Page 1

HET PERSOONLIJKE LOOPBAANORIËNTATIE PROGRAMMA VOOR DE ONDERZOEKENDE STUDENT


   © 2016 VidyMe BV / ImpactYou.

Ontwikkeld in samenwerking met studenten en docenten uit het beroepsonderwijs. Bijzondere dank aan het ROC van Amsterdam, Wanda Kaminski (Docent & Projectleider taal -en rekenen), Mirte Hamers (Stagemakelaar), Lotte Jansen (Docent), Astrid Schrama (Onderwijskundige), Bastiaan Smits (Directeur), Jors Barskè (Docent), Mitch Molnar (Opleidingsmanager), Tess van Dongen (Opleidingsmanager), Chantal Willems (Directeur Marketing & Communicatie), Edo de Jaeger ( Voorzitter College van Bestuur), Christa van Wilgenburgh (Student). Daarnaast Landstede. Marcel Counotte (Docent en Ambassadeur Talentvol Ontwikkelen - Coachen en Begeleiden), Theo van Geffen (Directeur Educatie & HRM/HRD)). Graafschap College. Marcel Kuiten (Senior Docent & Projectmanager Zorg, Welzijn en Sport), Theo Blom (Directeur Zorg, Welzijn en Sport) Rachelle Wanders (Student). En "last but not least", Piet Hazelebach (Docent & Taalkundige).

Auteur: Kirsten Mauer Design: Kuipers Art Direction www.kuipersartdirection.com

ISBN: 978-90-825848-0-6 NUR: 100 Alle rechten voorbehouden: niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevens bestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a database or retrieval system, or published, in any form or in any way, electronically, mechanically, by print, photo print, microfilm or any other means without prior written permission from the publisher. Samensteller(s) en de uitgever zijn zich volledig bewust van hun taak een zo betrouwbaar mogelijke uitgave te verzorgen. Niettemin kunnen zij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuistheden die eventueel in deze uitgave voorkomen. Composer(s) and publisher are fully aware of their responsibility of ensuring optimum reliability with regard to their publication. Nevertheless, they can not accept any form of liability for any inaccuracies that may appear in this publication.

1


B O L UTE

RO

n het e n e evondven aan: g t b e oek hag terugge b t i d je ra Indienan jou is, g niet v

:

am a n r o Vo

:

am a n r e cht

A

l:

E-mai

r:

me m u n oon

Telef

Klas: l:

Schoo

ng:

i Opleid

2


Voorwoord Je hebt gekozen voor een opleiding. Je bent aangenomen en dus gestart. Er komt een hoop op je af. Je vraagt je misschien af, of je de juiste keuze hebt gemaakt. Je droomt waarschijnlijk van een mooie toekomst en hoopt dat deze opleiding je kan helpen dat te bereiken. Op iedere mbo-opleiding volg je loopbaanlessen. Deze zijn bedoeld om je zelfverzekerd en veerkrachtig tot de arbeidsmarkt te laten toetreden. Je werkt gedurende de lessen o.a. aan de volgende 5 competenties:

Wat wil ik en waarom wil ik dat? (motievenreflectie) Wat kan ik en wat kan ik niet? (kwaliteitenreflectie) Waar vind ik werk dat bij me past? (werkexploratie) Hoe bereik ik dat? (loopbaansturing) Hoe leg ik contact en wie kan mij helpen? (netwerken)

We hebben ervoor gezorgd, dat in dit boek alle competenties aan bod komen. Ook is er aandacht voor zelfbeeld, opleidingsbeeld en beroepsbeeld. Alles is verdeeld over 4 hoofdstukken en 40 lessen. Ieder hoofdstuk behandelt daarnaast belangrijke loopbaanvragen: wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik en wat betekent dat voor een ander? We hebben het zo uitdagend, laagdrempelig en effectief mogelijk voor je gemaakt om met je loopbaan aan de slag te gaan. Als bonus hebben we de meest innovatieve digitale tools geïntegreerd in het programma. Deze tools bestaan onder andere uit een eigen professionele profielwebsite, waar je al je kwaliteiten maximaal naar voren kunt laten komen. Niet zo maar een cv’tje dus, maar een volwassen omgeving, waar je zelf bepaalt wat je deelt. Kernwaarden, je portfolio, of zelfs een eigen persoonlijke videoboodschap, het kan allemaal. Uiteraard helpen we je door middel van onze unieke online videostudio gemakkelijk een overtuigende video te maken. Succes! De loopbaancompetenties zijn ontleend aan de vijf loopbaancompetenties van F.Meijers en M. Kuipers (2006). Over leerloopbanen en loopbaanleren, loopbaancompetenties in het (v)mbo, Het Platform Beroepsonderwijs.

