Page 1

Boligkontakten Medlemsblad nr. 1 2010 – 24. årgang

Godt å bo på Bogafjell!

Storslagne Austrått Panorama

Fremdrift på Tastarustå


www.fredag.as Illustrasjon: Berit Sømme

Er du klar over at du kan spare store summer gjennom ditt medlemskap i boligbyggelaget? På forsikringen for eksempel. Nordmenn flest er ikke akkurat kjent for å være flinke til å prute. Slik er det vel også med oss som er medlem i boligbyggelaget. Heldigvis finnes det andre måter å spare penger på. Det er bare å være mange nok sammen, så får man mengderabatt. Vi er jo over 770 000 medlemmer i Norske Boligbyggelag, og sørger for ”ferdigpruta” priser for deg som er medlem.

Her har du noen eksempler: • 30 gratis ringeminutter/mnd • Bredbånd - mer fart til lavere pris • Rimelig forsikring • Lavere boliglånsrente

Lavere forsikringspremie? Ring Forsikring fra Norske Boligbyggelag på 03215 eller bestill på nbbl.no Prøv lykken med Bonussjansen og vinn reisegavekort på www.nbbl.no/medlemsfordeler


leder foto: jeanette larsen

“Styret i Hetland Boligbyggelag så seg ikke tjent med å forstsette fusjons­ forhandlingene med Sandnes og Stavanger Boligbyggelag” Sigurd Sivertsen direktør

Slik lød teksten i vedtaket som enstemmig ble fattet på ekstraordinært styremøte fredag 12. februar 2010. En viktig og strategisk beslutning basert på en totalvurdering knyttet til en best mulig videreutvikling av HETLAND BOLIGBYGGELAGs strategi og fremtidsvisjon til medlem­ menes beste. Vel fem måneders krevende og til dels vanskelige forhandlinger – dog i en gemyttlig tone – resulterte i denne tunge, men vel overveide beslutningen. Bak beslutningen ligger en sterkt forankret strategi og forretningsmessig filosofi som har brakt HETLAND BBL til et godt og solid ståsted per dags dato. Den forretningsmessige strategien er bygd på grunnprinsippet om å skaffe medlemmene gode og varierte boligtilbud og et bredt mangfold av medlemstilbud. Et tett og strategisk samarbeid med OBOS er en viktig del av dette. Styret i HETLAND BOLIGBYGGELAG hadde lagt som en klar forutsetning i forhandlings­ mandatet at det viktige samarbeidet som var innledet med Obos – både vedrørende bygging og forvaltning – skulle ivaretas og videreføres i et nytt boligbyggelag. Samarbeidet med OBOS har vært en del av grunnlaget for den positive utviklingen vi har hatt de siste årene, og styret ble ikke tilfreds med at dette viktige strategiske samarbeidet og videreføring av dette skulle overlates til styret og ledelse i det nye boligbyggelaget. Dermed ble beslutningen om å avslutte forhandlingene om fusjon tatt. HETLAND BOLIGBYGGELAG vil nå videreutvikle sin forretningsmessige strategi som vil inkludere et utvidet samarbeid med Obos. For medlemmene vil dette bety at vi er i stand til å løfte kapitalkrevende prosjekter, noe som igjen betyr et utvidet og variert boligtilbud. Videre vil det på sikt bety et utvidet og mer variert medlemstilbud både innenfor forsikring og finans, samt et bredere spekter av generelle medlemsfordeler. Vi står overfor en spennende vår og sommer med salgsstart på to nye prosjekter, Tastarustå og Austrått Panorama, i tillegg til prosjekter som er under bearbeiding og planlegging i samarbeid med vårt deleide selskap Breidablikk Bolig AS. Da ser vi alle frem til våren og en spennende tid for HETLAND BOLIGBYGGELAG.

______________________________________________ Sigurd sivertsen Direktør

forsidefoto: jeanette larsen

Hetland Boligbyggelag har ca. 10 000 medlemmer. I løpet av 50 år har vi bygd mer enn 2300 boliger og vi forvalter i dag 2650 enheter. For unge som bygger sitt første rede. For godt voksne. For alle slags folk.


2


Godt å bo

på Bogafjell!

Interessen for Bogafjell har vært bemerkelseverdig. Boligområdet, som er et samarbeid mellom Hetland Boligbyggelag og Jadarhus, er i ferd med å bli ett av Rogalands største. I 2019 vil så mye som 5000 mennesker bo på Bogafjell dersom utbyggingen fortsetter å gå som planlagt. tekst: margrethe sønneland. foto: jeanette larsen

Bogaf jell har en fantastisk beliggenhet. Området er om­ kranset av varierte høydedrag, grøntområder og friområder. Stokkelandsvatnet er bare minutter i gangavstand unna, og i tilknytning til vatnet finner man også en flott tursti. Dersom man vil ut å sykle, jogge eller gå på ski, frister vakre Melshei, også den bare minutter unna.

Enova og Byggforsk, utviklet lavenergihus som er tilpasset vårt tøffe, nordiske klima. Kostnadseffektivt ISOBO – som er navnet på denne typen lavenergihus, har isolasjon, tetting og ventilasjon i en annen dimensjon enn det som blir brukt i vanlige hus. Dette gir kostnadseffektive hus som er både er brukervennlige og robuste.

“Bogafjell er allerede så godt etablert at skoler og barnehage i området er i full drift.” Lavenergihus Den nye typen lavenergihus som er bygget på Bogafjell, er mer miljøvennlige, de har bedre inneklima og har lavere oppvarmingsutgifter enn tradis­ jonelle hus har. Jadarhus har i samar­ beid med Husbanken, Sintef,

3


Energiforbruket i slike hus antar man er redusert med så mye som 2/3 i forhold til vanlige hus. Dette skyldes at husene er bygget slik at det forekommer minimal luftlekkasje. For be­ boerne betyr det at utgiftene til oppvarming blir halvert.

Som om ikke det var nok, vil lavenergihus med slike passive energitiltak også gi en høyere boligverdi. Dette fordi slike tiltak ikke behøver vedlikehold, kontroller eller dyre serviceav­ gifter.

Miljøvennlig ISOBO er basert på prinsippet om passiv klimatisering. Det betyr at man konsentrerer seg om å redusere energitapet først, for siden å velge energikilde. De miljømessige fordelene med dette er at den miljøvennlige energien faktisk ikke blir brukt.

Infrastruktur Bogafjell er allerede så godt etablert at skoler og barnehage i området er i full drift. Det finnes blant annet en eksklusiv dagligvarebutikk like i nærheten, i tillegg til post og andre servicefunksjoner. Dersom man vil komme seg til Stavanger på en miljøvennlig måte, kan man benytte seg av feltets egen ekspressbuss.

Bedre komfort og høyere boligverdi Beboerne på Bogafjell nyter godt av at de har et lavere ener­ giforbruk. I tillegg har de en jevnere innendørstemperatur og bedre temperatur på yttervegger, gulv og vinduer. Trekkfri frisklufttilførsel bidrar dessuten til et bedre innemiljø i disse boligene. ISOBO husene har riktig ventilasjon som gir god inneluft og hindrer fuktskader.

Det er foreløpig boenheter igjen for salg på Bogafjell. Der­ som du er interessert, er du velkommen til å ta kontakt med Jadarhus eller Eiendomsmegler 1. Se gjerne internettsidene til Hetland Boligbyggelag eller Jadarhus for prospekt, priser og mer informasjon.

Interessert? Ta kontakt: Leiv Inge Stokka Arild Slettebø Ketil Aune

Salgssjef / Eiendomsmegler MNEF Markedssjef Jadarhus Salgskonsulent Jadarhus

leiv.inge.stokka@em1.no arilds@jadarhus.no ketila@jadarhus.no

4

51 95 65 92 51 81 04 35 51 81 04 31

952 10 773 913 42 791 948 84 005


“Energiforbruket i slike hus antar man er redusert med sĂĽ mye som 2/3 i forhold til vanlige hus. Dette skyldes at husene er bygget slik at det forekommer minimal luftlekkasje. For beboerne betyr det at utgiftene til oppvarming blir halvert.â€?

5


nytt prosjekt

Austrått Panorama! Panorama! Austrått Storslagne

Dersom alt går etter planen, kan medlemmene i Hetland Boligbyggelag virkelig glede seg til forsommeren. Det er nemlig høyst sannsynlig at Austrått Panorama, boligene med Sandnes flotteste utsikt, legges ut for salg på denne tiden. Tomteperlen i Sandnes skal utvikles av Breidablikk Investering AS, hvor Hetland Boligbyggelag er medeier. Derfor kan medlemmene tilbys 48 boenheter i det spektakulære prosjektet.

