Page 1

ANNONS

HelA deNNA tidNiNg är eN ANNONS fråN SveNSkA diAbeteSförbuNdet

ANNONS

I en tid då vi allt oftare hör om landstingens underskott och besparingar, är det viktigt att Diabetesförbundet finns som en tydlig röst som bevakar och argumenterar för en god vård för alla.

Diabetesliv FRÅN SVENSKA

DIABETESFÖRBUNDET

Nästan 9 000 svenskar är beroende av en insulinpump för en fungerande vardag. Rania Sadik, 18, är en av dem. När kostnadsansvaret nu kan överföras till landstingen i stället kan det bli dyrt för henne. sid 8

NR 1 � 2011

hAr du diABeteS? 385 000 svenskar har diabetes – utan att veta om det

■ På varje upptäckt person med diabetes finns en som ännu inte upptäckts. Så ser det ut för en av världens snabbast ökande folksjukdomar. I Sverige finns 385 000 med diagnosen – och alltså lika många som inget vet och därför inte får vård. sid 4

novo nordisk:

pAtienter FörBättrAr kliniSk ForSkning sid 5 lund vände på FrågAn:

varför blir inte alla sjUka? sid 6

Så FirAS världSdiABeteSdAgen i Sverige sid 6

med pumpen kAn rAniA levA Fritt

få koll på din kropp

■ Koll på kroppen är bra för alla – men nödvändigt för den som har diabetes. Här är tipsen som gör livet bättre! sid 13 I SAMARBETE MED

DISTRIBUERAS MED SVENSKA DAGBLADET MÅNDAG 24 OKTOBER 2011


ANNONS

HelA deNNA tidNiNg är eN ANNONS fråN SveNSkA diAbeteSförbuNdet

ANNONS

inledare I en tid då vi allt oftare hör om landstingens underskott och besparingar, är det viktigt att Diabetesförbundet finns som en tydlig röst som bevakar och argumenterar för en god vård för alla oavsett var man bor i landet, skriver Svenska Diabetsförbundets ordförande Margareta Nilsson.

vi finns för att göra livet bättre!

S

venska Diabetesförbundet bildades för snart 70 år sedan av människor som kommit till insikt att man behövde förbättra situationen för personer med diabetes. Något som krävde att vi måste organisera oss och bli en röst gentemot beslutfattare och myndigheter. I början gällde frågorna bland annat den allmänna sjukförsäkringen och tillgång till insulin och sommarvistelse för barn med diabetes. Situationen är likartad idag fast områdena blir betydligt mer mångskiftande i sin inriktning i dagens samhälle. Den tidning som du nu håller i din hand är utgiven av Svenska Diabetesförbundet. Syftet med tidningen är framför allt för att öka kunskapen och förståelsen för hur det är att leva med diabetes, både typ 1 och typ 2. huvuDSyFtet

För

Svenska Diabetesförbundet är att minimera konsekvenserna av diabetes. Uttrycket kan kännas abstrakt men det handlar egentligen om en mängd vardags-

nära insatser för att göra livet lättare om man har diabetes. Förbundet bevakar och driver frågor inom hälso- och sjukvården och följer noga den medicinska utvecklingen. Det handlar även om socialpolitiken. Inom detta område finns till exempel försäkringar, vårdbidrag, körkortsfrågor och flera andra frågor av stor betydelse i vardagen. Varför är då så viktigt att vara medlem? För många är det självklart,

har tillkommit på initiativ av International Diabetes Federationen, en världsomspännande organisation som Svenska Diabetesförbundet är en del av. Dagen uppmärksammas runt om i hela världen och så även i Sverige. Denna dag har haft en stor betydelse för att sätta fokus på viktiga frågor som underlättar vardagen för personer med diabetes. De första åren var specifikt inriktade på barnens situation

det behövs en stark röst för personer med diabetes som bevakar och påverkar myndigheter och politiker. den rösten är svenska diabetesförbundet. även om motivet för medlemskapet skiftar. Med tanke på hur många det är i vårt samhälle som har diabetes så är medlemskap tyvärr inte någon självklarhet för alla. Det behövs en stark röst för personer med diabetes som bevakar och påverkar myndigheter och politiker. Den rösten är Svenska Diabetesförbundet. värlDSDiabeteSDagen (WDD)

och där förbundet inom ramen för det Nationella Diabetesteamet (en samverkan mellan profession och patientorganisationen) genomförde en kartläggning av hur våra barn upplever sin situation i skolan men även hur föräldrarna upplever barnens skolgång. Det var skrämmande resultat varför förbundet i samverkan med Nationella Diabetesteamet formade ett projekt

i Jönköpings län för att testa om en diabeteskonsulent kan förbättra situationen för alla parter. Projektet har nu pågått under två år och förväntas fortsätta ytterligare ett år. Betydelsen av en diabeteskonsulent har visat sig framgångsrik och Diabetesförbundet har därför finansierat filmen, Håll koll, till all skolpersonal i syfte till att öka kundkapen och förståelsen om diabetes hos barn. åretS tema är – din rätt att må bra vid diabetes med fokus på egenvården. Egenvård är en enskilt viktig faktor som för diabetesvården framåt. För att egenvård överhuvudtaget ska vara möjligt måste man få tillgång till viktiga redskap som innebär både kunskap och möjlighet att testa sitt blodsocker men också tillgång till annan medicinsk utrustning. I en tid då vi allt oftare hör om landstingens underskott och besparingar, är det viktigt att Diabetesförbundet finns som en tydlig röst som bevakar och argumenterar för en god vård för alla oavsett var man bor i landet.

margareta nilsson Förbundsordförande

kortfakta om diabetes mellitus typ 1-diabetes

typ 2-diabetes

■ Svenska Diabetesförbundet bildades 1943 och har ca 25 000 med-

halt av glukos (blodsockernivån) stiger om

typ 1-diabetes (tidigare kallad insulinkrävande

typ 2-diabetes (tidigare kallad icke-insulin-

syfte är att minimera konsekvenserna av diabetes både för människor

kroppen har brist på eller saknar hormonet in-

diabetes, juvenil diabetes och ungdomsdia-

krävande diabetes och åldersdiabetes) är ett

sulin, om kroppen har ett större insulinbehov

betes) uppstår när blodets halt av socker

tillstånd då kroppens känslighet för insulin är

än vad bukspottkörteln klarar att producera,

stiger på grund av att kroppen saknar eller

nedsatt. bukspottkörtelns produktion av insu-

eller om kroppens känslighet för insulin är

har nedsatt produktion av hormonet insulin.

lin är normal eller förhöjd men insulinet har

nedsatt så att det tillgängliga insulinet inte

Sjukdomen orsakas av en autoimmun reak-

minskad eff ekt på vävnaderna i kroppen, och

kan tas upp av vävnaderna. det finns flera

tion mot de insulinproducerande cellerna

blodsockerhalten förblir därför hög. Orsaken

olika former av diabetes. de två vanligaste är

(betaceller) i bukspottkörteln (pankreas).

är att cellernas insulinreceptorer inte längre

innehåll av socker (glukos) är förhöjt. blodets

typ 1-diabetes och typ 2-diabetes.

svarar på insulin, och därför tar inte cellerna upp glukos från blodet.

2

Diabetesliv nr 1/2011

lemmar i ca 100 lokala föreningar och 20 länsföreningar. Förbundets Källa: Wikipedia och Svenska Diabetesförbundet

diabetes mellitus är en sjukdom där blodets

med diabetes och för deras närstående. Frågor om bilagan besvaras av Margareta Nilsson, margareta.nilsson@diabetes.se, 08-564 821 02. Tidningen är en annonsbilaga från Svenska Diabetesförbundet. Utgivning med Svenska Dag-

Producerad i samarbete med

bladet 24/10 2011. Projektledare: Per Hånberg tel: 0709-260125, e-post: per.hanberg@impacta. se • Textansvarig: Mårten Gudmundhs / Impacta Grafisk form och repro: Impacta • Tryck: V-tab.

www.impacta.se

Vill ni ha en egen bilaga? Kontakta Per Hånberg, 0709-26 01 25


ANNONS

HelA deNNA tidNiNg är eN ANNONS fråN SveNSkA diAbeteSförbuNdet

ANNONS

Hjälpmedel BrA För BArn. barn upp till två år som har utvecklat typ 1-diabetes drabbas mer sällan av så kallad syraförgiftning vid sitt insjuknande om de deltar i ett långsiktigt program med uppföljning och information. det visar teddY, en internationell undersökning från lunds universitet.

