Page 1

Kοντά στόν Xριστό ΔIMHNIAIO ΦYΛΛAΔIO ΠAIΔIKΩN ENOPIAKΩN ΣYNAΞEΩN I E PA Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E PA Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ TEYXOΣ 85 ΜΑΡΤΙΟΣ–ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015

Οἱ Ἅγιοι Νεομάρτυρες Ἐπίσκοποι Κρήτης καί οἱ κληρικοί, μοναχοί καί λαϊκοί πού μαρτύρησαν τό 1821 Ἡ πολύχρονη αἰχμαλωσία τοῦ Γένους τῶν Ἑλλήνων ἀπό τούς Ὀθωμανούς ὁδήγησε πολλούς προγόνους μας στό μαρτύριο, ἀνάμεσα στούς ὁποίους συγκαταλέγονται ἐπίσκοποι, ἱερεῖς, μοναχοί καί ἁπλοί χριστιανοί ὅλων τῶν κοινωνικῶν τάξεων καί ἐπαγγελμάτων. Ὅλοι ὁμολόγησαν μέ παρρησία τήν πίστη τους καί θυσιάστηκαν «γιά τοῦ Χριστοῦ τήν πίστη τήν ἁγία καί τῆς πατρίδος τήν ἐλευθερία». Μόλις οἱ Κρῆτες πῆραν τά ὅπλα γιά τήν ἐπανάσταση τοῦ 1821, οἱ κατακτητές ἀντέδρασαν μέ πρωτοφανή μανία ἐναντίον τῶν ἐπισκόπων, τῶν ἱερέων καί τῶν μοναχῶν του νησιοῦ πού πρωτοστάτησαν στόν ἀγώνα τῆς ἀποτίναξης τοῦ τουρκικοῦ ζυγοῦ. Κατέστρεψαν πολλά μοναστήρια, τά ὁποῖα πυρπόλησαν. Πρῶτα συνέλαβαν τόν ἀρχηγό τῶν μελῶν τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας στήν Κρήτη Ἐπίσκοπο Κισάμου Μελχισεδέκ. Μετά ἀπό ἐξευτελιστικά μαρτύρια, ἀφοῦ τόν περιέφεραν γυμνό στούς δρόμους τῆς Κισάμου, τοῦ ξερίζωσαν τή γενειάδα, τοῦ ἔβγαλαν τά μάτια καί τόν κρέμασαν στόν πλάτανο τῆς πλατείας Σπλάντζιας τῶν Χανίων στίς 19/5/1821, ἡμέρα τῆς ἑορτῆς

τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου, ἐνῶ μετά κατατεμάχισαν τό νεκρό του σῶμα. Τήν ἴδια τύχη εἶχε καί ὁ διάκονός του Καλλίνικος. Ἀκόμα συνέλαβαν τόν Ἐπίσκοπο Κυδωνίας Καλλίνικο καί τόν μετέφεραν ξυπόλυτο στή φυλακή, ὅπου ἀφοῦ τόν βασάνισαν ἀνελέητα, παρέδωσε στόν Κύριο τήν ψυχή του. Τήν ἴδια τύχη εἶχε καί ὁ Ἐπίσκοπος Ρεθύμνης Γεράσιμος, τόν ὁποῖο ἀφοῦ φυλάκισαν, τόν ὑπέβαλαν σέ φρικτά βασανιστήρια καί τόν κρέμασαν ζωντανό. Ἡ μεγαλύτερη ὅμως σφαγή στήν Κρήτη, γνωστή ὡς ὁ «Μεγάλος Ἀρμπεντές», ἔγινε στίς 23 Ἰουνίου 1821. Τήν ἡμέρα αὐτή γινόταν Σύνοδος τῶν Ἐπισκόπων τῆς Κρήτης, στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ Ἡρακλείου. Παρόντες ἦταν ἕξι (6) Ἀρχιερεῖς ἐνῶ παρευρέθηκαν Ἱερεῖς, Διάκονοι, μοναχοί καί ἁπλοί χριστιανοί τῆς Μεγαλονήσου. Τή στιγμή πού ὁ Μητροπολίτης Κρήτης ἄρχισε νά διαβάζει ἕνα γράμμα πού εἶχε στείλει ὁ βεζύρης, ὅρμησαν μέσα στό ναό ὀρδές Τούρκων πού καιροφυλακτοῦσαν καί μέ πρωτοφανή ἀγριότητα σκότωσαν πρῶτα τόν Μητροπολίτη Κρήτης Γεράσιμο καί στή


