Page 1

Í2$È-E-EAT-FG01&Î 1

8

0

4

-

E

-

E

A T -

F

G

0

1

AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL FASILITEERDERSGIDS

Graad 4

A member of the FUTURELEARN group


Afrikaans Eerste Addisionele Taal Fasiliteerdersgids

1 8 0 4 - E - E AT- F G 0 1

Í2$È-E-EAT-FG01&Î

Graad 4

Aangepas vir KABV

A de Jager B Guldemond


Fasiliteerdersgids G04 ~ Afrikaans Eerste Addisionele Taal

INHOUDSOPGAWE LESELEMENTE .................................................................................................................. 5 VOORWOORD .................................................................................................................... 7 INLEIDING........................................................................................................................... 8 STUDIEWENKE EN -METODES ........................................................................................ 8 ASSESSERINGSVEREISTES ............................................................................................ 9 JAARPLAN ....................................................................................................................... 10 EENHEID 1 ........................................................................................................................ 11 Les 1: Ons is hoflik (week 1 en 2) ................................................................................... 11 AKTIWITEIT 1.1 .......................................................................................................... 11 AKTIWITEIT 1.2 .......................................................................................................... 12 AKTIWITEIT 1.3 .......................................................................................................... 12 AKTIWITEIT 1.4 .......................................................................................................... 13 AKTIWITEIT 1.5 .......................................................................................................... 13 Les 2: Hoflike aanspreekvorme (week 3 en 4) ............................................................... 13 AKTIWITEIT 2.1 .......................................................................................................... 14 AKTIWITEIT 2.2 .......................................................................................................... 14 AKTIWITEIT 2.3 .......................................................................................................... 15 AKTIWITEIT 2.4 .......................................................................................................... 16 Les 3: Gebruik die woordeboek (week 5 en 6) .............................................................. 16 AKTIWITEIT 3.1 .......................................................................................................... 17 AKTIWITEIT 3.2 .......................................................................................................... 17 AKTIWITEIT 3.3 .......................................................................................................... 17 AKTIWITEIT 3.4 .......................................................................................................... 17 AKTIWITEIT 3.5 .......................................................................................................... 18 AKTIWITEIT 3.6 .......................................................................................................... 18 AKTIWITEIT 3.7 .......................................................................................................... 18 AKTIWITEIT 3.8 .......................................................................................................... 19 Les 4: Klankleer – vokale (week 7 en 8) ......................................................................... 19 AKTIWITEIT 4.1 .......................................................................................................... 19 AKTIWITEIT 4.2 .......................................................................................................... 19 AKTIWITEIT 4.3 .......................................................................................................... 19 AKTIWITEIT 4.4 .......................................................................................................... 20 AKTIWITEIT 4.5 .......................................................................................................... 20 AKTIWITEIT 4.6 .......................................................................................................... 20 AKTIWITEIT 4.7 .......................................................................................................... 20 AKTIWITEIT 4.8 .......................................................................................................... 21 AKTIWITEIT 4.9 .......................................................................................................... 21 Les 5: Hersiening (week 9 en 10).................................................................................... 22 AKTIWITEIT 5.1 .......................................................................................................... 22 AKTIWITEIT 5.2 .......................................................................................................... 22 AKTIWITEIT 5.3 .......................................................................................................... 23 © Impaq