Allpresan® sensitive

Lätt att smörja in – kladdar inte

spännande spel lär barn

appar för dig som inte slappar

det prisbelönta plattformsspelet equalize är en riktig höjdare för barn som vill lära sig mer om typ 1-diabetes. Spelet, som skapats av läkemedelsföretaget lilly, lyckas kombinera information med lustfylld lek. Målgruppen är främst barn mellan 8 och 14 år med typ 1-diabetes. Men spelet passar också både äldre barn och barn utan diabetes.

Små fiff iga program för iphone och Androidtelefoner finns det numera ganska gott om. för den som vill hålla koll på hur det går med motionen är runkeeper kanske den bästa. Sedan är det helt valfrit om man delar med sig av resultatet på facebook eller håller det för sig själv.

fötterna är huvudsaken diabetes innebär ofta tyvärr torr och känslig hud – och hudens funktion som skyddande barriär blir sämre. det blir lättare sår och sårläkningen försämras. en ny och bra produkt för fötterna är en hudkräm från Allpresan. en-två gånger om dagen. kladdar inte och håller fötterna i trim.

®

Innovativ: Allpresan® Cremeskum för vård och skydd av torr och mycket torr hud. Patentskyddad. Individuell: Olika karbamidinnehåll för torr och för mycket torr hud. Användarvänlig: Lätt att smörja in, går snabbt in i huden, kladdar inte. Utan doftfärg- eller konserveringsmedel. Kliniskt testad. Health Management Information HMI AB Box 9119 · 400 93 Göteborg Tel: 031 - 68 26 60 · www.allpresan.se

teststickor

regelbunden kontroll av blodsockervärdet är en nyckel till att sköta sin diabetes väl och nå målvärdet. förbrukningsprodukter ska vara kostnadsfria, men det finns de som uppmanas att betala själv ändå. Svenska diabetesförbundet vill se fria teststickor –till alla som behöver det i hela landet.

bra läsning av och för unga Nittonåriga elin lager och Astrid Mohlin i Malmö skrev en bok om diabetes som projektarbete i gymnasiet. det blev boken ”du får väl inte äta wienerbröd?” bokens syfte är att ”avliva myter” och sådana finns det många av. boken är utgiven av Söb handelsbolag och kostar 89 kronor om man köper den från bokus.com.

7 av 10 i världen väljer Paradigm insulinpump från Medtronic

Tänk mindre på din diabetes. Låt en insulinpump hjälpa dig. MiniMed Paradigm® Veo™ System Paradigm Veo är den enda insulinpump i världen som aktivt kan minska allvarlighetsgraden vid låga glukosvärden.1,2 Till skillnad från alla andra pumpar använder Paradigm Veo data från en sensor för att upptäcka när dina glukosnivåer är farligt låga. Den svarar då med att stoppa tillförseln av insulin i upp till två timmar, vilket ger dig det lugn du behöver för att leva livet fullt ut.1,2

*MiniLink sändare och Sof-sensorer ingår i subventioneringssystemet och kan förskrivas- för patienter med två eller fler svåra hypo-glykemier/år som kräver hjälp av annan person, - för patienter med kvarstående HbAlc på minst 9%, där optimerad insulinbehandling misslyckas eller- för barn som tar minst 10 plasmaglukosprover/dygn som är medicinskt motiverade. Subventionen gäller i kombination med Paradigm insulinpump. För övriga patientgrupper beställs MiniLink och sensorer direkt av Medtronic.

MiniMed Paradigm® Veo™ System Lev mer, oroa dig mindre www.medtronic-diabetes.se

2006 introducerade Medtronic världens första insulinpump med kontinuerlig glukosmätning. Sedan dess har vi fortsatt att leda utvecklingen. Förra året introducerades en pump som första gången kan agera på egen hand. Pumpen kan stänga av tillförseln av insulin för att hjälpa användaren minska tiden i hypoglykemi. Denna funktion kräver användning av MiniLink sändare och glukossensor*

UC201202759SV_A5076med_dib_nordic_ad.indd 2

1. “Prevention of Hypoglycemia by Using Low Glucose Suspend Function in Sensor-Augmented Pump Therapy” DIABETES TECHNOLOGY & THERAPEUTICS Volume 13, Number 11, 2011 2. “Usage and Effectiveness of the Low Glucose Suspend Feature of the Medtronic Paradigm Veo Insulin Pump” Journal of Diabetes Science and Technology Volume 5, Issue 5, September 2011

UC201202759SV

Lev mer, oroa dig mindre

07/10/2011 14:50

Diabetesliv nr 1/2011

3


ANNONS

HelA deNNA tidNiNg är eN ANNONS fråN SveNSkA diAbeteSförbuNdet

ANNONS

nYHeter

hAr även du diABeteS? Hundratusentals svenskar är oupptäckta • Här är tecknen På varje upptäckt person med diabetes finns en som ännu inte upptäckts. Så ser det ut för en av världens snabbast ökande folksjukdomar. Det betyder att 385 000 människor i Sverige går omkring med sjukdomen – utan att veta det och utan att få vård. Antalet personer som har diabetes beräknas globalt sett öka med över femtio procent de närmaste tjugo åren. Utvecklingen är alarmerande och beskrivs som en pandemi. I ett försök att aktivt arbeta mot den utvecklingen har FN sedan tre år tillbaka valt att utlysa internationella diabetesdagen den 14 november till en FN-dag som ska uppmärksammas varje år. Syftet med Världsdiabetes-

dagen är att höja allmänhetens medvetande om diabetes och de komplikationer som kan följa i sjukdomens spår och hur man ska kunna förebygga och vårda diabetes.

symptomen på typ 2-diabetes. Diabetes är en smygande sjukdom som kroppen successivt vänjer sig vid. Därför är det bra om man själv begär att få blodsockervärdet testat.

 000 männiSkor i Sverige har i dag diagnostiserad diabetes, uppskattar bland andra Svenska Diabetesförbundet. Ungefär lika många går omkring med typ 2-diabetes utan att veta om det. Det är svårt att känna igen

De tre StörSta riskfaktorerna för typ 2-diabetes är om man är rund om magen, har högt blodtryck och höga blodfetter. Har man dessutom diabetes i släkten bör man absolut undersöka blodsockervärdet. Då är det dags att vända sig till sin

Snabb, Enkel och Diskret Skulle du vilja ha en diskret insulinpumpsbehandling?  Accu-Chek Combo ger dig möjligheten att diskret hantera alla pumpfunktioner via fjärrkontrollen/blodsockermätaren.

Tycker du att det kan vara svårt att beräkna insulindos?  Accu-Chek Combo Bolusråd beräknar snabbt och enkelt din måltids- eller korrigeringsdos och hjälper till att hålla ditt blodsocker inom målområdet.

Önskar du tillgång till pumpsupport 24 timmar om dygnet?  Vi finns till för dig 24 timmar om dygnet 7 dagar i veckan.

Vill du veta mer?

Besök www.accu-chek.se och bekanta dig med de olika modulerna i Accu-Chek Combo Utbildningsprogram

Accu-Chek Kundsupport: 020-41 00 42, info@accu-chek.se

4

Diabetesliv nr 1/2011

vårdenhet och begära ett blodsockertest. Vinsterna är stora att upptäcka diabetes tidigt. Risken för att få komplikationer minskar. Kroppen svarar bättre på behandling som sätts in tidigt. Dessutom klarar många av att ta hand om sin diabetes bättre med kost och mer motion. DiabeteS Som inte behandlas är inget att leka med. Komplikationer som kan uppstå är njurskador, synskador, hjärtsjukdomar och stroke. Den som har diabetes löper till exempel lika stor risk att få hjärtinfarkt och stroke som en som redan haft en infarkt.

varningssignalerna ✔ Bukfetma ✔ Högt blodtryck ✔ Höga halter av blodfett Hur stor risk löper du att få typ 2-diabetes? testa dig själv på nätet!

http://korta.nu/diabetestest är en kortadress till ett test på Svenska Diabetesförbundets hemsida.