6


Lekeplasser Det vil bli lagt vekt å velge populære lekeapparat Utbyggingsplan. Det vil blipå lagt vekt påvanlige, å velge vanlige, populære utførelsesom somg jør gjørdisse disse alle. lekeapparatmed med en en utførelse tilgtilgjengelige jengelige forfor alle.

Oversikt

TYPE 2B Tilpasset livsløp. BA = 124 m2 tekst: margrethe sønneland

Fenomenal utsikt Ja, det kan kalles spe­ ktakulært, for en slik utsikt skal man lete lenge etter. Beliggenheten er av de sjeldne. Fra boligen får man eksemplariske solforhold, og dagene på terrassen kan tilbringes med å skue ned på uteserveringen i Vågens havneområde. Fra stue­ vinduet lokker Dalsnuten med alle sine rekreasjons­ muligheter.

TYPE 4 livsløp 60 m2

Boliger i toppklasse På toppen av Austrått skal det bygges 94 splitter nye boliger, bestående både av eneboliger, rekkehus, eneboliger i rekke, samt vanlige leiligheter. Her vil en kunne finne boliger i alle størrelser, alt etter hvilke behov man har. Enhetene blir fra 60 m2 til 170 m2, og skal in­ neholde 2-3 eller 4 soverom.

7


- Vi bygger selvsagt boliger i livsløpsstandard og med univer­ sell utforming, sier daglig leder for Breidablikk Investering, Egil Skjæveland. I tråd med tiden, og av miljøhensyn, går vi også for lavenergibruk i boligene. Nå foreligger det i tillegg en intensjonsavtale med Husbanken, og dermed kan med­ lemmene også tilbys gode finansieringsmuligheter.

Bomiljø – Austrått Panorama er et fantastisk fint prosjekt, smiler han. Vi har valgt oss en boligutforming som skal integreres best mulig i det allerede eksisterende miljøet. Prosjektet kommer til å gli naturlig inn i bomiljøet. Vi har satt oss som mål å tilpasse oss området rundt eiendommen på alle måter.

Skjæveland legger ikke skjul på at de er stolt av prosjektet.

Infrastruktur Beliggenheten er ikke bare fordelsmessig med tanke på bomiljø og plassering. Austrått Panorama er sentrumsnær og byr på gangavstand til Sandnes sentrum. I nærheten finnes barnehag­ er og skoler, herunder den nye, flotte Vågen videregående skole. Her finnes alt hva man ønsker av fritidstilbud, heriblant fotbal­ lag og andre sportslige aktiviteter. Søndagsturen kan legges til Dalsnuten, eller man kan nyte årstidenes skifter i Melsheia.

“Fra boligen får man eksemplariske solforhold, og dagene på terrassen kan tilbringes med å skue ned på uteserveringen i Vågens havneområde. Fra stuevinduet lokker Dalsnuten med alle sine rekreasjonsmuligheter.”

Austrått Panorama ligger i nærheten av både Sola og Sandnes, men skulle man ønske en tur til Sirdalen eller til hytta på Sør­ landet, er man raskt er ute på E39 ved hjelp av det nye, prak­ tiske veinettet. Stor interesse Man trenger nesten bare å se bildene av tomten, de taler for seg selv, sier Egil Skjæveland. Vi har allerede flere hundre interes­ senter som vi holder løpende oppdatert. Dersom medlemmene er interesserte, er det bare å ta kontakt med Hetland Boligbyg­ gelag. Boliger i Austrått Panorama er en glede å kunne tilby, avslutter han. Interessert? Kontakt Tor Eriksen hos HBBL, tlf 917 81 042 / e-post tor.eriksen@hetland.no

Nivåforskjeller tas opp i boligvolumene for å oppnå gode, tilg jengelige utearealer.

Ballbane

Til sentrum

Iglemyr skole og barnehage

Idrettsplass

8


Bogafjell En bydel nær det meste Området har barnehager, grunnskole, ungdomsskole, populært matsenter, gode bussforbindelser til Sandnes sentrum og store turområder.

Bogafjell

T! LG SO

Enebolig i rekke fra 3.590.000,-

T! LGT! LG SO SO

T! LG SO

! T! LG OLGT SO S

Rekkehus fra 3.190.000,-

T! LG SO

SO LG T!

T! LG SO

SO LG T!

Priser er basert på egeninnsats.

Salgssuksess!

Sandved vest, byggetrinn 3

T! ! LG SO OLGT T! S ! LG SO OLGT ! T S LG SO

14 boliger solgt første dag Enebolig fra 4.090.000,Enebolig i rekke fra 3.298.000,-

T! LG SO

T! LG SO

Rekkehus fra 2.940.000,-

T! LG SO

T! ! LG SO OLGT T! S LG SO LGT! T! SO LG SO

T! LG SO

SO LG T!

T! LG SO

SO LG T!

SO LG T!

SO LG T! SO LG SO T! LG T!

SO LG T! SO LG SO T! LG T!

T! LG SO

Priser er basert på egeninnsats.

Se øvrige boligtilbud på: www.jadarhus.no

Jadarhus 51 81 93 20 - Arild 913 42 791 - Ketil 948 84 005 - post@jadarhus.no Megler Leiv Inge Stokka 952 10 773 - leiv.inge.stokka@em1.no

9

Gamle Forusvei 6 4033 Stavanger


fremdrift

10


Tastarustå Tastarustå

Hetland Boligbyggelag jobber sammen med OBOS for å bygge rundt 210 boenheter i tillegg til et bydelssenter på Tastarustå. Nå er bebyggelsesplanen godkjent.

Bilfritt miljø og stor kvartalslekeplass Tastarustå kommer til å ha lukkede underjordisk parkering­ sanlegg der du kan gå rett fra bilen og ta heisen opp til etasjen din, sier teknisk sjef i Hetland Boligbyggelag, Hallvard Nordal. – Bortsett fra tilkomsten til selve anlegget, vil det være bilfritt miljø her. I atriet vil det også komme en stor og flott kvartal­ slekeplass, fortsetter han.

tekst: margrethe sønneland

Hetland Boligbyggelag har inngått en samarbeidsavtale med entreprenørfirmaet Kruse Smith AS, og disse skal i fellesskap utvikle bebyggelsesplanen til det ferdigstilte prosjektet. Målet er at første byggetrinn legges ut for salg etter sommeren. Boliger til alle Tastarustå blir en fire til fem etasjers sammenhengende blokk­ bebyggelse med heistilkomst til samtlige enheter.

Nærhet til barnehage, butikker og helsetjenester Tastas nye bydelssenter blir nærmeste nabo til boligene. Sen­ teret vil kunne tilby dagligvare, apotek, tannlege, helsetjeneste og frisør, i tillegg til flere assorterte butikker. Tastarustå har selvsagt skole like i nærheten, og i tillegg bygges det en ny barnehage rett ved siden av senteret.

Her finnes boliger som passer til alle livets faser; til enslige, par og til barnefamilier. Leilighetene kan fås i størrelsesorden fra 50 m2 og opp til 120m2.

Fri og fritid Bydelssenteret vil sannsynligvis kunne friste med et nytt treningsstudio, og i tillegg finnes det flotte fritidstilbud i bydelen. Til Stavanger kommer en raskt ved hjelp av gode bussforbindelser, og Stokkavatnets vakre naturopplevelser er bare en kort spasertur unna.

– Med Tastarustå tilbyr vi et bredt spekter av boliger. Dette er en type bebyggelse som passer for de aller fleste, uansett hvilken fase i livet de er i, sier direktør i Hetland Boligbyggelag, Sigurd Sivertsen.

I nte r esser t? Ta k Ro g e r ont ak t Lillejo rd tlf 9 med e -p ost 3 0 40 2 : roger. 45 lillejord T hor H @postb jer tene a nk s tlf 99 e -p ost 7 46 19 eiendom.no : thor.h 7 jer tene s@pos tbanke neiend om.no

11


generalforsamling

Derfor bør du stille p “Generalforsamlingen er det høyeste organet i et borettslag, også høyere enn selve styret. Så hvis du mener noe om det som skal skje i borettslaget, så bør du møte opp.”

