Page 1

FESTIVAL EXHIBITION: 18 OCTOBER – 3 NOVEMBER


Organisatie/Organization

Bestuur/Board Benno van Marum, Bas Nugteren, Arno van

Roosmalen, Ruud Visschedijk, Nat Muller

De kortingsprijs is geldig op vertoon van CJP-

Theater Kikker

Festivaldirecteur/General Director Arjon Dunnewind

pas, studentenkaart of U-pas bij de kassa én

Ganzenmarkt 14 | Utrecht

Hoofd Bedrijfsvoering/Managing Director Jelmer Lesterhuis

ingang van de zaal. Het Festival Passe-partout

+31 (0) 30 231 96 66

is geldig voor alle program ma-onderdelen

www.theaterkikker.nl

tijdens de gehele festivalperiode. Een Dag

Productie/PRODUCTION

Coördinatoren productie/Production Coordinators Bart

Witte (Festival logistics), Jeroen Andriessen (Film &

Passe-partout is geldig voor alle programma-

Filmtheater ’t Hoogt

Video producer and AV technique), Joost Mellink

o n d e r d el e n

Hoogt 4 | Utrecht

(Programme producer)

www.hoogt.nl

Assistenten productie/Production Assistants Ann de Vries

op

de

d e s b e tr e f f e n d e

d a g.

Houders van een passe-partout dienen altijd op de locatie waar het programma plaatsvindt

(Location Manager), Eva Geurdes (Coordinator of

een €0,- toegangsbewijs af te halen voor de

BAK, Basis voor actuele kunst

volunteers), Roos Postmaa (Coordinator of volunteers),

afzonderlijke programma’s. Een Combinatie-

Lange Nieuwstraat 4 | Utrecht

Petra Albu (Hospitality), Morgann Brun (Film & Video

kaartje biedt toegang tot alle program ma-

www.bak-utrecht.nl

Production), Despina Chelioudaki (Film & Video

onderdelen buiten Theater Kikker en ‘t Hoogt.

FESTIVAL RESTAURANT

Production), Mhairi McGhee (Film & Video Production),

Academiegalerie

Anne Hendriks (Office Manager)

Minrebroederstraat 16 | Utrecht

Technici/Technical Expert Michael van Rosmalen

+31 (0)30 234 21 64

Publiciteit/Publicity

www.academiegalerie.nl

Coördinator publiciteit/PR & Publicity Karin van de Wiel

restaurant geopend in de foyer van Theater

Kapitaal

Assistenten publiciteit/Publicity Assistants Nathalie van

Kikker. Lunch: 12:00 tot 14:00 voor €6. Diner:

Plompetorengracht 4 | Utrecht

den Bovenkamp , Vera Holland, Lara Stolwerk

17:00 tot 20:00 voor €12.

+31 (0)30 268 23 18

Archief & Channel/Archive & Channel Anna Hoetjes

www.kapitaalutrecht.nl

Assistent archief & Channel/Assistent Archive & Channel

Van do 31 okt t/m zo 3 nov is het festival-

INFORMATIE Voor vragen over het festival, de program-

Website & social media Bas van de Kraats

Laura Amenta

LAATSTE NIEUWS

Educatie/Education Nathalie van den Bovenkamp

Bouwteam/Construction Team Dennis van Doremalen, David Hünneman

mering of kaartverkoop, bel de Festival In-

Kijk voor het laatste nieuws en de meest re-

Festivalfotograaf/Festival Photographer Pieter Kers

formatielijn: +31 (0) 30 294 41 63. Bereikbaar

cente programma-informatie op onze:

Festivaljournaal/Video Reports Remko Dekker

voorafgaand aan het festival op werkdagen

2

NDEX

ALGEMENE INFORMATIE & colofon

GENERAL INFORMATION & coloPHon

3

INDEX, Voorwoord, opening & CLOSING EVENT INDEX, Foreword, opening & CLOSING EVENT

4–7

Works Songs - Monnik

8–11

To The Reader - Benjamin Fallon

12–17

Crude Economy - Florian Wüst

18

The Pervert’s Guide to Ideology Sophie Fiennes & Slavoj Žižek

18

Muziek en Capitalism Catch-22

gens anderen is het op sterven na dood. Feit De festivalcuratoren presenteren aan de hand

is dat sinds 2008 de kapitalistische ideolo-

van korte presentaties de highlights uit het

gie meer dan ooit onder vuur ligt. Veel van

Capitalism Catch-22 programma. Kunstenaars en

wat we als gegeven beschouwden staat opnieuw

andere gasten die in het festival uitgebreid

ter discussie. Er is sprake van complexe di-

van zich zullen laten horen, geven op deze

lemma’s waarbij oplossingen ook meteen weer

openingsavond alvast een kleine vooruitblik.

nieuwe problemen vormen, between a rock and

Interviews en prikkelende statements worden

a hard place, of in analogie met het dilemma

afgewisseld met korte films, fragmenten en

waar de hoofdpersoon in Joseph Hellers ge-

projectpresentaties. De moderatie is in han-

lijknamige boek mee had te kampen, een ware

den van Chris Keulemans.

Catch-22.

Na afloop van de deze Capitalism Catch-22 di-

Impakt heeft dit jaar diverse curatoren uit-

gest, zetten we de opening feestelijk voort

genodigd om hun visie op het kapitalisme in

met een borrel in de bar van Theater Kikker.

het festival uit te werken. De historische basis van het festival wordt gelegd door Flo-

Closing Event: YouTube Battle

rian Wüst. Hij presenteert een filmprogramma

Zo 3 nov | 21:00 | Kikker Grote Zaal

andere het talent zien waarmee het kapita-

Music and Capitalism Catch-22

waarin visies uit heden en verleden samenkomen en avant-garde wordt afgewisseld met propaganda en documentaire. De festivaltentoonstelling van Benjamin Fallon laat onder lisme zichzelf verkoopt en wat de invloed is

19

sterdamse collectief Monnik stelt het begrip

ruchte liveshow. De scherpste YouTube-kenners,

‘arbeid’ centraal: met arbeidsoptimalisatie

Impakt Online:

festivalgasten en bezoekers zijn uitgenodigd

-van de home-sovjeticus tot Cup-a-Soup-, het

ON GROUP FORMATION EN POW!

te strijden voor eeuwige roem, met het publiek

collectief werken aan de wereldbibliotheek en

Programmering algemeen/General Programming Arjon

Impakt Online:

als jury. Toon het meest bizarre, fantastische

de geïmproviseerde Afrikaanse garages waarin

Dunnewind, Ilga Minjon

ON GROUP FORMATION AND POW!

of meelijwekkende filmpje. Geef je op als deel-

de auto van de toekomst werd geboren.

tot 22:00. Voor andere vragen, kunt u Impakt

Facebook w w w.faceb ook.co m /i m pak tfestival

Vertalers/Translation Don Mader, Fien Steel, Titus

bereiken op: +31 (0) 30 294 44 93.

Twitter @ImpaktFestival

Verheijen, Jane Bemont Programma/Programme

nemer via ytb@impakt.nl, of haak spontaan aan

Festivalcuratoren/Festival Curators Benjamin Fallon – To The Reader, Monnik [Edwin Gardner, Christiaan Fruneaux, Vincent Schippers] – Work Songs, Florian Wüst – Crude

19

Economy

Value This

Curatoren Impakt Online/ Curators Impakt Online Sabine

HKU - Impakt

op de avond zelf.

FOREW

Niederer, Raymond Taudin Chabot Panorama selectiecommissie/Selection Commission Ilga Minjon (final selection), Joris Lindhout (final selection), Sebastian Schlicher, Manon Bovenkerk

20

Panorama Events

Panorama gastviewers/Panorama Guest Viewers Jan

Discounts with the presentation of your CJP-

Theater Kikker

pas, student card or U-pas, at the counter

Ganzenmarkt 14 | Utrecht

Heerkens, Maria Hlavajova, Manuel Klappe, Katrin Mundt,

and the theater hall. A Festival Pass offers

+31 (0) 30 231 96 66

Shirley Niemans, Ralf Sausmikat, Jan Schuijren, Ranti

access to all programmes during the entire

www.theaterkikker.nl

Tjan, Emily de Valk, Helene Webers

Adriaans, Ruud Bakker, Annet Dekker, Judith Funke, Noud

21–23

Panorama Screenings

- Arjon Dunnewind | Festivaldirecteur

Opening Impakt CAPITALISM Festival 2013: CATCH–22 Capitalist Futures

In 2013, the Impakt Festival takes a close look at capitalism. According to some, it’s

Wed 30 Oct | 20:00 | Kikker Main Hall

the only economic system that seems to work;

ORD

GENERALI

economische systeem dat lijkt te werken, vol-

van het systeem op sociale verbanden. Het Am-

Webdevelopment/Web Development Nabble

NFORMATION

me onder de loep. Volgens sommigen het enige

Wo 30 okt | 20:00 | Kikker Grote Zaal

avond is het podium wederom van deze roem-

Website www.impakt.nl

LOCATIONS

Het Impakt Festival 2013 neemt het kapitalis-

Voor alle YouTube-freaks! De laatste festival-

Grafisch ontwerp/Graphic Design HOAX

van 10:00 tot 18:00 en tijdens het festival

DISCOUNT

VOORW

Opening Impakt CAPITALISM Festival 2013: CATCH–22 Capitalist Futures

OORD

COLOPHON

ALGEMENE

LOCATIES

PROGRAMMEI

INFORMATIE COLOFON

KORTING

all programmes on that particular day. Hold-

Filmtheater ’t Hoogt

Adviseurs muziek/Music Advisors Melvin Wevers, Friso

Fact is, since 2008 capitalist ideology has

Hoogt 4 | Utrecht

24

The festival curators present a number of

ers of Festival or Day Passes are request-

Wiersum, Jonas Ohlsson

Tijdschema & ticket info

brief presentations on the highlights of the

come under fire more than ever. Much of what

ed to get a €0 entry ticket for each sepa-

www.hoogt.nl

Expositie Academiegalerie i.s.m./in cooperation with HKU Peter

Timetable & ticket info

Capitalism Catch-22 programme. Artists and

we have considered a given is being discussed

other guests will provide short previews.

anew. We are being faced with complex dilem-

Interviews and stimulating statements will

mas, whereby their solutions often immedi-

festival period. A Day Pass offers access to

Muziekprogramma/Music Program Ilga Minjon

rate program me at the relevant locations.

van Dijk, Eugène Jongerius, Christina Della Giustina

according to others, it’s as good as dead.

The Combination Ticket will provide entry to

BAK, Basis voor actuele kunst

the entire programme excluding Theater Kik-

Lange Nieuwstraat 4 | Utrecht

LUNCH EKO kitchen

alternate with short films, excerpts and pro-

ately form new problems. A choice between a

ker and ‘t Hoogt.

www.bak-utrecht.nl

DINER De Blauwe Kameel

ject presentations. The evening will be mo-

rock and a hard place, or to make an analogy

derated by Chris Keulemans.

with the dilemma confronting the main cha-

FESTIVAL RESTAURANT From Thu 31 Oct through Sun 3 Nov the festi-

CATERING/CATERING

Met enorme dank aan/Many many thanks to

racter in Joseph Heller’s book of the same

Academiegalerie

Alle kunstenaars, alle vrijwilligers/all the artists and

Minrebroederstraat 16 | Utrecht

volunteers, Theater Kikker (Harm Lambers, Chantal van

After this Capitalism Catch-22 digest, the

+31 (0)30 234 21 64

den Broek, Jaap van der Woude), Academiegalerie

opening will festively continue with drinks

www.academiegalerie.nl

(Peter van Dijk), Filmtheater ‘t Hoogt (Friederike

in Theater Kikker’s bar.

val restaurant will be open in the foyer of Kapitaal

Venrooy, Coen Spijker, Michiel Langbroek, Griet Maring),

Diner: 17:00 tot 20:00 for €12. The menu will

Plompetorengracht 4 | Utrecht

BAK (Arjan van Meeuwen, Gwen Parry, Ivo Verburg),

change daily and there is always a vegetar-

+31 (0)30 268 23 18

Kapitaal (Julian Wassenaar, Timo Demollin), Bl!nder

ian option available.

www.kapitaalutrecht.nl

Films (Ailish Bracken), Gemeente Utrecht (Esther Baas),

Closing Event: YouTube Battle

this topical problem. The historical foun-

Sun 3 Nov | 21:00 | Kikker Main Hall

tary films. The festival exhibition by Benja-

Nabble (Joram van den Boezem), Films Division of India,

INFORMATION

LATEST NEWS

Shai Heredia, Maren Hobein, Ricardo Matos Cabo, Loreto

For the latest news and information, go to:

gramme or ticket sales, please contact the

dation of the festival has been laid by Florian Wüst. He presents a film programme that includes past and present views and alternates avant-garde with propaganda and documenmin Fallon reveals, among other things, the

Solís , Erwin van ‘t Hart, Wim van Tuyl, René Jongen,

Calling all YouTube freaks! The closing night

talent with which capitalism sells itself and

of the festival will once again give stage

what the system’s influence is on social ties.

Gemeente Utrecht, Mondriaan Fonds, SNS Reaal Fonds,

to this notorious live show. The best YouTube

The Amsterdam collective Monnik focuses on

Jurgen Drost, Vincent Drost.

For questions regarding the festival pro-

This year, Impakt has invited a number of different curators to develop their outlook on

Weisner, Gabrielle Rozing, Nils le Loux, Noor van

Theater Kikker. Lunch: 12.00 tot 14:00 for €6.

name, a real Catch-22.

Impakt wordt ondersteund door/Impakt is supported by

Festival information line: +31 (0) 30 294 41

Website www.impakt.nl

Stichting DOEN, Stimulerings Fonds Creatieve Industrie,

connoisseurs, the festival guests and others

the concept of ‘labour’: labour optimization

63. During the festival, the information line

Facebook w w w.faceb ook.co m /i m pak tfestival

Nederlands Film Fonds, Fentener van Vlissingen Fonds,

are invited to fight for eternal glory, while

–from the Soviet Man to Cup-a-Soup–, collec-

can be reached on office days from 10:00 until

Twitter @ImpaktFestival

HOAX,Theater Kikker,Beam Systems,De Groene Amsterdammer,

the whole audience is the jury. Show the most

tive work on the world Library and improvised

Bombay Sapphire, BAK Basis voor Actuele Kunst, Triomf

bizarre, fabulous or pathetic video. Sign up

African garages that are giving birth to the

For other questions, you can contact Impakt:

FedEx, WeTransfer, Filmtheater ‘t Hoogt, Luna Worx,

as a participant by e-mailing ytb@impakt.nl

car of the future.

+31 (0) 30 294 44 93.

Kapitaal, Superette, Rietveld Wines, Kok Fietsen Utrecht

or spontaneously join in.

18:00, and during the festival until 22:00.

2

– Arjon Dunnewind | Festival Director

3


Work

Songs

ONGS onderzoekt

hoe

we

de

wereld

Utrecht Metabolism

GARAGE D ‘SMATI Turtle 1’

MONNIKA

Academy of Work: de Nootropics Bar

Capitalism Intelligence Unit - EXPODIUM

Monnik is een laboratorium voor

Melle Smets en Joost van Onna

Partizan Publik en Arne Hendriks

scheppen we - heel letterlijk - de wereld om

De Capitalism Intelligence Unit (CIU) onder-

verhalen, verbeelding en onder-

Opening: wo 30 okt | 19:00 - 20:00 | Neude

Do 31 okt - zo 3 nov | 15:00 - 23:00 | Kikker Foyer

ons heen. Sinds mensenheugenis leveren werk-

zoekt met het project Utrecht Metabolisme de

zoek, bestaand uit Christiaan Fru-

Do 31 okt - zo 3 nov | 13:00 - 21:00 | Neude

liederen

en

kapitalistische stofwisseling van de stad.

neaux, Edwin Gardner en Vincent

Presentaties: do 31 okt - za 2 nov | 17:00 | Neude

moed bij ons geploeter. Hard werk waarvan we

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan een

Schippers. Geïnspireerd door de

vaak zelf de vruchten niet plukken, maar waar

cartografische workshop, waarin we het meta-

tragiek en triomf van de moder-

Kunstenaar Melle Smets en onderzoeker Joost

anderen van profiteren die ver weg en buiten

bolisme van de stad in kaart brengen. Kapi-

niteit doet Monnik onderzoek naar

van Onna volgden het spoor van Europa’s afge-

beeld zijn.

taalstromen transformeren continu van mone-

het leven in een zelf-geconstru-

dankte auto’s naar de periferie van het kapi-

De Amerikaanse industrieel Henry Ford introduceerde tussen 1908

taire energie naar tastbare producten en weer

eerde omgeving. Het drietal maakt

talisme om iets te leren over ‘System D’. Dit

en 1914 de lopende band. In 1921 ontwierp Sovjet dichter-ingenieur

We produceren om te consumeren. Multination-

terug. De stad is als een kapitalistisch or-

tentoonstellingen, boeken en es-

staat voor Système Débrouillardise, het ver-

Alexei Gastev, in opdracht van Lenin, de Social Engineering Machine:

als,

omvangrijke

ganisme. De uitkomst van dit onderzoek wordt

says. Ze geven workshops, lezin-

mogen om snel te kunnen denken, aan te pas-

een machine die boeren transformeerde tot arbeiders. In het eerste

productieketens, de digitale revolutie, on-

verwerkt in een kapitalistisch-metabolische

gen en onderwijs, in binnen- en

sen, en te improviseren om een klus te klaren.

decennium van de 21e eeuw worstelden we met de vraag hoe we van bu-

begrijpelijke financiële constructies en toe-

kaart van Utrecht.

buitenland, onder- en bovengronds,

In de Ghanese wijk Suami Magazine recyclen

reaucraten creatieve kenniswerkers konden maken. Vandaag de dag wil-

in de stad en op het platteland.

meer dan 200.000 ambachtsmannen ons afge-

len we robots en de Chinese industrie te slim af zijn door lokaal, duurzaam en zelfvoorzienend te produceren.

DE

cadans,

inspiratie,

overheidsbureaucratieën,

troost

nemende mobiliteit; ze vervagen onze grip op

In de Nootropics Bar presenteren Arne Hendriks en Joost Janmaat (Partizan Public) een caleidoscoop aan grootse experimenten om onszelf en

MSTERDAM

WORKS

betekenis geven door ons werk. Als we werken,

anderen harder, efficiënter, goedkoper en gehoorzamer te laten werken.

de fysieke en sociale omgeving. Het nut van

Het wordt niet chic geacht om te praten over

GARAGE D ‘SMATI Turtle 1’

dankte autoschroot. Samen met deze vinding-

onze werkzaamheden ebt weg. We besteden alles

wat we verdienen of wat we kopen. Is dit een

Photo credit: TEUN VONK

rijke ambachtslui, creëerden Melle en Joost

uit, zelfs de opvoeding van onze kinderen.

cultureel afweermechanisme? Is het een cul-

een nieuwe en karakteristiek Afrikaanse auto:

Daarnaast worden we steeds productiever. In 1900 sliepen we gemiddeld

tureel psychologisch fenomeen dat de maat-

de SMATI Turtle 1.