ANNONS

HelA deNNA tidNiNg är eN ANNONS fråN SveNSkA diAbeteSförbuNdet

ANNONS

nYHeter

pAtientSAmverkAn SkA görA SvenSk ForSkning Bättre Kliniska studier i Sverige har generellt minskat till hälften från år 2004. Halva backningen har skett sedan år 2009. - Vi behöver göra fler kliniska studier i Sverige, säger Christina Lloyd, Novo Nordisk Sverige, ett av de företag som inte minskat antalet medicinska studier. Nu vill företaget engagera så många patienter och anhöriga som möjligt med en internetsajt som tipsar om kommande studier i Sverige. Knappt en av fyra med diabetes når sitt målvärde för det långsiktiga blodsockervärdet HbA1c. Värdena till och med försämras (se artikel på sidan 6). – Det behöver inte vara särskilt mycket förhöjt HbA1c-värde för att man ska löpa dubbelt så stor risk att få allvarliga problem med njurar, ögon och sårläkning, men framför allt hjärt- och kärlsjukdomar, konstaterar Christina Lloyd, chef för Novo Nordisk Sveriges medicinska arbete. – Även i Sverige drabbas många allvarligt av diabetes. Det är till och med så illa att nästan en personer i timmen dör till följd av diabetes. Den stora kostnaden är personligt lidande och sjukhusvård på grund av följdsjukdomar. Bara en tjugondel är läkemedelskostnader. – Därför är det klokt att satsa på att ta fram nya läkemedel som gör att patienterna når sina målvärden och därför också minskar risken för att utveckla följdsjukdomar, menar Christina Lloyd. – Det finns många faktorer som spelar in att patienter inte behandlas optimalt. En av anledningarna är att många är rädda för att drabbas av hypoglykemier, det vill säga alltför lågt blodsocker, konstaterar Christina Lloyd.

Så här Ser SAjten ut.

Det är inte märkligt i sig. Vanliga symtom vid lätt hypoglykemi är blekhet, darrningar, hungerkänslor, oro, ilska och retlighet. Kraftig hypoglykemi kan medföra förvirring, aggressivitet, kramper och medvetslöshet. Men konsekvenserna att ligga för högt i blodvärde kan alltså vara mycket allvarliga och på sikt leda till för tidig död. För att Få fram bättre läkemedel och hjälpmedel behövs fler kliniska studier. De pågår i dag både på universitetssjukhus och vid privata kliniker. Men bland annat tidsbrist gör att allt fler studier inte kan genomföras. En annan viktig faktor är att det ibland går trögt att få patienter att anmäla sig till studierna. - Vi vill bidra till att göra det enklare för patienter att hitta studier som de kan vara med i och kunna berätta mer om vad kliniska studier går ut på, säger Christina Lloyd. För detta lanserar Novo

Nordisk nu sajten www.diabetesstudien.se som ger en överblick över vilka studier som är på gång och hur man som patient eller anhörig anmäler sitt intresse till dem. – Vi behöver alla hjälpas åt att nå vårt gemensamma mål: att bekämpa diabetes, men på vägen dit vill vi göra livet så komplikationsfritt som möjligt för personer med diabetes. Här har sjukvård sin del, stat, kommun och landsting sin – men också patienter och anhöriga sin, säger Christina Lloyd. att Delta i kliniska studier är tryggt, säkert och omgärdat av ett omfattande regelverk. – Patientsäkerheten är både ett, två och tre på prioriteringslistan. Det är bra att det är många krav för att få göra kliniska studier. – Ingen är i så trygga händer som en patient som ingår i en klinisk studie. Patientsäkerheten är extremt viktig och kontrolleras och följs upp mycket noga. Vi vill att patienter ska bli hörda och vi vill att vår forskning baseras på den profil svenska patienter har i fråga om kroppskonstitution, livsstil och psykosociala förutsättningar. Bara då kan vi skräddarsy mediciner.

FAktA: novo nordiSk Novo Nordisk är ett globalt läkemedelsbolag som tillverkar och marknadsför läkemedel som gör en stor skillnad för patienterna, vårdpersonalen och samhället. förutom diabetesbehandling, har företaget en ledande position inom områden som blödningsbehandling, tillväxthormonbehandling och hormonsersättningsbehandling. företagat arbetar också med fetma och har tidiga studier inom inflammatoriska sjukdomar. Novo Nordisk, med huvudkontor i danmark, har 32000 anställda i 74 länder. företaget marknadsför sina produkter i 179 länder och har produktionsfaciliteter i sju länder. Novo Nordisks b-aktie är noterad på NASdAQ OMX i köpenhamn. Adr-aktien är noterad på New York-börsen under symbolen ”NvO”. under år 2010 sålde koncernen för 60 776 miljoner danska kronor. Omsättningen i Sverige var samma år 949 miljoner kronor. 17 procent återinvesteras direkt i fortsatt forskning kring främst diabetes.

vArA med. Christina lloyd, medicinsk chef vid Novo Nordisk Sverige, tror att fler patienter skulle vilja vara med

i kampen mot diabetes – bara de vet hur och var.

Foton: Mårten GudMundhs

nyheter i korthet

ny livsstil behöver familjens stöd familjens och vännernas stöd är det viktigaste när någon ska byta långvarigt till nya kostvanor. det visar en studie som dietisten och forskaren Petra rydén har gjort. rydén intervjuade en grupp personer som i ett forskningsprojekt börjat äta medelhavskost. de vars partner åt samma mat fortsatte äta på det nya sättet även efter ett par år. Om partnern inte gillade maten var risken större att falla tillbaka i de gamla vanorna. Också priset spelade roll för att behålla varaktigheten.

Nyttig mat är ofta dyrare, skriver kommunalarbetaren.

trum München, tyskland, till Science daily enligt ett pressmeddelande från lunds universitet.

vitamin d minskar risk för typ 2-diabetes fler med diabetes kan transplanteras Personer som har otillräckliga halter av d-vitamin i blodet löper högre risk att drabbas av typ 2-diabetes. enligt forskarna bakom fyndet kan det bero på att vitaminet har en skyddande verkan mot inflammation. – Om andra studier kan bekräfta våra resultat skulle tillskott av vitamin d kunna reducera diabetesrisken i hela befolkningen, säger huvudförfattaren till undersökningen, barara thorand vid Helmholtz Zen-

det är nu möjligt att få en ny njure och bukspottkörtel utan att ha samma blodgrupp som givaren. Sex lyckade transplantationer har gjorts med den nya metoden sedan slutet av 2010 på Akademiska sjukhuset i uppsala. det handlar om att behandla immunförsvaret på ett nytt sätt så att antikropparnas angrepp på de nya organen oskadliggörs, skriver tidningen diabetes.

Diabetesliv nr 1/2011

5


ANNONS

Hela denna tidning är en annons från Svenska Diabetesförbundet

Allvarligt läge i Sverige: Blodsockervärdet ökar Sveriges diabetespatienter får sakta ett allt sämre blocksockervärde. –Vi vet ännu inte vad det beror på, men det är en signal att ta på allvar, säger Soffia Gudbjörnsdottir vid Nationella diabetesregistret. Det är fjärde året i rad som Nationella diabetesregistret, NDR, ser en ökning av långtidsblodsockret HbA1c hos de 305 000 patienter som finns i registret. Det handlar om små skillnader, men trenden är tydlig. det högsta snittvärdet på HbA1c som någonsin noterats. Ökningen gäller patienter med både typ Förra året är

1- och typ 2-diabetes. Ökningen av HbA1c finns också bland unga med typ-1 diabetes. – Det är lite mer oroande eftersom de har en livslång sjukdom, där blodsockerkontrollen är särskilt viktig för att undvika framtida komplikationer, säger Soffia Gudbjörnsdottir till Diabetolognytt Det är ingen skillnad om vården har utförts på sjukhusmottagning eller i primärvården, enligt statistiken. Docent Stig Attvall, överläkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, menar att skälet till ökningen är indragna resurser. – På flera håll i landet är det anställningsstopp. Slutar någon på en diabetsmottagning så ersätts den inte av andra. Vid ett sjukhus införde man år 2007 en neddragning från fyra till två diabetesbesök per diabetespatient. När man sedan kontrollerade ut-

nU ska gåtan lösas varför alla inte fÅr följdkomplikationer Varför får inte alla som varit långvarigt sjuka i diabetes komplikationer? Lunds universitet valde att vända på den annars omvänt ställda frågan. Nu pågår en studie under två år som ska försöka förstå hemligheten bakom det friska.

oroväckande. Det långa blodsockervärdet HbA1c borde sjunka – men

stiger i stället de senaste fyra åren.

vecklingen av HbA1c hade det stigit med 7 mmol/mol, eller 0,7 procent enligt gamla modellen. Sambandet är tydligt, säger Stig Attvall.