12


på generalforsamling! – Generalforsamling er jo en frivillig sak for den enkelte, men jeg vil påpeke viktigheten av å stille opp for å bruke stemmeretten sin. Det er i Generalforsamlingene at de viktige avgjørelsene tas, sier forvaltningssjef Tor Eriksen i Hetland Boligbyggelag.

tekst øystein bjørheim. foto: istockphoto

Generalforsamlingen er det høyeste organet i et borettslag, også høyere enn selve styret. Så hvis du mener noe om det som skal skje i borettslaget, så bør du møte opp. Oppmøte på gener­ alforsamlinger har ligget jevnt på cirka 25 prosent over flere år. Selv om han er glad for alle som kommer, skulle Tor Eriksen gjerne sett flere komme. Kvier seg for å ta ordet Hva er grunnen til at ikke flere møter opp?

“Enkelte saker er av spesielt stor betydning. Det kan g jelde nytt bossanlegg, det kan være renovering, skifte av vinduer, eller investeringer i løsninger som vil være energisparende på sikt.”

– Det er et klassisk problem at mange kvier seg for å ta ordet. Derfor oppfordrer vi de som leder møtet, enten det er oss i HBBL eller styret i borettslaget, til å ta ansvar for å få folk til å føle seg komfortable, sier Eriksen og fortsetter:

– Ved større anliggender som dette pleier det å komme flere folk, og det er svært viktig. For du skal vite at dersom du har meninger om det er fornuftig eller ikke å investere i akkurat nytt bossanlegg – så kan din stemme være avgjørende.

Dagsorden først – Det er også viktig at generalforsamlingene har en god struk­ tur, og ikke ender ut “på viddene”. Derfor kan det være lurt først å gjennomføre en dagsorden med de sakene som det skal tas stilling til. Etterpå kan man ha et beboermøte, gjerne med enkel servering, og snakke litt om løst og fast. Noen bruker også denne bolken til å arrangere foredrag i for eksempel rik­ tig brannsikring og andre interessante anliggender. Da kan de frammøtte velge om de kun vil ha med seg selve dagsorden, eller om de også vil være med på del 2.

Respekt for de som sitter i styret Eriksen synes også at de frivillige som tar på seg styrearbeid fortjener at beboerne viser at de bryr seg ved å møte opp. – Dette er folk som frivillig har tatt på seg et verv, de skriver årsmelding, organiserer møter og gjør en jobb. Det er klart at det ville vært svært dumt hvis nesten ingen dukket opp på mø­ tene. Møter du opp, så gir du samtidig anerkjennelse til styret for den jobben de gjør, sier forvaltningssjefen. Viser igjen på miljøet Ser du forskjell på de borettslagene som har godt og mindre godt oppmøte på generalforsamlingen?

Det viktigste som skjer på generalforsamling er valg av styret og redegjørelse av regnskapet. – Hvis du har noen formeninger om hvordan pengene brukes, så stiller du opp på generalforsamling, slår Eriksen fast.

– Ja, borettslag som får godt oppmøte har ofte et stort engasje­ ment. Det er klart at det viser igjen på miljøet.

Spesielt viktige saker Enkelte saker er av spesielt stor betydning. Det kan gjelde nytt bossanlegg, det kan være renovering, skifte av vinduer, eller investeringer i løsninger som vil være energisparende på sikt.

“Din stemme kan være avg jørende!” 13


NBBL

Medlemskort = Fordelskort Medlemskortet ditt blir sendt ut i disse dager. Dette er også et fordelskort som inneholder mange medlemsfordeler gjennom Fordelsprogrammet til Norske Boligbyggelag. I tillegg til dette vil du finne mange gode lokale leverandører. Her vil du finne tilbud på varer og tjenester innenfor mange ulike interessefelt. NBBL Pangea Eccocard Ved å anskaffe deg NBBL Pangea Ecocard kan du for første gang i Norge betale for varer og tjenester med Grønne Penger og sørge for at minimum 1 % av det du handler for går til miljøkampen. Pengene går til Stiftelsen Pangeas Miljøfond, som forvaltes i samarbeid med Bellona uten kostnader for deg. Dette er ikke bare et kredittkort med miljøprofil, men også et medlemskort i boligbyggelaget. Det er ingen årsavgift på kredittkortet.

tekst: frank g. mo, kundeansvarlig, nbbl partner as

Enda flere fordeler Dette innebærer at du som medlem i Hetland Boligbyggelag får tilgang til flere medlemsfordeler. Tilbudene blir stadig ut­ videt med lokale leverandører og sentrale medlemsfordeler. Aktiverer du medlemskortet får du tilgang til mange av disse, samt ekstra bonus og rabatt. Gå inn og registrer deg, her kan du også lese mer om de ulike tilbudene.

“Tilbudene blir stadig utvidet med lokale leverandører og sentrale medlemsfordeler. Aktiverer du medlemskortet får du tilgang til mange av disse, samt ekstra bonus og rabatt.”

Hvordan aktivere medlemskortet? 1. Gå inn på: www.nbbl.no/fordel 2. Klikk “Aktivering av medlemskortet” i menyen til venstre. 3. Velg boligbyggelag. Fyll inn ditt medlemsnummer og post­ nummer i feltet til høyre og klikk “Neste”. NB! Bruk ditt medlemsnummer og ikke det 19 siffrede kortnummeret. 4. Fyll inn opplysninger og klikk “Neste”. Husk å merke av om du allerede er kunde av de sentrale medlemsfordeler eller om du ønsker tilbud fra disse (dette for å oppnå de beste vilkår). Du vil motta e-post om at kortet ditt er aktivert. Boligbyggelagenes Fordelsprogram Det arbeides kontinuerlig for å utvide dette tilbudet, slik at du kan dra enda større nytte av medlemskapet. Målet er å tilby boligbyggelagenes medlemmer Norges beste medlemsfordeler gjennom Fordelskortet. Her er noen nyheter:

Forsikring fra Norske Boligbyggelag Få inntil 3 % ekstra bonus på forsikringene gjennom For­ sikring fra Norske Boligbyggelag når du aktiverer medlem­ skortet ditt. Bonusen beregnes av hva du betalte på forrige års poliser, og kommer til utbetaling ved fornyelse av forsi­ kringene. Bonusen beregnes to ganger i året avhengig av ditt hovedforfall og blir overført til Fordelskortet. Husk å registrere at du er kunde av Forsikring fra Norske Boligbyggelag når du aktiverer Fordelskortet ditt. For tilbud på forsikring ring 03215.

Kraftinor En helt ny avtale er med strømleverandøren Kraftinor. Denne avtalen vil gi de som har aktivert medlemskortet landets gunstigste strømavtale. Dette er en ansvarlig og ærlig strøm­ leverandør som har bevist at de er rimelig over tid. Med­ lemmene betaler spotpris med et påslag på kun kr. 7,50 pr. måned eks.mva.

Glassfagkjeden – bygningsglass til rabattert pris Medlemmer av Norske Boligbyggelag får rabatt på en rekke produkter. Blant annet 30 % rabatt på vanlig isolerglass og ytterligere 5 % bonus når du har aktivert Fordelskortet. Pilk­ ington Glasservice, Lagerveien 17 i Stavanger er en av de lokale glassmestrene som er med i kjeden. Du finner din nærmeste glassmester ved å gå inn på www.glassfagkjeden.no

Vi har også en topp 3 garanti i avtalen. Kraftinor har vært på toppen av Dine Pengers strømbarometer 18 måneder på rad, og kom best ut i konkurranse med andre landsdekkende strøm­ leverandører. Vi vil derfor anbefale medlemmene å benytte seg av denne muligheten til å skaffe seg landets beste strømavtale. 14


G4S – alarm og sikkerhet til medlemspris Sikkerhetsselskapet G4S Security Services AS og Norske Boligbyggelag har inngått avtale om rabatter for medlem­ mer av Norske Boligbyggelag på boligalarm, installering og abonnement. Medlemmer får kr. 300 i rabatt på installering og 10 % bo­ nus på månedsleie når Fordelskortet er aktivert. Boligalarm virker meget preventivt mot innbrudd, og gir i tillegg en ves­ entlig bedre trygghet og reaksjon ved branntilløp.

Svakstrømspesialisten Svakstrømspesialisten er en nettbutikk som leverer ulike elektriske artikler til hjem og hage. Dette er blant annet ringeklokker, porttelefon, utendørsbrytere og utebelysning. Som medlem i boligbyggelaget får du inntil 20 % rabatt. Når du aktiverer medlemskortet ditt får du ytterligere 5 % bonus. Dette er en nettbutikk som sender kostnadsfritt over hele landet.

