Page 1

IMPAKT

IMPAKT FESTIVAL GUIDE 2009 14 - 18 OCTOBER 2009 UTRECHT WWW.IMPAKT.NL

ACCELERATED LIVING

FESTIVAL GUIDE


IMPAKT

2 INHOUD / CONTENT

INTRODUCTIE / INTRODUCTION 3

O N T I R

CONTENT INTRODUCTIE / INTRODUCTION

IMPAKT

P03

ACCELERATED LIVING EVENT NIGHTS SPECIAL EVENTS EXHIBITION URBAN SCREENS CONFERENCE IMPAKT ONLINE THINGS TO COME SCREENINGS

P04 P05 P09 P10 P13 P14 P16 P17 P18

IMPAKT INVITES PANORAMA

P22 P24

MEDIATHEEK & INFO KAART VAN UTRECHT / MAP OF UTRECHT COLOFON / COLOPHON SCHEMA / SCHEDULE

P29 P30 P30 P31

IMPAKT FESTIVAL 2009 - ACCELERATED LIVING Van 14 tot en met 18 oktober zal de 20e editie van het Impakt Festival plaatsvinden. Niet geheel toevallig zal deze jubileumuitgave van het festival in het teken staan van de beleving van tijd. In het Accelerated Living programma zal gekeken worden naar hoe we snelheid en tijd ervaren en hoe deze ervaring verandert onder invloed van maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Voor de samenstelling van Accelerated Living heeft Impakt twee gastprogrammeurs uitgenodigd: Stoffel Debuysere (België) en María Palacios Cruz (Spanje). Als festivalcuratoren hebben zij een spannend programma samengesteld waarin het festivalthema vanuit een veelheid aan invalshoeken wordt belicht. Het programma bestaat uit concerten, performances, filmvertoningen, nieuwe media, een conferentie en een tentoonstelling. Een breed scala aan stijlen, genres en benaderingen komt aan bod. Van dubstep tot documentaire en van binnenste buiten gekeerde tijdsdimensies tot 24-uurs performances en razendsnelle filmmontages. Verder een gloednieuwe, speciaal voor het festival geproduceerde digitale opera, actuele internetprojecten en pareltjes uit de geschiedenis van de avantgarde-film. Naast het thematische Accelerated Living is er ook het jaarlijkse Panorama programma waarin een overzicht gegeven wordt van de beste film- en videoproducties uit het internationale tentoonstelling- en festivalcircuit. Vijf dagen lang staat Utrecht in het teken van belangwekkende trends en nieuwe visies binnen onze mediacultuur. Dompel je onder en tank bij.

The 20th edition of the Impakt Festival will take place from October 14 through to October 18. And it is not entirely coincidental that this anniversary edition of the festival focuses on the experience of time. The Accelerated Living programme of the festival explores the ways in which we experience time and speed, and the ways in which our experience changes under the influence of social and technological developments. For the Accelerated Living programme, Impakt invited two guest curators: Stoffel Debuysere (Belgium) and María Palacios Cruz (Spain). As guest curators, they have compiled an exciting programme which throws light on the festival theme from a wide variety of angles. The programme features concerts, performances, screenings, new media, a conference and an exhibition comprising a broad range of styles, genres and approaches to time, from dubstep to documentary, from time dimensions turned inside out to 24-hour performances and double-quick film editing, from a brand new digital opera produced especially for the festival and Internet projects to gems from avantgarde history. Next to the thematic programme of Accelerated Living, the Festival features the annual Panorama programme which provides an overview of cutting edge film and video productions from the international exhibition and festival circuit. For a period of five days, the city of Utrecht will be the centre stage for important trends and new visions within our contemporary media culture. Submerge and refuel.


IMPAKT

4 ACCELERATED LIVING

ACCELERATED LIVING “Time. Time. What is time? Swiss manufacture it. French hoard it. Italians squander it. Americans say it is money. Hindus say it does not exist. Do you know what I say? I say time is a crook.” – O’Hara (Peter Lorre) in ‘Beat the Devil’

INTRODUCTIE

INTRODUCTION

Een eeuw geleden publiceerde Filippo Marinetti zijn veelbesproken ‘Futuristisch Manifest’, waarin hij het enthousiasme beschreef dat gepaard ging met de opkomst van de moderne industriële ritmes, voortgestuwd door een ongebreideld geloof in snelheid en vooruitgang. Recent heeft mediafilosoof Franco Berardi een upgrade van die tekst verspreid, waarin hij afrekent met de eenzijdige interpretaties van de moderne snelheidscultuur en een vurig pleidooi houdt voor meer reflectie en autonomie. “De alomtegenwoordige en eeuwige snelheid”, schrijft hij, “ligt reeds achter ons, op het Internet, zodat we nu op zoek kunnen gaan naar ons eigen ritme”.

One century ago Filippo Marinetti published his controversial ‘Futurist Manifesto’, in which he described the enthusiasm brought about by the arrival of modern industrial rhythms, driven by a total belief in speed and progress. In his recent “upgrade” of the Manifest, media philosopher Franco Berardi rejects unilateral interpretations of modern speed culture, making a plea for more reflection and autonomy. “The omnipresent and eternal speed”, he writes “is already behind us, in the Internet, so we can find our own singular rhythm”.

Onze maatschappij wordt nog steeds gedreven door een onverzadigbare honger naar snelheid, maar de voorbije decennia hebben de revolutie van informatie- en communicatietechnologieën en de uitdijende globalisering onmiskenbaar geleid tot een nieuwe temporele dynamiek, waarbij het belang van connectiviteit en flexibiliteit steeds groter is geworden. Het regime van kloktijd heeft plaatsgemaakt voor een complex weefsel van uiteenlopende ritmes, cycli en tempo’s, die de temporele verbeelding prikkelen als nooit tevoren. Onder de titel “Accelerated Living” werpt het Impakt Festival 2009 een blik op de veranderende noties van tijd en snelheid. Gespreid over vijf dagen komen tal van kunstenaars, filmmakers, muzikanten en denkers aan bod die elk vanuit hun eigen invalshoek reflecteren op de constructie en de intensificatie van tijd en de invloed daarvan op onze perceptie van de realiteit, en van onszelf. De resulterende zoektocht naar een nieuw engagement met tijd wordt belicht in een reeks filmvoorstellingen, lezingen, performances en een tentoonstelling.

IMPAKT

E

EVENT NIGHTS 5

T N V E NIGHTS FESTIVAL OPENING

Woe 14 Okt, 19:00, Theater Kikker, Grote Zaal Wed 14 Oct, 19:00, Theater Kikker, Main Hall

5 days in 50 minutes

Een programma met de hoofdlijnen uit het komende festival. Kunstenaars die later in het festival uitgebreid van zich zullen laten horen, geven op deze openingsavond kort acte de présence en met diverse hoogtepunten komt het festival in vogelvlucht voorbij. A programme sketching the outlines of the upcoming festival. On this opening night, artists featured extensively later on in the festival will give a brief preview and various festival highlights are presented in a nutshell.

Thomas Köner - The Futurist Manifest Woe 14 Okt, 21:00, Theater Kikker, Grote Zaal Wed 14 Oct, 21:00, Theater Kikker, Main Hall

Het werk van mediakunstenaar Thomas Köner laat zich niet onder een enkele noemer vatten. Hij was jarenlang actief als geluidstechnicus, voor hij in de jaren ‘90 met het project Porter Ricks furore maakte in het Europese technolandschap. In filmmaker Jurgen Reble vond hij dan weer een geschikte partner om zijn interesse in de symbiose van visuele en auditieve ervaringen uit te puren. Die verschillende invloedsferen

komen samen in het recente werk van Köner. Naar aanleiding van het festivalthema “Accelerated Living” en de eeuwviering van het ‘Futuristisch Manifest’ heeft hij voor Impakt een “opera digitale” gecomponeerd, die wordt opgevoerd met een geprepareerde piano, een digitaal aangestuurd “noise orchestra” en een zangeres. Het sonisch bezinksel van 100 jaar industrialisatie en acceleratie wordt gecondenseerd in een multidimensionale audiovisuele ruimte, waarin beeld en geluid interageren alsof “tijd en ruimte gisteren zijn gestorven.” Een Impakt productie The work of media artist Thomas Köner cannot be easily categorised. For years he was active as a sound engineer, before his project Porter Ricks caused a stir in the European techno landscape. In filmmaker Jurgen Reble he found the perfect collaborator to pursue his interest in the symbiosis of visual and auditive experiences. All these different influences come together in Köner’s recent work. At the occasion of the festival theme of “Accelerated Living” and the hundredth anniversary of the Futurist Manifest, he has composed an “opera digitale” for Impakt, which will be performed with a prepared piano, a digital ”noise orchestra” and a singer. The sonic sediments of one hundred years of industrialisation and acceleration will be condensed in a multidimensional audiovisual space, where image and sound interact as if “time and space died yesterday”. An Impakt production

Our society is still driven by an insatiable hunger for speed, but during the past decades, the spread of globalisation and the revolution of information and communication technologies have unmistakably led to a new temporal dynamics, emphasizing the increasing importance of connectivity and flexibility. The tyranny of clock time has given way to a complex web of diverging rhythms, cycles and tempos, which stimulate the temporal imagination as never before. Under the title “Accelerated Living”, the Impakt Festival 2009 focuses on changing notions of time and speed today. During a period of five days, a number of artists, filmmakers, musicians and thinkers will share their views on the construction and intensification of time, and its influence on our perception of reality, and by extension thereof, of ourselves. The resulting search for a new engagement with time will be explored in a range of screenings, lectures, performances and an exhibition.

Thomas Köner Vecna Vatra - Usce, Beograd, 2007


IMPAKT

6 EVENT NIGHTS

IMPAKT

EVENT NIGHTS 7 1:45 The Bug + Flow Dan

SPEED TRIBES

Vrij 16 Okt, 23:30, Tivoli de Helling Fri 16 Oct, 23:30, Tivoli de Helling 15/12 euro

23:45 Mount Kimbie + James Blake

De explosie van de breakbeatcultuur heeft geleid tot een waaier van klankexperimenten en kruisbestuivingen, waar af en toe een fris geluid uit opborrelt. Een van die verrassingen staat op naam van Mount Kimbie, een Londens duo dat dubstep injecteert met een melancholische popsensibiliteit en hybride beats. Live worden ze bijgestaan door vocalist James Blake. The explosion of breakbeat culture has provoked a plethora of sound experiments and cross-overs from which a fresh sound emerges from time to time. One of these surprises is London duo Mount Kimbie who inject melancholic pop sensibility and hybrid beats into dubstep. They are joined live by vocalist James Blake.

Achter The Bug gaat Kevin Martin schuil, die sinds de jaren ’90 het schemergebied tussen industrial, dub en breakbeat afschuimt. The Bug is een persoonlijke exploratie van bass culture, met een sound die hij zelf omschrijft als “warped ragga meets heavy electronic dub”. Te gast is MC Flowdan, een van de spilfiguren in de Oost-Londense grime scene. The man behind The Bug is Kevin Martin, who has been reinterpreting industrial, dub and breakbeat since the 1990s. The Bug is a personal exploration of bass culture, with a sound self-described as “warped ragga meets heavy electronic dub”. MC Flowdan, a key figure of East London’s grime scene, will accompany The Bug as guest artist.

2:45 Kode9

0:30 Cooly G Guy Sherwin Soundtrack, 2000

DOPES TO INFINITY

bodily trauma and cultural displacement. It will be accompanied by a live soundtrack from composer Joel Stern, merging music concrète, art brut and noise.

21:00 Guy Sherwin

22:30 Core of the Coalman

Don 15 Okt, 21:00, Theater Kikker, Grote Zaal Thu 15 Oct, 21:00, Theater Kikker, Main Hall 10/9 euro Guy Sherwin geldt als een sleutelfiguur in de Britse avantgarde cinema. Met zijn films, installaties en performances exploreert hij de basiselementen van cinema: licht en tijd. Sinds eind jaren ’70 werkt hij aan een reeks studies waarin hij focust op de illusie van beweging en stilstand die optreedt bij het treinreizen. Een combinatie van deze “train films” wordt opgevoerd in een ‘expanded cinema’ performance. A key figure in British avantgarde cinema, Guy Sherwin pushes the limits of cinema with his films, installation works and performances, in which he explores film’s fundamental properties: light and time. Since the 1970s he has been working on a series of studies on the illusion of movement and stasis experienced during train travel. For Impakt, he will present a selection of his “train films” in the form of an expanded film performance.