Foto: Medtronic

Resultatet kan bara bli ett: ännu högre HbA1c. Och i sin förlängning fler komplikationer med personligt lidande och höga sjukvårdskostnader.

ANNONS

Det är välkänt att olika komplikationer kan uppstå vid längre tids diabetes. Till exempel kan skador uppstå i hjärtkärlsystemet, ögon, njurar och fötter. En förbättrad diabetesvård kan skjuta upp eller lyckas behandla dessa senkomplikationer. Det i sin tur leder

till förbättrad livskvalitet och minskade sjukvårdskostnader. Men det finns en grupp patienter med typ 1-diabetes som trots många år med diabetes och ibland långvarig hyperglykemi inte drabbas av några större diabeteskomplikationer. Bland Sveriges cirka 12 000 patienter som har haft diabetes i mer än 30 år, saknar ungefär hälften tecken på mer omfattande diabeteskomplikationer. För att möjligen hitta skyddande genetiska mekanismer eller kunna fastställa andra skyddande faktorer i behandling, livsstil eller social bakgrund har nu Diabetescenter vid Lunds universitet startat en studie i Malmö kal�lad PROLONG. Här ska de omkring 100 av 270 patienter vid Endokrinologiska kliniken hos Skånes Universitetssjukhus i Malmö erbjudas screening och provtagning.

Accu-Chek Aviva Nano - Liten, enkel och säker

• Stor och lätthanterlig testremsa • Upplyst display för lättare avläsning • Bevisad minst smärtsam1 blodprovstagare med integrerad lansettrumma • Påminnelse efter måltid samt måltids- och händelsemarkering

*

Bättre kontroll över dina blodsockervärden:

1

Läs mer om strukturerad testning och Accu-Chek 360o View på sidan 10

Koubek. RJ. A comparitive Study. Data on file. Doctor Koubek 2007.

För dig som behandlas med insulin

Beställ Accu-Chek Aviva Nano kostnadsfritt* Ring Accu-Chek Kundsupport på: 020-41 00 42 *Kontrollera att Accu-Chek Aviva Nano är upphandlad i ditt landsting. Erbjudandet gäller de första 100 beställningarna för personer som använder insulin och som inte har en Accu-Chek Aviva Nano.

6

Diabetesliv nr 1/2011


ANNONS

Hela denna tidning är en annons från Svenska Diabetesförbundet

så firas världsdiabetesdagen Den 14 november är det dags igen för Världsdiabetesdagen eller World Diabetes Day. Den startades av International Diabetes Federation, IDF, och Världshälsoorganisationen, WHO, som en följd av att diabetes ökar med pandemifart över världen. Från och med år 2007 är också Förenta nationerna med i arbetet att bekämpa ökningen av sjukdomen. Året innan antog FN en resolution där diabetes lyftes som ett hot mot den globala hälsan. Beslutet är unikt eftersom det är den första icke smittsamma sjukdomen som har fått denna status. Genom resolutionen pekar

FN på allvaret i den pandemiska utbredningen av sjukdomen i världen och manar nationerna att agera för att öka kunskapen om och bromsa ut-

vecklingen av diabetes. Datumet för världsdiabetesdagen är satt efter Frederick Bantings födelsedag, mannen som tillsammans med Charles Best upptäckte insulinet. Dagen firas bland miljontals människor i över 160 länder för att höja medvetenheten kring diabetes. I många länder väljer man att bland annat ljussätta byggnader och monument blåa, färgen i den officiella symbolen med blå cirkel. Förra året ljussattes över 900 byggnader och monument i 84 länder. I Sverige kommer lokalföreningar i Svenska Diabetesförbundet att gå ut på gator och torg för att prata med människor om diabetes. Vill du träffa representanter kan du bland annat leta dig till Nordstan i Göteborg. I Sundsvall arrangerar Medelpads Diabetesförening en föreläsningsdag i KFUM-lokalen mellan kl 11 och kl 15. I Umeå är det träff vid restaurang NorrlandsOperan.

Världshändelse. I 160 länder uppmärksammas världsdiabetesdagen. Bilden från en samling i Itabuna, Brasi-

ANNONS

Premiär för Håll koll Nu kommer filmen ”Håll koll – en film om barn med diabetes i förskola och skola”. Filmen är framtagen för personal inom förskola och skola, men är värdefull också för föräldrar och andra som lever nära barn med diabetes. I Håll koll träffar vi bland andra 4-åriga Nike och 9-åriga Tiberius, deras föräldrar och skolpersonal som ger sin syn på hur deras skolgång, vardag och arbete har påverkats av diabetes. Filmen är framtagen av Svenska Diabetesförbundet tillsammans med tv-profilen Marianne Söderberg som står för idé och produktion av filmen. En trailer finns att se här: http://korta.nu/v1as4

lien förra året.

Ser du suddiga fläckar eller krokigt? Det kan vara ett tecken på svullnad i gula fläcken. Diabetesrelaterad ögonsjukdom är den vanligaste orsaken till nedsatt syn som inte är medfödd eller beror på hög ålder. Läs mer om ögat, sjukdomar i gula fläcken och om hur du kan upptäcka synförändringar i

Novartis Sverige AB, Box 1150, 183 11 Täby. Telefon 08-732 32 00, www.novartis.se

317933_Lucentis_annons_Livet_m_diabetes_250x178.indd 1

LUC201103:167

tid på www.raddasynen.se

10/5/11 5:38 PM Diabetesliv nr 1/2011

7


ANNONS

Hela denna tidning är en annons från Svenska Diabetesförbundet

ANNONS

HJÄLPMEDEL

statlig subventioneringen av insulinpumpar stoppas? I dag är omkring 9 000 personer i Sverige beroende av insulinpump, många av dem är barn. Nu vill TLV, Tandvårdsoch läkemedelsförmånsverket, slopa den statliga subventioneringen av dem. Orsak: De håller för länge.

ansvaret fortsättningsvis ska ligga hos stat eller landsting. Insulinpumpen, som är det närmaste man kan komma en verklig bukspottskörtel, har inneburit en stor frihet för de som lever med typ 1-diabetes. Vid typ 1-diabetes är åtta insulinsprutor om dagen inte ovanligt men de som väljer insulinpumpen byter nålen, som slangen till själva pumpen sitter fast ifäster i, var tredje dag. Omkring 9 000 personer i Sverige använder insulinpumpenidag, varav många är barn.

