Page 1

ANNONS

HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN SVENSKA DIABETESFÖRBUNDET

JOACHIM FICK VÄLJA – MEN INTE ROBIN

THERESE LEDER UNG DIABETES

”Vi pratar om sex och allt möjligt man funderar på”

Upphandlingar gör diabetesvården orättvis

ANNONS

”VILL BESEGRA DIABETES”

Novo Nordisk har högt satta forskningsmål

EN TIDNNG FRÅN SVENSK A DIABETESFÖRBUNDET

Diabetesliv TUSENTALS HAR DIABETES UTAN ATT VETA DET

8

DIABETES STOPPAR INTE PETTERS OS-SATSNING

FRÅGOR SOM VISAR OM DU ÄR I RISKZONEN

MATILDA FICK BEHÅLLA SIN SKOLHJÄLP

10

NYA RÖN & SMARTA HJÄLPMEDEL EN SPRUTA I VECKAN RÄCKER I FRAMTIDEN

fakta om en av världens snabbast växande folksjukdomar

DISTRIBUERAS MED SVENSKA DAGBLADET MÅNDAG 8 NOVEMBER 2010

EN BILAGA FRAMTAGEN I SAMARBETE MED

Diabetesliv

1


Start

HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN SVENSKA DIABETESFÖRBUNDET DIABETES DIABE ETE T GAMMAL SJUKDOM På latin heter sjukdomen diabetes mellitus, vilket betyder ”det som går igenom med smak av honung”. Namd syftar nett sy ne syft ftar på att kroppen utsöndrar stora mängder socker i urinen. Diabetes mellitus kan spåras flera tusen år tillbaka i tiden. Beskrivningar av symptom finns i exempelvis egyptiska papyrusrullar.

Fakta 1

FOTO: ISTOCKPHOTO

ANNONS

ANNONS

»Jag möter många glada och tacksamma människor.» Rosita Ilvered, diabeteskonsult i pilottest

BRA IDÉ

Skolan är en utsatt plats för den som har diabetes. Slarv och krångel kräver extra stöd. Det testas för fullt i Jönköping, som nu har egen konsulent. Margareta Nilsson, ordförande Svenska Diabetesförbundet

LEDARE

Bra diabetesvård kräver politiskt mod venska Diabetesförbundet (SDF) är en riksorganisation som bildades 1943. SDF har bevakat och drivit viktiga intressepolitiska frågor som rör hälso- och sjukvården och varit pådrivande inom det socialpolitiska området. Förbundets ändamål är att skapa bättre villkor för personer med diagnosen diabetes typ 1 eller diabetes typ 2 och för deras närstående. SDF och de 98 lokalföreningar och 20 länsföreningar som ingår i förbundet arbetar på ideell och demokratisk grund genom organisationer, samhällsinstitutioner, företag och enskilda. Genom åren har förbundet genom sin styrka som patientförening varit mycket framgångsrikt. Samhället, omvärlden och därmed villkoren förändras dock hela tiden. Det gör att förbundet ständigt ställts inför nya utmaningar.

S

FÖR ETT BARN att

få diabetes typ 1 är helt annorlunda än att få samma diagnos som vuxen. Barnen behöver de vuxnas stöd och bör ges möjlighet att möta framtiden med samma förutsättningar som om de inte har diabetes. En självklarhet kan man tycka, men verkligheten ser inte alltid ut på det sättet. Många föräldrar kan berätta om den ständiga kampen med försäkringskassan om vårdbidrag och med skolan för att få barnets skolgång att fungera tryggt och säkert. Ofta möts de både av oförståelse och bristande planering för resurser i skolan. Du kan läsa mer i tidningen om det projekt som förbundet och det Nationella Diabetesteamet bedriver i Jönköping. FÖRÄLDRAR TVINGAS OFTA gå till domstol med överklaganden för att hävda sin rätt. Den juridiska processen är emellertid inte enkel. Den kan upplevas som både kränkande och frustrerande. Det är då viktigt att man som enskild har tillgång till juridisk kompetens. Förbundet ska därför anställa en jurist med uppgift att bistå alla medlemmar som i olika sammanhang behöver den kompetensen. Det blir mer och mer nödvändigt med denna form av medlemsservice vid försäkringsfrågor, körkortsärenden och ett flertal andra ärenden som har betydelse för den som har diabetes. DIABETES TYP 2 är den största gruppen som omfattas av diagnosen diabetes. Denna grupp ökar som följd av vår förändrade livsstil. Om detta kan du läsa mer i denna tidning. Vi blir allt äldre och många med diabetes finns inom äldrevården. Larmrapporter i media visar att förbundet nu måste agera kraftfullt för att förbättra situationen för våra äldre med diabetes. Svenska Diabetesförbundet arbetar framtidsinriktat med frågor som är viktiga för dig. För att nå fortsatta framgångar behöver vi dig som medlem. Tillsammans är vi starka.

2

Diabetesliv

Diabeteskonsulent ett framgångskoncept När barnen går i skolan är det skolan som har tillsynsansvar för att eleven sköter sin diabetes. Det fungerar långt ifrån bra, men frågan har hamnat i kläm mellan kommun och landsting. Nu testar Svenska Diabetesförbundet ett helt nytt sätt att lösa dilemmat – med en diabeteskonsulent på prov. Fyra av tio föräldrar är oroliga för att deras barn med diabetes inte får tillräckligt bra stöd i skolan. Varannan förälder tycker att klassläraren vet för lite om diabetes. Var femte förälder har underdoserat insulin minst en gång i veckan på grund av att de inte ansett att barnet varit säkert omhändertaget i skolan. Det var några av resultaten av en nationell inventering av skolsituationen för barn med diabetes som genomfördes 2008. Bristerna är stora, men ansvaret hamnar i gränslandet mellan skola och

landsting. Vad som är skolans ansvar och vad som är sjukvårdens är oklart. LÖSNINGEN KAN FINNAS i att inrätta en diabeteskonsulent som en länk mellan skola, föräldrar och sjukvård. Metoden hämtar sin inspiration från redan existerande allergikonsulenter för barn med svåra allergier. Just nu pågår ett tvåårigt pilotprojekt i Jönköping. – Målet är att hjälpa barn och ungdomar i skolan och förskolan att få en bättre blodsockerkontroll som leder till bättre livskvalitet under skoltiden men också i ett livstidsperspektiv, säger Rosita Ilvered som är testpiloten. PÅ HALVTID BESÖKER hon skolor och träffar framför allt lärargrupper som hon utbildar i diabetes. Det handlar om allt från vad diabetes är till hur man ser att någon är på väg att bli hög eller låg och hur man gör för att ge insulin. – Jag möter många glada

UTBILDAR PÅ PLATS. Rosita Ilvered arbetar halvtid som diabeteskonsulent i ett pilotprojekt i Jönköping. Här visar hon elever hur en insulinpump fungerar. FOTO: KERSTIN RAMFELT

och tacksamma människor. För många lärare är det ett stressmoment att mitt i allt också vara tillsynsansvarig för elever med diabetes. Efter utbildningen känner de sig ofta tryggare. PROJEKTET ÄR INTE avslutat ännu och är därför inte utvärderat, men Rosita kan redan nu se hur elever både i skolan och i förskolan får bättre vård och tillsyn.

Bakom projektet står Svenska Diabetesförbundet med stöd från Allmänna arvsfonden och i samarbete med Barndiabetesteamet, Länssjukhuset Ryhov, Jönköpings läns lands-ting, Svensk Förening för Sjuksköterskor i diabetesvård, Barnläkarföreningen för endokrinologi och diabetes, Dietisternas Riksförbund och Svensk förening för diabetologi.

Snart färgas världen blå Ser du en byggnad som är upplyst med blå färg, eller märkliga runda blå ringar den 14 november? Lugn, det är bara Världsdiabetesdagen som uppmärksammas. Dagen uppmärksammas i över 160 länder och är sedan fyra år tillbaka klassad som officiell FN-dag. Sedan förra året och fem

år framåt är temat diabetesutbildning och prevention. MÅLEN ÄR FYRA: Alla länder ska ha effektiva strategier och policyer för prevention och behandling av diabetes. Alla människor med diabetes ska få utbildning som hjälper dem att sköta sin diabetes bättre. Alla

med diabetes ska lära sig varningssignalerna, hur man förebygger eller skjuter fram komplikationer med diabetes och hur man förebygger och skjuter upp

■ Good News Scandinavia AB gör kundtidningar, bilagor och tematidningar för organisationer, föreningar, kommuner och företag i Norden. ■ Behöver ni en tidning? Ring Per Hånberg, tel 0760-517 300 eller mejla per.hanberg@good-news.se

typ 2-diabetes. Därtill vill man att alla länder uppmärksammar diabtesdagen. Sugen att se vad som händer över världen? Internet har många intressanta länkar. Sök på ”World Diabetes Day” och hitta både Facebook, Twitter, Flickr, Youtube och MySpace.