Nå kan alle medlemmer sikre seg mot innbrudd, vann- og brannskader til en gunstig pris. Som eneste sikkerhetssels­ kap leverer G4S også årsoblat i tillegg til godt synlige alarm­ merker. Flügger farve Flügger farve gir deg alltid rabatt og eller bonus på alle varer – også kampanjevarer. Alle produkter får du 20 % rabatt på i forretningen, bortsett fra de med kampanjepris. Men med bruk av aktivert fordelskort får du ytterligere 5 % bonus på alle varer, også kampanjevarer. Bonusen blir registrert på din Fordelskonto. Avtalen gjelder for Flügger sine egne eide for­ retninger. Flügger farve i Sandnes er blant de som gir rabatt og bonus til våre medlemmer som har aktivert Fordelskortet. Avtalen gjelder for Flügger sine egne eide forretninger. Se www.flugger.no for å finne din nærmeste forretning.

Falck Redning Få inntil 15 % rabatt på de ulike produktene som Falck kan tilby og 5 % ekstra bonus med aktivert Fordelskort. Falck tilbyr tjenester blant annet for bil og hjem. Veihjelp uten egenandel og ulike sikkerhetspakker. Med aktivert Fordels­ kort får du også 5 år med gratis nøkkelservice. For ytterligere informasjon om våre leverandører og tilbud går du inn på boligbyggelagets hjemmeside eller www.nbbl. no/fordel hvor du også aktiverer medlemskortet ditt. 15


Tips

“Utrangerte møbler kan piffes opp med friske farger og festlige sjablonger. Nye malingsstrøk setter personlig preg på tak og vegger, og kjøkken og bad kan få sin renessanse ved hjelp av fiffige justeringer.”

16


Kreativ

og funksjonell fornyelse til boligen din! Har du lyst til å fornye boligen din? Er du en av dem som går med planer om å pusse opp, men vet ikke helt i hvilken ende du skal begynne? Eller har du kreative forslag til smarte planløsninger som du gjerne deler med andre? Da bør du lese videre.

tekst: margrethe sønneland. foto: istockphoto

Boligkontakten har lyst å undersøke hvilke muligheter du har dersom du ønsker å gi nytt liv til hjemmet ditt. Vi vil gi deg en “bli ny” føljetong i medlemsbladet fremover, der oppussing av borettslagsboliger blir et fast innslag. Flott og funksjonelt Mange av oss opplever at behovene til omgivelsene endrer seg ettersom tiden går. Trangen til et nytt og mer funksjonelt kjøk­ ken kan for eksempel vokse i takt med økende interesse for matlaging og kokkelering. Nyankomne barnenøster gjør at man trenger å utvide aktivitetsmulighetene på baderommet, og manøvreringen i tidsklemma presser frem behovet for å lage kosekroken enda mer innbydende. Uansett hva årsaken måtte være, fornyelse og gjenoppfriskning kan gjøre under­ verker for hjemmetrivselen. Trendy miljøbevisst I våre dager er det mer trendy enn noen gang å benytte seg av rimelige, smarte og funksjonelle løsninger. Gamle ting kan bli til noe nytt med enkle grep. Utrangerte møbler kan for eksempel piffes opp med friske farger og festlige sjablonger. Nye malingsstrøk setter personlig preg på tak og vegger, og kjøkken og bad kan få sin renessanse ved hjelp av fiffige justeringer. Ta kontakt med oss Vi ønsker å komme i kontakt med deg som har fått utført eller har tenkt å utføre slike oppgraderinger i boligen din. Er du en av dem som allerede har pusset opp og som vil vise frem resultatet i Boligkontakten? Ta kontakt med oss på mail post@impressmedia.no.

17

“Fornyelse og g jenopp friskn ing kan g jøre underverker for hjemmetrivselen ...”


tips

Slik reduserer du

energiforbruket

Alle munner drar og mange bekker små. Ved hjelp av små grep i hverdagen kan du redusere energibruken. Dette skjer ved hjelp av en varm kondensator inne og en kald fordamper ute.

tekst øystein bjørheim. foto: istockphoto

– Vi prøver først og fremst å formidle viktigheten av langsiktige tiltak som reduserer varmebehovet, som for eksempel lavener­ givinduer med lavt varmetap, etterisolering og skikkelig isoler­ ing av loft. Men det finnes også tiltak som er mindre krevende, og som kan gjennomføres i hverdagen, sier Even Bjørnstad, områdeleder for husholdninger i Enova.

Pellets-kamin Trepellets-kamin er en moderne form for vedfyring. Trepellets er tørr flis med høyt energinivå, men kan bare brukes i kaminer tilpasset dette brenselet. Kaminen har en tank som etterfylles ved behov, vanligvis en gang i døgnet. Forbrenningen styres automatisk, og den kan programmeres og startes og slukkes automatisk.

Enova Enova er et statsforetak som er eid av Olje- og energideparte­ mentet og som har som formål å fremme en miljøvennligom­ legging av energibruk i Norge. Stadig flere forbrukere ringer Enova sitt gratisnummer for å få råd og veiledning på veien mot et redusert energiforbruk. Her er noen av tipsene:

Engasjer deg i styre og stell! Bor du i leilighet er det mange forhold du ikke kan bestemme på egen hånd. Omfattende endringer som gjelder felles en­ ergitilgang, isolasjon og vinduer, vil ofte kreve flertallsbeslut­ ninger i et styre. Derfor må du engasjere deg der beslutnin­ gene tas dersom du er motivert for å gjøre en innsats for miljøet og din egen økonomi.

– Vær bevisst – Vær bevisst og tenk over energiforbruket ditt i forhold til energibehovet. Det er vel egentlig det beste tipset vi kan gi. Kan du for eksempel gjøre noe med dusjvanene dine? Kanskje du kan gå ned en varmegrad eller to i boligen din? Nattsenking av varme er også et svært effektivt alternativ, slår Bjørnstad fast.

Spar inn 20 prosent Du kan imidlertid utrette mye ved enkle grep og spare inntil 20 % på strømregningen, op­ plyser Enova på sine nettsider. – Du kan påvirke din egen energibruk ved å installere et styringssystem som sty­ rer varme og belysning slik at du sparer energi når du er borte. Og du kan bytte til energieffektive bruneog hvitevarer, sparepærer og vannsparende armatur. Har du gammel vedovn eller gamle panelovner, er det også mye å spare til mer effek­ tive utgaver. – Husk endelig å slå av strømmen av elektriske ap­ parater som ikke er i bruk, dette er helt unødig strømbruk, avslutter Even Bjørnstad i Enova.

Varmepumpe Enova ønsker en kraftig reduksjon i bruken av elektrisitet i den norske oppvarmingen. Varmepumpe er et godt alternativ, som har slått rot her hjemme. Også varmepumper bruker elektrisitet, men på en mye mer effek­ tiv måte enn elektriske ovner. – Det har skjedd en voldsom utvikling i dette markedet de siste årene, og 3-400.000 husholdninger har nå kjøpt seg varmepumpe, sier Bjørnstad. En varmepumpe flytter varme fra et sted med en gitt temperatur til et annet med høyere temperatur. 18


Dette kan du gjøre:

Uklarhet rundt strømavregningene

(Kilde: Grønn Hverdag, Enova)

Oppvarming: • Luft raskt og effektivt, gjerne med vidåpne vinduer og full gjennomtrekk, i fem til ti minutter. Det er langt mer energieffektivt enn å ha vinduet på gløtt hele tiden. Skru av alle ovner mens du lufter. • Kan du senke temperaturen? Enøk- og inneklimaeksperter er enige om at ideell innetemperatur er ca 20 grader, pluss minus en grad eller to. Ved å senke innetemperaturen én grad sparer du om lag 5 prosent av energien som går til oppvarming årlig. • Skaffer du tidsur til ovner, kan du automatisere senking av varmen om natten, og gjerne om dagen også – hvis ingen er hjemme. • Fyr med ved eller biobrensel hvis du kan, og hvis du bor sånn til at svevestøv i lufta ikke er noe problem. • Investerer du i en varmepumpe kan du spare mye strøm og flere tusenlapper på strømregningen hvert år.

Forvaltningskonsulent Geir Kro får daglig mange telefoner fra frustrerte beboere på grunn av uoversiktlige strømregninger, og mange er usikre på hva som ligger til grunn for strømprisen. For de andelseierne som bor i et borettslag med fellesmåling for strøm, er avregningen for 2009 unnagjort. – For noen ble årets avregning av det hyggelig slaget. Disse kan forvente å få utbetalt pengene i løpet av mars. For andre viste dessverre avregningen at forbruket var større enn innbetalt a-konto beløp. Disse har fått tilsendt en faktura, sier Geir Kro.