Reaktionerna har varit många och starka sedan frågan uppmärksammats om en förändring av insulinpumpens subvention., som kan vara på väg att förändrats, uppmärksammats. Orsaken är att TLV anser att hjälpmedel som håller flera år inte ska betraktas som subventionerade förbrukningsprodukter. Därför genomför TLV nu en systematisk granskning av bland annat insulinpumpen för att se över om kostnads-

Om den statliga subventionen försvinner blir det upp till landstingen att upphandla insulinpumpar, något som många landsting visserligen redan gör idag. Men det finns ingen överenskommelse i dag mellan landstingen om att överta finansieringen eller sköta inköp av insulinpumpar. Det kan betyda att landsting kan välja bort att subventionera pumparna, som kostar mellan 30 000 och 40 000 kronor, då

debatterat frågan i medier. Flera riksdagsledamöter har skrivit motioner som kräver att den statliga subventioneringen blir kvar. En av motionsskribenterna, Hillevi Larsson (S), skriver bland annat i sin motion: ”Med insulinpump kan bäraren stå till arbetsmarknaden förfogande på ett helt annat sätt än med sprutbehandling. Med pumpen kan diabetiker ta jobb utan fasta tider och ändra planer i sista minuten”. Hon fortsätter: ”Det är skandal att insulinpumpen riskerar att bli en klassfråga! Det är Fattigsverige tillbaka! Förslaget att slopa jättedyrt. Av de omkring 9 000 personer som har insulinpump idag är många barn, som Anton Hübinette den statliga subventionen av här på bilden. Ett indraget bidrag för insulinpumpen drabbar då barnfamiljen med mellan 30 000 och insulinpumpar måste snarast stoppas!” 40 000 kronor var fjärde år – en kostnad inte alla kan bära. Foto: Mårten Gudmundhs kan patienter som har pump tvingas betala ur egen ficka eller tvingas övergå till en annan behandling som är sämre för patienten. Barn kan tvingas övergå till att stickas med insulinpenna upp till åtta gånger per dag.

En annan skillnad blir då att om en viss pump inte finns med bland de upphandlade, då blir det kalla handen för patienten. Inte bara företrädare för människor med diabetes har

reagerat mot TLV:s förslag. Ett flertal riksdagsledamöter har engagerat sig i frågan efter att ha tagit del av ett öppet brev från Svenska Diabetesförbundet. Ledamöter har genom att ställa skriftliga frågor till socialminister Göran Hägglund,

Om TLV:s förslag går igenom är det inte bara insulinpumpar som förlorar subventionen. Det drabbar också exempelvis cancerpatienter som får smärtlindring via pump eller de som får näring direkt i blodet via en pump.

Behåll kostnadsansvaret, staten! Diabetes typ-1 är en sjukdom som drabbar unga och barn. Debuten för insjuknandet har förändrats, vilket innebär att även barn i späd ålder får diabetes. Diabetes är en livslång och krävande sjukdom som följer individen genom hela livet. Injektioner flera gånger dagligen och kontroll av blodsocker tillhör vardagen. Tack vare forskningen har vi i dag har bra insulin och tillgång till avancerad medicinskteknisk utrustning som gör livet betydligt enklare och säkrare. Men det finns ett – men - diabetes fungerar inte lika för

alla utan fungerar olika för olika personer. Dessutom skiftar sjukdomen från tid till annan hos den enskilde individen. Livet är föränderligt och ingen dag är den andra lik. Diabetes ställer stora krav på den enskilde att hantera behandlingen utifrån det behov som finns just för stunden. Insulinpumparna var redan ett effektivt verktyg när de kom. Tillförsel av insulin kunde styras och därmed säkra en livsuppehållande behandling. Pumparna har idag förbättrats och kan nu pro-

grammeras utifrån det behov som fungerar bäst. Dessutom finns det blodsockermätare som kan kopplas till insulinpumpen som på ett enkelt sätt mäter blodsockret kontinuerligt.

statliga subventionen. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har sagt att det inte är några problem eftersom alla landsting förutsätts kunna ta över ansvaret och kostnaderna.

dåliga ekonomi och nedskärningar inom vården. TLV:s beslut kommer då att bli en angelägenhet för administratörer – långt ifrån den verklighet där patienten finns.

Tandvårds-

Kan TLV och SKL garantera att landstingen i ett tufft budgetarbete prioriterar att alla som har behov av insulinpumpen får den? Svaret på den frågan kan bara anas. Det finns goda skäl att befara att varken TLV eller SKL kan lämna en sådan garanti. Dagligen läser vi i tidningarna om landstingens

En grundläggan-

och

läke-

m e d e l sf ö r m å n s v e r k e t

(TLV) har fram tills idag tolkat lagstiftningen som att insulinpumpen är en förbrukningsartikel och därför är kostnadsfri. TLV gör nu en kullebytta och omtolkar lagen där de avser att överlåta kostnadsansvaret till landstingen. Insulinpumpen kommer då att försvinna från den

öppen uppmaning • förbundsordförande Margareta Nilsson 8

Diabetesliv nr 1/2011

de princip i svensk sjukvård är lika vård var man än bor i landet.

Diabetesförbundets uppfattning är att den bästa garantin för tillgång

till insulinpumpen, oberoende av var man bor, är att staten tar kostnadsansvaret för insulinpumpen.


ANNONS

Hela denna tidning är en annons från Svenska Diabetesförbundet

ANNONS

Rania Sadik var tolv år när hon fick diabetes. Sedan dess har hon behövt få insulin varje dag. En extra kämpig sak för en liten tjej som dessutom är spruträdd.Vändningen kom med pumpen. – Den betyder extremt mycket. Jag kan leva ett bra liv nu, säger hon.

för rania är pumpen hela skillnaden Det är en glad och öppen 18-åring som sitter i solskenet en eftermiddag i centrala Stockholm. Fysikboken ligger på bordet vid parkbänken. Efter intervjun är det full rulle igen på läsningen om hon ska hinna med. – Jag går på en pluggskola, så trycket är högt, säger Rania Sadik. Det har gått sex år sedan hon insjuknade i diabetes. – Det var en chock, helt klart, säger Rania. – Inte minst för att personalen på vårdcentralen där de upptäckte min diabetes inte var speciellt pedagogisk. ”Du kommer att dö om du inte får vård snarast”, sa sköterskan. Det skrämde vettet ur mig. Snabbt fick hon dock den hjälp hon behövde av den barndiabetesmottagning som tog vid med sjuksköterskor, barnpsykologer och lekteam (”som faktiskt var uppmuntrande fast jag var för gammal för sånt”). – Det viktigaste jag fick veta direkt var att jag inte hade orsakat diabetesen själv, säger Rania. Nu började den livslånga resan för henne och hennes familj. Parallellt med bra uppföljning och hjälp från vården var det ändå jobbigt med all behandling.

Inte minst för att hon var och fortfarande är spruträdd. – Varje gång jag behövde en spruta var hemsk. Jag kan fortfarande bara ta sticken i fingret själv. Större sprutor klarar jag bara med bedövning, berättar Rania. Det hon minns som jobbigast de första åren var att känna sig annorlunda än de andra i skolan. Hon var tvungen att gå ifrån för att få sina insulindoser och behövde hjälp av både personal och kompisar att ha koll om blodsockernivån var på väg att bli för hög eller för låg. – Allt det där, med sprutorna och med att inte vara som alla andra, det var jättejobbigt. Det var jobbigt att hela tiden var orolig om man kommit ihåg allt man ska göra och skräcken för att drabbas av syraförgiftning. Drabbas av syraförgiftning och lågt blodsocker, var nog de jag var räddast för.

år sedan fick hon en insulinpump. Hon tar fram den och visar. – Här är den. Jag har valt ett blått skal idag, säger hon och visar upp sin MiniMed Paradigm Veo insulinpump från Medtronic. Från allra första början tyckte hon att pumpen var lika För ett drygt

jobbig som att hela tiden stickas med penna. Men ett par månader senare kände hon att det här är grejen för henne. – Det är så himla smidigt. Med pumpen får jag insulin hela dagen, precis så mycket som jag behöver för mitt basbehov. Glukosmätaren säger till om jag är på väg att få lågt eller högt blodsocker. Vill jag ta typ en kanelbulle så skickar jag in lite extra insulin med ett par tryck på en knapp. Inget konstigare än att andra håller på med sina mobiler. För Rania Sadik är pumpen hela skillnaden och sensorn mäter blodsockernivån kontinuerligt och skickar över hennes sockervärde till pumpen var femte minut. I sommar har hon kunnat ha ett hektiskt jobb på Gröna Lund utan att vara orolig för att tappa kollen. – Jag bad några att ha lite extra koll om jag verkade bli slö eller irriterad.

annorlunda är helt borta, liksom oron att sköta diabetesen. Det har gjort saker med Rania. – Jag har blivit, vad ska jag säga, tryggare och mycket mera social. Tidigare kände jag att jag inte kunde vara med på allt, men nu vågar jag, berättar Rania Sadik. Oron att vara

Någon nära dig har diabetes Det pågår intensiva forskningsinsatser för att lösa gåtan kring typ 1 och typ 2-diabetes. Ditt stöd behövs!

sms:a DIABETES till 72970 Så bidrar du med 50 kronor till forskningen.

www.diabetesfonden.se • PG 90 09 01-0

Diabetesliv nr 1/2011

9


ANNONS

Hela denna tidning är en annons från Svenska Diabetesförbundet

ANNONS

resultatstarkt. Långtidsblodsockret HbA1c var märkbart lägre för patienter som tillämpat strukturerad test-

ning i kombination med utbildning. Det visar en ett år lång studie, publicerad i Diabetes Care Journal.