21:45 Dirk de Bruyn + Joel Stern

Filmmaker en mediakunstenaar Dirk de Bruyn verkent in zijn werk onder andere de desoriënterende en traumatische ervaring van een door media verzadigde omgeving. Met zijn performance ‘LanterNfanten’ creëert hij met behulp van drie filmprojectoren een immersieve ruimte waarin tijd wordt samengeperst en verstoord, als een persoonlijk onderzoek naar lichamelijk trauma en culturele onthechting. Componist Joel Stern zorgt met een mix van music concrète, art brut en free noise voor een passende soundtrack. In his work, filmmaker and media artist Dirk de Bruyn deals with the disorientating and traumatic experience of mediasaturated environments. His performance ‘LanterNfanten’ for three projectors creates an absorbing space where time is disturbed and compressed as a kind of personal research on

Core of the Coalman is een van de alter ego’s van componist en beeldend kunstenaar Jorge Boehringer, die zich ophoudt in het muzikale niemandsland tussen power electronics, noise en hedendaagse klassieke muziek. Met behulp van viool, stem en electronica construeert hij sonische architecturen die balanceren op de rand tussen chaos en orde. Core of the Coalman is one of the alter egos of composer and visual artist Jorge Boehringer, a project in the musical no man’s land between power electronics, noise and contemporary classical music. With violin, his voice and electronics he builds sonic architectures hovering on the edge between chaos and order.

Kode9

Steve Goodman aka Kode9 heeft zich de voorbije jaren opgewerkt tot een van de voornaamste bezielers van de hedendaagse elektronische muziekcultuur. Als muziekproducent, theoreticus en eigenaar van het toonaangevende Hyperdub label blijft hij hardnekkig woelen in het sonisch weefsel van de stad, dooraderd met ontelbare krachtvelden en ritmes. In recent years Steve Goodman aka Kode9 has established himself as one of the most influential names in contemporary electronic music culture. A music producer, theorist and the owner of the celebrated Hyperdub label, he obstinately continues to explore the big city’s sonic fabric, its energy fields and rhythms.

23:15 Bruce McClure

De filmprojector is niet enkel een bron van licht, maar ook van klank. Niemand begrijpt dit beter dan Bruce McClure, die met zijn immersieve multi-projector performances een puur zintuiglijk spel van pulserende ritmes en schaduwen opwekt, voorbij de grenzen van cinematografische tijd en ruimte. Voor Impakt heeft hij een unieke twee uur durende performance uitgedacht, die garant staat voor een hypnotische, overrompelende ervaring. A film projector is not only a source of light but also of sound. Nobody understands this better than Bruce McClure who with his immersive performances for multiple projectors creates a pure sensory game of pulsating rhythms and shadows, well beyond the borders of cinematographic time and space. For Impakt he has prepared a unique two-hour performance, which is sure to provide a hypnotic and overwhelming experience.

Cooly G

Deze protégé van het Hyperdub label heeft het afgelopen jaar voor behoorlijk wat deining gezorgd in de zogenaamde “UK funky” scene. Niet onterecht: met haar pikant maar aanstekelijk mengsel van deep house en dubstep, gekruid met bitterzoete vocals en subtiele vleugjes acid en hardcore heeft ze zonder twijfel een frisse wind doen opsteken in de Britse clubcultuur. This protégé of the cutting edge Hyperdub label drew the attention of the so called « UK funky » scene last year. It’s not surprising: her spicy but contagious mixture of deep house and dubstep, seasoned with bitter sweet vocals and subtle touches of acid and hardcore is, without a doubt, a fresh wind in the British club culture.

4:15 Sonido del Principe (Generation Bass)

Dit is het nieuwe alter ego van bass heavy muzieketnograaf Vincent Koreman, die de focus van deze nacht verlegt richting de ruwe beats uit de achterbuurten van het zuidelijk halfrond. This is the new incarnation of bass heavy music ethnographer Vincent Koreman, who will shift this night’s focus to the raw beats and rhythms coming from the slums of the Southern hemisphere.


IMPAKT

8 EVENT NIGHTS ECSTATIC MUTATIONS

Zat 17 Okt, 21:00, Theater Kikker, Grote Zaal Sat 17 Oct, 21:00, Theater Kikker, Main Hall 10/9 euro

21:00 Thomas Brinkmann

Brinkmann is een van de boegbeelden van de “minimale techno” beweging, die in de jaren ‘90 een onuitwisbare stempel drukte op de hedendaagse muziek. Zijn fascinatie voor ritmische structuren is gegroeid uit zijn achtergrond als drummer en een opleiding in de beeldende kunsten, waarbij hij zich liet inspireren door het reductieprincipe van het minimalisme. Voor de gelegenheid creëert hij met behulp van acht draaitafels, een reeks vinylplaten en een mes een live geïmproviseerde “klick” performance. Na aanvang van de performance sluiten de deuren. Op tijd zijn is de boodschap! Thomas Brinkmann is one of the foremost figures of the minimal techno movement, which has influenced contemporary music production since the 1990s. His fascination for rhythmic structures finds its roots in his background as a drummer and his training as a visual artist, and most particularly in the influence of Minimalism’s principle of reduction. In Utrecht he will present for the first time a completely improvised « klick » performance using eight turntables, a series of vinyl records and a knife. No entrance after doors close during this performance. Be on time!

22:15 Arnold Dreyblatt Ensemble

De muzikale zoektocht van Dreyblatt, een leerling van de eerste generatie van New Yorkse minimalische componisten, wordt gedreven door een drang naar ritmische complexiteit, gebaseerd op resonantie en vibratie. Recent heeft hij een nieuw ensemble rond zich verzameld, bestaande uit Jörg Hiller, Joachim Schutz en Robin Hayward. Impakt biedt een zeldzame kans om dit viertal aan het werk te zien. The musical quest of Dreyblatt, a student of the first generation of New York minimalist composers, is driven by an inclination for rhythmic complexity built on resonance and vibration. He has recently brought together an ensemble with Jörg Hiller, Joachim Schutz and Robin Hayward, who will offer a rare and must-see concert during Impakt.

23:30 Oren Ambarchi + Robbie Avenaim

In zijn werk gebruikt Oren Ambarchi de electro-akoestische transformatie van de gitaar als een laboratorium voor tonaal onderzoek. Het resulteert in een abstracte, fragiele geluidswereld die voortdurend de grenzen van tijd en ruimte aftast. Hij wordt hier herenigd met één van zijn jeugdvrienden, percussionist Robbie Avenaim, die met behulp van gemodificeerde en gemotoriseerde drums de uithoeken van het geluidsspectrum exploreert. Oren Ambarchi uses the electro-acoustic transformation of his guitar as a laboratory for tonal research. The result is an abstract and fragile world of sound that continuously searches the borders of time and space. He will be reunited with his longtime friend and percussionist Robbie Avenaim, who explores the limits of the sound spectrum using modified and motorised drums.

IMPAKT

SPECIAL EVENTS 9

SPEC IAL EVENTS Leif Inge - 9 Beet Stretch

Vrij 16 Okt, 21:00 tot Zat 17 Okt, 21:00, Werfkelder Fri 16 Oct, 21:00 till Sat 17 Oct, 21:00, Wharf Cellar gratis/free Er zijn weinig muzikale werken die zo tot de verbeelding spreken als de 9e Symfonie van Beethoven. Haast iedereen in het westelijk halfrond kan de melodieën meeneuriën, maar toch heeft deze klassieke compositie nog niet al zijn geheimen prijsgegeven. Dat bewijst de Noorse kunstenaar Leif Inge die, door het stuk digitaal uit te rekken tot een duurtijd van 24 uur, ongekende en ongehoorde dimensies ontsluiert. De marathonvoorstelling staat garant voor een bijzondere tijdsbeleving. In de woorden van een bezoeker: “I thought I was a fly trapped in honey”. There are few musical works that speak to the imagination as does Beethoven’s 9th Symphony. But although almost everyone in the Western world can easily hum its melody, this classic composition has not yet given away all its secrets. This is demonstrated by Norwegian artist Leif Inge by digitally stretching out the piece to a length of 24 hours, unveiling its unknown and unheard dimensions. A marathon performance which is sure to provide a peculiar perception of time. In the words of a participant : “I thought I was a fly trapped in honey.”

Carole Robinson and Bruno Martinez. The result is a versatile and volatile sound world, which continuously balances on the verge of perception.

Eliane Radigue

Eliane Radigue - Naldjorlak I, II, III

Zon 18 Okt, 15:00 tot 18:00, Theater Kikker, Grote Zaal Sun 18 Oct, 15:00 till 18:00, Theater Kikker, Main Hall 7/6 euro

Robbie Avenaim

Het werk van de Franse componiste Eliane Radigue is in de eerste plaats een exploratie van de fenomenologische realiteit van klank: het samensmelten van materie, vibratie en resonantie die ultiem onze geluidservaring bepaalt. In de jaren ‘50 begon ze te experimenteren met elektronische feedback, voor ze zich toelegde op de analoge ARP synthesizer. Sinds 2004 componeert ze enkel nog voor akoestische instrumenten. ‘Naldjorlak I’, waarin de verborgen, complexe sonoriteit van de cello wordt ontgonnen, kwam tot stand in nauwe samenwerking met de befaamde cellist Charles Curtis. Voor de daaropvolgende delen werd de hulp ingeroepen van blazers Carole Robinson en Bruno Martinez. Het resultaat is een veelzijdige en onstabiele klankwereld, voortdurend balancerend op de rand van perceptie. The work of French composer Eliane Radigue is first and foremost an exploration of the phenomenological reality of sound: the combination of matter, vibration and resonance which ultimately determines our experience of sound. She began to experiment with electronic feedback in the 1950s, before discovering her medium of choice, the analogue ARP synthesizer. Since 2004 she has composed exclusively for acoustic instruments. ‘Naldjorlak I’, in which the hidden, complex sonority of the cello is fathomed, was developed as a collaboration with renowned cellist Charles Curtis. For the following parts, she required the participation of basset-horn players

Charles Curtis


10 EXHIBITION

EXHIBITIO N

IMPAKT

“All will be now. Dreams are too fast. You are the first. We are the last. No sequence to follow. No fear of tomorrow. Kiss of neverness. Life of timelessness. We’ll break the speed of change. We’ll tame eternity.” – The Pop group, ‘We Are Time’

IMPAKT 24 hours on the axis of the world. For one whole day he did not move along with Earth, but let the planet rotate around him. This almost Copernican inversion is both absurd and poetic, grotesque and moving. A tiny figure in the middle of a white icy plane, in a solitary fight against the tyranny of calendar calculations and the ticking of the clock.

Julieta Aranda - You Had No Ninth of May! Various materials. Dimensions variable 2008

EXHIBITION 11 zijn “tweelingparadox”, een gedachte-experiment gerelateerd aan de speciale relativiteitstheorie dat demonstreert hoe een lid van een tweeling na een ruimtereis jonger blijkt te zijn dan zijn broer. De installatieruimte wordt een isolatiecel waarin we onze conventionele notie van tijd kunnen loslaten. A light installation that compresses an entire day (24h) into 2.5 minutes: the experience of a day passing as if we were in a space rocket travelling away from Earth at a velocity of 299,782 (only 10 km/sec slower than the speed of light). A homage to Albert Einstein and his “twins paradox”, a thought experiment in special relativity involving a couple of twins that demonstrates that if one of them set out on a journey into space and back, they would no longer be the same age, and yet neither would be younger. The installation becomes an isolation cell where we let go of our conventional sense of time.

Jonas Dahlberg - Three Rooms

3 channel video installation on 46 inch monitors 2008

Julieta Aranda You Had No Ninth of May!

WE ARE TIME

14-18 Okt, AAMU, Flatland Gallery, Academiegalerie 14-18 Oct, AAMU, Flatland Gallery, Academiegalerie Het verstrijken van tijd is iets waar we ons intiem vertrouwd mee voelen, maar tegelijk blijft het ons steeds ontglippen. St. Augustinus wist die spanning talloze eeuwen geleden al te vatten: “Wat is tijd? Als niemand ernaar vraagt, weet ik het; als ik het aan iemand wil uitleggen, weet ik het niet.“ Het invoeren van de kloktijd bood enigszins een uitweg: tijd werd gerationaliseerd, afgestemd op de ritmes van de voortschrijdende industrialisatie. Die transformatie – symbolisch volbracht met de invoering van de standaardtijd en de verdeling van de wereld in tijdzones – resoneerde tot diep in onze sociale en culturele levens. Het gevoelsmatige begrip van tijd verschoof naar een rigide, lineaire en numerieke logica, die zich geleidelijk aan heeft vastgezet in ons onderbewustzijn. De komst van ICT en globalisering heeft echter wonden geslagen in die eenzijdige en moeizame relatie. Ironisch genoeg is het de opmars van de computermaatschappij – de voornaamste bron van de hedendaagse acceleraties – die nieuwe perspectieven op de rol en het potentieel van tijd mogelijk maakt. Deze tentoonstelling neemt die openheid als uitgangspunt en presenteert een reeks werken die, elk op hun manier, streven naar een zeker tijdsbewustzijn. Verschillende dimensies van tijd, zowel sociale als natuurlijke, objectieve als subjectieve, worden ontvouwd, vervormd en gecombineerd, op zoek naar nieuwe vormen van tijdsbeleving en -verbeelding. The passing of time is something we feel intimately familiar with, and yet it continuously slips away from us. Centuries ago, St. Augustine already caught this tension in words: “What is Time? If nobody asks me, I know; but if I were desirous to explain it to one that should ask me, plainly I know not.” The invention of clock time provided a partial solution: time was rationalised, adjusted to the rhythms of growing industrialisation. This transformation – symbolically completed with the introduction of standard time and the division of

(Moebius stripe), 2006

the world into time zones – resonated deeply in our social and cultural lives. The experience-based understanding of time was replaced by a rigid, linear and numerical logic which has gradually become embedded in our subconscious. The arrival of ICT and globalisation has pierced this unilateral and troublesome relationship. Ironically enough, the dawning of the computer age – the main source of today’s acceleration – has allowed for new perspectives on the role and potential of time. This exhibition takes that openness as a starting point and presents a series of works which each in their own way strive for a particular time awareness. Different dimensions of time, both social and natural, objective and subjective, are unfolded, deformed and combined, in search for new forms of perception and imagination of time.

