Page 1

ENQUESTA Som els alumnes d’un curs d’informàtica de l’escola.  Mentre estàvem estudiant el full de càlcul se’ns va ocórrer fer  un exercici  pràctic:  passar  una  enquesta  a  tots  els  companys  de  l’escola.  Ens  vam  posar mans a l’obra i vam demanar, juntament amb la nostra professora,  la col∙laboració de tots vosaltres.  Una  vegada  hem  acabat  l’enquesta  us  volem  mostrar  els  resultats  i  fer  alguns comentaris. ·

Participació: 205  alumnes,  dels  quals  un  60  %  són  dones i  un  40  %homes.

·

Procedència: la  majoria,  un  42  %  sou  de  Mataró,  però  també  observem que hi ha molta gent, un  32%, de la resta d’Espanya i un 19  % d’altres països.

·

Estudis: la  major  part  dels  que  heu  respost  l’enquesta,  un  61  %,  o  be  feu  Informàtica  o  Etapa  Instrumental

·

Temps a l’escola: Quasi la meitat,  un  46%,  és  el  primer  any  que  veniu  a  l’escola,  però  per  a  molts,  un 26% o el que es el mateix 1 de  cada  4,  aquest  és  el  segon  any.


·

Satisfacció: Hi  ha  un  resultat  quasi  be  total  de  persones  que  heu respost SI a la pregunta “si us  agradava  venir  a  l’escola”,  un  97  %

·

Quant a  la  relació  entre  els  estudis i la millora de la feina, un  62  %  heu  opinat  que  estudiar  us  permetrà  trobar  o  millorar  la  feina,  en  front  d’un  13%  que  més  aviat  us  heu  inclinat  cap  al  no. 

En general  veiem  que  els  resultats  de  l’enquesta  són  molt  positius,  i  per  això  us  donem  les  gràcies  a  totes  les  persones  que  amb  la  vostra  col∙laboració ens heu ajudat a realitzar aquest exercici. Ara podem dir que  ja sabem algunes coses més de totes les persones que venim a l’escola.  Us saludem cordialment i esperem que la propera vegada que necessitem  la vostra col∙laboració podem contar­hi. 

Mataró, 1 d’abril de 2009 

Grup d’Ofimàtica

enquesta - curs 2008/09  

Resultats enquesta als alumnes del CFA Els Taroangers, curs 2008-09

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you