Ibland är papper och penna bäst Att kunna mäta blodsockret är patientens bästa verktyg i egenvården, men det handlar också om att kunna tolka resultaten och se dem i längre perspektiv. En effektiv lösning sker med papper och penna. För att öka patienters förmåga att förstå sitt blodsocker har Roche Diagnostics tagit fram det pedagogiska pappersbaserade verktyget Accu-Chek 360 View. Under en tredagars-period testar man sitt blodsocker sju gånger per dag vid specifika tillfällen, och drar sedan en linje mellan resultaten. På så sätt skapar man en graf av sina blodsockervärden. Tillsammans med sin dia-

betessköterska diskuterar man sedan resultaten. Verktyget hjälper personen att identifiera hur kost, motion och insulin påverkar blodsockret. – Det kanske inte låter så märkvärdigt men just det att man för penna till pappret och själv får dra linje mellan de olika blodsockervärdena, gör att man får lite av en ’aha’ upplevelse, säger Jenny Hemingway på Roche Diagnostics. – Verktyget uppskattas av diabetessköterskor och används redan på flera vårdcentraler. I februari 2011 publicerade Diabetes Care Journal den tolv månader långa studien STeP (Structured Testing Program Study) där man använde sig av Accu-Chek 360 View och sedan diskuterade resultaten med sin vårdgivare. Resultaten ger nya och signifikanta bevis på effekt. Efter tolv månader var

långtidsblodsockret HbA1c signifikant lägre för patienterna i gruppen som tillämpade strukturerad testning i kombination med utbildning än i gruppen som testade på vanligt sätt. En av dem som använder verktyget är Bengt-Olov Tengmark, doktor vid Citydiabetes i Stockholm. - Vi använder oss av AccuCheck 360 View på vår mottagning. Verktyget hjälper personer med diabetes att få bättre förståelse för variationer i blodsockret och hur olika faktorer som kost och motion påverkar blodsockret. – Verktyget är enkelt att använda och handlar inte om att man ska testa blodsockret oftare, utan om att man ska testa sitt blodsocker medvetet och vid rätta tidpunkter, konstaterar Bengt-Olov Tengmark. Redskapet kan laddas ner gratis på: www.accu-chek.se

HÄLSOFARLIGA BESPARINGAR. I dag förs på ett antal sjukhus i landet en diskussion om man ska byta ut ett godkänt och kostnadseffektivt ögonläkemedel, som bland annat används för behandling av åldersrelaterade förändringar i gula fläcken och diabetesrelaterade ögonsjukdomar, mot ett cancerpreparat som är godkänt för behandling av bland annat bröst- och lungcancer, men är däremot inte godkänt av Läkemedelsverket för behandling i ögat.

10

Landstinget Blekinge län är först att göra denna farliga besparing. Svenska Diabetesförbundet säger nej.

Diabetesliv nr 1/2011


ANNONS

Hela denna tidning är en annons från Svenska Diabetesförbundet

Film och hemsida nya grepp i vården En pedagogisk hemsida och en informationsfilm kommer att förbättra egenvården för hjärt- och kärlsjuka. Det tror Petra Lundgren, avdelningschef på medicinska akutvården vid Centralsjukhuset i Karlstad som just infört videovisningen på de nya enkelrummen i sjukhuset. Upplägget borde kopieras även för diabetesvården, menar hon. Det är sajten Minhjartskola.se och en nyproducerad 8 minuters film det handlar om. Projektet drivs av läkemedelsbolaget Pfizer i samarbete med Hjärt- och lungsjukas riksförbund och Landstinget i Värmland. - För oss innebär hemsidan en förstärkning av informationen som är unik, berättar Anna Jost Widén, sjuksköterska på hjärtavdelningen. - Det är mycket information som ska gå in för den som hamnar hos oss med hjärt- och kärlproblem. Ofta är man också omskakad av diagnosen. Det gör det inte lättare att minnas allt som sägs. Här

EXTRA HJÄLP. Anna Jost Widén, sjuksköter-

ska och Petra Lundgren, avdelningschef vid MAVA på Centralsjukhuset i Karlstad (t c) ser stora fördelar med både film och hemsida i eftervården. Marianne Skeppstedt från Hjärtoch lungsjukas förening i Värmland (ovan) visar hur sidan fungerar.

är både filmen och sedan hemsidan jättefina pedagogiska redskap, där man själv väljer att läsa om just de delar man intresserar sig för, säger Anna Jost Widén. Efter de första dygnen på sjukhuset skickas redan tidigare broschyrer och informationsmaterial hem till patienten. Det nya komplementet med hemsidan, pedagogisk med kontrollfrågor efter varje avsnitt, gör det lätt för patienten att ta till sig det den är mest intresserad av just då. - Frågorna brukar dyka upp när man kommer hem, säger Anna Jost Widén. Filmen får man se redan på sjukhuset. Åtta minuter film som utan pekpinnar

berättar om den nya situationen och svarar på många av de allra första frågorna man ställer. Egenvården är av yttersta vikt för den som drabbats av hjärtkärlproblem. Nyckeln heter information. Parallellerna till diabetesvården är stora. - Det här upplägget skulle fungera perfekt också för diabetesvården, säger Petra Lundgren. Värmlandsavdelningen av Hjärt- och lungsjukas förening har ingått i arbetsgruppen bakom både film och hemsida. - Vi är mycket nöjda med resultatet. Det här är framtiden, berättar representanten Marianne Skeppstedt.

ANNONS

Nationella riktlinjer ska göra diabetesvården likvärdig över hela landet I arbetet för en skapa en god och jämlik diabetesvård spelar Socialstyrelsens nationella riktlinjer en viktig roll. Tillämpningen behöver dock ständigt ses över. Riktlinjerna, som både omfattar typ 1- och typ 2-diabetes, ger starka rekommendationer och förslag på vad hälso- och sjukvården bör göra och vilken vård personer med diabetes bör erbjudas. Patienter kan använda riktlinjerna för att få kunskaper om vad de kan förvänta sig av hälso- och sjukvården. Det kan vara särskilt användbart när man inte är nöjd med den vård man får. Svenska Diabetesförbundet har aktivt arbetat för de nationella riktlinjerna sedan de kom för första gången 1996.

Då ingick förbundet i den referensgrupp som tillsammans med två experter tog fram riktlinjerna. När nu riktlinjerna är lagda handlar det om hur de tillämpas runtom i landet. Svenska Diabetesförbundet har en dialog med Socialstyrelsen kring tillämpningarna utifrån de samtal med patienter och sjukvårdspersonal som förbundet har. – De nationella riktlinjerna bidrar till en gemensam grund för den svenska diabetesvården, säger Margareta Nilsson, förbundsordförande för Svenska Diabetesförbundet. – De fyller en viktig funktion eftersom hög kvalitet och måluppfyllelse ställs i fokus, säger Margareta Nilsson. Socialstyrelsens riktlinjer finns att läsa i sin helhet på Socialstyrelsens hemsida:

http://www.socialstyrelsen.se/ nationellariktlinjerfordiabetesvarden.

Sveriges röst för personer med diabetes Vi arbetar för att du som lever med diabetes ska få bästa möjliga förutsättningar att leva ett så bra liv som möjligt. Som medlem hos oss kan delta i den lokala diabetesföreningens aktiviteter, läsa senaste nytt i tidningen Diabetes eller ställa frågor till våra utredare. Dessutom är du med och bidrar till vårt samhällspolitiska arbete - för bättre vård och villkor för personer med diabetes. Bli medlem idag! Läs mer om vårt arbete och om medlemskap på www.diabetes.se eller ring oss på 08-564 821 00.

