største sammenhengende universitetsområdet i landet, sier strategi- og kommunikasjonsdirektør Anne Selnes.


UiS kan skilte med det største sammenhengende universitetsområdet i landet.

Mange studenter vil til Stavanger, men det er vanskelig å finne boliger til alle.

Studentboligmangel I takt med at Stavanger har blitt mer attraktiv for studentene, har boligmangelen økt. Det er et problem, mener både politikere og næringsliv.

økt i takt med den voksende studentmassen på UiS. Hvert år må vi henvise hundrevis av studenter ut på det dyre privatmarkedet i Stavanger.

– Dekningsgraden på studentboliger i Stavanger er alt for lav, sier Christine Sagen Helgø. Ordføreren mener at nok studentboliger hører med til at Stavanger skal være en god vertskapsby for universitetet. Hun håper alle gode krefter er med på å bidra, og ber om at alle som har mulighet til det leier ut.

– For noen år siden hadde de rimelige studentboligene en viss påvirkning på leiemarkedet, men i dag er prisavstanden mellom private boliger og studentboliger alt for stor. Vår ambisjon er å få så pass mange studentboliger at det kan ha en prisdempende effekt, sier Lorentzen. Han påpeker imidlertid at det i år har vært noe roligere på det private leiemarkedet enn i fjor.

– De som ønsker å studere i Stavanger må få tak over hodet til en overkommelig pris, sier Harald Minge.

Amund Thomassen i StOr mener Stavanger står i en særstilling.

På UiS er mangelen på studentboliger en prioritet.

– Det private boligmarkedet er dyrest i landet og det bidrar til å presse studentene ut av byen, frykter han. Han mener Regjeringen må vedta minst 3000 boliger i statsbudsjettet i høst og at flertallet av disse må komme i Stavanger.

– Det er den viktigste saken for oss akkurat nå, sier Anne Selnes. Assisterende direktør Øyvind Lorentzen i Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS), sier at bevilgningene fra Kunnskapsdepartementet til studentboliger ikke har

Ditt Bate / 7


Boalternativ

Tre familier – ett hus Mange reagerte på boalternativet da tre familier i Sandnes flyttet inn under samme tak for 30 år siden. I dag holder de fortsatt sammen. Tekst: Tonje Pedersen. Foto: Jan Inge Haga.

Tre familier har i 30 år delt hus på Ganddal. Øverst f.v: Margot Bratteteig og Eli Molaug Odland. Nederst f.v. Richard Konrad, Gro Tungland og Bjørg Odland.

8 / Ditt Bate


Ditt Bate / 9


Familiene har hatt hver sin leilighet, men delt fellesarealene i bokollektivet.

Det hele begynte på midten av 80-tallet, i en tid da avisene boltret seg i stoff om såkalte grensefri kollektiv på Østlandet. Folk bodde sammen og hadde tilsynelatende lite behov for privatliv. Omtrent samtidig flyttet tre familier sammen i et kjempestort hus på Ganddal i Sandnes. I 80-tallets trauste Sandnes ble naboene skeptiske og fryktet det verste. – Ha-ha. De tenkte nok sitt. Det hørte vi i ettertid. Vi var tre damer og en franskmann i huset. Mange trodde han gikk på rundgang. Det hjalp heller ikke at alle barna i huset fikk rødt hår, ler Bjørg Odland, hjernen bak kollektivideen. – Etterhvert tror jeg at naboene forsto at det handlet om en slags idealisme, et ønske om å dele på oppgavene.

– Ja, vi byttet en franskmann mot en amerikaner, ler Bjørg. – Vi trengte aldri barnevakt Bjørg Odland var alene med datteren Eli da hun begynte å sysle med tanken om å flytte i kollektiv. Hun husket tilbake til livet som student og likte tanken om å dele bolig med andre. Planen den gang var at hun skulle bli med og bygge i et annet boligprosjekt. Der skulle alle ha sitt hus med et felles tun i midten. Prosjektet strandet, men Bjørg klarte ikke å slå fellesskapstanken fra seg. – Jeg hadde bodd i kollektiv som student og likte godt tanken på å dele på utgifter og vedlikehold. På den tiden jobbet Margot og jeg sammen, og jeg spurte henne bare rett ut: er det noen som vil bygge hus med meg?

Mitt, ditt, vårt I en stor sofa i sokkeletasjen sitter Bjørg Odland, datteren Eli Molaug Odland, ekteparet Margot Bratteteig og Richard Konrad, samt Gro Tungland. Barna som vokste opp i kollektivet på 80-tallet har blitt voksne og flyttet ut. De tre familiene har hver sin enhet i huset, og et stort fellesareal med stue og kjøkken i sokkeletasjen. De deler på alle husets utgifter, fellesoppgaver og vedlikehold. I bunn og grunn lever de som i et sameie – bare på en litt mer sosial måte.

– Jeg hadde også bodd i kollektiv tidligere, og syntes egentlig at det var litt trasig å bo alene. Det var et eller annet med ideen til Bjørg som trigget meg, sier Margot med et smil.

– Vi møtes hver kveld i felles­rommet og ser Dagsrevyen. På lørdags­ kveldene spiser vi middag sammen, forteller Margot Bratteteig.

Men de manglet noe. De ville ha en familie til, og aller helst en familie med barn.

– Det er han som er grillmesteren, sier Gro Tungland, og peker på Richard Konrad – den eneste hanen i flokken.

– Vi satte annonse i avisa og spurte om noen ville bygge hus med oss. Vi fikk faktisk en del svar. Snart var tre familier klare

10 / Ditt Bate

De to damene satte i gang med å lete etter en passende tomt og finne den rette arkitekten. – Klepp Hus skulle bygge ut dette feltet og likte ideen vår. Dermed fikk vi kjøpe den største tomta, forteller Bjørg.


– Vi er en slags familie, selv om vi ikke deler felles venner eller er avhengige av hverandre, sier Margot Bratteteig og Richard Konrad.

– Det har vært et eventyr. Jeg ville aldri levd annerledes.

til å dele bo, og etter to år sto den store boligen ferdig. Selv om alle familiene fikk hver sin leilighet, løp barna fritt rundt i huset. Samholdet familiene imellom ble snart tett og godt. – Det har vært et eventyr. Jeg ville aldri levd annerledes, sier Bjørg.

– Jeg kan ikke huske at vi noen gang har hatt barnevakt. Det var alltid noen hjemme som kunne se etter barna. For min del har jeg følt dette som veldig trygt. I tillegg ble fellesstua vår veldig populær for barna i nabolaget. Jeg tror ikke det er mange som har vokst opp i dette området som ikke har sett barne-tv her hos oss. – Jeg ville gjort det om igjen, ja. Helt klart. Det har vært så mye liv i huset. I starten hadde vi møter hver søndag og satte opp faste oppgaver. Etterhvert gikk det seg til. Vi er blitt en slags familie, selv om vi ikke deler felles venner. Vi er ikke avhengige av hverandre, men vi trives sammen. Det er viktig, sier Margot. Krangling og diskusjoner Noen ganger har samboerne hatt høylydte diskusjoner, andre ganger har de til og med kranglet. Stort sett har de jobbet for stor takhøyde og åpenhet.

– Selv om jeg var enebarn, vokste jeg egentlig opp med søsken, sier Eli Molaug Odland, som var seks år da hun og moren Bjørg Odland etablerte kollektivet.