συνέχεια τούς Ἐπισκόπους Κνωσοῦ Νεόφυτο, Χερρονήσου Ἰωακείμ, Λάμπης Ἱερόθεο, Σητείας Ζαχαρία καί τόν Διοπόλεως Καλλίνικο. Ἐπίσης φόνευσαν δεκαεπτά (17) Ἱερεῖς καί πέντε (5) Ἁγιορεῖτες Πατέρες ἀπό τήν Ἱ. Μονή Βατοπαιδίου, πού εἶχαν ἔλθει στό Ἡράκλειο γιά νά μεταφέρουν τήν Τιμία Ζώνη τῆς Θεοτόκου καί ἱερά λείψανα ἁγίων, γιά νά προσκυνήσουν οἱ χριστιανοί καί νά δεηθοῦν γιά τή σωτηρία τους ἀπό τήν ἐπιδημία τῆς πανώλης. Στή συνέχεια οἱ κατακτητές στράφηκαν ἐναντίον τοῦ ἄμαχου πληθυσμοῦ καί σκότωσαν βάναυσα περίπου τριακόσιους (300) χριστιανούς καί ξεχύθηκαν στούς κεντρικούς δρόμους τοῦ Ἡρακλείου σφάζοντας ὅποιο χριστιανό συναντοῦσαν. Ἀπό τή μανία τους δέν γλίτωσαν οὔτε ὁ Ἐπίσκοπος Λάμπης Ἱερόθεος μέ τό διάκονό του, οἱ ὁποῖοι σφαγιάσθηκαν, οὔτε ὁ Ἐπίσκοπος Πέτρας Ἰωακείμ πού τόν τυφέκισαν μία μέρα μετά ἔξω ἀπό τόν Ἱ. Ναό τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου στό χωριό Ἐπάνω Φουρνή Μερ/λου, ὅπου ἦταν τότε ἡ ἕδρα τῆς Ἐπισκοπῆς Πέτρας. Ἀπό τούς δώδεκα τότε Ἐπισκόπους τῆς

Ἐκκλησίας Κρήτης σώθηκε μόνο ὁ Ἐπίσκοπος Ἱεραπύτνης Ἀρτέμιος πού βρισκόταν στήν Κων/πολη καί προσωρινά ὁ Ἐπίσκοπος Ἀρκαδίας Ἱερόθεος, ὁ ὁποῖος ἐνῶ πήγαινε πρός τό Ἡράκλειο ἔμαθε για τήν τουρκική ἐπίθεση καί ἐπέστρεψε πίσω. Ὅμως ἀργότερα συνελήφθη, μεταφέρθηκε μέ τή βία στό Ἡράλειο, ὅπου πέθανε μετά ἀπό δύο μῆνες ἀπό πανούκλα, ἀσθένεια ἀπό τήν ὁποία εἶχε πεθάνει νωρίτερα καί ὁ Ἐπίσκοπος Αὐλοποτάμου. Τό ἔτος 2000 ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου κατέταξε στή χορεία τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας τούς Ἱερομάρτυρες Ἐπισκόπους τῆς Κρήτης καί τούς γνωστούς καί τούς ἀνώνυμους κληρικούς καί λαϊκούς Νεομάρτυρες πού μαρτύρησαν κατά τό ἔτος 1821 σέ ὅλη τή Μεγαλόνησο, ὅπως τούς δώδεκα Μοναχούς καί ἰσάριθμους λαϊκούς, πού σφάχτηκαν τή νύκτα τῆς 26ης πρός 27η Ἰουνίου τοῦ 1821 στή Μονή Τοπλοῦ Σητείας. Ἡ μνήμη ὅλων τῶν Νεομαρτύρων τιμᾶται στίς 23 Ἰουνίου. Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Καλοῦ Χωριοῦ Μερ/λου

Ἡ σιγή τῶν πουλιῶν καί ὁ Ὅσιος Παΐσιος, ὁ Ἁγιορείτης Ὁ Ἱερομόναχος Χριστόδουλος Καπέτας, Γέροντας τοῦ Ἰβηρίτικου Κελλιοῦ Ἁγίων Πέτρου καί Ὀνουφρίου, διηγήθηκε γιά τήν πρώτη του συνάντηση μέ τόν Πατέρα Παΐσιο. «Ἀκούγαμε γιά τόν Γέροντα ὅτι μιλᾶ μέ τά ζῶα καί τά πουλιά, ὅτι πιάνει τά φίδια μέ τά χέρια του, ἀλλά ἐγώ προσωπικά δέν τά πίστευα. Θεωροῦσα ὅτι εἶναι λόγια τοῦ κόσμου καί λέγονταν γιά ν’ ἀποκτήσει ὁ Γέροντας ἀκόμα καί φήμη. Ὅταν ἀποφοίτησα ἀπό τήν Ἀθωνιάδα, τό 1971, ἀρχές Ἰουλίου, μ’ ἕναν πνευματικό ἀδελφό μου ὀνόματι Κωνσταντῖνο Λύτρα, ἀπό τήν Κατερίνη, ἐπισκεφθήκαμε τόν Γέροντα στό Κελλί τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Φθάσαμε ἐκεῖ τό πρωί, γύρω στίς ἐννιάμισυ ἡ ὥρα, καί μᾶς ὑποδέχθηκε ὁ Γέροντας στό ὑπαίθριο Ἀρχονταρίκι, στήν ἐλιά. Ἀφοῦ μᾶς κέρασε ἀπό ἕνα ξερό σῦκο καί δύο-τρία φουντούκια καί νεράκι, ἄρχισε