3


Inhoudsopgave ☐ Wie ben ik? ☐ Les 1: Welke indruk maak je? ☐ Les 2: Hoe denk je over je opleiding en toekomstig beroep? ☐ Les 3: Wat is een passie en hoe zit dat bij jou? ☐ Les 4: Wat zijn je persoonlijke eigenschappen? ☐ Les 5: Wat zijn je kernwaarden? ☐ Les 6: Welke kernkwaliteiten heb je in huis? ☐ Les 7: Met welke houding sta je in het leven? ☐ Les 8: Hoe zit het met je gedrag en gewoontes? ☐ Les 9: Welke rol speelt kleding en persoonlijke verzorging? ☐ Les 10: Wat zegt je muziekkeuze over jou?

8/9 10 / 11 12 / 13 14 / 15 16 / 17 18 / 19 20 / 21 22 / 23 24 / 25 26 / 27

☐ Wat kan ik? ☐ Les 11: Waar ben je goed in? ☐ Les 12: Hoe goed kan je samenwerken? – deel 1 ☐ Les 13: Hoe goed kan je samenwerken? – deel 2 ☐ Les 14: Hoe goed kan je samenwerken? – deel 3 ☐ Les 15: Hoe goed kan je samenwerken? – deel 4 ☐ Les 16: Op welke manier leer je en hoe kan je dat nog beter doen? ☐ Les 17: De kracht van een portfolio ☐ Les 18: Hoe maak je een cv? ☐ Les 19: Wat is de invloed van je omgeving? ☐ Les 20: Presenteren waar je goed in bent

30 / 31 32 / 33 34 / 35 36 / 37 38 / 39 40 / 41 42 / 43 44 / 45 46 / 47 48 / 49

☐ Wat wil ik? ☐ Les 21: Teken je toekomst! ☐ Les 22: Wat brengt je in beweging? ☐ Les 23: Het verschil tussen een broodbaan en een droombaan. ☐ Les 24: Waar word je gelukkig van? ☐ Les 25: Hoe stel je prioriteiten? ☐ Les 26: Wie bewonder je? ☐ Les 27: Kom in actie! ☐ Les 28: Lig je op koers? ☐ Les 29: Interview een professional ☐ Les 30: Ben je stageklaar?

52 / 53 54 / 55 56 / 57 58 / 59 60 / 61 62 / 63 64 / 65 66 / 67 68 / 69 70 / 71

☐ Wat betekent dat voor een ander? ☐ Les 31: Nu ik je beter heb leren kennen.. ☐ Les 32: Hoe ga je om met vacatures? ☐ Les 33: Hoe reageer je op een vacature met video? ☐ Les 34: Wat kenmerkt een overtuigende videoboodschap? ☐ Les 35: Netwerken: de snelste weg naar een stage of baan! ☐ Les 36: Hoe werkt het met open solliciteren? – deel 1 ☐ Les 37: Hoe werkt het met open solliciteren? – deel 2 ☐ Les 38: De kracht van sociale media ☐ Les 39: De STARRT methode ☐ Les 40: Hoe zit het eigenlijk met stage?

74 / 75 76 / 77 78 / 79 80 / 81 82 / 83 84 / 85 86 / 87 88 / 89 90 / 91 92 / 93

4


Werkwijze Om je te helpen inzicht te krijgen in jouw ontwikkeling, hebben we aan iedere les een symbool toegevoegd. Het symbool geeft aan welke loopbaancompetentie(s) je hiermee ontwikkelt. Aan het eind van het boek, vind je een lijst met vragen om te checken hoe je ervoor staat. Het werkt motiverend om dingen te kunnen afvinken van een lijst, wanneer je iets hebt voltooid. Daarom hebben wij in de inhoudsopgave, voor iedere les, een hokje geplaatst. Wanneer je de opdrachten die erbij horen hebt gedaan, mag je mag een vinkje zetten. Omdat bewustwording niet mag ontbreken in het proces van ontwikkeling, hebben we aan het eind van het boek nog een aantal refl ectiebladen toegevoegd. Handig om te bespreken met je loopbaanbegeleider of mentor! Route LOB bestaat uit een praktische, en tegelijk bijzondere, invulling van jouw loopbaan leerlijn. Door een unieke combinatie van interactie tussen de lesstof en jouw persoonlijke digitale werktools, leer je de beste versie uit jezelf te halen.