– Det har vært noen tøffe tak, ja, men ingenting alvorlig. Vi kranglet ganske heftig da vi bygget terrasse, ler Margot. Etter 15 år flyttet en av familiene ut. De hadde arvet en enebolig og ville videre. Da overtok Gro. – Jeg er fortsatt hun nye! I begynnelsen tullet vi litt med det. Jeg husker at de alltid fortalte meg hvordan ting skulle gjøres her i huset. Nå har jeg bodd her i snart 15 år og satt mitt preg, sier hun med et smil. Eli Odland var bare seks år da hun flyttet inn i fellesskapet sammen med moren. I dag som voksen er hun glad for oppveksten sin. – Det var veldig trygt og godt å ha så mange voksne rundt seg. Jeg er enebarn, men her fikk jeg «søsken» likevel. Jeg husker at alle passet på meg, og at vi barna følte at stua var vår. Med barna ute av redet har huset på Ganddal blitt for stort for de tre fire voksne som er igjen. Gro flytter nå for seg selv, men de tre andre fortsetter livet i kollektiv. – Vi skal bygge en tomannsbolig basert på samme konsept. Når vi blir eldre, er det trygt og godt å ha noen andre i huset. I tillegg trives vi i hverandres selskap og er ikke ferdige med å dele. For oss er det blitt en livsstil, sier Bjørg og ser smilende på sine to samboere Margot og Richard.

Ditt Bate / 11


Portrett

Anette RonĂŚss er ny sjef for medlem- og kundeservice i Bate. Karikaturen med rosa bakgrunn (over) er signert Svein Olav Joakimsen.

12 / Ditt Bate


Sjef for sin tid Anette Ronæss (45) beundrer rause mennesker og øver seg på å være oppmerksom i øyeblikket. Flaks for medlemmene i Bate at hun har fått ansvaret for dem. Tekst: Elisabeth Rongved. Foto: Jan Inge Haga.

– Da jeg falt gjennom lufta, var det som om tiden stoppet opp. ”Jeg må snu meg,” tenkte jeg. Så tok jeg saltomortale. Anette Ronæss var fem år da hun ramlet ut av vinduet i andre etasje. – Det var sikkert en del av meg som mente jeg kunne fly. Men jeg tror det var da jeg for alvor innså at ”okei, jeg kan kanskje ikke alt”. – Du landet på beina? – Jeg landet på beina. Nye mål En orkidé blomstrer yppig i vinduskarmen på Løkkeveien. Et gratulasjonskort står fortsatt fremme. Det er første uke etter fellesferien, og bare en uke siden Anette Ronæss flyttet inn på kontoret hos Bate og offisielt tiltrådte som sjef for medlem- og kundeservice. Fra nå av er det hun som skal ha ansvar for at alt skal gå på skinner når de 50 tusen medlemmene i Stavanger og Sandnes skal ha det de mener medlemskapet gir dem krav på. Er det noe kjent med navnet hennes, sier du? Du har nok sett det på trykk i Stavanger Aftenblad utallige ganger. Det fryktløse barnet fra Østlandet som ramlet ut vinduer og krasjet sykkelen i lyktestolper, gjorde Stavanger til hjemby under journalistutdanningen – og ble værende. – Da jeg ble fast ansatt i Aftenbladet må jeg må innrømme at jeg tenkte ”åh, skal jeg liksom være her til jeg dør nå?” sier Ronæss og ler. Hun var 29 da hun fikk fast jobb. Det var noe med at målet var nådd tidligere enn hun selv hadde trodd. At det fra da kom til å være grei skuring. – Det er litt symptomatisk at jeg tenkte sånn. Jeg liker ikke å føle at jeg behersker alt helt.

Nedgangsutfordringer Hadde det vært en krystallkule i Stavanger Aftenblads Sandnesredaksjon på den tiden, hadde trebarnsmoren fra Porsgrunn kanskje valgt sine tanker med litt mer omhu. Muligens hadde hun banket i bordet. Selv for henne kan det bli litt vel utrygg grunn. – Jeg liker risiko, jeg får litt adrenalin av det. Men det kan jo være ubehagelig. Det hender jo at jeg tenker ”å nei, ikke nå igjen!” når jeg står midt oppi en utfordrende situasjon. Sjelden har vel arbeidsplasser vært mindre behagelige enn Stavanger Aftenblad anno 2000-tallet. Etter en periode som featureleder, lot Ronæss seg overtale til å forlate journaliststaben og bli opplagssjef og siden direktør for lesemarkedet. Med andre ord skulle hun ha ansvar for at så mange som mulig kjøpte avisen – i en tid der leserne helst ikke ville betale for den lenger, og abonnement og løssalg stupte i takt med at nettavisene vokste. Det var uunngåelig: Snart ble ”ansvar for nedbemanning” et punkt på CV-en. – Som leder ser man linjer og tendenser som ikke alle de ansatte nødvendigvis ser. Det er en fordømt tung oppgave å si til folk at ”den jobben du gjør – den trenger vi ikke lenger”. Folk blir jo supersinte på deg. Det kan man jo forstå. Men det er så kjipt og vondt å være den som må gi beskjedene. Da føles det urettferdig å være den som får kjeft. Selv om man får betalt for det. – Hvordan takler man å stå oppreist som leder i en slik periode? – Man må prøve å ikke gruble for mye, og ikke være så streng med seg selv eller andre. – Det er ikke lett?

Ditt Bate / 13


– Jeg beundrer folk som Thorvald Stoltenberg, han virker raus og hjertevarm.

– Nei, jeg var vel ikke noen racer da jeg sto midt oppe i det. Men for å være et helt menneske, er man nødt til å legge fra seg noe. Og det blir lettere jo mer man øver. Viktige boligbyggelag Det er med Ronæss som med mange gamle journalister: Jobben sitter i, selv om kroppen har forlatt redaksjonen. Det var skrivegleden i kombinasjon med engasjementet for de svakeste som drev henne inn i avisen. Den samme rettferdighetstanken gjorde at jobben i Bate appellerte. – Jeg har selv bodd i borettslag, og idealisten i meg liker sam­ funnsoppdraget til boligbyggelagene. Selv om vi har det bra og sitter på den grønneste grenen i det grønneste treet i skogen her i Stavanger, så betyr ikke det at alle har det like enkelt. Det er ikke bare folk med god råd som skal ha boliger. Sykepleiere, renovasjonsarbeidere, butikkmedarbeidere og unge skal jo også inn i markedet. Da er det viktig at det i alle fall finnes én aktør som ikke bare tenker på profitt. For en som er vant med å tenke fra dag til dag og uke til uke i mediebransjen, er boligutviklingens flerårsperspektiv ganske uvant. – Jeg blir veldig inspirert av evnen Bate har til langsiktig planlegging. Vi søker kommunen om områder i dag, som vi kanskje skal bygge ut om mange år. Og så går det rundt økonomisk i tillegg. Det er imponerende. Lære, ikke angre Det var en gang Anette Ronæss satt i en hotellseng i Cannes midt i ferien og stressringte til kundesenteret, trykkeriet og redaksjonen i Aftenbladet, en gang alt gikk skeis med en avisutgave og hun var på ferie ved Middelhavet og hadde ansvaret. Slik vil hun ikke ha det lenger. Pausene er blitt viktigere enn å stadig tenke på neste møte, 14 / Ditt Bate

sjekke e-posten på mobilen, mentalt være et døgn lenger fremme enn det klokka viser. Rundt halsen hennes henger et kjede med en lotusblomst, en rosenkvarstkrystall og den hinduistiske guden Ganesh i bitteliten utgave. Elefantguden Ganesh representerer fjerning av hindre og vanskeligheter, lotusblomsten symboliserer en ny start og rosenkvartskrystallen kjærlighet. – Jeg kjøpte det som en gave til meg selv da jeg fikk denne jobben. Nå står hun tidlig opp om morgenen og mediterer. Finner pusten og tilstedeværelsen gjennom yoga. Den fysiske yogapraksisen gir en styrke og fleksibilitet som appellerer til en som var ballerina som barn. – Mentalt gjør yoga deg bevisst på å være der du er. Yoga handler om å være tilstede, og å puste. I mange år løp jeg rundt uten tid til å lande, da pustet jeg bare her oppe, sier hun og holder hånden opp mot brystet. – Nå kan jeg puste riktig. Og jeg prøver å ikke angre. Jeg vil heller tenke ”dette har jeg lært noe av”.