Belysning: • Slå av lyset i rom du ikke bruker. • Bytt til LED-pærer eller sparepærer. • Ny vaskemaskin? Velg en svanemerket modell. Oversikt over svanemerkede vaskemaskiner finner du på nettsidene til Stiftelsen Miljømerking. • Skaff sparedusj.

Hvilke faktorer inngår i strømprisen? – Den totale strømprisen består av tre deler. Nettleien er relat­ ert til den lokale netteiers kostnader med å føre kraften frem til kunden. Myndighetene, ved Norges vassdrags- og energidi­ rektorat (NVE), regulerer nettleiens størrelse.

Skru av elektriske apparater: Skru av TV’en og andre elektriske apparater helt når de ikke er i bruk. Husk at apparatene trekker strøm når de står i standby-modus. Kjøp gjerne en stikkontakt/forgrener med av og på-bryter for å gjøre det enklere å skru apparater helt av.

– Kraftprisen er strømmen som borettslagene får levert av Lyse, sier Kro og fortsetter:

Tilskudd

Komplekst Ifølge Kro er selve strømprisen mer sammensatt enn det bildet som media gir i sine utallige artikler om økte strømpriser.

– Det finnes også to typer avgifter. Forbrukeravgift (el avgift) og merverdiavgift. Alle disse elementene er inkludert i strøm­ prisen som andelseierne blir belastet for i avregningen.

Enova forvalter en tilskuddsordning for alternativ oppvarming og elektrisitetssparing i husholdninger. Produkter støttes med inntil 20 prosent av dokumenterte kostnader, opptil et maksimalt støttebeløp.

– Deres sammenligninger dreier seg kun om selve kraftprisen – ikke nettleien og avgiftene. Overgangsperiode Ettersom borettslaget avregner strømmen en gang hvert år, vil andelseierne få en gjennomsnittlig strømpris som de blir belastet for strømforbruket i 2009.

Se www.enova.no for mer informasjon

Sjekk også:

NVE besluttet i november at dagens måling med fellesstrøm for borettslag opphører fra 01.01.2010. Hver enkelt bolig skal for fremtiden avregnes hver for seg. Det vil være en overgang­ speriode, de nye målerne skal være installert innen utgangen av 2015.

www.gronnhverdag.no www.enova.no Enova Grønt nummer: 800 49 003

19


www.sig-halvorsen.no

• Prosjektledelse • Grafisk design • Nettsider • Alle typer trykksaker • Redaksjonelt arbeid fra A til Å

I våre butikker kan du la deg inspirere. Hos våre fagfolk får du service, fornying av bad og bolig­ installasjoner. I tillegg driver vi med store og teknisk krevende industriprosjekter.

idémyldring – journalist – fotograf – annonsesalg

Vi forsterker budskapet! www.impressmedia.no

Vi skal gjøre vårt beste – til ditt beste! Bryne Hålandsveien 22, Håland Vest. Telefon 51 77 96 00 Klepp Rør Bjørkestubben 4, Kleppe. Telefon 51 42 26 60 Sandnes Bedriftsveien 14, Vibemyr. Telefon 51 68 23 00 Tau Strandahagen 41, Tau. Telefon 51 74 98 61

Impress Media AS • Sjøhagen 11 • 4016 Stavanger Tlf 965 18 000 • E-post post@impressmedia.no

Ring 51 81 00 00 ved behov for skadeservice,

Ring 51 81 00 00 ved for skadesanering vaktmesterellerbehov håndverkstjenester eller håndverkstjenester brannskader • vannskader • gulvleggerarbeid • restverdiredning • lekeplasskontroll • asbestsanering • brannskader • vannskader gulvleggerarbeid døgnvakt • tømmerarbeid • •muggskader • maler-• restverdiredning • døgnvakt arbeid • soppskader••asbestsanering offshore • kanalrens • flyttebil •• tømmerarbeid • malerarbeid • spesialrengjøring• muggskader • lagring • vaktbil • skadedyrsoppskader • kanalrens • spesialrengjøring • sanering • oljeskader • sandblåsing • rørleggerarbeioljeskader • sandblåsing • rørleggerarbeider • der • montering • luktfjerning • elektronikkrens • vedluktfjerning • elektronikkrens • uttørking • • likeholdsarbeider • uttørking • avfallshåndtering høytrykkspyling høytrykkspyling •• grafittifjerning grafittifjerning •• vedlikeholdsplanlegging • snekkerarbeider • gartnertjenester........

LÅS OG BESLAG? VI ER NØKKELEN TIL KVALITET OG SERVICE! Flinke, trivelige folk og et stort produktspekter. Det er Mellon i et nøtteskall. Trenger du proff hjelp til hjemmet, er vi klar til å hjelpe. Vi har fått nytt navn (før het vi Stavanger Låsservice), ny logo og ny grafisk profil – noe som gjør oss enda bedre og blidere. Les og se mer på www.mellon.no eller kom innom butikken vår på Mariero. VELKOMMEN!

Zetlitzveien 2, 4017 Stavanger Telefon 51 82 88 50 www.mellon.no skadeservice • vaktmestertjenester • håndverk skadeservice • håndverk

20


Informasjon til medlemmene om Holmeegenes Vi vil med dette informere våre medlemmer om at Hetland Boligbyggelag har solgt seg ut av prosjektet Holme­egenes. Beslutningen ble tatt på bakgrunn av

den finansielle situasjonen i markedet på det aktu­ elle tidspunktet. Interessenter kan ta kontakt med Eiendoms­megler 1.

NY GARASJE? SKIFTE VINDUER? OPPUSSING? INNREDE LOFT ELLER KJELLER?

Skal du pusse opp huset? Vi fikser huset ditt akkurat slik du vil ha det. Vi har lang erfaring med effektivt og kvalitetsbevisst arbeid. Kontakt oss for når du vil ha jobben utført.

www.froilandbygg.no Tlf: 51 95 85 00

ensign.no

lubb

stavang Serviceleder Morten Dueland: 480 86 860 Serviceleder Helge Johansen: 480 86 880 post@froilandbygg.no

“Huset får en frisk atmosfære og slipper inn mer lys med skinnende rene vinduer. Så herlig å få jobben gjort av proffe fagfolk!” Ønsker du vinduspuss eller et uforpliktende tilbud, ta kontakt med oss Proff Vinduspuss: Telefon: 993 46 361. E-post: post@proffvinduspuss.no

www.proffvinduspuss.no

stavanger filmklubb Vi lanserer nytt nettsted!

stavanger-filmklubb.no 21


Hillevågsveien 14, 4016 Stavanger Tlf. 51 90 55 10 . Fax 51 90 55 20 www.nordan.no

• MARKISER • LAMELLGARDINER • PLISSÉGARDINER • METALLPERSIENNER

info@espenes.no

• TREPERSIENNER • UTVENDIGE PERSIENNER • SERVICE OG MONTERING • KONSULENTHJELP

www.espenes.no

Tlf: 51 78 88 00 • Faks 51 78 88 01 • Postv 610, 4358 Kleppe

22


LOKOMOTIV

Vi bygger...

Framtiden vi er en

totalentreprenør

markedsavdelingen-as.no

med kompetanse

BYGGFORNYELSE

Telefon: 51 78 99 00 | www.blockberge.no

Årsvollveien 152

4312 SANDNES

GRATIS LEIE I 10 DAGER

• Vi tar hånd om avfallet ditt • Utleie – salg • Alle typer containere • Gode priser, topp service

Døgnservice

51 97 80 80

10%*

Medlemmer av Hetland BBL får onteiner AS rabatt hos Miljøk SPORTKOSTNAD *GJELDER TRAN

Mobil: 971 40 000 • Faks 51 97 80 81 • www.konteiner.no 23

ENE


Spesialistene

Telefon: 51 50 91 72

Tlf:.............................Mobil:...................................E-post: ...........................................

MOTTAKER GAVEMEDLEMSKAP: Navn: ..........................................................................

Fra murkloss til fargerik blikkfang

Andel kr 300 – Årskontingent kr 150

E-post: ...................................................................Mobil: .................................. Tlf: .....................................

Ny adr: ....................................................... Postnr: ................Poststed: .......................................................

Tidl. adr: .................................................... Postnr: ................Poststed: .......................................................

Navn: ......................................................................................Fødselsdato: .................................................

Poststed: .......................................................... Fødselsdato: .......................................