Persoonlijke profielwebsite

Route LOB leer –en werkboek Jouw online videostudio

Heb je suggesties, tips of ideeĂŤn, om ons programma nog beter te maken? Wij horen graag per mail van je op info@impactyou.nl 5


Begrippenlijst Het verschilt per persoon, hoeveel woorden en uitdrukkingen je kent in een bepaalde taal. Dat noem je een woordenschat. Als je woordenschat nog in ontwikkeling is, en je sommige dingen daardoor nog lastig te begrijpen vindt, geeft dat helemaal niets. Er is een eenvoudige manier om zelf je woordenschat te vergroten. Daar helpen we je graag bij! Het werkt als volgt: • • • • •

Schrijf het woord, of de uitdrukking die je niet begrijpt, op in de linker kolom Zoek de betekenis van het woord of de uitdrukking op. Bijvoorbeeld op het internet, of door het aan iemand in jouw omgeving te vragen Noteer het antwoord in de rechter kolom Oefen met het woord of uitdrukking, door het zelf regelmatig te gebruiken Vraag eventueel of iemand je af en toe wil overhoren, om te toetsen hoe je woordenschat is toegenomen

Woord of uitdrukking

Betekenis

6


WIE BEN IK?

Een vraag waar nogal veel bij komt kijken. Hoe vat je in een paar woorden of zinnen samen wie jij bent? Wat maakt jou jou?

onderscheid tussen dingen en andere zaken. In de oertijd was categoriseren een uitstekend overlevingsmiddel. Als je een leeuw zag betekende dat een levensgevaarlijk situatie. Als je niet bij iedere leeuw had gedacht dat alle leeuwen hetzelfde zijn (dus gevaar, wegwezen!) en had overwogen deze leeuw een kans te geven, had je het verhaal zeer waarschijnlijk niet meer kunnen navertellen.

Onze hersenen zijn zo geprogrammeerd dat ze graag dingen in hokjes stoppen. Categoriseren noem je dat. Dat doen ze om grip te krijgen op de wereld en dat doen je hersenen op een hele slimme manier. Door dingen in hokjes te stoppen en daar goed te bewaren, hoef je niet keer op keer opnieuw te leren. Het is zelfs zo dat je over sommige dingen niet eens meer na hoeft te denken als ze eenmaal een plek in een hokje hebben gekregen. Denk bijvoorbeeld aan fietsen. Je hebt vaak als kind geleerd hoe het moet. Je weet dat een stuur dient om richting te bepalen, een trapper om vooruit te komen en een rem om vaart te minderen. Als je nu op een fiets stapt, hoef je niet opnieuw naar de fiets te kijken en te ontdekken waar alle onderdelen voor zijn. Die hebben je hersenen veilig opgeslagen in een hokje. Dat geldt ook voor het gebruik van de fiets. Zelfs als je jaren niet meer hebt gefietst, rijd je er zo mee weg.

Wij stoppen ook mensen in hokjes, ook wel stereotyperen genoemd. Het zou kunnen zijn dat jij in een hokje wordt geplaatst waar jij helemaal niet in thuis wilt horen. Dat kan erg vervelend zijn. Wij willen je graag zo goed en zo veel mogelijk helpen het beste van jezelf te laten zien om jouw kansen te vergroten op het vinden van een mooie stage of baan.

Helaas maken je hersenen geen

7


Les 1: Welke indruk maak je? Lesdoel: Je leert tijdens deze les je bewust te worden van de werking van een eerste indruk en de mogelijke gevolgen daarvan. Daarbij leer je welke eerste indruk jij op anderen maakt. Je krijgt maar ĂŠĂŠn kans om een eerste indruk te maken! Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat er niet meer dan 2 seconden nodig is om een (correct) oordeel over iemand te vellen bij een eerste indruk. Als de indruk is gemaakt, is het lastig om een oordeel over iemand te veranderen. Daarom wil je er alles aan doen om goed over te komen! Op basis van deze indruk worden regelmatig snel beslissingen gemaakt. Wij doen dat bijvoorbeeld in het vormen vriendschappen, het besluit naar een docent te willen luisteren of bij het inschatten van vreemde mensen in situaties die mogelijk onveilig kunnen zijn. Het is ook zeer gebruikelijk bij sollicitatiegesprekken, dus wees er alert op.

Wat denk je, maakt het meisje op de foto een goede eerste indruk? Waarop baseer je dat?

8


Opdracht Nu jij! De beste oefening om je bewust te worden van hoe dit werkt en hoe jij overkomt is door het direct te toetsen bij mensen die elkaar nog niet kennen. Dat gaan jullie tijdens deze les doen. In groepjes van 3 of 4 gaan jullie elkaar kort vertellen (maximaal 1 minuut) waarom je voor de opleiding hebt gekozen en wat je ermee wilt bereiken. Je motiveert daarmee de keuze voor jouw opleiding. Je doet dat door met je gezicht naar jouw groepje te gaan staan. Nadat jij klaar bent, geven de anderen uit jouw groepje feedback. Dat doen zij door op verschillende Post-its antwoord te geven op de volgende vragen: • • • • •

Hoe komt jouw klasgenoot op jou over en waaruit blijkt dat? Wat vind je van de spreekvaardigheid van jouw klasgenoot en waaruit blijkt dat? Wat vind je van de presentatievaardigheid van jouw klasgenoot en waaruit blijkt dat? Welke vraag zou je nog willen stellen? Welke tip wil je geven?