ACADEMIEGALERIE Guido van der Werve - Nummer negen. The day I didn’t turn with the world Timelapse photography, single channel HD video 2007

Wat gebeurt er als je er een dag tussenuit gaat en weigert om met de wereld mee te draaien? Een dag zonder beweging, actie of gevolg, zou je denken. Van der Werve nam deze vraag letterlijk op en vertrok richting Noordpool, waar hij 24 uur lang verbleef op de as van de wereld. Gedurende een hele dag bewoog hij niet mee met de Aarde, maar liet hij de planeet rond hem roteren. Deze haast Copernicaanse wending is al even absurd als poëtisch, zowel grotesk als pakkend. Een kleine figuur op een witte ijsvlakte, in een eenzaam gevecht tegen de tirannie van de afgemeten kalender en de tikkende klok. What happens when you take a day off, refusing to turn along with the world? One may think that such a day void of any motion and action has no consequences. Van der Werve took this question literally and left for the North Pole, where he spent

In haar werk suggereert Julieta Aranda afwijkende noties van tijdservaring, als alternatief voor de rigiditeit waarmee tijd wordt geconstrueerd en gekwantificeerd. De inspiratiebron voor deze installatie is de ‘International Date Line’ (IDL), een imaginaire lijn op de wereldbol die de scheiding aangeeft tussen twee opeenvolgende kalenderdagen. Alhoewel de precieze locatie van de IDL door geen enkel internationaal akkoord is vastgelegd, wordt het meestal gesitueerd op 180° longitude van de nulmeridiaan. Deze lijn doorkruist echter de Kiribati eilandengroep in Oceanië, wat voor een vreemde afwijking zorgt in het gangbare continuüm van tijd en ruimte. The work of Julieta Aranda challenges conventional notions of temporal experience, proposing alternatives to the rigidity with which time is conceived and measured. The primary source of inspiration for this installation is the International Date Line (IDL), an imaginary line on the globe that separates two consecutive calendar days, establishing the boundary between today and tomorrow. Although the precise location of IDL is not fixed by any international agreement, it is commonly identified as being 180° longitude from the Greenwich Meridian. The line crosses the Kiribati archipelago in the South Pacific, causing an aberration in our assumed timespace continuum.

FLATLAND GALLERY Vadim Fishkin - A Speedy Day

Electronic clock, light installation, room construction 2003-2009 Een lichtinstallatie die een dag (24u) compresseert in 2.5 minuten: we ervaren het vervlieden van een dag alsof we ons op een ruimteschip zouden bevinden die aan een snelheid van 299,782 km/sec (10 km/sec minder dan de lichtsnelheid) wegvliegt van de aarde. Een hommage aan Albert Einstein en

Jonas Dahlberg Three Rooms, 2008

Drie schermen tonen drie verschillende kamers, voorzien van alledaagse huisraad. Over een tijdspanne van 26 minuten lossen de objecten op in het ijle, tot er slechts lege ruimtes resten, stille bakens van licht en schaduw. De tijd lijkt zich tegelijk tergend traag en onvatbaar snel te ontvouwen: het graduele proces van verval lijkt zich trager te voltrekken dan de snelheid die we normaliter associëren met beweging en destructie, maar we ervaren het ook als een versnelling van de biologische of geologische tijd, als een natuurlijke kracht die onverbiddelijk leidt tot de erosie en teloorgang van alle vorm. Wat blijft is een troosteloosheid voorbij alle subjectiviteit. Three different rooms (living room, dining room and bedroom) with similar everyday furniture are shown on three screens. During the course of 26 minutes the objects in the rooms dissolve, leaving only the lighting and the bare space. Time seems to unfold at a pace that is both slow and infinitely fast: the gradual process of disappearance takes place at a slower rate than we normally associate with movement and destruction, but we also experience it as an acceleration of biological and geological time. We feel the natural force that inevitably leads towards the erosion and dissolution of all forms. What remains is a desolation beyond subjectivity.


IMPAKT

12 EXHIBITION AAMU Glenn Kaino - Quarter Mile

3 channel video installation on 50 inch monitors 2007

natural cycle of Earth’s rotation and the temporality of film medium, resulting in a meditation on the complexity of our experience of time.

Thomson & Craighead - Horizon Video installation, Internet connection 2008

IMPAKT

U

URBAN SCREENS 13

R N C BA S EENS

R

Glenn Kaino Quarter Mile, 2007

De meest recente installatie in Glenn Kaino’s ‘Time Machines’ reeks is een cinematografische triptiek die de reis weergeeft van drie personages die elk in hun eigen omgeving een fysieke afstand van ¼ mijl (=400 meter) afleggen: jazzmuzikant Olu Dara, strandvolleyspeler Sinjin Smith en Formula D racer Kenji Yamanaka. De sequenties worden gesynchroniseerd zodat ze allemaal dezelfde tijd doorlopen, ondanks hun oorspronkelijke snelheid. De acties worden verschillende keren herhaald, telkens op een ander ritme. In essentie is de beweging van elk subject gebonden aan de prestaties van de anderen, wat een nieuw perspectief geeft op onze relatie met tijd, afstand en snelheid. The most recent installation in Glenn Kaino’s ‘Time Machines’ series is a cinematographic triptych displaying the journey of three characters each travelling the distance of a quarter mile (=400 metres) in their own environment: jazz musician Olu Dara, beach volleyball player Sinjin Smith and Formula D racer Kenji Yamanaka. The sequences are synchronized so they all take the same time, in spite of their original speed. Every action is repeated several times, always at a different rhythm. The movement of each character is essentially bound to the performances of the other two, challenging our relationship to time, distance and speed.

Guy Sherwin - Clock Screen

16 mm projector, film loop, clock, paper screen 2007-2009 Een time-lapse film met beelden van het voorbijtrekkende zonlicht wordt geprojecteerd op een klein scherm dat is opgehangen aan de wijzers van een klok. De lichtinval verandert voorturend van vorm onder invloed van de rotaties van de aarde en het scherm. Er ontstaat een onverwachte dynamiek tussen de abstracte, sociaal geconstrueerde tijd van de klok, de natuurlijke cyclus van de aardse omwenteling en de temporaliteit van het filmmedium, resulterend in een meditatie op de complexiteit van onze tijdservaring. A time-lapse film with images of the shifting sunlight is projected onto a small rotating screen attached to the hand of a clock. The shaft of sunlight changes its shape as a result of Earth and screen revolving. It creates an unexpected dynamics between the abstract, socially constructed clock-time, the

Thomson & Craighead

Thorsten Fleisch

Horizon, 2008

Dromosphere, 2009

Een narratieve klok opgebouwd uit beelden die in realtime worden onttrokken aan verschillende webcams uit iedere tijdszone rond de wereld. Het resultaat is een continu veranderende matrix van beelden die kunnen gelezen worden als een reeks filmische storyboards, maar ook als een karakteristieke elektronische zonnewijzer. De installatie wijst op de spanning tussen het globale tijdsregime dat heerst op het Internet en de lokale tijd. Ondanks pogingen om een online tijdsstandaard in te voeren, kunnen de natuurlijke en culturele tijdsverschillen niet worden genegeerd. A narrative clock made out of images extracted in real time from webcams found in every time zone around the world. The result is a constantly changing array of images that read like a series of movie storyboards, but also as an idiosyncratic electronic sundial. This installation pinpoints the tension between local time and the Internet’s global time regime. In spite of the attempts to introduce an online standard time, natural and cultural time differences cannot be ignored.

Mark Formanek & Datenstrudel Standard Time

Thorsten Fleisch - Dromosphere

Theater Kikker Single channel HD video 2007

Stadshuis City Hall Single channel HD video 2009

Een opname van een performance waarbij 70 arbeiders een houten replica van een “digitale” klok van 4 x 12 m construeren die de “reële” tijd aangeeft: een werkzaamheid die 1611 aanpassingen vergt in een periode van 24 uur. De installatie biedt een ironisch commentaar op het spanningsveld tussen arbeid, technologie en temporaliteit. Bestaat er een betere manier om tijd te verspillen dan het markeren van zijn voorbijgaan? The recording of a performance in which 70 workers assemble and reassemble a 4 x 12 m wooden replica of a “digital” clock that displays the “real” time: a task that involves 1611 changes over a 24-hour period. This installation offers an ironic comment on the tension between labour, technology and temporality. What better way to waste time than by marking its passage?

Een onderzoek naar de representatie van de vierde dimensie – de ruimte-tijd die Albert Einstein beschreef in zijn speciale relativiteitstheorie – leidde tot de creatie van een audiovisuele snelheidssculptuur. Met behulp van een schaalmodel van een sportwagen en een dolly, gesynchroniseerd met de sluiter van een HD camera, produceerde Fleisch een treffende visualisatie van het snelheidsfenomeen, met een knipoog naar Paul Virilio en Jeremy Clarkson. A research on the representation of four dimensional spacetime – described by Albert Einstein in his theory of special relativity – led to the making of this audiovisual sculpture of speed. Using a scale model of a sports car and a dolly synchronised to the shutter of the camera, Fleisch has produced a capturing visualisation of the phenomenon of speed, with playful references to Paul Virilio and Jeremy Clarkson.


IMPAKT

14 CONFERENCE

C

N E E C F N RE

O

“In the sun that is young once only Time let me play and be Golden in the mercy of his mean” – Dylan Thomas, ‘Fern Hill’

CONFERENCE

Don 15 Okt, 10:00-18:30, Filmtheater ’t Hoogt, Zaal 1 Thu 15 Oct, 10:00-18:30, Film Theater ’t Hoogt, Hall 1 gratis/free Gelieve vooraf te registreren via rsvp@impakt.nl (vermeld naam + contactgegevens). Lunch en koffie zullen ter plaatse beschikbaar zijn. Please register your attendance beforehand through rsvp@impakt.nl (indicate your full name and contact details). Lunch and coffee will be available at the venue. Hedendaagse wetenschap en technologie hebben een begrip van tijd mogelijk gemaakt die weliswaar nog gefundeerd is op kloktijd, maar dit evengoed hebben opgeblazen in ontelbare verschillende tijdsfracties en snelheden die het menselijke begrip te boven gaan. We bevinden ons in verschillende tijdszones tegelijk, voortgestuwd door een variëteit van interne en externe tijdsmechanismes en talloze ritmes, die continu verbintenissen aangaan, samenvallen, in elkaar opgaan en uit elkaar drijven. Hoe kunnen we vat krijgen op de temporele complexiteit die ons omgeeft en indringt? Wat voor ecologieën van tijd en snelheid hebben zich onder invloed van nieuwe technologieën gevormd en wat is de impact op ons lichaam en onze zintuigen? Deze conferentie brengt een aantal internationale denkers samen die nieuwe perspectieven bieden op onze hedendaagse ervaring van tijd en snelheid. Contemporary science and technology have made possible a temporality which -although still based upon clock time- has exploded into countless different time fractions and speeds beyond human comprehension. Today we seem to live in several time zones at the same time, propelled by a variety of internal and external time mechanisms and innumerable rhythms which continuously vibrate, resonate, connect, oscillate and disconnect. How to grasp the temporal complexity that surrounds and occupies us? What sort of ecologies of time and speed have we developed under the influence of new technologies and what is their impact on our body and senses? This conference brings together a number of international thinkers who offer new perspectives on our contemporary experience of time and speed.

10:00 Introductie Ann-Sophie Lehmann 10:15 John Tomlinson (UK) is Professor Culturele

Sociologie en Directeur van het Instituut voor Culturele Analyse in Nottingham (ICAn). Hij publiceerde verschillende boeken over thema’s zoals globalisering, cosmopolitisering en culturele moderniteit. Zijn recente publicatie The Culture of Speed: The Coming of Immediacy (2007) exploreert de plaats van snelheid binnen de hedendaagse mediacultuur. John Tomlinson (UK) is Professor of Cultural Sociology and Director of the Institute for Cultural Analysis, Nottingham (ICAn). He has published a number of books on the themes of globalisation, cosmopolitanism and cultural modernity. His most recent publication The Culture of Speed: The Coming of Immediacy (2007) explores the position of speed within modern media culture.