10 uur per dag, in 1980 was dat 8 uur en in 2013 slapen we nog maar

Door te werken, maken en beheersen we onze

schappelijke status-quo met alle onderlinge

wereld. We worden steeds meer omringd door

verschillen in stand houdt?

onze

eigen

schepping.

Tegelijkertijd

6 uur per etmaal. Omgekeerd evenredig is onze consumptie van koffie,

li-

De auto SMATI Turtle 1 en het onderzoek naar

thee, ritalin, speed, energydrank, chocola en andere stimulerende

‘System D’ geven inzicht in de hedendaagse

middelen gestegen. Het koffieapparaat is het centrale punt geworden

jkt onze omgeving steeds minder tastbaar te

We volgen uiteenlopende personen. Wie ver-

afvalstromen. Daarnaast houden ze ons ook

voor gezelligheid en besluitvorming in de kantooromgeving, en dat is

worden. Is abstractie de prijs die we betalen

dient wat? Wie woont waar en waarom? We on-

een spiegel voor over onze moderne manier

niet voor niets. Cafeïne wekt stress op, waardoor de geest behoefte

voor rijkdom? Maar hoeveel abstractie kun-

derzoeken wie wat consumeert. Maar dat is pas

van produceren en werken. Het vertelt iets

krijgt aan stabiliteit en dat vindt in protocol en orde. Koffie is de

nen we aan? Het Amsterdamse collectief Monnik

het het begin. Want hoeveel kosten de huizen,

over de zoektocht naar efficiëntie en onze ge-

ultieme kantoordrug. De Nootropics Bar onderzoekt tijdens het Im-

gaat op zoek naar de antropologie van het ka-

auto’s, wegen en lantaarnpalen in de straat

ïnstitutionaliseerde, hypergespecialiseerde

pakt Festival de manieren waarop mensen elkaar en zichzelf aan het

pitalisme en vraagt zich af hoe ons werk ons

waar ze wonen? Hoe beweegt deze persoon zich

manier van werken. ‘System D’ is geen ideaal

werk zetten. Een korte geschiedenis van en een lange vooruitblik op

meer en minder mens maakt.

door de stad, hoe ziet het boodschappenlijstje

systeem; het is roeien met de materiële en

de maakbaarheid van productiviteit en creativiteit.

er uit en waar gaan de kinderen naar school?

culturele riemen die je hebt.

MONNIK.

Hoe werkt de kapitalistische spijsvertering

In GARAGE D ‘SMATI Turtle 1’ presenteren Melle

Tijdens de curatorenwandeling licht Monnik de

van de stad? Hoe rationeel is het hoofd en

en Joost hun auto en vertellen ze over het

gemaakte programmakeuzes toe in een rondlei-

hoe ethisch is het hart? Tijdens Utrecht Me-

onderzoek naar ‘System D’. Daarnaast bieden ze

ding, waarbij ze de kunstenaars en deelnemers

tabolism definiëren we, ondanks onze schroom,

met Garage D Shop Talks een programma waarin

op locatie bezoeken. Het drietal bespreekt het

de stad aan de hand van harde valuta.

de overeenkomsten en verschillen tussen Suami

Het programma WORK SONGS is samengesteld door

GARAGE D ‘SMATI Turtle 1’

programma in relatie tot eerder werk, persoon-

Magazine en het krimpende Motown in Detroit

lijke fascinaties en huidige sociale ontwikke-

Aanmelden voor de Metabolism tours kan via

worden onderzocht. Ook reflecteren ze in hun

lingen. Vr 1 nov | 17.00 | Vertrekpunt: Kikker

rsvp@impakt.nl. De tour start iedere dag om

garage op de toekomst van de automobiel als

15:00 vanuit Kikker.

digitale capsule en het verval van de auto als totem van het persoonlijke eigendom.

ONGS

MONNIKA

Utrecht Metabolism

GARAGE D ‘SMATI Turtle 1’

Academy of Work: THE Nootropics Bar

Capitalism Intelligence Unit - EXPODIUM

Melle Smets and Joost van Onna

Partizan Publik and Arne Hendriks

ate the world around us when we are at work.

The Utrecht Metabolism project undertaken by

Opening: Wed 30 Oct | 19:00 - 20:00 | Neude

Thu 31 Oct - Sun 3 Nov | 15:00 - 23:00 | Kikker Foyer

WORKS

Work examines how we give meaning to the

world through our work. We literally creSince time immemorial, work songs have sup-

the Capitalism Intelligence Unit (CIU) stud-

Thu 31 Oct - Sun 3 Nov | 13:00 - 21:00 | Neude

plied cadence, inspiration, comfort and cour-

ies the capitalist metabolism of the city.

Presentations: Thu 31 Oct - Sat 2 Nov | 17:00 | Neude

age for our toil. Hard labour from which we

You are invited to participate in a cartog-

ourselves don’t pick the fruits. Instead oth-

raphy workshop in which we will chart the

Artist Melle Smets and researcher Joost van

ourselves and others to work harder, more efficiently, more cheaply

ers far away, and OFTEN out of sight enjoy the

city’s metabolism. Flows of capital continu-

Onna followed the trail of Europe’s discar-

and more obediently.

products of our toil.

ally transform from monetary energy to tan-

ded cars to capitalism’s periphery to learn

gible products and back again. The city be-

about ‘System D’ or Système Débrouillardise,

Between 1908 and 1914, American industrialist Henry Ford introduced

We produce to consume. Multinationals, gov-

haves like a capitalist organism. The results

the capacity to be able to think on your feet,

the assembly line. In 1921, Soviet poet-engineer Alexei Gastev was

ernment bureaucracies, extensive production

of this study will be incorporated into a

to adapt and to improvise in order to get the

commissioned by Lenin to develop the Social Engineering Machine: a

chains, the digital revolution, mind-boggling

capitalist-metabolic map of Utrecht.

job done. In the Ghanaian neighbourhood of

device that turned farmers into labourers. During the initial dec-

Suami Magazine, over 200,000 craftsmen recy-

ade of the 21st century we struggled with the problem of how to turn

At the Nootropics Bar, Arne Hendriks and Joost Janmaat (Partizan

financial structures and increasing mobility

MSTERDAM

Public) will present a kaleidoscope of grand experiments to allow

make our grip on the physical and social en-

It is not deemed appropriate to discuss what

cle our discarded car waste and scrap metal.

bureaucrats into creatives. Nowadays, we want to trump robots and

vironment more tenuous. The utility of our

we earn or how we spend our money. Is this a

Together with these resourceful craftsmen,

industrial superpowers by producing locally, sustainably and in a

activities is fading away. We outsource eve-

cultural defence mechanism? Is it a cultur-

Melle and Joost created a new, characteris-

self-sufficient manner.

rything, even the raising of our children.

al-psychological phenomenon that perpetuates

tic African car: the SMATI Turtle 1.

the social status quo including its dispariBy working we make and control our world. We

We are also becoming increasingly productive. On average, in 1900,

ties and divisions?

are increasingly surrounded by our own crea-

The SMATI Turtle 1 and the study into ‘System

people slept 10 hours a day. In 1980, people slept for 8 hours and

D’ provide insight into contemporary waste

now, in 2013, we only sleep for an average of 6 hours a day. On the

tion. Though, simultaneously our environment

We will track a variety of people. Who earns

Monnik is a laboratory for sto-

flows. Furthermore, they also make us question

other hand, our consumption of coffee, tea, amphetamines, energy

seems to become increasingly intangible. Is

what? Who lives where and why? We will study

ries, imagination and research,

our modern manufacturing and working meth-

drinks, chocolate and other stimulants has increased. In the office

abstraction the price we pay for wealth? How

who consumes what. But that is only the be-

consisting

Fru-

ods. The project tells us something about the

environment, the coffee machine has become the focal point for chat-

much abstraction can we actually handle? The

ginning. Because what do the houses, cars,

neaux, Edwin Gardner and Vincent

search for efficiency and our institutional-

ting and decision making. And not without reason. Caffeine creates

Monnik collective from Amsterdam sets out to

roads and lampposts in the street where they

Schipper. Inspired by the trag-

ised, hyper-specialised way of working. ‘Sys-

stress which makes the mind desire stability which it finds in pro-

search for the anthropology of capitalism,

live cost? How does this person move through

edies and triumphs of our time

tem D’ is not an ideal system: it boils down

tocols and order. Coffee is the ultimate office drug.

and wonders whether our work makes us more

the city? What are their grocery lists like?

Monnik investigates life in its

to making do with the material and cultural

and less human.

And where do their children go to school?

self-constructed environment. The

means available to you.

of

Christiaan

Work Songs is curated by Monnik

How does the city’s capitalist digestive tract

essays and they organize work-

In GARAGE D ‘SMATI Turtle 1’ Melle and Joost

During the curators walk Monnik will discuss

function? How rational is its head and how

shops and educational programs.

present their car and explain their research

their curatorial choices during a tour where

ethical its heart? During Utrecht Metabolism

Monnik

Amsterdam.

into ‘System D’. They will also be providing

they will visit the artists and participants

we will define the city on the basis of cold,

They work in The Netherlands and

a programme, which examines the similarities

on location. They will discuss the program

hard cash, in spite of our reservations.

abroad, above and underground, in

and differences between Suami Magazine and

the city as well as in the coun-

the demise of Detroit. In their garage they

tryside.

will also reflect on the future of the auto-

4

in the context of their previous work, their

is

based

in

During the Impakt Festival, the Nootropics Bar will study the ways in which people make themselves and others work. A brief history and

trio makes exhibitions, books and

personal fascinations, and current social

To sign up for the Metabolism tours, send an

developments. Fri 1 Nov | 17.00 | Starting

e-mail to rsvp@impakt.nl. The tour starts

mobile as a digital transportation-pod and

point: Kikker

daily at 15:00 from Kikker.

its decline as a totem of personal property.

a long preview of the malleability of productiveness and creativity.

5


ONGS

MONNIKA

Saccades

Marcell Mars EN FEMKE SNELTING

Reimer van Tuinen en Gawie Keyser

Lezing: vr 1 nov | 19:00 - 22:00 | Kapitaal

Za 2 nov | 21:00 - 23:00 | Kikker Grote Zaal

Za 2 nov | 13:00 - 17:00 | Kikker Grote Zaal

De schappen in de supermarkt, een klein beet-

Als we werken scheppen we - heel letterlijk - de wereld om ons heen.

je decolleté en blije mensen. Onderzoekers

Ons werk draagt bij aan de wereld en geeft deze inhoud en beteke-

Fruits of Our Labor FRUITS OF OUR LABOR

Martin Ford, Khannea Suntzu, Jan-Hendrik Bakker en Kris de Decker

Public Library Hackathon:

Za 2 nov 11:00 - zo 3 nov 20:00 | Kapitaal

MSTERDAM

WORKS

Free Libraries for Every Soul

Lang voordat de slogan ‘Information wants to

De P2P-infrastructuur nodigt uit om de comple-

weten het al lang: het oog snelt over scher-

nis. Soms gebeurt dit op een directe en tastbare manier, aan de an-

be Free’ bestond, had de grondlegger van de

te infrastructuur rond het boek te herzien.

men, schappen en bladzijdes, op zoek naar pa-

dere kant voeren we ook taken uit die deel uitmaken van een groter,

moderne bibliotheek Melvil Dewey (1851-1931)

Stel dat iedere voetnoot daadwerkelijk een

tronen, verleidingen en betekenissen. Het oog

niet te overzien geheel. Mondiale productieketens, bureaucratieën

een droom. Hij geloofde in ‘Free Libraries

hyperlink wordt die direct ieder ander boek

kan niet stilstaan, maar zoekt vluchtig naar

en complexe gerechtelijke en technische structuren zijn ook deel van

for Every Soul’. De bibliotheek is onze eerste

ter wereld kan ontsluiten? Hoe kunnen we met

betekenis van punt naar punt. Deze choreo-

de wereld die we maken. ‘Fruits of Our Labor’ bevat projecten en le-

database en het boek onze eerste web page. De

RISO-printers en Print-on-Demand processen

grafie van onze oogbewegingen, deze saccades,

zingen waarin wordt ingegaan op de relatie tussen werk, technologie

voetnoot was de inspiratiebron voor Tim Ber-

boeken en drukwerk van de wereldliteratuur

zijn als kaarten van onze ziel.

en betekenis. Met:

ners Lee, de grondlegger van het wereldwijde

maken? Hoe kunnen we de wereldbibliotheek

web, toen hij de hyperlink bedacht.

verrijken door met DIY-boekscanners verzetsli-

Met Reimer van Tuinen en Gawie Keyser als

Martin Ford die ons duidelijk maakt op welke manieren technologie

teratuur, gecensureerde pamfletten en obscure

gids gaan we op verkenningstocht door onze

de toekomstige economie modelleert, en de invloed daarvan op werk.

manuscripten toe te voegen?

beeldcultuur en onderzoeken we hoe het bewe-

Ford vertelt over een naderende toekomst waarin de mens de minst

gende beeld ons oog en onze ziel verleidt of

efficiënte schakel wordt in het productieproces, een toekomst waarin

‘Free Libraries for Every Soul’ is een lofzang op het boek en de bibliotheek. Deze hackathon draagt bij aan hoe we het boek in zijn vorm,

De hackathon als vorm van productie en waar-

provoceert. Hoe wordt het kapitalisme afge-

technologie banen opslokt en daarbij geen genoegen neemt met alleen

haar processen en haar toegang kunnen ver-

decreatie is moeilijk te vatten binnen be-

beeld in de cinema? Hoe wordt ze menselijk,

de ongeschoold handwerk.

nieuwen; van drukwerk tot e-book, en van ty-

staande economische theorieën. Lang werd ver-

of juist onmenselijk gemaakt? Is het moge-

pografie tot algoritme. Hacker en cyber-libra-

ondersteld dat ‘werknemer’ of ‘ondernemer’ de

lijk om oprecht protest, verzet en kritiek te

Khannea Suntzu neemt ons nog een stap verder mee in deze gedachte-

rian Marcell Mars, vergezeld van open source

enige twee manieren waren om deel te nemen

uiten op het kapitalisme vanuit de droomfa-

gang. Hij licht verschillende scenario’s toe waarin technologie de

grafische ontwerper Femke Snelting presente-

binnen de economie. De opkomst van digitale

brieken van Hollywood? Of zijn de aanvallen

grens tussen natuur en technologie en tussen bewustzijn en artifici-

ren hun werk. Daarna hosten zijn een hacka-

netwerken heeft gezorgd voor het ontstaan van

op het kapitalisme in films als Wall Street

ële intelligentie doet vervagen. Wat wordt het uitgangspunt voor een

thon waarin grafisch ontwerpers, hackers, UX

een derde modus van economische productie:

of Margin Call slechts afweermechanismen die

dergelijke transhumanistische toekomst?

designers, boekmakers en programmeurs samen-

commons-based peer production. Programmeurs,

het systeem opnieuw legitimeren? Is het mo-

werken aan de eigentijdse incarnatie van de

hackers en de open source community werken

gelijk een beeldtaal te creëren buiten het

Jan-Hendrik Bakker onderzoekt de existentiële zoektocht van de mens-

droom van Melvil Dewey.

met elkaar zonder contracten, bedrijfsstruc-

kapitalisme om?

heid naar haar bestaansreden. Bakker verkent de verdiensten en mogelijkheden van een wereld waarin we ons technologie gedreven consumen-

turen of andere institutionele structuren. De ruggengraat van deze droom is een wereld-

Toch zijn ze in staat om het besturingssysteem

Aan de hand van een collage van filmfrag-

tisme kunnen weerstaan. Hij zal de voetsporen volgen van kluizenaars,

omspannende P2P-bibliotheek, waar iedereen

Linux te creëren en Wikipedia op te zetten.

menten, banen Gawie en Reimer zich een weg

freaks, dichters, artiesten en filosofen die ontsnapt zijn aan de rat

door de hedendaagse soapopera’s, de ‘populai-

race om terug te keren naar een eenvoudigere levensstijl.

vanaf zijn eigen computer over een peer-topeer netwerk, zijn e-books en pdf’s kan delen

In de Public Library Hackathon kan je 24 uur

re protestcinema uit Hollywood’, de Europese

met de rest van de wereld.

lang een steentje bijdragen aan een wereldwij-

arthouse cinema, de Italiaanse en Franse ko-

Kris de Decker legt ons een andere invalshoek van technologie voor.

de commons: de bibliotheek en canon van onze

medies uit de jaren vijftig, Sovjet cinema,

In plaats van de magie van glimmende, betoverende hightech die onze

cultuur. Een weekendje waardecreatie buiten

films uit Latijns Amerika, Afrika en het oer-

verbeelding heeft verstrikt, stelt hij de mythe aan de kaak dat er

de reguliere logica van de markt om. Neem je

Hollandse huiskamergevoel.

voor elk probleem een technologische oplossing bestaat. De Decker demonstreert hoe low tech-oplossingen,

laptop en je woeste dromen mee!

naast de vele clean tech- en

duurzame energiesystemen, ook een belofte kunnen zijn.

ONGS

MONNIKA

Reimer van Tuinen and Gawie Keyser

Martin Ford, Khannea Suntzu, Jan-Hendrik Bakker and Kris de Decker

Lecture: Fri 1 Nov | 19:00 - 22:00 | Kapitaal

Sat 2 Nov | 21:00 - 23:00 | Kikker Main Hall

Sat 2 Nov | 13:00 - 17:00 | Kikker Main Hall

Supermarket shelves, a glimpse of cleavage

In a very literal way, we make the world we live in. Through our work

and smiling faces. Researchers have known

we contribute to the world, and provide meaning to it. Sometimes we

WORKS

Saccades

Marcell Mars AND FEMKE SNELTING

Fruits of Our Labor

Public Library Hackathon:

Sat 2 Nov 11:00 - Sun 3 Nov 20:00 | Kapitaal

MSTERDAM

Free Libraries for Every Soul

Long before the slogan ‘Information wants to

Imagine if every footnote actually becomes a

for quite some time that the eye traverses

do so in a very direct and tangible way, but often we perform our

be Free’ was coined, the founder of the modern

hyperlink that can immediately open up eve-

screens, shelves and pages searching for pat-

jobs inside grander projects we can’t oversee. Global supply chains,

library Melvil Dewey (1851-1931) had a dream.

ry other book in the world? How can we use

terns, seductions and meanings. The eye can-

bureaucracies, and complex legal and technical frameworks are also

He believed in ‘Free Libraries for Every Soul’.