Plak de Post-its die jij hebt gekregen op deze pagina zodat je ze niet kwijt kunt raken. Wanneer jij klaar bent geef jij op dezelfde manier feedback aan de klasgenoten uit jouw groep. 9


Les 2: Hoe denk je over je opleiding en toekomstig beroep? Lesdoel: Je leert tijdens deze les je bewust te worden van je gedachten over -en verwachtingen bij jouw opleiding en het beroep waar je voor wordt opgeleid. Door er vervolgens klassikaal over te praten, leer je hoe anderen hierover denken en wat er daadwerkelijk van je wordt verwacht. Dat is belangrijke informatie, omdat het bepalend is voor jouw kans van slagen. Zit je niet op de juiste plek, dan is de kans klein dat je gemotiveerd blijft en je diploma haalt. In dat geval is het van groot belang dat je snel in gesprek gaat met jouw mentor over een eventuele overstap naar een andere opleiding die beter bij je past. Iedereen wil namelijk graag dat jij slaagt!

Maak op de computer een PowerPoint presentatie met plaatjes en woorden die jij vindt passen bij jouw opleiding en het beroep waar je voor wordt opgeleid. Maak daarin duidelijk onderscheid tussen opleidingsbeeld en beroepsbeeld door 2 verschillende slides te maken. De volgende vragen kunnen je hierbij helpen: Slide opleidingsbeeld • Wat verwacht je te leren tijdens deze opleiding? • Wat lijkt je leuk om tijdens deze opleiding te doen? • Wat is de belangrijkste reden dat je voor deze opleiding hebt gekozen? • Wat verwacht je van de docenten op deze school? • Wat is er nodig om goed te worden in jouw toekomstige vakgebied? 10


Opdracht Slide beroepsbeeld • Wat verwacht je te doen in het beroep waarvoor je wordt opgeleid? • Wat is een voorbeeld van een bedrijf waar je zou kunnen komen te werken? • Hoe zien jouw toekomstige collega’s eruit? • Hoe denk je dat de mensen met elkaar omgaan in jouw toekomstige beroep? • Welke klanten help jij met je toekomstige beroep en waarmee? • Wat hoop je met dit beroep te bereiken? (geld, status, plezier..) Wanneer je de PowerPoint af hebt print je beide slides uit. Vervolgens plak je die hieronder in jouw werkboek. Mijn opleidingsbeeld

Mijn beroepsbeeld

Plak hier.

Plak hier.

Wat ik heb geleerd over opleidingsbeeld en beroepsbeeld door de discussie in de klas en graag wil onthouden

11


Les 3: Wat is een passie en hoe zit dat bij jou? Lesdoel: Je leert tijdens deze les wat het betekent om ergens een passie voor te hebben. Verder ontdek je wat jouw passie is en waarom. Passie is een woord dat je vaak hoort tegenwoordig. Het lijkt wel alsof iedereen een passie moet hebben. Maar wat is het verschil tussen een passie en iets gewoon leuk vinden? Een passie is iets dat je zo gaaf vindt dat je je te gek voelt wanneer je ermee bezig bent. Het geeft je waanzinnig veel energie en je raakt er niet over uitgepraat. Passie heeft vaak ook te maken met iets waar je voor staat en ontzettend belangrijk vindt. Soms niet alleen voor jezelf maar ook voor anderen. Een passie is iets dat je leuk vindt. Je bent bereid er alles voor te doen en ook dingen voor op te offeren. Tijdens de les discussieer je aan de hand van passies van bekende mensen. Een soort “warming-up� voordat je op zelfonderzoek uit gaat naar jouw eigen passie. Een mooi voorbeeld van mensen met een passie zijn bijvoorbeeld topsporters, die werkelijk alles opzij zetten om hun doel te bereiken. Wat ik heb geleerd over passie door de discussie in de klas en graag wil onthouden..

12


Opdracht Nu je hebt geleerd wat een passie is en een aantal voorbeelden hebt besproken, ga je zelf aan de slag. Pak pen en papier en geef antwoord op de volgende vragen: 1. 2. 3. 4.