νά μᾶς ὁμιλεῖ γιά διάφορα πνευματικά θέματα. Ἡ περιοχή εἶχε πολλά πουλιά, κυρίως ἀηδόνια, τά ὁποῖα κελαηδοῦσαν καί ἦταν κουραστικά. Μᾶς δυσκόλευαν στή συζήτηση. Ὁπότε σέ μιά στιγμνή ἀκοῦμε τόν Γέροντα νά λέει: -Κοπᾶστε (δέν εἶπε σωπᾶστε) εὐλογημένα, ἀφοῦ βλέπετε ὅτι ἔχω συζήτηση. Ὅταν τελειώσω ἐγώ, τότε ν’ ἀρχίσετε ἐσεῖς. Αὐτομάτως τά πουλιά «κόπασαν», χωρίς νά κουνηθοῦν καθόλου ἀπό τή θέση τους. Τόσο ἐντυπωσιασθήκαμε ἀπό τό γεγονός αὐτό, ὥστε ἀδυνατούσαμε, στή συνέχεια, νά παρακολουθήσουμε τή συζήτηση. Αὐτό ἦταν καί μιά μυστική ἀπάντηση σέ μένα προσωπικά, πού εἶχα αὐτήν τήν ἀμφιβολία γιά τόν Γέροντα. Ἄς μέ συγχωρέσει πού τό ἀναφέρω μετά τήν κοίμηση του καί ζητῶ νά ἔχω τήν εὐχή του». Βίος Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου


Οἱ ἀπορίες μας... -Γιατί τιμοῦμε καί προσκυνοῦμε τά ἱερά λείψανα τῶν Ἁγίων; -Λείψανο εἶναι τό νεκρό σῶμα, τό πτῶμα καί ἡ σορός τοῦ ἀνθρώπου μετά τόν βιολογικό θάνατο, μέ τόν ὁποῖο χωρίζονται τά δύο συστατικά τοῦ ἀνθρώπου, ἡ ψυχή καί τό σῶμα. Τό σῶμα ὀνομάζεται «λείψανο» γιατί εἶναι ὅ,τι μένει στή γῆ μετά ἀπό τό θάνατο καί τόν χωρισμό τῆς ψυχῆς ἀπό τό σῶμα. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος μᾶς διδάσκει ὅτι τό ἀνθρώπινο σῶμα εἶναι Ναός τοῦ Ἁγίου Πνεύματος (βλ. Α΄ Κορ. 6, 15) καί προορίζεται νά ζήσει καί αὐτό αἰώνια, μετά τήν κοινή Ἀνάσταση τῶν ἀνθρώπων, κατά τή Δευτέρα Παρουσία τοῦ Χριστοῦ, ὁπότε θά λάβει τήν ἴδια μορφή πρός τό ἔνδοξο σῶμα τοῦ Ἀναστημένου Κυρίου. Ὁ Χριστός «μετασχηματίζει», δηλαδή μεταμορφώνει, τό σῶμα, ὥστε νά γίνει «σύμμορφον τῷ σώματι τῆς δόξης αὐτοῦ» (Φιλιπ. 3,21). Σύμφωνα μέ τόν ἅγιο Συμεών τόν Νέο Θεολόγο «ἡ ψυχή πού καταξιώθηκε νά γίνει μέτοχος τῆς θείας χάριτος, ἐπειδή ἁγιάσθηκε, ἐξ ἀνάγκης ἁγιάζει καί ὅλο τό κορμί. Στόν καιρό τῆς κοινῆς Ἀναστάσεως παίρνει καί τό κορμί τήν ἀφθαρσία πού χάρισε ὁ Θεός στήν ψυχή πού ἁγιάσθηκε». Ὁ νέος σύγχρονος Ἅγιος τῆς Ἐκκλησίας μας, Ὅσιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης, μᾶς λέει ὅτι «ὁ κυρίως ἄνθρωπος, πού εἶναι ἡ ψυχή, φεύγει στόν οὐρανό. Στή μέλλουσα Κρίση θά ἀναστηθεῖ ὁ Θεός καί τό σῶμα γιά νά κριθεῖ μέ αὐτό ὁ ἄνθρωπος, γιατί μέ αὐτό ἔζησε καί ἁμάρτησε. Στήν ἄλλη ζωή ὅλοι θά ἔχουν τό ἴδιο σῶμα -πνευματικό σῶμα- τό ἴδιο ἀνάστημα, καί οἱ κοντοί καί οἱ ψηλοί, τήν ἴδια ἡλικία, καί οἱ νέοι καί οἱ γέροι καί τά μωρά, ἀφοῦ ἡ ψυχή εἶναι ἴδια. Θά ὑπάρχει δηλαδή μιά ἀγγελική ἡλικία». Ἡ τιμή τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας πρός τά ἱερά λείψανα τῶν ἁγίων ὀφείλεται στήν ἁγιαστική δύναμη πού ἔχουν αὐτά ἐξαιτίας τῆς σχέσεως τῶν Ἁγίων μέ τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, τό ὁποῖο ἔλαβαν κατά τό ἅγιο βάπτισμά τους (βλ. Γαλ. 3,27) καί τό κράτησαν ἄμεμπτο μέχρι καί τόν θάνατό τους (βλ. Α΄ Θεσ. 5,23). Τά ἱερά λείψανα τῶν ἁγίων, πού ἔχουν γίνει ταμεῖο τῆς ἄκτιστης θείας χάριτος καί πηγή ἰαμάτων, μᾶς βοηθοῦν νά αἰσθανόμαστε καί νά προγευόμαστε τή δόξα τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Ἐπίσης ἐκφράζουν τήν πίστη μας στήν καθολική δόξα τοῦ ἀνθρώπου, δηλ. καί τῶν δύο συστατικῶν στοιχείων τῆς ὑπάρξεώς του, τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματος. Ἔτσι δέν εἶναι τυχαῖο τό ὅτι πολλά ἀπό τά ἱερά λείψανα τῶν ἁγίων παραμένουν ἄφθαρτα, εὐωδιάζουν, μυροβλύζουν καί θαυματουργοῦν, ἀφοῦ κατοικεῖ μέσα τους τό ἅγιο Πνεῦμα. Γι’ αὐτό ἀποδίδουμε στά ἅγια λείψανα τιμή καί εὐλαβική προσκύνηση καί ὄχι λατρεία, ἡ ὁποία ἀνήκει μόνο στόν Τριαδικό Θεό.