Adresse: ........................................................... Postnr.: ...............................................

MOTTAKER GAVEMEDLEMSKAP: Navn: ..........................................................................

Tlf:.............................Mobil:...................................E-post: ...........................................

Postnr.: .....................Poststed: ........................................ Fødselsdato: .......................

Adresse: ........................................................................................................................

Navn: .............................................................................................................................

q Ja, jeg ønsker å bli medlem q Ja, jeg ønsker å gi medlemskap i gave q Ja, det er jeg som skal betale gavemedlemskapet

Andel kr 300 – Årskontingent kr 150

Vil du bli medlem eller gi medlemskap i gave? Riv av og send inn. Portoen er betalt!

E-post: ...................................................................Mobil: .................................. Tlf: .....................................

Ny adr: ....................................................... Postnr: ................Poststed: .......................................................

Tidl. adr: .................................................... Postnr: ................Poststed: .......................................................

Navn: ......................................................................................Fødselsdato: .................................................

Ny adresse? Har du som HBBL-medlem fått ny adresse, vennligst kontakt oss eller send inn kupongen.

Oktan Oktan Apropos. Apropos. Foto: Foto: Håkon Oktan Håkon Oktan Apropos. Vold, Vold, Apropos. SjurSjur Foto: O. Anda, O. Foto: Håkon Anda, Marte Håkon Vold, Marte Monsen Vold, Sjur Monsen O. Sjur Strandskog, Anda, O. Strandskog, Anda, MarteMarte Jeanette Monsen Jeanette Monsen Larsen, Strandskog, Larsen, Strandskog, Elisabeth Elisabeth Jeanette Straumøy. Jeanette Straumøy. Larsen, Larsen, Elisabeth Elisabeth Straumøy. Straumøy.

Andel kr 300 – Årskontingent kr 150

Vil du bli medlem eller gi medlemskap i gave? Riv av og send inn. Portoen er betalt!

Poststed: .......................................................... Fødselsdato: .......................................

Adresse: ........................................................... Postnr.: ...............................................

MOTTAKER GAVEMEDLEMSKAP: Navn: ..........................................................................

Tlf:.............................Mobil:...................................E-post: ...........................................

Postnr.: .....................Poststed: ........................................ Fødselsdato: .......................

Adresse: ........................................................................................................................

Navn: .............................................................................................................................

q Ja, jeg ønsker å bli medlem q Ja, jeg ønsker å gi medlemskap i gave q Ja, det er jeg som skal betale gavemedlemskapet

Ny adresse? Har du som HBBL-medlem fått ny adresse, vennligst kontakt oss eller send inn kupongen.

E-post: ...................................................................Mobil: .................................. Tlf: .....................................

Ny adr: ....................................................... Postnr: ................Poststed: .......................................................

Tidl. adr: .................................................... Postnr: ................Poststed: .......................................................

Navn: ......................................................................................Fødselsdato: .................................................

Oktan Oktan Apropos. Apropos. Foto: Foto: Håkon Oktan Håkon Oktan Apropos. Vold, Vold, Apropos. SjurSjur Foto: O. Anda, O. Foto: Håkon Anda, Marte Håkon Vold, Marte Monsen Vold, Sjur Monsen O. Sjur Strandskog, Anda, O. Strandskog, Anda, MarteMarte Jeanette Monsen Jeanette Monsen Larsen, Strandskog, Larsen, Strandskog, Elisabeth Elisabeth Jeanette Straumøy. Jeanette Straumøy. Larsen, Larsen, Elisabeth Elisabeth Straumøy. Straumøy.

Andel kr 300 – Årskontingent kr 150

Vil du bli medlem eller gi medlemskap i gave? Riv av og send inn. Portoen er betalt!

Poststed: .......................................................... Fødselsdato: .......................................

Adresse: ........................................................... Postnr.: ...............................................

MOTTAKER GAVEMEDLEMSKAP: Navn: ..........................................................................

Tlf:.............................Mobil:...................................E-post: ...........................................

Postnr.: .....................Poststed: ........................................ Fødselsdato: .......................

Adresse: ........................................................................................................................

Navn: .............................................................................................................................

q Ja, jeg ønsker å bli medlem q Ja, jeg ønsker å gi medlemskap i gave q Ja, det er jeg som skal betale gavemedlemskapet

E-post: ...................................................................Mobil: .................................. Tlf: .....................................

Ny adr: ....................................................... Postnr: ................Poststed: .......................................................

Tidl. adr: .................................................... Postnr: ................Poststed: .......................................................

Navn: ......................................................................................Fødselsdato: .................................................

Det er vi som selger borettslagsboliger for Hetland Boligbyggelag Det er vi som selger borettslagsboliger for Hetland Boligbyggelag

Natur og kultur på

Hetland Boligbyggelag Svarsending 7125 0096 Oslo

Hetland Boligbyggelag Svarsending 7125 0096 Oslo

Hetland Boligbyggelag Svarsending 7125 0096 Oslo

En handel du skal leve med En handel du skal leve med

Brann og sikkerhet

Hundvåg!

Kraftsentrumet Hillevåg

Hetland Boligbyggelag Svarsending 7125 0096 Oslo

En51 handel du skal leve Ring oss17,i4017 dagStavanger. på tlf.E-post: 51 88 41 71 Marierovn. hetlandbbl@em1.no Tlf: Sentralbord 50 90 90. Salgsansvarlige bolig:med Renate Nerheim: 932 98 842. Stian Edvardsen: 908 41 991. Åpent: man–fre kl 08–15.30 Marierovn. hetlandbbl@em1.no Tlf: Sentralbord 50 90 90. Salgsansvarlige bolig:med Renate Nerheim: 932 98 842. Stian Edvardsen: 908 41 991. Åpent: man–fre kl 08–15.30 En51 handel du skal leve Ring oss17,i4017 dagStavanger. på tlf.E-post: 51 88 41 71

god jul

Busser, biler og bybaner

Ny adresse? Har du som HBBL-medlem fått ny adresse, vennligst kontakt oss eller send inn kupongen.

Poststed: .......................................................... Fødselsdato: .......................................

Oktan Oktan Apropos. Apropos. Foto: Foto: Håkon Oktan Håkon Oktan Apropos. Vold, Vold, Apropos. SjurSjur Foto: O. Anda, O. Foto: Håkon Anda, Marte Håkon Vold, Marte Monsen Vold, Sjur Monsen O. Sjur Strandskog, Anda, O. Strandskog, Anda, MarteMarte Jeanette Monsen Jeanette Monsen Larsen, Strandskog, Larsen, Strandskog, Elisabeth Elisabeth Jeanette Straumøy. Jeanette Straumøy. Larsen, Larsen, Elisabeth Elisabeth Straumøy. Straumøy.

Adresse: ........................................................... Postnr.: ...............................................

Illustrasjon av stue i 1. etasje

Medlemsblad nr. 4 2008 – 22. årgang

Oktan Oktan Apropos. Apropos. Foto: Foto: Håkon Oktan Håkon Oktan Apropos. Vold, Vold, Apropos. SjurSjur Foto: O. Anda, O. Foto: Håkon Anda, Marte Håkon Vold, Marte Monsen Vold, Sjur Monsen O. Sjur Strandskog, Anda, O. Strandskog, Anda, MarteMarte Jeanette Monsen Jeanette Monsen Larsen, Strandskog, Larsen, Strandskog, Elisabeth Elisabeth Jeanette Straumøy. Jeanette Straumøy. Larsen, Larsen, Elisabeth Elisabeth Straumøy. Straumøy.

Postnr.: .....................Poststed: ........................................ Fødselsdato: .......................

Adresse: ........................................................................................................................

Navn: .............................................................................................................................

Salget er igang på Bogafjell

Vil du bli medlem eller gi medlemskap i gave? Riv av og send inn. Portoen er betalt!