11:00 Mike Crang (UK) is verbonden aan de Universiteit

van Durham, waar hij zich vooral toelegt op het domein van de culturele geografie. Onderzoeksthema’s zijn de verhouding tussen het sociale geheugen en identiteit en de relaties tussen ruimte en tijd. Mike Crang (UK) is Lecturer in cultural geography at Durham University. His research is concerned with social identity and perception of space, as well as the transformation of space and time caused by electronic technologies.

11:45 Carmen Leccardi (IT) is Professor Culturele Sociologie aan de Universiteit van Milaan-Biocca. Haar onderzoeksdomeinen zijn de sociologische studie van tijd, jeugdcultuur en gender. Recent publiceerde ze Sociologie del tempo. Soggetti e tempo nella ‘società dell’accelerazione’ (Sociologie van Tijd. Subjecten en tijd in de ‘versnellingsmaatschappij’, 2009) Carmen Leccardi (IT) is a Professor of Cultural Sociology at the University of Milan-Bicocca. She has conducted extensive sociological research on the subjects of time, youth cultures and gender. Recent publications include Sociologie del tempo. Soggetti e tempo nella ‘società dell’accelerazione’ (Sociologies of Time. Subjects and time in the ‘acceleration society’, 2009).

IMPAKT 12:30 Lunch 13:30 Steve Goodman (UK) leidt de masteropleiding

‘Sonic Culture’ en doceert muziekcultuur aan de School of Humanities & Social Sciences, Universiteit van Oost-Londen. Hij werkt momenteel aan Sonic Warfare, een theoretisch onderzoek van de intersectie tussen oorlog en klankcultuur. Steve Goodman (UK) teaches music culture at the School of Humanities & Social Sciences, University of East London. He runs the master “Sonic Culture” and is now working on Sonic Warfare, a theoretical research on the intersection between war and sound culture.

14:15 Stamatia Portanova (IT) behaalde haar doc-

toraat in het domein van ‘Digitale Cultuur’ aan de Universiteit van Oost-Londen en is verbonden aan het departement ‘Engelse taal en literatuur’ aan de Universiteit van Napels “L’Orientale”. Momenteel legt ze de laatste hand aan een monografie over de relatie tussen choreografie, wetenschap en filosofie. Stamatia Portanova (IT) received her PhD in Digital Cultures from the East London University, and is now a Honorary Fellow in English Language and Literature at the University of Naples “L’Orientale”. She is working at the preparation of a monograph on the relationship between choreography, science and philosophy.

15:00 Dirk de Bruyn (NL/AUS) doceert animatie en

digitale cultuur aan de Deakin Universiteit in Melbourne. De voorbije decennia produceerde hij talloze films, video’s en performances. Zijn recent onderzoek focust op het functioneren van geheugensystemen en perceptuele strategieën in een toestand van sensorische exces. Dirk de Bruyn (NL/AUS) teaches animation and digital culture at Deakin University in Melbourne. Over the past decades he has produced a number of films, videos and performances. His recent research focuses on the functioning of memory systems and perception strategies in situations of sensorial excess.

CONFERENCE 15 and Technology (2006) onderzoekt artistieke reacties op de toenemende snelheid van technologische ontwikkelingen en verrichtingen. Charlie Gere (UK) teaches New Media Research at the Institute for Cultural Research, Lancaster University and is Chair of the ‘Computers and the History of Art’ (CHArt) Group. His book Art, Time and Technology (2006) explores artistic responses to the increasing speed of technological development.

17:30 Jon Thomson en Alison Craighead (UK)

werken sinds het begin van de jaren ’90 samen aan een eigenzinnig oeuvre, gesitueerd in de schemerzone tussen beeldende kunst en online media. Het gros van hun werk onderzoekt de invloed van nieuwe technologieën op onze ervaring van tijd en de perceptie van de wereld rond ons heen. Jon Thomson and Alison Craighead (UK) have been collaborating since the beginning of the 1990s on an idiosyncratic oeuvre, situated in the twilight zone between visual art and online media. Most of their work explores the influence of new technologies on our experience of time and the perception of the world around us.

18:00 Glenn Kaino (USA) is niet voor één gat te vangen. Ex-creatief directeur van Napster, grondlegger van ueber. com, stichter van de Deep River Gallery in L.A., beeldend kunstenaar…: net als Andy Warhol overbrugt hij moeiteloos de grens tussen kunst en entertainment, daarbij gebruik makend van een veelheid van media en culturele referenties. Glenn Kaino (USA) is not easy to pin down. A former creative director for Napster, mastermind of ueber.com, co-founder of the Deep River Gallery in Los Angeles, visual artist... Much like Andy Warhol, he effortlessly crosses the borders between art and entertainment, using a variety of media and cultural references.

15:45 Coffee break 16:00 Sybille Lammes (NL) is assistent professor aan het Departement Media- en Cultuurwetenschappen, Universiteit van Utrecht. Haar interesse gaat uit naar SF film, games en digitale cartografie. Recente onderzoeksprojecten focussen op de functie van games als culturele ruimtes en de impact van digitale kaarten op de betekenis van media en cartografie. Sybille Lammes (NL) is Assistant Professor at the Department of Media and Culture Studies, Faculty of Humanities, Utrecht University. Her field of interest encompasses SF film, games and digital cartography. In recent years, her research has focused on the function of computer games as cultural spaces and the impact of digital maps on the meaning of media and cartography. 16:45 Charlie Gere (UK) doceert New Media Research aan het Institute for Cultural Research, Universiteit van Lancaster, en is voorzitter van het ‘Computers and the History of Art’ (CHArt) genootschap. Zijn boek Art, Time

In samenwerking met de Master Nieuwe Media & Digitale Cultuur, Departement Media- en Cultuurwetenschappen, Universiteit Utrecht. Introductie: Ann-Sophie Lehmann (Universiteit Utrecht). Moderatie: Klaas Kuitenbrouwer (Virtueel Platform, Amsterdam) en Mirko Tobias Schaefer (Universiteit Utrecht). In collaboration with the MA New Media & Digital Culture, Department of Media and Culture Studies, Utrecht University. Introduction: Ann-Sophie Lehmann (Utrecht University). Moderation: Klaas Kuitenbrouwer (Virtual Platform, Amsterdam) and Mirko Tobias Schaefer (Utrecht University).


IMPAKT

16 IMPAKT ONLINE

I

A K P

M

IMPAKT ONLINE

L N E N I T

Vrij 16 Okt, 19:00, Theater Kikker, Grote Zaal Fri 16 Oct, 19:00, Theater Kikker, Main Hall gratis/free In deze talkshow presenteren Impakt Online kunstenaars het werk dat zij voor de programma’s It’s About Time en The Slow Web hebben ontwikkeld. Met de introductie van het World Wide Web leek de wereld te versnellen. Plaats en tijd deden er niet meer toe: de wereld was door cyberspace bevrijd van traagheid en tijdszones. De ideeën van snelheid en dynamiek zijn nooit verdwenen. Nieuwe applicaties lijken altijd in hun ‘beta’-fase te zijn. En op blogs en sociale netwerken wordt voortdurend gestreefd naar frisse profielen en verse berichten. In ‘The Slow Web’ wordt de snelheid van het Web weer vertraagd en de specifieke mogelijkheden ervan herontdekt, vergelijkbaar met de Slow Food beweging. In het ‘It’s About Time’ programma heeft Impakt Online kunstenaars gevraagd om projecten te ontwikkelen die reflecteren op die de nieuwe noties van tijd op het internet. Curator van Impakt Online is Sabine Niederer. Alle projecten staan online op: www.impakt.nl/online. In this talkshow, artists from the last two Impakt Online programs The Slow Web and It’s About Time will present their work. The introduction of the World Wide Web seemed to make the world turn faster. Cyberspace introduced notions of placeless place and timeless time, and freed the world of slowness. These ideas of speed have persisted online. It’s reflected in the permanent ‘Beta’ state of Web 2.0 applications, and the preference for fresh blogposts and recent profile changes on social networking sites. For “The Slow Web,” artists have literally tried to slow down the Web, and rediscover its features. In the “It’s About Time” program, Impakt Online invited artists to develop projects reflecting on the new notions of time on the Internet. Impakt Online is curated by Sabine Niederer. All projects are available on www.impakt.nl/online.

O

IMPAKT

THINGS TO COME 17

I T G

H N S TO

CM O

E

Richard Rogers (USA) presenteert de IP-browser (van

Govcom.org i.s.m. Alex Galloway), die toelaat om je ‘IP-buurt’ te verkennen. Een vorm van “slow browsing” die nieuwe perspectieven biedt op het Web. Het Web begint hier! Richard Rogers (USA) will present the IP Browser, a project by Alex Galloway and the Govcom.org Foundation. The IP Browser creates an alternative browsing experience that returns the user back to the basics of orderly Web browsing. The Web starts here!

Constant Dullaart (NL) belicht zijn Ready Mades,

een collectie websites gered van de duistere wereld van de ‘domeinnamen markt’. Constant Dullaart (NL) will present his Ready Mades, a collection of websites rescued from the dark depth of domains-for-sale.

Daan Odijk (NL) is een van de ontwikkelaars van “A Tag’s Life”, een project dat op basis van de data van het fotoplatform Flickr de opkomst en ondergang van tags onderzoekt. Daan Odijk (NL) will present the project A Tag’s Life, which depicts the life of tags by visualizing the rise and fall of tags at the photo sharing platform Flickr.

THINGS TO COME: THE SINGULARITY Zon 18 Okt, 19:00, Moira Sun 18 Oct, 19:00, Moira 7/6 euro

Theo Deutinger World at Work, 2008

Theo Deutinger (AU) presenteert “World At Work”, een wereldklok die inzicht geeft in de werkpatronen, vrije tijd, en slaap van de wereldpopulatie, levend in verschillende tijdszones. Theo Deutinger (AU) will present World At Work: a new world clock representing the worldwide 9 to 5 economy real-time.

‘Things to Come : The Singularity’ is een met beeld gelardeerde debatavond over onze technologische toekomst. Als computers slim genoeg worden om zichzelf te ontwerpen, zouden ze slimmere computers kunnen ontwerpen, die weer nog slimmere computers kunnen ontwerpen. Een explosie van kunstmatige intelligentie zou het gevolg zijn. Dit toekomstbeeld, dat bekend staat als ‘The Technological Singularity’ wint de laatste paar jaar aan populariteit. Is deze revolutie werkelijk om de hoek? Of is hier sprake van een paranoïde dystopie, het angstbeeld van de overbodigheid van de mens, aangewakkerd door films als bijvoorbeeld ‘The Matrix’. Als spreker is ondere andere Arjen Kamphuis uitgenodigd. Als futuroloog bij strategisch adviesburo Gendo adviseert hij de overheid en verschillende grote bedrijven doormiddel van “strategische toekomstverkenningen”. Deze avond zal hij verschillende scenario’s verkennen die volgens hem tot de Singularity zullen leiden. Daarnaast komen ook diverse toekomstscenario’s op video voorbij. Wat kan gebeuren en welke aanpassingen vergt dit van de mens, zijn denk en schakelvermogen, om mee te kunnen in deze toekomst? Wat is gezien de huidige technologische ontwikkelingen een realistische toekomst? Deze issues zijn onderwerp van een debat onder leiding van Klaas Kuitenbrouwer. De voertaal van deze avond is Nederlands. Samenstelling: De Zondagsschool.

‘Things to Come: The Singularity’ will bring you an evening full of imagery and debate about our technological future. If computers become smart enough to design themselves, they could design smarter computers, which in turn would design even smarter computers. An explosion of artificial intelligence would be the result. This vision of the future, known as ‘The Technological Singularity’ is becoming more and more popular. Is this revolution really around the corner? Or is it a paranoid dystopia, the horror scenario of human redundancy fanned by movies like ‘The Matrix’. One of the invited speakers is Arjen Kamphuis. As a futurologiat at Gendo, a company that gives strategic advice, he focusses on “strategic future reconnaissance”. This evening he will explore scenarios that he believes will lead to the Singularity. In addition, various future scenarios will be presented on video. What will happen and which adjustments does this require from us, from our mental capacities and abilitiy to connect, in order to be able keep up with this future? What is a realistic future in view of today’s technological developments? These issues will be adressed in a debate led by Klaas Kuitenbrouwer. This evening will be in Dutch. Curated by De Zondagsschool.