RISO printers and Print-on-Demand processes

not rest, but flightily seeks meaning, jump-

part of the world that we create. Fruits of Our Labour supplies lec-

Libraries can be considered our first data-

to craft the world’s literature into books

ing from point to point. The choreography of

tures that explore the relation between work, technology and mean-

bases, books our first web pages. The foot-

and printed materials? How can we enrich the

these eye movements, referred to as saccades,

ing. With:

note inspired Tim Berners Lee, the founder of

world’s library by adding resistance litera-

are like maps to the stirrings of our soul.

the World Wide Web, to invent the hyperlink.

ture, censored pamphlets and obscure manuscripts using DIY book scanners?

‘Free Libraries for Every Soul’ is an ode

Martin Ford, who will show us how technology is shaping the econoOur guides Reimer van Tuinen and Gawie Keyser

my of the future, and how this will impact on work. Ford reveals an

take us on an expedition through our visual

imminent future where man becomes the least efficient element in the

to books and libraries. This hackathon will

The hackathon as a form of production and val-

culture and help us examine how moving images

production process, a future where technology will be taking our

contribute to developing the shape, process-

ue creation is hard to conceptualise within

seduce or provoke our eyes and soul.

jobs, and not just the unskilled ones.

es and access to books; from printed matter

existing economic theories. It was long sup-

How is capitalism visualised in cinema? How

to e-book, and from typography to algorithm.

posed that the ‘employee’ or ‘entrepreneur’

is it made to look human or inhuman? Is

Khannea Suntzu will take us a step further down the rabbit hole. He

Hacker and cyber-librarian Marcell Mars, ac-

were the only two ways of participating in

it possible to sincerely protest and revolt

will unfold scenarios in which technology will blur the boundaries

compannied by Open Source Graphic Designer

the economy. The advent of digital networks

against or criticise capitalism from with-

between technology and nature, and between consciousness and arti-

Femke Snelting will present their work on

caused the rise of a third mode of economic

in Hollywood’s dream factories? Or are the

ficial intelligence. What will be the ‘economic rationale’ in such a

friday evening, an they will host a hackathon

production: commons-based peer production.

attacks on capitalism in films such as Wall

transhumanist future?

whereby graphic designers, hackers, UX de-

Programmers, hackers and the open source com-

Street or Margin Call merely the system’s de-

signers, bookmakers and programmers can col-

munity work together without contracts, com-

fence mechanisms that relegitimise it? Is it

Jan-Hendrik Bakker investigates humanity’s existential search for

laborate to develop today’s incarnation for

pany or other institutional structures. In

possible to create a visual language out-

its grounds of existence. Bakker will explore the merits and pos-

Melvil Dewey’s dream.

spite of this, they have managed to create the

side capitalism?

sibilities of resisting our technology-driven consumerism. He will

Linux operating system and set up Wikipedia.

retrace the steps of hermits, freaks, poets, artists and philosoOn the basis of a collage of images and

phers who escaped the rat race and returned to a simpler lifestyle.

The backbone of this dream is a global P2P

The Public Library Hackathon will give you

film excerpts, Keyser and Van Tuinen guide us

library through which everyone can share his/

24 hours to contribute to a global commons,

through the contemporary soaps, the ‘popular

Kris de Decker reveals an alternate appreciation of technology. In-

her e-books and PDFs with the rest of the

the library and the canon of our culture. A

protest cinema from Hollywood’, European art

stead of the chrome hi-tech magic that has captured today’s imagina-

world from their own computer using a peer-

weekend of value creation outside the regu-

house films, Italian and French comedies from

tion, he will debunk the myth that there is a technological fix for

to-peer network. The P2P infrastructure en-

lar logic of the market. Bring your laptop

the 1950s, Soviet cinema, Latin American and

everything. De Decker shows us how low-tech solutions hold an equal

and your wildest dreams!

African films and the über-Dutch living room

or greater promise than today’s many clean-tech and sustainable en-

atmosphere.

ergy schemes.

6

courages people to review the entire infrastructure surrounding books.

7


EADER

TO THER

Aan de lezer | Charles Baudelaire

TO THE READER

Opening tentoonstelling: 18 okt | 17:00 - 19:00 Openingstijden: 19 okt - 3 nov | di - zo | 13:00 - 18:00

BENJAMINF

Kapitaal is geen waar op zich, maar de maatschappelijke verhouding tussen personen die door waren wordt bemiddeld’

Er lopen een aantal nauw samenhangende the-

Het derde en misschien wel het voornaamste

Complex of the Self

ma’s als een rode draad door de expositie.

thema, is de continue druk om zich te bewi-

Bureau d’études

Als eerste is er arbeid als plek waarin ka-

jzen en een individuele onafhankelijkheid te

Bureau d’études vervaardigt complexe schema-

pitalisme het sterkst tot uiting komt in ons

handhaven, wat ons door het kapitalisme opge-

tische infographics die de ingewikkelde net-

dagelijkse leven, en waarvoor we gedwongen

drongen wordt door het consequente ontkennen

werken in kaart brengen, die ons klaarblijke-

worden onze tijd te verkopen om onze lev-

van onderlinge sociale verbondenheid.

lijk, en tegen wil en dank, medeschuldig maken

Het Kapitaal, Vol. 1 | Karl Marx

& wo 30 okt 13:00 - 19:00 | BAK To The Reader vloeit voort uit de idee dat kapitalisme in de eerste

ensstandaard in stand te houden. Lang nadat

ALLON

Lezer, jij huichelaar, mijn broer, jij, kijk me aan!’

in dit laat-kapitalistische tijdperk. Complex

de belofte van emancipatie door automatiser-

De expositie is een compacte, uitgelezen ver-

of the Self introduceert een plattegrond van

ing begon te vervagen, bevinden we ons nu

zameling van bestaande werken, adaptaties en

de manier waarop een persoon wordt samenge-

in een situatie waarin we op geheel nieuwe

in opdracht gemaakte nieuwe werken, die ons

steld. Niet enkel met behulp van politieke en

en steeds indringendere manieren werken, nu

doen

tegenstrij-

bureaucratische structuren, maar ook door fi-

verschillende communicatietechnologieën onze

digheden waarin we verwikkeld zijn geraakt.

losofische en psychologische funderingen erbij

huiselijke

Ook al heeft een deel van de gepresenteerde

te betrekken om zo tot een compacte kaart van

zijn binnengedrongen. Dit gaat gepaard met

informatie

onderlinge afhankelijkheid te komen.

de opvatting, ontstaan in de jaren 1980, dat

graad van complexiteit, toch wordt de exposi-

situatie

en

persoonlijke

leven

stilstaan

en

bij

een

ideeën

aantal

een

onvermijdelijke

plaats een sociaal verband is dat onze handelswijze bepaalt. TO The

Benjamin Fallon is onafhankelijk curator,

de private sector efficiënter handelt dan de

tie vanuit de overtuiging dat lichtheid es-

reader is gegrondvest in ons huidige tijdvak. Nog nooit was de fun-

schrijver en ontwerper. Hij nam deel aan Cu-

overheid, en dat alle openbare diensten over-

sentieel is bij complexe zaken, ook met enige

Everything Good Goes

dering voor het kapitalisme als organisatiemodel zo wankel als nu,

ratorLab 2012/13 van Konstfack, Stockholm, was

gedragen zouden moeten worden aan particuli-

humor en luchtigheid benaderd.

Liam Gillick

maar tegenstrijdig genoeg, wordt er zelden geloofwaardige opposi-

medebestuurder in de Embassy Gallery van 2008

ere bedrijven, die om winst te maken bezuini-

tie tegen gevoerd. Toegegeven, er werden al enkele bescheiden morele

tot 2010, en werkte daarvoor in de Edinburgh

gen op lonen en arbeidscondities.

verzoeken gedaan om zich toch wat fatsoenlijker te gedragen, en en-

Sculpture Workshop en ONEZERO. Hij doceert re-

kele vage suggesties voor een eventuele terugkeer naar het Fordisme

gelmatig aan het Edinburgh College als gast-

en Keynesianisme.

In Everything Good Goes zie je de kunstenaar Postcapital Archive

aan het werk in een luxe ontwerpstudio. De

Daniel Andujar

camera verkent de ruimte met verschillende

Een tweede thema is het imagomanagement van

Het Postcapital Archive geeft een onorthodoxe

close-ups van de verchroomde en witte inrich-

docent. Enkele recente projecten zijn ‘You

kapitalisme, wat onlangs werd beschreven door

interpretatie van de val van de Berlijnse Muur

ting, terwijl de kunstenaar een architecturaal

are just in the middle of the beginning’ op

John Russell, één van de kunstenaars in de

in 1989 en de ontwikkelingen daaromtrent als

model van een filmset uitwerkt op zijn Apple

In de kunstwereld wordt dit weergegeven in een fetisjering van de ide-

verschillende locaties in Stockholm (2013-he-

tentoonstelling. ‘Kapitalisme is geen con-

introductie van een postkapitalistische sa-

Cinema Display. Ondertussen speelt de voice-

alen van exodus en afzondering en, recenter, van een ommezwaai naar

den), ‘The Exhibition and its Histories’ in de

tinue beweging, algoritmisch automatisme en

menleving, die abrupt tot een einde kwam met

over de instructies af die de kunstenaar naar

de antipolitiek van het object. De kunstenaars in deze expositie op-

Universiteit van Edinburgh (2013), ‘Banal In-

gedematerialiseerde

wel

de gebeurtenissen op 9/11. Het archief is een

de filmmakers stuurde over wat er belicht zou

teren daarentegen, om het in de woorden van theoreticus Donna Hara-

ferno’ in het Centre for Contemporary Arts in

afbraak, stagflatie, crisis, primitieve ac-

procesmatig en open project waarmee een po-

moeten worden in de film, waaronder collec-

way te zeggen, ‘to stay with the trouble’. In plaats van een poging

Glasgow (2010) en ‘Hello World’ in de Embassy

cumulatie, geweld, en de illusie van groei.

ging gedaan wordt om de complexe en uiteen-

tieve werkvormen en de ongerustheid over de

te doen om kapitaal te objectiveren en zo kritiek te uiten vanaf een

Gallery (2010). Benjamin is ook een drijvende

Het kan nooit met succes zijn zelfbeeld eve-

lopende realiteiten van de eenentwintigste

teloorgang van de activistische bevlogenheid

veilige, morele afstand, brengen de werken liever een inleving in en

kracht achter de werkgroep ‘Let’s get together

naren maar valt telkens terug op brute kracht

eeuw op grond van hun representatievorm te

uit 1968.

een voorstelling van het zogenaamde non-ideologische systeem. Daar-

and call ourselves an institute’, die moge-

(zonder banden, ondubbelzinnig, hardleers).

plaatsen. Het bevat meer dan 250.000 documen-

door maken ze zichtbaar wat verborgen is, en compliceren ze wat ons

lijke nieuwe vormen van institutionele prak-

Het is een systeem dat als voornaamste pro-

ten (teksten, audio-bestanden, video’s, enz.),

als vanzelfsprekend wordt voorgesteld.

tijken onderzoekt.

ductie de productie van het imago van zijn

door de kunstenaar verzameld op het internet

eigen productiviteit heeft.1

gedurende de laatste tien jaar.

circulatie,

maar

De Tentoonstelling to the reader is samengesteld door benjamin fallon Benjamin introduceert zijn tentoonstelling in de vorm van een rondleiding en wordt daarbij vergezeld door een aantal van de deelnemende kunstenaars. Persoonlijke interesses, het werk in de tentoon-

1

stelling en de curatoriële inslag van To The Reader staan centraal.

#http://www.e-flux.com/journal/abysmal-plan-waiting-until-we-die-and-radically-accelerated-repetitionism/ (accessed 01.09.2013)

Abysmal Plan: Waiting Until We Die and Radically Accelerated Repetitionism, John Russell, e-flux

Za 2 nov | 15.00 | BAK

EADER

TO THER

To The Reader | Charles Baudelaire

BENJAMINF

Capital is not a thing, but a social relation between persons which is mediated through things’

A number of densely related themes run through

Third, and maybe most important, is the con-

Complex of the Self

the exhibition. First there is the question

stant pressure to perform oneself and possess

Bureau d’etudes

of labour, as the place in which capitalism

an individual sovereignty that is imposed on

Bureau d’etudes produce complex schematic

makes itself most apparent to us in our day-

us through capitalism’s demand for competi-

maps that trace the complex networks with

to-day lives and through which we are forced

tion and

commodification of social bonds

which it seems we have no choice but to be

to sell our time, to reproduce our material

leaving it increasingly difficult to collec-

complicit, in this era of late capitalism.

conditions. Long after the faded promise of

tivize on grounds beyond consumer preference.

Complex of the Self presents a map of how

Capital Vol. 1 | Karl Marx

ALLON

you — hypocrite Reader — my double — my brother!’

the self is constructed, taking on not just

emancipation through automation we find ourselves subject to work in entirely new and

The exhibition itself is a tightly packed

the political and bureaucratic structures

increasingly pervasive ways, as communication

constellation of existing, newly commissioned

but also the philosophical and psychologi-

technologies have entered the home and our

and extended works, thinking through some of

cal underpinnings, creating a dense mapping

person. Coupled with this, since the 1980s

the contradictions we find ourselves entangled

of their interdependencies.

Opening hours: 19 Oct - 3 Nov | Tue - Sun | 13:00 - 18:00

there has been the assumption that private

within. Whilst some of the information and

& Wed 30 Oct 13:00 - 19:00 | BAK

business is more efficient than the state and

ideas dealt with are necessarily complex, the

Everything Good Goes

all public services should be handed over to

exhibition will maintain a level of humour,

Liam Gillick

TO THE READER

Opening exhibition: 18 Oct | 17:00 - 19:00

To The Reader emerges from the understanding that capitalism is, first

private firms who in their quest for profit

understanding the importance for a certain

A film of the artist at work in a high-end stu-

and foremost, a social relation that defines our behaviour. The ex-

Benjamin Fallon is an independent curator,

have driven down pay and conditions for work-

lightness of touch when dealing with complex-

dio space. With various close-ups the camera

hibition is grounded in our current historical period. The basis for

writer and designer. He participated in Cura-

ers.

ity.

pans over the chrome and white fittings of the

capitalism as a mode of organization has never been weaker, but para-

torlab, Konstfack Stockholm 2012/13, served as

doxically has seen almost no credible articulations of dissent. Per-

co-director of Embassy Gallery between 2008

The second theme is the image production of

Postcapital Archive

tural model of a film set on his Apple Cinema

haps there have been some fairly weak moral pleas for it to behave

and 2010 and prior to this he worked in vari-

capitalism, as recently noted by John Rus-

Daniel Andujar

Display. As this is taking place a voice-over

more pleasantly, and vague ideas that a return to Fordism and Keynes-

ous capacities at Edinburgh Sculpture Workshop

sell, an artist in the exhibition. ‘Capi-

The Postcapital Archive makes an unorthodox

plays of the artist leaving a voice mail to the

ianism might be a good idea.

and ONEZERO. He is a regular visiting lecturer

talism

algorithmic

reading of the fall of the Berlin Wall and

film-makers about what should be addressed in

at Edinburgh College. Recent projects include

automatism, and dematerialized circulation,

the wider events of 1989 as ushering in a

the film, including collective modes of work-

In the art world, this has been echoed with a fetishization of the

‘You are just in the middle of the begin-

but instead breakdown, stagflation, crisis,

postcapitalist society, brought to an abrupt

ing and the anxieties of the dissolution of

ideals of exodus and withdrawal and, more recently, a turn to the

ning’ at various locations around Stockholm,

primitive accumulation, violence, and the il-

end with the events of 9/11. The archive it-

the activist spirit of ‘68.

anti-politics of the object. The artists here alternatively opt, as

2013-ongoing; ‘The Exhibition and its Histo-

lusion of growth. It can never perform its

self is a processual and open project that is

theorist Donna Haraway would put it, to ‘stay with the trouble’. In-

ries’ the University of Edinburgh, 2013; ‘Ba-

own self-image successfully but always falls

an attempt at reading the complex and diver-

stead of attempting to objectify capital to produce a critique from

nal Inferno’ CCA Glasgow, 2010; ‘Hello World’

back on brute power (unnetworked, unambigu-

gent realities of the twenty-first century by

a safe ethical distance, the works rather inhabit and map the flows

Embassy Gallery, 2010. Benjamin is instiga-

ous, dumb). It is a system whose strongest

virtue of their forms of representation. It

of the supposedly non-ideological system, making visible that which

tor of the working group ‘Let’s get together

production is the production of the image of

contains over 250,000 documents (texts, audio

is hidden and complicating that which is presented to us as natural.

and call ourselves an institute’, researching

its own productivity.’1

files, videos, etc.) from the internet, com-

studio, as the artist works on an architec-

not

continuous

flux,

piled by the artist over the past ten years.

the possibilities for new forms of instituTo The Reader is curated by Benjamin Fallon. He will give an intro-

is

tional practice.

ductory tour of his exhibition. Fallon will be joined by a number of

8

the participating artists and will discuss both their personal interests, the work in the exhibition and the curatorial framework of To The Reader. Sat 2 Nov | 15.00 | BAK

1

Abysmal Plan: Waiting Until We Die and Radically Accelerated Repetitionism, John Russell, e-flux

#http://www.e-flux.com/journal/abysmal-plan-waiting-until-we-die-and-radically-accelerated-repetitionism/ (accessed 01.09.2013)

9


EADER

BENJAMINF

Maintenance Work Manifesto

Lovegold

Noodle Bar

Goldin + Senneby

Mierle Laderman Ukeles

The Bureau of Melodramatic Research

Paul Sullivan

The Discreet Charm is een modeldoos-presentatie vergelijkbaar met

“Maintenance is a drag; it takes all the fucking time (lit.) The mind

“Love is the new gold. Love standard instead

Static Gallery voerde in 2008/2009 een pro-

Marika Troili heeft tijdens de laatste jaren

die waarmee ideeën voorgesteld worden in de theaterwereld. De pre-

boggles and chafes at the boredom. The culture confers lousy status

of gold standard. The alchemical imperative

ject uit dat gebaseerd is op ‘Een bar in de

werken gemaakt die rechtstreeks voortvloei-

sentatie wordt gebracht door Ismael Ertürk, professor in het bankwe-

on maintenance jobs = minimum wages, housewives = no pay.”

of capitalism.”

