Page 1


© Impremaspe. s.l. Portada: Creator Star 350 grs. Torras Papel. Certificat FSC Mixto Interior: Creator Star 200 grs. estucat brillant Torras Papel, certificat FSC Mixt Disseny: CREA’T / JM González Calderón © Fotografia: JM González Calderón /Lluís Valcàrcel/Riley Kaminer Impressió: Impremaspe, s.l.

© Impremaspe. s.l. Portada: Creator Star 350 grs. Torras Papel. Certificado FSC Mixto Interior: Creator Star 200 grs. estucado brillo Torras Papel, certificado FSC Mixto Diseño: CREA’T / JM González Calderón © Fotografía: JM González Calderón /Lluís Valcàrcel/ Riley Kaminer Impresión: Impremaspe, s.l.


25 aniversari

25 aniversario

Complim 25 anys i volem celebra-ho agraint a tots els clients la confiança que han dipositat en nosaltres.

Cumplimos 25 años y queremos celebrarlo agradeciendo a todos los clientes la confianza que han depositado en nosotros.

Impremaspe porta un quart de segle dedicada al món de la impressió i durant tot aquest temps hem anat creixent convertint-nos en un referent clar en el sector.

Impremaspe lleva un cuarto de siglo dedicada al mundo de la impresión y durante todo este tiempo hemos ido creciendo convirtiéndonos en un referente claro en el sector.

La nostra dedicació i especial interès en satisfer els nostres clients i la constant posada al dia amb les més modernes tecnologies d’edició i impressió, com a principal objectiu, ens fa sentir-nos orgullosos del nostre treball.

Nuestra dedicación y especial interés en satisfacer a nuestros clientes y la constante puesta al día con la más modernas tecnologías de edición e impresión, como principal objetivo, nos hace sentirnos orgullosos de nuestro trabajo.

Avui la nostra il · lusió és encara més gran que la que ens va moure fa 25 anys.

Hoy nuestra ilusión es aún mayor que la que nos movió hace 25 años.

A diferència de fa 25 anys, Impremaspe s’ha convertit en una empresa sòlida que uneix l’experiència i la modernitat necessàries per a poder afrontar qualsevol repte amb solvència i dins dels més alts estàndards d’exigència.

A diferencia de hace 25 años, Impremaspe se ha convertido en una empresa sólida que une la experiencia y la modernidad necesarias para poder afrontar cualquier reto con solvencia y dentro de los más altos estándares de exigencia.


q


q

qui som

quiénes somos

Els inicis de Impremaspe es remunten a l’any 1987, quan José Martínez comença, juntament amb els seus fills, l’ofici d’impressor.

Los inicios de Impremaspe se remontan al año 1987, cuando José Martínez realiza, junto con sus hijos, su oficio de impresor.

Caracteritzada per una constant visió de progrés i innovació i vetllant pel creixement i la captació de clients, Impremaspe, es trasllada a les noves instal·lacions del polígon de Plà d’en Boet de Mataró. Al mateix temps aposta per la tecnologia d’última generació que permet l’elaboració de treballs d’alta qualitat.

Caracterizada por una constante visión de progreso e innovación y velando por el crecimiento y la captación de clientes, Impremaspe, se traslada a las nuevas instalaciones en el polígono de Plà d’en Boet de Mataró. Al mismo tiempo apuesta por la tecnología de última generación que permite la elaboración de trabajos de alta calidad.

Convençuda de la necessitat de buscar alternatives que ajudin a millorar el medi ambient, l’any 2009 Impremaspe s’acredita amb el certificat FSC (Forest Stewardship Council).

Convencida de la necesidad de buscar alternativas que ayuden a mejorar el medioambiente, en el año 2009 Impremaspe se acredita con el certificado FSC (Forest Stewardship Council).

Tot això sense deixar de perseguir el nostre principal objectiu: cuidar fins al màxim l’atenció als nostres clients, vetllant per la cura dels acabats, el rigor i l’eficàcia.