IMPAKT

18 SCREENINGS

SCREENINGS

AS TIME GOES BY

CHRONOSCHISMS

“There is in the world a great and yet ordinary secret. All of us are part of it, everyone is aware of it, but very few ever think of it. Most of us just accept it and never wonder over it. This secret is time.’’ – Michael Ende

“’The movie projector’s a kind of clock’, Ed Bachelor said. Somewhere inside the machine beats a Piranesi space, shaped and given dimension by a string of exposures of a seated woman undulating gravity-free. Who is the alluring lady of this filmstrip tease? I call her Dinah, because the name contains a D, an N, and an A”. – Ken Jacobs

Vrij 16 Okt, 13:00, Filmtheater ’t Hoogt, Zaal 1 Fri 16 Oct, 13:00, Film Theater ’t Hoogt, Hall 1

De films in dit programma gebruiken de plasticiteit van het bewegend beeld en de inherente dialectiek tussen het continue en het instante om te focussen op de spanning tussen de tijd van het kijken, de inherente tijd van het beeld en de existentiële dimensie van tijd. The films and videos in this programme use the plasticity of the moving image and the inherent dialectics between the continuous and the instantaneous in order to explore the tensions between the time of watching, the image’s own time and the existential dimension of time.

A Year Along the Abandoned Road Morten Skallerud Norway, 1991, 35mm, 12:00 min

31/75 Asyl - Kurt Kren

Austria, 1975, 16mm, 9:00 min, mute

Venice Pier - Gary Beydler

United States, 1976, 16mm, 16:00 min

Bouquets 1-10 - Rose Lowder France, 1994-95, 16mm, 11:00, mute

#3 - Joost Rekveld

Netherlands, 1994, 16mm, 4:00 min, mute

Broadwalk - William Raban

United Kingdom, 1972, 16mm, 4:00 min

Short Film Series (selection) - Guy Sherwin United Kingdom, 1975-1998, 16 mm, 9:00 min, mute

See You Later / Au Revoir - Michael Snow Canada, 1990, 16mm, 18:00 min

Vrij 16 Okt, 15:00, Filmtheater ’t Hoogt, Zaal 1 Fri 16 Oct, 15:00, Film Theater ’t Hoogt, Hall 1

IMPAKT

SCREENINGS 19

PLACE OVER TIME

TERMINAL VELOCITY

“Take some time, take some more, time is passing, the time of your life, the earth rotates, seasons come and go, the machine sorts zeros from ones, as another thousand tiny bursts of phosphorescent light dance to the rhythm of the wind and the tide.” – Chris Welsby

“With the fantastic illustration of the dromosphere of the speed of light in a vacuum, we are at least to question the witnesses, those of Chernobyl, for instance, for in 1986 the time of the accident suddenly became for them, and finally for all of us, the ‘accident in time’”. – Paul Virilio

Terwijl het landschap in de traditionele narratieve cinema al te vaak wordt ingezet als een latent expressionistisch theater waarin de geestesgesteldheid van de menselijke figuren wordt weerspiegeld, wordt de aandacht in deze films gericht op de ritmes van de natuurlijke wereld, van het microscopische tot het kosmologische. Whereas the landscapes of narrative cinema are often latent expressionistic theatres, echoing the minds of the human figures within them, these films fully focus the attention on the rhythms of the natural world, from the microscopic to the cosmological.

De ramp in Chernobyl heeft onze perceptie van tijd onherstelbaar aangetast. Enkele seconden: meer tijd was niet nodig om de controle op de reactor te verliezen. Meer tijd restte er niet voor de ongelukkigen die werden blootgesteld aan een fatale dosis radioactiviteit. Deze selectie beschouwt de opkomst van de nucleaire dreiging doorheen de 20ste eeuw, waarin de technologische fundamenten van massaproductie steeds dichter tegen massadestructie zijn gaan aanschurken. Chernobyl has irremediably infected our perception of time. A few seconds: that is all it took to lose control of the reactor. There was no more time available for those unlucky enough to be exposed to a fatal dose of radioactivity. This selection reflects on the rise of the nuclear threat after 1945 and the application of the technological principles of mass production to mass destruction.

Vrij 16 Okt, 17:00, Filmtheater ’t Hoogt, Zaal 1 Fri 16 Oct, 17:00, Film Theater ’t Hoogt, Hall 1

De verwondering die meer dan een eeuw geleden werd opgewekt door de mogelijkheid om tijd en beweging te analyseren en registreren, heeft plaatsgemaakt voor een obsessie met het nabootsen van “rëele tijd”. In dit programma wordt een serie film- en videowerken getoond die de mimetische functie van audiovisuele media ondergraven. The amazement caused more than a century ago by the possibility of recording and analyzing movement has given way to an obsession with imitating “real time”. This programme features a selection of works that subvert the mimetic function of audiovisual media.

Vrij 16 Okt, 21:00, Filmtheater ’t Hoogt, Zaal 2 Fri 16 Oct, 21:00, Film Theater ’t Hoogt, Hall 2

Bruce Conner Crossroads, 1976

Emily Richardson Cobra Mist, 2008

Throbs - Fred Worden

United States, 1972, 16mm, 7:00 min

Berlin Horse - Malcolm Le Grice United Kingdom, 1970, 16mm, 9:00 min

Versailles - Chris Garrat

United Kingdom, 1976, 16mm, 11:00 min

Frank Stein - Iván Zulueta

Let Me Count the Ways: Minus 10, 9, 8, 7 Leslie Thornton

Spain, 1972, 16mm, 3:00 min

United States, 2004, video, 22:00 min

Handtinting - Joyce Wieland

On the Third Planet from the Sun Pavel Medvedev

Canada, 1967-68, 16mm, 6:00 min, mute

Marilyn Times Five - Bruce Conner

Jeanne Liotta

United States, 1972, 16mm, 10:00 min

Water Pulu 1869 1896 - Ivan Ladislav Galeta

Observando el Cielo, 2007

Croatia (SFRY), 1987-88, 16mm, 9:00 min

Cobra Mist - Emily Richardson

What Happened On 23rd Street In 1901 Ken Jacobs

Sky Light - Chris Welsby

United States, 2009, video, 13:00 min, mute

United Kingdom, 2008, 35mm, 7:00 min

United Kingdom, 1988, 16mm, 26:00 min

Dance n° 22 - Rafael Montañez Ortiz

Observando el Cielo - Jeanne Liotta

Mosaik Mécanique - Norbert Pfaffenbichler

Time and Tide - Peter Hutton

United States, 1993, video, 10:00 min Austria, 2007, 35mm, 9:30 min

United States, 2007, 16mm, 19:00 min

United States, 2000, 16mm, 35:00, mute

Russia, 2006, 35mm, 32:00 min

Atomic Park - Dominique Gonzalez-Foerster France, 2003, 35mm, 8:00 min

Crossroads - Bruce Conner

United States, 1976, 35mm, 36:00 min


IMPAKT

20 SCREENINGS

IMPAKT

SCREENINGS 21

RUSH HOUR

FAST LANE

CHAOSMOSIS

OUT OF THE PRESENT

“I love my syncopated city. This is my fascinating rhythm I need my syncopated city. I love my sense of dislocation” – London Elektricity

“Speed is the form of ecstasy the technical revolution has bestowed on man. (…) When man delegates the faculty of speed to a machine: from then on, his own body is outside the process, and he gives over to a speed that is noncorporeal, nonmaterial, pure speed, speed itself, ecstasy speed. A curious alliance: the cold impersonality of technology with all the flames of ecstasy.” – Milan Kundera

“In every whirlwind hides a potential for form, just as in chaos there is a potential cosmos. Let me possess an infinite number of unrealized, potential forms! Let everything vibrate in me with the universal anxiety of the beginning, just awakening from nothingness!” – Emil Cioran

“So many things have changed. But what amazes me the most is: just now it was night, and now it is day and the season just fly by. I’d say that is the most impressive thing you see from up here.” – Sergei Krikalev

Zat 17 Okt, 13:00, Filmtheater ’t Hoogt, Zaal 1 Sat 17 Oct, 13:00, Film Theater ’t Hoogt, Hall 1

“Een stad gemaakt voor snelheid is gemaakt voor succes”, aldus Le Corbusier in 1920. De retoriek van deze invloedrijke architect, die stadplanning en snelheid beschouwde als de sleutels tot een grotere levenskwaliteit, ging echter voorbij aan de fundamentele ambiguïteit van het moderne stadsleven: het simultane gevoel van opwinding en stress, opportunisme en nonchalance, orde en wanorde. “A city made for speed is made for success” wrote Le Corbusier in 1920. This influential architect saw speed and urban planning as the keys to better living conditions, but failed to take into account the fundamental ambiguities of modern urban living: the simultaneous feeling of agitation and stress, opportunism and nonchalance, order and chaos.

Daybreak Express - D.A. Pennebaker United States, 1958, 35mm, 6:00 min

Go! Go! Go! - Marie Menken

Zat 17 Okt, 15:00, Filmtheater ’t Hoogt, Zaal 1 Sat 17 Oct, 15:00, Film Theater ’t Hoogt, Hall 1

De onstilbare honger naar machinesnelheid, als motor van vooruitgang en als sensuele ervaring, staat centraal in deze selectie films. Met de komst van treinen, auto’s, vliegtuigen en ruimtevluchten is de relatie tussen tijd en ruimte onmiskenbaar veranderd. Maar deze verhoging van snelheid brengt ook een reeks contradicties, paradoxen en gevaren met zich mee… The insatiable hunger for machine speed, as the motor of progress, but also as a sensuous experience, is the central theme of this programme. The arrival of trains, cars, airplanes and space shuttles irrevocably changed the relationship between time and space. But this increase of speed also entails contradictions, paradoxes and dangers….

Zat 17 Okt, 17:00, Filmtheater ’t Hoogt, Zaal 1 Sat 17 Oct, 17:00, Film Theater ’t Hoogt, Hall 1

Zon 18 Okt, 13:00, Filmtheater ’t Hoogt, Zaal 1 Sun 18 Oct, 13:00, Film Theater ’t Hoogt, Hall 1

Het leven raast aan ons voorbij in een waas van bewuste en onbewuste percepties, een chaos geanimeerd door oneindige snelheden. We bewegen ons door virtuele en fysieke ruimtes met onze ledematen alert, gevoel, smaak en reuk intact, maar onze ogen zien niet - ze reflecteren. Life unfolds in a fog of conscious and unconscious perceptions, a chaos animated by infinite speeds. We move through physical and virtual spaces with limbs still nimble – touch, taste and smell intact – but our eyes do not see, they reflect. Philip Hoffman Chimera, 1996

In mei 1991 vertok astronaut Sergei Krikalev naar het ruimtestation Mir. Pas 310 dagen later, 5 maanden later dan gepland, keerde hij terug naar zijn thuisland, dat intussen niet meer de Sovjet-Unie heette, maar Rusland. De ervaringen van Krikalev bieden niet enkel een blik op de versnelling van de geschiedenis van zijn land, maar ook de versnelling van de werkelijkheid, wat volgens snelheidsfilosoof Paul Virilio onvermijdelijk leidt tot “l’accident du Temps”. In May 1991, Soviet astronaut Sergei Krikalev left Earth for the space station Mir. 310 days later – 5 months longer than initially foreseen – he returned home, which in the meantime was no longer the Soviet Union but Russia. Krikalev’s experience throws a light not only on the acceleration of history in his country, but also on the acceleration of reality, which according to speed philosopher Paul Virilio leads to the “time accident”.

United States, 1964, 16mm, 12:00 min, mute

Incorrect Intermittence - Yo Ota Japan, 2000, 16mm, 6:00 min

City Slivers - Gordon Matta-Clark United States, 1976, 16mm, 14:00 min, mute

Terminus For You - Nicolas Rey France, 1996, 16mm, 10:00 min

Public Domain - Jim Jennings

Chimera - Philip Hoffman

United States, 2008, 16mm, 8:00 min, mute

Hold - Dryden Goodwin

United Kingdom, 1996, video, 5:00 min

Interstices - Michel Pavlou

Canada, 1996, 16mm, 15:00 min Gerard Holthuis Hong Kong (HKG), 1999

Greece/Norway, 2009, video, 3:00 min

Rallentando - Guy Sherwin

Rush Hour, Morning and Evening, Cheapside Mark Lewis

Hong Kong (HKG) - Gerard Holthuis

Canada, 2005, 35mm to HD video, 4:00 min, mute

United Kingdom, 2000, 16mm, 9:00 min The Netherlands, 1999, 35mm, 13:00 min

Routemaster: Theatre of the Motor Ilppo Pohjola Finland, 2000, 35mm, 13:00 min

Mer dare / Our Century - Artavazd Pelechian Armenia (USSR), 1982, 35mm, 50:00 min

Tramage - Jean-François Guiton

Andrei Ujica Out of the Present, 1995

France, 1999, video, 12:00 min

Besenbahn - Dietmar Offenhuber Austria, 2001, video, 10:00 min

Acceleration - Scott Stark

United States, 1993, video, 10:00 min

Still in Cosmos - Makino Takashi Japan, 2009, 35mm to HD video, 19:00 min

Sync Up Element - Stom Sogo

Japan/United States, 2007, video, 23:00 min

Out of the Present - Andrei Ujica

Germany/Russia/France, 1995, 35mm, 96:00 min


IMPAKT

22 PANORAMA

S V T IMPAKT IN I E

PANORAMA

In het Panorama programma geeft het Impakt Festival jaarlijks een overzicht van het beste nieuwe werk op het gebied van film- en videokunst. De werken zijn door Impakt geselecteerd tijdens diverse internationale festivals en tentoonstellingen. In de zogenaamde Impakt Invites programma’s wordt aan een aantal Panorama kunstenaars bijzondere aandacht besteed. Ze worden geïnterviewd en presenteren een selectie uit hun oeuvre. Ook heeft Impakt drie organisaties uitgenodigd om zichzelf voor te stellen. In the Panorama programme, Impakt provides an annual overview of contemporary cutting edge film and video art. The works have been selected by Impakt at various international festivals and exhibitions. In the so-called Impakt Invites series some Panorama artists are put centre stage, they are interviewed and invited to present a selection from their oeuvre. Impakt also invited three organizations to present themselves.