NY SJEF FOR MEDLEM OG KUNDESERVICE: • Navn: Anette Ronæss • Alder: 45 år • Aktuell: ny leder for medlem og kundeservice i Bate boligbyggelag. • Tidligere: direktør for lesermarkedet i Aftenbladet


TV I ALLE ROM? Med tv- og bredbånd fra Get kan du se tv på iPad hvor som helst i hjemmet ditt. Last ned Get tv i App Store i dag. TV VIL ALDRI BLI SOM FØR

get.no


Fordelskortet

3

2 5

1

7

4

6 8

6 / Ditt Bate

16 / Ditt Bate


Tolv hundrelapper spart! På tide å aktivere fordelskortet. Med fordelskortet fra Bate i lommeboka sparer du gode penger hos våre samarbeidspartnere. Foto: Leverandører

Vi har satt opp et regnestykke som viser hvor mye du kan spare hvis du for eksempel skal pusse opp stua. I tillegg får du bonuskroner inn på kortet ditt. Du kan aktivere kortet ditt her: fordelskortet.no/bate/mittfordelskort/aktiver. Eller ring oss på 51 84 95 00, så hjelper vi deg med det.

Vanlig pris Produkt

Bate-pris Pris

Produkt

Pris

Bonus

7019,–

350,95

7799,–

1

Rucola 3 seter sofa fra Bohus

Surculus tavle fra Bohus

199,–

2

Surculus tavle fra Bohus

179,–

8,95

3

Nordic Home tapet (10,05x0,53m) fra Flügger (per rull)

412,–

3

Nordic Home tapet (10,05x0,53m) fra Flügger (per rull)

330,–

16,50

4

Ding Table, Normann Copenhagen fra Haukaas Møbler og Interiør

2990,–

4

Ding Table, Normann Copenhagen fra Haukaas Møbler og Interiør

2811,–

5

Martin nl gulvlampe fra Lampehuset

850,–

5

Martin nl gulvlampe fra Lampehuset

850,–

Kähler Omaggiovase fra Tilbords

499,–

6

Kähler Omaggiovase fra Tilbords

399,–

Orkidé fra Floriss

(gjelder kun avdeling Kilden, Hillevåg)

245,–

7

(gjelder kun avdeling Kilden, Hillevåg)

Orkidé fra Floriss

208,–

Moelven Massiv Eik Rustic tregulv (15x130mm) fra Montér (per m²)

739,–

8

Moelven Massiv Eik Rustic tregulv (15x130mm) fra Montér (per m²)

621,–

24,84

10 370,–

443,74

1

Rucola 3 seter sofa fra Bohus

2

6

7

8

(gjelder kun avdeling Kilden, Hillevåg)

Total: Aktiver kortet her!

11 592,–

(gjelder kun avdeling Kilden, Hillevåg)

Total:

42,50

t me d S p a r o r te t : ls k fo rd e

,1222 nus:

O p ps

pa r t

bo

444,-

med forbehold om feil og endringer.

Ditt Bate / 17


Forkjøpsrett – nå på enda flere boliger • Sandnes-medlemmene har fått 8 000 flere boliger å bruke forkjøpsretten på.

Vi skiller fremdeles mellom boliger på forkjøpsrett tilknyttet Sandnes og Stavanger. De finner du foreløpig på to forskjellige lenker på nettsidene, men som medlem i ett av boligbyggelagene har du nå tilgang til å benytte forkjøpsrett på alle boligene.

• Stavanger-medlemmene har fått 3 500 flere boliger å bruke forkjøpsretten på.

Boligene i annenhåndsmarkedet finner du på denne lenken: bate.no/bolig/borettslag-og-sameier

Gratulerer! Bate-medlemmer har fått enda flere boliger å velge i.

18 / Ditt Bate

Les mer på bate.no


Sparekonto med bonus – spar når du vil, til hva du vil Sparekonto med bonus gir deg mulighet til å spare når det passer deg. Du velger selv om du vil spare et fast beløp, eller om du vil spare det du har til overs på lønnskontoen hver måned. Lar du pengene stå urørt i ett år, belønnes du med en bonus på 1,5 % i tillegg til renten du allerede har. Start sparing i dag på sr-bank.no


Når det ringer på døra Ikke alle er like glade for uventet besøk på døra, men merk deg akkurat denne søndagen. 19. oktober kommer bøssebærerne til blokker, oppganger og borettslag. Denne gangen går pengene fra årets TV–aksjon til Kirkens Nødhjelp. Tekst: Tonje Pedersen. Foto: TV-aksjonen NRK Rogaland

– Vi vet at det bor mange eldre i borettslagene, og at noen kan bli skeptiske når det ringer på døra. Men dette er ingenting å være redd for. Bøssebærerne er frivillige som er ute og jobber for en god sak. Ta godt imot dem, lyder oppfordringen fra TV–aksjonens fylkesleder i Rogaland, Tone Therese Paulsen. En god sak Siden NRK startet med TV–aksjonen i 1974, har den blitt en folkekjær tradisjon og en mulighet for nordmenn til å hjelpe mennesker i nød. Totalt er sju milliarder kroner samlet inn til ulike hjelpeorganisasjoner og sykdomsbekjempelser. – Bøssebærerne må gjennom en streng kontroll før de får banke på dørene. De blir registrert med hvert sitt id–kort, og alle bøssene forsegles slik at ingen kan åpne dem. Det gjør at det er vanskelig å jukse, sier Paulsen. Den åtte timer lange sendingen på NRK starter kl 16. Mellom klokken 16 og 18 kan du forvente besøk av en frivillig bøssebærer på døren din. Ofte er bøssebæreren en fra nabolaget ditt. Bøssen er grå med grønt lokk og har Kirkens Nødhjelp– logo klistret på. – Under TV–sendingen viser NRK hvordan bøssene ser ut. Det vil gå rundt 3 tusen bøssebærere rundt i bydelene i Stavanger og Sandnes, forteller Paulsen. Rent vann I år handler TV-aksjonen om noe av det mest fundamentale for liv og utvikling. Gjennom årets aksjon, skal én million mennesker få tilgang til rent vann som gir et lettere liv og en lysere fremtid. Kirkens Nødhjelp har arbeidet for å skaffe vanntilgang i mange år, og vil med årets TV-aksjon styrke dette arbeidet. 22 / Ditt Bate

– Kirkens Nødhjelp har regnet ut at dersom du legger 200 kroner på bøssa, sikrer du varig tilgang på rent vann for ett menneske for resten av menneskets liv. I 2009 døde ett barn hvert 15. sekund av vannrelaterte sykdommer. I 2013 døde ett barn hvert 21. sekund. Disse seks sekundene i forskjell sparer livet til 1656 barn – hver dag. – Rogaland er ett av fylkene med sterkest engasjement for aksjonen. Vi håper at mange stiller opp og bidrar med å gi eller delta.

