Page 1

Í2)È-A-EMS-WB01$Î

1

8

0

9

-

A

-

E

M

S

-

W

B

0

1

EKONOMIESE EN BESTUURSWETENSKAPPE WERKBOEK

Graad 9

A member of the FUTURELEARN group


Ekonomiese en Bestuurswetenskappe Werkboek

1809-A-EMS-WB01

Í2)È-A-EMS-WB01$Î

Graad 9

Aangepas vir KABV

JVW Earle SM Earle


Werkboek G09 ~ Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

Eenheid

1

EENHEID 1 AKTIWITEIT 2 Invloed op bates en eienaarsbelang: Datum

+ BATES – Effek

Rede

– EIENAARSBELANG + Effek

1 2

3

4

5 6 7

© Impaq

1

Rede

– LASTE + Effek

Rede


Werkboek G09 ~ Ekonomiese Bestuurswetenskappe

Eenheid

AKTIWITEIT 3 KONTANTONTVANGSTEJOERNAAL VAN CHIVA HANDELAARS VIR JULIE 20.3 Dok. Nr.

© Impaq

Dag

Besonderhede

Ontleding van ontvangste

Bank

Verkope

2

Koste van verkope

KOJ 01 Diverse rekeninge

Bedrag

Fol.

Besonderhede

1


Werkboek G09 ~ Ekonomiese Bestuurswetenskappe

Eenheid

KONTANTBETALINGSJOERNAAL VAN CHIVA HANDELAARS VIR JULIE 20.3 Dok. Nr.

© Impaq

Dag

Naam van begunstigde

Bank

Handelsvoorraad

Lone

3

Skryfbehoeftes

Bedrag

KBJ 01 Diverse rekeninge Fol. Besonderhede

1


Werkboek G09 ~ Ekonomiese Bestuurswetenskappe

Eenheid

AKTIWITEIT 7 KONTANTONTVANGSTEJOERNAAL VAN BANIE HANDELAARS VIR MEI 20.3 Dok. Nr.

© Impaq

Dag

Besonderhede

Ontleding van ontvangste

Bank

Verkope

4

Koste van verkope

KOJ 01 Diverse rekeninge

Bedrag

Fol.

Besonderhede

1


Werkboek G09 ~ Ekonomiese Bestuurswetenskappe

Eenheid

KONTANTBETALINGSJOERNAAL VAN BANIE HANDELAARS VIR MEI 20.3 Dok. Nr.

© Impaq

Dag

Naam van begunstigde

Bank

Skryfbehoeftes

Lone

5

Handelsvoorraad

KBJ 01 Diverse rekeninge

Bedrag

Fol.