IMPAKT

PANORAMA 23

IMPAKT INVITES: CARTUNE XPREZ (PLUS PERFORMANCE BY HOOLIGANSHIP)

IMPAKT INVITES: ANNIKA LARSSON Zat 17 Okt, 19:00, Filmtheater ’t Hoogt, Zaal 1 Sat 17 Oct, 19:00, Film Theater ’t Hoogt, Hall 1

IMPAKT INVITES: OK. VIDEO JAKARTA INTERNATIONAL VIDEO FESTIVAL

Vrij 16 Okt, 21:00, Moira Fri 16 Oct, 21:00, Moira

Zat 17 Okt, 15:00, Filmtheater ’t Hoogt, Zaal 2 Sat 17 Oct, 15:00, Film Theater ’t Hoogt, Hall 2

Dit programma met hedendaagse cartoons uit de USA is een viering van de jungle van de verbeeldingskracht. Een selectie van de beste werken uit de Amerikaanse underground wordt geprojecteerd in een omgeving van opblaasbare 3D-kristallen. Daarnaast zal de groep Hooliganship een live performance uitvoeren. Muziek, cartoons en videogames kruisen elkaars wegen in dit surrealistisch avontuur op de digitale vuilnisbelt. This programme of contemporary cartoons from North America celebrates the wilderness of imagination. A selection of the best video works from the American underground will be projected in an inflatable backdrop of glowing 3D crystals. In addition, Hooliganship will be doing a live performance. Music, cartoons and video game worlds cross paths in a surreal adventure through a trash landscape.

OK. Video - Jakarta International Video Festival is een tweejaarlijks videofestival dat sinds 2003 in Indonesië plaatsvindt en georganiseerd wordt door het kunstenaarscollectief ruangrupa. Ade Darmawan en Reza Afisina van ruangrupa stellen hun collectief voor en presenteren een programma met hoogtepunten uit het OK. Video Festival. OK. Video - Jakarta International Video Festival is a biannual video festival held in Indonesia since 2003. It is organized by the artist initiative ruangrupa. Ade Darmawan and Reza Afisina of will introduce the ruangrupa collective and present a program with Highlights of the OK. Video Festival.

IMPAKT INVITES: JONAS STAAL EN VINCENT VAN GERVEN OEI Zon 18 Okt, 15:00, Filmtheater ’t Hoogt, Zaal 1 Sun 18 Oct, 15:00, Film Theater ’t Hoogt, Hall 1

Annika Larsson 3l33t, 2007

IMPAKT INVITES: LOOP BARCELONA Don 15 Okt, 19:00, Filmtheater ’t Hoogt, Zaal 2 Thu 15 Oct, 19:00, Film Theater ’t Hoogt, Hall 2

LOOP is een platform gewijd aan de promotie van videokunst. Elk jaar in mei organiseert LOOP in Barcelona een internationaal evenement voor videokunst. Naast de LOOP Fair, de allereerste kunstbeurs die zich volledig richt op videokunst, bestaat dit evenement uit het LOOP Festival, een festival waarbij de stad Barcelona centraal staat en de LOOP Panels, een programma met seminars, gesprekken met kunstenaars en presentaties. Emilio Alvarez, een van de directeuren van LOOP, presenteert op Impakt een aantal hoogtepunten van LOOP’09 zoals dat dit jaar van 21 mei tot 31 mei in Barcelona plaatsvond. www.loop-barcelona.com LOOP is a platform devoted to the promotion of video art. It organizes an international event that takes place in Barcelona every year in May. Next to the LOOP Fair, the first art fair specialized in video art, the event includes LOOP Festival, a festival that involves the city of Barcelona and LOOP Panels, a programme with seminars, artist-talks and curated presentations. Emilio Alvarez, one of the directors of LOOP will present a selection of Highlights of LOOP’09 that was organized from May 21 to 31, 2009. www.loop-barcelona.com

Maïder Fortuné - La Licorne France, 2005, video, 07:00 min

Delay Glass - Txuspo Poyo Spain, 2007, video, 08:54 min

Van Gogh’s The Midday Sleep and the Thai villagers - Araya Rasdjarmrearnsook Thailand, 2008, video, 18:00 min

Bade Area - Chen Chieh-jen Taiwan, 2005, video, 30:00 min, silent

In haar werk schept de Zweedse kunstenares Annika Larsson autonome universums waarin regels gelden die even strikt als enigmatisch lijken. Ze werkt uitsluitend met mannelijke acteurs en onderzoekt typisch ‘mannelijke’ thema’s en hun symbolentaal, waarbij ze uitingen van macht, onderwerping en geweld ter discussie stelt. Naar aanleiding van haar drie meest recente werken Scenografi, Dolls en 3l33t heeft Impakt haar uitgenodigd voor een artist-talk. Annika Larsson zal worden geïnterviewed door Martijn van Nieuwenhuyzen, curator van het Stedelijk Museum, Amsterdam. In her work Larsson creates autonomous universes that seem to follow rules that are equally strict as enigmatic. The artist stages only men and deals with primarily male themes and their symbolic language, questioning expressions of power, submission and violence. Because of her recent works Scenografi, Dolls and 3l33t Impakt invited her for an artisttalk . Annika Larsson will be interviewed by Martijn van Nieuwenhuyzen, curator at the Stedelijk Museum, Amsterdam.

HOOLIGANSHIP WORKSHOP

Jacob Ciocci

Jonas Staal en

Booty Melt, 2008

Vincent van Gerven Oei Follow Us or Die, 2008

Junk Spirals - Hooliganship USA, 2009, video, 6:00 min

Thing Pit - Taras Hrabowsky USA, 2009, video, 2:00 min

Untitled (Pink Dot) - Takeshi Murata USA, 2007, video, 5:00 min

The Comic that Frenches Your Mind Bruce Bickford USA, 2008, video, 6:00 min

Vrij 16 Okt & Zat 17 Okt, 13:00-17.00, Moira Fri 16 Oct & Sat 17 Oct, 13:00-17.00, Moira Gratis/free

Booty Melt - Jacob Ciocci

Peter Burr van Hooliganship geeft op 16 en 17 Oktober een tweedelige workshop over de esthetiek van beeldtoeeigening in de huidige videocultuur. Deelnemers kunnen aan de slag met FFmpeg en Avidemux en Greasekit. Voor meer informatie: rsvp@impakt.nl. Aanmeldingen voor 12 Oktober. On October 16 and 17 Peter Burr of Hooliganship will give a workshop in two parts that investigates the aesthetics of appropriation in current video culture. Participants can work with FFmpeg, Avidemux and Greasekit. For more information: rsvp@impakt.nl. Register before 12 October.

USA, 2006, 16mm > video, 7:00 min

USA, 2008, video, 3:00 min

Meet Me in Wichita - Martha Colburn The Mountain Where Everything is Upside Down - Shana Moulton USA, 2008, video, 4:00 min

Psychedelic Death Vomit - Yoshi Sodeoka USA, 2008, video, 5:00 min

At The Heart of A Sparrow - Barry Doupe Canada, 2006, video, 29:00 min

Op gepaste en ongepaste wijze verkennen Jonas Staal en Vincent van Gerven Oei de relatie tussen kunst, moraal en gemeenschap. Hun uitgangspunt is dat kunst niet ondergeschikt mag zijn aan politiek of rechtspraak. “De Geert Wilders werken” van Staal zorgden voor veel media-aandacht en politieke controverse. Memorials met kaarsen, bloemen en foto’s werden in de publieke ruimte tentoongesteld. Het waren fictieve tekenen van volksrouw naar aanleiding van een gesuggereerde aanslag op Wilders. Jonas Staal en Vincent van Gerven Oei zullen worden geïnterviewd door Chris Keulemans, schrijver, journalist en artistiek leider van de Tolhuistuin in Amsterdam Noord. In both proper and improper ways, Jonas Staal and Vincent van Gerven Oei explore the relationship between art, morality and community. Their principle is that art should not be secondary to politics or justice. Staal’s “The Geert Wilders works” attracted much attention from the media and caused political controversy. Memorials with candles, flowers and photos were exhibited in public space. They were fictitious signs of national mourning brought about by a suggested assassination of Dutch right wing politician Geert Wilders. Jonas Staal en Vincent van Gerven Oei will be interviewed by Chris Keulemans, author, journalist and artistic director of the Tolhuistuin in Amsterdam Noord.


IMPAKT

24 PANORAMA

PANORAMA PANORAMA 1: I THOUGHT I WAS HALLUCINATING

PANORAMA 2: DOMESTIC HEIGHTS

Soms vult een huiskamer zich geleidelijk met sneeuw, lopen mensen over water, en lispelt een klein meisje de woorden “your mother sucks cocks in hell”. Het zijn momenten ergens tussen slaap en waak, alsof de duivel ermee speelt. Dit programma legt bovennatuurlijke fenomenen vast in al hun waanzinnigheid en sereniteit. Sometimes the living room gradually fills up with snow, people walk the water and a little girl lisps the words “your mother sucks cocks in hell.” These are moments somewhere between sleeping and waking with the devil seemingly lurking in the background. This programme records supernatural phenomena in all their insanity and serenity.

Kosmopolieten hebben het bij het verkeerde eind. Geluk zit in een klein hoekje. Nooit eerder was het huishouden zo bevredigend en klonk Sky Radio zo goed. Choreografische verkenningen roepen ongekende sensuele ervaringen op in broeierige hotelkamers. Met de juiste pillen is de huiskamer de perfecte locatie voor ‘The New High’. Cosmopolites are wrong. Happiness is in little things. Housekeeping never was so pleasing and Sky Radio sounds better than ever. Choreographic explorations evoke unprecedented sensual experiences in sultry hotel rooms. With the right pills the living room turns into the perfect location for ‘The New High.’

Don 15 Okt, 15:00, Filmtheater ’t Hoogt, Zaal 2 Vrij 16 Okt, 19:00, Moira Thu 15 Oct, 15:00, Film Theater ’t Hoogt, Hall 2 Fri 16 Oct, 19:00, Moira

Don 15 Okt, 17:00, Filmtheater ’t Hoogt, Zaal 2 Zon 18 Okt, 21:00, Filmtheater ’t Hoogt, Zaal 2 Thu 15 Oct, 17:00, Film Theater ’t Hoogt, Hall 2 Sun 18 Oct, 21:00, Film Theater ’t Hoogt, Hall 2

IMPAKT

PANORAMA 25

PANORAMA 3: MY BODY, A MAZE

PANORAMA 4: NEW HORIZONS

Het hebben van een lichaam is niet altijd appeltje eitje. Vaak is het lichaam een strijdtoneel van romances, exotische parasieten, ondoorgrondelijke seksualiteit en onzekerheid. Daarom biedt dit programma zinvolle levenslessen voor de toekomst: eindelijk zien we het ware gezicht van excrementen, paardenzaad als elixer voor eeuwige schoonheid, de mondiale klaagzang van pubers en het recept voor onzichtbaarheid. Having a body is not always easy. The body often is a battle scene of romances, exotic parasites, obscure sexuality and uncertainty. This programme therefore offers useful lessons of life for the future: at last we see the true face of excrements, horse sperm as elixir for eternal beauty, the world-wide lament of adolescents and the recipe for invisibleness.

Wie worden de winnaars van de nieuwe wereldorde? De neoconservatieven? Utopisten? Globalisten? Of misschien toch de gangsta rappers? In deze selectie presenteren nieuwe en oude gegadigden zich in een strijd om idealen. Maar wat zijn nu eigenlijk onze idealen en door wie worden ze bepaald? Aanschouw een gevecht in de arena van politieke en culturele codes. U trekt de conclusies. Who will emerge as the winners of the new world order? Neo-conservatives? Utopians? Globalists? Or will it be gangsta rappers? In this selection, new and old candidates present themselves in a struggle for ideals. But what are our ideals exactly and who defines them? Bear witness to a struggle in the arena of political and cultural codes. The verdict is yours.