1


Fasiliteerdersgids G04 ~ Afrikaans Eerste Addisionele Taal

AKTIWITEIT 5.4 .......................................................................................................... 24 AKTIWITEIT 5.5 .......................................................................................................... 25 AKTIWITEIT 5.6 .......................................................................................................... 26 EENHEID 2 ........................................................................................................................ 27 Les 6: Klankleer – diftonge (week 1 en 2) ...................................................................... 27 AKTIWITEIT 6.1 .......................................................................................................... 27 AKTIWITEIT 6.2 .......................................................................................................... 28 AKTIWITEIT 6.3 .......................................................................................................... 29 AKTIWITEIT 6.4 .......................................................................................................... 29 AKTIWITEIT 6.5 .......................................................................................................... 30 AKTIWITEIT 6.6 .......................................................................................................... 30 AKTIWITEIT 6.7 .......................................................................................................... 30 Les 7: Verduidelik ’n roete (week 3 en 4) ....................................................................... 30 AKTIWITEIT 7.1 .......................................................................................................... 31 AKTIWITEIT 7.2 .......................................................................................................... 31 AKTIWITEIT 7.3 .......................................................................................................... 31 AKTIWITEIT 7.4 .......................................................................................................... 31 AKTIWITEIT 7.6 ......................................................................................................... 32 Les 8: ’n Gedig (week 5 en 6) .......................................................................................... 32 AKTIWITEIT 8.1 .......................................................................................................... 33 AKTIWITEIT 8.2 .......................................................................................................... 33 AKTIWITEIT 8.3 .......................................................................................................... 33 AKTIWITEIT 8.4 .......................................................................................................... 34 AKTIWITEIT 8.5 .......................................................................................................... 34 Les 9: Inligtingsteks (week 7 en 8) ................................................................................. 34 AKTIWITEIT 9.1 .......................................................................................................... 34 AKTIWITEIT 9.2 .......................................................................................................... 35 AKTIWITEIT 9.3 .......................................................................................................... 35 AKTIWITEIT 9.4 .......................................................................................................... 35 AKTIWITEIT 9.5 .......................................................................................................... 35 Les 10: Hersiening (week 9 en 10) .................................................................................. 35 AKTIWITEIT 10.1 ........................................................................................................ 36 AKTIWITEIT 10.2 ........................................................................................................ 36 AKTIWITEIT 10.3 ........................................................................................................ 36 AKTIWITEIT 10.4 ........................................................................................................ 36 AKTIWITEIT 10.5 ........................................................................................................ 36 AKTIWITEIT 10.6 ........................................................................................................ 36 AKTIWITEIT 10.7 ........................................................................................................ 37 EENHEID 3 ........................................................................................................................ 38 Les 11: ’n Voorspelling (week 1 en 2) ............................................................................ 38 AKTIWITEIT 11.1 ........................................................................................................ 38 AKTIWITEIT 11.2 ........................................................................................................ 38 AKTIWITEIT 11.3 ........................................................................................................ 39 AKTIWITEIT 11.4 ........................................................................................................ 39 AKTIWITEIT 11.5 ........................................................................................................ 39 © Impaq

2


Fasiliteerdersgids G04 ~ Afrikaans Eerste Addisionele Taal

Les 12: Instruksies en ’n resep (week 3 en 4) ............................................................... 40 AKTIWITEIT 12.1 ........................................................................................................ 40 AKTIWITEIT 12.2 ........................................................................................................ 40 AKTIWITEIT 12.3 ........................................................................................................ 40 AKTIWITEIT 12.4 ........................................................................................................ 41 AKTIWITEIT 12.5 ........................................................................................................ 41 AKTIWITEIT 12.6 ........................................................................................................ 42 Les 13: Byvoeglike naamwoorde, bywoorde, telwoorde, voegwoorde (week 5 en 6) ................................................................................. 42 AKTIWITEIT 13.1 ........................................................................................................ 42 AKTIWITEIT 13.2 ........................................................................................................ 43 AKTIWITEIT 13.3 ........................................................................................................ 44 AKTIWITEIT 13.4 ........................................................................................................ 44 AKTIWITEIT 13.5 ........................................................................................................ 44 AKTIWITEIT 13.6 ........................................................................................................ 44 AKTIWITEIT 13.7 ........................................................................................................ 45 Les 14: ’n Dialoog (week 7 en 8) ..................................................................................... 45 AKTIWITEIT 14.1 ........................................................................................................ 45 AKTIWITEIT 14.2 ........................................................................................................ 46 AKTIWITEIT 14.3 ........................................................................................................ 46 AKTIWITEIT 14.4 ........................................................................................................ 47 AKTIWITEIT 14.5 ........................................................................................................ 47 AKTIWITEIT 14.6 ........................................................................................................ 48 Les 15: Hersiening (week 9 en 10) .................................................................................. 49 AKTIWITEIT 15.1 ........................................................................................................ 49 AKTIWITEIT 15.2 ........................................................................................................ 49 AKTIWITEIT 15.3 ........................................................................................................ 49 AKTIWITEIT 15.4 ........................................................................................................ 50 AKTIWITEIT 15.5 ........................................................................................................ 50 AKTIWITEIT 15.6 ........................................................................................................ 50 AKTIWITEIT 15.7 ........................................................................................................ 50 AKTIWITEIT 15.8 ........................................................................................................ 50 EENHEID 4 ........................................................................................................................ 51 Les 16: Afleidings en gevolgtrekkings (week 1 en 2) ................................................... 51 AKTIWITEIT 16.1 ........................................................................................................ 51 AKTIWITEIT 16.2 ........................................................................................................ 52 AKTIWITEIT 16.4 ........................................................................................................ 53 AKTIWITEIT 16.5 ........................................................................................................ 53 Les 17: Boodskappe en lysies (week 3 en 4)................................................................. 54 AKTIWITEIT 17.1 ........................................................................................................ 54 AKTIWITEIT 17.4 ........................................................................................................ 54 AKTIWITEIT 17.5 ........................................................................................................ 55