Todo ello sin dejar de perseguir nuestro principal objetivo: cuidar hasta el máximo la atención a nuestros clientes, velando por el cuidado de los acabados, el rigor y la eficacia.


formen un sol equip al seu servei

formamos un solo equipo a su servicio


equip humà El nostre equip de professionals coneix totes les fases del procés d’impressió i està familiaritzat amb les necessitats dels nostres clients. Podem ajudar-vos a optimitzar els vostres originals, assessorar-vos en l’elecció de materials i acabats. Tot per assegurar la més alta fidelitat dels nostres treballs amb els resultats desitjats. El seu projecte es el nostre projecte i hi dedicarem el nostre coneixement i la nostra passió. Estem a la vostra disposició per ajudar-vos.

equipo humano Nuestro equipo de profesionales conoce cada fase del proceso de impresión. Conocemos las necesidades de nuestros clientes. Podemos ayudarles a optimizar sus originales y asesorarles en la elección de materiales y acabados para asegurar la mayor fidelidad de nuestros trabajos con los resultados que usted desea. Su proyecto es nuestro proyecto y a él aportamos nuestro conocimiento y nuestra pasión. Estamos a su disposición para ayudarles.


nueva imagen corporativa

nova imatge corporativa


marca gràfica La nova imatge corporativa de l’empresa és el símbol d’una nova etapa de consolidació i creixement que hem iniciat amb il.lusió i energia. Després de 25 anys al sector de la impressió hem volgut renovar la nostra imatge corporativa amb un nou logotip amb el que ens sentim plenament identificats. Un canvi important que no es limita a la grafia de la marca. Implica noves formes de comunicació a les xarxes socials, noves eines de informació amb els clients a través d’un nou web i que reflexen la nostra voluntat de seguir sent un referent en el mercat. Una nova marca que manifesta un compromís més alt amb la qualitat de la nostra feina, amb la capacitat dels nostres serveis i en la relació amb els nostres clients.

marca gráfica La nueva imagen corporativa de la empresa es el símbolo de una nueva etapa de consolidación y crecimiento que hemos iniciado con ilusión y energía. Después de 25 años en el sector de la impresión hemos querido renovar nuestra imagen corporativa con un nuevo logotipo con el que nos sentimos plenamente identificados. Un cambio importante que no se limita a la grafía de la marca. Implica nuevas formas de comunicación en las redes sociales, nuevas herramientas de información con los clientes a través de una nueva web y que reflejan nuestra voluntad de seguir siendo un referente en el mercado. Una nueva marca que manifiesta un compromiso más alto con la calidad de nuestro trabajo, con la capacidad de nuestros servicios y en la relación con nuestros clientes.


impremta ecològica Impremaspe està certificada amb l’acreditació FSC (Forest Stewardship Council), que garanteix al consumidor que els productes forestals provenen de boscos aprofitats de manera racional, d’acord amb els principis i criteris del FSC. Seguint amb el nostre compromís obligat amb el medi ambient, complim amb la normativa vigent de gestió de residus. Així, tots els residus que genera la impremta són retirats per gestors autoritzats.

imprenta ecológica Impremaspe está certificada con la acreditación FSC (Forest Stewardship Council), que garantiza al consumidor que los productos forestales proceden de bosques aprovechados de forma racional, de acuerdo a los principios y criterios del FSC. Siguiendo con nuestro compromiso obligado con el medio ambiente, cumplimos con la normativa vigente de gestión de residuos. Así, todos los residuos que genera la imprenta son retirados por gestores autorizados.