K ρ ητι κή Δ ιά λ ε κτος Βρεῖτε τί σημαίνουν οἱ λέξεις τῆς κρητικῆς διαλέκτου: Ἐπιμέλεια: Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Kάτω Χωριοῦ Ἱερ/τρας

1. γηθειά 2. ἀγαστέρα 3. ἀπύρι 4. ἄγγουρος 5. βραστάρι 6. τζαναμπέτης 7. γρά

α) ἀφέψημα β) ξεμάτιασμα γ) νεαρός δ) κατσίκα ε) πυθιά στ) βλέπω ζ) ἀποκατάσταση

8. ἀναστοροῦμαι 9. καταδιά 10. θωρῶ 11. ἄχτι 12. αἴγα 13. βυζαστάρι 14. καημαθιά

η) ἀπωθημένο θ) καταφερτζής ι) κάψιμο ια) θειάφι ιβ) θυμοῦμαι ιγ) γριά ιδ) μικρό ἀρνάκι


Συμπλήρωσε τίς Λαΐκές παροιμίες 1.Τό λάδι κι ἡ ἀλήθεια πάντα βγαίνουν ___ ____. 2.Μάζευε κι ἄς εἶναι _ _ _ _ _ _ _ _ . 3.Φασούλι τό φασούλι, γεμίζει _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 4.Σαπουνίζοντας γουρούνι, χάνεις _ _ _ _ _ ___ _______. 5.Ὁ κακός ὁ μάστορης μέ τά σύνεργά του __ _____. 6.Γιά χάρη τοῦ βασιλικοῦ, ποτίζεται κι _ _______. 7.Ἕνας κοῦκος δέν φέρνει δέν _ _ _ _ _ _ ___ ______.