© Impaq

3


Fasiliteerdersgids G04 ~ Afrikaans Eerste Addisionele Taal

Les 18: Ontkenning (week 5 en 6) .................................................................................. 55 AKTIWITEIT 18.1 ........................................................................................................ 55 AKTIWITEIT 18.2 ........................................................................................................ 55 AKTIWITEIT 18.3 ........................................................................................................ 56 Les 19: Beroepe (week 7 en 8) ........................................................................................ 56 AKTIWITEIT 19.1 ........................................................................................................ 56 AKTIWITEIT 19.2 ........................................................................................................ 57 AKTIWITEIT 19.3 ........................................................................................................ 57 AKTIWITEIT 19.4 ........................................................................................................ 58 Les 20: Hersiening (week 9 en 10) .................................................................................. 58 AKTIWITEIT 20.1 ........................................................................................................ 58 AKTIWITEIT 20.2 ........................................................................................................ 58 AKTIWITEIT 20.3 ........................................................................................................ 58 AKTIWITEIT 20.4 ........................................................................................................ 59 AKTIWITEIT 20.5 ........................................................................................................ 59 AKTIWITEIT 20.6 ........................................................................................................ 59 AKTIWITEIT 20.7 ........................................................................................................ 60 BIBLIOGRAFIE EN VERWYSINGS .................................................................................. 61 BYLAE A: Rubrieke.......................................................................................................... 65

© Impaq

4


Fasiliteerdersgids G04 ~ Afrikaans Eerste Addisionele Taal

LESELEMENTE LEERDOELWITTE Wat die leerder aan die einde van die les moet weet. Geneem uit die KABV.

BELANGRIKE TERMINOLOGIE Nuwe terminologie om die begrip van die vak as deel van hierdie les uit te brei.

DEFINIEER Definisies van konsepte om die inhoud te verstaan.

BELANGRIK Verduidelik misverstande; moontlike verwarring met betrekking tot bestaande kennis.

WENKE Enige inligting anders as die inhoud, om die leerder deur die leerproses te begelei.

VIR DIE NUUSKIERIGES Aansporing om die inhoud in diepte na te vors. Brei die aktiwiteit en oefening tot só ’n mate uit dat die leerder aangemoedig word om te verken. Vir die begaafde leerder: uitgebreide oefeninge. Vir Leerders met Spesiale Onderwysbehoeftes* (LSOB): verduidelik die noodsaaklikheid om die basiese vrae te voltooi om ’n slaagpunt te behaal. *LSEN in algemene taalgebruik

© Impaq

5


Fasiliteerdersgids G04 ~ Afrikaans Eerste Addisionele Taal

AKTIWITEIT Vrae oor die les wat voltooi moet word ten einde die kennis van die voltooide les te toets.

OEFENING Ter afsluiting van die spesifieke eenheid. Formatiewe assessering.

KERNINHOUD Beklemtoon die kern van die inhoud, in-diepte verduideliking van ’n spesifieke afdeling van die les wat verstaan moet word.

STUDEER/HERSIENING Tyd wat spandeer word om die inhoud te bestudeer in die afsluiting van die eenheid en ter voorbereiding vir die toets of eksamen.