VANNMANGEL • 780 millioner har ikke tilgang til rent vann. Det er hvert niende menneske på jorda. • I løpet av en dag bruker jenter og kvinner 200 millioner arbeidstimer på å hente vann til sine familier. • Mer enn 3,4 millioner mennersker dør hvert år av sykdommer relatert til mangel på rent vann, sanitære fasiliteter og hygiene. • 99 prosent av disse dødsfallene skjer i utviklings­­land. • 1,5 millioner av disse er barn.

Les mer om TV-aksjonen og/eller meld deg som bøssebærer på blimed.no eller tlf. 02025.


TV-aksjonen

Ditt Bate / 23


4G - HD Voice - Bank ID - Telenor-dekning - Bedre priser

Ny teleavtale gir enda bedre priser til medlemmer av boligbyggelag! MOBIL-

TELEFONI

fra

FAST-

TELEFONI

fra

MOBILTBREDBĂ…ND

fra

29.pr. mnd.

94.pr. mnd.

99.pr. mnd.

T

HE

NY


Høst

26 / Ditt Bate


Lykken er en matsopp Vi har ikke gått mange metrene fra bilen før det første og største utbruddet kommer fra soppkjenner Ellen Tjørhom Bøe: – Ååå her har vi en! Tekst: Elisabeth Straumøy. Foto: Jan Inge Haga

Ditt Bate / 27


– En steinsopp! O lykke! Soppen over alle sopper. Denne går for tolv hundre kroner kiloet, sier Ellen begeistret.

nøtter på annen manns eiendom enn man kan spise på stedet – det var nemlig viktig vintermat i gamle dager. Matauk, vet du! Hehe.

Vi er et lite stykke bortenfor Rogaland Arboret, på andre siden av veien. Da vi først fikk øye på Ellen for noen minutter siden føk hun rundt i utkanten av Arboretets parkeringsplass i sin knallrøde jakke med «SOPPSAKKYNDIG» i store bokstaver på ryggen. Ikke til å ta feil av, altså. Fykingen skyldtes bruk av «sopp-aua». Det kommer vi tilbake til.

Til daglig er Ellen Tjørhom Bøe pedagog på Arkeologisk Museum, hvor hun blant annet tilrettelegger undervisningsopplegg for skole­ klasser. Finnes det en forbindelse mellom yrke og sopp-hobby? – Det handler jo litt om hvordan man utnyttet naturen den gang for lenge siden. Ismannen Ötzi, for eksempel, hadde soppene kniv­kjuke og knuskkjuke med seg. Knuskkjuke ble brukt til å tenne opp ild med. Generelt er det morsomt hvor mye det går an å lære om sopp. Visste du at verdens største organisme er en kantarell i USA? Soppen vi plukker er jo bare fruktlegemet, selve soppen som ligger nede i jorda, mycelet, kan være enorm. Der det er sopp, er det liv!

Drømmesoppen – Se her, hvitt årenett, hatt som en stekt hvetebolle og tykk stilk. Dette er min drøm! Denne kan vakuumpakkes, fryses og rives rå over rykende varm pasta, man kan lage kremet steinsoppsuppe, grille den, skjære den opp og ha i en gryterett … Ellens kunnskap strekker seg langt utover denne drømme­ matsoppen – til alle norske sopper, faktisk. De første frøene ble sådd på sopptur med mor og far i barndommen. De plukket kantareller og piggsopp. – Det beste jeg vet er nok en rett mor laget, med sprøstekte kanta­ reller og baconbiter surret i fløte sammen med tomatskiver. Hun serverte det sammen med godt brød og drysset persille på. Nam! Et soppkurs på Arboretet i voksen alder lærte Ellen om mange nye sopper. – Når var det … på nittitallet en gang tror jeg. Veldig kjekt! Noen år etterpå fulgte jeg opp med kurs for å bli soppsakkyndig, og tok eksamen i 2003. Det fungerer ikke som andre eksamener med sprenglesing i forkant og glemsel i etterkant – eksamenen får man ta først ett år etter at man har fullført kurset.

Farlig uten kunnskap Apropos liv kan sopp også være livsfarlig. Man kan spøke med vandrehistorien om de to legene som var gift på hver sin kant og delte et selvplukket soppmåltid – ganske avslørende da begge to ble like syke. Men Ellen har mange sanne historier hvor det har gått virkelig galt. – En familie på fem hadde konsultert en gammel soppbok og lest om en brun matsopp som alltid vokste i grupper og som etter sigende ikke kunne forveksles med giftige sopper. Det endte med nyretransplantasjon. Min oppfordring er å lære én sort skikkelig og bli trygg på den før du lærer deg en ny. Aldri spis sopp du ikke er hundre prosent sikker på! Er du det minste usikker, ta kontakt med en soppkontrollør. Soppkontrollene holdes i Rogaland arboret fra siste helga i august og ut september.

En liten frustrasjon melder seg like etter det fantastiske stein­ sopp­funnet. Vi kommer til en «lysning» i skogen med mengder av nedhugde trær.

Farene er mange, men gleden er også stor. – Du er aldri så sprek som i soppsesongen, smiler Ellen. – Og turen blir kjekkere med et nyttig mål for øyet, synes jeg. Du sirkler litt rundt trærne, beveger deg vekk fra stien og i alt annet enn en rett linje. Ta deg et soppkurs og prøv, så skal du se.

«Sopp-aua» – En sopplukker uten skog, det går jo ikke! Noe av det kjekkeste med å lære seg om sopp er at man også leser og opplever land­ skapet rundt seg på en annen måte. Som en laksefisker kan dra kjensel på en god kulp, kan en sopplukker se hvor det er størst sjanse for å finne ulike typer sopp.

Allemannsretten gir deg rett til å ferdes og oppholde deg i norsk natur. Den gjelder når du er i skogen, på fjellet, sjøen og elven, i vannene – uavhengig av hvem som er grunneier. Du kan også høste av naturen: plukke bær, sopp og blomster, eller fiske saltvannsfisk. Ferdselen og oppholdet må skje innenfor rimelighetens grenser, og på en slik måte at du ikke er til ulempe for grunneieren og andre som er på tur.

«Sopp-aua» – altså at man ser aktivt etter sopp når man er ute på tur – kan man trene opp. Det gjelder blant mye annet å kunne skille bjørkegult fra kantarellgult. Nyansene virker ganske vanskelige å se forskjell på for oss uinnvidde – et gulnet bjørkeløv ligner da veldig på en fin kantarell litt på avstand! Før vi treffer på de første kantarellene står noen falske kantareller og lurer i veikanten. Hemmelige soppsteder – Dette er ikke en matsopp. Riktignok dør du ikke av den men den skal ikke spises. Se her, den har oransje kjøtt inni og den er litt seig og myk av seg. Matsoppen kantarell har fast, hvitt kjøtt. Og kantarellplassene våre pleier vi ikke å røpe! ler Ellen. – Når du har lært deg hvor og hvordan de vokser finner du etter hvert ditt eget sted å plukke dem. Men det hender at det oppstår noen kultur­kollisjoner i den norske skogen siden ikke alle er vant med alle­manns­retten. Vi eier skogen sammen og kan ikke jage hverandre verken fra yndlingssoppstedene eller de gode bærplassene. Hmm … multeplukking nordover er noe regulert, forresten. Og en gammel lov sier at man ikke skal plukke mer ville

28 / Ditt Bate

Kilde: www.miljodirektoratet.no

TIPS TIL SOPPTUREN 1. Sopp skal helst plukkes i en egnet kurv slik at den ligger luftig. 2. Plukk bare friske, velutviklede eksemplarer. Eldre sopper kan være giftige hvis de har kommet til forråtnelsesstadiet. 3. Svært små, knoppaktige sopper bør heller ikke plukkes fordi det kan være vanskelig å artsbestemme dem på dette stadiet. 4. Sopp en ikke er sikker på bør holdes adskilt fra resten av soppfangsten. 5. Sopp er ferskvare og bør tilberedes for spising eller for langtidsoppbevaring (fryses eller tørkes) umiddelbart etter at man kommer hjem fra soppturen. Kilde: soppognyttevekster.no


Sopp har mange kjennetegn, blant annet hvordan de ser ut under hatten. Her har vi et eksemplar i kategorien skivesopp, hvor undersiden kan minne om sidene i en bok. Blant skivesoppene finnes både mange matsopper og de dødelig giftige soppene, så pass på!