■ Svenska Diabetesförbundet bildades 1943 och har ca 25 000 medlemmar i ca 100 lokala föreningar och 20 länsföreningar. Förbundets syfte är att minimera konse-

Tidningen är en annonsbilaga från Svenska Diabetesförbundet. Utgivning med Svenska Dagbladet 8/11 2010. Projektledare: Per Hånberg tel: 0760-517 300, e-post: per.hanberg@good-news.se • Redaktör: Mårten Gudmundhs /Impacta • Grafisk form: Mårten Gudmundhs/Impacta och Marie Pettersson/ Impacta • Korrekturläsning: Karin Friberg • Omslagsfoton: Mårten Gudmundhs/Impacta • Repro: Bildrepro Stockholm AB • Tryck: SvD.

kvenserna av diabetes både för människor med diabetes och för deras närstående. Frågor om bilagan besvaras av Margareta Nilsson. margareta.nilsson@diabetes.se, 08-564 821 02


ANNONS

HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN SVENSKA DIABETESFÖRBUNDET

Vardagsliv Samhälle

ANNO ANNONS

SÅ FUN FUNGERAR NGE G TYP 1-DIABETES RUBRIK(tidigare RUBRIK RUBRIK Typ 1-diabetes T kallad insulinkrävande diabetes, juvenil dia-

»Citat

En modell av mänskilgt insulin.

brödtext. Här får man plats med schysst Fakta 2 b betes,Notis ungdomsdiabetes) uppstår när blodets halt av socker stiger

mycket text på liten man produktion håller ihop ragrund saknar eller yta har om nedsatt av hormonet insupå åg rund d av att kroppen derna så det går utan att detmot blir de alldeles lin. Sjukdomen orsakas av nära en autoimmun reaktion insulinproducerande omöjligt att läsa vad det står. cellerna (betaceller) i bukspottkörteln (pankreas).

FOTO: ISTOCK PHOTO

UPPHANDLING

Joakim Larsson fick själv välja vilket hjälpmedel han vill använda för vård av sin diabetes. Men brorsan Robin nobbas av samma sjukhus.

Oklara regler gör vården orättvis Vilka hjälpmedel du får när du har diabetes beror på var i landet du bor. Detsamma gäller hur stort vårdbidrag du får. I bröderna Joakim och Robin Larssons fall handlar det om en viss typ av penna som kombinerar mätning av blodsocker och insulininjektion. Joakim, som haft diabetes i 13 år, fick beviljat denna penna för ett antal år sedan. Påfyllning av kanyler och insulinrullar har fungerat helt smärtfritt. Och när pennan behövde bytas ut gick det också bra. NÄR STOREBROR ROBIN för två månader sedan också fick diabetes ville han ha samma smidiga penna som sin bror. Men då blev det stopp.

Sjukhuset är detsamma, men inte sköterskorna. – Vi blev helt tagna på sängen och trodde inte att det kunde vara så, säger pappa Thord. Thord och Robin stod på sig, men fick ge upp. Det fanns ett par hjälpmedel att välja mellan. Punkt slut. SKÄLET

TILL

»Det måste bli tydligare vad som gäller.» Margareta Nilsson, orförande Svenska Diabetesförbundet

HÄNDELSEN

stavas landstingens upphandling. För att hålla kostnaderna nere för landstingen och därmed ge mer för skattepengarna begränsar landstingen vilka produkter som får användas. Men att neka en patient som vill ha en specifik produkt är ett lagbrott.

FOTO: PRIVAT

Joakim och Robin Larsson går båda på samma sjukhus för vård av sin diabetes. Båda vill ha en insulinpenna som inte upphandlats av sjukhuset. En får, men inte den andra.

NEKAD. Robin ville ha samma penna som sin bror. Men fick inte.

Hälso- och sjukvårdslagen betonar respekt för patientens självbestämmande och integritet och

uttrycker tydligt att patienten ska kunna välja det alternativ han eller hon föredrar om det finns flera behandlingsalternativ. KRYPHÅLET ÄR ATT kostnaden för behandlingen ska framstå som befogad. Här hamnar sjukvårdspersonal i en svår situation. Landstinget har direktiv att välja upphandlade

produkter och lagen säger att det står patienten fritt att välja bland de läkemedel eller förbrukningsartiklar som Tandvård och läkemedelsförmånsverket godkänt. Det handlar om en betydligt större grupp än de för tillfället upphandlade produkterna. – Upphandlingarna står i strid med regler både från TLV och Socialstyrelsens föreskrifter på ett olyckligt vis för personer med diabetes. Lika läkemedelsförmåner för alla i hela landet sätts ur spel, konstaterar Margareta Nilsson, ordförande för Svenska Diabetesförbundet. Situationen skapar orätt-

visa och godtyckliga beslut. I slutändan är det diabetessköterskan eller läkaren som tvingas välja chefens eller lagens beslut. – Det måste bli tydligare vad det är som gäller, menar Margareta Nilsson. SAMMA

GODTYCKE

GÄLLER

Försäkringskassans beslut om storleken på vårdbidrag. – I dag är det beroende av vem som gör utredningen och vilken regional försäkringskassa du tillhör hur stor procent vårdnadsbidrag du får för vård av barn med typ 1-diabetes. Det är diskriminerande, konstaterar Margareta Nilsson.

Här är reglerna som öppnar för godtycklig tolkning Fakta H Hälso- och sjukvådslag (1982:763) slår fast att målet är god hälsa och vård på lika villkor med respekt för alla människors värde. Om kostnaden är befogad.

Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (1998:531) säger bland annat att om det finns flera behandlingsalternativ som står i överensstämmelse med

vetenskap och beprövad erfarenhet ska patienten ges möjlighet att välja det alternativ som han eller hon föredrar. Socialstyrelsens föreskrifter om användning

av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården (SOSFS 2008:1) ger förskrivningsrätt till behörig personal. Endast Socialstyrelsens Ansvarsnämnd kan införa begränsning av

förskrivningsrätt. Begränsning med hänvisning till upphandling är inte lagenlig. Det den statliga myndigheten Tandvårds- och läkemedelsförmånsver-

ket godkänner ska vara gratis över hela landet. I dag får patienter i vissa landsting betala hjälpmedel med egna pengar om de inte är upphandlade.

Matilda fick behålla sin hjälp i skolan Trots att var tjugonde person har diabetes, så är okunskapen stor i samhället om vad det innebär. Det har familjen Henning i Vällingby stött på flera gånger. Men de har också märkt att det går att få rätt om man står på sig. Matilda, 10 och näst yngsta barnet av fyra i familjen, fick typ 1-diabetes redan när hon var två år gammal på grund av en infektion. – Vi visste ingenting om diabetes överhuvudtaget. Ingen annan i hela släkten har det. Vi startade på ruta noll, berättar mamma Ulrica uppkrupen i en skinnsoffa i vardagsrummet. FAMLIJEN HENNING ÄR en mycket aktiv familj och låter inte sjukdomen stoppa resor och äventyr. Men Matildas diabetes är ständigt närvarande. Mycket för att hennes värden åker upp och ner hela tiden och därför behöver bevakas, men också för att Matilda inte märker att hon är hög eller låg förrän det är näs-

tan försent. Hon har flera gånger fått åka akut med kramper och till och med medvetslöshet. – Kompisar har sagt att dom tycker det är coolt att jag får åka ambulans. Men det tycker inte jag, säger Matilda och klappar om hunden Dino. Runt midjan har hon en snygg tygväska fastsatt. I den ligger den kombinerade insulinpumpen och glukosmätaren med det rymdklingande namnet MiniMed Paradigm Veo. TROTS BRA HJÄLPMEDEL klarar sig inte Matilda själv, just för att hon inte riktigt känner av svängningarna i tid. Därför har hon en specialresurs som hjälper henne i skolan. Resursen kostar pengar, men det är enda sättet för Matilda att klara sig själv. I år tänkte skolan ersätta resursen med en person som aldrig tidigare jobbat med diabetes. – Vi höll på att få panik, berättar Ulrica. Som tur är vågar både jag och min

man ta strid, så vi öste på med information om Matildas diabetes och om hur den måste bevakas. Skolan hade precis som nästan hela samhället mycket liten kunskap om diabetes. Efter flera turer där vi fick lära skolan hur det ser ut fick vi besked att Titti blir kvar. INTE ENS SJUKVÅRDEN får till det alltid. På en julresa fick Matilda ett plötsligt kraftigt förhöjt antal ketoner och började kräkas. Larmtjänst skickade ambulans. – Ambulanspersonalen ville ge henne socker och visste inte vad ketoner var, trots att hon hade akut ketoacidos och behövde vätska och insulin. Man måste bli expert själv, kunna allt om diabetes i allmänhet och speciellt den diabetes som finns i familjen. Sedan måste man kunna säga ifrån och stå på sig. – Det känns lite konstigt att det ska behöva vara så, eftersom så många har diabetes, säger Ulrica.

AKTIVT LIV. Vardagen är inrutad och tydligt påverkad av Matildas diabetes, men familjen har inte låtit det stoppa dem från att leva ett aktivt liv. Matilda simtränar fyra gånger i veckan och dessutom tränar hon fotboll. Allt går med kunskap och planering. FOTO: MÅRTEN GUDMUNDHS

Diabetesliv

3


ANNONS

HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN SVENSKA DIABETESFÖRBUNDET

Testa dig själv

ANNONS

SÅ FUNGE FUNGERAR TYP 2-DIABETES Typ 2-diabetes (tidigare kallad icke-insulinkrävande diabetes och åldersdiabetes) är ett T

Fakta 4 tillstånd då kroppens känslighet för insulin är nedsatt. Bukspottkörtelns produktion av t

insulin normal eller förhöjd men däremot har insulinet minskad effekt på vävnaderna i kroppen, inssulilin är no in och blodsockerhalten förblir därför hög. Orsaken är att cellernas insulinreceptorer av okända anledningar inte längre svarar på insulin, och därför tar inte cellerna upp glukos från blodet.