Illustrasjon av kjøkken/stue i 1. etasje

q Ja, jeg ønsker å bli medlem q Ja, jeg ønsker å gi medlemskap i gave q Ja, det er jeg som skal betale gavemedlemskapet

Fasade mot sørøst

Adressaten betaler for sending i Norge

Distribueres av Posten Norge

Adressaten betaler for sending i Norge

Distribueres av Posten Norge

Adressaten betaler for sending i Norge

Distribueres av Posten Norge

Adressaten betaler for sending i Norge

Distribueres av Posten Norge

Marierovn. 17, 4017 Stavanger. E-post: hetlandbbl@em1.no Tlf: Sentralbord 51 50 90 90. Salgsansvarlige bolig: Renate Nerheim: 932 98 842. Stian Edvardsen: 908 41 991. Åpent: man–fre kl 08–15.30 Marierovn. 17, 4017 Stavanger. E-post: hetlandbbl@em1.no Tlf: Sentralbord 51 50 90 90. Salgsansvarlige bolig: Renate Nerheim: 932 98 842. Stian Edvardsen: 908 41 991. Åpent: man–fre kl 08–15.30

Marierovn. 17, 4017 Stavanger. E-post: hetlandbbl@em1.no Tlf: Sentralbord 51 50 90 90. Salgsansvarlige bolig: Renate Nerheim: 932 98 842. Stian Edvardsen: 908 41 991. Åpent: man–fre kl 08–15.30 Marierovn. 17, 4017 Stavanger. E-post: hetlandbbl@em1.no Tlf: Sentralbord 51 50 90 90. Salgsansvarlige bolig: Renate Nerheim: 932 98 842. Stian Edvardsen: 908 41 991. Åpent: man–fre kl 08–15.30

• Tomt nr. 47 - 50

Ring oss i dag på tlf. 51 88 41 71 Ring oss i dag på tlf. 51 88 41 71

En handel du skal leve med En handel du skal leve med

Ring oss i dag på tlf. 51 88 41 71 Ring oss i dag på tlf. 51 88 41 71

Din digitale hverdag

21 Norwegian Wood

20 Norwegian Wood

Suksess med nytt søppelanlegg

Fra blå Holmeegenes promenade til i fremdrift En51 handel du skal leve Ring oss17,i4017 dagStavanger. på tlf.E-post: 51 88 41 71 Marierovn. hetlandbbl@em1.no Tlf: Sentralbord 50 90 90. Salgsansvarlige bolig:med Renate Nerheim: 932 98 842. Stian Edvardsen: 908 41 991. Åpent: man–fre kl 08–15.30 STOREblå Marierovn. hetlandbbl@em1.no Tlf: Sentralbord 50 90 90. Salgsansvarlige bolig:med Renate Nerheim: 932 98 842. Stian Edvardsen: 908 41 991. Åpent: man–fre kl 08–15.30 En51 handel du skal leve Ring oss17,i4017 dagStavanger. på tlf.E-post: 51 88 41 71

En51 handel du skal leve Ring oss17,i4017 dagStavanger. på tlf.E-post: 51 88 41 71 Marierovn. hetlandbbl@em1.no Tlf: Sentralbord 50 90 90. Salgsansvarlige bolig:med Renate Nerheim: 932 98 842. Stian Edvardsen: 908 41 991. Åpent: man–fre kl 08–15.30 Marierovn. hetlandbbl@em1.no Tlf: Sentralbord 50 90 90. Salgsansvarlige bolig:med Renate Nerheim: 932 98 842. Stian Edvardsen: 908 41 991. Åpent: man–fre kl 08–15.30 En51 handel du skal leve Ring oss17,i4017 dagStavanger. på tlf.E-post: 51 88 41 71

Eneboliger - hustype C2

Returadresse: Hetland Boligbyggelag Postboks 3525, 4078 Stavanger

Returadresse: Hetland Boligbyggelag Postboks 3525, 4078 Stavanger

Den Den komplette komplette borettslagsmegleren borettslagsmegleren Det Det er er vi vi som som selger selger borettslagsboliger borettslagsboliger for for Hetland Hetland Boligbyggelag Boligbyggelag Den komplette borettslagsmegleren Den komplette borettslagsmegleren

Det er vi som selger borettslagsboliger for Hetland Boligbyggelag Det er vi som selger borettslagsboliger for Hetland Boligbyggelag

• 4 eneboliger, 1 etasje + underetasje

Ny adresse? Har du som HBBL-medlem fått ny adresse, vennligst kontakt oss eller send inn kupongen.

24

901 11 303 913 40 754 478 88 884 926 35 180 941 65 309

Boligkontakten

Medlemsblad nr. 3 2008 – 22. årgang

Boligkontakten

Medlemsblad nr. 2 2008 – 22. årgang

Boligkontakten

Returadresse: Hetland Boligbyggelag Postboks 3525, 4078 Stavanger

Transport, transformasjon og boligbygging

En handel du skal leve med En handel du skal leve med

Ring oss i dag på tlf. 51 88 41 71 Ring oss i dag på tlf. 51 88 41 71

Tastarustå på gang

En handel du skal leve med En handel du skal leve med

Ring oss i dag på tlf. 51 88 41 71 Ring oss i dag på tlf. 51 88 41 71

Direktør

• 164 m2 BRA

Cementen Cementen borettslag

Det er vi som selger borettslagsboliger for Hetland Boligbyggelag Det er vi som selger borettslagsboliger for Hetland Boligbyggelag

Den Den komplette komplette borettslagsmegleren borettslagsmegleren Det Det er er vi vi som som selger selger borettslagsboliger borettslagsboliger for for Hetland Hetland Boligbyggelag Boligbyggelag Den komplette borettslagsmegleren Den komplette borettslagsmegleren

Det er vi som selger borettslagsboliger for Hetland Boligbyggelag Det er vi som selger borettslagsboliger for Hetland Boligbyggelag

H. Sigurd Sivertsen 901 33 427

Innflytting Den Den komplette komplette borettslagsmegleren borettslagsmegleren Høgeholen Det Det er er vi vi som som selger selger borettslagsboliger borettslagsboliger for for Hetland Hetland Boligbyggelag Boligbyggelag Den borettslag Den komplette komplette borettslagsmegleren borettslagsmegleren

Den Den komplette komplette borettslagsmegleren borettslagsmegleren Det Det er er vi vi som som selger selger borettslagsboliger borettslagsboliger for for Hetland Hetland Boligbyggelag Boligbyggelag Den komplette borettslagsmegleren Den komplette borettslagsmegleren

Marierovn. 17, 4017 Stavanger. E-post: hetlandbbl@em1.no Tlf: Sentralbord 51 50 90 90. Salgsansvarlige bolig: Renate Nerheim: 932 98 842. Stian Edvardsen: 908 41 991. Åpent: man–fre kl 08–15.30 Marierovn. 17, 4017 Stavanger. E-post: hetlandbbl@em1.no Tlf: Sentralbord 51 50 90 90. Salgsansvarlige bolig: Renate Nerheim: 932 98 842. Stian Edvardsen: 908 41 991. Åpent: man–fre kl 08–15.30

Marierovn. 17, 4017 Stavanger. E-post: hetlandbbl@em1.no Tlf: Sentralbord 51 50 90 90. Salgsansvarlige bolig: Renate Nerheim: 932 98 842. Stian Edvardsen: 908 41 991. Åpent: man–fre kl 08–15.30 Marierovn. 17, 4017 Stavanger. E-post: hetlandbbl@em1.no Tlf: Sentralbord 51 50 90 90. Salgsansvarlige bolig: Renate Nerheim: 932 98 842. Stian Edvardsen: 908 41 991. Åpent: man–fre kl 08–15.30

Stian Edvardsen Tlf.: 51 88 41 72. Mob: 908 41 991 E-post: stian.edvardsen@em1.no

EiendomsMegler 1 Hetland Boligbyggelag Stian Edvardsen, faglig leder, eiendomsmegler MNEF 908 41 991 Web: www.eiendomsmegler1.no

Faglig leder, EiendomsMegler1 Hetland Boligbyggerlag

Teknisk Bjarte Høylandskjær Hallvard Nordahl Arild Olsen Runestad Arild Fredriksen Oddvar Hagen

Stian Edvardsen

932 00 242 995 30 052 402 22 223 996 10 132 917 81 042 930 64 004 900 59 045

Eiendomsmegler1 omsatte nesten halvparten av boligene som ble omsatt i HBBL og kunde undersøkelser i etterkant viser at vi kan jobben vår. Av tilbakemeldingene etter omsetningene EiendomsMegler1 HBBL har forestått, sier ca. 95 % at de er fornøyde med den jobben vi har utført. Dette gir oss svar på at vi gjør noe riktig. Har du spørsmål eller går i flytteplaner vil jeg oppfordre til å ta kontakt.

Økonomi / Forvaltning Geir Kro Per Kristian Gravdal Tor-Sigve Bjørndal Anita Årsland Køste Barbo Tor Eriksen Bodil Brathetland Lene Skjørestad

Kjøperne vil da oppnå en trygg følelse på at megleren kan omsetting av borettslagsandeler.