Diabetesliv nr 1/2011

11


ANNONS

Hela denna tidning är en annons från Svenska Diabetesförbundet

Har du diabetes? Vet du vad du har för målvärde?

ANNONS

Efter två års kamp fick mamma rätt om föräldrapenning Det går att få tillfällig föräldrapenning när ens barn har insjuknat i diabetes, även om barnet har fyllt 16 år. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast i ett principiellt viktigt fall som pågått sedan våren 2008.

Försäkringskassan nekade mamman till pojken ersättning när hon under de två första veckorna var vid sin sons sida och fick utbildning om diabetes på sjukhuset för att klara egenvården, skriver Svenska Diabetesförbundets medlemstidning Diabetes. Hon nekades ersättning för att Försäkringskassan inte ansåg att pojken varit så allvarligt sjuk att det förelegat fara för hans liv. Kammarrätten valde att gå

på samma linje när ärendet prövades. Men Högsta förvaltningsdomstolen ger mamman rätt. Ersättning ska också kunna ges när ett allvarligt sjukt barn genomgår behandling, som barnet inte överlever utan. Dessutom måste familjen och barnet ha kunskap som gör att insulindosen inte blir fel. Annars finns risk för att barnet får symtom som kräver intensivvårdsbehandling och medför risk för hjärnskador.

insulin.se Bli expert på diabetes! De nationella riktlinjerna för diabetesvården i Sverige publicerades i januari 2010. De betonar vikten av att patienter med diabetes ska nå sina målvärden. Enligt de nationella riktlinjerna bör personer med diabetes ha ett målvärde under 52 mmol/mol i HbA1c. Diskutera med din läkare vilket målvärde som kan passa för dig. Lär dig mer om diabetes och insulinbehandling, eller anteckna dig för vårt e-nyhetsbrev om diabetes på www.insulin.se

sanofi-aventis AB. Tel 08-634 50 00. www.sanofi.se. För frågor om våra läkemedel kontakta: info@sanofi.com

www.minhjartskola.se Ett samarbete mellan Pfizer och representanter inom Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund samt svensk hjärtsjukvård

FRAMTIDENS PATIENTUTBILDNING www.minhjartskola.se är en Internetbaserad utbildning som du kan nå var du än befinner dig och precis när det passar dig! I fyra olika utbildningsavsnitt får du värdefull information om hjärt-kärlsjukdom, riskfaktorer och din livsstils betydelse för att undvika risker. Du får värdefull information om kost, motion, rökning etc. Du får också veta mer om olika behandlingsalternativ, vad de gör för nytta och vad du kan förvänta dig för resultat. www.minhjartskola.se är utvecklad för att komplettera de befintliga utbildningar som tillhandahålls genom sjukvården. Utbildningen vänder sig också till dig som helt enkelt vill veta mer om livsstil och hälsa.

1173-Pfizer-29-2010-11003

Gå in på adressen www.minhjartskola.se och delta redan idag!

Pfizer AB 191 90 Sollentuna Tel 08-550 520 00 www.pfizer.se

12

Diabetesliv nr 1/2011


ANNONS

Hela denna tidning är en annons från Svenska Diabetesförbundet

ANNONS

EGENVÅRD

SÅ FÅR DU KOLL PÅ DIN KROPP Diabetes är en allvarlig sjukdom som kan leda både till allvarliga komplikationer och till och med för tidig död. Men det går också att leva ett riktigt bra liv trots den livslånga sjukdomen. Nyckeln heter egenvård kombinerat med god sjukvård. Här är vad du kan göra – och vad du har rätt till.

fysisk aktivitet Regelbunden motion är viktigt för alla människors välbefinnande. För dig med diabetes är motion extra viktigt. Den viktigaste anledningen är att insulinkänsligheten ökar i cellerna och insulinet räcker bättre. Förutom välbefinnandet har motion har en gynnsam effekt på blodsocker, blodblodfetter och blodtryck.

maten

Bra mat vid diabetes behöver inte vara tråkig mat. Det är lättare att ha ett jämnt blodsocker om du inte äter så mycket åt gången utan hellre flera små måltider som du fördelar jämnt över dygnet. En variation av livsmedel är din bästa försäkring för att du ska få den näring som du behöver. Ät gärna myket grönsaker, bönor och linser, 2-3 frukter dagligen fördelade över dagen, bröd bakat på fullkornsmjöl, begränsade mängder av potatis, ris och pasta, gärna rent kött i stället för charkuterivaror och fisk, både som pålägg och middagsmat.

blodsockertester Att ta egna blodsockertester ger dig den trygghet du behöver i din egenvård. Du ser hur du reagerar på mat, motion, medicin och du lär dig att göra egna ändringar. Tillsammans med vårdpersonal kommer ni fram till vilka blodsockervärden som är bra för dig, dina målvärden.

dig a p L jä h n e d r å v k ju s n a detta k UTBILDNING HBA1C HbA1c är ett långtidsmått på glukosnivån som visar hur blodsockret har varit i genomsnitt under två till tre månader. Det finns en stark koppling mellan ett högt HbA1c-värde och risken för utveckling av komplikationer.

med

Utbildning är en central del av din behandling och en förutsättning för att du själv ska kunna ta ansvar för din egenvård. Goda kunskaper om faktorer som påverkar din hälsa ger dig bättre möjligheter att undvika risker samtidigt som du kan påverka din livskvalitet i större utsträckning. Utbildningen bör erbjudas kontinuerligt och inte bara vid enstaka tillfällen.

ögon

fötter

Det är viktigt att du regelbundet får dina ögon undersökta med hjälp av ögonbottenfotografering.

Alla med diabetes har rätt att regelbundet få fötterna undersökta och riskbedömda.

Diabetesliv nr 1/2011

13


ANNONS

Hela denna tidning är en annons från Svenska Diabetesförbundet

ANNONS

FÖRBUNDET Svenska Diabetesförbundet har ett tydligt mål. Alla människor med diabetes och deras närstående ska kunna leva så bra liv som möjligt, utan komplikationer eller andra svårigheter. Här är några av argumenten varför också du ska vara med!

14 Här är grunden i Diabetesförbundets arbete: Påverka beslutsfattare och samhällsdebatten

1

Bästa sättet att skapa goda förutsättningar för ett bra liv för människor med diabetes är att finnas på plats och påverka politiker, huvudmän för vården och andra beslutsfattare. Detta gör Diabetesförbundet bl.a. genom att uppvakta politiker och myndigheter, att svara på remisser och delta i referensgrupper. Förbundet genomför egna kartläggningar och omvärldsbevakar för att helst vara först med att uppmärksamma det senaste inom områden som rör personer med diabetes.

Öka kunskaper genom information

2

Diabetesförbundet tar fram informationsmaterial om diabetes, dess behandling och konsekvenser med syfte att öka kunskaperna om diabetes. Situationerna som har fått allvarliga konsekvenser på grund av okunskap är flera. Exempelvis har broschyren "Diabetes i arresten" nyligen tagits fram för att öka polisens och arrestpersonals kunskaper om diabetes.

Engagemang i diabetesföreningar

3

Diabetesförbundet har läns- och lokalföreningar spridda över landet där det finns möjlighet att träffa andra med diabetes och deras anhöriga. Som medlem

14

Diabetesliv nr 1/2011

skäl att vara medlem i diabetesförbundet!

kan du delta i de aktiviter som arrangeras så som föredrag, utbildningar, studiecirklar och gemenskapsaktiviteter. Lokalt och regionalt påverkansarbete drivs också här.

Tidning som bevakar diabetes

4

Tidningen Diabetes utkommer sex gånger om året och skickas till alla medlemmar. Tidningen tar upp aktuella vård- och samhällsfrågor men bevakar också förbundets och föreningarnas arbete.

Skapa förutsättningar för forskning

5

Att stödja och utveckla forskningen kring diabetes, orsaker till och konsekvenser av diabets är viktigt. Genom Diabetesfonden - Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond, vill vi skapa bästa möjliga förutsättningar för en diabetesforskning av hög kvalitet.

Utdelning från medlemsfonder

6

Medlemmar erbjuds möjligheten att söka pengar för olika ändamål från förbundets medlemsfonder.