✔ Diabetes sprids med pandemifart över världen. ✔ Många går flera år utan att veta om

DU KAN HA DIABETES UT 7.6/9 5.2/6.2

10.3/12

10.2/12

11.4/13.7

▲ SNABB VÅRD. Det är viktigt att så fort som möjligt börja vårda diabetes, helst innan komplikationer börjar uppträda, säger Mona Andersson. SNABB SPRIDNING. Antalet personer som utvecklar diabetes, särskilt typ 2, har nått pandeminivå. I Sverige har ökningen av antalet nyupptäckta diabetiker bromsat upp något, men i låg- och medelinkomstländer ökar nyupptäckterna varje år.

Antalet personer som har diabetes beräknas globalt sett öka med över femtio procent de närmaste tjugo åren. Utvecklingen är alarmerande och beskrivs som en pandemi. I ett försök att aktivt arbeta mot den utvecklingen har FN sedan tre år tillbaka valt att utlysa internationella diabetesdagen den 14 november till en FN-dag som ska uppmärksammas varje år. Syftet är att höja allmänhetens medvetande om diabetes och de komplikationer som kan följa i sjukdomens spår och hur man ska kunna förebygga och vårda diabetes. Mona Andersson, ordförande i Svensk förening för sjuksköterskor i diabetes-

5-

4

Diabetesliv

5.7/6.8

9>=12

»Coca-Colagenerationen löper stor risk att få diabetes.» Mona Andersson

vård, är inte förvånad över utvecklingen. – Diabetes typ 2, som är den vanligaste formen av diabetes, är en livsstilssjukdom. Vi rör oss på tok för lite i förhållande till vad vi stoppar i oss, berättar hon. Cocacola-generationen löper stor risk att få diabetes. 385 000 MÄNNISKOR i

Sverige har i dag diagnostiserad diabetes, uppskattar bland andra Svenska Diabetesförbundet. Ungefär lika många går omkring med typ 2-diabetes utan att veta om det. – Det är svårt att känna igen symptomen på typ 2-diabetes. Diabetes är en smygande sjukdom som kroppen successivt vänjer sig vid. Därför är det bra om man själv begär att få blodsockervärdet testat, särskilt om man har en eller flera riskfaktorer, för-

Portugal har störst procent med diabetes (9,7 procent av befolkningen mellan 20 och 79 år). Sverige kommer på 46:e plats i Europa med 5,2 procent. KÄLLA: INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION

4.5/5.6

7-

Dubbelt så många diabetiker på 30 år Fakta D Om tjugo å år har 438 miljoner människor diabetes. Det är mer än femtio procent fler än dagens uppskattade 285 miljoner. Diabetes är den fjärde eller femte vanligaste dödsorsaken i de flesta höginkomsttagarländer.

6.4/7.7

4-

x

klarar Mona Andersson. De tre största faktorerna är om man är rund om magen, har högt blodtryck och höga halter av blodfett. Har man dessutom diabetes i släkten bör man absolut undersöka blodsockervärdet. – Vänd dig då till din vårdenhet och begär ett test, uppmanar Mona Andersson. Vinsterna är nämligen stora att upptäcka diabetes tidigt. Risken för komplikationer minskar. Kroppen svarar bättre på behandling. Många klarar av att vårda sin diabetes enbart med bättre kost och mer motion. Diabetes som inte vårdas är inget att leka med. Komplikationer som kan uppstå är njurskador, synskador, hjärtsjukdomar och hjärnskador. – Den som har diabetes löper till exempel lika stor risk att få hjärtinfarkt som en som redan haft en infarkt, berättar Mona Andersson. Hon vill inte måla upp en alltför dyster skräckbild, även om den är sann. Det finns också en annan sida. – En av mina patienter brukar säga att om man måste välja en folksjukdom så är diabetes den bästa som man kan få, eftersom man kan kontrollera den. Äter man rätt, rör sig som man ska och tar den medicin man behöver så är sjukdomen under kontroll och man kan leva ett bra liv, säger Mona.

Procent med diabetes 2010/2030

Har du diabetes? Vet du vad du har för målvärde? insulin.se Bli expert på diabetes!

De nationella riktlinjerna för diabetesvården i Sverige publicerades i januari 2010. De betonar vikten av att patienter med diabetes ska nå sina målvärden. Enligt de nationella riktlinjerna bör personer med diabetes ha ett målvärde under 6% i HbA1c. Diskutera med din läkare vilket målvärde som kan passa för dig. Lär dig mer om diabetes och insulinbehandling, eller anteckna dig för vårt e-nyhetsbrev om diabetes på www.insulin.se sanofi-aventis AB. Tel 08-634 50 00. www.sanofi-aventis.se För frågor om våra läkemedel kontakta: info@sanofi-aventis.com

SE.GL A .10.02.01

På varje upptäckt person med diabetes finns en som ännu inte upptäckts. Så ser det ut för en av världens snabbast ökande folksjukdomar. – Man kan ha haft obehandlad diabetes i upp till sex år innan man känner av sjukdomen, berättar Mona Andersson, ordförande i Svensk förening för sjuksköterskor i diabetesvård.

<4

Källa: www.diabetesatlas.org

Procent med diabetes 2030


HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN SVENSKA DIABETESFÖRBUNDET

RISK FÖR SVÅRA RUBRIK KOMPLIKATIONER RUBRIK RUBRIK D Diabetes, Notis särskilt brödtext. om Här den fårinte mansköts, plats med kan leda schysst till Fakta 5 njursvikt, blindhet, text pånervskador, liten yta omhögt man blodtryck, håller ihopfotran mycket och dernasockerbrist så nära det i hjärnan går utan och attketonförgiftning det blir alldeles och bensår, bensår allvarlig där blodet blir surt omöjligt och kan attleda läsa till vadkoma det står. och i vissa fall döden.

»Citat

ANNONS

DET HÄNGER HÄN PÅ NAVELN Fetma, särskilt fetma runt magen, F

FOTO: ISTOCKPHOTO

ANNONS

Fakta 6 är ä en riskfaktor för diabetes typ 2 och och hjärt-kärlsjukdom. hjärt-kä

att de har sjukdomen.

AN ATT VETA DET ✔ Här är frågorna som visar om du är i riskzonen för att få typ 2-diabetes

1

Hur gammal är du?

MÄN: a) Under 94 cm (0) b) 94–102 cm (3) c) Över 102 cm (4)

a) Under 45 år (0) b) 45–54 år (2) c) 55–64 år (3) d) Över 64 år (4)

2

Hur mycket väger du?

(Räkna ut ditt BMI så här: din vikt/(längden x längen). Exempel: Om du är 165 cm lång och väger 70 kilo är ditt BMI 25,7 (70/(1,65 x 1,65)=25,7). En kalkylator finns också på webben: http://bmi-test.nu/ a) BMI under 25 (0) b) BMI mellan 25 och 40 (1) c) BMI över 30 (3)

3

Hur stort midjeomfång har du direkt under revbenen (vanligen vid naveln) ?.

6

Har du någon gång använt blodtrycksmediciner regelbundet? a) Nej (0) b) Ja (2)

KVINNOR: a) Under 80 cm (0) b) 80–88 cm (3) c) Över 88 cm (4)

7

4

a) Nej (0) b) Ja (5)

a) Ja (0) b) Nej (2)

Har du någon familjemedlem eller släkting till dig som fått diagnosen diabetes (typ 1 eller typ 2)?

Motionerar du vanligen varje dag minst en halvtimme på jobbet och/eller på fritiden, inräknat så kallad vardagsmotion?

5

Hur ofta äter du grönsaker, frukt eller bär?

a) Varje dag (0) b) Inte varje dag (1)

Har du haft förhöjt blodsocker i test (t ex vid hälsokontroller, sjukdom eller graviditet)?

8

a) Nej (0) b) Ja, en mor- eller farförälder, ett syskon eller en kusin till mina föräldrar (men inte mina föräldrar, syskon eller barn) (3) c) Ja, mina föräldrar, syskon eller barn (5)

Bakom varje svarsalternativ finns en siffra inom parentes. Räkna ihop dina poäng.

Så här stor är risken att du får typ 2-diabetes inom tio år Under 7 poäng: Risken är liten. Uppskattningsvis en på hundra insjuknar. 7–11 poäng: Något ökad risk. Uppskattningsvis en på 25 insjuknar. 12–14 poäng: Måttlig risk. Uppskattningsvis var sjätte insjuknar. 15–20 poäng: Stor risk. Uppskattningsvis var tredje insjuknar. Över 20 poäng: Uppskattningsvis hälften insjuknar.

