Page 1

HAUS A & B S I T UAT I O N S P L A N

4136

Post

70

Volg

5

7

9

QU A DR A

HAUS B

HAUS A

N

41 09

Situation | Mst. 1:200

0m 0m

20m 10m

50m 20m


HAUS A U N T E R G E S C H O S S

QU A DR A

WHG A.2.2 Abwart

WHG A.1.1 5.2 m2

7.3 m2

Trocknen

Lift

10.4 m2

WHG A.0.4 7.0 m2

Velo

Treppenhaus

22.8 m2

21.3 m2

WHG A.2.4 WHG A.2.3

Technik 19.9 m2

Tiefgarage 21 PP

6.9 m2

WHG A.1.4

5.5 m2

6.9 m2

WHG A.1.2

588.1 m2

WHG A.2.1 5.4 m2

6.9 m2

WHG A.1.3 WHG A.0.1 5.4

7.0 m2

m2

WHG A.0.2

4.0 m2

WHG A.0.3

N

6.9 m2

Grundriss Untergeschoss Haus A | Mst. 1:100

0m

2m

5m


HAUS A E R D G E S C H O S S

QU A DR A

Zimmer

Zimmer

12.0 m2

14.7 m2

Zimmer Windfang

12.3 m2

13.9 m2

Du/WC

Du/WC

6.1 m2

6.2 m2

Lift Treppenhaus 18.1 m2

Gard.

Gard.

6.5 m2

6.6 m2

WHG A.0.3 2.5 Zimmer

WHG A.0.4 3.5 Zimmer

Gard.

Du/WC

Du/WC

3.5 m2

4.1 m2

4.1 m2

Gard. 3.5 m2

WHG A.0.2 2.5 Zimmer

WHG A.0.1 2.5 Zimmer

Küche / Essen / Wohnen

Küche / Essen / Wohnen

Zimmer

Zimmer

Küche / Essen / Wohnen

Küche / Essen / Wohnen

37.5 m2

27.1 m2

11.8 m2

12.0 m2

27.1 m2

37.9 m2

Loggia

Loggia

Loggia

12.6 m2

15.8 m2

15.8 m2

12.6 m2

N

Loggia

Grundriss Erdgeschoss Haus A | Mst. 1:100

0m

2m

5m

3.5-Zimmer-WohnungA.0.4 2.5-Zimmer-WohnungA.0.3

2.5-Zimmer-WohnungA.0.2 2.5-Zimmer-WohnungA.0.1

Nettogeschossfläche

Nettogeschossfläche

Loggia

77 m2 Nettogeschossfläche 12.6 m

2

Loggia

47 m2 15.8 m2

Loggia

47 m2 Nettogeschossfläche 15.8 m2 Loggia

63 m2 12.6 m2


HAUS A 1.O B E R G E S C H O S S

QU A DR A

Zimmer

Zimmer

Zimmer

Zimmer

12.2 m2

14.7 m2

14.7 m2

12.3 m2

Du/WC Du/WC

6.1 m2

6.1 m2

Lift Treppenhaus 18.1 m2

Gard. 6.5

6.5 m2

Gard.

Du/WC

Du/WC

3.5 m2

4.1 m2

4.1 m2

WHG A.1.3 2.5 Zimmer

WHG A.1.4 3.5 Zimmer

Gard.

m2

Gard. 3.5 m2

WHG A.1.2 2.5 Zimmer

WHG A.1.1 3.5 Zimmer

Küche / Essen / Wohnen

Küche / Essen / Wohnen

Zimmer

Zimmer

Küche / Essen / Wohnen

Küche / Essen / Wohnen

37.7 m2

27.3 m2

12.0 m2

12.0 m2

27.3 m2

37.7 m2

Loggia

Loggia

Loggia

12.6 m2

15.8 m2

15.8 m2

12.6 m2

N

Loggia

Grundriss Obergeschoss Haus A | Mst. 1:100

0m

2m

5m

3.5-Zimmer-WohnungA.1.4 2.5-Zimmer-WohnungA.1.3

2.5-Zimmer-WohnungA.1.2 3.5-Zimmer-WohnungA.1.1

Nettogeschossfläche

Nettogeschossfläche

Loggia

77 m2 Nettogeschossfläche 12.6 m

2

Loggia

47 m2 15.8 m2

Loggia

47 m2 Nettogeschossfläche 15.8 m2 Loggia

77 m2 12.6 m2


HAUS A DAC H G E S C H O S S

QU A DR A

Zimmer

Zimmer

Zimmer

Zimmer

12.2 m2

14.7 m2

14.7 m2

12.3 m2

Du/WC Du/WC

6.1 m2

6.1 m2

Lift Treppenhaus 18.1 m2

Gard. 6.5

6.5 m2

WHG A.2.3 2.5 Zimmer

WHG A.2.4 3.5 Zimmer

Gard.

m2

Gard.