© Impaq

6


Fasiliteerdersgids G04 ~ Afrikaans Eerste Addisionele Taal

VOORWOORD Geagte fasiliteerder Welkom by die leerarea Afrikaans Eerste Addisionele Taal! Die kurrikulum vir graad 4 is gebaseer op die Departement van Basiese Onderwys se KABVdokument. Daar is gepoog om die lesse so eenvoudig en verstaanbaar moontlik aan die tweedetaalleerder te verduidelik. Die belangrikste aspek by die aanleer van ’n tweede taal (of enige nuwe taal) is altyd om nog en nog en nogmaals nuwe woorde by te leer. Dit sal goed wees as leerders ’n eie persoonlike woordeboek aanhou waarin hulle gereeld nuwe woorde kan neerskryf, sodat hulle hul woordeskat behoorlik kan uitbrei. Die korrekte spelling van hierdie woorde is natuurlik altyd baie belangrik. Leerders raak bewus van onbekende woorde deur Afrikaans te lees en dan die moeite te doen om die betekenis van hierdie woorde uit te vind en in hul eie persoonlike woordeboek neer te skryf. Die leerder moet elke dag Afrikaans lees: die opskrifte in Afrikaanse koerante en lees later kort berigte, kort stukkies in Afrikaanse tydskrifte, Afrikaanse advertensieborde langs die pad, brosjures, kort Afrikaanse storieboeke en vorder tot die lees van langer boeke. Baie lees maak leerders mettertyd gewoond aan die woordorde van Afrikaanse sinne – ’n aspek wat meestal probleme verskaf. Moedig die leerder aan om na Afrikaanse radioprogramme te luister en Afrikaanse televisieprogramme te kyk. Die leerder moet probeer om ’n Afrikaanssprekende maatjie te kry. Die maatjie sal ewe veel baat deur soms die leerder se moedertaal te praat. Afrikaanse taalwerk verskil nie veel van Engelse grammatika nie. Gebruik dus die leerder se kennis van sy/haar eie moedertaal om die Afrikaanse taalstrukture verstaanbaar te maak. ’n Afrikaanse werkwoord het dieselfde funksie as ’n Engelse verb en net so die ander taalstrukture. Die fasiliteerdersgids verskaf die antwoorde vir die oefeninge wat in elke les in die handleiding voorkom. Aan die einde van elke eenheid is hersieningsoefeninge. Spandeer twee weke aan elke les. ’n Werkboek waarin die leerder die oefeninge kan doen, word aanbeveel. Die doen van verbeteringe word ook sterk aanbeveel.

© Impaq

7


Fasiliteerdersgids G04 ~ Afrikaans Eerste Addisionele Taal

INLEIDING Die antwoorde vir die oefeninge wat in elke les voorkom, word in hierdie gids verskaf. Aan die einde van elke eenheid is hersieningsoefeninge – die memorandum is in hierdie gids. Rubrieke vir lees, mondelinge en kreatiewe skryfwerk is in die bylae van hierdie gids.

STUDIEWENKE EN -METODES • • • •

Laat die leerder elke dag Afrikaans lees en skryf. Laat die leerder elke dag ’n paar Afrikaanse sinne sê. Die leerder moet gereeld vreemde woorde en hul betekenis is sy/haar persoonlike woordeboek skryf. Indien die leerder foute maak, moet hy/sy dit weer en weer skryf totdat dit korrek is.

© Impaq

8


Fasiliteerdersgids G04 ~ Afrikaans Eerste Addisionele Taal

ASSESSERINGSVEREISTES Die formele assesseringsprogram vir graad 4 tot 6 bestaan uit take wat 75% van die bevorderingspunt uitmaak sowel as die Novembereksamen wat 25% van die totaal tel. Die formele assesseringsvereistes vir Afrikaans Eerste Addisionele Taal is soos volg: • Die formele assesseringstake vorm 75% van die totale punt vir Afrikaans Eerste Addisionele Taal in graad 4, 5 en 6. Die formele assesseringspunt sluit die Junieeksamen in. • Die eerste formele assesseringstaak in ’n kwartaal moet in die middel van die kwartaal gedoen word. Die tweede formele assesseringstaak van elke kwartaal moet aan die einde van die kwartaal gedoen word. • Aan die einde van die jaar word ’n eksamen afgelê en dit vorm 25% van die punte. • Elke formele assesseringstaak sal uit aktiwiteite bestaan wat luister en praat, lees en kyk, skryf en aanbied, en taalstrukture en -konvensies sal assesseer, en dit moet oor 'n tydperk van ’n paar dae plaasvind. • Fasiliteerders moet seker maak om terugvoer aan leerders te gee oor taalaspekte wat reeds informeel geassesseer is voordat leerders formeel geassesseer word. • Alle formele assesseringstake kan in die portefeuljeboek gevind word.