Hur minskar jag risken för att få diabetes? Du kan inte påverka ålder och ärftliga anlag. Däremot kan du påverka de övrigra riskfaktorerna; övervikt, bukfetma, fysisk inaktivitet, matvanor och rökning. Med dina livsstilsval kan du helt och hållet förhindra eller åtminstone skjuta upp typ 2-diabetes så långt in i framtiden som möjligt. Om du har diabetes i släkten ska du vara extra noga med att inte gå upp i vikt med åren. Ökat midjeomfång är en extra stor risk. Regelbunden och måttlig motion reducerar risken för att insjukna i diabetes. Håll dessutom ett öga på kosten. Ät fiberrika spann-

målsprodukter och grönsaker varje dag, gärna i större mängder. Ät inte onödiga animaliska fetter och välj helst mjuka vegetabiliska fetter. Om du fick 7–14 poäng: Du bör fundera över dina motions- och matvanor och hålla ett öga på vikten för att inte utveckla diabetes. Kontakta din vårdcentral för mer information. Om du fick 15–20 poäng: Kontakta din vårdcentral för närmare utvärdering av sjukdomsrisken. Om du fick fler än 20 poäng: Kontakta så snart som möjligt din vårdcentral för att få blodsockret testat. Det visar om du eventuellt har diabetes.

M E D A N L E D N I N G AV V Ä R L D S D I A B E T E S D A G E N 1 4 N O V E M B E R

11-11-JAN-2010-S-2023-J

s e t e b a i d d e m Många lever . t e d m o a t e v utan att ? n e n o z k s i r i Är du Gör vårt diabetestest på d ia b e

te si n fo .s e

08 - 626 14 00

Diabetesliv

5


ANNONS

HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN SVENSKA DIABETESFÖRBUNDET

ANNONS

Nu kan du minska risken för svängande blodsocker i upp till 9 timmar!

 motverkar nattliga hypoglykemier utan att fasteglukosvärdet påverkas

 hjälper dig att hålla ett Omvandling till glukos Tid (tim)

Vanligt mellanmål

 ger ingen viktökning,

Extend

2

4

6

eow.se

jämnt blodsocker under och efter fysiska aktiviteter

Omvandling till glukos över tiden

8

9

Extend är så långsamt blodsockerhöjande att man slipper den tidiga blodsockertoppen och får den hjälp man behöver för att hålla blodsockret jämnt och för att förebygga en känning. Extend finns som Shakes, Crisps och Bars med olika smaker.

däremot förlängd mättnadskänsla och minskat sötsug

å

rp

lle

ä

st

Prova Extend du också. Beställ på

r

vD

od

jk

n pa

m

ge

pp

NordicInfu Care AB, tel 08-601 24 40, Box 1225, 131 28 Nacka Strand.

U

ka

w

w

S

a di

b

du

e et

t

t ba

ra

5%

15

c

i

.

10

20

de

äl

G

HE

T!

kodnin ndast 0, kunder!

Porto betalt

Varsågod! Prova GlucoMen GM blodsockermätningssystem! Fyll i talongen och posta den till oss, så skickar vi GlucoMen GM till dig (värde 289 kr). Du betalar bara frakten, 49 kronor. Namn ................................................................................................. Adress ................................................................................................ Postnummer........................ Ort ....................................................... Födelsedata .......................................................................................

A.Menarini Diagnostics Nordic Countries

SVARSPOST 20479946

Epost ..................................................................................................

214 00 Malmö

All information hämtad från detta kort kan användas av Menarini Diagnostics i enlighet med Personuppgiftslagen 1998:204. Ingen information kommer att lämnas vidare. Menarini Diagnostics kommer eventuellt att skicka information om våra nya produkter och allmän information. Ja tack, jag godkänner att Menarini Diagnostics använder mina uppgifter enligt ovan.

Läs mer på www.menarinidiagnostics.se

6

Diabetesliv

Underskrift:: ..................................... .............................................................

a fr

fr

Enkel och smärtfri blodsockerkontroll med nya GlucoMen GM.

”Gör livet enkelt!”

. kt

e

l

f

NY

Enkel Lite blod Snabb

s ll.

o h sk oc

. 2 m w år du er to så

be

Kundsupport 040–32 12 70 info@menarinidiagnostics.se


HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN SVENSKA DIABETESFÖRBUNDET

Vardagsliv

ANNONS

SUNDARE LIV FÖREBYGGER STORT M Man kan inte äta sig till typ 2-diabetes om man m inte bär på genen som kan leda till diabetes. är ärftlig till 90 procent. Men stubete bet be tes. Sjukdomen tes S Sju dier visar att typ 2-diabetes kan förebyggas upp till 60 procent med en hälsosammare livsstil.

Fakta 7

FOTO: ISTOCKPHOTO

ANNONS

»I kassan trodde dom att jag var full.» Peter Stymne på närkliniken när det visade sig att han fått diabetes och hade skyhögt blodsocker.

PERSONMÖTET

Simmaren Petter Stymne fick diabetes mellan två OS. Det är extremt mycket jobbigare, ”men ibland har jag till och med nytta av att jag har sån koll på hur min kropp fungerar”. FOTON: MÅRTEN GUDMUNDHS

3

träningstips från Petter • Börja inte för hårt. Risken är stor att man slutar. • Träna med någon. Det är lättare att motivera någon annan än sig själv. • Ha roligt. Om du hellre vill cykla en dag – gör det.

Fakta Petter Stymne Ålder: 27 Familj: Sambo som väntar deras första barn i december. Gör: Simmar och pluggar. Roligast hittills: Livet just nu.

SIKTE PÅ LONDON. Petter Stymne tränar målmedvetet för nästa OS. Medaljplats är målet.

Dunderkoll i bassängen Petter Stymne, 27, ler tryggt när vi träffas i Eriksdalsbadet i Stockholm. ”Mitt andra hem”, som han säger. Här skapas förhoppningsvis nästa OS-medalj i London 2012. – Mitt liv är krångligare med diabetes, men jag vet mer om mig själv än många andra som tävlar, säger han. För Petter är simningen, som det heter, livet. Sju år gammal börjar simkarriären i Skövde Simsällskap och den ledde hela vägen till OS i Athen 2004. Livet såg riktigt ljust ut – till den där dagen då han kände hur otroligt törstig han var. Dessutom började han se dåligt. Petter googlade på sina symptom och hittar hjärtflimmer och amfetamin som möjliga orsaker. Det fick bli cykeln till närkliniken i stället. – I kassan trodde dom att jag var full, minns Petter. På kliniken undersöktes synen och en remiss vidare skrevs. Undersökningen avslutandes med blodsockertest. Mätaren visade ”hi”. – Sköterskan trodde att det var fel på den, så hon tog en ny. När också den visade ”hi” slog hon upp i en bok för att förstå. – Hon blev alldeles lugn och lade en hand på min axel och pratade med mig som om jag var fyra år. I akuttaxi till Södersjukhuset börjar allt snurra för Petter. Han ringde till för-

äldrarna i Skövde som blev helt utom sig. – Men det var först på avdelningen där jag lades in som jag fick värsta paniken. Där var det många som var riktigt dåliga. En låg och skrek hela tiden. Jag trodde livet var slut. Vad ska jag göra nu när simningen är över? DE NÄRMASTE DAGARNA fick han lära sig massor om diabetes typ 1, som han nu fått. De påföljande dagarna fick han klart för sig att det är många elitidrottare som har diabetes. Livet blir sig aldrig likt igen, men simningen kommer han inte att behöva lägga ner i alla fall. En månad senare var han i bassängen igen. Till en början gjorde han tiominuterspass, sedan gradvis längre. – Det tog ganska lång tid för mig att hitta mitt gamla jag igen. Men jag kände drivet. Jag kom till OS i Athen, men fick sitta på bänken där. Jag hade mer att ge. Träningen blev svårare, men med olika hjälpmedel kunde han lära sig hur kroppen fungerade.

I dag har han en mycket god bild av vad han behöver göra inför tävling för att få ut maximalt av sin kropp. En trådlös sändare på skinkan har varit till stor hjälp i delar av intrimningen. FreeStyle Navigatorn skickar blodsockervärde en gång i minuten till en mottagare, värden han sedan kunnat analysera och förhålla sig till. sluppit diabetes, men två positiva saker har det fört med sig. Han har detaljkontroll på hur kroppen fungerar på ett helt annat sätt än många andra elitidrottare. Dessutom får han aldrig någonsin slarva med kosten. – Visst händer det att jag dippar ibland och tycker synd om mig eller blir sugen på att trycka i mig fem kilo lösviktsgodis. Men jag gör det inte. Envisheten och noggrannheten har gett resultat. 2006: guld och världsrekord i lagkapp på 4 x 50 meter frisim i Helsingborg. 2007: EM-guld och världsrekord i Ungern på kortbana 4 x 50 meter frisim. 2008: lagguld i 4 x 100 meter i långbane-EM i Eindhoven och en femteplacering på 4 x 100 meter frisim i OS. – Sköter jag mina sex sprutor om dagen och håller koll, så fungerar jag lika bra som om jag vore frisk, konstaterar han. OS i London 2012 ska ytterligare bevisa det. PETTER HADE GÄRNA

UTETS FORSKARE

KAROLINSKA INSTIT

SKRIVER

m fl Michael Alvarsson

Diabetes

r e v ö h e b u d t l l A s e t e b a i d m o a vet m som anhörig eller so

Den här boken är skriven av Sveriges främsta experter på diabetes. De berättar om vad som händer i kroppen och hur behandlingen går till. >> Vad kan man kräva av vården? >> Hur fungerar det egentligen med kosten? >> Kommer det nya behandlingsmetoder? >> Hur ska jag leva mitt liv på bästa sätt?

patient

Författare Michael Alvarsson, Kerstin Brismar, Gunnel Viklund, Eva Örtqvist, Claes-Göran Östenson Lättläst, 250 sidor, pedagogiska färgbilder. Läs mer om boken och beställ på www.kiup.se

KAROLINSKA INSTITUTET UNIVERSITY PRESS

Diabetesliv

7


HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN SVENSKA DIABETESFÖRBUNDET

Vardagsliv

ANNONS

»Citat

800 SV SVEN SVENSKA E BARN FÅR TYP 1-DIABETES VARJE ÅR Varje år får 800 barn i Sverige diagnosen typ 1-diabetes. TillV

Fakta 8 sammans med Finland toppar Sverige världsstatistiken i antal s insjuknade barn per capita. Det är ännu inte klarlagt varför det är så. insjjuknade in k

FOTO: ISTOCKPHOTO

ANNONS

PERSONMÖTET

Hon är inte bara äventyrsresande, multitidrottare, sjuksköterska och ordförande för Ung Diabetes. Hon är framför allt väldigt vanlig.