8.Κάνει τό λογαριασμό, χωρίς _ _ _ ________. 9.Ὁ πνιγμένος ἀπό τά μαλλιά _ _ _ ________. 10. Ἤ παπάς-παπάς ἤ _ _ _ _ _ _ ______. 11. Κάλλιο πέντε καί στό χέρι παρά δέκα ___ _______. 12. Φᾶτε μάτια ψάρια καί _ _ _ _ _ _. _ _ _ _ _ _ _._ _. Ἐπιμέλεια: Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Ἁγίας Φωτεινῆς Ἱεράπετρας

Ἡ ἀκρ ο σ τι χ ί δα τ ῆς Κω ν σ τα ν τ ι νο ύ πο λ ης Κ_______ Ω_______ Ν____ Σ_______ Τ__________ Α_____ Ν______ Τ_________ Ι_________ Ν__________ Ο_____ Υ_________ Π_____ Ο___ Λ____ Η_______

Ὁσία πού συνέγραψε τόν ὕμνο γιά τήν ἁμαρτωλή. Ἐκκλησιαστικό βιβλίο. Ἕνας ἀπό τούς δώδεκα μικρούς Προφῆτες. Ἀπό ἐκεῖ ἦταν ὁ Καλός Σαμαρείτης. Ἁγιογραφία στόν τοῖχο. Ὁ Ἑσπερινός τῆς ... τελεῖται τήν Κυριακή τοῦ Πάσχα. Ἐκεῖ ἔζησε τά παιδικά του χρόνια ὁ Ἰ. Χριστός. Τό εἶπε ὁ Ἰ. Χριστός μετά τό ξίδι πάνω στό Σταυρό. Ἀλλιῶς ὁ Μωαμεθανισμός. Οἱ Μάρτυρες τῆς Τουρκοκρατίας. Ὁ Ἅγιος Χριστόφορος εἶναι προστάτης τῶν ... Ἦταν ὁ Ρωμανός ὁ Μελωδός. Ὁ ... τῆς Βαβέλ εἶναι συνώνυμος τῆς συγχύσεως. Δέν πρέπει νά δίνουν οἱ χριστιανοί. Τό τρίτο Βιβλίο τῆς Κ.Δ. εἶναι τό κατά ... Εὐαγγέλιο. Ἡ μητέρα τῆς Σαλώμης. Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Ἐνορίας Κουτσουρᾶ

Ἡ ἀκ ρ οσ τ ι χί δα τῶ ν Μα κ α ρ ισ μ ῶν Μ_______ Α______ Κ____ Α_______ Ρ______ Ι_____ Σ____ Μ______ Ο_______ Ι_ _ _ _ _

Ἐκεῖ μαρτύρησαν οἱ Ἅγιοι Ραφαήλ, Νικόλαος καί Εἰρήνη. «... ἀλλήλους». ...Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με! Ὁ Μέγας ... θεωρεῖται ὁ πατέρας τοῦ Μοναχισμοῦ. Ἱστορικός περίκεντρος ναός τῆς Θεσσαλονίκης. Πρόδωσε τόν Χριστό. Μαθητής καί ἀκόλουθος τοῦ Ἀπ. Παύλου. Ἦταν καί ὁ ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης. «Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς...». Τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ ὡς ἄνθρωπος.

Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Εὐαγγελισμοῦ Θεοτόκου Σητείας


Δοκιμασία γνώσεων γιά τήν Ἀναστάση τοῦ Χριστοῦ 1.Τόν ἀναστημένο Χριστό εἶδαν πρῶτοι: α) Οἱ μυροφόρες γυναῖκες. β) Οἱ Δώδεκα Μαθητές Του. γ) Οἱ ἑβδομήντα μαθητές Του. πππ 2. Ἕνα ἐπίγραμμα τῆς Μεγ. Παρασκευῆς περιγελᾶ: «Μάταια φυλᾶς τόν τάφο, ἐσύ, φρουρά. Γιατί δέν θά κρατήσει μέσα του τό μνῆμα, Αὐτόν πού εἶναι ἡ ἴδια ἡ ζωή». Σέ ποιόν ἀναφέρεται; α) Στόν Λάζαρο. β) Στόν Ἰούδα. γ)Στόν Χριστό. πππ 3. Ὁ Χριστὸς εἶχε πεῖ νά μαζευτοῦν οἱ μαθητές Του στή Γαλιλαία καί ἐκεῖ θά Τόν δοῦν ἀναστημένο. Σέ ποιούς τό εἶχε πεῖ; α) Στούς Δώδεκα Μαθητές Του, ὅσο ζοῦσε. β) Στίς μυροφόρες γυναῖκες, ἀφοῦ ἀναστήθηκε. γ) Καί στούς μαθητές Του καί στίς μυροφόρες γυναῖκες. πππ 4. Ὁ ἀναστημένος Ἰησοῦς γιά νά ἀποδείξει στούς μαθητές ὅτι ἦταν ζωντανός: α) Ἔδειξε τά τρύπια χέρια καί πόδια Του καί τούς ζήτησε νά Τόν ψηλαφήσουν γιά νά δοῦν ὅτι ἔχει σάρκα καί ὀστᾶ. β) Ἔφαγε μπροστά στά μάτια τους. γ) Ὅλα τά παραπάνω. πππ 5. Οἱ μυροφόρες γυναῖκες πῆγαν στόν τάφο τοῦ Ἰησοῦ: α) Γιά νά πάρουν τό νεκρό σῶμα Του. β) Γιά νά ἀλείψουν μέ μύρα τό νεκρό σῶμα Του. γ) Γιά νά φρουρήσουν τό νεκρό σῶμα Του. πππ 6. Οἱ μαθητές καί οἱ μαθήτριες τοῦ Χριστοῦ: α) Δέν περίμεναν τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. β) Δέν ἐντυπωσιάστηκαν ἀπό τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. γ) Ἦταν σίγουροι-ες ὅτι θά ἀναστηθεῖ ὁ Χριστός. πππ 7. Ὁ ἀναστημένος Ἰησοῦς ἐξήγησε στούς μαθητές μέ βάση τίς Γραφές:

α) Ὅτι ἔπρεπε νά πάθει ὁ Μεσίας καί νά ἀναστηθεῖ. β) Μέ ποιά κριτήρια θά μποῦν οἱ ἄνθρωποι στόν παράδεισο. γ) Πότε θά γίνει ἡ Δευτέρα Παρουσία. πππ 8. Ὁ Χριστός ἀναστήθηκε: α)Κυριακή πρωί. β)Σάββατο πρωί. γ)Σάββατο βράδυ. πππ 9. Τί ἔφαγε ὁ ἀναστημένος Ἰησοῦς ὅταν συνάντησε τούς μαθητές; α)Ψωμί καί κρασὶ. β) Ψάρι καί μέλι. γ) Ἀρνί καί πικρά χόρτα. πππ 10. Ὁ Ἀπόστολος Πέτρος πῆγε στό μνῆμα τοῦ Ἰησοῦ: α) Καί ζήτησε συγγνώμη πού Τόν ἀρνήθηκε τρεῖς φορές. β) Καί εἶδε τά σάβανα μόνο, ὄχι τόν ἀναστημένο Ἰησοῦ. γ) Καί εἶδε τίς μυροφόρες νά μυρώνουν τό νεκρὸ Ἰησοῦ. πππ 11. Ὁ ἀναστημένος Ἰησοῦς εἶπε στούς μαθητές Του: «Καί ἐγώ θά σᾶς στείλω αὐτό πού σᾶς ὑποσχέθηκε ὁ Πατέρας μου» καί ἐννοοῦσε: α) Τό χάρισμα νά συγχωροῦν ἁμαρτίες. β) Τήν εἰρήνη. γ) Τό Ἅγιο Πνεῦμα. πππ 12. Τί σημαίνει ἡ φράση «θανάτῳ θάνατον πατήσας»; α) Ὁ Ἰησοῦς θανατώθηκε ἀπό τό θάνατο. β) Μέ τό θάνατό Του ὁ Ἰησοῦς νίκησε τό θάνατο. γ) Ὁ θανατωμένος Ἰησοῦς νίκησε τό θάνατό Του. πππ 13. Ποιά εἶναι τά δύο ἄτομα πού κρατάει ἀπό τό χέρι στήν εἰκόνα τῆς Ἀνάστασης ὁ ἀναστημένος Ἰησοῦς; α) Ὁ Λάζαρος καί ἡ Μάρθα. β) Ὁ Ἀδάμ καί ἡ Εὔα. γ) Ὁ Ἰωσήφ καί ἡ Παναγία.


Ἀντιστοίχιση: Ἕνωσε τά ἀντίθετα: ἀγάπη ἐγκράτεια καλοσύνη συγχώρηση ταπείνωση ἐλπίδα μακαριότητα ἀνάσταση μακροθυμία ὑπακοή ἀκτημοσύνη εἰρήνη

ἀνυπακοή δυστυχία φιλοχρηματία θάνατος μίσος ταραχή φιληδονία ἀπελπισία κακία φιλαυτία ἐκδίκηση μισαλλοδοξία Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Γούδουρα Σητείας