© Impaq

9


Fasiliteerdersgids G04 ~ Afrikaans Eerste Addisionele Taal

JAARPLAN

EENHEID

DATUM BEGIN

LES Les 1: Ons is hoflik Les 2: Hoflike aanspreekvorme

1

Les 3: Gebruik die woordeboek Les 4: Klankleer – vokale Les 5: Hersiening Les 6: Klankleer – diftonge Les 7: Verduidelik ’n roete

2

Les 8: ’n Gedig Les 9: Inligtingsteks Les 10: Hersiening Les 11: Voorspel wat gebeur Les 12: Instruksies en ’n resep

3

Les 13: Byvoeglike naamwoorde, bywoorde, telwoorde, voegwoorde Les 14: ’n Dialoog Les 15: Hersiening Les 16: Afleidings en gevolgtrekkings Les 17: Boodskappe en lysies

4

Les 18: Ontkenning Les 19: Beroepe Les 20: Hersiening

© Impaq

10

DATUM VOLTOOI


Fasiliteerdersgids G04 ~ Afrikaans Eerste Addisionele Taal

Eenheid

EENHEID 1 Lees is ’n baie belangrike deel van Afrikaans leer. Die leerder moet elke kwartaal ’n leesstuk uit enige Afrikaanse bron lees. Die leerder moet ook elke kwartaal ’n toespraak (mondeling) voorberei. Die nodige rubrieke vir hierdie informele assessering is agter in die fasiliteerdersgids en kan gebruik word om beide die lees en mondeling te assesseer.

Les 1: Ons is hoflik (week 1 en 2) Luister en praat

Gaan deur die alledaagse groetwyses in Afrikaans met die leerder.

AKTIWITEIT 1.1 Groetwyse wat by elke prentjie pas.

Goeiemôre! Rede: Die son kom op.

Goeienag! Rede: Daar is ’n maan en die vrou slaap.

Hallo! of Goeiedag! of Totsiens! Rede: Die man lig sy hand om te groet. Nota: Enige rede wat pas, is korrek.

© Impaq

11

1


Fasiliteerdersgids G04 ~ Afrikaans Eerste Addisionele Taal

Eenheid

1

Lees en kyk KERNINHOUD Sekere groetwyses pas by sekere tye van die dag. AKTIWITEIT 1.2 • • • •

Die woorde in die spellyste is eenvoudige woorde wat dikwels in die alledaagse spreektaal gebruik word. Die spelwoorde is aanvullend tot die uitbreiding van die leerder se woordeskat. Korrekte spelling is altyd belangrik. Die woorde in die spellyste kan gebruik word om sinne te skryf. Gebruik dit as ekstra oefening.

AKTIWITEIT 1.3 Enige soort groet is korrek. Die korrekte gebruik van die leestekens is die belangrikste.

Taalstrukture – Leestekens VIR DIE NUUSKIERIGES In die eerste sin is “mamma” net ’n soortnaam (my mamma) en in die tweede sin word dit as ’n eienaam gebruik. Eiename word altyd met ’n hoofletter geskryf.

© Impaq

12


Fasiliteerdersgids G04 ~ Afrikaans Eerste Addisionele Taal

Eenheid

AKTIWITEIT 1.4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Ek en my maats hou van swem. My vriend se naam is Ben. Pieter ry met sy rooi fiets. Die groot motor ry baie vinnig. Ons gaan môre Pretoria toe. Ek en my maats hou van swem. My hond, Vlekkie, eet graag ’n been. Afrikaans is my tweede taal. Die provinsie, Gauteng, is in Suid-Afrika. Kinders soos Marie en Gert hou van roomys. AKTIWITEIT 1.5

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Ek gaan elke dag skool toe. Ons skoolhoof is meneer Kloppers. Goeiemôre, Meneer! Waar is my boek, Mamma? Nee, Herman, moenie my hare trek nie! Het Pappa lekker geslaap? Ek wil graag die boek Jan en Anna eet roomys lees. Dit is mooi!

Les 2: Hoflike aanspreekvorme (week 3 en 4) Luister en praat

• •

© Impaq

Hoflike maniere om ouer mense aan te spreek. Gaan deur die lys saam met die leerder.

13

1


Fasiliteerdersgids G04 ~ Afrikaans Eerste Addisionele Taal

Eenheid

1

Lees en kyk AKTIWITEIT 2.1 1. Lena 2. Anle Benna  3. Lena  en haar gesin. Mevrou Smit se ouers woon by hulle.  (½ punt indien dit nie ’n volledige korrekte sin is nie, maar antwoord is korrek.) Onwaar  Baie dankie vir die geskenk (boek), tannie Marie!   vir ja of nee en  vir ’n rede wat by die antwoord pas. (10 x 2) = [20]

4. 5. 6. 7.

AKTIWITEIT 2.2 Die leerder leer die woorde vir ’n speltoets.

Skryf en aanbied WOORDORDE Gaan saam die leerder deur die volgorde van woorde in eenvoudige sinne.