”Hur med Som ordförande i Ung Diabetes ser Therese Knutsson den enorma nytta man har av att som ung ha regelbunden kontakt med andra som också har diabetes. – Vissa grejer vill man inte prata med vuxna om, konstaterar hon. Therese Knutsson, 28, förkroppsligar i någon grad Svenska Diabetesförbundets ungdomssektions motto: ”It’s up to you! So don’t limit yourself!” Hon har tagit dykarcertifikat i Borneo, något man inte får i Sverige om man har diabetes, hon har rest på egen hand i Australien och Nya Zeeland. Hon har rest med Transsibiriska Järnvägen, gjort klassikern Vätternrundan, Vansbrosimningen, Vasaloppet och Lidingöloppet, bestigit Kebnekaise. Som exempel. Flera saker har handlat om att övervinna rädslor. Spindelskräcken försvann i Australien. Höjdrädslan på Kebnekaise. – Jag har aldrig gillat begränsningar, man måste prova för att veta. – Det tycker jag är det kanske viktigaste man kan lära sig som ung med diabetes också. Allt är – faktiskt – möjligt, det kräver bara en del planering. VI TRÄFFAS PÅ ett café i närheten av järnvägsstationen i Uppsala. Hon har just gått av sitt pass som sjuksköterska på Akademiska sjukhuset. Fritiden ägnar hon åt bland annat sitt ordförandeskap i Ung Diabetes, som känns meningsfullt på många sätt. – Det är viktigt att man har någonstans att vända sig när man är ung och har diabetes. I dag finns inga nätverk som man slussas in i via vården. Diabetes syns inte utanpå, men kräver en massa saker av en som andra slipper. Det kan ibland göra att man känner sig ensammast i hela världen, säger Therese Knutsson. – Bara en sådan sak som att man kan behöva stanna inne på rasten för att äta kan räcka, menar hon. ALLA SOM FÅR diabetes hamnar i någon slags negativ chock och livskris, men ofta vet man inte var man ska vända sig med sina frågor.

8

Diabetesliv


ANNONS

HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN SVENSKA DIABETESFÖRBUNDET

FLEST ME M MED DIABETES I KINA N Nya kartläggningar visar att Kina Fakta 9 är ä landet med flest diabetessjuka. Det om uppskattningsvis 92,4 miljoner Det rör De rö ö sig o vuxna. Därmed har Kina gått om Indien som epicentrum för pandemin.

ANNONS

ELLENS BOK SKAPAR IGENKÄNNING Ellen Grahn, 18, har skrivit en bok om hur diabetes förändrat hennes liv. Boken visar att man inte är ensam om att få diabetes och att trots allt som händer går det att leva ett bra liv. Kan beställas på Ung diabetes hemsida www.ungdiabetes.se.

Fakta Therese The Th erese Knutsson

gör man sex då?” DÄR ÄR UNG Diabetes

ett bra forum, tycker hon. Via förbundet finns mötesplatser, både på nätet och ”i verkliga livet” där man kan prata, tipsa och få råd. Tre gånger per år ordnas nationella aktiviteter. Tjänsten ”diabeteskompis” är viktig. Där kan medlemmar ställa frågor och få svar av läkare, sjuksköterska, dietist, psykolog, coach eller någon av de nio ungdomar

som sitter i rådet som leder Ung Diabetes. – Mottagningsformuläret är en av de viktigaste sakerna vi har gjort, säger Therese.

3

MED HJÄLP AV ett formulär man kan ladda ner från hemsidan får man i lugn och ro besvara frågor som annars inte alltid blir besvarade vid besöket hos sjukvården. Ung Diabetes är till för de som är mellan 15 och 30 år.

måbratips från Therese • Ta reda på vad du vill. Sedan kan du hitta sätt att nå målet. • Gör något aktivt som du gillar. • Roligt är bättre än jobbigt. Om inte det jobbiga blir roligare efteråt.

INGEN SUPERHJÄLTE. Therese Knutsson lever ett aktivare liv än de flesta. Man kan göra allt man vill, både säger och lever hon. Men någon superhjälte är hon inte. Hon gör bara kloka, medvetna val.

Tänk mindre på din diabetes. Låt en insulinpump hjälpa dig. MiniMed Paradigm® Veo™ System Den frihet du förtjänar Paradigm Veo är den enda insulinpump som aktivt kan minska allvarlighetsgraden vid låga glukosvärden. Till skillnad från alla andra pumpar använder Paradigm Veo data från en sensor för att upptäcka när dina glukosnivåer är farligt låga. Den svarar då med att stoppa tillförseln av insulin i upp till två timmar, vilket ger dig det lugn du behöver för att leva livet fullt ut.

MiniLink sändare och Sof-sensorer ingår i subventioneringssystemet och kan förskrivas- för patienter med två eller fler svåra hypo-glykemier/år som kräver hjälp av annan person, - för patienter med kvarstående HbAlc på minst 9%, där optimerad insulinbehandling misslyckas eller- för barn som tar minst 10 plasmaglukosprover/dygn som är medicinskt motiverade. Subventionen gäller i kombination med Paradigm insulinpump. För övriga patientgrupper beställs MiniLink och sensorer direkt av Medtronic.

MiniMed Paradigm® Veo™ System Lev mer, oroa dig mindre www.medtronic-diabetes.se

UC201103646SV

– Vad är en känning? Hur gör jag för att ta insulinspruta på stranden? Hur gör jag med sex, behöver jag extra insulin eller äta före eller efter? Det finns massor av frågor man vill ha svar på. Och många frågor vill man inte prata med vuxna eller sina föräldrar om, säger Therese.

Ålder: 28 Familj: Härlig och viktig Gör: Sjuksköterska Akademiska sjukhuset i Uppsala, ordförande för Ung Diabetes. Roligast hittills: Cykla mountainbike i Storuman.

Diabetesliv

9


ANNONS

HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN SVENSKA DIABETESFÖRBUNDET

Forskning

ANNONS

DIABETESSPEL FICK DESIGNGULD Dataspelet Equalize vann Svenska Designpriset 2010 i kategorin Information webb. Spelet, som gjorts av Know IT HT i Göteborg på uppdrag av Lilly, lär barn med diabetes att på ett enkelt och roligt sätt förstå sin sjukdom (www.equalize.com).

Max och Maya i spelet Equalize, inspirerat av Super Mario och Donkey Kong.

FRAMTID

Långtidsverkande behandling som hjälper kroppen reglera insulinnivån och större samverkan mellan läkemedelsbolag, vårdgivare och patienter. Så ser framtiden ut, menar Ole Kristian Kleivenes, medicinsk direktör för Eli Lilly Skandinavien.

En spruta i veckan, som gör att kroppen själv reglerar insulinnivån och samtidigt reglerar vikten. Det är nästa typ av diabetesmedicin som bland andra Eli Lilly hoppas kunna att ta fram. Läkemedelsbolaget Eli Lilly var först i världen med att ta fram insulin för allmänt bruk. Då var det 1923. I dag vill läkemedelsbolaget fortfarande vara först. – Vi vill utveckla mediciner som är först eller bäst i klassen. Aldrig någonsin imitera produkter som redan finns på marknaden, säger den medicinske di-

rektören för Eli Lillys Skandinaviengren. Det nya inom diabetesforskningen är molekyler som ska stimulera kroppen att själv reglera blodsockernivån. Redan i dag finns flera syntetiska versioner av glukagonlika peptid-1 (GLP-1). Genom att härma kroppens eget GLP-1 påverkas bukspottkörtelns betaceller att själv reglera insulinnivån och därmed blodsockerhalten i kroppen hos typ 2-diabetiker samtidigt som patienten går ner i vikt. Men doserna behöver fortfarande tas ofta. – Vi hoppas kunna ta

fram en medicin som gradvis frigörs. Om vi kan få kroppen att själv reglera insulinproduktionen, då minimerar vi också biverkningarna. Och kan vi få effekten av medicinerna att sprida sig över en hel vecka, då får vi en jämn och stabil kontroll av blodsockret, konstaterar Kleivenes. FÖR ELI LILLY är båda sidor mycket viktiga – både effekten och säkerheten. Företaget lägger 19 procent av omsättningen varje år på forskning och utveckling av nya molekyler. Bara en av tjugo molekyler

klarar sig hela vägen ut till marknaden. De övriga skrotas. Ofta för att bieffekterna är för stora. – Traditionellt har forskningen ofta berättat om det som gått bra, medan bieffekter och misslyckade studier inte alltid exponerats. Vi går en helt ny väg här. Våra kliniska studier finns tillgängliga på internetsidan www.lillytrials. com. På det viset har man en garanti för att också dåliga resultat presenteras, berättar Ole Kristian Kleivenes. Skälet till öppenheten är trovärdighet. – Alla ska kunna kon-

där industrin levererar läkemedel och sjukvården har all användarkontakt fungerar inte längre. I dialog med både patienter och sjukvård får vi ovärderlig insyn i både läkares och patienters behov, önskemål och idéer. Då kan vi snabbt korrigera och justera vår forskning till det bästa för patienten.

