Jordi Baroja

Igualada, Catalunya, ES

El Consorci per a la Protecció del Medi i la Salut (Agència del Medi i Salut -IMIS-) és una entitat local pública de caràcter associatiu constituït el febrer de 2008 amb l’objectiu de ser una eina tècnica i de suport al servei d’entitats públiques –preferentment ajuntaments- i privades en els àmbits de salut pública i medi ambient. La seva prioritat d’acció és la comarca de l’Anoia, tot i que el seu àmbit d’actuació s’estén a tot el territori català.

https://www.imis.cat