Soppsakkyndig Ellen Tjørhom Bøe har bestandig kurver, spann, sko og jakke med seg i bilen slik at hun alltid er klar for en tur i skogen – med matauk for øyet.

Til venstre har vi et prakteksemplar av den gullgjeve steinsoppen, til høyre en liten kurv med kantareller og øverst den oransje, uspiselige falske kantarellen.

Ditt Bate / 29


Tilb ud :u op tvalg pti te l 50 sa % r long ab tep att pe r

Gi hjemmet ditt et personlig preg!

Stort utvalg av: salongtepper i mange størrelser • vegg til vegg-tepper • gulvbelegg • løpere • tepperester og hånd­knyttede tepper. Vi legger teppet for deg, også i trapper. Velkommen!

ÅPENT: man/ons/fre: 09 -16 tir/tor: 09 -18 lørd: 10 -14 30 / Ditt Bate

PÅ MARIERO

Marieroveien 7 51 58 92 47

www.teppelageret.no


Start forfra Kom du for sent hjem til nyhetssendingen? Med tjenesten Start forfra kan du med et enkelt tastetrykk starte nyhetene eller programmet du ønsker å se forfra, og få med deg alt fra start. Start forfra er en av flere tjenester i underholdningsportalen T-We. Les mer om mulighetene du får med tv- og bredbåndsløsninger fra Canal Digital på canaldigital.no/t-we. Du kan også kontakte vår lokale representant på telefon 404 55 504.

Ditt Bate / 31


Norges raskeste fiberbredb책nd

1000/1000 ... og Norges beste kundeservice* *Kilde: TNS Gallup

100% fiber. alltid. Altibox Fiberbredb책nd

For bestilling eller mer informasjon, ta kontakt med v책rt kundesenter p책 05973 (0LYSE).

Mbps


SANDNESGAUKEN Siddis eller gauk? I dette nummeret av Ditt Bate møter du en aktuell sandnesgauk. Tekst: Elisabeth Straumøy. Foto: Jan Inge Haga

Navn: Odd Langhelle Hva: Daglig leder i Axelar Aktuell: Vel overstått Blinkfestival

Stavanger eller Sandnes? – Det blir Sandnes vet du, jeg er oppvokst og bor fortsatt på Austrått. By eller land? – Begge deler. Jeg trenger både impulser fra byen og påfyll av krefter på landet. Etter å ha vært i byen hele sommeren var det deilig med en uke til fjells nå nylig. Beste lokale rusletur? – Melsheia. Beste lokale dagstur? – Sirdalen – mange fine turer å velge mellom der. Yndlingsvannhull? – Sandnes Brygge er en bra plass med bra publikum! Kjekt å kunne oppleve et sånt sted i Sandnes, med konserter, uteplass og et stort spekter av folk, alt fra studenter til godt voksne. Beste spisested? – Jeg er mye ute og spiser og setter for eksempel pris på Charles & De. De er flinke folk som har fått det til – det er kjekt både for Charles selv og for Sandnes. Det har forresten blitt sånn at hvis du vil gå ut og spise uten at du har bestilt bord, kanskje særlig en fredag eller lørdag, kan du nærmest glemme restaurantene i Sandnes. Det er fullbooket alle veier og det er bra! Best med Sandnes? – Pågangsmotet vi har opplevd de siste årene. Folk er stolte av byen sin og vi er virkelig i ferd med å riste av oss lillebrorstempelet. Best med nabobyen? – At den er kompletterende og supplerende mot Sandnes. Byene skal til en viss grad konkurrere og kombinasjonen av dem er god. Hvis du kunne endre på én ting ved Sandnes, hva ville det vært? – Det er ikke så mange ting som ikke allerede er i ferd med å skje! Byen fornyes og det skal investeres 15 milliarder kroner i sentrum de kommende årene. Vi har en unik mulighet til å fremstå som en moderne by som ikke er mange andre steder forunt. Media

BLINK-sjefen Odd Langhelle.

kan gi inntrykk av at byen ikke blir brukt tilstrekkelig, men det har faktisk aldri gått så bra som det gjør nå. Blinkfestivalen er bare ett eksempel – årets festival er den beste vi har hatt, med fantastiske halvannen million TV-seere og sendinger både på Eurosport og SVT i tillegg til NRK. Det er moro!

Ditt Bate / 33


FASETT

Container i syv dager uten leie 20% rabatt til BATE-medlemmer og borettslag pĂĽ transport av 8 m3 og 10 m3 containere. www.westco.no

Westco miljø as Forusbeen 204 . Postboks 1002 . 4313 Sandes Telefon 51 64 40 00 . Faks 51 64 40 01 34 / Ditt Bate


Ut med det

gamle, inn med det nye!

Medlemmer av Bate Stavanger Boligbyggelag Medlemmer av boligbyggelag får priser ii flere flere av av Kildens Kildens butikker. butikker. får gode gode priser Medlemskortet må vises vises for for å å få få rabatt, rabatt, Medlemskortet må og gjelder ii følgende følgende butikker: butikker: og rabatten rabatten gjelder

÷20% ÷20% til medlemmene medlemmene til

(gjelder ikke ikke nedsatte nedsatte varer varer eller eller tilbudsvarer) tilbudsvarer) (gjelder

÷20% ÷20% til medlemmene medlemmene til

(gjelder ikke ikke nedsatte nedsatte varer varer eller eller tilbudsvarer) tilbudsvarer) (gjelder

÷15% ÷15% til medlemmene til medlemmene

(gjelder ikke ikke nedsatte nedsatte varer varer eller eller tilbudsvarer) tilbudsvarer) (gjelder

ÅPENT: 10-20 (18) (18) •• ICA ICA SUPERMARKED SUPERMARKED 9-21 9-21 (18) (18) •• VINMONOPOL VINMONOPOL 10-18 10-18 (15) (15) •• POSTKONTOR POSTKONTOR 10-18 10-18 (15) (15) ÅPENT: 10-20 60 P-PLASSER •• www.kilden.no 60 BUTIKKER BUTIKKER OG OG SPISESTEDER SPISESTEDER •• BANK BANK •• APOTEK APOTEK •• 350 350 GRATIS GRATIS P-PLASSER www.kilden.no

Bare fantasien fantasien setter settergrenser grenser


Batenytt

Glemt å betale kontingenten? Vi har sendt ut ny giro til deg i disse dager for at du ikke skal miste ansienniteten din, forkjøpsretten eller alle de gode rabattene i fordelskortet. Du betaler kun 250 kr i året, men kan spare tusenvis av kroner på rabatter på byggevarer, møbler, reiser, sportsutstyr og mye mer. Viktigst av alt; medlemskap hos oss gir deg forkjøpsrett på nye og brukte boliger. Les mer om alle medlemsfordelene på bate.no.