Besonderhede

1


Werkboek G09 ~ Ekonomiese Bestuurswetenskappe

Eenheid

1

ALGEMENE GROOTBOEK VAN BANIE HANDELAARS BALANSSTAATREKENING-AFDELING KAPITAAL Maand

Dag

Besonderhede

Fol

Bedrag

Maand

B1 Dag

Besonderhede

ONTTREKKINGS

Fol

Bedrag

B2

GEBOUE

B3

HANDELSVOORRAAD

B4

BANK

B5

NOMINALE REKENINGE-AFDELING VERKOPE Maand

Dag

Besonderhede

Fol

Bedrag

Maand

N1 Dag

KOSTE VAN VERKOPE

SKRYFBEHOEFTES

© Impaq

Besonderhede

Fol

N2

N3

LONE

N4

HANDELSLISENSIE

N5

HUURUITGAWE

N6

6

Bedrag


Werkboek G09 ~ Ekonomiese Bestuurswetenskappe

© Impaq

Eenheid

ADVERTENSIES

N7

WATER EN ELEKTRISITEIT

N8

SALARISSE

N9

7

1


Werkboek G09 ~ Ekonomiese Bestuurswetenskappe

Eenheid

DIE DUBBELINSKRYWINGSTELSEL IS TOEGEPAS EN LYK AS VOLG: KONTANTONTVANGSTEJOERNAAL: Rekeninge gedebiteer

Rekeninge gekrediteer

Totaal debiete

Totaal krediete

KONTANTBETALINGSJOERNAAL: Rekeninge gedebiteer

Rekeninge gekrediteer

Totaal debiete

Totaal krediete

© Impaq

8

1


Werkboek G09 ~ Ekonomiese Bestuurswetenskappe

Eenheid

AKTIWITEIT 8 KONTANTONTVANGSTEJOERNAAL VAN RAIDER HANDELAARS VIR APRIL 20.2 Doknr

© Impaq

Dag

Besonderhede

Ontleding van ontvangste

Bank

Verkope

9

Koste van verkope

KOJ 02

Diverse rekeninge Bedrag Fol Besonderhede

1


Werkboek G09 ~ Ekonomiese Bestuurswetenskappe

Eenheid

KONTANTBETALINGSJOERNAAL VAN RAIDER HANDELAARS VIR APRIL 20.2 Dok no

© Impaq

Dag

Naam van Begunstigde

Bank

Skryfbehoeftes

Lone

10

Handelsvoorraad

KBJ 02

Diverse rekeninge Bedrag Fol Besonderhede

1


Werkboek G09 ~ Ekonomiese Bestuurswetenskappe

Eenheid

1

ALGEMENE GROOTBOEK VAN RAIDER HANDELAARS BALANSSTAATREKENINGE-AFDELING KAPITAAL Maand

Dag

© Impaq

Besonderhede

Fol

Bedrag

Maand

B1 Dag

Besonderhede

Fol

ONTTREKKINGS

B2

TOERUSTING

B3

VOERTUIE

B4

BANK

B5

WISSELGELD

B6

HANDELSVOORRAAD

B7

11

Bedrag


Werkboek G09 ~ Ekonomiese Bestuurswetenskappe

Eenheid

1

NOMINALE REKENINGE-AFDELING VERKOPE Maand

Dag

© Impaq

Besonderhede

Fol

Bedrag

Maand

N1 Dag

Besonderhede

Fol

KOSTE VAN VERKOPE

N2

HUURUITGAWE

N3

SKRYFBEHOEFTES

N4

SALARISSE

N5

LONE

N6

HERSTELWERK

N7

TELEFOON

N8

12

Bedrag


Werkboek G09 ~ Ekonomiese Bestuurswetenskappe

Eenheid

PROEFBALANS VAN RAIDER HANDELAARS OP 30 APRIL 20.2 Fol

Balansstaatrekeninge-afdeling

Nominale rekeninge-afdeling:

© Impaq

13

Debiet

Krediet

1


Werkboek G09 ~ Ekonomiese Bestuurswetenskappe

Eenheid

EENHEID 2 FINANSIËLE GELETTERDHEID KREDIETTRANSAKSIES – DEBITEURE AKTIWITEIT 11 SIPHO WINKELS DEBITEUREJOERNAAL – SEPTEMBER 20.4 Fakt nr

Dag

Aan wie verkoop (debiteur)

DJ8 Fol

Verkope

Koste van Verkope

Debiteureafslag

Koste van Verkope

DEBITEURE-AFSLAGJOERNAAL – SEPTEMBER 20.4 K/N nr

© Impaq

Dag

Debiteur

Fol

14

DAJ8

2


Werkboek G09 ~ Ekonomiese Bestuurswetenskappe

Eenheid

2

AKTIWITEIT 12 MENLO WINKELS DEBITEUREJOERNAAL – JULIE 20.4 Fakt nr

Dag

Aan wie verkoop (debiteur)

DJ1 Fol

Verkope

DEBITEURE-AFSLAGJOERNAAL – JULIE 20.4 K/N nr

© Impaq

Dag

Debiteur

DAJ1 Fol

15

Koste van Verkope

Debiteureafslag

Koste van Verkope


Werkboek G09 ~ Ekonomiese Bestuurswetenskappe

Eenheid

KONTANTONTVANGSTEJOERNAAL VAN MENLO WINKELS – JULIE 20.4 Doknr

© Impaq

Dag

Besonderhede

Fol

Ontleding van ontvangste

Bank

Verkope

Koste van Verkope

Debiteurekontrole

Diverse rekeninge Bedrag

16

Fol

Besonderhede

2


Werkboek G09 ~ Ekonomiese Bestuurswetenskappe

Eenheid

EENHEID 3 AKTIWITEIT 19

1.

KREDIETTRANSAKSIES: DEBITEURE

1.1 – 1.3 DEBITEUREJOERNAAL VAN WILLIS WINKELS VIR JUNIE 20.4 Fakt nr

© Impaq

Dag

Aan wie verkoop (debiteur)

Fol

17

Verkope

Koste van Verkope

3


Werkboek G09 ~ Ekonomiese Bestuurswetenskappe

Eenheid

KONTANTONTVANGSTEJOERNAAL VAN WILLIS WINKELS VIR JUNIE 20.4 Doknr

© Impaq

Dag

Besonderhede

Fol

Ontleding van ontvangste

Bank

Verkope

Koste van Verkope

Debiteurekontrole

Diverse rekeninge Bedrag

18

Fol

Besonderhede

3


Werkboek G09 ~ Ekonomiese Bestuurswetenskappe

Eenheid

KONTANTBETALINGSJOERNAAL VAN WILLIS WINKELS VIR JUNIE 20.4 Doknr

© Impaq

Dag

Naam van Begunstigde

Fol

Bank

Handelsvoorraad

19

Lone

Diverse rekeninge Bedrag Fol Besonderhede

3


Werkboek G09 ~ Ekonomiese Bestuurswetenskappe

1.4

Eenheid

LYS VAN DEBITEUREJOERNAAL

Debiteur Beginsaldo

Transaksies: Verkope (+) of Betalings (–)