Waar wordt je ontzettend blij van? Waar ga je helemaal van uit je dak? Waar bedanken mensen je voor? Waar ben je belachelijk goed in? Wat zijn je bijzondere talenten? Wat was de laatste keer dat je ergens verschrikkelijk hard aan hebt gewerkt om een buitengewoon resultaat te behalen? Wat was je toen aan het doen en waarom werkte je zo ongelooflijk hard? 5. Stel, je hebt 20 miljoen euro gewonnen in de loterij. Het is nu 3 maanden later. Hoe breng jij de dag door? 6. Wat zou je doen als je zeker wist dat alles zou lukken? 7. Wat voor werk zou je graag willen doen, ook als je er niet voor betaald zou worden? 8. Ga terug naar toen je ergens tussen de 7 en 12 jaar oud was. Wat wilde je toen worden als je later groot zou zijn? Waar staat dat symbool voor? Bijvoorbeeld, je wil de piloot (dus vliegen) worden. Dat kan symbool staan voor vrijheid. Of misschien wilde je dierenarts worden (dieren beter maken). Dat kan symbool staan voor zorgzaamheid. 9. Wat zijn jouw droombanen? Oftewel, welk beroep of functie hebben andere mensen die jij graag zou willen uitoefenen? 10. Waar raak jij niet over uitgepraat? Op basis van de antwoorden die je hebt gegeven heb je een duidelijker beeld gekregen bij jouw passie. Mocht je het nog steeds lastig vinden om jouw passies zelf uit je antwoorden te halen, vraag dan om hulp aan je omgeving. Ik heb een passie voor..

13


Les 4: Wat zijn je persoonlijke eigenschappen? Lesdoel: Je leert tijdens deze les wat een persoonlijke eigenschap is. Daarbij breng je in kaart wat jouw belangrijkste persoonlijke eigenschappen zijn en wat dat voor jou en je omgeving betekent. Persoonlijke eigenschappen zijn eigenschappen die het resultaat zijn van jouw persoonlijkheid. Wanneer je weet wat jouw eigenschappen zijn kun je beter inschatten wat bij jou past. Wanneer jij bijvoorbeeld materialistisch bent, hecht je veel waarde aan geld en spullen. Dan is het voor jou belangrijk dat je over middelen beschikt om aan geld en spullen te komen. Dat kan door een baan te vinden waar je veel geld mee verdient. In dat geval is het verstandig op tijd te onderzoeken met welke beroepen je dat doel kunt bereiken en of je in aanmerking daarvoor komt. Wanneer dat duidelijk is, kun je de juiste stappen zetten om daar naartoe te werken (opleiding, stage, netwerken, ervaring opdoen).

14


Opdracht Hoe beter jij jezelf kent, des te groter jouw kans van slagen. Wat jouw beeld ook is van persoonlijk succes, je bereikt het alleen wanneer je weet welk pad voor jou het meest geschikt is. Daarmee ga je nu aan de slag! Markeer 10 persoonlijke eigenschappen die op jou van toepassing zijn uit de volgende lijst met voorbeelden, of vul aan met woorden die jij beter vindt passen. Behulpzaam Grappig Materialistisch Sportief Bescheiden IJverig Nieuwsgierig Temperamentvol Betrouwbaar Intelligent Praktisch Trots Creatief Leergierig Rustig Volgzaam Eerlijk Leidinggevend Samenwerkend Vasthoudend Eigenwijs Lief Slim Vriendelijk Flexibel Lui Sociaal Zelfverzekerd Deze persoonlijke eigenschappen passen beter bij mij dan die uit dit lijstje..

De volgende 3 persoonlijke eigenschappen zijn het meest kenmerkend voor mij, en dat blijkt uit.. 1. 2. 3. Het volgende beroep / de volgende functie past goed bij mijn persoonlijke eigenschappen, omdat..

De opleiding die ik nu volg, sluit daar goed op aan ja / nee, omdat..

15


Les 5: Wat zijn je kernwaarden? Lesdoel: Je leert tijdens deze les wat een kernwaarde is en waarom het handig is om je eigen kernwaarden goed te kennen. Verder breng je in kaart welke kernwaarden op jou van toepassing zijn en wat dat voor gevolgen kan hebben. Kernwaarden zijn jouw basiswaarden. Iedereen heeft normen (dat wat je normaal vindt) en waarden (dat wat je belangrijk vindt). Kernwaarden zijn zeer bepalend in de keuzes die je maakt en hoe jij je gedraagt. Ze spelen ook een grote rol in de omgang met jouw omgeving.

Markeer 10 kernwaarden die op jou van toepassing zijn uit de volgende lijst met voorbeelden, of vul aan met woorden die jij beter vindt passen. Aandacht Assertiviteit Authenticiteit Avontuur Balans Betrouwbaarheid Bescheidenheid Betrokkenheid Collegialiteit Competitie

Flexibiliteit Gelijkwaardigheid Geluk Gemak Humor Kwaliteit Integriteit Klantgerichtheid Leiderschap Liefde 16

Ondernemen Ontdekken Ontspanning Ontwikkeling Overvloed Passie Plezier Rechtvaardigheid Respect Resultaat


Opdracht Creativiteit Loyaliteit Rijkdom Deskundigheid Mededogen Samenwerken Dienstbaarheid Moedig Spiritualiteit Discipline Mondigheid Spontaniteit Duidelijkheid Nederigheid Stabiliteit Eenvoudigheid Onafhankelijkheid Zekerheid Eerlijkheid Openheid Zelfstandigheid Effectiviteit Optimisme Zelfvertrouwen Eigenheid Ordelijkheid Zorgvuldigheid Erkenning Originaliteit Zorgzaamheid Deze kernwaarden passen beter bij mij dan die uit dit lijstje..

