Page 1


La biblioteca a l’aula

Un llibre és com una capsa de música: si no l’obres, si no el llegeixes, no en sabràs el seu secret.

2

CEIP Cirera


Introducció L’escola ha d’ensenyar a conèixer la realitat, ja que la realitat ha de formar el pensament perquè pugui enfrontar-se a tota mena d’imatges i textos. L’escola ensenya a pensar, a llegir, a veure, a expressar-se i sap proporcionar al nen els materials idonis pel seu nivell mental, ajudant-lo a progressar sense aturar-lo, ni angoixar-lo. Ara ho ha de fer amb una pluralitat de mitjans i de punts de vista. A la pràctica el professor està competint amb els mitjans, però no ha de renunciar al que és fonamental: la formació del pensament discursiu i abstracte.

El gust per la lectura Podríem dir amb Roald Dahl: “...Els llibres per a infants també poden divertir i entretenir, però aspiren a quelcom més: inculcar en el nen l’hàbit de la lectura, ensenyar-li a saber llegir, familiaritzar-lo amb el vocabulari d’una llengua i, avui, fer-li veure que hi ha altres millors maneres de passar el temps que mirar la televisió.” Sabem per experiència que a quasi tots els nens petits els agrada escoltar contes, sentir poesia o assistir a una representació. Quan el conte, la poesia i la representació han de passar pel codi de la lectura alguns d’aquests oients es perden i s’arrosseguen o desapareixen com a lectors de literatura. Com es pot aconseguir que un màxim de lectors de totes les edats arribin a una lectura de qualitat? a) Ensenyar a llegir a totes les edats, no únicament a primària. Els nois van creixent, però les dificultats amb què s’enfronten els nois també. b) Cercar textos que suposin fer créixer el nen, però permetre-li tirar enrere(amb llibres més senzills)quan ho demani. c) Aprofundir en la lectura d’algun text o pel.lícula que llegirem o veurem en comú amb tota la classe per analitzar i descobrir allò que ens diu l’autor. d) Oferir a tots els alumnes, i segons les seves possibilitats, la tria individual de textos i temps per llegir-los en l’horari escolar i fora d’aquest. Com ho fem? Finalitat de la lectura

Tipus de lectura

Aprofundir/ Comprensió En comú a classe

Tria del llibre/temps Un obligatori/ setmanal

1hora

3


La biblioteca a l’aula

Ajuda individual

Ind/grup petit a classe

De bibli-classe/1h. setmanal

Elecció personal

Préstec/en família

De bibli-classe/setmanal o quinzenal

Llibres per a nens i nenes a partir de vuit anys El nen i nena de vuit anys, que domina el codi, necessita, més que mai, il.lusió per llegir. Llibres per triar i que cada un el satisfagui tant com per demanar-ne un altre. Normalment en aquesta edat passen de llibres breus a llibres amb capítols. Són narracions aparentment llarguesque a cada capítol expliquen la història d’un mateix personatge. Els autors presenten, per als petits, temes que fins ara no es tractaven a cap edat, per exemple, el tema de la mort. L’humor arriba a tots els apartats des dels contes populars als llibres amb protagonista real. Podem trobar diferents tipus de llibres: àlbums d’imatges, contes i llegendes, contes clàssics, contes populars, narracions fantàstiques, narracions fantàstiques i d’humor, narracions amb protagonista humà, narracions amb protagonista animal, narracions amb protagonista màquina, seleccions de poesies, proses, jocs, cançons, tema religiós, llibres de coneixements...

4

CEIP Cirera


Recull de fitxes de lectura i de prèstec

5


La biblioteca a l’aula

6

CEIP Cirera


CEIP CIRERA

FITXA DE LECTURA

CICLE MITJÀ

ALUMNE : ................................................................................................ 1. DESCRIPCIÓ BIBLIOGRÀFICA: TÍTOL: Nom i cognoms de l’autor: Lloc de publicació: Editor:

Any d’edició:

Nombre de pàgines: Col.lecció:

Númeró:

2. DADES DE LA LECTURA: l’he començat a llegir el dia .................................. l’he acabat el dia ............................. per llegir-lo, he aprofitat: o

Estones de l’hora de biblioteca

o

Estones de les classes

o

Estones a casa

o

No l’he acabat , per aquestes raons.......................................................................

3. EXERCICIS SOBRE EL CONTINGUT: I. Els personatges: o

Explica un dels personatges del llibre: 

Digues com és físicament

Digues quin caràcter té

II. L’argument o

Fes una explicació de l’argument del llibre, dividint-la en tres parts: 

El plantejament

El nus

El desenllaç

III. El punt de vista narratiu o

Qui explica la història?

o

Inventa una altra anècdota que li hagués pogut passar al personatge principal, i fes que l’expliqui el mateix narrador.

7


La biblioteca a l’aula

CEIP CIRERA

FITXA DE LECTURA

CICLE MITJÀ

ALUMNE : ................................................................................................ 1. DESCRIPCIÓ BIBLIOGRÀFICA: TÍTOL: Autor: Il.lustrador: Col.lecciór: Nombre de pàgines:

2. DADES DE LA LECTURA: D’on l’has tret, el llibre? T’ha agradat de llegir?

Per què?

A quin lloc l’has llegit?

L’has acabat?

Si no l’has acabat, ¿per quina raó? Està en bon estat, el llibre?

3. EXERCICIS SOBRE EL CONTINGUT: 1. Dibuixa els personatges principals i escriu-ne el nom a sota.

2. Quina història explica el llibre? 3. Inventa una altra manera d’acabar la història:

8

CEIP Cirera


CEIP CIRERA Dep. Ensenyament

Curs escolar 200..../200.....

Lector/a................................................................................................................................ TĂ­tol del llibre

Data prĂŠstec

Data retorn

9


La biblioteca a l’aula

Propostes de lectures

10

CEIP Cirera


11

La biblioteca a l'aula  

un petit esbós i quatre pinzellades