Folies-Bergère’ van de 19e eeuwse schilder Ma-

den uit haar bijbaan bij de geprivatiseerde

zen aan de Manchester Business School. Hij zinspeelt op de verbanden

- Mierle Laderman Ukeles)

- The Bureau of Melodramatic Research

net, waarin het kunstwerk als spiegel diende

Zweedse post. Ze behandelt daarbij hoe de ge-

voor de samenleving. Buiten de galerie in Li-

meenschappelijk krachten van de nieuwe econo-

tussen de film Le Charme Discret de la Bourgeoisie (1972) door Luis

“Unfortunately, it also means we will have to...”

Marika Troili

ALLON

TO THER

The Discreet Charm

Buñuel, en de wereld van metafinanciën, waar de bewegingen van han-

In 1969 werkte kunstenares Mierle Laderman Ukeles het ‘Maintenance

Lovegold is een performance-lezing waarin een

verpool werd een noodle bar opgezet, die na

mie en de recente bezuinigingen ons dwingen

delaren vergelijkbaar zijn met die van een modernistisch kunstenaar

Art Manifesto’ uit, dat verband houdt met enkele andere belangrijke

gecompliceerd verhaal over goud, alchemie en

een selectieprocedure werd bemand door een

tot het flexibiliseren en optimaliseren van

die volledig volgens zelfreferentiële principes handelt.

bewegingen binnen het feminisme van die tijd. Het duidt de rol van

liefde binnen het laat-kapitalisme uiteen-

Koreaanse familie. Het project, waarvan hier

ruimte, tijd en individualiteit, waarbij het

reproductieve arbeid, miskend en toch cruciaal voor het functio-

gezet wordt. Het Bureau of Melodramatic Re-

documentatie wordt getoond, onderzocht niet

ideaal van privatisering nog dieper verankerd

One Room Apartment

neren van een kapitalistisch systeem. Als reactie hierop maakte ze

search (Irina Gheorghe en Alina Popa) pre-

alleen de technische, juridische en bureau-

raakt. In het kader van Capitalism Catch-22

Hiwa K

haar werk als moeder en huisvrouw tot haar ‘werk’ in de kunstgale-

senteert hun onderzoek naar de vertaling van

cratische kaders van verkeer binnen een ge-

vergelijkt Marika haar onderzoek over de ont-

Om zijn ervaringen uit de Tweede Golfoorlog te begrijpen, ging Hiwa

rie. Het werk spoort aan tot bewustwording, en werd later gevolgd

materiaal in dialoog door middel van abstrac-

globaliseerde samenleving, maar ook de emo-

wikkelingen in de Zweedse arbeidsomstandig-

K zich verdiepen in de handelswijzen binnen het neoliberalisme. In

door de bekendere campagne ‘Wages for Housework’, een initiatief van

tie. (The Bureau of Melodramatic Research)

ties en verlangens achter migratie.

heden met de lokale ontwikkelingen op dit ge-

To The Reader illustreert hij met één enkele foto van een huis in

Silvia Federici. Hoewel dit het oudste werk is in de expositie, be-

Koerdistan de ruimtelijke manifestatie van kapitaal in een steeds

houdt het zijn bedroevende relevantie tot op vandaag.

bied in Utrecht, in Nederland en produceert Capital DRAWING Group

een nieuw werk in BAK.

Andrew Cooper, Enda Deburka, Dean Kenning, John

verder individualiserende maatschappij. Gemeenschappelijke levensvormen verdwijnen door de promotie van het ideaalbeeld van individu-

Everyday, Everywhere

Russell

ele eigendomsrechten en concurrerende maatschappelijke verhoudingen.

Learning Site

In de overblijfselen van de welvaartsstaat

‘Everyday, Everywhere’ is een project door Learning Site (Rikke Lu-

komt een groep kunstenaars bij elkaar in de

ther en Cecilia Wendt) dat deel uitmaakte van het Reykjavik Arts

vergaderruimte van de Royal Festival Hall in

Festival in 2012. Luther en Wendt bestuderen de manier waarop loca-

Londen. Gezamenlijk lezen ze ‘Het Kapitaal’

LOVEGOLD

ties die door de financiële crisis leeg zijn komen te staan, als bank

van Karl Marx en proberen ze zijn economische

Photo credit: Ovidiu Anton

kunnen dienen voor waarden die niets met geld te maken hebben. In

verhandelingen te begrijpen. De aanhoudende,

deze expositie bestaat het project uit een reeks tekstbeelden waar-

mondiale financiële crisis heeft geleid tot

in dezelfde thema’s verder uitgediept worden, en een boek over een

een hernieuwde belangstelling in het werk

eenakter door Jaime Stapleton.

van Marx, nu velen de ontwikkelingen van het

NOODLE BAR

systeem, waarvoor geen alternatief lijkt te NO CENTRALITY

bestaan, proberen te doorgronden.

Huw Lemmey / Ben Vickers Huw Lemmey en Ben Vickers creëren een gratis publicatie waarin ons

NOODLE BAR

huidige onvermogen tot het herkennen van centrale punten wordt verkend. In netwerkjargon: het relatieve belang van welk knooppunt dan ook in een netwerk. De publicatie identificeert en documenteert artefacten

die de heersende sfeer van non-debat, machtsstrijd en al-

gemene stuurloosheid vastleggen. Nu en dan opgewekt, pikant, open-

EADER

BENJAMINF

Maintenance Work Manifesto Mierle Laderman Ukeles “Maintenance is a drag; it takes all the fucking time [lit]. The mind boggles and chafes at the boredom. The culture confers lousy status on maintenance jobs = minimum wages, housewives = no pay.” - Mierle Laderman Ukeles) In 1969, the artist Mierle Laderman Ukeles realized the ‘Maintenance Art Manifesto’ related to a number of other important moves in feminism at the time, understanding the role of ‘reproductive’ labour,

ALLON

TO THER

hartig, en ook wel eens wreed.

unacknowledged yet essential to the functioning of a capitalist sys-

Lovegold

Noodle Bar

“Unfortunately, it also means we will have to...”

tem. Her response is to make her work as a mother and housewife her

The Bureau of Melodramatic Research

Paul Sullivan

Marika Troili

work in the gallery, as an act of consciousness raising sympathet-

“Love is the new gold. Love standard instead

In 2008-2009, Static Gallery carried out a

For the past few years Marika has been pro-

ic with the plans of the later and more widely known campaign ‘Wag-

of gold standard. The alchemical imperative

project with its roots in 19th century painter

ducing work directly emerging from her ‘mon-

es for Housework’ initiated by Silvia Fedirici. Although the oldest

of capitalism.”

Manet’s ‘A bar at the Folies-Bergere’, using

ey job’ working in the privatizing Swedish

work in the exhibition, it maintains a depressing relevance today.

- The Bureau of Melodramatic Research

an artwork as a mirror to reflect society. The

Postal Service. She addresses both the flexi-

project plots the setting up of a noodle bar

bilization and optimization of space, time

The Discreet Charm

Everyday, Everywhere

A lecture-performance plotting an entangled

on the outside of the gallery in Liverpool

and personality necessitated by the combined

Goldin + Senneby

Learning Site

narrative of gold, alchemy and love within

to be staffed by a Korean family selected by

forces of the ‘new’ economy and the recent

A ‘model box presentation’ similar to those used to pitch ideas

‘Everyday, Everywhere’ is a project by Learning Site (Rikke Luther

late capitalism. The Bureau of Melodramatic

application. The project explores not only

austerity program mes further embedding an

within the theatre world. A presentation is made by Ismael Ertürk,

and Cecilia Wendt) that took place as part of the Reykjavik Arts

Research (Irina Gheorghe and Alina Popa) will

the technical, legal and bureaucratic frame-

ideal of privatization. In the context of Cap-

a senior lecturer in banking at Manchester Business School, allud-

Festival in 2012. The project explored how the sites left vacant by

expand on their research into the translation

works of movement within a globalized soci-

italism Catch-22 Marika spent a month talking

ing to the links between Luis Bunuel’s film The Discreet Charm of the

the financial crisis could become banks for values that cannot be

of material into discourse through processes

ety, but also the emotions and desires that

with local artists and workers in the Neth-

Bourgeoisie (1972) and the realms of meta-finance, where the actions

translated into monetary terms. Here the project is represented by

of abstraction.

lie behind migration.

erlands, continuing her research by relating

of traders become similar to those of the modernist artist, acting

a set of image text pieces exploring the themes further and a book

purely in self-referential terms.

featuring a one act play by Jaime Stapleton.

shifts in labour practices in Sweden to the Capital Drawing Group

local situation in Utrecht, and the Nether-

Andrew Cooper, Enda Deburka, Dean Kenning, John

lands and will produce a new work for the exhibition at BAK.

One Room Apartment

NO CENTRALITY

Russell

Hiwa K

Huw Lemmey / Ben Vickers

In the vestiges of the welfare state, in the

Whilst trying to make sense of his experience in the Second Gulf War,

Huw Lemmey and Ben Vickers will be producing a new work as a freely

group meeting room at the Royal Festival Hall

Hiwa K started to educate himself about the processes of neo-liber-

distributed publication that explores our current inability to locate

in London, a group of artists got together to

alism. In To The Reader a single photograph of a house in Kurdistan

any points of centrality, in network terms the relative importance

collectively read and try to understand Karl

serves as a blunt illustration of the spatial fix of capital as soci-

of any one node within a network. The publication will identify and

Marx’s economic treatise Das Kapital. The on-

ety is increasingly individualized. Communal ways of life are dis-

document artefacts capturing the current mood of non-debate, infight-

going global financial crisis has lead to an

solved by the promotion of the ideal of individual property rights

ing and general lack of direction. At points it is jovial, poignant,

upswing of interest in the work of Marx, as

direct, and occasionally cruel.

people try to comprehend the actions of the

10

and competitive social relations.

system we have no choice but to live within.

11


CONOMY

Naast de discussie over de tegenstrijdige

mische transformaties in de 20e en vroege 21e

manier waarop we werken, geld verdienen,

eeuw. De geselecteerde films variëren van ex-

handel met aandelen drijven en consumeren,

CRUDEE

Crude Economy draait om de sociale en econo-

perimentele cinema en videokunst tot documen-

buigt Crude Economy zich over de tegenstand

taires, bedrijfs- en educatiefilms. Ze belich-

die geboden wordt aan de ongelijke verdeling

Do 31 okt | 19:00 | ‘t Hoogt

DIE Börsenkönigin

Vr 1 nov | 17:00 | ‘t Hoogt

(The Queen of the Stock Exchange)

Programma 1 Coal for Life

Edmund Edel | DE 1916 | 52:00 min Live pianomuziek door Wim van Tuyl Steractrice Asta Nielsen speelt in deze stom-

van rijkdom en kansen, en de uitbuiting van

en modernisering, met speciale aandacht voor

menselijke en natuurlijke middelen, ,waar-

de wederopbouw van West-Europa na de Tweede

door samenlevingen over de hele wereld uit-

Mijnexploitatie en de verwerking van steen-

leider een nieuwe koperader heeft kunnen op-

De idee dat kapitalisten proberen alle inmenging door de staat in de vrije markt te weren,

Wereldoorlog. De mediacampagnes die het Ame-

een dreigen te vallen.

kool is een voorname drijvende kracht geweest

sporen, koopt zij de waardeloze aandelen en

lijkt een wijdverbreide misvatting. Integendeel, bedrijven verlangen van de staat dat die de

voor economische vooruitgang in Europa. Het

verzekert zo de financiële positie van de mijn

regels en voorwaarden in hun voordeel bepaalt. Grote openbare aanbestedingen zijn veilige

rand van het bankroet. Wanneer de bedrijfs-

ÜST

ten de ontwikkelingen van de industrialisering

rikaanse Marshallplan begeleidDen, lieten niet

me film de eigenares van een kopermijn op de

Programma 2 Free to Choose

FLORIANW

alleen het succes zien van het uitgebreide

CRUDE ECONOMY Is samengesteld door FLORI-

dreef niet enkel de modernisering van het le-

en die van haarzelf. Wat haar privéleven be-

operaties. De veelheid aan lobbyisten die in de weer zijn rond de kantoren van parlementa-

hulpprogramma, maar promootten bovendien de

AN WÜST

ven in het industriële tijdperk voort, maar

treft, blijkt ze minder fortuinlijk.

riërs en functionarissen in Washington of Brussel, getuigt van een vermenging van publieke

toename van productiviteit en handel als een

gaf daarbij mede vorm aan de identiteit van

belangrijke voorwaarde voor groei en welvaart

samenlevingen en steden, landschappen en re-

Inflation

sering, en stelt de vraag in hoeverre burgers en consumenten over keuzevrijheid beschikken

Florian Wüst is een kunstenaar en

gio’s. Dit programma, dat enkele klassiekers

Hans Richter | DE 1928 | 3:00 min

— als zij die al wensen.

onafhankelijk filmcurator uit Ber-

bevat uit het tijdperk van de stomme film, be-

De films die Richter maakte in de jaren 1920

Daarnaast gaat Crude Economy ook in op het on-

lijn en levert regelmatig bijdra-

schrijft het hoogtepunt en de neergang van

getuigen, ondanks hun abstracte en surrea-

Marketing

Lobbyists

derwerp van de neoliberale ideologie die zich

gen aan het Impakt Festival. Hij

de Europese mijnindustrie, in relatie tot de

listische stijl, van een sterke realiteits-

Pierre Long | FR/GB 1953 | 17:00 min

Libia Castro & Ólafur Ólafsson | NL 2009 | 19:00 min

heeft doorgezet onder het patronaAT van de

organiseert filmprogramma’s voor

thema’s crisis en speculatie.

zin. Inflation gaat over de noodlottige infla-

Marketing neemt Frankrijk als voorbeeld, en

In deze video schetsen Castro en Ólafsson een

staat. De verschuiving van de macht van arbeid

internationale kunstevenementen,

tiespiraal tijdens de wereldwijde economische

demonstreert de noodzaak voor productstan-

portret van lobbyisten en hun activiteiten

naar kapitaal, zoals David Harvey aanwijst,

festivals en cinema’s. Daarnaast

A Day in the Life of a Coal Miner

crisis, die het spaargeld van de gewone man

daardisatie en marktonderzoek. Als middel om

in Brussel en Straatsburg. Een artikel van

was doorslaggevend voor de centralisatie van

geeft hij geregeld lezingen en

Kineto Production Company | GB 1910 | 9:00 min

liet wegsmelten.

de in het European Recovery Program (Mars-

de Britse reporter Tamasin Cave, in liedvorm

rijkdom door de evolutie van het hedendaag-

schrijft artikels rond film en

Deze vroege film werd gesponsord door London

hallplan) gestelde doelen te behalen, pro-

gebracht, wordt verweven met observaties ter

se wereldwijde financiële systeem. Kapitaal

samenleving. Samen met Stefanie

and North Western Railway, en schetst hoe

Last Men Standing

pageert de film zelfbedieningszaken, voorver-

plaatse en interviews met lobbyorganisaties

is geen ‘ding’ maar een proces, waarbij geld

Schulte Strathaus is hij redac-

mijnbouw er aan toe ging in het begin van de

Sasha Maja Djurkovic | GB 2005 | 17:00 min

pakte varkenskarbonade en handig vormgegeven

en burgerlijke ‘watchdog’-initiatieven.

voortdurend zoekt naar meer geld. Alle circu-

teur van Who says concrete doesn’t

20e eeuw. De film maakt een vergelijking tus-

In 1994 werd de Tower Colliery steenkoolmijn

deurknoppen.

latie van kapitaal is in hoge mate speculatief,

burn, have you tried? West Berlin

sen de noeste fysieke arbeid van de mijnwer-

in Wales opgekocht door de mijnwerkers zelf,

en gaat een zuiver rationeel bevattingsver-

Film in the ‘80s (Berlijn, 2008).

voor iedereen.

en private belangen. Dit programma reflecteert op opvattingen over efficiëntie en optimali-

Kopfende HaSSloch (Mapping the German)

kers — veel bovengronds werk werd door vrou-

nadat de regering de mijn had gesloten uit

Free To Choose, Vol. 1

Jürgen Brügger & Jörg HaaSSengier

mogen te boven. Het nemen van buitensporige

wen gedaan — en de weelde van diegenen die

economische overwegingen. De mijn bleef een

The Power of the Market: The Pencil

DE 2006 | 37:00 min

risico’s en het gebrek aan verantwoordelijk-

profiteerden van hun harde werk.

rendabele operatie tot in 2008. Maar terwijl

Milton Friedman | US 1980 | 2:30 min

Verbeeld je een landkaart met een schaal van

de mijnwerkers hun trots en waardigheid ver-

In zijn televisiereeks Free To Choose op PBS,

1:1, precies hetzelfde formaat als het gebied

woorden, snuiven de lokale tieners lijm van-

legt de Amerikaanse econoom en ‘de vader

dat erop wordt weergegeven. Waar kan je het

wege hun uitzichtloze toekomst in deze regio.

van het neoliberalisme’, Milton Friedman, het

openvouwen? Hoe kan je het ooit overzien? Map-

seren van winsten en het nationaliseren van

principe van de vrije markteconomie uit aan

ping the German leidt ons naar het hart van

verliezen vooral van de dominantie van het

het grote publiek. Het verhaal van het pot-

de Duitse normaliteit: een plek waar consu-

bankwezen over regeringen en personen.

lood springt eruit als een bijzonder bevat-

mentenproducten en mediastrategieën worden

telijke illustratie.

getest en geoptimaliseerd.

heid voor het gemeenschappelijk belang, lijkt inherent aan cyberkapitaal. Tijdens de finan-

LAST MEN STANDING

ciële crisis van 2008, getuigden het privati-

INFLATION

CONOMY

Besides discussing the ambivalence of our ways

to work, make money, trade assets and con-

21st century. The selected films—ranging from

sume, Crude Economy reflects on practices of

experimental cinema and video art to documen-

resistance against the uneven distribution of

tary, industrial and educational films—look at

wealth and opportunities, and the exploitation

the processes of industrialization and mod-

of human and natural resources which threatens

ernization, with a special focus on the re-

to disintegrate societies all over the world.

construction of Western Europe after World

Thu 31 Oct | 19:00 | ‘t Hoogt

DIE Börsenkönigin

Fri 1 Nov | 17:00 | ‘t Hoogt

(The Queen of the Stock Exchange)

Programme 1 Coal for Life

Edmund Edel | DE 1916 | 52:00 min Live piano score by Wim van Tuyl Silent film star Asta Nielsen plays the proprietor of a copper mine on the verge of ruin. After the plant manager has traced a new cop-

ProgrammE 2 Free to Choose

FLORIANW ÜST

CRUDEE

Crude Economy revolves around the social and

economic transformations in the 20th and early

The mining and processing of coal was a major

per vein, she buys the worthless shares and

That capitalists seek the disengagement of the state from free market operations might be

motor for economic progress in Europe. It not

therewith secures the finances of the mine and

a common misunderstanding. On the contrary, corporations need the state to set rules and

the American Marshall Plan not only presented

only propelled the modernization of life in

herself. In her private life, however, she is

conditions in their favour. Large public commissions are a safe business. The number of

the success of the extensive aid programme,

the industrial age, but shaped the identity of

less lucky.

lobbyists bustling around the offices of parliamentarians and functionaries in Washington

War II. The media campaigns that accompanied

Crude Economy is curated by Florian WÜst.

but promoted the increase in productivity and

Florian Wüst is an artist and in-

whole communities and towns, landscapes and

trade as prerequisites for growth and pros-

dependent film curator based in

regions. The programme which features some

Inflation

tions of efficiency and optimization, and asks how much citizens and consumers nowadays are

perity for all.