De volgende 3 kernwaarden zijn het meest kenmerkend voor mij, en dat blijkt uit.. 1. 2. 3. Het volgende beroep / de volgende functie past goed bij mijn kernwaarden, omdat..

De opleiding die ik nu volg, sluit daar goed op aan ja / nee, omdat..

Tip: Vul jouw kernwaarden direct in op jouw eigen profielwebsite via www.impactyou.online onder de tab CV+!

17


Les 6: Welke kernkwaliteiten heb je in huis? Lesdoel: Je leert tijdens deze les wat kernkwaliteiten zijn en hoe je met behulp van een model kunt uitdenken wat bijbehorende valkuilen, uitdagingen en allergieĂŤn zijn (opgeroepen door gedrag van andere mensen, dat haaks staat op dat van jou). Daarna oefen je alvast met het model door een van jouw kernkwaliteiten te gebruiken. Kernkwaliteiten zijn positieve eigenschappen die sterk kenmerkend voor jou zijn. Het maakt je tot wie je bent. Achter iedere kwaliteit schuilt een valkuil wanneer je doorslaat. Iemand die daadkrachtig is (positief ) kan bijvoorbeeld drammerig worden (niet zo positief ). Aan iedere kwaliteit kun je een eigenschap koppelen die een goede aanvulling zou zijn, maar wat tegelijkertijd een uitdaging voor je is. Om bij het voorbeeld te blijven, iemand die daadkrachtig is, zou gebaat zijn bij geduld. Een geduldig iemand kan mogelijk passief worden (valkuil). En laat dat nu precies zijn waar daadkrachtige mensen een hekel aan hebben (allergie). Het volgende model kun je gebruiken om te puzzelen met jouw eigen kernkwaliteiten:

18


Opdracht Maak een lijstje van positieve persoonlijke eigenschappen die zeer kenmerkend voor jou zijn. Je hebt bij les 4 hieraan al aandacht besteed. Dit zijn mijn kernkwaliteiten en dat blijkt uit.. 1. 2. 3. Kies nu ĂŠĂŠn van deze kernkwaliteiten en probeer met behulp van het model antwoord te geven op welke valkuil erbij past, welke uitdaging en welke allergie.

19


Les 7: Met welke houding sta je in het leven? Lesdoel: Tijdens deze les sta je stil bij het effect van jouw houding. Je wordt je ook bewust van hoe jij in het leven staat en waar dat je kan brengen? Je kunt het grootste talent van de wereld zijn, maar met een “verkeerde” houding zal niemand je een stage of baan aanbieden. Soms vinden bedrijven jouw houding nog belangrijker dan je vaardigheden. Wanneer je de juiste houding of mentaliteit hebt en de potentie om ergens goed in te worden, zijn veel bedrijven bereid in je te investeren. Ook wanneer je de stage of baan al binnen hebt zal jouw baas je zonder moeite wegsturen. Bijvoorbeeld als je niet meewerkt, een grote mond geeft, een ongeïnteresseerde houding toont of weinig zin hebt om je best te doen.

Bespreek klassikaal een aantal voorbeelden van een verkeerde houding en welke consequenties dat heeft gehad. Dat kan gaan over jezelf, maar mag ook gaan over anderen. Het gaat erom dat je inzicht krijgt in het belang van een goede houding en wat kan gebeuren wanneer je daar niet aan voldoet. Wissel ook tips uit over wat de beste houding is richting een stagebedrijf of toekomstige werkgever. Wat verwachten zij van jou? 20


Opdracht Wat ik heb geleerd over houding door de discussie in de klas en graag wil onthouden..

Nu jij! Hoe sta jij in het leven? Geef eens een voorbeeld van jouw houding naar anderen. Denk daarbij aan hoe jij je meestal opstelt. Reageer jij bijvoorbeeld altijd met enthousiasme als iemand iets vertelt? Of laat je meer een onverschillige houding zien? Of schiet je bijvoorbeeld direct in de verdediging, omdat je je snel aangevallen voelt? Bekijk je het leven positief en vol met kansen of zie je het somber in? Mijn houding is meestal als volgt..

Een goed voorbeeld waaruit dat blijkt is..

Ik vind dat prettig en wil het graag zo houden ja / nee, omdat..