Don 15 Okt, 19:00, Moira Zat 17 Okt, 19:00, Moira Thu 15 Oct, 19:00, Moira Sat 17 Oct, 19:00, Moira

Don 15 Okt, 21:00, Filmtheater ’t Hoogt, Zaal 2 Zat 17 Okt, 17:00, Filmtheater ’t Hoogt, Zaal 2 Thu 15 Oct, 21:00, Film Theater ’t Hoogt, Hall 2 Sat 17 Oct, 17:00, Film Theater ’t Hoogt, Hall 2

The Hose Heads Get Unhosed (Gray Poodle) Seth Scriver

Canada, 2008, video, 02:00 min

The Hose Heads Get Unhosed (Shit Heads getting Shit Faced) - Seth Scriver Canada, 2008, video, 02:00 min

Hotshot - Camille Verbunt

The Netherlands, 2008, video, 03:52 min

Men Seeking Women - Penny Lane USA, 2007, video, 04:30 min

Jeroen Kooijmans On The Lake, 2008

A Perfect Day - Paul Wong Canada, 2007, video, 07:30 min

On The Lake - Jeroen Kooijmans

Oh, I’m So Happy - Cecilia Lundqvist

The Netherlands, 2008, video, 01:35 min

Sweden, 2008, video, 03:07 min

Metamorphosis - Clare Langan

Area of Use - Cecilia Lundqvist

The Shape of Things - Oliver Pietsch

Crystal Gaze - Ursula Mayer

Ireland, 2007, video, 12:00 min

Germany, 2008, video, 17:30 min

Scary Maze - Camille Verbunt

The Netherlands, 2008, video, 02:30 min

Murphy - Bjørn Melhus

Germany, 2008, video, 03:01 min

A Lecture on Schizophonia - Erik Bünger Germany, 2009, video, 37:19 min

Sweden, 2009, video, 05:12 min

United Kingdom, 2007, 16mm > video, 08:00 min

Close Encounter - Zak Tatham Canada, 2008, video, 06:36 min

Burning Palace Mara Mattuschka & Chris Haring Austria, 2009, video, 32:00 min

Clorinde Durand Naufrage, 2008 Vincent Meessen Dear Adviser, 2008

Naufrage - Clorinde Durand France, 2008, video, 07:00 min

Kassandra - Johanna Reich

Germany, 2008, video, 04:00 min

They Shine - Rosa Barba USA, 2008, 35mm, 04:00 min

Beautiful - Camille Verbunt

‘You’ll Never Walk Alone’ Witte van Hulzen & Sander Breure

Line - Johanna Reich

Dear Adviser - Vincent Meessen

Everybody - Steve Reinke

Ottica Zero - Maja Borg

Adressen unmöglicher Orte Yves Netzhammer

The New China - Sun Xun

The Netherlands, 2008, video, 04:32 min

Germany, 2008, video, 02:20 min USA, 2009, video, 04:00 min

Switzerland, 2009, video, 22:00 min

West Project - Erkka Nissinen

The Netherlands, 2008, video, 16:22 min

“S” - Yuri A

Switzerland, 2008, video, 12:20 min

Plus Travailler - Yves-Marie Mahé

France, 2008, video, 01:45 min

Chirpy Returns - John Goras USA, 2007, video, 08:00 min

Uganda, 2008, video, 13:00 min

Belgium, 2008, video, 08:00 min

United Kingdom, 2007, video, 13:00 min China, 2008, video, 05:19 min

Speech Bubble - Adam Leech Belgium, 2008, video, 05:00 min

Re:akt! - Lucas Bambozzi Brazil, 2009, video, 10:15 min

Civilization (Megaplex) - Marco Brambilla USA, 2008, video, 02:40 min


IMPAKT

26 PANORAMA

IMPAKT

PANORAMA 27

PANORAMA 5: PULLING THE STRINGS

PANORAMA 6: DISSECTING MIMESIS

PANORAMA 7: IN RETROSPECT

PANORAMA 8: ON THE SHOULDERS OF GIANTS

In elk misbruik schuilt een bron van genot. Dit programma zoomt in op de vele gedaantes van machtsrelaties. Kijken we naar de ultieme vernedering of is er gewoon sprake van instinctief gedrag? Dankzij het ethisch relativisme liggen die twee dicht bij elkaar. Een reis langs grenswachters en galeriehouders en een kat en muisspel over wie de langste adem heeft. Every abuse hides a source of pleasure. This programme zooms in on the many different appearances of power relations. Are we watching the ultimate humiliation or is it just instinctive behaviour? Ethical relativism has blurred the line between these opposites. A journey past border guards and gallery owners, and a cat-and-mouse game about who can hold out the longest.

GOOCHELAARS ONTMASKERD is zo passé. Daarom neemt Impakt nu kunstenaars onder handen. Alle geheimen van het vak liggen in dit programma voor het oprapen. Voor iedereen die altijd al wilde weten waarom we lachen, huilen en schrikken van films: het doek valt, maar nieuwe mysteries ontstaan. BREAKING THE MAGICIAN’S CODE is so outmoded. Impakt therefore now shifts focus to artists. All secrets of the trade are for the taking in this programme. For everyone who always wanted to know why films make us laugh and cry and scare us: The curtain falls, but new mysteries come to the fore.

Hoeveel weten we van vroeger? Hoe wordt ons beeld van het verleden bepaald? Bestaat er zoiets als een collectief geheugen? Herinneren we hetgeen wij zelf hebben meegemaakt of herkennen we de visuele overlevering? In deze selectie duiken we in de blinde vlekken van onze geschiedenis. Politiek en persoonlijk. Culturele iconen figureren in een sprookje. Een gevangenisontsnapping wordt een opera. How much do we know of the past? And what determines our view of past? Is there such a thing as a collective memory? Do we remember our own experiences or do we recognise the visual tradition? This selection of films delves into the blind spots of our history. Both politically and personally. Cultural icons are extras in a fairy tale. A prison break is turned into an opera.

Wetenschappers doen vaak ingewikkeld. Gelukkig kunnen kunstenaars wél uitleggen hoe de wereld in elkaar steekt. Een raketlancering kan ook met een sloopauto, het laboratorium hoeft niet vies te zijn van erotiek en grote levensvragen zijn best in drie minuten te beantwoorden. Scientists tend to complicate their ideas. Fortunately, artists can explain us how the world works. A rocket can also be launched with a scrap car, laboratories need not be averse of eroticism and the big questions of life can easily be answered in three minutes.

Don 15 Okt, 21:00, Moira Zat 17 Okt, 21:00, Moira Thu 15 Oct, 21:00, Moira Sat 17 Oct, 21:00, Moira

Don 15 Okt, 23:00, Filmtheater ’t Hoogt, Zaal 1 Zon 18 Okt, 19:00, Filmtheater ’t Hoogt, Zaal 1 Thu 15 Oct, 23:00, Film Theater ’t Hoogt, Hall 1 Sun 18 Oct, 19:00, Film Theater ’t Hoogt, Hall 1

Oliver Husain Mount Shasta, 2008

Vrij 16 Okt, 15:00, Filmtheater ’t Hoogt, Zaal 2 Zon 18 Okt, 17:00, Filmtheater ’t Hoogt, Zaal 2 Fri 16 Oct, 15:00, Film Theater ’t Hoogt, Hall 2 Sun 18 Oct, 17:00, Film Theater ’t Hoogt, Hall 2

Vrij 16 Okt, 17:00, Filmtheater ’t Hoogt, Zaal 2 Zat 17 Okt, 21:00, Filmtheater ’t Hoogt, Zaal 2 Fri 16 Oct, 17:00, Film Theater ’t Hoogt, Hall 2 Sat 17 Oct, 21:00, Film Theater ’t Hoogt, Hall 2

Elodie Pong After the Empire, 2008

Vostok ’1 - Jan Andersen

France, 2008, 35mm > video, 02:45 min

Manifest Destiny Persijn Broersen & Margrit Lukacs

The Netherlands, 2009, video, 17:30 min

Sand Saga - Shana Moulton USA, 2008, video, 10:32 min

Vostok ’2 - Jan Andersen

France, 2008, 35mm > video, 02:36 min

Le grand content Clemens Kögler & Karo Szmit Austria, 2007, video, 03:57 min John Butler Sub-Optimal, 2007

Finland, 2007, video, 06:15 min

The Sea Is a Stereo - Mounira Al Solh The Netherlands, 2007-2008, video, 13:07 min

Yellow Fever - Marianne Theunissen The Netherlands, 2007, video, 05:20 min

Empire’s Border 1 - Chen Chieh-Jen Taiwan, 2008-2009, video, 27:00 min

Sub-Optimal - John Butler

United Kingdom, 2007, video, 03:34 min

We Could Have Helped - Cecilia Lundqvist Sweden, 2008, video, 01:57 min

Please Say Something - David O’Reilly Ireland, 2009, video, 10:00 min

Discipline Aid Attempt #1 (Confessions of a Video Artist) - Dafna Maimon The Netherlands, 2009, video, 10:48 min

Night School - Erkka Nissinen China, 2007, video, 15:25 min

About a World - Corinna Schnitt

Self Portrait - Emilia Ukkonen The Fantastical World of Scriptwriting Jack Feldstein Australia, 2007, video, 32:00 min

JLG/PG - Paolo Gregori

Croatia/Brazil, 2008, 16mm > video, 08:06 min

Mount Shasta - Oliver Husain Canada, 2008, 16mm, 08:05 min

A Necessary Music - Beatrice Gibson USA, 2008, video, 20:00 min

Germany, 2007, video, 09:00 min

Sharing a beautiful sunset - Jasper Elings The Netherlands, 2009, video, 01:12 min

Everyone Has to Get Over His Biography Yael Assaf The Netherlands, 2008, video, 19:20 min

After the Empire - Elodie Pong Switzerland, 2008, video, 13:50 min

Untitled (Remake) - Stefanos Tsivopoulos Greece, 2007, video, 14:08 min

Attica - Manon de Boer

Belgium, 2008, 16mm > video, 09:55 min

Capital - Aleksander Komarov The Netherlands, 2009, video, 20:00 min

Boy / Analysis: An Abridgement of Melanie Klein’s “Narrative of a Child Analysis” Steve Reinke USA, 2008, video, 05:26 min

Vostok ’3 - Jan Andersen

France, 2008, 35mm > video, 02:21 min

Secret Machine - Reynold Reynolds

Germany, 2009, video, 14:00 min

Hypno Project - Doug Fishbone

United Kingdom, 2009, video, 12:55 min

Vostok ’4 - Jan Andersen

France, 2008, 35mm > video, 03:51 min


IMPAKT

28 PANORAMA PANORAMA 9: NATION ANALYSIS

PANORAMA 10: VISUAL TRICKERY

Welvaart en geluk hebben een prijskaartje. Morele en fysieke grenzen worden opgerekt om deze idealen te bereiken, te behouden en anderen ervan uit te sluiten. Dit programma toont het streven naar nationaal geluk. Niet als kritisch pamflet, maar eerder als een spannende bladzijde uit een jongensboek. Prosperity and happiness have a price tag. Moral and physical boundaries are stretched in order to achieve these ideals and keep them, and to exclude others. This programme shows the national pursuit of happiness. Not as a critical pamphlet, but rather as a thrilling page from a boys’ book.

Oorlog gaat schuil achter paradijselijke plaatjes, kindertelevisie is het beste middel om harde lessen uit de boze grotemensenwereld te tonen. Beelden zetten je maar wat graag op het verkeerde been. “What you see is not what you get”. Soms vervelend, maar misleiden kan ook leuk zijn. Dit blok verkent de natural high van beelden, doorbreekt de filmische illusie en onderwerpt de bezoeker aan duistere kijkexperimenten. War is hidden behind paradisiacal images and children’s television is the best means of revealing the hard lessons from the evil adult world. Images happily lead us astray. “What you see is not what you get.” This can be annoying, but delusion can be fun too. This programme explores the natural high of images, breaks the cinematic spell and subjects the viewer to dark visual experiments.

Vrij 16 Okt, 19:00, Filmtheater ’t Hoogt, Zaal 1 Zat 17 Okt, 23:00, Filmtheater ’t Hoogt, Zaal 1 Fri 16 Oct, 19:00, Film Theater ’t Hoogt, Hall 1 Sat 17 Oct, 23:00, Film Theater ’t Hoogt, Hall 1

Vrij 16 Okt, 23:00, Filmtheater ’t Hoogt, Zaal 1 Zon 18 Okt, 17:00, Filmtheater ’t Hoogt, Zaal 1 Fri 16 Oct, 23:00, Film Theater ’t Hoogt, Hall 1 Sun 18 Oct, 17:00, Film Theater ’t Hoogt, Hall 1

IMPAKT

ME

DIATHEEK & INFO

MEDIATHEEK

15-18 Okt, Impakt Office, Lauwerecht 10 15-18 Oct, Impakt Office, Lauwerecht 10 De meeste films en video’s uit de programma’s van het festival zijn ook individueel te bezichtigen op TV-sets in de Mediatheek. Deze keer is de mediatheek gehuisvest in het nieuwe kantoor van Impakt op de Lauwerecht 10. Je kan niet alleen de films en videos van het Impakt Festival 2009 zien maar ook spitten in het archief dat Impakt de afgelopen twintig jaar heeft opgebouwd. NB je kan alleen videos kijken als je een geldig legitimatiebewijs inlevert, dus vergeet dat niet mee te nemen. The major part of films and videos from the festival can also be viewed individually at TV sets in the Mediatheque, which for this edition of the festival is housed in the new Impakt office at the Lauwerecht 10. The Mediatheque does not only comprise films and videos from the Impakt Festival 2009, but also holds the Impakt archives of the last twenty years allowing visitors to delve into the rich Impakt history. Note: videos can only be viewed on presentation of a valid ID, so be sure to take this with you.