serveis Els nostres serveis abasten una gran gamma de possibilitats, estudiant cada treball per adequar-l’ho a la millor solució i aconseguir la màxima qualitat i la major rendibilitat per als nostres clients. Disseny: El nostre departament de disseny li ofereix una proposta innovadora, aportant solucions creatives que projectin la imatge de la seva empresa en el mercat i la distingueixi dels seus competidors. Preimpressió: Plataformes Mac i PC. Treballs de maquetació, correcció d’originals, proves de color certificades, filmació de planxes CTP. Impressió: Disposem de maquinària per a la impressió de qualsevol producte gràfic sobre paper, cartró i altres materials com PVC , polipropilè, tela i adhesiu. Manipulats i acabats: A Impremaspe treballem per realitzar un perfecte acabat dels nostres productes. Plastificats, encunyats, contraencolats, relleu en sec, stamping, serigrafia, ullets metàl·lics i cordoneria per etiquetes. Altres serveis: Podem oferir-los també una àmplia gamma de serveis complementaris: bosses de paper, caixes de cartró, precinte imprès, segells de goma, gofrat...

servicios Nuestros servicios abarcan una gran gama de posibilidades, estudiando cada trabajo para adecuarlo a la mejor solución y conseguir la máxima calidad y la mayor rentabilidad para nuestros clientes. Diseño: Nuestro departamento de diseño le ofrecerá una propuesta innovadora, aportando soluciones creativas que proyecten la imgen de su empresa en el mercado y la distnga de sus competidores. Preimpresión: Plataformas Mac y PC. Trabajos de maquetación, corrección de originales, pruebas de color certificadas, filmación de planchas CTP. Impresión: Disponemos de maquinaria para la impresión de cualquier producto gráfico sobre papel, cartón y otros materiales como PVC , polipropileno, tela y adhesivo. Manipulados y acabados: En Impremaspe trabajamos para realizar un perfecto acabado de nuestros productos. Plastificados, troquelados, contraencolados, relieve en seco, stamping, serigrafia, ojetes metálicos y cordoneria para etiquetas. Otros servicios: Podemos ofrecerles también una amplia gama de servicios complementarios: bolsa de papel, cajas de cartón, precinto impreso, sellos de goma, gofrado...


En Impremaspe estamos especializados en la realización e impresión de todo tipo de etiquetas de calidad. La pasión, la dedicación, el equipo humano y los medios técnicos más innovadores estarán a su servicio desde el primer momento hasta la entrega final del producto. Déjenos asesorarle en cuanto a las distintas posibilidades de diseño e impresión, como por ejemplo: stamping, flocado, relieve, serigrafía, troqueles especiales, contraencolado, krafts, PVC, polipropileno, tela, acolchado, gofrado, serigrafía UVI, ...… Le ofrecemos el etiquetado textil integral. Es decir, la etiqueta de cartón, la etiqueta codificada, la etiqueta tejida, la etiqueta informativa, el navete y el precinto de algodón. Nuestra larga experiencia y la satisfacción de nuestros clientes avalan nuestro trabajo.


En Impremaspe estem especialitzats en la realització i impressió de tot tipus d’etiquetes de qualitat. La passió, la dedicació, l’equip humà i els mitjans tècnics més innovadors estaran al seu servei des del primer moment fins al lliurament final del producte. Deixi’ns que li assessorem pel que fa a les diferents possibilitats de disseny i impressió, com ara: stamping, flocat, relleu, serigrafia,encunys especials, contraencolat, krafts, PVC, polipropilè, tela,encoixinat, gofrat, serigrafia UVI, ... Li oferim l’etiquetatge tèxtil integral. És a dir, l’etiqueta de cartró, l’etiqueta codificada, l’etiqueta teixida, l’etiqueta informativa, el navete i la cinta de cotó. La nostra llarga experiència i la satisfacció dels nostres clients avalen la nostra feina.


IMPREMASPE, S.L. Pol.Ind. Pla d’en Boet 08302 MATARÓ (Barcelona) Tlf.: 93 799 57 61 - 93 798 85 11 Fax: 93 798 24 54 e-mail: info@impremaspe.com


Impremaspe_25_Aniversario  

Catálogo 25 Aniversario

Impremaspe_25_Aniversario  

Catálogo 25 Aniversario

Advertisement