Ἀπροσδόκητα αἰνίγματα 1. Ποιός τρέχει χωρίς νά ἔχει πόδια. 10. Τί κοινό ἔχουν οἱ ἥρωες μέ τά μαρού2. Πῶς λέγεται ὁ μπαμπάς στά Γαλλικά; λια; 3. Πῶς λέγεται ὁ ἀνεμοστρόβιλος στήν 11. Ποιά βασίλισσα θρηνεῖ τήν Πάτρα; ἔρημο; 12. Τί κοινό ὑπάρχει ἀνάμεσα στά δέντρα 4. Ποιός παίρνει μισθό χωρίς νά ἐργάζεται καί στά χέρια μας; καμία μέρα; 13 Τί εἶναι ἐκεῖνο πού ἐνῶ τό χάνουμε 5. Τί εἶναι αὐτό πού δέν τό βλέπεις ἐνῶ δέν ψάχνουμε νά τό βροῦμε; εἶναι μπροστά σου; 14. Ποιός σέ χτυπάει στό πρόσωπο ἀλλά 6. Ποιά λέξη δέν ἔχει ρο; δέν μπορεῖς νά τόν δεῖς; 7. Ποιά πόλη πού ἀναφέρει ὁ Ὅμηρος 15. Ποιό ἔχει χέρι ἀλλά δέν μπορεῖ νά ξυεἶναι μονός ἀριθμός; στεῖ; 8. Πῶς λέγεται αὐτός πού ἔχει δύο μάτια; 16. Τί εἶναι αὐτό πού τό σερβίρεις ἀλλά 9. Ποιός σκαλίζει ἀλλά δέν καλλιεργεῖ δέν τό τρῶς; ποτέ; Κατηχητικό Σχολεῖο Ἱ. Ναοῦ Ἐνορίας Εὐαγγελισμοῦ Θεοτόκου Σητείας

Τό χιούμορ εἶναι...ζωή! Στό μάθημα τῆς Γεωγραφίας ρῶτα ἡ δασκάλα: -Ποῦ βρίσκεται, παιδί μου, ἡ Ξάνθη; Καί ὁ Θανασάκης: -Πέμπτη, μετά τόν Παναθηναϊκό. *** Ἀπαντήσεις σέ ἐρώτηση ἔρευνας ἀγορᾶς γιά τό πῶς πᾶνε οἱ δουλειές στά διάφορα ἐπαγγέλματα μέ τήν οἰκονομική κρίση: Φούρναρης: Ψίχουλα! Μανάβης: Κολοκύθια! Ἀγρότης: Ζῆσε τό Μάη νά φᾶς τριφύλλι! Ἀνθοπώλης: Μαρασμός στό ἐπάγγελμα! Κλωστοϋφαντουργός: Πανί μέ πανί! Ψαράς: Οὔτε λέπι! Φαρμακοποιός: Μέ τό σταγονόμετρο! Ἠλεκτρολόγος: Δέν βλέπω φῶς! ***

Ρώτησαν ἕνα τεμπέλη; -Τί δουλειά κάνεις; -Τό πρωί κάθομαι καί τό βράδυ δέν δουλεύω! *** Διάλογος μεταξύ ἰατροῦ καί ἀσθενοῦς σέ ψυχιατρεῖο: -Γιατρέ, ἔχω ἕνα πρόβλημα. Λέω συνέχεια ψέματα. -Καί ἐγώ πῶς θέλεις τώρα νά σέ πιστέψω; *** Παρασκευή ἀπόγευμα τά παιδιά ρωτοῦν τόν πατέρα τους: -Πατέρα, θά μᾶς πᾶς στό τσίρκο; -Ὄχι. -Τήν ἄλλη μέρα τόν ξαναρωτοῦν: -Πατέρα, θά μᾶς πᾶς στό τσίρκο σήμερα; -Ὄχι! Ὅποιος θέλει, νά ἔρθει νά σᾶς δεῖ ἐδῶ!


Υλικα: Για τη ΖυΜηP 3 ποτήρια λάδι O 1 ποτήρι ζάχαρη O 1 ποτήρι γάλα Q 1 ποτήρι τοῦ κρασιοῦ τσικουδιά P 2 κουταλάκια ἀμμωνία π 2 αὐγά O 1 φλιτζανάκι τοῦ καφέ ἀλουσιά1 P Για τη ΓΕΜιΣηP 1/2 ποτήρι νερό O 1 κουταλάκι μοσχοκάρυδο Q1 κιλό καρυδαμύγδαλα ψύχα P 1 ποτήρι ζάχαρη O 1 ποτήρι μέλιP 2 ποτήρια σουσάμι ἀλεσμένο.