Bate på alle flater To lag er blitt til ett, og nå er vi felles også på nett. Bate.no er tilpasset slik at du som kunde lett skal kunne finne informasjonen du trenger, enten du bruker nettet, mobil eller brett. Gå inn på bate.no

36 / Ditt Bate

Vi er på boligmessen – kommer du? 24.–26. oktober håper vi du finner veien til årets boligmesse i Stavanger Forum. Her kan du høre mer om våre boligprosjekter, melde deg inn som medlem eller bare slå av en prat. Velkommen! Mer info finner du på bolig-forum.no.


På vei utenbys? Mulighetene dine stopper ikke ved bygrensa, nemlig. Bate boligbyggelag er en del av et samarbeid kalt Storbybolig. Det betyr at du kan bruke ansienniteten din også hvis du skal kjøpe bolig i Oslo og omegn, Bergen, Trondheim, Tromsø og Bodø. Les mer om Storbybolig på bate.no

Stavanger har fått ny åpningstid Ny åpningstid på Stavanger-kontoret: kl. 08.00–15.30.

Har du flyttet?

Mangler du noe til studenthybelen? Med Fordelskortet kan du spare mye penger når du skal innrede student­hybelen. Husk å aktivere kortet først, ellers blir det ikke mye sparing. bate.no

Send adresseendring via bate.no

Fra papir til skjerm? Husk at du kan få Ditt Bate elektronisk dersom du ønsker det. I så fall, send e-post til medlem@bate.no

Vi er på facebook Følg oss på vår nye Facebookside. https://www.facebook.com/bateboligbyggelag

Ditt Bate / 37


Spar kr. 2770,ved bestilling før 15. okt.

Aktivert Fordelskort? - få spesialpris på boligalarm Fritt innstallert ved bestilling før 15. oktober Grunnpakke med eller uten kamera Fjernkontroll (med panikkalarm) Nøkkelsafe for rask tilgang til boligen ved brann

Ring 08090 for en uforpliktende alarmprat!

NYHET: Styr lys og varme fra din smartphone med SmartPlugs til kr. 395,-/stk

38 / Ditt Bate

Best i test 7 år på rad! 2008-2014 www.sectoralarm.no

alarmtilbud@sectoralarm.no


trøffel - en skju

lt skatt!

Besøk en av våre butikker -du får smake småretter med trøffel og vi gir deg gode tips til bruk av denne skjulte skatten!

“Det er to typer mennesker som spiser trøfler: De som tror trøfler er gode fordi de er kostbare, og de som vet at de er kostbare fordi de er gode“ J.L. Vaudoyer, fransk forfatter og kunsthistoriker (1883-1963)

OLIVENOLJESPESIALISTEN Du finner oss i Østervåg Stavanger og Langgata i Sandnes - Tlf: 51 85 60 00 facebook.com/OliviersCo-Stavanger-og-Sandnes • oliviers-co.no

AURIS HYBRID TOURING SPORTS Design og smarte løsninger

JUBILEUMS-

RENTE LÅN&LEIE

fastrente

1,95% i 3 år**

Auris Hybrid Touring Sports Active+ 290 200,-*

Kampanje: Vinterhjul inkludert i pris!

Inkl. frakt- lev. og reg.omk. 13 500,-. Årsavgift kommer i tillegg. Tillegg for tingl./etabl.gebyr 4 190,-. PrivatLeie: 2 583,-/md. Startleie 30 000,- Total leiekostnad 122 988,- **Renten er subsidiert i tre år, for deretter å bli justert til normal salgsrente. Billån: Betinger minimum 35% kontantandel. Låneeksempel: Eff. rente 4,49% Lånebeløp 150 000,- over 5 år. Etabl.gebyr 2 717,- Totalt 167 515,-. Forbruk blandet kjøring, utslipp CO2 og NOx: fra 0,38 l/mil, fra 89 g/km, fra 6 mg/km. Avbildet modell kan ha ekstrautstyr. Vi tar forbehold om trykkfeil.

*

Toyota Sørvest AS

STAVANGER

SANDNES

Langflåtveien 35

Gamleveien 83

www.toyotasorvest.no

4017 STAVANGER

4327 SANDNES

Tlf 51 82 25 00

Tlf 51 82 25 00

Følg oss på Facebook

Ditt Bate / 39


39

76

24

KOM INN OG OPPLEV ET HAV AV NYE TOTAL LEVERANDØR AV TAPETER BRANN- OG SIKKERHETS-

Boinform nr. 4 2007 fixet:Boinform nr. 4 2005

07-04-08

20% RABATT

UTSTYR TIL +5%HJEMMET BONUS

• BRANNSLUKKERE Skap vakre rom i hjemmet ditt med den nye, spennende tapetkolleksjonen • BRANNSLANGER “Ocean Colours” fra Fiona. Mønstre, farger og teksturer er inspirert av • RØYKVARSLERE havets fantastiske univers av planter, • SKILTER farger, skjell og rur. Kontroll og sertifisering av brannapparater utføres av autorisert personell Trykktesting og refylling av brannapparater og dykkerflasker Jærveien 2-4 · 4319 Sandnes · 51 66 71 72 Solakrossener 14 DNV-sertifisert · 4050 Sola · 51 69 71 33 GMC-brannvern

15:20

Side 29

is Massev r av farge i! å velge

ALT Imedlemmer GLASS Vitilgir fasaden livi SBBL: Spesialtilbud www.balco.no

Prøv GLASS over kjøkkenbenken • Glassinteriør/eksteriør • Speil • Helglass løsninger •er Dusj løsninger – mulighetene mange! • Aluminiumsvinduer/dører Velkommen til vår spennende butikk • Automatikk • Rekkverk • m.m i Lagerveien 17 på Forus

ogTlfalt annet i glass du måtte trenge 51 89 19 19 / 51 81 92 00 • www.pilkington.no

Forusskogen 1 · 4033 Stavanger · 51 80 07 68

For nærmere informasjon eller tilbud kontakt: GMC Brannvern

VELKOMMEN TIL VÅR SPENNENDE BUTIKK I LAGERVEIEN 17 PÅ FORUS TELEFON: 51 89 19 19 - 51 81 92 00 - FAX: 51 89 19 09

Dusavikveien 17 - Postboks 4048 Tasta 4092 Stavanger Telefon: 51 84 80 80 - Fax: 51 84 80 89

Din Vi har10 %alt i blomster medlemsrabatt med

Flyttepartner Bate boligbyggelags fordelskort

Interflora Kolnes-Zwerg Blomster AS Lars Hertvervigsgate – tlf 51 93 99 50 65-års 3erfaring www.kolnes-blomster.no – kolnes-blomster@interflora.no

innen transport og flytting

impressmedia.no • foto: Minna Suojoki

* Pakking * Flytting * www.iht.no Møbellagring * Forsikring * Pianotransport Erfarne flyttefolk 10 % rabatt til SBBL-medlemmer

Stavanger FLYTTEBYR AS 40 / Ditt Bate

Dusavikveien 21, 4007 Stavanger Telefon: 51 53 04 75 Fax 51 52 49 07

Internett: www.pilkington.com E-post: stavanger@pilkington.no

Glassmester

Tlf: 51 60 19 80 E-post: post@cei.no • www.cei.no Butikk: Hanaveien 8, 4327 sandnes Tlf: 51 60 19 90

Når sekundene teller... Ring ISS skadeservice Din samarbeidspartner når du skal redder verdier og redusere Tlf: 51 601450 Fax: 51 601451 E-mail: post@sandnes-tak.no skadevirkninger etter: Brann,ISOLERING vann, sot, lukt og OG TEKKING AV olje. TAK OG MEMBRANER

ISS - KVALITET I ALLE Bedriftsveien 19 • 4313 Sandnes LEDD Tlf: 51 60 14 50 • Fax: 51 60 14 51 E-post: post@sandnes-tak.no • www.sandnes-tak.no

SKADESERVICE Chr. Aug. Thoringsvei 10, P.b. 209 Forus, 4065 Stavanger


VARMEPUMPER

www.acsenteret.no

lem med får m o S BBL g ate av B % avsla 0 du 1 lle våre på a umper! ep varm

GRATIS BEFARING? Auglendsveien 14 4021 Stavanger Tlf. 51 88 55 80

Send SMS AC til 1963

ACsenteret har siden 2003 solgt og installert varmepumper til privatboliger og næringsbygg. Fokus på kvalitet og langsiktighet har gjort oss til Rogalands største leverandør av varmepumper. På landsbasis er vi den største merkeuavhengige leverandøren og har nå passert mer enn 25.000 solgte varmepumper.