Berlin. He has been a regular con-

classics of the silent film era relates the

Hans Richter | DE 1928 | 3:00 min

‘free to choose’—if they want so.

tributor to the Impakt Festival.

heyday and fall of the European mining indus-

Richter’s films of the 1920s, although ab-

The premises of neo-liberalism that prevailed

Besides curating film programmes

try, to the theme of crisis and speculation.

stract and surrealist in style, express a

Marketing

Lobbyists

under the patronage of the state are a sec-

for international art venues,

strong sense of reality. Inflation deals with

Pierre Long | FR/GB 1953 | 17:00 min

Libia Castro & Ólafur Ólafsson | NL 2009 | 19:00 min

ond topic. The shift of power from labour to

festivals and cinemas, Wüst fre-

A Day in the Life of a Coal Miner

the disastrous spiral of inflation during the

Marketing takes France as an example to show

In this video Castro and Ólafsson portray the

capital—as David Harvey points out—was crucial

quently writes and lectures about

Kineto Production Company | GB 1910 | 9:00 min

world economic crisis that made the savings

the necessity of product standardization and

activity of lobbyists in Brussels and Stras-

for the centralization of wealth through the

topics related to film and socie-

Sponsored by L.N.W. Railway, this early film

of Everyman melt away.

market research. In order to meet the Euro-

bourg. An article by the British reporter

evolution of today’s global financial system.

ty. Together with Stefanie Schulte

provides a picture of coal mining at the be-

pean Recovery Program’s goals, the film pro-

Tamasin Cave, performed as a song, is jux-

Capital is not a ‘thing’ but a process in which

Strathaus he is editor of Who says

ginning of the 20th century. It draws paral-

Last Men Standing

motes self-service shops, ready-packed pork

taposed with on-site observations and inter-

money perpetually searches for more money.

concrete doesn’t burn, have you

lels between the hard physical nature of the

Sasha Maja Djurkovic | GB 2005 | 17:00 min

chops and practically shaped door handles.

views with lobbyist organizations and civil-

All capital circulation is highly speculative,

tried? West Berlin Film in the

coal miners’ work—much of the above-ground

In 1994 the Tower Colliery Coal Mine in Wales

and eludes purely rational comprehension. Ex-

‘80s (Berlin 2008).

labour is done by women—and the luxury of

was bought by the miners themselves, after

those who rely on their toil.

the government had closed it for economic

The Power of the Market: The Pencil

Kopfende HaSSloch (Mapping the German)

reasons. The pit continued to work profitably

Milton Friedman | US 1980 | 2:30 min

Jürgen Brügger & Jörg HaaSSengier,

until 2008. While the miners speak of their

In his PBS television series Free To Choose,

DE 2006 | 37:00 min

pride and dignity, the teenagers sniff glue,

American economist and ‘father of neo-liber-

Imagine a cartographic map produced on a 1:1

lacking any future in the region.

alism’, Milton Friedman, explains the princi-

scale, exactly the size of the territory it

dominance of the banking sector over govern-

ples of free market economy to a broad audi-

represents. Where could you unfold it? How

ments and people.

ence. The story of the pencil stands out as

could you see it all at once? Mapping the

especially easy to comprehend.

German leads into the middle of German nor-

cessive risk-taking and lack of responsibility towards a common good appears intrinsic to cyber capital. In the financial crisis of 2008, above all else the privatizing of profits and the socializing of losses showed the

A DAY IN THE LIFE OF A COAL MINER

or Brussels shows this mix of public and private interest. The programme reflects on the no-

ian ‘watchdog’ groups. Free To Choose, Vol. 1

mality: a place where consumer products and media strategies are tested and optimized.

12

13


CONOMY

PARADISE LATER

FLORIANW

Programma 3 Trading Places

Programma 4 Magic of Markets

De bedrijvigheid op een oude marktplaats in het centrum van de stad brengt een sterk gevoel

De metafoor van ‘de onzichtbare hand’ beschrijft in de economie het zelfregulerende mecha-

van materialiteit teweeg. Geld wordt geruild voor tastbare producten: voeding, stoffen of

nisme van markten. Het idee dat markten automatisch het eigenbelang kanaliseren naar collec-

huishoudartikelen. Zelfs het schouwspel van een traditionele beurs, waar handelaren wuiven

tieve belang, werd al vaker aan het wankelen gebracht en niet in het minst naar aanleiding

en schreeuwen, fungeert als een fysieke verwijzing naar de virtuele handel in activa. Van-

van de recente financiële en economische crisissen. Maar het kansspel om winst te maken uit

daag de dag doen computers het grootste werk en kopen en verkopen wordt berekend in enkele

extern gefinancierde, risicovolle beleggingen wordt nog steeds voortgezet. Magic of Markets

nanoseconden. Arbeid is ook een handelsproduct; het heeft zijn prijs. Een prijs die zelfs

gebruikt het beeld van mensenhanden als een leidraad om de relatie tussen de aandelenmarkt

vaak te laag is om van te leven. Aan de hand van internationale, experimentele films legt

en de echte wereld te bespreken.

CRUDEE

Za 2 nov | 19:00 | ‘t Hoogt

ÜST

Vr 1 nov | 19:00 | ‘t Hoogt

Trading Places zich toe op de maatschappelijke realiteit in een moderne, stedelijke economie. I AM 20

Hands

David Harvey: The Crises of Capitalism

Arrival

Una Ciudad En Una Ciudad (A City Within A City)

Paradise Later

Ralph Steiner & Willard Van Dyke

RSA Animate | GB 2011 | 11:00 min

Mani Kaul | IN 1980 | 19:00 min

cylixe | DE 2012 | 18:00 min

Ascan Breuer | DE/ID/AT 2010 | 13:00 min

US 1934 | 4:00 min

De Animate-serie van de RSA werd ontworpen

De stad voert mannen, vrouwen, fruit, bloe-

Op het moment dat 20 jaar geleden de construc-

De camera volgt de loop van een vervuilde ri-

Deze korte film stelt in het kader van de Works

om de inspirerende ideeën van hun publieke

men, groenten, geiten en schapen aan — al-

tie van een torenhoog financieel centrum in

vier terwijl er een jaarrapport van een wan-

Progress Administration, de grote economische

evenementen te illustreren en te delen. In

les is klaar voor consumptie. In een collage

Caracas, Venezuela werd stilgelegd, had nie-

hopige Westerse zakenman weerklinkt. De tekst

waarde van werkende handen voor. Dat was een

The Crises of Capitalism ontvouwt de radicale

van beelden, verbonden door een meeslepende

mand kunnen dromen dat het gebouw ooit een

is afkomstig uit de roman Heart of Darkness,

onderdeel van de New Deal, waarbij miljoenen

antropoloog David Harvey een nieuwe sociale

soundtrack, zien we de wreedheid en de ont-

heterotopische plaats zou worden: ’s werelds

geschreven in 1899 door Joseph Conrad. Van

mensen ingeschakeld werden voor openbare wer-

orde buiten het kapitalisme.

menselijking van het stadsleven.

hoogste kraakpand.

Belgisch Congo aan het eind van de 19e eeuw,

ken. Een beeldenreeks van handen in close-up

nu toegepast op het Indonesië van de 21e eeuw.

verbeelden aanvankelijk werkeloosheid, daarna

Fictions and Futures #1 - Happiness in the Abstract

Ilha das Flores (Isle of Flowers)

unsupported transit

arbeid en financiële transacties.

Arne Hector & Minze Tummescheit

Jorge Furtado | BR 1989 | 13:00 min

Zachary Formwalt | NL 2011 | 14:00 min

Deze veelgeprezen korte film van Jorge Furt-

De achtergrond voor deze video is het bouw-

Nieuwe Gronden

In de financiële wereld is een future een con-

ado ontrafelt de economische relatie tussen

terrein van het nieuwe beursgebouw in Shenz-

Joris Ivens | NL 1934 | 28:00 min

tract tussen twee partijen die zich verbinden

mensen, dieren en voedsel. Hij brengt ons aan

hen, China. In de video wordt een verhaal

Deze legendarische film door Joris Ivens met

om in de toekomst een product te verhandelen

het lachen. Dit lachen vergaat ons echter snel

verteld dat begint met de vroege fotoreeksen

muziek van Hanns Eisler, beschrijft de grote

tegen een vooraf bepaalde prijs. De Chicago

op het moment dat we het spoor volgen van

van Muybridge en uitkomt bij een beschrijving

inspanningen bij het leegpompen van de Zui-

Board of Trade registreerde het allereerste

een Braziliaanse tomaat van het veld tot op

van kapitaal door Marx.

derzee. Het was de bedoeling dat de film af

future contract in 1864, met betrekking tot

zou sluiten met beelden van de eerste oogst

graanhandel. Fictions and Futures bestudeert

van het nieuw verkregen land, maar door de

de meest recente ontwikkelingen in de future

wereldwijde economische crisis werden de man-

markt en de effecten op de alsmaar stijgende

nen die de dam hadden gebouwd werkloos. Het

voedselprijzen.

DE 2013 | 35:00 min

het stortterrein, genoemd Isle of Flowers, in Porto Alegre.

UNA CIUDAD EN UNA CIUDAD

graan was door de slechte markt tot handelsoverschot geworden en werd in zee gedumpt.

CONOMY

FLORIANW

Sat 2 Nov | 19:00 | ‘t Hoogt

Programme 3 Trading Places

Programme 4 Magic of Markets

The hustle and bustle of an old marketplace in the heart of the city conveys a strong sense

In economics the metaphor of the ‘invisible hand’ describes the self-regulating behaviour

of materiality. Money is traded for tangible commodities: food, fabrics, household goods.

of the marketplace. The recent financial and economic crises have not been the least of fac-

Even the floor of the traditional stock exchange, with brokers waving and shouting, func-

tors which have shaken this idea of markets automatically channelling self-interest toward

tions as a physical reference to the virtual trading of assets. Today this is mostly done

a collective benefit. But the gamble of turning leveraged risk into profit continues. Magic

by computers, buying and selling counted in nanoseconds. Labour is a commodity too; it has

of Markets takes the image of disembodied human hands as a loose narrative thread to dis-

a price. Often this price is too low to even cover the costs of living. Through a mix of

cuss the relationship between the stock market and the real world.

international experimental films, Trading Places addresses the social realities of modern urban economy. Hands

David Harvey: The Crises of Capitalism

Ralph Steiner & Willard Van Dyke

RSA Animate | GB 2011 | 11:00 min

Arrival

Una Ciudad En Una Ciudad (A City Within A City)

Paradise Later

US 1934 | 4:00 min

The RSA Animate series was conceived as a

Mani Kaul | IN 1980 | 19:00 min

cylixe | DE 2012 | 18:00 min

Ascan Breuer | DE/ID/AT 2010 | 13:00 min

This short film dramatizes the greater eco-

way of illustrating and sharing the thought-

Men, women, fruits, flowers, vegetables, goats

When the construction of a high-rise financial

The camera follows a polluted river while we

nomic value of hands put to work by the Works

provoking ideas from the RSA’s public events

and sheep come to the city—all ready for con-

centre in Caracas, Venezuela, was abandoned

hear the annual report of a disillusioned

Progress Administration, a New Deal agency

programme. In The Crises of Capitalism, radi-

sumption. In a collage of images held together

20 years ago, nobody dreamed that the build-

Western businessman. The text derives from

that employed millions of people to carry

cal anthropologist David Harvey claims a new

by an engaging soundtrack we are shown the

ing once would become a heterotopic space—

Josef Conrad’s 1899 novel Heart of Darkness,

out public works projects. A series of hands

social order beyond capitalism.

brutality and dehumanization of city life.

the world’s tallest squat.

taken from late 19th century Belgian Congo

in close-up first represents inactivity, then

to 21st century Indonesia.

turns to labour and the handling of money.

Fictions and Futures #1 - Happiness in the Abstract

Ilha das Flores (Isle of Flowers)

unsupported transit

Jorge Furtado | BR 1989 | 13:00 min

Zachary Formwalt | NL 2011 | 14:00 min

Nieuwe Gronden (NEW EARTH)

DE 2013 | 35:00 min

Furtado’s acclaimed short film explores the

Set on the construction site of the new stock

Joris Ivens | NL 1934 | 28:00 min

In finance, futures are contracts between two

economic relationship between humans, animals

exchange in Shenzhen, China, the video tells

Ivens’ legendary film, with music by Hanns Ei-

parties to buy or sell an asset in the future

and food. It makes us laugh, but the laugh-

a story that begins with Muybridge’s early

sler, documents the great effort of draining

for a price agreed upon today. The Chicago

ter quickly dies, when following the path of

sequential photographs and moves on to Marx’s

the Zuiderzee. The film’s ending was expected

Board of Trade listed the first-ever stand-

a Brazilian tomato from the field to the Isle

description of capital that appears to move

to show the first harvest from newly created

ardized futures contract in 1864, based on

of Flowers, Porto Alegre’s landfill.

of its own accord.

land. But in the face of the world economic

grain trading. Fictions and Futures looks at

crisis, the men who had built the dam became

the latest developments in the futures mar-

unemployed, and the surplus grain was dumped

ket and its role in increasing food prices.

14

ILHA DAS FLORES

ÜST

CRUDEE

Fri 1 Nov | 19:00 | ‘t Hoogt

Arne Hector & Minze Tummescheit FICTIONS & FUTURES

into the sea.

15


Programma 5 History of Progress

Programma 6 Programma 7 Risks and Benefits Creative Change

David Ruf | DE 2009 | 25:00 min

De eerste decennia na het einde van de Tweede Wereldoorlog werden gevoed door de grote ver-

De twee films in dit program ma behandelen

Het neoliberalisme heeft geleid tot de groot-

van Frankfurt am Main. Jonge milieuactivisten

wachtingen over een betere toekomst. Binnen de spelregels van het kapitalisme droegen tech-

vraagstukken over financiën en innovatie, be-

schalige privatisering van openbare diensten

getuigen van hun motivatie in een strijd die

nische en wetenschappelijke innovaties bij aan een ongekende rijkdom en welvaart, niet voor

drijfsmanagement en moraal. Al hanteren ze

en onroerend goed. Vandaag de dag worden

gedoemd is te mislukken. In januari 2009 werd

iedereen maar toch voor vele westerlingen. Niettemin zorgde een toenemende automatisering

verschillende stijlen, toch laten beide films

bijvoorbeeld lokale watervoorzieningen te-

het kamp ontruimd door de politie.

van industriële productieprocessen voor banenverlies: menselijke arbeid werd door machines

hun thema’s zo zien dat ze de kapitalistische

gen hoge prijzen teruggekocht van bedrijven.

vervangen of verplaatst naar andere delen van de wereld, waar lagere lonen voor hogere win-

concurrentie ontmaskeren als een groots psy-

Gemeenschapstuinen blijven aan populariteit

sten zorgen. Deze selectie van experimentele en documentaire films belicht de vele keerzij-

chologisch theater: goed geklede mannen met

winnen in een poging om stedelijke ruimtes een

den van economische vooruitgang.

zweet op het voorhoofd in een ernstige dis-

niet-commerciële invulling te geven. Luidt dit

cussie rond de tafel.

de komst in van een nieuw sociaal inzicht,

Tatort Fraport (Crime Scene: Fraport)

Crime Scene: Fraport toont het leven van alledag in het bos van Kelsterbach, in het kampement dat daar werd gebouwd om te protesteren tegen de uitbreiding van de luchthaven

THE SHOEMAKER AND THE HATTER

die de economie als enige maatstaf der dinMen and Machines

Utlänningar, Del 1: Båtar och Kanoner

Nicht ohne Risiko (Nothing Ventured)

gen afwijst? Of is dit gewoon een nieuwe aan-

Diana Pine | GB 1951 | 17:00 min

(Foreigners, Part 1: Ships and Guns)

Harun Farocki | DE 2004 | 52:00 min

leiding om de waarde van vastgoed te laten

Dit overzicht van economische herstel in Eu-

Peter Nestler | SE 1977 | 44:00 MIN

Nothing Ventured brengt verslag uit van de

stijgen? Creative Change belicht de versnelde

ropa, met de steun van het Marshallplan,

Documentairemaker Peter Nestler staat bekend

onderhandelingen tussen een kleine, gespeci-

globalisering en commercialisering, en hun

brengt harmonie tussen de mens en de machi-

om zijn scherpe analyses van sociale en eco-

aliseerde onderneming op zoek naar geld, en

wisselende effect op menselijke en natuur-

ne tot uitdrukking. Om kosten te verlagen is

nomische relaties. Foreigners, Part 1 maakte

een venture capital investeerder. Deze wil

lijke omgevingen.

meer automatisering en meer massaproductie

hij samen met Zsóka Nestler. De film brengt

een hoge winstmarge garanderen voor de risi-

onontbeerlijk. Maar de film waarschuwt dat we

de geschiedenis van de scheepsbouw en bewa-

co’s die hij neemt. De onderhandelingen duren

The Shoemaker and the Hatter

niet zonder traditioneel vakmanschap en de

pening in Europa in verband met de uitbui-

twee dagen en komen tot een onverwacht einde.

John Halas & Joy Batchelor | GB 1950 | 16:00 min

productie van hoogwaardige goederen kunnen.

ting van arbeiders en de kennisoverdracht tussen landen.