FESTIVALCENTRUM EN INFORMATIEBALIE / FESTIVAL CENTRE AND INFORMATION COUNTER

Elisabeth Smolarz Farewell East Germany - 22 Years Later, 2007

Vostok ’7 - Jan Anderson

15 Experiments on Peripheral Vision Adele Horne

Y’a plus d’os - Jean-Charles Hue

CUTECUTECUTE - Clemens Kögler

Theater Kikker is de hoofdlocatie van het festival. In de bar op de eerste verdieping staat de Impakt Festivalbalie waar je informatie kunt krijgen. De event programma’s zijn in Kikker te zien. Vrijdagnacht kan je de tijd wegdansen in Tivoli de Helling. In Filmtheater ’t Hoogt en de Moira kun je de filmprogramma’s zien en de tentoonstelling hebben we ondergebracht in het AAMU Museum voor hedendaagse Aboriginal kunst, Flatland Gallery en de Academiegalerie. Op de gevel van Kikker en in de uitbouw van het Stadshuis tegenover Kikker zijn de Urban Screens projecten te zien. The heart of the Impakt festival is located at Theater Kikker. The theatre bar on the first floor lodges the Impakt Festival Counter where visitors can obtain information. The Impakt event nights are also held at Theater Kikker. Friday night you can dance the time away at Tivoli de Helling. Filmtheater ’t Hoogt and Moira host the festival film and video programmes and the exhibition is on show at the AAMU Museum of contemporary Aboriginal art, Flatland Gallery and the Academiegalerie. On the façade of Kikker and in the annex of the City Hall opposite of Kikker you can see the Urban Screens projects.

Vantaa - Erkka Nissinen

HET COMPLETE PROGRAMMA / COMPLETE PROGRAMME

Adele Horne

Vostok ’5 - Jan Anderson

15 Experiments on Peripheral Vision, 2008

France, 2008, 35mm > video, 03:40 min

Farewell East Germany - 22 Years Later Elisabeth Smolarz

USA, 2007, video, 05:15 min

Vostok ’6 - Jan Anderson

France, 2008, 35mm > video, 03:00 min

O’er The Land - Deborah Stratman USA, 2008, 16mm > video, 51:40 min

Silverleaf - Adam Leech Belgium, 2007, video, 06:00 min

France, 2008, 35mm > video, 02:00 min France, 2008, video, 05:00 min

1859 - Fred Worden

USA, 2008, video, 11:12 min

Black Hole - Johanna Reich Germany, 2009, video, 06:00 min

Painting Paradise - Barbara Hlali Germany, 2008, video, 05:30 min

Morakot - Apichatpong Weerasethakul Thailand, 2007, video, 11:50 min

USA, 2008, 16mm, 29:00 min

Austria, 2008, video, 01:50 min

The Netherlands, 2008, video, 11:30 min

The Two Teams Team - Manuel Saiz United Kingdom, 2008, video, 10:00 min

MEDIATHEEK & INFO 29

Kijk op onze website voor de laatste en meest recente informatie: www.impakt.nl. Op het festival is de festivalcatalogus met de volledige programmering beschikbaar. Desgevraagd kunnen we u een exemplaar opsturen. Check our website for the latest news and most recent information: www.impakt.nl. During the festival the festivalcatalogue is available. On request we can send you a copy.

PRIJZEN / PRICES

Hieronder de ticketprijzen (kortingsprijzen met CJP en U-pas korting tussen haakjes): Conferentie, Workshop, 9 Beet Stretch, Impakt Online: Gratis Filmprogramma’s, Impakt Invites en Things to Come: 7,- (6,-) Concerten Köner en Radigue: 7,- (6,-) Concerten op donderdag en zaterdag in Kikker: 10,- (9,-) Speed Tribes vrijdag in Tivoli: 15,- (12,-) Ticket prices are listed below (between brackets the CJP and U-pas reduced prices): Conference, Workshop, 9 Beet Stretch, Impakt Online: Free Film programmes, Impakt Invites and Things to Come: 7,- (6,-) Concerts by Köner and Radigue: 7,- (6,-) Concerts on Thursday and Saturday in Theater Kikker: 10,- (9,-) Speed Tribes on Friday in Tivoli: 15,- (12,-)

VOORVERKOOP / PRESALE

Tot een uur voor de voorstelling is het mogelijk online kaarten te bestellen via http://utrechtsuitburo.activetickets.com/impakt. Betalen kan met iDeal en Credit Card. Online presale is possible till one hour before a show on http://utrechtsuitburo.activetickets.com/impakt. Payments can be made using iDeal and Credit Card.

VERKOOP / TICKET SALES

Tijdens het festival zijn kaarten ook verkrijgbaar aan de festivalkassa in Theater Kikker. NB Voor de voorstellingen in de Moira sluit de kaartverkoop aan de festivalkassa een uur voor de voorstelling. Daarna zijn kaarten aan de deur te koop (enkel contant). During the festival it is also possible to buy tickets for shows at the festival counter in Theater Kikker. Note: Ticketsales for Moira will stop at the festival counter one hour before each show. Ticket sales will continue at Moira (cash only).

TENTOONSTELLING / EXHIBITION

De tentoonstelling is gratis toegankelijk op vertoon van een tentoonstellingspas. Deze pas is verkrijgbaar bij de festivalkassa en de tentoonstellingslocaties. The exhibition is free of charge upon presentation of an exhibition pass. This pass is available at the festival counter and the exhibition locations.

FESTIVAL RESTAURANT / LUNCH & DINNER

Van donderdag 15 t/m zondag 18 oktober is in de kleine zaal van Kikker het Festival Restaurant geopend. Je kan er ’s middags lunchen van 11:00 tot 13:00 uur voor 5 euro. ’s Avonds wordt er van 17:30 tot 20:30 uur voor 10 euro een warme maaltijd geserveerd. Het menu wisselt dagelijks en er zijn altijd vegetarische opties aanwezig. From Thursday 15 to Sunday 18 October the Festival Restaurant is opened in the small hall of Kikker. Daily, visitors can have lunch in from 11:00 to 13:00 hours, at a price of 5 euro. In the evening, dinner will be served from 17:30 to 20:30 hours, at a price of 10 euro. The menu changes daily and there are always vegeterian options.


Redactie / Editing Arjon Dunnewind Marije Janssen Loraën van de Burgt Nikki Gijselhart

Auteurs / Authors Stoffel Debuysere María Palacios Cruz Pim Verlaek Arjon Dunnewind

Vertaling / Translation Jeroen Boekhorst Filmtheater ’t Hoogt Theater Kikker AAMU

Vormgeving / Design lava.nl (Jorgen Koolwijk, Man Kit Lam & Uxue Arbelbide)

Druk / Printing Thieme Rotatie Nieuw Vennep

Met dank aan / Thanks to Alle Kunstenaars / All Artists Alle Vrijwilligers / All Volunteers

Flatland Gallery Academiegalerie Moira ASU Advies Gemeente Utrecht / City of Utrecht Provincie Utrecht / Province of Utrecht Mondriaan Stichting / Mondriaan Foundation Nederlands Fonds voor de Film / Dutch Film Fund Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten VSB Fonds

Impakt Office Lauwerecht 10

9

Werfkelder / Wharf Cellar Oudegracht aan de Werf 222 / Go to Oudegracht 222, take the stairs down to canal level, enter the cellar under the street.

6

COLOFON / COLOPHON

K.F. Heinfonds Fentener van Vlissingenfonds European Commission, Culture Programme (2007-2013) Lava Grafisch Ontwerpers, Amsterdam Beamsystems, Projectie en Video, Amsterdam FedEx

P1: I Thought I was Hallucinating (p24) P2: Domestic Heights (p24)

23:00

19:00 21:00

ZON/ 15:00 Concert : SUN 17:00 Naldjorlak I, II, III (p9) 18 OCT

13:00

10:00 11:00

21:00 Ecstatic mutations (p8) 23:00

19:00

ZAT/ 15:00 SAT 17 OCT 17:00

dinner van / from 17:30 tot / till 20:30

lunch 11.00 - 13.00

dinner van / from 17:30 tot / till 20:30

lunch 11:00 - 13:00

dinner van / from 17:30 tot / till 20:30

lunch 11:00 - 13:00

dinner van / from 17:30 tot / till 20:30

P6: Dissecting Mimesis (p26)

P10 : Visual Trickery (p28)

Out of the Present (p21) Impakt Invites: Jonas Staal & Vincent van Gerven Oei (p23)

P9: Nation Analysis (p28)

P3: My Body, a Maze (p25) P5: Pulling the Strings (p26)

P5: Pulling the Strings (p26)

P3: My Body, a Maze (p25)

P1: I Thought I was Hallucinating (p24) Impakt Invites: Cartune Xprez + performance Hooliganship (p23)

Closing Night

Things to Come; P2: Domestic Heights (p24) The Singularity (p17)

P7: In Retrospect (p27)

P8 : On the Shoulders (p27)

P4: New Horizons (p25)

Chaosmosis (p21) Impakt Invites : Annika Larsson (p22)

Impakt Invites: OK. Video Festival Jakarta (p23)

Terminal Velocity (p19)

P7: In Retrospect (p27) P8: On the Shoulders (p27)

P4: New Horizons (p25)

Fast Lane (p20)

Rush Hour (p20)

P10: Visual Trickery (p28)

P9: Nation Analysis (p28)

As Time Goes By (p18) Chronoschisms (p18) Place over Time (p19)

P6: Dissecting Mimesis (p26)

Impakt Invites: LOOP Barcelona (p22)

Leif Inge 9 Beet Stretch (p9)

Op zaterdag 17 oktober is het AAMU van 17:00 tot 19:00 gesloten / On Saturday 17 October the AAMU will be closed from 17:00 till 19:00

23:00

19:00 21:00

17:00

15:00

13:00

10:00 11:00

21:00 23:00

19:00

17:00

15:00

10:00 11:00 13:00

5:00

23:00 23:30

21:00

19:00

10:00 11:00 13:00 15:00 17:00

23:00

17:00 19:00 21:00

15:00

IMPAKT

10:00 11:00 13:00

23:00 23:45 Speed Tribes in Tivoli De Helling tot / till 5:00 (p7) 5:00

21:00

VRIJ/ FRI 19:00 Impakt Online (p16) 16 OCT

10:00 11:00 13:00 15:00 17:00

23:00

19:00 21:00

DON/ 15:00 THU 15 OCT 17:00

11:00 13:00

11:00 13:00

Tentoonstelling open van 10:00 tot 21:00 / Exhibition open from 10:00 till 21:00

10:00

Opening expositie / exhibition van / from 17:00 tot /19:00 (p10-12)

10:00

Dopes to Infinity (p6)

8

17:00 18:00 19:00 21:00

Moira Wolvenstraat 10

Mediatheek

7

Screenings / Presentations Screenings / Performance

Tivoli De Helling Helling 7

IMPAKT OFFICE

6

AAMU / ACADEMIEGALERIE / FLATLAND GALLERY

Academiegalerie Minrebroederstraat 16

WHARF CELLAR

5

MOIRA

Flatland Gallery Lange Nieuwstraat 7 Abraham Dolehof

’t HOOGT, HALL 2

4

Conference van / from 10.00 tot / till 18.30 (p14-15)

9 4

AAMU, Museum voor hedendaagse Aboriginal kunst Oudegracht 176

lunch 11:00 - 13:00

3 3

17:00 18:00 19:00 Festival Opening (p5) 21:00 The Futurist Manifest (p5)

5

Filmtheater ’t Hoogt Hoogt 4

WOE/ WED 14 OCT

Screenings / Conference / Artists Talks

1 2

Brunch & Dinner

2

Theater Kikker Ganzenmarkt 14

Panel / Opening

7 1

starting times:

’t HOOGT, HALL 1

8

IMPAKT

THEATER KIKKER THEATER KIKKER GROTE ZAAL / MAIN HALL KLEINE ZAAL/ SMALL HALL Music / Event Nights /

30 KAART VAN UTRECHT / MAP OF UTRECHT SCHEMA / SCHEDULE 31


WWW.IMPAKT.NL

Impakt 2009 Festival Guide  
Impakt 2009 Festival Guide  

The complete guide to the upcoming edition of the Impakt festival for audiovisual arts in Utrecht, The Netherlands, from the 14th until the...

Advertisement