GEHEIMPIE! (A little secret) 1. Onderwerp = Die mense Gesegde = kyk na Voorwerp = die wedstryd 2. Onderwerp = My pa Gesegde = was Voorwerp = sy kar 3. Onderwerp = Die klas Gesegde = eet Voorwerp = hulle broodjies

© Impaq

14

(Wie?) (Doen?) (Wat?)


Fasiliteerdersgids G04 ~ Afrikaans Eerste Addisionele Taal

Eenheid

4. Onderwerp = My kat Gesegde = jaag Voorwerp = die muise 5. Onderwerp = Die voëls Gesegde = eet Voorwerp = die saad 6. Onderwerp = Ons honde Gesegde = blaf vir Voorwerp = die trok 7. Onderwerp = Mamma Gesegde = maak Voorwerp = kos 8. Onderwerp = ’n Olifant Gesegde = storm Voorwerp = ons kar 9. Onderwerp = Die leeu Gesegde = jaag Voorwerp = die bok 10. Onderwerp = Die kinders Gesegde = luister na Voorwerp = musiek AKTIWITEIT 2.3 • • • • • •

© Impaq

Skryf 10 “wie-doen wat”-sinne. Enige sinne met korrekte woordorde. Korrekte gebruik van leestekens. Korrekte spelling. Skryf woorde wat verkeerd gespel is ’n paar keer oor om die korrekte spelwyse vas te lê. Sinsbou – dit is belangrik om te te weet wat die onderwerp, voorwerp en gesegde is.

15

1


Fasiliteerdersgids G04 ~ Afrikaans Eerste Addisionele Taal

Eenheid

1

Taalstrukture – Soorte sinne KERNINHOUD Verskillende soorte sinne met die korrekte gebruik van leestekens: stelsin; vraagsin; bevelsin; uitroepsin. Gaan deur die inhoud saam die leerder. AKTIWITEIT 2.4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Lees Sandra baie boeke? Speel met die kat, Gert! of Gert, speel met die kat! Dit is baie warm vandag! Mamma koop groente by die mark Jan, maak toe die deur! (let op: woordorde verander) Of Maak toe die deur, Jan! Sarel gee die boek vir sy sussie. (let op: jou word sy) Die blomme is baie mooi. Is groente gesond vir kinders? KOPKRAPPER

 My meneer speel rugby. – ’n Soortnaam  Ons hoof, meneer Kloppers, hou van rugby. – Kloppers is die eienaam.  Kan ek asseblief my boek kry, Meneer? – Word as ’n eienaam gebruik, daarom met ’n hoofletter.

Les 3: Gebruik die woordeboek (week 5 en 6) Luister en praat

• •

© Impaq

Ken die alfabet om die woordeboek maklik te kan gebruik. Hoe ons die letter sê (naam van die letter) verskil van die klank wat ons hoor wanneer ons die letter in ’n woord uitspreek.

16


Fasiliteerdersgids G04 ~ Afrikaans Eerste Addisionele Taal

Eenheid

AKTIWITEIT 3.1 Oefen om na die klanke te luister. Laat die leerder die volgende mondelings doen. • Met watter letter begin jou naam? • Spel jou naam. • Spel ook jou maat se naam. • Spel al die lede van jou gesin se name.

Lees en kyk AKTIWITEIT 3.2 appel bed draak emmer fiets gans/eend

aap boek/boeke donkie eier fluit groente

AKTIWITEIT 3.3 Die leerder leer die woorde vir ’n speltoets.

Skryf en aanbied

AKTIWITEIT 3.4 Dae van die week: Sondag, Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrydag, Saterdag Maande: Januarie, Februarie, Maart, April, Mei, Junie, Julie, Augustus, September, Oktober, November, Desember, Die leerder moet die volgende in sy/haar werkboek beantwoord. 1. Ek verjaar in (gedurende) ________________. 2. Ek sal hierdie jaar op ’n _________________ verjaar. 3. Kersfees sal hierdie jaar op ’n ____________ wees. 4. Julie is die sewende maand van die jaar. 5. Augustus kom tussen Julie en September. 6. Na ’n Donderdag kom ’n Vrydag. 7. Die maande Maart en Mei begin met “M”. 8. Desember kom net voor die eerste maand van die jaar.

© Impaq

17

1


Fasiliteerdersgids G04 ~ Afrikaans Eerste Addisionele Taal

1

Eenheid

AKTIWITEIT 3.5 Die leerder moet die rympie lees en oefen sodat hy/sy dit kan voordra. Die mondeling tel uit 20 en assesseringsrubriek 2 moet gebruik word.