Eli Lilly Fakta E

SEHMG00074

Molekyler med långtidseffekt på Lillys agenda

trollera att våra mediciner inte har dolda biverkningar. En medicin med för stora biverkningar Ole Kristian kan förlänga Kleivenes. liv, men ger dålig livskvalitet. – Vi vill inte bara att patienter ska leva längre liv, vi vill också att de ska ha bra liv trots sjukdomen. Om vi inte klarar av att ta fram sådana mediciner överlever vi inte på sikt som läkemedelsbolag. Effekten är dock avhängig på om medicinen tas i rätt mängd vid rätt tid för att säkra optimal effekt. Tidigare har det ansvaret legat helt på sjukvården, men nu väntar nya tider. Informationsprogram tas fram och kontakten med läkare och patienter ökar. – Den gamla modellen

Eli Lilly grundade 1876. 39 000 är anställda över hela världen, varav 250 i Skandinavien. Över 7 000 arbetar med forskning och utveckling. Företaget har mediciner mot diabetes, cancer, hjärtkärlsjukdomar, sjukdomar i nervsystemet, benskörhet, inkontinens, erektionsproblem, tillväxtstörningar och blodförgiftning.

A T E V T A L E V U D T L N E AL M , S E T E B A I . D A M G O Å R F T A G Å V E T IN BER M E V O N CH 10:E NDIABETESO R E B M , BAR NOVE DEN 9:E SAMMAR LILLY S K E UPPMÄR CH UNG DIABET CH SVARAR O O FONDEN IABETESDAGEN TES E VÄRLDSDRÅGOR OM DIAB F PÅ DINA

Diabetesliv

ATS: L P & D I T

STOCK

HOLM

en den Onsdagvember 2010 o  atum D 10:e n . 74, ORG eringsg g e R , G Ö T E B dagen den 0 n Nale Tis Plats Stockholm ber 201 m e v  atum D o n 9:e t, 20:00 rmusee 18:00 – ldskultu, Göteborg r ä id V T ade. . 54 Plats egräns b Södra v r ä r platse 0:00 a n t a le t 8:00 – 2 å 1 d , id t Tid . Kom i behövs n a l ä m n Ingen a

2010-10-05 | 64581 | SEDBT00053

10

ch a med o r a v t t i a llt roligt lkomna a ä r v ö t f r m r e a va hind esanhörig vara ett a r in e v t, diabet d ö is h h u c e q o b l l u e e t d na H es in Då är ren Han r diabet a u t h a r a p r e io t r rad disku tes. g Diabe å plats ä n p U d e h c M o nås livet! gnar Ha a R n e t r expe


ANNONS

HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN SVENSKA DIABETESFÖRBUNDET

ANNONS

Nightingale

Varje dag får två barn i Sverige typ 1-diabetes.

ZipWik med flikar – den nya snabba teststickan

En sjukdom som de lever med resten av livet. Diabetes syns inte utanpå, men det känns inuti.

De flesta gillar när en vardagsrutin blir enklare, särskilt om det är något man ska göra flera gånger om dagen. ZipWik™ med flikar gör det enklare och snabbare att mäta blodsockret.1 Fråga din diabetessjuksköterska om du vill prova FreeStyle Lite® och den nya teststickan ZipWik™ med flikar.

Beställ enkelt och utan kostnad din nya mätare från Abbott sms:a ”lite” till 72120, besök www.matare.se eller ring 020-190 11 11.

Här är den stora skillnaden!

Diabetesfonden stödjer vetenskaplig forskning om diabetes, både för barn och vuxna. Var med och ge ditt bidrag – det gör skillnad.

PG 900901-0

1. Freestyle Omni Home Use Study, Data on file, Alameda, CA, USA.

MAKE A DIFFERENCE

www.diabetesfonden.se

Abbott Scandinavia AB. Box 509, 169 29 Solna. Tel: 08-546 567 00. Fax: 08-546 569 00

ALLT DU ÖNSKAR DIG

AV EN BLODSOCKERMÄTARE 50 % RABATT VID BESTÄLLNING FÖRE 30 NOVEMBER

ORDINARIE PRIS: 699 KR.

CONTOUR® USB har den allra senaste teknologin inom blodsockermätning. Den är liten och enkel att använda. Hela 87% av CONTOUR® USB-användarna tycker att denna mätare är bättre än den mätare de använt tidigare.* Mät blodsockret när som helst och var som helst. Det är det enkla som vinner – simple wins.

Ingen kodning Lättläst färgdisplay med svensk text Liten blodmängd, 0,6 ␮L 2000 blodsockerresultat i minnet USB kontakt som gör det möjligt att överföra mätresultaten till din PC/MAC

SVENSKT

SPRÅK

CONTOUR USB-mätaren beställer du endast på www.bayercontourusb.se

GRØSET™

02.10.A.SE

*Bayers användarundersökning CONTOUR® USB 2009-2010

• • • • •

Diabetesliv

11


ANNONS

HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN SVENSKA DIABETESFÖRBUNDET

Forskning

ANNONS

2500 SKÅNSKA BARN I RISKZONEN FÖLJS UNDER 15 ÅR Den kraftiga ökningen av barn och ungdomar som får typ 1-diabetes förbryllar forskarna. Kanske kan den internationella TEDDY-studien komma närmare ett svar. Sedan 2004 pågår studien där 2500 skånska barn följs tills de är 15 år. Barnen har ökad ärftlig risk att få diabetes, identifierat med hjälp av navelsträngsblod. Förutom i Skåne pågår studien i Finland, Tyskland och USA och bekostas av den amerikanska hälsovårdsmyndigheten.

FÖR HAND. Det allra senaste hjälpmedlet plockas delvis ihop för hand av bland andra Christina Wolsted vid en av fabrikerna i Hilleröd – men för precisionsjobbet tar hon hjälp av robotar.

FORSKNING

Novo Nordisk hoppas kunna bidra till den ultimata lösningen för diabetes – att stoppa den innan den bryter ut. Stamcellsforskningen är redan igång.

”Vårt mål att besegra diabetes” Målet är satt skyhögt. – Vi vill vara med och besegra diabetes, säger Mads Krogsgaard Thomsen forskningschef på danskstyrda läkemedelsbolaget Novo Nordisk. Fram till dess är bland annat långtidsverkande behandlingar och piller i stället för injektioner delmål. Att besöka Novo Nordisk, både fabrik i Hilleröd och huvudkontoret i Bagsvaerd några mil närmare Köpenhamn, är lite av att kliva in i framtiden. Fabriken är nästan knäpp tyst. Det är mest tryckluftspumpar till robotarna som hörs. – Vi använder tyst miljö

som ett av våra arbetsredskap för att hålla produktionstakt och kvalitet på rätt nivå, berättar Carsten Thorngreen som ansvarar för att hålla igång processerna på fabriken i Hilleröd. Produkten som skapas i just den här fabriksdelen är en ny insulinpenna till barn, som gör behandlingen av deras diabetes lättare för dem och deras föräldrar. Några mil närmare Köpenhamn ligger huvudkontoret. I Bagsvaerd arbetar några tusen av de 13|000 som är anställda av företaget i Danmark. Resterande 17|000 anställda är spridda i 76 andra länder. På huvudkontoret drar

STOPPA DIABETES. Mads Krogsgaard Thomsen, chef för forskningsavdelningen satsar stort.

BARNPENNOR BLIR TILL. Carsten Thorngreen övervakar arbetet på fabriken i Hilleröd. Det är påtagligt tyst, det högsta ljudet är tryckluften

forskningschefen Mads Krogsgaard Thomsen upp linjerna för vilka förbättringar som väntar diabetesvården. – Vi hoppas kunna vara med att faktiskt besegra diabetes, säger han. För typ1-diabetes ligger lösningen i stamcellsforskning, menar han. Om man kan isolera exakt var själva nedbrytningen av insulinproduktionen sker, så kan man ersätta med nya stamceller som kan tränas till betaceller.

ord när de kommer från forskningschefen på Novo Nordisk. Den årliga avsättningen till forskning och utveckling är mer än åtta miljarder danska kronor (cirka 10 miljarder svenska kronor).

– ARBETET ÄR extremt svårt. Vi måste lyckas skapa den rätta ibland 230 celltyper och immunskyddet måste övervinnas vilket inte är någon lätt uppgift, poäng-

Liten nål, stor skillnad!