I am 20

In deze bekroonde animatiefilm, gemaakt ter The Anarchist Banker

promotie van het Marshallplan, ruziën twee

Jan Peter Hammer | DE 2010 | 30:00 min

handelaren over de beste manier om hun be-

S.N.S. Sastry | IN 1967 | 14:00 min

The Shutdown

The Anarchist Banker is een bewerking van het

staan weer op te pakken na de oorlog. De

The Residence (a wager for the afterlife)

Twintig jaar na de onafhankelijkheid van In-

Adam Stafford | GB 2009 | 10:00 min

gelijknamige korte verhaal, geschreven in 1922

hoedenmaker wil weinig hoeden maken met een

Vermeir & Heiremans | BE 2012 | 37:00 min

dia, reist Sastry het land door om jongeren

In samenwerking met de Schotse scenarist Alan

door Fernando Pessoa, en toont een talkshow

hoge winst per stuk. De schoenmaker wil door

Deze video gaat over de artiest als onder-

te interviewen die in 1947 zijn geboren. Wat

Bisset, brengt Adam Stafford in The Shutdown

waarin een bankier rationeel egoïsme in de

massaproductie zijn kosten verlagen en winst

nemer in een mondiale samenleving. Naast de

is hun zelfbeeld en welk beeld hebben zij van

herinneringen aan een jeugd naast de Grange-

economie verdedigt. Pessoa’s oorspronkelijke

maken met export en vrije handel.

Chinese kunstenaar en architect Ma Wen, ver-

de jonge natie die ze symboliseren? Het ant-

mouth olieraffinaderij in Schotland tot leven.

personage was gebaseerd op het leven van Al-

woord is een mengelmoes van idealisme, iro-

Het is een fascinerend portret van de stem-

ves dos Reis, een bankier van twijfelachtige

Shell Spirit

ke investeerder die de architect de opdracht

nie, vertwijfeling, hoop en optimisme.

pel die door een gigantisch, petrochemisch

reputatie die de Portugese staat bijna fail-

Geoffrey Jones | GB 1963 | 2:00 min

geeft een huis te ontwerpen voor zijn leven

complex op het dagelijkse leven in de omge-

liet deed gaan.

Deze duizelingwekkende, historische reclame-

na de dood; en Lady Credit die verschillende

film voor Shell schetst een autorit van de stad

rollen vervult, waarbij haar veelvormigheid

naar de zee, waar de velden wijken voor zand-

gelijk loopt aan de veranderlijkheid van de

stranden en een meeuw de branding induikt.

financiële markt.

ving gedrukt wordt.

CONOMY

Sun 3 Nov | 15:00 | Kikker Main Hall

CRUDEE

Zo 3 nov | 19:00 | ‘t Hoogt

FLORIANW

Zo 3 nov | 17:00 | Kikker Grote Zaal

ÜST

CRUDEE

CONOMY

Zo 3 nov | 15:00 | Kikker Grote Zaal

schijnen er twee fictieve personages: een rij-

THE RESIDENCE

Sun 3 Nov | 17:00 | Kikker Main Hall

Sun 3 Nov | 19:00 | ‘t Hoogt

FLORIANW Shell Spirit

Geoffrey Jones | GB 1963 | 2:00 min

ProgrammE 5 History of Progress

ProgrammE 6 ProgrammE 7 Risks and Benefits Creative Change

Great hopes for a better future fuelled the first decades after the end of World War II. Un-

The two films in this program me deal with

Neo-liberalism has entailed the large-scale

der capitalist premises, technical and scientific innovation helped to create unprecedented

issues of finance and innovation, corporate

privatization of public services and proper-

Tatort Fraport (Crime Scene: Fraport)

wealth and well-being, if not for all, at least for many in the West. The increasing auto-

leadership and morality. Although different

ty. Today local water supplies, for instance,

David Ruf | DE 2009 | 25:00 min

mation of industrial production, however, caused the loss of jobs, human labour was largely

in style, both films focus closely on their

are being bought back from corporate owners

Crime Scene: Fraport shows everyday life in

replaced by machines or moved to other parts of the world where lower wages allowed higher

subjects in order to reveal capitalist com-

at high costs. Com munity gardening is be-

the Kelsterbach forest camp, built to pro-

profits. This selection of experimental and documentary films reflects on the many flip sides

petition as a great psychological theatre:

coming a more and more popular way to claim

test against the expansion of the Frankfurt

of economic progress.

Well-dressed men, sweat above their eyebrows,

urban spaces for non-commercial use. Are we

Airport. Young eco-activists talk about their

in tough discussions around a table.

seeing the advent of a new social understand-

motivation for a struggle doomed to fail. In

ing that resists economy as the sole measure

January 2009, the camp is cleared by the police.

Built to a dizzying pace, this historical Shell advertisement charts an automobile’s journey from the city to the seaside where fields give way to sandy beaches and a single

ÜST

gull swooping into the surf.

Men and Machines

Utlänningar, Del 1: Båtar och Kanoner

Nicht ohne Risiko (Nothing Ventured)

of things? Or is this just another incentive

Diana Pine | GB 1951 | 17:00 min

(Foreigners, Part 1: Ships and Guns)

Harun Farocki | DE 2004 | 52:00 min

for rising real estate values? Creative Change

This survey of Europe’s Marshall Plan-aided

Peter Nestler | SE 1977 | 44:00 MIN

Nothing Ventured documents the negotiations

looks at accelerated globalization and com-

The Residence (a wager for the afterlife)

economic recovery conveys harmony between

Documentary filmmaker Peter Nestler is known

between a small, specialized enterprise in

mercialization, and its shifting effects on

Vermeir & Heiremans | BE 2012 | 37:00 min

men and machines. To lower costs, more auto-

for his sharp analysis of social and econom-

need for money and a venture capital inves-

human and natural environments.

The video thematizes the artist as entrepre-

mation and mass production are needed. But

ic relations. Foreigners, Part 1, made to-

tor. The latter wants to guarantee a high

the film warns that traditional craftsmanship

gether with Zsóka Nestler, links the history

profit rate for the risk he’s taking. The ne-

The Shoemaker and the Hatter

nese artist and architect Ma Wen, two fiction-

and the manufacture of quality goods must

of shipbuilding and armament in Europe with

gotiations last two days, and conclude un-

John Halas & Joy Batchelor | GB 1950 | 16:00 min

al characters appear: a wealthy investor who

not be abandoned.

the exploitation of labour and the circula-

expectedly.

Produced for promoting the Marshall Plan,

commissions the architect to create a house

this prizewinning cartoon shows two traders

for his afterlife, and Lady Credit, who en-

The Anarchist Banker

arguing about how best to recover their live-

velopes a multiplicity of roles, similar to the financial market’s volatility.

tion of knowledge between countries. I am 20

neur in a global society. Besides the Chi-

S.N.S. Sastry | IN 1967 | 14:00 min

The Shutdown

Jan Peter Hammer | DE 2010 | 30:00 min

lihoods after the war. The hatter believes

20 years after India’s independence, Sas-

Adam Stafford | GB 2009 | 10:00 min

Adapted from a 1922 short story of the same

in producing few hats at a high price. The

try travelled all over the country and in-

Based on a collaboration with Scottish script-

title by Fernando Pessoa, The Anarchist Banker

shoemaker wants to lower costs through mass

terviewed its youth, those born in 1947. How

writer Alan Bissett, The Shutdown recalls the

stages a TV talk show with a banker who ad-

production and make his profit through export

do they see themselves and the young nation

experience of growing up next to Grangemouth

vocates rational egoism in economy. Pessoa’s

and free trade.

that they symbolise? The answers are a mix of

Refinery: A mesmerizing portrait of the im-

original character is inspired by the life of

idealism, irony, dismay, hope, and optimism.

pact of the gigantic petrochemical complex

Alves dos Reis, a shady financier who almost

on daily life in its vicinity.

bankrupted the Portuguese state.

16

17


van de socio-economische ontwikkeling van arbeid. Hij deed onderzoek naar de eigenaardigheden van werk en de ontwikkelingen binnen kapitalisme in relatie tot muziek.

Het thema van kapitalisme binnen muziek doet al snel denken aan commercie, pop en de ico-

DJ en producer Michael Lampe, oftewel Fellow,

Sophie Fiennes (GB/IE 2012)

nische tegenhangers ervan. Dit jaar zet Im-

combineert de ontelbare uithoeken van global

Engels gesproken | zonder ondertitels | 136 min

pakt in op het geweten van onze liefde voor

bass met andere internationale ritmes. Beïn-

muzikaal experiment en haar verhouding tot

vloed door zijn Arubaanse afkomst, maakt hij

kapitalistisch denken.

weinig onderscheid tussen mainstream geluid

Zes

jaar

Guide

to

na

het

Cinema

bejubelde ontmoette

The

Pervert’s

Sophie

Fiennes

en underground, tussen carnavalsinstrumenten

NLINE

Impakt Online: On Group Formation EN POW!

Door netwerken bloot te leggen die verschil-

Zo 3 nov | 17:00 | Kikker Kleine Zaal

Beeldend kunstenaar Erick Beltrán uit Mexico-

NET–ARTO

PERVERTS

Marek Korczynski (GB) is expert op het gebied

lende delen van onze wereldbol in verband brengen toont Warren Sack aan, zoals hij ook in vorige werken deed, dat de dingen die we dachten te weten, verrassend onbekend kun-

Openingstijden: 26 okt - 3 nov | di - zo | 13:00 - 18:00

On Group Formation

Spanje. In zijn design-georiënteerde stijl van

Wat

Warren Sack en Erick Beltrán

werken, onderzoekt Beltrán de manier waarop

betekenen voor jonge kunstenaars? Voor het

Terwijl de vroege jaren 2000 gekenmerkt wor-

taal en betekenis gevormd worden aan de hand

tweede jaar op rij werken de Hogeschool van

den als ‘het tijdperk van het individualisme’,

van structuren die arbitrair zijn, ook al

de Kunsten Utrecht en Impakt samen aan een

zijn we vandaag de dag getuige van de terug-

lijken ze universeel en onontkoombaar. Voor

presentatie in de Academiegalerie. In deze

keer van de groep. Meer specifiek: de terug-

Impakt Online ontwikkelde Beltrán een reeks

groepstentoonstelling zetten derdejaars stu-

keer van groepsstructuren en netwerkorgani-

animaties

die voortvloeien uit zijn inte-

denten van de afstudeerrichting Fine Art hun

saties. Groepen en netwerken organiseren en

resse in de relatie tussen het individu en

tanden in het complexe festivalthema en re-

herorganiseren zichzelf op een dynamische ma-

de maatschappij, het onderscheid tussen het

flecteren zij op hun verhouding tot onze huid-

nier rond maatschappelijke thema’s, politieke

individuele en het collectieve, en hij geeft

ige economische werkelijkheid. Van poëtische

bewegingen en gebeurtenissen, meer dan rond

commentaar op het spel van de representatie

systeemanalyses tot persoonlijke verwerking-

religie of politieke overtuiging. In het live

van het individu als illusie.

en van de eigen financiële crisis.

to Ideology op te nemen. Weer toont Žižek

Vr 1 nov | 19:00 | Kikker Grote Zaal

zich de onnavolgbare spraakwaterval die op

De muzikale presentatie van Marek Korczynski

Blodfet & DJ Lonely is een eenkoppig muzikaal

vaak grappige wijze de kijker langs iconische

(professor of Sociology of Work -

Univer-

duo van audiovisueel kunstenaar Jonas Ohlsson

werken uit de filmgeschiedenis voert, daarbij

sity of Nottingham, GB) onderzoekt de relatie

(SE). DJ Lonely staat voor stroperige, com-

krasse uitspraken niet uit de weg gaand. De

tussen populaire muziek en werk, met een na-

merciële popmuziek terwijl Blodfet de minder

Sloveense filosoof verduidelijkt hoe tal van

druk

behaaglijke underground noise en psychedelis-

sleutelscènes uit grote publieksfilms de bood-

betekenis en rol van muziek op de werkvloer

schapper zijn van (verborgen) ideologische

hebben beïnvloed. Of het nu gaat om wevers

waarden, uitgedragen door het kapitalisme,

aan het getouw of fabrieksarbeiders aan de

het fascisme en het communisme, de belangri-

lopende band, muziek heeft een belangrijk pa-

Vr 1 nov | 23:00 | Kikker Grote Zaal

jkste politieke stromingen van de afgelopen

troon bepaald van het werkende leven. Een

Laser Poodle (NL/BE) brengt een mix van de

De online tentoonstelling bestaat uit nieu-

SAMANTHA CULP EN CHER POTTER

eeuw. Ter sprake komen onder andere frag-

muzikale reis van zangculturen in pre-indus-

primaire rauwheid van acid house en de zware

we werken van Warren Sack en Erick Beltrán.

Na het Impakt Festival 2012 hebben de fes-

menten uit Triumph des Willens (1935, Leni

triële beroepen tot het belang van de fab-

beat van industrial noise. Als masterminds

Riefenstahl), A Clockwork Orange (1971, Stan-

rieksradio.

van de dansvloer, weet het duo om te gaan met

Warren Sack is software ontwerper en media-

hun onderzoek en programmering op het gebied

synths, bass, beats, hits, vocalen, wankele

theoreticus. Hij is professor Film en Digi-

van het thema No More Westerns voortgezet en

Impakt Festival Capitalism Catch-22

vibes en heavy drops. DJ Set: Fellow is een

tale Media aan de Universiteit van Califor-

uitgebreid. Onder de titel PoW, of ‘Post-Wes-

DJ Battle: POP’s NOT DEAD

chaos voor global bass. Zijn muziek zit vol

nië - Santa Cruz. Zijn werk werd geëxposeerd

ternism’, hebben ze een dynamisch en visueel

Vr 1 nov | 21:00 | Kikker Grote Zaal

met samples van traditionele Caribische rit-

in het New Museum of Contemporary Art in New

prikkelend web-platform gecreëerd, ontwor-

kapitalisme

mes en instrumenten, aangevuld met korzelige

York, in het Walker Art Center in Minneapo-

pen door de Chinese kunstenaar Fei Liu. In

is om elke mogelijke anti-stroming of un-

analoge synthesizers en gesampelde vocalen.

lis en op Artport van het Whitney Museum of

de presentatie lanceert Cher Potter de web-

derground in een getemde mainstreamvorm te

Een combinatie van de ritmes van bubbling,

American Art. Voor Impakt Online heeft Sack

site en PoW als een beweging, gaat ze verder

gieten. Nergens zo irritant als in de muziek.

dancehall, kuduro, reggeaton, house en bass.

het werk ‘Things the Mind Already Knows’ ge-

in op het doel van de site, en introduceert

Maar hoort het er niet gewoon bij? Wie zijn

Visuals: Maxmana

produceerd. Het is een abstracte voorstelling

ze het internationale netwerk van partners.

hoe

kapitalistische

structuren

de

ley Kubrick) en The Dark Knight (2008, Christopher Nolan).

Een THE PERVERT’S GUIDE TO IDEOLOGY

weergaloos

talent

van

het

che concrete poetry vertegenwoordigt. IMPAKT FESTIVAL CLUBNIGHT

& wo 30 okt 13:00 - 19:00 | Academiegalerie

Stad, Mexico, woont en werkt in Barcelona,

Rhythms of Labour: Music, Work and Capitalism

op

HKU

Opening tentoonstelling: 25 okt | 17:00 - 19:00

nen blijken.

Slavoj Žižek opnieuw om The Pervert’s Guide

of analoge synthesizers.

VALUE THIS

IMPAKT

THE PERVERT’S GUIDE TO IDEOLOGY

MUZIEK

Muziek en Capitalism Catch-22

PROGRAMMA

GUIDE

Do 31 okt & zat 2 nov | Aanvang: 16:30 | ‘t Hoogt

kan

Capitalism

Catch-22

als

onderwerp

event worden deze zaken benaderd vanuit tegengestelde, maar ook complementaire visies.

POW! - CHARTING THE POST-WESTERN

tivalcuratoren Samantha Culp en Cher Potter

van de Amerikaanse oliehandel.

de grootste sell-outs van de popgeschiedenis? Welke stromingen overleefden de tand des tijds zonder top-40? Drie artiesten nemen het tegen elkaar op in een contextuele DJ battle.

studied the peculiarities of work and the

development of capitalism in relation to the

The theme of capitalism in music makes you

role of music.

think of commercial pop and its iconic coun-

Michael Lampe, a.k.a. Fellow, combines the

terparts. This year, Impakt will be banking

countless outskirts of global bass with dif-

on our love of musical experimentation and

ferent international rhythms. Influenced by

the latter’s relationship with capitalism.

his Aruban descent, he makes little distinction

between

mainstream

tunes

and

under-

Rhythms of Labour: Music, Work and Capitalism

ground, between carnival instruments or ana-

Fri 1 Nov | 19:00 | Kikker Main Hall

logue synths.

This musical presentation of Marek Korczynski

Blodfet & DJ Lonely is a one headed musical

(Professor of Sociology of Work at the Uni-

duo by audiovisual artist Jonas Ohlsson (SE).

versity of Nottingham, UK) will examine the

DJ Lonely brings in sleazy, commercial pop

Sophie Fiennes (GB/IE 2012)

fractured relationship between popular mu-

while Blodfet represents the less pleasing

English spoken | 136 min

sic and work, with a focus on how structures

underground noise and psychedelic concrete

of capitalism have affected the meaning and

poetry.

NLINE

As in his previous works, by exposing the

The visual artist Erick Beltrán was born in

Opening hours: 26 Oct - 3 Nov | Tue - Sun | 13:00 - 18:00

Sun 3 Nov | 17:00 | Kikker Small Hall

Mexico City, Mexico, and lives and works in

& Wed 30 Oct 13:00 - 19:00 | Academiegalerie

networks that connect different parts of the globe,

Warren

Sack

demonstrates

that

the

things we thought we already knew can be surprisingly unknown.