Ik zou het liever anders willen ja / nee, omdat..

21


Les 8: Hoe zit het met je gedrag en gewoontes? Lesdoel: Je leert tijdens deze les hoe gedrag en gewoontes tot stand komen en hoe je daar verandering in aan kunt brengen, als je wilt. Verder krijg je inzicht in je eigen gedrag en breng je in kaart hoe je dat in de praktijk toepast. Ook krijg je hierop feedback van anderen. Gedrag vindt voor 95% volautomatisch plaats. Dat betekent dat je onbewust handelt. Dat doe je op basis van kennis en ervaringen die je hebt opgedaan en patronen die je daarbij hebt ontwikkeld. Daarmee heb je als het ware een soort blauwdruk in je. Onderdeel van dat gedrag zijn gewoontes (patronen). Gewoontes zijn standaard gedragingen waar je bijna geen controle meer over hebt. Een voorbeeld van een goede gewoonte die je al vroeg hebt aangeleerd (met dank aan je ouders) is iedere dag je tanden poetsen. Een voorbeeld van een slechte gewoonte is roken. Je weet dat het ernstige gevolgen voor je gezondheid kan hebben (of die van jouw omgeving) en het kost een hoop geld, maar toch blijf je het doen. Je wilt ermee stoppen maar niets lijkt te helpen. Hoe kan dat? Wanneer je graag ander gedrag wilt vertonen of betere gewoontes wilt ontwikkelen, kost dat veel inspanning. De beste manier is je ten eerste bewust te worden van je gedrag of gewoontes. Ten tweede is het nuttig te begrijpen waar het vandaan komt. Daarom is het belangrijk om de volgende handelingen van jouw gedrag beter te begrijpen en dus vast te leggen: • Wat is de trigger (iets dat dit gedrag oproept) • Wat is het daarop volgende actie (gedrag als gevolg van trigger) • Wat is de beloning (het voordeel dat je haalt uit dit gedrag)?

Bijvoorbeeld, je mobiel gaat af (trigger). Je pakt je mobiel en neemt op (actie). Hierdoor kom je erachter wie jou belt, waarmee jouw nieuwsgierigheid wordt beloond (beloning).

22


Opdracht Nu ga jij je eigen gedrag in kaart brengen aan de hand van de praktijk. Neem een praktijkles als voorbeeld. Gedragskenmerken die daarbij voor kunnen komen, zijn als volgt • Je stelt vragen wanneer je iets niet begrijpt • Je wordt boos wanneer iets niet gaat zoals je wilt • Je toont respect voor de gevoelens en principes van een ander • Je houdt rekening met doelen, wensen of belangen van een ander • Je stelt je open voor nieuwe ervaringen en vertrouwt op de expertise van de vakdocent • Je stelt je behulpzaam op wanneer je ziet dat een klasgenoot ergens moeite mee heeft Denk nu aan een praktijk situatie en schrijf 3 gedragskenmerken op die bij jou passen. Beschrijf eerst de situatie in hoofdlijnen. Situatie uit de praktijk..

Dit zijn 3 gedragskenmerken die bij mij passen en dat blijkt uit.. 1. 2. 3. Dan gaan we nu nog een stap verder. Wat is jouw valkuil in deze situatie? Bijvoorbeeld, je hebt als gedragskenmerk dat je anderen niet de kans gunt je iets te leren. Dit kan voortkomen uit een gebrek aan vertrouwen. Jouw valkuil is dat je jezelf een kans ontneemt nieuwe dingen te leren. Dit is een van mijn valkuilen.. Deze feedback kreeg ik van anderen..

23


Les 9: Welke rol speelt kleding en persoonlijke verzorging? Lesdoel: Tijdens deze les sta je stil bij het belang van kleding en persoonlijke verzorging als uitdrukking van jouw identiteit. Je leert hoe anderen hiernaar kijken en wat er van je wordt verwacht als stagiair en later beroepsbeoefenaar. Verder wordt je je bewust van de indruk die jij maakt op jouw omgeving en leer je hoe dit per persoon verschilt.

Op de afbeeldingen zie je een paar verschillende manieren waarop je jezelf kunt uitdrukken via kleding en persoonlijke verzorging. Schrijf per afbeelding op welke indruk deze persoon op je maakt. Dat kan bijvoorbeeld zijn “verzorgd, omdat hij zijn baard netjes getrimd heeft�. De persoon op afbeelding 1 komt op mij over als omdat De persoon op afbeelding 2 komt op mij over als omdat De persoon op afbeelding 3 komt op mij over als omdat De persoon op afbeelding 4 komt op mij over als omdat De persoon op afbeelding 5 komt op mij over als omdat De persoon op afbeelding 6 komt op mij over als omdat 24


Opdracht Je gaat nu in kaart brengen hoe jij je kleedt en verzorgt. Dat is vaak een bewust proces door de keuzes die je maakt. De volgende vragen helpen jou een beeld te schetsen. 1. 2. 3. 4.