- anbefales på det varmeste

Ditt Bate / 41


HØST! D U B TIL

SPAR 1600,-

R

E B M E T P E S . 0 1. – 2 KAPP-/GJÆRSAG 216 MM M/UTTREKK DW770-QS

Klassisk DeWalt 216 mm kapp-/gjærsag. 1600 W motor. Faste vinklings-/gjæringsstopp, maks vinklingskapasitet 48°, gjæringskapasitet 50° h/v. Maks kuttedybde 80 mm.

÷35% ÷35% ÷35% ÷35% ÷35%

1890,-

På all Jotun og Opus eksteriørmaling og beis På alt av lagerført listverk På ytterdører fra Gilje og Opus På alle høytrykksvaskere På Q-Tools elektro verktøy (så langt beholdningen rekker)

Montér Egersund Tlf. 47 65 20 00

Montér Randaberg Tlf. 47 65 40 00

Montér Stavanger Tlf. 41 63 60 00

Montér Sandnes Tlf. 47 82 30 00

Montér Nærbø Tlf. 41 67 20 00

Montér Bryne Tlf. 47 68 86 00

42 / Ditt Bate

FØR 3490,-

Montér Stormarked Forus Tlf. 47 60 33 00

monter.no


Sikkert og enkelt!

ADGANGSKONTROLL

POSTKASSER

SYSTEMNØKLER PORTTELEFON

www.siklas.no Årsvollveien 24 Stangeland Telefon: 51 68 60 70 E-post: post@siklas.no Ditt Bate / 43


VI GJØR VÅRT BESTE - TIL DITT BESTE!

LYST TIL Å OPPGRADERE BADET? TRENGER DU HJELP TIL RØRLEGGERARBEID? Vi tar på oss små og store oppdrag! Ta kontakt med oss, så får du trygg og fagmessig hjelp. Besøk gjerne butikken vår på Vibemyr for inspirasjon og gode ideer!

markedsavdelingen-as.no

www.sig-halvorsen.no Bryne: Hålandsveien 22, Håland Vest, tlf. 51 77 96 00 Egersund: Håndverkshuset, Gamle Sokndalsvei 39, tlf. 51 46 39 90 Klepp Rør: Bjørkestubben 4, Kleppe, tlf. 51 42 26 60 Sandnes: Bedriftsveien 14, Vibemyr, tlf. 51 68 23 00 Tau: Ryfylkeveien 1988, Tau, tlf. 51 74 98 61

44 / Ditt Bate


Ganske mye mer enn 250 kroner i året. For bare 250 i året. Du trenger ikke bo i borettslag for at det skal lønne seg å være medlem i Bate boligbyggelag. Rabattene og fordelene gjelder for alle våre medlemmer. Det eneste du MÅ gjøre, er å aktivere kortet på bate.no. Ellers blir det ikke mye sparing.


Boligbyggelagenes teletjeneste levert av Hello, tilbyr Norges beste priser på mobil- og fasttelefoni. Dermed har du som har Fordelskortet en unik mulighet til å spare mye penger ved å bytte operatør. Husk at det er en enkel operasjon å bytte operatør. Prisene finner du på bbltele.hello.no . Slik senker du telefonutgiftene dine: 1. Finn ut hvor mye du har i telefonutgifter i dag. 2. Sjekk bbltele.hello.no eller ta kontakt med kundesenteret på tlf. 815 70 815 3. Bestill nytt abonnement og få lavere telefonregning! hello.no/bbltele

Som medlem i boligbyggelaget kan du få tilbud på rimelig og god forsikring. Du som har aktivert Fordelskortet får 2 prosent bonus på forsikrings­ premien, og du får 8 prosent samlerabatt dersom du samler tre eller flere forsikringer hos Bolig­bygge­ lagenes Forsikring. Husk reiseforsikring før ferien, vi tilbyr reiseforsikring til enkeltperson fra kr 1136,-. Hvordan få et godt tilbud? 1. Finn frem forsikringspapirene dine. 2. Ring Boligbyggelagenes Forsikring på tlf. 03712. 3. Få et skikkelig forsikringstilbud! bblf.no

Tilbords

Et lekkert servise til høstens middagsselskap, bare en visp eller kanskje en fjong kaffemaskin. TILBORDS på Kilden i Hillevåg gir Bate-medlemmer 20 prosent rabatt på alle varer (ikke nedsatte varer eller tilbudsvarer). Floriss

15 prosent rabatt på blomster til alle anledninger (ikke nedsatte varer eller tilbudsvarer). Rabatten gjelder hos Floriss på Kilden i Hillevåg. Feel

Interiørprodukter til alle hjemmets rom finner du hos FEEL på Kilden i Hillevåg, og du får 20 prosent rabatt på alle varer (ikke nedsatte varer eller tilbudsvarer). kilden.no

46 / Ditt Bate


Som Bate-medlem får du faste weekendtilbud på Thon Hotels i Norge og Sverige. Bestill via våre nettsider, bate.no. Thon Hotels dekker ulike hotellbehov for ulike anledninger, og har derfor utviklet tre konsepter som skal gjøre det lettere å velge riktig hotell:

thonhotels.no

BUDGET: Vil du bo smart, enkelt og sentralt uten å betale for mye for det? Thons budget-hoteller har priser fra kr 506,- per natt når du bestiller via www.thonhotels.no. CITY: Thon City-hoteller ligger midt i byen og er spesielt tilrettelagt for jobbreisende og andre som ønsker komfort og fasiliteter. CONFERENCE: Thon Conference-hotellene er spesielt til­rettelagt for møter, konferanser og andre arrangementer i alle størrelser. Ønsker du å unne deg litt ekstra når du skal bo på hotell, er Thon Conference også et godt valg.