Opening exhibition: 25 Oct | 17:00 - 19:00

Barcelona, Spain. Beltrán’s design-oriented

On Group Formation

practice investigates how language and mean-

What

Warren Sack AND Erick Beltrán

ing are formed through structures that are

elicit from young artists? For the second

While the early 2000s are often characteri-

often arbitrary, though they may seem univer-

year running, the HKU University of the Arts

zed as ‘The Age of Individualism’, nowadays

sal and inevitable. For Impakt Online Belt-

Utrecht and Impakt will collaborate on a pres-

we are seeing the return of the group – or,

rán has produced a series of animations that

entation at the Academiegalerie, the HKU’s

more specifically, the return of group forma-

explore his interest in the relationship be-

city centre gallery. In this group exhibi-

tions and network organizations. Rather than

tween the individual and society, the differ-

tion, third-year students from the Fine Art

being structured by religion or political

ence between the individual subject and the

department will tackle this complex theme and

views, groups and networks dynamically or-

collective, and comments on the individual as

reflect on their relationship with our econom-

ganize and reorganize themselves around so-

a mirage.

ic reality - from poetic system analyses to

Six years after the acclaimed The Pervert’s

role of music in the workplace. Whether for

Guide to Cinema , Sophie Fiennes again met

weavers at the handloom or factory workers

IMPAKT FESTIVAL CLUBNIGHT

with Žižek to film The Pervert’s Guide to Ide-

on the assembly line, music has often been

Fri 1 Nov | 23:00 | Kikker Main Hall

ology. Once again Žižek displays the match-

a key texture in people’s working lives. A

Laser Poodle (NL/BE) brings a melting pot

from contrary yet complementary angles. The

SAMANTHA CULP AND CHER POTTER

less eloquence that in an often humorous man-

musical journey from the singing cultures of

of primal acid house rawness and beat-heavy

online exhibition consists of newly commissi-

Since the Impakt Festival 2012, the festival

ner transports the viewer along iconic works

pre-industrial professions, to the impact and

industrial noise.

oned works by Warren Sack and Erick Beltrán.

curators Samantha Culp and Cher Potter have

in film history, not avoiding crass remarks

uses of the factory radio.

the dance floor who know how to lay down the

the while. The Slovenian philosopher explains

They are masterminds of

cial issues, political actions and events. In the live event, these matters are approached

Warren Sack is a software designer and media

ming on the No More Westerns topic, and ex-

theorist. He is a professor of Film and Digi-

panding into new directions and collabora-

ies are the messengers of sometimes hidden

DJ Battle: POP’s NOT DEAD

SET: Fellow is a menace when it comes to

tal Media at the University of California,

tions. Under the title PoW (post-westernism)

ideological values expressed by capitalism,

Fri 1 Nov | 21:00 | Kikker Main Hall

global bass. His music is packed with sam-

Santa Cruz. His work has been shown at the

they created a dynamic, visually engaging web

fascism and communism, the most important po-

One of capitalism’s undeniable talents is to

ples of tradition Carribean rhythms, fuelled

New Museum of Contemporary Art, New York, the

platform, designed by the Chinese artist Fei

litical movements of the 20th century. Among

commodify and mainstream any anti-capitalist

by snarling analog synths and hyped vocal

Walker Art Center, Minneapolis, and the art-

Liu. In this presentation, Cher Potter will

other things, Žižek examines excerpts from

underground movement. Nowhere is this so an-

chops. A combination of rhythms of bubbling,

port of the Whitney Museum of American Art.

launch the website and PoW as a movement,

Triumph des Willens (1935, Leni Riefenstahl),

noyingly obvious as in music. But isn’t that

dancehall, kuduro, reggeaton, house and bass

For Impakt Online Sack has produced the work

expand on the intentions of the site, and

A Clockwork Orange (1971, Stanley Kubrick)

part and parcel of it all? Who are pop his-

music. Visuals: Maxmana

‘Things the Mind Already Knows’. It is an ab-

introduce the international network of con-

and The Dark Knight (2008, Christopher No-

tory’s biggest sell outs? Which genres sur-

stract rendering of the American oil trade.

tributing partners.

18

its demise? Three experts will engage in a contextual music shoot-out DJ Battle.

subject

Capitalism

Catch-22

been continuing their research and program-

synths, bass, beats, snaps, hits, occasion-

al vocals, wobbly vibes and heavy drops. DJ

represent musical development’s salvation or

the

a personal processing of the financial crises.

Impakt Festival Capitalism Catch-22

vived without Top 40 hits? Does capitalism

can

POW! - CHARTING THE POST-WESTERN

how countless key scenes in big popular mov-

lan).

VALUE THIS

HKU

Impakt Online: On Group Formation AND POW!

NET–ARTO

PERVERTS

THE PERVERT’S GUIDE TO IDEOLOGY

socio-economic development of labour. He has

IMPAKT

Thu 31 Oct & Sat 2 Nov | Starts: 16:30 | ‘t Hoogt

MUZIEK

Marek Korczynski (GB) is an expert on the

PROGRAMMA

GUIDE

MuSIC AND Capitalism Catch-22

19


PANORAMA Do 31 okt | 21:00 | Kikker Kleine Zaal

zicht van de meest opmerkelijke recente video- en mediakunst. De Panorama Events zijn dyna-

PANORAMA

mische live events, met cross-mediale presentaties van internetradio tot performance en korte films. De Panorama Screenings tonen een gevarieerde selectie van hedendaagse uitzonderlijk

single screen videowerk. Do 31 okt | 21:00 | Kikker Grote Zaal

Za 2 nov | 19:00 | Kikker Grote Zaal

Zo 03 nov | 19:00 | Kikker Grote Zaal

#1 ORDER AT THE BORDER

#2(UN)BODILY BEHAVIOUR

SCREENINGS

EVENTS

Do 31 okt | 19:00 | Kikker Grote Zaal

Naast het thematische programma van Capitalism Catch-22, biedt Panorama jaarlijks een over-

Politiek, ideologisch of religieus gezag kan

Visiting Joint Surveillance Area

Het menselijk lichaam kent naast een concrete

Tae Eun Kim | KR 2011 | 05:55 min

gebruiksaanwijzing ook grilligheden: van hor-

idee van wat juist is op scherp wordt gezet.

De Koreaanse film Joint Security Area (2000)

monale

Maar verzet kan ook uit een persoonlijk ge-

werd opgenomen bij het verlaten dorp Pan-

kwaaltjes. De ontoereikendheid van ons li-

baar bestaan. Soms binnen de maatschappelijke

#1 VIRTUAL ABSTRACTION

#2 MAKE IT HAPPEN: #3 ODE TO THE DO IT YOURSELF PAST & THE FUTURE

op collectieve weerstand stuiten, waarmee het

munjeom in de gedemilitariseerde zone tussen

chaam is niet altijd goed onder woorden te

orde, op de rand van het spanningsveld of

Noord- en Zuid-Korea. In deze split screen

brengen en zit vaak tussen onze oren.

Aline Baggio onderzoekt de oorsprong van ka-

De betekenis van kunst wordt bovenzinnelijk

Met A Cosmic Gift van recent afgestudeerde

juist buiten de samenleving.

plaatst Tae Eun Kim de filmische versie naast

pitalisme in Nederland. Blacked Thursday is

behandeld in Slideshow Johnny as Spiritual

Bart Kalkman krijgt Nederland eindelijk een

een gecensureerde opname in de Amsterdamse

Medium, waarin Martin Skauen met zijn il-

ware sci-fi actiefilm, die ons meeneemt naar het

THE VERDICT

Beurs van Berlage. Het typeert de controle-

lustere alter ego de wispelturige band tus-

jaar 2180. Landscapes, een Amiga-animatie van

Ðuro Gavran | HR 2013 | 11:20 min

drang en ondoorzichtigheid van financiële in-

sen kunstenaar en publiek op scherp zet. In

Amy Lockhart laat psychedelische anekdotes en

Zestien jaar na de oorlog komen in Zagreb

Coffins

date. Ze gaat akkoord. Een lekker pijnlijke

stellingen. Vanuit de ontastbare stromen in

Form as we know it doet een echtpaar een

de primaire impulsen des levens zien, zonder

duizenden mensen bij elkaar om de uitzending

Kelman Duran en Hyesung Moon | VS 2012 | 19:06 min

boy meets girl, zonder taalbarrières.

kapitalisme en filosofie, raakte Dagmar Schür-

dappere poging om stijldansen onder de knie

afleiding door politiek of anatomische cor-

te bekijken waarin het hooggerechtshof een

Zelfs met een afstand tot de maatschappij,

rer geboeid door het idee van abstractie. De

te krijgen. Om precies te zijn: het zijn de

recte vormen. Melanie Bonajo reageerde met

uitspraak doet over de schuld van Kroatische

kan een man niet ontsnappen aan de structuren

beeld- en tekstcollage IMAGINE: [ABSTRACTION

ouders van de maker Gerwin Luijendijk in hun

haar performance Matrix Botanica op de land-

generaals.

van het kapitalisme. Een portret van een moe-

Jesse McLean | VS 2012 | 20:15 min

NO1] geeft ook een rol aan technologie en

huiskamer. Het leven van Ronald, de hoofd-

schapskunst rond Almere, met name op De Groene

izame positie buiten de samenleving.

Met home video’s, oude sci-fi, gestileerde fo-

science fiction. Het is 1992 in de VHS-opnamen

persoon in Wendy Oakes’ Dreamking draait om

Kathedraal (1978-’96) van Marinus Boezem. Met

This Lemon Tastes of Apple

Triangular Stories van Henrike Naumann. Het

zijn droom een adelijke heer te zijn in de

een processie drong ze de kunstmatige kloof

Hiwa K | IQ 2011 | 06:15 min

leven van drie Duitse tieners lijkt herk-

17e eeuw. Hij

voert deze fantasie volle-

tussen natuur en cultuur terug. Een man zit

Overlevenden

enbaar, maar er ontvouwt zich steeds meer

dig gekostumeerd uit in een huurkasteel. Maar

naast het bed in een hotelkamer, terwijl op

wrange informatie over de setting van het

zoals aan ieder hof, blijken intriges niet

televisie het eind van de wereld aangekon-

verhaal. Jonas Lund ontwikkelde de interac-

van de lucht. Als er internationale, ana-

tieve webbrowser We See In Every Direction,

loge piraten-noise-radio bestond, dan was het

die de cursors van duizenden mensen over de

kwesties

en

angsten

tot

vervelende

het echte leven, waarin de plaats een toeris-

Der fremde Fotograf und die Einsamkeit

tische trekpleister is geworden.

Willy Hans | DE 2012 | 05:21 min

Thierry vraagt Isabelle om de weg en op een

The Invisible World

to’s en internetclips wordt vorm gegeven aan A Holy Order

mysteries als verzamelwoede, de emotionele

Ben Fain | VS 2012 | 19:34 min

waarde van objecten en het menselijke aan-

Noord-Irak in 1988 zeggen dat de dodelijke

Locaties: een familievriendelijke optocht in

passingsvermogen.

chemicaliën naar appel roken. Tijdens de op-

Chicago, Facebook, een ambulance en een au-

digd wordt. Het verhaal krijgt een horror-

standen die in 2011 ook in de Koerdische regio

towasserette. Een absurdistische collage van

achtige wending. Bjørn Melhus gebruikte voor

van Noord-Irak oplaaiden, werden burgerpro-

bizarre interventies die zich uitspreken tegen

Kristin Reeves | VS 2012 | 02:50 min

waarschijnlijk uitgevonden door DIY Church.

Sudden Destruction de woorden van een aantal

testen bloedig neergeslagen. Op grote schaal

de in de VS gekoesterde bepalende structuren

Het menselijk lichaam bewaart vaak diepe ge-

hele wereld op hetzelfde moment synchroni-

Gericht op experimentele elektronische muz-

YouTube-profeten. Frank Blommestijn & Michiel

werd traangas ingezet, waarna demonstranten

van geloof, conservatisme en kapitalisme.

heimen. Klinische en psychologische methoden

seert. Hiermee hield hij de allereerste Of-

iek, begon DJ ShluchT (Markus Stein) een in-

van der Werf spelen in Things That May Not

als tegengif citroenen gebruikten. Opnieuw

ficial International Surfparty. In Eyes on the

ternetradio-platform.

partner

Really Be There op vakkundinge wijze een aan-

een fruitgeur, die het politieke geheugen van

The Amateur Scientist

pilatie van found footage en audio op VHS van

Moon van Jill Kennedy volgen we de sporen van

in crime is Das Andere Selbst (Elia Buletti),

tal beroemde filmscènes na. Het bezorgde hen

de bevolking met elkaar verbond.

Tom Sherman | Ca 2012 | 05:53 min

een seksuele IQ-test.

een ruimteraket, het hoofd van een pandabeer

een label dat de fysieke en mentale aspecten

de Publieksprijs van de Tent Acadamy Awards.

en opblaasbare ballen. Cultuurwetenschapper

van muziek onderzoekt.

Terugkerende

van

de

grote

gifgasaanval

in

om ze te ontdekken lopen uiteen in deze com-

Complottheorieën over het achterhouden van wetenschappelijke informatie door de over-

Melvin Wevers geeft in zijn YouTube Anthol-

heid, leidt een amateur tot ouderwets em-

ogy: Virtual Plaza inzicht in het niet geheel

pirisch onderzoek. De gevolgen voor zijn ge-

toevallige

zondheid mogen heftig zijn, hij neemt het als

gebruik

van

commerciële

inter-

netesthetiek en stock images in videoclips.

martelaar op de koop toe.

events, filled with cross-media presentations, from internet radio to performance and short

PANORAMA

film. The Panorama Screenings show a diverse selection of contemporary cutting edge video. Thu 31 Oct | 21:00 | Kikker Main Hall

Sat 2 Nov | 19:00 | Kikker Main Hall

#1 VIRTUAL ABSTRACTION

Sun 3 Nov | 19:00 | Kikker Main Hall

#1 ORDER AT THE BORDER

#2(UN)BODILY BEHAVIOUR

SCREENINGS

EVENTS

Thu 31 Oct | 21:00 | Kikker Small Hall

Thu 31 Oct | 19:00 | Kikker Main Hall

Parallel to the thematic programme of Capitalism Catch-22, Panorama annually offers an overview of the most remarkable recent video and media art. The Panorama Events are dynamic live

PANORAMA

The White Coat Phenomenon

#2 MAKE IT HAPPEN: #3 ODE TO THE DO IT YOURSELF PAST & THE FUTURE

Political, ideological or religious author-

Visiting Joint Surveillance Area

Alongside a concrete ‘user manual’, the hu-

ity

Aline Baggio studies the origins of capi-

The meaning of art is transcendentally dealt

talism in the Netherlands. Blacked Thursday is censored footage of Amsterdam’s stock ex-

Tae Eun Kim | KR 2011 | 05:55 min

man body also knows fickleness. From hormonal

questions the concept of what is right. But

The Korean film Joint Security Area (2000) was

issues and fears to annoying complaints; the

resistance can also consist of a personal

shot in the deserted village of Panmunjeom

inadequacy of our bodies isn’t always easily

gesture. Sometimes within society’s order,

in the demilitarised zone between North and

expressed and is often a figment of the mind.

Recent graduate Bart Kalkman’s A Cosmic Gift

sometimes on its margins and sometimes even

South Korea. In this split screen, Tae Eun

with in Slideshow Johnny as a Spiritual Me-

finally gives the Netherlands a true Sci-Fi

outside society.

Kim places the cinematic version next to the

Der fremde Fotograf und die Einsamkeit

dium. Martin Skauen and his illustrious alter

film which transports us to the year 2180.

real life, where the town has become a tour-

Willy Hans | GERMANY 2012 | 05:21 min

change building, the Beurs van Berlage. It

ego heighten our awareness of the fickle ties

Landscapes, an Amiga-animation by Amy Lock-

THE VERDICT

ist mecca.

Thierry asks Isabelle for directions and a

typifies the controlling nature and intrans-

between artists and their audience. In Form

hart, shows psychedelic anecdotes and life’s

Ðuro Gavran | HR 2013 | 11:20 min

parency of financial institutions. From the

As We Know It a couple valiantly tries to mas-

primary impulses, without any distractions

Sixteen years after the war, a few thousand

Coffins

intangible movements in capitalism and phi-

ter ballroom dancing. They are the filmmaker

by political or anatomically correct shapes.

people gather in Zagreb to watch the Tribu-

Kelman Duran en Hyesung Moon | US 2012 | 19:06 min

losophy, Dagmar Schürrer became increasingly

Gerwin Luijendijk’s parents, in their liv-

With her performance Matrix Botanica, Melanie

nal’s verdict against Croatian generals.

Even when removed from civilisation, man can-

fascinated by the concept of abstraction. The

ing room. In Wendy Oakes’ Dreamking the main

Bonajo responded to the landscape art around

image and text collage IMAGINE: [ABSTRACTION

character Ronald’s life revolves around his

Almere, in particular to De Groene Kathedraal

This Lemon Tastes of Apple

NO1] also features technology and science fic-

dreams of being a 17th-century nobleman. When

(1978 - 1996) by Marinus Boezem. With a pro-

Hiwa K | IQ 2011 | 06:15 min

tion. It’s the year 1992 in the VHS-footage

he gets the chance, he rents a castle to me-

cession, she bridged the artificial chasm be-

Survivors of the massive gas attack in North-

A Holy Order

adapt are illuminated using home videos, old

of Triangular Stories by Henrike Naumann. The

ticulously enact this fantasy in full period

tween nature and culture. A man is seated by

ern Iraq in 1988 say the deadly chemicals

Ben Fain | US 2012 | 19:34 min

Sci-Fi films, stylised photographs and online

life of three German teens seems familiar,

costume. But as is the case at any court, in-

a hotel bed when on TV the end of the world

smelled of apple. During the Arab uprisings,

Locations: a family-oriented parade in Chi-

videos.

but the more painful setting of their story

trigue lurks. If international, analog pirate

is announced. The story takes a horror-like

also taking place in the Kurdish region of

cago; Facebook; an ambulance and a car wash.

slowly reveals itself. Jonas Lund developed

noise radio existed, it would’ve been invent-

turn. For Sudden Destruction, Bjørn Melhus

Northern Iraq in 2011, civilian protest was

An absurdist collage of bizarre interventions

The White Coat Phenomenon

the interactive web browser We See In Every

ed by DIY Church. Focusing on experimental

used the words from YouTube prophets. Frank

bloodily repressed. The unrest saw the large-

against the much loved, determinative struc-

Kristin Reeves | US 2012 | 02:50 min

Direction, which simultaneously synchronises

music and broadcasting, DJ ShluchT (Markus

Blommestijn & Michiel van der Werf profesion-

scale use of teargas. The protestors used

tures of faith, conservatism and capitalism

The human body often harbours dark secrets.

the cursors of thousands of people around the

Stein) created a radio platform. Recurrent

ally re-enact a number of famous film scenes

lemons to counter its effects; another fruit

in the USA.

Clinical and psychological methods to discov-

world. Lund used this to hold the very first

partner in crime is Das Andere Selbst (Elia

in Things that may not really be there. This

smell which linked the citizens’ political

Official International Surfparty. In Eyes on

Buletti), a label investigating the physical

won them the Audience Prize at the TENT Acad-

memories.

the Moon by Jill Kennedy we follow a rocket,

and mental aspects of music.

emy Awards.

a panda’s head and inflatable balls. Cultural

20

can

face

collective

resistance

which

date. She agrees. A deliciously painful boy meets girl, without language barriers. The Invisible World

not escape capitalism’s structures. A por-

Jesse McLean | US 2012 | 20:15 min

trait of a difficult position outside society.

Mysteries

such

as

hoarding,

the

emotional

value of objects and the human capacity to

er these vary, in this compilation of found The Amateur Scientist

VHS footage and audio from a sexual IQ test.

Tom Sherman | Canada 2012 | 05:53 min Conspiracy theories about the government sup-

scientist Melvin Wevers, in his YouTube An-

pressing scientific information leads an ama-

thology: Virtual Plaza gives insight into the

teur to conduct old-fashioned, empirical re-

not so random use of commercial internet aes-

search. The consequences for his health may

thetics and stock images in music videos.

be severe; he accepts it as a martyr.