Hoe kleed je je graag? Heb je verschillende kleding voor verschillende situaties? Waar let je op als je iets koopt? Wat draag je als je.. a. thuis bent b. gaat sporten c. gaat solliciteren d. naar een begrafenis gaat e. naar een trouwerij gaat f. naar het strand gaat g. aan het werk bent

In welke situaties houd je echt rekening met wat je wilt uitstralen?

Hoeveel tijd en aandacht besteed je aan kleding en waarom?

Hoeveel tijd en aandacht besteed je aan persoonlijke verzorging en waarom?

Wat straal je over het algemeen uit? Door welke keuze(s) in kleding en persoonlijke verzorging komt dat?

25


Les 10: Wat zegt je muziekkeuze over jou? Lesdoel: Tijdens deze les leer je wat jouw muziekkeuze vertelt over wie jij bent en hoe dat overkomt op anderen. Muziek is een hele krachtige vorm om uitdrukking te geven aan hoe je je voelt, doordat het een bepaalde stemming oproept of versterkt. Je kunt er bijvoorbeeld blij van worden of juist emotioneel. Het kan ook de tekst van het nummer zijn dat je gaaf vindt. Het komt ook voor dat je je identifi ceert met de muzikant of de manier waarop hij/zij in het leven staat. Via jouw favoriete muziek laat je de klas beter kennis met je maken. Je mag deze les zelfs muziek aan elkaar laten horen! Stel een Playlist op met 5 nummers waar je de laatste tijd veel naar luistert en die passen bij wie jij bent. Het mogen ook “guilty pleasures� zijn of nummers die je door de jaren heen altijd mooi hebt gevonden. Weet je het niet uit je hoofd, gebruik dan Spotify, Deezer, YouTube, iTunes of een andere bron, die je helpt jouw nummers te vinden. Dit is de top 5 met mijn favoriete nummers 1. 2. 2. 4. 5.

26


Opdracht Je gaat nu in twee –of drietallen met elkaar in gesprek over deze muziek. Stel elkaar de volgende vragen. Luister aandachtig en actief! � Hoe belangrijk is muziek voor jou? � Als je vandaag 2 kaartjes zou winnen voor een concert, op welk concert hoop je dan? Wie neem je mee en waarom die persoon? � Waarom luister je graag naar de muziek uit jouw top 5? � Waar gaan deze nummers over? � Wat doet deze muziek met je? � Zijn er muzikanten waarmee jij je identifi ceert? Hoe komt dat? � Zijn er stukken uit de tekst die je gaaf vindt? Welke zijn dat? Nu je elkaar beter hebt leren kennen is het tijd om elkaar een compliment te geven. Schrijf het compliment op dat je hebt gekregen. Ik heb het volgende compliment gekregen..

27


Route LOB Je volgt een opleiding binnen het voortgezet onderwijs of aan het mbo. Misschien ben je net gestart of ben je van opleiding veranderd. Je wordt geconfronteerd met verschillende keuzes, die je richting bepalen. Keuzes, die de weg banen naar jouw toekomst. Je hebt gekozen voor een beroepsopleiding. Dat betekent dat je een vak leert en je ergens in specialiseert. Je hebt een beeld van jezelf, je toekomstige werkveld en de opleiding waar je voor hebt gekozen. Ben je er zeker van, dat het beeld dat je hebt gevormd juist is? Ben je goed op weg om te bereiken wat je wilt? Weet je eigenlijk wel, wat bij je past? Wie droomt er niet van een gedurfde toekomst? Een toekomst, waarin je de lat voor jezelf hoog legt. Een weg vol met uitdagingen en mooie vooruitzichten, waar je energie van krijgt. Een toekomst met ambitie. Dat vraagt om doorzettingsvermogen, moed en leergierigheid. Met Route LOB werk je, naast je ontwikkeling tot beroepsbeoefenaar, ook aan je persoonlijke ontwikkeling. De lessen geven je meer inzicht op het gebied van zelfbeeld, opleidingsbeeld en beroepsbeeld. Wij helpen je zo goed mogelijk tot de beste versie van jezelf te komen. Daarbij zorgt de combinatie van ons programma met de digitale tools, dat je straks zelfverzekerd, veerkrachtig en startklaar tot de arbeidsmarkt toetreedt.

   www.impactyou.nl www.impactyou.online

Route lob, jouw routeplanner naar een gedurfde toekomst  

Met Route LOB werk je, naast je ontwikkeling tot beroepsbeoefenaar, ook aan je persoonlijke ontwikkeling. De lessen geven je meer inzicht op...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you