Sentralbord Ingebjørg Meinich-Bache 4000 1951 Telefaks: 51 58 48 81 Web www.hetland.no

Hva har dette å si for kunden? Jo, med et så tett samarbeid som vi har med HBBL, gir det oss kunnskap om hva som rører seg i borettslaget, samt god over­ sikt over omsetningene som har vært i akkurat ditt borettslag.

Kontaktperson Opplag Utarb./trykk Annonsesalg

Tor Eriksen 6500 Impress 965 18 000 SHS Marketing 920 36 010 Kontoradresse Postadresse

Langflåteveien 29 4017 Stavanger Postboks 3525 4078 Stavanger

EiendomsMegler 1 har avdelinger som tar seg av næring, pros­ jekterte boliger, utleie, og “vanlige” hus i form av selveier og borettslagseiendommer. Vi i EiendomsMegler 1 Hetland BBL er også spesialisert helt ned til boligbyggerlagsnivå. Dette betyr at bor du i Vågedalen, Kristianslyst III eller IV, Vestlia I – II – III, ja da vet vi hvilke område og hvilken adresse du har. Denne kompetansen er bygd opp over tid i samarbeid med Hetland BBL.

Medlemsblad nr. 1 2008 – 22. årgang

Boligkontakten

Vi kjenner borettslaget der du bor der du bor Vi kjenner borettslaget

Returadresse: Hetland Boligbyggelag, Postboks 3525, 4078 Stavanger

Byutvikling i Stavanger

En51 handel du skal leve Ring oss17,i4017 dagStavanger. på tlf.E-post: 51 88 41 71 Marierovn. hetlandbbl@em1.no Tlf: Sentralbord 50 90 90. Salgsansvarlige bolig:med Renate Nerheim: 932 98 842. Stian Edvardsen: 908 41 991. Åpent: man–fre kl 08–15.30 Marierovn. hetlandbbl@em1.no Tlf: Sentralbord 50 90 90. Salgsansvarlige bolig:med Renate Nerheim: 932 98 842. Stian Edvardsen: 908 41 991. Åpent: man–fre kl 08–15.30 En51 handel du skal leve Ring oss17,i4017 dagStavanger. på tlf.E-post: 51 88 41 71

Renate Nerheim Tlf.: 51 88 41 71. Mob: 932 98 842 E-post: renate.nerheim@em1.no

Boligkontakten er et medlemsblad som utgis av Hetland Boligbyggelag

Vi meglere i EiendomsMegler 1 er privilegerte. Vi får jobbe i en velfungerende og spennende organisasjon, samtidig som vi får lov til å spesialisere oss innen for de forskjellige eiendomsformene vi har her til lands.


Sentrale medlemsfordeler Forsikring fra Norske Boligbyggelag leverer rimelige forsikringer til medlemmene. Vi samarbeider med Codan, Nordens tredje største forsikringsselskap etablert i 1916. De garanterer for det økonomiske og juridiske i avtalene. All skade- og kundeservice håndteres av Codans datterselskap White Label Insurance på Skøyen i Oslo. I Dagbladet 23.11.2007 kommer Forsikring fra Norske Boligbyggelag blant de aller billigste - i konkurranse med 10 andre selskap.

Bilforsikring Mange medlemmer har spart flere tusen kroner på å bytte

Villaforsikring Rimelig fullverdiforsikring

Hytteforsikring Rimelig fullverdiforsikring

Båtforsikring Trygghet for båteiere

Ulykkeforsikring Velg forsikrings­sum og deknings­omfang selv

Reiseforsikring Gjelder når du er hjemmefra.

se www.hetland.no for mer info

Verdigjenstands­ forsikring - Dekker gjenstander av høyere verdi Øvrige private forsikringer - Husdyr, veteranbil, tilhenger, MC, moped, traktor, snøscooter, reisegods/-ansvar, hussopp

Lån til bolig og bil Boliglån i DnB NOR eller Postbanken

Norske Boligbyggelag samarbeider med DnB NOR og Postbanken for å gi medlemmene en god bankavtale. Husk å henvise til NBBLavtalen når du kontakter banken. - Rente innenfor 60% over kr 2.000.000,- Førstehjemslån (inntil 100 % av kjøpesum)

Billån fra DnB NOR Finans - Svar på dagen - 100 % finansiering - Nedbetaling over 10 år - Svært lavt termingebyr - Sikret Billån - økonomisk trygghet - Lånet kan brukes til kjøp av ny eller brukt bil, motorsykkel, snøscooter eller campingvogn.

se www.hetland.no for mer info

Telenoravtalen Du som bor i et borettslag: Har styret meldt inn borettslaget ditt, får du automatisk rabatt på fasttelefon, bredbåndstelefon og ADSL. Er du ikke Telenorkunde, må du bestille her. For å få rabatt på mobilabonnementet ditt, må du sende SMS med kodeordet NBBL til 2000 Bredbånd/ADSL

Medlemmer som ikke bor i et borettslag: Bredbånd/ADSL Fasttelefon Bredbåndstelefoni Mobil - tilbud til alle medlemmer

Fasttelefon

Sørbø Trelast BYGGMAKKER er Norges største byggevarekjede med 94 utsalgssteder spredt over hele landet. 15 % rabatt på trelast og de fleste typer byggevarer. Det er ikke rabatt på netto/tilbudspriste varer. Galleri Amare Formidling av kunst direkte fra over 200 kunstnere. Som medlem får du 10 % rabatt.

Forsikringer Innboforsikring

Lokale:

Bredbåndstelefon

se www.hetland.no for mer info

SR-Bank! ...er Hetland BBLs bankforbindelse. Som medlem kan du benytte SR-Banks rådgivere fritt. De svarer på alle spørsmål rundt lån, sparing, pensjon, m.m. Sig. Halvorsen Som medlem får du følgende rabatter Rørmateriell - 20 % Baderomstilbehør - 10 % Espenes ...tilbyr alle medlemmer av Hetland BBL rabatt på solskjermingsprodukter og flaggstenger. Rabatt: Solskjermingsprodukter -20 % Flaggstenger, vimpler, flagg -20 % Gardintrapper og stillas -20 % Miljøkonteiner Som medlem får du 10 prosent rabatt hos Miljø Konteiner. Rabatten gjelder leien på konteineren (ikke tømmingen – dette er en offentlig avgift) Arena Treningssenter Arena Treningssenter Medlemmer i Hetland Boligbyggelag og deres nærmeste familie (samme husstand) får adgang til å trene hos Arena på følgende vilkår:

1) Fri innmeldingsavgift i avtaletiden (ordinært kr 1000,). 2) Treningsavgift pr måned på kr 320,- (ordinært kr 400,-). For samboere/ektefeller kr 280,- per måned. Forutsetter at medlemmet av HBBL, selv er medlem på Arena. 3) Gratis prøveuke som kan benyttes til gratis trening en hel uke (gjelder ikke veiled­nings­timer). 4) Prisgaranti i 12 måneder, uavhengig av prisstigning som måtte være i perioden. 5) Alle Arena sine medlemskap har en 10 dagers “bli fornøyd garanti”.

Modum Sikkerhetssystemer Modum Sikkerhetssystemer tilbyr alle medlemmer rabatt på sikkerhetsutstyr. Rabatt: Modum orginale brannstiger -20 % Modum gesimsstiger -15 % Modum Tilbehør -15 % Norfloor ...tilbyr alle medlemmer rabatt på følgende varer: - 20 % rabatt på fliser og tilbehør (lim, fug, verktøy, membran, m.m.) - 5 % rabatt på tilbuds/kampanjevarer - Gratis lån av flisekutter - Hjelp til spesialkutt/hulltaking for rør osv. - Gratis tilkjøring av varer ved kjøp for over kroner 7 000,- inkl. mva.


B

-Alt på ett sted!

Oktan Apropos

Returadresse: Hetland Boligbyggelag Postboks 3525, 4078 Stavanger

- EiendomsMegler 1 er et firma vi kan stole på. Vi er kunde i SR-Bank, og da er det naturlig for oss å selge bolig i samme konsern. Det er trygt med hele pakken på ett sted. Og så er det kjekke folk som er både seriøse og dyktige. Vi er kjempefornøyde. HANNE KARIN POSCH, BOLIGSELGER.

Kåret til NORGES BESTE EIENDOMSMEGLER av Norsk Kundebarometer.

Telefon: 51 50 91 72. E-post: hetlandbbl@em1.no

Boligkontakten nr 1 2010  
Boligkontakten nr 1 2010  

Medlemsblad for Hetland Boligbyggelag

Advertisement