21


Vr 1 nov | 21:00 | Kikker Kleine Zaal

che ontwikkelingen die de ontoereikendheid van de mens aan kunnen vullen.

Dan Boord | VS 2011 | 07:00 min

Een

instructievideo

voor

#3 OVERPOWERED

Een vogelhuisbouwer in een klein stadje in

Een gevoel van welbehagen heeft veel te mak-

erzwaluw een woning willen aanbieden.

het Middenwesten vaart er wel bij dat inmiddels een miljoen Amerikanen de zeldzame purp-

en met een specifieke plaats. Mens en natuur

Return to the World of Dance iedereen

die

van

dans houdt, maar in de war raakt van de post-

strijken elkaar daarbij vaak tegen de haren

Unboxing Eden

in, maar soms is er sprake van onverwachte

Neozoon | DE 2013 | 04:54 min

harmonie.

Een YouTube-collage over slangenbezitters en

moderne toestand. Het is een ode aan Fernand

de online verslaggeving van hun dierenliefde.

Léger’s choreografie Ballet Mécanique (1924)

The Tiger’s Mind

Er

in een serie met als hoofdvraag: ‘If it is

Beatrice Gibson | GB 2012 | 23:00 min

eerste ontmoeting: trots, maar ook stiekeme

big, if it is orange and if it is ugly - is

Een conceptuele krimi tegen de achtergrond

angst – want wie heeft nu eigenlijk wie onder

it contemporary art?’

van een afgelegen, modernistische villa. Zes

controle?

zijn

frappante

overeenkomsten

vanaf

de

karakters, de set, de muziek, de kunstmatige

Uncertainty Seminars

geluidseffecten, de special effects, de ver-

She That Comes From the Green Forest,

Andrew Norman Wilson | VS 2013 | 11:55 min

teller en de schrijver bevechten elkaar om de

On a Tuesday

Op abstracte wijze wordt een serie thera-

controle over het plot van de film.

peutische

zelfhulptechnieken

Silvia Martes | NL 2013 | 07:07 min De sfeer van deze persoonlijke collage is

gesuggereerd. Heather’s Dream

weerspiegeld in de letterlijke vertaling van

avant-garde cinema en videokunst vallen pow-

Stefanie Schneider | DE 2012 | 15:08 min

Silvia Martes’ naam in de titel. Herinnerin-

erpointsgewijs samen met hedendaagse ideeën

Surrealistische gebeurtenissen, geschoten op

gen, rituelen en objecten gaan moeiteloos in

over persoonlijke, professionele en intieme

Polaroidfoto’s en super-8 film. Een dokter (Udo

elkaar over en worden geïnspecteerd, geordend

onzekerheden.

Kier) ontvangt Heather in zijn openlucht be-

en herschikt.

Historische

referenties

aan

psychoanalyse,

ErdÖs-Bacon number

Miguel Jara | Mexico 2013 | 08:00 min

#4 STAGED RELATIONS

Even uitleggen: een Bacon-nummer staat voor

Jara,

het aantal filmrollen dat een acteur verwij-

maakte een psychedelische animatie met vreem-

derd is van Kevin Bacon. Op dezelfde manier

de karakters en geometrische patronen in een

kent de wetenschap Het Erdös-nummer: aantal

donkere out-of-control trip.

De kunstmatige relaties tussen cinema, theat-

Paul Erdös. Mensen met een Erdös-Bacon-nummer

Continuity

er en media worden door kunstenaars van een

behoren tot een obscure wereldwijde elite.

OmEr Fast | DE 2012 | 41:00 min

wiskundige

en

beeldend

papers dat men verwijderd is van wiskundige

afstand bekeken en in nieuwe verhoudingen tot elkaar geplaatst.

Restless Leg Saga

bijgestaan door de verschijning van een zus-

Zima

Shana Moulton | VS 2012 | 07:24 min

ter.

Christina Picchi | Ru 2013 | 12:07 min Hoe is het vol te houden in het meedogenloze

Een jonge soldaat komt thuis na een mis-

sie in Afghanistan. Omar Fasts bejubelde film

Wojciech Bakowski | Pl 2012 | 12:10 min

vertelt het verhaal van een familie, die de

A Few Extra Copies

Abstracte beelden en fictieve objecten worden

thuiskomst van hun verloren zoon probeert te

Bobby Abate | VS 2012 | 09:33 min

voorzien van Bakowski’s diep persoonlijke as-

reconstrueren met mannelijke prostituees.

Op 22 januari 1987 deelt de onterecht veroor-

sociaties en anekdotes. Bij de koele geom-

deelde penningmeester van Pennsylvania, Budd

etrie wijkt dit soms dichterlijk af van de

Dwyer, kopietjes van zijn afscheidsspeech uit

verwachtingen.

aan de pers. De publieke veroordeling die hem ten deel viel vanwege een politiek schandaal en Dwyers wereldschokkende daad, waren de inspiratie voor deze re-enactment. TRIANGLE

Grace Nayoon Rhe | VS 2012 | 06:07 min Een curieuze figuur laat de dagelijkse routine op en explodeert.

klimaat van Siberië? Natuur en mens staan op

industrie zijn niet zo gek verschillend van

Harvest

zweverige zelfhulpmethodiek. Een nieuwe sage

Chaja Hartog | NL 2012 | 10:04 min

van Shana Moulton met haar fictieve alter ego.

Een

vreemd

verschijnsel

in

constant gespannen voet, maar wat ons extreem een

olijfboom-

gaard: een van de bomen veroorzaakt opstand. Mother

Terwijl het spontane protest groeit, dendert

Martin Skauen | DE 2012 | 03:00 min

een mobiele eenheid door het landschap in

Ergens tussen beat poetry en comedy bevindt

een poging de rebellie te onderdrukken. Geïn-

zich ‘Slideshow Johnny’: een surrealistisch

spireerd op de oude werkwijze van de olij-

en donker portret van een experimentele out-

foogst, waarin agressie en bewerking van het

sider kunstenaar. Gedreven door persoonlijke

land samenvallen.

kunstenaar,

Suchy Pion

ontsporen. Psychologische spanning bouwt zich

handelkamer in de woestijn, waar hij wordt

De marketingmachines van de farmaceutische

PANORAMA Let’s Face it (Extravios Mentales)

JeSSICA Tsang | GB 2012 | 13:42 min

Nick Jordan | GB 2013 | 06:12 min

PANORAMA

PANORAMA

Een infomercial over de laatste technologis-

Za 2 nov | 21:00 | Kikker Kleine Zaal

Nature House Inc.

Butler Brothers, John Butler | GB 2013 | 08:00 min

SCREENINGS

SCREENINGS

Refusnik

lijkt is een gewone, dagelijkse werkelijkheid. Visiting Joint Surveillance Area

issues, toont Johnny zijn ultieme Oedipuscomplex.

SCREENINGS

Refusnik

PANORAMA

An infomercial about the latest technological developments which can compensate for man’s inadequacy.

#3 OVERPOWERED A sense of comfort has a lot to do with a

Return to the World of Dance

specific location. Man and nature often ruffle

Dan Boord | USS 2011 | 07:00 min

each other’s feathers, but sometimes unex-

An instructional video for everyone who loves

pected harmony occurs.

Nature House Inc.

dition. An ode to Fernand Léger’s choreography

The Tiger’s Mind

A nesting box builder in a small town in the

Ballet Mécanique (1924) in a series revolv-

Beatrice Gibson | UK 2012 | 23:00 min

Midwest is thriving thanks to the fact that

ing around the question: “If it is big, if it

A conceptual detective film against the back-

some 1 million Americans now want to offer

is orange and if it is ugly - is it contem-

drop of a remote, modernist villa. Six char-

the rare Purple Martin a home.

porary art?”.

acters, the set, the music, the foley, the

Uncertainty Seminars

psychoanalysis,

avant-garde

and geometric patterns create a dark, out of

lar Erdös number: the number of papers that

control trip.

separate

OmEr Fast | DE 2012 | 41:00 min

distance by artists and rearranged into a new configuration.

Surreal

events

shot

using

Polaroids

and

the homecoming of their lost son by hiring

cause who is actually in control?

Bobby Abate | US 2012 | 09:33 min

nished with Bakowski’s deeply personal as-

male prostitutes.

of a nurse.

Silvia Martes | NL 2013 | 07:07 min

well speech to the press. The public con-

On

22

January

1987,

Pennsylvania’s

state

sociations and anecdotes. In the face of all

She That Comes From the Green Forest,

treasurer Budd Dwyer, who was convicted of

this cold geometry, this sometimes deviates

On a Tuesday

taking bribes, handed out copies of his fare-

poetically from expectations.

Shana Moulton | US 2012 | 07:24 min

Harvest

The atmosphere of this personal collage re-

demnation he received due to the political

The pharmaceutical industry’s marketing ma-

Chaja Hartog | NL2012 | 10:04 min

flects the literal translation of Silvia Mar-

scandal and his shocking deed inspired this

chines differ little from New Age-like self-

An odd event in an olive grove: one of the

tes’ name in the title. Memories, rituals and

re-enactment.

help methods. A new saga by Shana Moulton

trees starts a revolt. As the spontaneous pro-

objects effortlessly merge and are inspected,

featuring her fictive alter ego.

test spreads, a police squad rallies through

ordered and re-arranged.

TRIANGLE Grace Nayoon Rhe | US 2012 | 06:07 min

the landscape in an attempt to quell the unMother

rest. Inspired by ancient olive harvesting

Zima

A curious figure derails daily routine. Psy-

Martin Skauen | DE 2012 | 03:00 min

methods in which aggression and cultivation

Christina Picchi | RusSIA 2013 | 12:07 min

chological tension mounts and then explodes.

come together.

How do you manage to survive the merciless

22

comedy

‘Slideshow Johnny’ can be found: a darkly

climate in Siberia where man and nature are

surreal portrait of an experimental outsider

at odds with one another? What seems extreme

artist. Driven by his personal issues, Johnny

to us proves to be an ordinary reality.

expresses his ultimate Oedipal complex.

the story of a family trying to reconstruct

Abstract images and fictional objects are fur-

desert where he is helped by the apparition

and

ghanistan. Omar Fast’s much lauded film tells

Wojciech Bakowski | PL 2012 | 12:10 min A Few Extra Copies

professional and intimate insecurities. Restless Leg Saga

A young soldier returns from a tour of AfSuchy Pion

ter onwards: pride, but also hidden fear – be-

Heather in his outdoor treatment room in the

poetry

Paul

A YouTube collage about snake owners and the

wise, with contemporary ideas on personal,

beat

mathematician

Continuity

Super-8 film. A doctor (Udo Kier) receives

between

from

members of an obscure global elite.

cinema and video art conflate, bullet point

Somewhere

someone

Erdös. People with an Erdös-Bacon number are

are remarkable parallels from the first encoun-

to

psychedelic animation in which odd characters

from Kevin Bacon. Science has the very simi-

theatre and the media are examined from a

Stefanie Schneider | DE 2012 | 15:08 min

references

Jara, a mathematician and artist, created a

amount of film roles that separate an actor

The artificial relationships between cinema,

suggested

Historic

#4 STAGED RELATIONS

Neozoon | DE 2013 | 04:54 min online reports of their love of reptiles. There

manner.

Miguel Jara | MX 2013 | 08:00 min

Let’s explain: a Bacon number indicates the

Unboxing Eden

Heather’s Dream

abstract

Let’s Face it (Extravios Mentales)

JeSSICA Tsang | GB 2012 | 13:42 min

fight to gain control of the plot.

A series of therapeutic self-help techniques an

ErdÖs-Bacon number

special effects, the narrator and the writer

Andrew Norman Wilson | US 2013 | 11:55 min in

Sat 2 Nov | 21:00 | Kikker Small Hall

Nick Jordan | UK 2013 | 06:12 min

dance, but is confused by the postmodern con-

SCREENINGS

PANORAMA

Fri 01 Nov | 21:00 | Kikker Small Hall

Butler Brothers, John Butler | UK 2013 | 08:00 min

23


TIME

TIJDSCHEMAT

13:00 15:00

WED 30 OCT 2013

17:00

IMETABLE KIKKER MAIN HALL

KIKKER SMALL HALL

KIKKER FOYER

KIKKER FOYER

19:00 21:00

DE NEUDE

IN THE CITY

‘T HOOGT HALL 1

KAPITAAL

BAK

ACADEMIE GALERIE

To The Reader p8

Value This p19

To The Reader p8

Value This p19

To The Reader p8

Value This p19

Garage D Opening p5 Festival Opening: Capitalist Futures 20:00 p3

23:00 11:00 Lunch 12:00-14:00

13:00

THU 31 OCT 2013

Garage D Smati Turtle 1 p5

15:00 Departure & Info Point Utrecht Metabolism Charts & Tours p4

17:00 19:00 21:00 23:00

Panorama Screening 1: Order at the Border p21 Panorama Event 1: Virtual Abstraction p20

Academy of Work: The Nootropics Bar p5

Dinner 17:00-20:00

Utrecht Metabolism Tour p4 Pervert’s Guide to Ideology 16:30 p18

Garage D Presentation 17:00

Crude Economy 1: Coal for Life p12

Panorama Screening 2: (Un)bodily Behaviour p21

11:00 Lunch 12:00-14:00

13:00

Garage D Smati Turtle 1 p5

15:00

FRI 1 NOV 2013

17:00 19:00 21:00 23:00 03:00

Curators Walk Monnik Departure Point p4

Departure & Info Point Utrecht Metabolism Charts & Tours p4

Rhythms of Labour: Music, work & capitalism p18 DJ Battle Music Shoot out: Pop’s not Dead p18

Panorama Screening 3: Overpowered p22

Academy of Work: The Nootropics Bar p5

Dinner 17:00-20:00

Utrecht Metabolism Tour p4

Garage D Shop Talk 17:00

Crude Economy 2: Free to Choose p13 Crude Economy 3: Trading Places p14

Lecture Public Library Hackathon p6

Club Night: Laser Poodle DJ Set: Fellow p18

11:00 Lunch 12:00-14:00

13:00

SAT 2 NOV 2013

15:00

Departure & Info Point Utrecht Metabolism Charts & Tours p4

17:00 19:00 21:00

Garage D Smati Turtle 1 p5

Fruits of our Labour p7

Panorama Event 2: Make it Happen, Do it Yourself p20 Saccades p6

23:00

Academy of Work: The Nootropics Bar p5

Dinner 17:00-20:00

To The Reader p8 Utrecht Metabolism Tour p4

Artist Talk 15:00 p8

Value This p19

Pervert’s Guide to Ideology 16:30 p18

Garage D Shop Talk 17:00

Crude Economy 4: Magic of Markets p15

Panorama Screening 4: Staged Relations p23

Hackathon: Free Libraries For Every Soul p6

11:00 Lunch 12:00-14:00

13:00 SUN 3 NOV 2013

15:00 17:00 19:00 21:00 23:00

Crudy Economy 5: History of Progress p16

Departure & Info Point Utrecht Metabolism Charts & Tours p4

Crudy Economy 6: Risks and Benefits p17

Impakt Online: On Group Formation and PoW! p19

Panorama Event 3: Ode to the Past & the Future p20

Info Point Utrecht Metabolism Charts p4

Academy of Work: The Nootropics Bar p5

Dinner 17:00-20:00

Garage D Smati Turtle 1 p5

To The Reader p8

Utrecht Metabolism Tour p4

Value This p19

Crude Economy 7: Creative Change p17

Closing Night: Youtube Battle p3

INFO CAPITALISM CATCH–22 EVENTS

CAPITALISM CATCH–22 EXHIBITIONS

PANORAMA SCREENINGS & EVENTS

KAARTEN

TICKET

PRIJZEN KAARTEN

PRIJS

KORTINGSPRIJS

Theater Kikker

Festival Passe-partout.....................................€ 30,00

€25,00

De kassa van Theater Kikker is geopend van wo

Dag Passe-partout.........................................€ 15,00

€12,00

30 okt t/m zo 3 nov van 13:00 tot 21:15. Op vr

Opening Capitalist Futures / Closing Night................€ 7,00

€6,00

1 nov is de kassa ‘s open tot 00.30. E-tickets

Capitalism Catch-22 filmprogramma..........................€ 7,00

€6,00

koop je via www.theaterkikker.nl.

Panorama Events / Screenings .............................€ 7,00

€6,00

Tours......................................................€ 7,00

€6,00

Filmtheater ‘t Hoogt

Combinatiekaartje Exposities & Kapitaal...................€ 5,00

€3,00

Kaarten voor het filmprogramma zijn te koop

Muziekprogramma vr 1 nov 19:00 - 03:00*....................€ 10,00

€9,00

bij de kassa van Filmtheater ‘t Hoogt. De kassa is open vanaf 30 minuten voorafgaand

*Gratis toegang voor Subbacultcha!-leden voor het muziekprogramma op vrijdag 1 november.

aan het programma. Voor exacte openingsti-

Kaarten voor alle programma’s zijn verkrijgbaar bij Kikker, behalve voor programma’s in

jden zie www.hoogt.nl. E-tickets koop je op

‘t Hoogt. Voor meer praktische informatie zie pagina 2.

www.hoogt.nl.

PRICES

TICKETS

TICKETS

DISCOUNT PRICE

Theater Kikker

Festival Pass..............................................€ 30,00

PRICE

€25,00

Tickets can be bought at the tickets coun-

Day Pass..................................................€ 15,00

€12,00

ter of Theater Kikker. Open from Wed Oct 30

Opening Capitalist Futures / Closing Night................€ 7,00

€6,00

to Sun Nov 3, from 13:00 until 21:15. On Fri

Capitalism Catch-22 Film Programme........................€ 7,00

€6,00

Nov 1 the counter will be open until 00.30.

Panorama Events / Screenings .............................€ 7,00

€6,00

Get your e-tickets at: www.theaterkikker.nl.

Tours......................................................€ 7,00

€6,00

Combination ticket Exhibitions & Kapitaal.................€ 5,00

€3,00

Filmtheater ‘t Hoogt

Music Programme Fri 1 Nov 19:00 - 03:00*...................€ 10,00

€9,00

Buy your ticket at the ticket office at Filmtheater ‘t Hoogt or online at www.hoogt.nl.

*Free entry for Subbacultcha! member for the Music Programme on Friday November 1.

The ticket office opens 30 minutes before the

Tickets for all programmes are available at Kikker, except for tickets for screenings in

start of the programme. For exact hours, see

‘t Hoogt. For more practical information see page 2.

www.hoogt.nl.

Impakt Festival 2013 Program Catalogue  
Advertisement