Page 1


ผ้าป่า ๑๑ ก ค ๒๕๕๗  

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างแท่นแขวนระฆัง (เสาสแตนเลสสูง ๒ เมตร) ทอด ณ วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี วันศุกร...

Advertisement