Aktiviteter för dig upp till 30

7

Medlemmar mellan 1530 är även medlemmar i Ung Diabetes som erbjuder nationella aktiviteter, lokala träffar och erbjuder tjänsten Diabeteskompis dit du som ung kan vända dig med dina frågor.

Några viktiga frågor som Diabetesförbundet driver Rätt till försäkringar

8

Personer med diabetes ska kunna teckna försäkringar.

Förbättrad vård

9

Kvaliteten på diabetesvården är god i Sverige. Men inte så god att den kommer undan förbättringskrav. Förbundet arbetar för fortsatt fritt insulin, fria hjälpmedel, för förbättrad fotsjukvård och ögonsjukvård.

Körkort vid diabetes

10

Det är dags att överge den föråldrade synen på typ-1 diabetes som präglar Transportsstyrelsens föreskrifter. Förbundet har också uppmärksammat förändringar i metoderna för synfältsundersökningar. De som anser sig felaktigt bedömda ska få möjlighet att få göra om undersökningen och även få genomgå flera olika undersökningar föratt göra bedömningen mer rättvisande. Det är samhället är skyldig den som riskerar att få sitt körkort indraget.

Bättre vård i skolan

11

Svenska Diabetesförbundet har tidigare deltagit i en karläggning om hur barn med diabetes tas om hand i skolan i dag. Med anledning av studien

initierade förbundet projektet "Diabetetskonsulent" som nu drivs i Jönköpings län.

Patientperspektivet i fokus

12

Diabetesförbundet arbetar för att skapa ett starkare patientperspektiv så att personer med diabetes får ett inflytande och tar hänsyn till när beslut fattas som rör deras vård.

Rätt till vårdbidrag - i hela landet

13

Regelverket för vårdbidraget behöver moderniseras och bl.a. anpassas till hur föräldrar idag lever och arbetar. Dessutom måste bedömningen av vårdbidrag utgå från aktuella kunskaper om diabetes, behandlingen av typ 1 diabetes samt det enskilda barnets behov. Försäkringskassans bedömning måste göras utifrån samma grunder oavsett var i landet familjen bor. Så är det inte idag, då det visat sig att det råder geografiska skillnader i omfattningen av vårdbidragsnivå.

Sist – men kanske viktigast

14

Svenska Diabetesförbundets styrka ligger i de många medlemmarna. Varje ny medlem ökar kraften i vår röst. Dessutom bidrar du med just dina erfarenheter till att göra också andras liv med diabetes till bra liv.


ANNONS

HelA deNNA tidNiNg är eN ANNONS fråN SveNSkA diAbeteSförbuNdet

gott & nyttigt

för både kropp & själ

Mat är så långt mer än bara livsnödvändig tillförsel av näringsämnen. Det är doft, färg, smak och en härlig gemenskap både kring tillagning och stunden för att äta den. Här bjuder vi på två recept som inte bara är goda utan också gör gott för kroppen.

ANNONS

rödbetscarpaccio med rostade lussebullar pinjenötter Ingredienser 50 g jäst

Ingredienser

150 g smör eller gärna flytande margarin

1-1,5 kg färska rödbetor i normalstorlek

5 dl mjölk

200 g ruccola

0,5 tsk salt

1 kruka färsk basilika

1 msk socker

100 g parmesanost

2 dl Canderel strö

3 dl balsamvinäger

1,5 tsk kardemumma (mald)

1 st kanelstång

1.5 l vetemjöl

1 msk Canderel strö

1 g saff ran

1 dl olivolja

1 st ägg

1 msk majsmjöl 1 dl pinjenötter

Tillagning Smula jästen i en bunke. Smält smöret, häll i mjölken

Antal portioner : 10 personer

och värm till 37 grader. Häll vätskan i bunken och rör ut jästen. tillsätt salt, socker, Canderel, kardemumma

Tillagning

och saff ran.

koka rödbetorna med skalet på tillsammans med lite

Häll i mjölet men spara lite till utbakning. Arbeta de-

salt i ca. 35-40 minuter eller tills de känns klara med

gen smidig så den släpper från kanterna. Strö lite mjöl

stickprovet. Sila och låt svalna. rosta pinjenötterna

över degen och täck med bakduk. låt jäsa till dubbel

i en stekpanna så att de får en gyllenbrun färg. ObS!

storlek, ca 50 minuter.

ingen olja behövs!

ta upp degen på mjölat bakbord och knåda degen väl.

blanda balsamvinäger, kanelstång samt Canderel i

forma till bullar, flätor eller längder. lägg bullarna på

en kastrull och låt sjuda tills blandningen har fått en

en plåt och låt jäsa under bakduk till dubbel storlek,

krämaktig konsistens. Om blandningen inte tjocknar,

ca 30 min. Pensla med uppvispat ägg och garnera

tillsätt lite majsmjöl utblandat i vatten.

med russin.

Skär rödbetorna i riktigt tunna skivor med en man-

grädda lussebullarna mitt i ugnen i 250 grader i ca

dolin eller osthyvel och lägg i en ring på tallrikarna.

5-10 minuter. flätor eller längder gräddas i den nedre

lägg ner ruccolan med ungefär hälften av basilikan

delen av ugnen i 200-225 grader i ca 15-20 minuter.

i en skål med kallt vatten med ett par matskedar balsamvinäger samt olivolja. ta upp ruccolan och krama

Dessa och fler recept finns på Canderels hemsida:

ur, gör sedan en boll av ruccola/basilika-salladen och

www.canderel.se

lägg i mitten. ringla över olivoljan samt glazen och toppa med pinjenötter samt parmesan. garnera med basilikan.

nytt naturligt sötningsmedel på gång till sverige Växten har använts som sötningsmedel bland guaraniindianerna i Paraguay i århundraden och i Japan i mer än 30 år. Nu står Europa på tur att få del av mirakelväxten med sina sött smakande blad. Det första ickesyntetiska sötningsmedlet är på väg till oss. Det är Canderel som inom några månader lanserar sitt nya sötningsmedel Canderel Green, baserat på extrakt från växten stevia. Västen är en liten grön, vildväxande buske som tillhör familjen Asteraceae. Den är släkt med aromatiska örter och blommor såsom kamomill och tusensköna. Extraktet Reb A, som kommer ur växten är mer än 300 gånger sötare än socker, men

indiAnSötning. Så här ser Sveviaväxten ut innan extraktet reb A utvun-

nits, torkats, mikrofiltrerats, renats och kristalliserats.

det absorberas inte av kroppen. över 0 oberoenDe forskningsstudier har gjorts på Reb A. Alla visar samma: det finns inga allergiska eller förgiftningsrisker. Gravida och ammande kvinnor kan använda sötningsmedlet tryggt. Reb A höjer inte blodsockernivån, så den passar utmärkt för personer med diabetes. – Vi vet att efterfrågan på ett naturligt kalorifattigt sötningsmedel är stort. Av de som använder konstgjort sötningsmedel idag, önskar det

flesta ett sötningsmedel som är kalorifattigt och naturligt och av de som använder socker, önskar de flesta att det fanns en kalorifattigt och naturligt, säger brand manager Lil Berger, på Canderel i Sverige. troligen i Februari blir produkten tillgänglig på den svenska marknaden. Då ska godkännandet från EU (EFSA) vara klart. Just nu granskar Europarådet och Europaparlamentet all dokumentation kring denna spännande nya växt.

Diabetesliv nr 1/2011

15


ANNONS

HelA deNNA tidNiNg är eN ANNONS fråN SveNSkA diAbeteSförbuNdet

ANNONS

HJÄLP OSS LÄGGA NER VÅR DIABETESFORSKNING Tänk om vi kunde bota diabetes. Då skulle vi inte behöva söka patienter till våra studier och kunna slutföra vår forskning kring sjukdomen. Till den dagen kommer behöver vi din hjälp. Tillsammans ökar vi chansen till en friskare framtid för alla med diabetes. Läs mer och anmäl dig här:

DIABETESSTUDIEN.SE Du gör skillnad

www.novonordisk.se

16

Diabetesliv nr 1/2011

Diabetesliv  
Diabetesliv  

En tidning om diabetes för Svenska Diabetesförbundet

Advertisement