Eindsaldo Debiteurerekeninge saldo’s

Kontrole van debiteurerekeninge Beginsaldo Totale verkope van debiteure Totale betalings deur debiteure Eindsaldo

AKTIWITEIT 21 DEBITEUREJOERNAAL VAN AMABOKKE HANDELAARS VIR JULIE 20.4 Fakt nr

© Impaq

Dag

Aan wie verkoop (debiteur)

Fol

20

Verkope

Koste van Verkope

3


Werkboek G09 ~ Ekonomiese Bestuurswetenskappe

3

Eenheid

ALGEMENE GROOTBOEK VAN AMABOKKE HANDELAARS BALANSSTAATREKENINGE-AFDELING HANDELSVOORRAAD Maand

Dag

Besonderhede

Fol

Bedrag

Maand

Dag

B4 Besonderhede

Fol

DEBITEUREKONTROLE

Bedrag

B5

NOMINALE REKENINGE-AFDELING VERKOPE

N1

KOSTE VAN VERKOPE

N2

DEBITEURE GROOTBOEK VAN AMABOKKE HANDELAARS VIR JULIE 20.4 E. BERNSTEIN Datum

Besonderhede/Dokumentnommer

Datum

Besonderhede/Dokumentnommer

Datum

Besonderhede/Dokumentnommer

Fol

Krediet

Debiet

Krediet

Debiet

Krediet

J. SHEZI Fol

© Impaq

21

Saldo

DG2

C. TROLLIP Fol

DG1

Debiet

Saldo

DG3 Saldo


Werkboek G09 ~ Ekonomiese Bestuurswetenskappe

3

Eenheid

DEBITEURELYS VIR AMABOKKE HANDELAARS OP 31 JULIE 20.4 Debiteur

Folio

Bedrag

EFFEK OP REKENINGKUNDIGE VERGELYKING BATES Effek

Rede

EIENAARSBELANG Effek

Rede

LASTE Effek

Rede

2. DEBITEUREJOERNAAL VAN SS HANDELAARS VIR AUGUSTUS 20.4 Fakt nr

© Impaq

Dag

Aan wie verkoop (debiteur)

Fol

22

Verkope

Koste van Verkope


Werkboek G09 ~ Ekonomiese Bestuurswetenskappe

3

Eenheid

ALGEMENE GROOTBOEK VAN SS HANDELAARS BALANSSTAATREKENINGE-AFDELING Maand

Dag

Besonderhede

Fol

HANDELSVOORRAAD

B6

Bedrag

Fol

Maand

Dag

Besonderhede

DEBITEUREKONTROLE

Bedrag

B7

NOMINALE REKENINGE-AFDELING VERKOPE

N1

KOSTE VAN VERKOPE

N2

DEBITEUREGROOTBOEK VAN SS HANDELAARS M. MOOSA Datum

© Impaq

Besonderhede/Dokumentnommer

23

Fol

DG1 Debiet

Krediet

Saldo


Werkboek G09 ~ Ekonomiese Bestuurswetenskappe

Eenheid

N. NDWENI Datum

Besonderhede/Dokumentnommer

Fol

DG2 Debiet

Z. MARTIN Datum

Besonderhede/Dokumentnommer

Fol

Krediet

DG3 Debiet

Krediet

DEBITEURELYS VAN SS HANDELAARS OP 31 AUG. 20.4 Debiteur

© Impaq

Folio

24

Saldo

Bedrag

Saldo

3


Werkboek G09 ~ Ekonomiese Bestuurswetenskappe

Eenheid

AKTIWITEIT 22 KREDITEUREJOERNAAL VAN SUPER HANDELAARS VIR APRIL 20.4 Faktnr

© Impaq

Dag

Van wie gekoop (krediteur)

Fol

Krediteurekontrole

Handelsvoorraad

Voertuie

25

Skryfbehoeftes

Verpakkingsmateriaal

Diverse Rekening Bedrag Fol Besonderhede

3


Werkboek G09 ~ Ekonomiese Bestuurswetenskappe

Eenheid

AKTIWITEIT 23 KREDITEUREJOERNAAL VAN MABOPANI WINKELS VIR SEPTEMBER 20.4 Faktnr

© Impaq

Dag

Van wie gekoop (krediteur)

Fol

Krediteurekontrole

Handelsvoorraad

Toerusting

26

Skryfbehoeftes

Diverse Rekening Bedrag Fol Besonderhede

3


Werkboek G09 ~ Ekonomiese Bestuurswetenskappe

Eenheid

KREDITEURE-AFSLAGJOERNAAL VAN MABOPANI WINKELS VIR SEPTEMBER 20.4 D/N nr

© Impaq

Dag

Aan wie teruggestuur (Krediteur)

Fol

Krediteurekontrole

Handelsvoorraad

Toerusting

27

Skryfbehoeftes

Diverse Rekening Bedrag Fol Besonderhede

3

Gr 9 ekonomiese en bestuurswetenskappe werkboek  
Gr 9 ekonomiese en bestuurswetenskappe werkboek