Taalstrukture – Vokale

Gaan saam die leerder deur die inhoud.

AKTIWITEIT 3.6 Skryf ’n woord vir elke prentjie.

(9)

Die kat lê op die bed wat langs die kas staan. Hy droom dat hy die vis wat in die bak swem met ’n stok (visstok) wil vang. Hy wil die vis met ’n mes sny en in ’n pot kook. Daarna sal hy homself skoon lek. Die leerder moet nou hierdie nege woorde vat en sy/haar eie kort sinne skryf. (18) Daar is dus nege sinne en die leerder kry 2 punte per sin. 1 punt word gegee as die woord reg gebruik is (maak dit sin?) en die ander punt word gegee as die leerder geen spelfoute of leesteken foute gemaak het nie. Bv. Die kind slaap op sy bed.  (Die woord pas by die sin, daar is ’n hoofletter en ’n punt op die regte plekke) Die leerder moet sinne met die volgende woorde maak: swem, sny, vang Gee 1 punt vir elke sin, indien die woord in die regte konteks gebruik is.

(3) [30]

AKTIWITEIT 3.7 Die leerder moet die woord omkring wat nie pas nie en ook sê waarom dit nie pas nie. a e o u

Kat Bed Kos vuur

aap mes blom rug

krat lees grot buk

skat prent groot sluk

Die vetgedrukte woorde in elke ry pas nie omdat hulle lang vokale het.

© Impaq

18


Fasiliteerdersgids G04 ~ Afrikaans Eerste Addisionele Taal

Eenheid

AKTIWITEIT 3.8 My hond/kat/perd/muis is stout, Hy kou ma pa se skoene. My pa slaan sy boud, Dán gee hy hom soene.

Les 4: Klankleer – vokale (week 7 en 8) Luister en praat

Leesstukkie oor ’n kat as aanknopingspunt vir gesels en ’n praatjie oor katte.

AKTIWITEIT 4.1 • • •

Mondelingse oefening om informele gesels (praat) aan te moedig. Formele praat: ’n praatjie met ’n paar feite. Gee punte volgens assesseringsrubriek 2 in die bylae.

Lees en kyk AKTIWITEIT 4.2 Die leerder leer die woorde vir ’n speltoets.

AKTIWITEIT 4.3 • • • •

© Impaq

Gebruik woorde in spellys om 10 eie sinne te skryf. Skryf verskillende soorte sinne. Maak seker van spelling en leestekens en korrekte woordorde. Lees eie sinne en luister hoe dit klink.

19

1


Fasiliteerdersgids G04 ~ Afrikaans Eerste Addisionele Taal

Eenheid

1

Skryf en aanbied AKTIWITEIT 4.4 • •

Skryf vyf sinne oor “Die kat is laf”. Gebruik die assesseringsrubriek 3 om te assesseer. NOTA: Ignoreer die gedeeltes oor paragrawe en lengte van skryfwerk en beoordeel die sinne volgens die ander kriteria.

Taalstrukture – Klankleer AKTIWITEIT 4.5 Enige 15 van die volgende woorde: kat, op, rug, mat, met, in, lug, nat, want, het, bad, vol, geval, man, gelag, sommer, gewas, dat, spat, was, bang, katte, mos, van, gekam, lek, wil, wag, totdat, klim [15] AKTIWITEIT 4.6

Die eend steel die kaas. Hy steek dit onder die leer weg sodat hy dit later kan eet. Daar sien hy ’n boot op die see terwyl die maan skyn. Die haas daarop hou ’n ster vas. Hy wil ’n vuur maak. Hy moet pasop dat sy veer nie brand nie. Arme eend is nou lus vir ’n peer. AKTIWITEIT 4.7 Skryf tien sinne in jou werkboek. Gebruik in elke sin ten minste een woord met ’n kort vokaalklank, een woord met ’n lang vokaalklank en een woord met ’n kort vokaalklank met twee verskillende vokaalletters.

© Impaq

20


Fasiliteerdersgids G04 ~ Afrikaans Eerste Addisionele Taal

Eenheid

1

AKTIWITEIT 4.8

1. 2. 3. 4. 5.