Vi i Bate boligbyggelag er glade for å kunne tilby medlemmene våre 15 prosent rabatt på Oliviers & Co-produktene i butikkene i Sandnes og Stavanger. Har du tenkt på at oliventreet, som druer og vin, fortjener å få sine egne årganger? Opplev smakene og gleden over førsteklasses olivenolje! oliviers-co.no

Trender, gode tilbud, møbler og pynt! Gjennom fordelskortet til Bate boligbyggelag får du nå 10 prosent rabatt på alle ordinære varer. I tillegg får du 5 prosent bonus dersom du har aktivert Fordelskortet ditt. Bohus er Norges største, landsdekkende møbel­kjede. Rabatten gjelder for Bate-medlemmer som handler i Bohus-butikkene på Forus, Egersund, Jæren, Lyngdal og i Sørlandsparken. bohus.no

Ditt Bate / 47


En god terrassevarmer til fine høstkvelder, nytt gulv på soverommet, fresh baderomsinnredning eller en ny farge på stueveggene – Montér har løsningen for det meste. Som medlem i Bate får du 10–30 prosent rabatt på bygge­varer med unntak av netto­pris, tilbudsog kampanje­produkter. En handletur her gir også 4 prosent bonus på alle kjøp med aktivert fordelskort (gjelder også tilbudsvarer). monter.no

Les lekser, romaner og aviser i skikkelig leselys i høst – og skap atmosfære med myke lyskilder ellers i rommet. Lampehuset gir 5% bonus på alle produkter – også på kampanjer og tilbudsvarer, og i nettbutikken. lampehuset.no

Går du høsten i møte med oppussingsplaner og drømmer om fornyelse? I så fall må du huske Fordelskortet. Flügger fører komplett sortiment i bygningsmaling, trebeskyttelse, tapet, malerverktøy og annet tilbehør i god malermesterkvalitet. Med Fordelskortet får du 20 prosent rabatt på alle ordinære varer hos malerleverandøren Flügger. I tillegg får du 5 prosent bonus på alle produkter. flugger.no

Enten du har tenkt deg til fjells, skal jogge på grus eller sykle på asfalt, er det best å ha skikkelig utstyr. G-MAX er store sportsvarehus for moderne familier, med et godt tilbud til både barn og voksne, nybegynnere og entusiaster. G-MAX kombinerer det beste fra to verdener: stormarkedenes vareutvalg med lave priser, og faghandelens kompetanse. Som Bate-medlem får du nå 15 prosent rabatt på alle ordinære varer hos G-MAX. gmax.no 48 / Ditt Bate


Ønsker du deg en ny bil, en som har alt du ønsker deg av det siste nye? Ved å bruke fordelskortet til Bate får du 3 prosent rabatt på ny bil hos Toyota Sørvest. Bilbutikken er blant distriktets ledende bilforhandlere. toyotasorvest.no

SATS ELIXIA Gjennom medlemskapet ditt i Bate boligbyggelag får du 10 prosent rabatt på ELIXIAs veiledende måneds­pris. Du får også to timers gratis trening med personlig trener. Gjelder nye medlemmer hos Elixia. SATS og ELIXIA fusjonerte i 2014 og trenings­ sentrene tilbyr moderne og funksjonell individuell og personlig trening samt gruppetrening i de største byene i Norge. Medlemmene får også hjelp til å trene utenfor sentrene, ved hjelp av et bredt utvalg av digitale verktøy. satselixia.no

Smart Miljøservice er en offentlig godkjent renholds­ bedrift som foruten renhold driver flytting, lager­ hotell, avfallshåndtering, pianoflytting, m.m. Bate boligbyggelags medlemmer får inntil 25 prosent rabatt på alle tjenester. smartms.no

En av de fordelaktige avtalene Bate boligbyggelag kan tilby deg er gode priser på varmepumper. AC Senteret er Norges største merkeuavhengige leverandør av varmepumper og leverer og installerer alt innen varmepumper og klimaanlegg. Som Bate-medlem får du 10 prosent rabatt ved kjøp av varmepumpe. Du får også 25 prosent rabatt på service av levert utstyr. Befaring er gratis. acsenteret.no Ditt Bate / 49


På tide med ryddesjau? Bestill gratis containerleie fra Westco Miljø i syv dager. Få med deg naboene – kanskje blir det en sosial kveld ut av det også. Bate-medlemmer får også 20 prosent rabatt på bortkjøring av avfall. westco.no

Medlemmer i Bate boligbyggelag kan kjøpe billetter til Stavanger Jazzforums konserter med 15 prosent rabatt – samt sterkt reduserte priser på tre utvalgte Maijazz-konserter. Følg også med på Bate boligbyggelags facebookside for løpende informasjon. stavangerjazzforum.no

Like ved Madla Amfi finner du Haukaas Møbler, en av samarbeidspartnerne til Bate boligbyggelag. Haukaas ble etablert i 1934 av møbelsnekker Harald Haukås som produserte egne hånd­verks­møbler. I dag fremstår butikken med et bredt utvalg designmøbler tuftet på samme solide hånd­verks­messige utførelse. Som Bate-medlem får du 6 prosent rabatt på ordinære varer hos Haukaas Møbler. haukaasmobler.no

Sandnes kulturhus og KinoKino er slått sammen og har blitt Sandnes kunst- og kulturhus KF. Målet er å gi gode opplevelser med et spennende program av dans, musikk, teater og humor. Kunst- og kulturhuset skal også være en storstue for det lokale kulturlivet. Bate boligbyggelags medlemmer får gode rabatter på en rekke forestillinger. Billett-/ arrangementsinformasjon: tlf 51 60 20 10 sandneskulturhus.no

50 / Ditt Bate


Aktiver kortet og se full oversikt over fordeler og rabatter på bate.no

Hjem Kraftinor Spesialtilbud på strøm uten forskuddsbetaling og bindingstid. kraftinor.no Sandnes Elektriske AS 15–20 prosent rabatt på produkter og el-tjenester. sandneselektriske.no Sector Alarm 10 prosent rabatt på månedspris og rabatt på installasjon. sectoralarm.no

Reise

Låsgruppen Stavanger AS 20 prosent rabatt på ordinær pris i Låsgruppens butikk på Forus. lasgruppen.no

Hurtigruten 5 prosent bonus med aktivert Fordelskort på alle reiser langs Norskekysten. Gjelder også lugar. Regelmessige spesialtilbud på cruise til deg med Fordelskortet. hurtigruten.no

Personlig

Sembo 5 prosent bonus på hotell, hus og leiligheter i hele verden. sembo.no

L'Occitane 15 prosent rabatt på ordinære priser i butikk i Stavanger og Sandnes. no.loccitane.com/ Juvelen 5 prosent bonus på alt når du bruker det aktiverte Fordelskortet samt kampanjetilbud til medlemmer. juvelen.no/

Sixt bilutleie 20 prosent rabatt på standard leiepris av bil. no.sixt.com Via Tours Spesialtilbud på pakkereiser til alle medlemmer! viatours.no

Ditt Bate / 51


B-POSTABONNEMENT RETURADRESSE

BATE BOLIGBYGGELAG Postboks 88, Sentrum 4001 Stavanger

Vi er spesialister på salg av borettslagsboliger STAVANGER

Øyvind Bjørgengen Telefon: 51 50 90 65 Mobil: 911 83 380

Marianne Thu Salvesen Telefon: 51 50 90 64 Mobil: 909 87 848

Iréne Goa Telefon: 51 50 90 51 Mobil: 913 00 847

Lena Underbakke, Prosjektmegler Telefon: 51 95 65 94 Mobil: 958 04 160

Tor-Arne Dueland Telefon: 51 50 90 61 Mobil: 928 06 416

SANDNES

STAVANGER

Løkkeveien 51. Tlf: 51 50 90 66 E-post: borettslagsmegleren@em1.no Åpningstider: man – fre 09.00 – 16.00

SANDNES Cecilie Vik Telefon: 51 60 44 09 Mobil: 91 33 89 29

Dan Chruickshank Telefon: 51 60 44 12 Mobil: 41 41 66 31

Øyvind Rege Telefon: 51 60 44 08 Mobil: 99 12 89 44

Elvegaten 23. Tlf. 51 60 44 44 E-post: sandnes@em1.no Åpningstider: man – fre 10.00 – 16.00 www.eiendomsmegler1.no

Lokal kunnskap

Egen boligavis

Gode priser

Ditt bate3 2014  

Magasin for Bate boligbyggelags medlemmer

Ditt bate3 2014  

Magasin for Bate boligbyggelags medlemmer

Advertisement