FÖR TYP-2 DIABETES är målet lika högt, men här är det nära nog omöjligt att nå ända fram. – Typ 2-diabetes är i mycket hög grad en livsstilssjukdom. För att övervinna den måste man redan som barn lära sig och vänja sig att leva hälsosammare med bättre mat och mer motion. Men om alla goda krafter samverkar kan vi se åtminstone en radikal förbättring på 40 år i alla fall, tror Mads. Det är inte tomma

pengar går tillbaka in i verksamheten beror på företagskonstruktionen med A- och B-aktier där ägarnas aktier ger starkare rösträtt än de aktier som finns på New Yorks och Danmarks börser. Investeringarna i forskning och utveckling ger resultat. Den nya sortens diabetesbehandling innebär kraftigt minskad risk för blodsockerfall på natten, ett jämnare blodsockATT SÅ MYCKET

BD Medical – Diabetes Care Årstaängsvägen 25, Box 47204 100 74 Stockholm Tel: 08-775 51 00 Fax: 08-645 08 08 www.bd.com/se/diabetes

Detta är en unik fotobok att läsa och titta i tillsammans med sitt barn. Här finns en positiv underton som hjälper ett barn och alla runtomkring att förstå situationen. Vi får följa August när han får sin diagnos, på sjukhuset, hemma, i skolan. Boken bygger på foton av Thomas Bergman med korta texter som beskriver situationerna. Längst bak finns ett faktaavsnitt där vuxnas vanligaste frågor tas upp. Läs mer om boken och beställ på www.kiup.se KAROLINSKA INSTITUTET UNIVERSITY PRESS

Diabetesliv

ETT ANDRA VIKTIGT mål för forskningen är att slippa injektionerna. – Vi hoppas att vi om tio år inte längre behöver använda sprutor till alla patienterna. – Då finns förhopningsvis insulin och GLP-1-behandling i tablettform, men det är forskning på ett ännu mycket tidigt stadium och mycket kan gå fel innan vi når så långt, säger Mads Krogsgaard Thomsen.

barnen som vänder sig till

BD, BD Logo och BD Micro-Fine är varumärken som tillhör Becton Dickinson and Company. © 2010 BD. Oktober 2010 Corporate identity number: 556145-6756 Seat: Stockholm.

12

er, sänkt blodtryck och minskad vikt med bara en spruta om dagen. För Novo Nordisk är det inte framtid. Det är nu och produkten har redan lanserats i 21 länder.

En bok om tes barndiabe

Framgångsrik hantering av diabetes med BD Micro-Fine™ 0,23mm (32G) x 4mm Den nya pennkanylen BD Micro-Fine™ 0,23mm (32G) x 4mm är vår kortaste och tunnaste nål någonsin. Med endast 4mm minskar risken för intramuskulära injektioner, gör Injektionen mer bekväm och hjälper dig att leva ett hälsosamt liv.

terar Mads Krogsgaard Thomsen. – Vi vet inte alls om vi kommer att lyckas, men vi arbetar på det, berättar han.


ANNONS

HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN SVENSKA DIABETESFÖRBUNDET

DIABETES DIABET TES DRABBAR BÅDE RIKA OCH FATTIGA FOTO: ISTOCKPHOTO

Mer än 285 miljoner människor världen över har diabetes. Man M Fakta 10 räknar med att 438 miljoner kommer att vara drabbade år r 2030. 20 2030 030 30. I många länder i Mellanöstern, Oceanien och Karibien har 12-20 procent av befolkningen diabetes. År 2025 kommer 80 procent av alla diabetesfall finnas i låg- och mellaninkomstländerna.

ANNONS

» Vi hoppas kunna vara med att faktiskt besegra diabetes.» Mads Krogsgaard Thomsen, forskningschef på Novo Nordisk

Diabetesfonden vill vara med och lösa gåtan Eliminera diabetes och konsekvenserna av den. Det är syftet med Svenska Diabetesförbundets forskningsfond sedan 1958. – Vi vill vara med och lösa gåtan, säger insamlingsansvariga Åsa Thunqvist.

från robotarna. ”Tystnad är ett av våra arbetsredskap”, berättar Carsten som ansvarar för effektiviteten i fabriken. Mycket metodtänk hämtas från Japan. FOTON: MÅRTEN GUDMUNDHS

Varför får barn och vuxna diabetes? Hur kan vi göra för att behandla konsekvensen av diabetes på bästa sätt? Kan vi till och med eliminera diabetes? Diabetesfondens insamlade pengar går till ett brett spektra av projekt inom de frågorna. – Pengarna vi får via insamlingen är väldigt värdefulla. Inte minst nu när vi ser att antalet personer

»Pengarna vi får via insamlingen är väldigt värdefulla.» Åsa Thunqvist

som får diabetes ökar världen över. Ökningen av antalet barn som får typ 1-diabetes är allra högst i Sverige och Finland. Varje år får 800 barn i Sverige diagnosen. Varför är det så? Är det arv, miljö eller genetiskt betingat? NÄR FONDEN STARTADE 1958 delade fonden ut 75| 000 kronor. Den summan har ökat markant sedan dess.

Förra året delade fonden ut drygt tolv miljoner kronor. Pengarna går till grundforskning och omvårdnadsforskning riktad både till barn, unga, vuxna och äldre. – Pengarna gör nytta och vi skulle önska att vi kunde bidra med ännu mer, säger Åsa Thunqvist. FONDEN HAR 90-KONTO och står under tillsyn av Länsstyrelsen och Svensk Insamlingskontroll (SFI). Det innebär att pengarna används på rätt sätt och att de administrativa kostnaderna hålls nere. Enligt reglerna måste minst 75 procent i genomsnitt av insamlade medel gå till ändamålet.

”Diabetesbars” har räddat både ridlektioner och familjens nattsömn Minskad oro, roligare semestrar och tryggare nätter är bara några av fördelarna som Extend bar har fört med sig. I alla fall om man frågar familjen Forsberg i Arvika. Adam Forsberg är 9 år och bor i Arvika med sin familj. Hans allra största intresse är ridning men han gillar också att bada i badhus. Adam fick diabetes redan vid 2 års ålder, något som inte alltid har varit så lätt att förena med hans aktiva vardag. Under en diabetesmässa i Karlstad kom Adams föräldrar i kontakt med Extend, en produkt utvecklad för personer med diabetes. De bestämde sig för att testa produkten som utlovade jämnare blodsocker i upp till hela nio timmar. ”Innan vi upptäckte Extend fick han äta en halv banan stup i kvarten, så du kan ju tänka dig hur trött han var på bananer” säger Jenny Forsberg med ett litet skratt. Ridlektioner utan avbrott Men det var förstås inte bara bananer Adam var trött på. Så värst kul är det inte heller att missa saker i skolan och andra sociala sammanhang som kräver både energi och aktivt deltagande. En av dessa aktiviteter som ibland blivit lidande är Adams största intresse – att rida. ”I vanliga fall brukade Adam få en känning framåt slutet av ridlektionen. Då var han tvungen att avbryta mitt i för att peta i sig något, en bit druvsocker eller så” berättar Jenny. ”Efter en känning känner han sig dessutom trött och seg, vilket ju kan förstöra hela upplevelsen. Men sedan vi upptäckte Extend har han ätit en bar ungefär en och en halv timme innan ridningen. Sedan håller han sig jämn genom hela lektionen och en bra bit in på kvällen.”

Trygga nätter under tältsemestern Både under ridlektionerna och i skolan har Extend varit till stor hjälp. Men den riktiga bekräftelsen på hur bra Extend fungerar, kom först under familjens tältsemester i somras. ”Vi skulle vara borta i en vecka och på den här typen av semestrar är man väldigt rörlig – går mycket och är aktiv – vilket kan bli jobbigt för Adam, speciellt under följande natt. Vanligtvis måste vi då gå upp ungefär en gång i timmen för att mäta BS. I värsta fall måste vi väcka honom flera gånger bara så att han ska få i sig något att äta. Dessutom blir det oftast värre för varje natt som går” berättar Jenny. ”Men det här året bestämde vi oss för att testa Extend även under nätterna. Adam fick äta en bar strax innan han gick och la sig. Han höll sig spikrak hela natten! Sista natten vågade vi sova utan att gå upp och mäta en enda gång.” Det enda negativa med Extend bars, enligt Jenny, är att Adam bara tycker om den med bärsmak. Hon tillägger att de gärna skulle se att det fanns fler barnvänliga smaker att välja mellan. Räddade fredagar När Adam nu börjat trean har det inneburet att klassen varje fredag går till en annan skola för att ha gympa. ”Det är en ganska lång bit med uppförbacke hela vägen, något som hade varit jobbigt för Adam i vanliga fall. Men nu slipper han sjunka lågt och klarar det utan problem. Här har barsen verkligen räddat våra fredagar. För oss har Extend varit guld värt” avslutar Jenny.

Adam Forsbergs största intresse är ridning. Med hjälp av en diabetesbar en och en halv timme innan ridningen kan han hålla ett jämnt blodsocker under hela ridlektionen och en bra bit in på kvällen.

Fakta om Extend Extends unika kombination av långsamma kolhydrater, protein och fett, hjälper till att stabilisera blodsockret i upp till 9 timmar. Extend tillverkas av glutenfria produkter och finns som Bars, Crisps och Shakes. Innehåll per 100 g Extend Bar: Energi 375 kcal, protein 30 g, totalt kolhydrater 50 g, sockerarter 0 g, fett 7,5 g, mättat fett 0 g, fiber 12,5 g. Följande vetenskapliga studier är gjorda på Extend: Kaufman FR, Halvorson M, Kaufman ND. Diabetes Research and Clinical Practice 1997; 35: 25–33. Kaufman FR, Devgan. Journal of Diabetes Complications 1996 Oct; 10 (Mar–Apr): 84–87. Kaufman FR, Halvorson M, Kaufman ND. Diabetes Research and Clinical Practice 1995 Dec; 30(3): 205–9.

