Page 1

pixel by impactecomunicaci贸

#05

workscollection


Gran Via de les Corts Catalanes, 657 pral 2a B 08010 Barcelona Tel. 93 244 48 20 info@impactecomunicacio.com www.impactecomunicacio.com

PACMAN


Si ja no escoltes cassets...

Per què encara pagues en efectiu?

ni reveles les fotografies, ni rentes a mà, ni pagues en pessetes...

Caixa Terrassa Disseny d’una campanya per incentivar l’ús de les targetes de crèdit. Diseño de una campaña para incentivar el uso de las targetas de crédito. www.impactecomunicacio.com/works/caixaterrassa

VALUA (Plataforma d’Entitats del Tercer Sector de Sabadell) Disseny i desenvolupament del website de la plataforma, que promociona la inserció sociolaboral dels col·lectius amb perill d’exclusió social. Diseño y desarrollo del website de la plataforma, que promociona la inserción sociolaboral de los colectivos con peligro de exclusión social. www.valua.cat

ICRA (Institut Català de Recerca de l’Aigua) Creativitat i disseny de la primera Memòria Anual del centre de recerca dedicat a la transferència del coneixement i innovació en el cicle integral de l’aigua i la seva gestió. Creatividad y diseño de la primera Memoria Anual del centro de investigación dedicado a la transferencia del conocimiento e innovación en el ciclo integral del agua y su gestión. www.impactecomunicacio.com/works/memoria_icra


s au i L09 em 20 Pr

FGC (Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya) Disseny i desenvolupament del nou website. Premi Laus 2009. Diseño y desarrollo del nuevo website. Premio Laus 2009. www.fgc.cat

Premis de fotografia jove sobre prevenció de riscos laborals

Tren del Ciment (Turisme i Muntanya d’FGC) Identitat gràfica i comunicació del Ferrocarril Turístic de l’Alt Llobregat. Identidad gráfica y comunicación del Ferrocarril Turístico del Alt Llobregat. www.impactecomunicacio.com/works/trendelciment

INFORMACIÓ:

Premis de fotografia jove sobre prevenció de riscos laborals

INFORMACIÓ:

Departament de Treball: www.gencat.cat/alafeinacaprisc

‘09

Premis de fotografia jove sobre prevenció de riscos laborals

FOTOTREBALL

‘09

Premis de fotografia jove sobre prevenció de riscos laborals

Informació: Departament de Treball www.gencat.cat/alafeinacaprisc

www.gencat.cat/alafeinacaprisc

FOTOTREBALL’09

www.gencat.cat/alafeinacaprisc

FOTOTREBALL’09

www.gencat.cat/alafeinacaprisc

FOTOTREBALL’09

www.gencat.cat/alafeinacaprisc

FOTOTREBALL’09

www.gencat.cat/alafeinacaprisc

FOTOTREBALL’09

www.gencat.cat/alafeinacaprisc

FOTOTREBALL’09

www.gencat.cat/alafeinacaprisc

FOTOTREBALL’09

www.gencat.cat/alafeinacaprisc

FOTOTREBALL’09

www.gencat.cat/alafeinacaprisc

FOTOTREBALL’09

www.gencat.cat/alafeinacaprisc

FOTOTREBALL’09

www.gencat.cat/alafeinacaprisc

FOTOTREBALL’09

www.gencat.cat/alafeinacaprisc

www.gencat.cat/alafeinacaprisc

FOTOTREBALL’09

FOTOTREBALL

ESTEM TREBALLANT

‘09

DIPÒSIT LEGAL: B-10195-2009

FOTOTREBALL

FOTOTREBALL’09

www.gencat.cat/alafeinacaprisc

FOTOTREBALL’09

FOTOTREBALL’09

www.gencat.cat/alafeinacaprisc

Departament de Treball: www.gencat.cat/alafeinacaprisc

Generalitat de Catalunya (Departament de Treball) Creativitat i disseny de la comunicació del concurs de fotografia “Fototreball ‘09”, sobre la prevenció de riscos laborals, per als alumnes de cicles formatius d’FP de Catalunya. Creatividad y diseño de la comunicación del concurso de fotografía “Fototreball ‘09”, sobre la prevención de riesgos laborales, para los alumnos de ciclos formativos de FP de Cataluña. www.impactecomunicacio.com/works/fototreball09