’n Haas (1) ’n Hiëna (1) Agter ’n boom/in die bos. (1) “my maat” (1) Sy is hartseer want sy probeer ’n maat maak, maar lag altyd. Niemand gee haar kans om te verduidelik nie. (2) 6. Sy lang ore en sy kort stertjie (2) 7. Hy spring en voel dan in die wolke (2) 8. Sy is vry om in die natuur te bly, sy is nie bang om haar eie kos te vang nie, sy is nie die enigste hiëna nie. (3) 9. Uit haar maag (1) 10. Leerder se eie antwoord. (2) 11. Gee een punt vir ja/nee en gee ’n rede. (2) 12. Leerder se eie antwoord. (2) 13. Leerder moet ’n prentjie van Naas en Nina teken en dit as volg inkleur: (10) • Naas: Bruin • Nina: Bruin en swart • Boom: Bruin • Blare: Groen • Gras: Groen • Lug: Blou • Rivier: Blou Gee ’n punt vir elke kleur wat korrek gebruik is (8) en die ander punte (2) word gegee vir kreatiwiteit en volg van instruksies. [30] AKTIWITEIT 4.9 Leerder skryf ’n kort resep.

© Impaq

21


Fasiliteerdersgids G04 ~ Afrikaans Eerste Addisionele Taal

Eenheid

1

Les 5: Hersiening (week 9 en 10) OOPBOEKTOETS Hierdie aktiwiteite dien as oefening om voor te berei vir die eksamen.

AKTIWITEIT 5.1

1. Ackerman 2. Coetzee 3. Delport 4. Du Toit 5. Fourie 6. Groenewald 7. Jonker 8. Lombard 9. Malan 10 Mans

[20]

11. Marais 12. Maree 13. Nel 14. Olivier 15. Olwagen 16. Smit 17. Van der Merwe 18. Viljee 19. Viljoen 20 Wessels

AKTIWITEIT 5.2

[10]

Gert red die baba. (sin korrek)  (vir hoofletter en punt) Vraagsin: Red Gert die baba?  (vir vraagsin korrek)  (vir hoofletter en vraagteken) Jan lees ’n boek.  (sin korrek)  (vir hoofletter en punt) Bevelsin: Jan, lees ’n boek! of Lees ’n boek, Jan!  (vir bevel korrek)  (hoofletter)  (komma na of voor Jan)  (uitroepteken)

© Impaq

22


Fasiliteerdersgids G04 ~ Afrikaans Eerste Addisionele Taal

Eenheid

1

AKTIWITEIT 5.3 [50] Nota: Daar is slegs agt -u- woorde. Gee 2 ekstra punte vir enige ander twee woorde. -akat mat wat dam Jan dak nat kan San lag gat hap hand sal bal gras kan vat kas man

Š Impaq

-evet swem hek het pet en weg met tel melk lek

-ivis sit dit in mis kis wil vir skink lippe

23

-orot bok om op kop rok blom pop hond pot sop nog

-urug rus suster pluk ruk buk hulle lus


Fasiliteerdersgids G04 ~ Afrikaans Eerste Addisionele Taal

Eenheid

AKTIWITEIT 5.4

Afrikaans -eenee eend geweet see slee skree gee tee teepot leeg weer been seer keel

© Impaq

1

[25]

Engels

Afrikaans -eeleer leer keer geen vee lees beer fee speel deeg vreeslike peer steel

no duck did know sea sleigh shout give tea teapot empty again leg sore throat

24

Engels ladder to learn stop nothing sweep read bear fairy play dough very pear steal


Fasiliteerdersgids G04 ~ Afrikaans Eerste Addisionele Taal

Eenheid

AKTIWITEIT 5.5

[25]

Haan Haas

Aap

Skaap

Draak

Graaf

Saag

Skaal

Kaas

Maan

Swaan

Kraan

Slaap Gaap

© Impaq

1

25


Fasiliteerdersgids G04 ~ Afrikaans Eerste Addisionele Taal

1

Eenheid

Maag (15)

• •

Sinne: (20) Twee (2) punte vir elke sin. Trek halfpunte af vir spelfoute en leestekens wat weggelaat of verkeerd gebruik is. AKTIWITEIT 5.6

[10]

Mense sit graag op die stoep. Hulle eet koek en drink tee. Die huis se deur het ’n rooi kleur en staan oop. Die mense steun en kreun as hulle te veel eet. Die koek is soet, want dit bevat baie suiker. Die seuns skiet die voëls met klippe en ketties. Hulle is stout. Hulle moet liewers boeke lees.

© Impaq

26

Gr 4 afrikaans eerste addisionele taal fasiliteerdersgids  
Gr 4 afrikaans eerste addisionele taal fasiliteerdersgids