För mer information och beställning. www.diabeteskoll.se

Diabetesliv

13


HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN SVENSKA DIABETESFÖRBUNDET

Bra saker Smart mellanmål fixar ridning KOSTTILLSKOTT Ibland är det enkla det bästa. För Adam Forsberg, 9 år, i Arvika, något så enkelt som ett mellanmål stort som en vanlig godisbit, typ Snickers. Extend bars heter produkten och består av en blandning av långsamma kolhydrater, protein och fett. Syftet är att hålla blodsockret stabilt. För Adams del fungerar

det utmärkt. Nu klarar han hela ridlektioner utan att avbryta för druvsocker eller banan.

Kortare nålar ger mindre smärta INJEKTION En

4 mm

halvering av nållängden kan göras utan att få sämre effekt. Det visar forskning från BD.

Sola och du minskar risken att utveckla typ 2-diabetes. Det gäller för den som har ett BMI under 30, annars är övervikten en så stor riskfaktor att solandet inte spelar någon roll. Sollapandet gör att kroppen bättre tar upp D-vitamin när vi utsätter oss för solens ultravioletta strålar. Ju ljusare hud och smalare kvinna, desto större blir effekten. Det visar en enkätstudie som gjorts av forskare vid universitetssjukhusen i Huddinge och Lund. 25 000 svenska kvinnor ingick i studien.

I en rad studier kan man se hur effekten blir lika eller till och med bättre. 4 mm för normalviktiga och 6 mm för överviktiga räcker. Redaktionen applåderar.

USB-lösning ger bättre koll DATORSTYRT Smidigare, enklare och bättre är den självklara utvecklingen på hjälpmedelssidan. Ett exempel på det är

1\KHWHURPGLDEHWHVIRUVNQLQJ

blodsockermätaren Contour USB från Bayer. Mycket smidigare koll på värdena än så här kan man nog inte få idag. I med mätaren i USB-porten på datorn och följ intuitiva instruk-

BOK. Diabetes Michael Alvarsson Kerstin Brismar Gunnel Viklund Eva Örtqvist Claes-Göran Östenson KIUP förlag 200 sidor

GLDEHWHVSRUWDOHQVH  YlQGHUVLJWLOODOODVRPlULQWUHVVHUDGH DYGLDEHWHVIRUVNQLQJ

BOK.GLDEHWHVSRUWDOHQVH  lUHQKHPVLGDIUnQ/XQGVXQLYHUVLWHWV 'LDEHWHVFHQWUXP

ANNONS

SMALA KVINNOR SOM SOLAR SÄNKER RISK FÖR TYP 2-DIABETES FOTO: ISTOCKPHOTO

ANNONS

Älskade Vampyr Ami Skånberg Dahlstedt Gothia Personligt 256 sidor

tioner på skärmen och – tada! – där är blodsockervärde och statistik enkelt överblickbara. Camilla Barrborn, 19 år, som tar 12 till 20 blodsockertest per dag gillar översikten.

– Jag kan se värdena direkt i kurvor och diagram och behöver inte stirra mig blind på och bli ledsen de gånger blodsockret ligger för högt. Jag ser att inte värdena alltid är dåliga.

Allt viktigt om diabetes information om i hur h man får diabetes och hur den b ska s behandlas. Här finns en översikt f över utvecklingen ö i världen, liksom en uppdaterad bild av upp forskningsläget. Boken är skriven av aktiva läkare och forskare från Karolinska Institutet som har absolut spetskompetens. Den skulle kunna vara tungläst och jobbig, men

NYHET Allt viktigt du u behöver veta om diabetes. Beskrivningen av boken ”Diabetes”, skriven av flera forskare från Karolinska Institutet med Kerstin tin Brismar i ledningen, är kaxig men lever upp till sin kaxighet. I boken, som kommer ut i nyreviderad form i december, finns personmöten från alla åldrar, kostråd, historik och

fungerar tvärtom bra som lättläst uppslagsbok för alla som har diabetes eller har med diabetes att göra. Rekommenderas till både allmänhet, patienter, anhöriga, skolor, polis och företag. En bok för alla som berättar allt viktigt om diabetes, helt enkelt. Ny reviderad version finns att köpa från december, antingen i bokhandeln eller direkt via www.kiup.se MG

Gripande, igenkännande och lättläst NYHET ”Helt utan förvarning kom denna sjukdom hem till oss, utan att fråga om lov. Den knackade på, steg in och stannade kvar. Den blev en familjemedlem som vi måste umgås med, varje dag.”

Så börjar Ami Skånberg Dahlstedt sin självbiografiska bok Älskade vampyr. I 256 sidor får vi följa med familjen med sonen Egil som just fått diabetes. Den älskade vampyren

ami skånberg dahlstedt

om livet med ett barn med diabetes typ1

GO T H I A P E R O NL I G T S

är blodsockermätaren som kräver sitt blod. Boken är skriven med lätt penna och griper tag. Så här känns det och så här är det. Uppfriskande skönlitterär bland alla uppysningsböcker.

Bli medlem i Svenska Diabetesförbundet! Diabetesförbundet är en organisation för dig med diabetes eller som är närstående. Vi driver dina frågor och ger dig stöd i din vardag. Vårt mål är att skapa en utveckling som ger alla med diabetes full delaktighet och möjlighet i samhället.

Stöd vårt arbete och bli medlem! Tel: 08-564 821 00 medlem@diabetes.se

www.diabetes.se 14

Diabetesliv

MG


ANNONS

HELA DENNA TIDNING Ă&#x201E;R EN ANNONS FRĂ&#x2026;N SVENSKA DIABETESFĂ&#x2013;RBUNDET

ERBJUDANDE!

ANNONS

! TESTA EVERYX3 IDAG

www.everymed.se

R ALLA Ă&#x2013; F E J D Ă&#x201E; L MĂ&#x201E;TG Everyx3, en äkta allt-i-ett-mätare â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘

tiskt k a r p t t Du für e L-ETUI när FRIO KY Everyx3! r du testa

FÜr dig som testar blodsockret varje dag! Inga lÜsa testelektroder efter mätning. Världens snabbaste och enklaste testprocedur. Lika bra till barn som vuxna.

Unika lĂśsningar som fĂśrenklar

GĂśteborgsvägen 99 â&#x20AC;˘ 504 60 BorĂĽs Kundtjänst: 033 -20 75 60 eller info@everymed.se

JA TACK! Jag är intresserad av Everyx3 och vill gärna fü mer information om hur jag für tillgüng till mätaren, även om jag nekas i mitt landsting. Namn: Adress:

Frankeras ej. Everymed betalar portot.

............................................................................................. ............................................................................................

Postnummer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stad: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel/mobil: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tid som jag vill bli kontaktad: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Typ av diabetes: Typ 1

Typ 2

Everymed AB SVARSPOST Kundnummer 20481959 508 00 BorĂĽs

SE1010SvD

E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

FÜrälder till barn med diabetes

$FFX&KHNlUPHGL 6WRFNKROPVXSSKDQGOLQJ 1\KHW$FFX&KHN$YLYD1DQR 0lWDUHQVRPlUOLWHQRFKVPDUW Â&#x2021; Â&#x2021; Â&#x2021; Â&#x2021; Â&#x2021;

8SSO\VWGLVSOD\I|UOlWWDUHDYOlVQLQJ 6QDEEVHNXQGHUVWHVWWLG /LWHQEORGPlQJGÂ&#x2014;/ 0nOWLGVPDUNHULQJDUI|UHRFKHIWHUPnOWLG 3nPLQQHOVHIXQNWLRQHIWHUPnOWLG $FFX&KHN0XOWLFOL[EORGSURYVWDJDUHPHGLQWHJUHUDG  ODQVHWWUXPPDEHYLVDGPLQVWVPlUWVDP

$FFX&KHN$YLYDRFK$FFX&KHN&RPSDFW3OXVEORGVRFNHUPlWDUHlUUHGDQXSSKDQGODG L6WRFNKROPVnGXNDQIRUWVlWWDDQYlQGDGHPVRPYDQOLJW1XLQWURGXFHUDUYLlYHQ $FFX&KHN$YLYD1DQR%HVWlOOGLQLGDJSnZZZDFFXFKHNVHHOOHUNRQWDNWD $FFX&KHN.XQGVXSSRUWWHOHIRQLQIR#DFFXFKHNVH .RXEHN5-$&&8&+(.%ORRG*OXFRVH0RQLWRULQJ6\VWHPVDQG/DQFLQJ'HYLFHV DUHOHDVWSDLQIXO$&RPSDUDWLYH6WXG\'DWDRQĂ&#x20AC;OH'U.RXEHNDiabetesliv

15


ANNONS

HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN SVENSKA DIABETESFÖRBUNDET

Besök vår hemsida

16

Diabetesliv

ANNONS

Diabetesliv  
Diabetesliv  

En tidning från Svenska Diabetesförbundet

Advertisement