Draka Cables Identitat gràfica i creativitat del pack de benvinguda de LIPS Project (Low Voltage International Project Structure), un projecte intern d’àmbit internacional de Draka Cables. Identidad gráfica y creatividad del pack de bienvenida de LIPS Project (Low Voltage International Project Structure), un proyecto interno de ámbito internacional de Draka Cables. www.impactecomunicacio.com/works/lips


.CAT

VALLDE NURIA

SKISNOW ENFAMILIA DIVERSIO NATURA EMOCIONS AVENTURA

Water scarcity and management under Mediterranean climate 24th and 25th November 2008 Place: Hotel Carlemany - Girona (Spain)

ICRA (Institut Català de Recerca de l’Aigua) Creativitat i comunicació de la conferència sobre l’escassetat i gestió de l’aigua en el clima mediterrani. Creatividad y comunicación de la conferencia sobre la escasez y gestión del agua en el clima mediterraneo.

> Descobreix el cooperativisme: un model d’empresa al servei de les persones, una opcio de futur Mes informacio www.gencat.cat/treball/economiacooperativa coopivolta@aposta.coop Tel. +34 93 422 34 96

Organitza

ICRA (Institut Català de Recerca de l’Aigua) Creativitat i disseny del fullet desplegable de presentació del centre. Creatividad y diseño del folleto desplegable de presentación del centro. www.impactecomunicacio.com/works/desplegable_icra

CONFERENCE

Vall de Núria (Turisme i Muntanya d’FGC) Creativitat i disseny de la campanya de comunicació d’hivern 2009/10. Creatividad y diseño de la campaña de comunicación de invierno 2009/10. www.impactecomunicacio.com/ works/valldenuria

Amb el suport de

Generalitat de Catalunya (Departament de Treball) Creativitat i disseny de la comunicació del projecte “De COOP i Volta”, tallers destinats a difondre el model d’empresa cooperativa entre els estudiants de secundària i batxillerat de Catalunya. Creatividad y diseño de la comunicación del proyecto “De COOP i Volta”, talleres destinados a difundir el modelo de empresa cooperativa entre los estudiantes de secundaria y bachillerato de Cataluña. www.impactecomunicacio.com/works/decoopivolta

Renfe | FGC Creativitat i disseny de la campanya de comunicació de l’Skitren, el bitllet jove que combina tren+forfet a La Molina o a Vall de Núria. Creatividad y diseño de la campaña de comunicación del Skitren, el billete joven que combina tren+forfait a La Molina o a Vall de Núria. www.impactecomunicacio.com/works/skitren

Vall de Núria (Turisme i Muntanya d’FGC) Redisseny i desenvolupament del website per a la temporada 2009/10. Es potencia l’entorn natural en si mateix, un dels seus majors atractius. Rediseño y desarrollo del website para la temporada 2009/10. Se potencia el entorno natural en sí mismo, uno de sus mejores atractivos. www.valldenuria.cat


Generalitat de Catalunya (Departament de Treball) Creació de l’identitat gràfica del conjunt de materials didàctics “Cap a una orientació laboral en igualtat”, orientats a l’alumnat d’ESO i batxillerat, i al cos docent, per treballar una orientació laboral basada en les preferències individuals i el talent personal, evitant així que l’elecció dels estudis superiors i de les opcions professionals estiguin condicionades per models i estereotips de gènere. Creación de la identidad gráfica del conjunto de materiales didácticos “Hacia una orientación laboral en igualdad”, orientados al alumnado de ESO y bachillerato, y al cuerpo docente, para trabajar una orientación laboral basada en las preferencias individuales y el talento personal, evitando que la elección de los estudios superiores y de las opciones profesionales estén condicionadas por modelos y estereotipos de género. www.impactecomunicacio.com/works/nimesnimenys


by impactecomunicaci贸

pixel

#06

workscollection


Gran Via de les Corts Catalanes, 657 pral 2a B 08010 Barcelona Tel. 93 244 48 20 info@impactecomunicacio.com www.impactecomunicacio.com

SPACE INVADERS

Portfoli 5  

Un recull de projectes desenvolupats a Impacte Comunicació els darrers temps, des d'una mirada que evoca d'on venim.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you