Du/WC

Du/WC

3.5 m2

4.1 m2

4.1 m2

Gard. 3.5 m2

WHG A.2.2 2.5 Zimmer

WHG A.2.1 3.5 Zimmer

Küche / Essen / Wohnen

Küche / Essen / Wohnen

Zimmer

Zimmer

Küche / Essen / Wohnen

Küche / Essen / Wohnen

37.7 m2

27.3 m2

12.0 m2

12.0 m2

27.3 m2

37.7 m2

Loggia

Loggia

Loggia

12.6 m2

15.8 m2

15.8 m2

12.6 m2

N

Loggia

Grundriss Dachgeschoss Haus A | Mst. 1:100

0m

2m

5m

3.5-Zimmer-WohnungA.2.4 2.5-Zimmer-WohnungA.2.3

2.5-Zimmer-WohnungA.2.2 3.5-Zimmer-WohnungA.2.1

Nettogeschossfläche

Nettogeschossfläche

Loggia

77 m2 Nettogeschossfläche 12.6 m

2

Loggia

47 m2 15.8 m2

Loggia

47 m2 Nettogeschossfläche 15.8 m2 Loggia

77 m2 12.6 m2


HAUS B U N T E R G E S C H O S S

QU A DR A

Lift Korridor

Treppenhaus

20.2 m2

18.0 m2

Technik 18.2 m2

WHG B.1.3

WHG B.2.3

WHG B.2.1 Trocknen 10.5

10.4 m2

m2

7.3 m2

8.7 m2

Velo

7.6 m2

WHG B.0.1 6.8 m2

WHG B.1.2 6.6 m2

WHG B.1.1

WHG B.2.2

6.4 m2

6.4 m2

WHG B.0.2 6.1 m2

N

21.6 m2

WHG B.0.3

Grundriss Untergeschoss Haus B | Mst. 1:100

0m

2m

5m


HAUS B E R D G E S C H O S S

QU A DR A

Zimmer

Zimmer

15.1 m2

11.9 m2

Zimmer

Windfang 13.9

12.3 m2

m2

Bad/WC

Du/WC

6.2 m2

6.2 m2

Lift Treppenhaus 17.9 m2

Gard.

Gard.

7.6 m2

6.5 m2

WC

Du/WC Putz.

4.8 m2

2.2 m2

2.8 m2

Du/WC 4.2 m2

WHG B.0.3 4.5 Zimmer

WHG B.0.2 2.5 Zimmer

WHG B.0.1 3.5 Zimmer

Küche / Essen / Wohnen

Zimmer

Zimmer

Küche / Essen / Wohnen

Zimmer

Küche / Essen / Wohnen

38.1 m2

14.1 m2

12.4 m2

35.8 m2

14.7 m2

37.6 m2

Loggia

Loggia

16.2 m2

26.1 m2

16.2 m2

N

Loggia

Grundriss Erdgeschoss Haus B | Mst. 1:100

0m

4.5-Zimmer-WohnungB.0.3 2.5-Zimmer-WohnungB.0.2 3.5-Zimmer-WohnungB.0.1 Nettogeschossfläche Loggia

98 m2 Nettogeschossfläche 16.2 m2 Loggia

52 m2 Nettogeschossfläche 26.1 m2 Loggia

82 m2 16.2 m2

2m

5m


HAUS B 1.O B E R G E S C H O S S

QU A DR A

Zimmer

Zimmer

Zimmer

15.1 m2

11.9 m2

14.7 m2

Zimmer 12.3 m2

Du/WC

Du/WC

6.2 m2

6.2 m2

Lift Treppenhaus 18.1 m2

Gard.

Gard.

7.6 m2

6.5 m2

Du/WC 4.8 m2

Du/WC 6.0 m2

Gard. 5.2 m2

WHG B.1.2 3.5 Zimmer

WHG B.1.3 4.5 Zimmer

WHG B.1.1 3.5 Zimmer

Küche / Essen / Wohnen

Zimmer

Zimmer

Küche / Essen / Wohnen

Zimmer

Küche / Essen / Wohnen

38.4 m2

14.2 m2

12.5 m2

35.2 m2

14.6 m2

37.6 m2

Loggia

Loggia

16.2 m2

29.2 m2

13.1 m2

N

Loggia

Grundriss Obergeschoss Haus B | Mst. 1:100

0m

4.5-Zimmer-WohnungB.1.3 3.5-Zimmer-WohnungB.1.2 3.5-Zimmer-WohnungB.1.1 Nettogeschossfläche Loggia

98 m2 Nettogeschossfläche 16.2 m2 Loggia

74 m2 Nettogeschossfläche 29.2 m2 Loggia

77 m2 13.1 m2

2m

5m


HAUS B DAC H G E S C H O S S

QU A DR A

Zimmer

Zimmer

Zimmer

15.1 m2

11.9 m2

14.7 m2

Zimmer 12.3 m2

Du/WC

Du/WC

6.2 m2

6.2 m2

Lift Treppenhaus 18.1 m2

Gard.

Gard.

7.6 m2

6.5 m2

Du/WC 4.8 m2

Du/WC 6.0 m2

Gard. 5.2 m2

WHG B.2.2 3.5 Zimmer

WHG B.2.3 4.5 Zimmer

WHG B.2.1 3.5 Zimmer

Küche / Essen / Wohnen

Zimmer

Zimmer

Küche / Essen / Wohnen

Zimmer

Küche / Essen / Wohnen

38.4 m2

14.2 m2

12.5 m2

35.2 m2

14.6 m2

37.6 m2

Loggia

Loggia

16.2 m2

29.2 m2

13.1 m2

N

Loggia

Grundriss Dachgeschoss Haus B | Mst. 1:100

0m

4.5-Zimmer-WohnungB.2.3 3.5-Zimmer-WohnungB.2.2 3.5-Zimmer-WohnungB.2.1 Nettogeschossfläche Loggia

98 m2 Nettogeschossfläche 16.2 m2 Loggia

74 m2 Nettogeschossfläche 29.2 m2 Loggia

77 m2 13.1 m2

2m

5m

Quadra Tomils - Grundrissheft  
Quadra Tomils - Grundrissheft