ΣΥΝΤΑΓΗ: Πατούδα

Ἐκτέ λεση: Ἑτοιμάζουμε μαλακή ζύμη μέ τά παραπάνω ὑλικά. Ἐπίσης ἑτοιμάζουμε καί τή γέμιση φτιάχνοντας σιρόπι μέ τή ζάχαρη, τό μέλι καί τό νερό καί ρίχνουμε τά ὑπόλοιπα ὑλικά. Μοιράζουμε τή ζύμη σέ μικρά μπαλάκια, τά ἀνοίγουμε φτιάχνουμε ἕνα λάκκο στή μέση καί βάζουμε μιά (1) κουταλιά γέμιση. Τά ξαναφτιάχνουμε μπαλάκια σάν τό σχῆμα τοῦ κουραμπιέ. Στή συνέχεια τά ψήνουμε σέ μέτριο φοῦρνο μέχρι νά ροδίσουν καί ὅταν κρυώσουν πασπαλίζουμε μέ ἄχνη ζάχαρη. Καλή ἐπιτυχία! 1 . Γιά νά φτιάξουμε τήν ἀλουσιά βράζουμε μιά φλιτζάνα νερό μέ μία κουταλιά στάχτη ἀπό καθαρά ξύλα καί ἀφοῦ τό ἀφήσουμε νά κατασταλάξει, τό σουρώνουμε πολύ προσεκτικά μέ σουρωτήρι πού ἔχουμε καλύψει μέ τούλι καί βαμβάκι ἤ τό περνοῦμε ἀπό φίλτρο καφετιέρας. Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Παλαικάστρου

Λύσεις κρητικῆς διαλέκτου: 1β, 2ε, 3ια, 4γ, 5α, 6θ, 7ιγ, 8ιβ, 9ζ, 10στ, 11η, 12δ, 13ε, 14ι. Συμπλήρωση λαϊκῶν παροιμιῶν: 1. ἀπό πάνω, 2. καί ρῶγες, 3. τό σακούλι, 4. χρόνο καί σαπούνι, 5. τά βάζει, 6. ἡ γλάστρα, 7. τήν Ἄνοιξη, 8. τόν ξενοδόχο, 9. του πιάνεται, 10. ζευγάς-ζευγάς, 11. καί καρτέρι, 12. κοιλιά περίδρομο.. Λύσεις ἀκροστιχίδας τῆς Κωνσταντινούπολης: ΚΑΣΣΙΑΝΗ, ΩΡΟΛΟΓΙΟ, ΝΑΟΥΜ, ΣΑΜΑΡΕΙΑ, ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ, ΑΓΑΠΗΣ, ΝΑΖΑΡΕΤ, ΤΕΤΕΛΕΣΤΑΙ, ΙΣΛΑΜΙΣΜΟΣ, ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΑΣ, ΟΔΗΓΩΝ, ΥΜΝΟΓΡΑΦΟΣ, ΠΥΡΓΟΣ, ΟΡΚΟ, ΛΟΥΚΑ, ΗΡΩΔΙΑΔΑ. Λύσεις ἀκροστιχίδας τῶν Μακαρισμῶν: ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΑΓΑΠΑΤΕ, ΚΥΡΙΕ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΡΟΤΟΝΤΑ, ΙΟΥΔΑΣ, ΣΙΛΑΣ, ΜΟΝΑΧΟΣ, ΟΥΡΑΝΟΙΣ, ΙΗΣΟΥΣ. Λύσεις Δοκιμασίας γνώσεων: 1α, 2γ, 3γ, 4γ, 5β, 6α, 7α, 8α, 9β, 10β, 11γ, 12β, 13β. Λύση Ἀπροσδόκητων αἰνιγμάτων: Λύσεις ἀπροσδότητων αἰνιγμάτων: 1. ΒΡΥΣΗ, 2. ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ, 3. ΘΕΡΜΟΣΥΦΟΥΝΑΣ, 4. ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΑΣ, 5. ΜΕΛΛΟΝ, 6. ΟΧΥΡΟ, 7. ΤΡΟΙΑ, 8. ΔΙΠΛΩΜΑΤΗΣ, 9. ΓΛΥΠΤΗΣ, 10. ΚΑΡΔΙΑ, 11. ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ, 12. ΚΑΡΠΟΙ, 13. ΧΡΟΝΟΣ, 14. ΑΕΡΑΣ, 15. ΤΗΓΑΝΙ, 16. ΜΠΑΛΑΚΙ ΤΟΥ ΤΕΝΝΙΣ. Λύσεις Κρυπτολέξου: 1. ΑΝΑΛΟΓΙΟ, 2. ΛΕΙΨΑΝΟΘΗΚΗ, 3. ΜΥΡΟΔΟΧΕΙΟ, 4. ΤΕΜΠΛΟ, 5. ΠΑΡΑΘΡΟΝΙΟ, 6. ΠΟΛΥΕΛΑΙΟΣ, 7. ΜΑΝΟΥΑΛΙ, 8. ΕΞΑΠΤΕΡΥΓΑ, 9. ΘΥΜΙΑΤΟ, 10. ΠΑΓΚΑΡΙ, 11. ΚΗΡΟΔΟΧΕΙΟ, 12. ΛΑΒΑΡΑ, 13. ΣΤΑΣΙΔΙΑ, 14. ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙ, 15. ΑΡΤΟΦΟΡΙΟ.

Χρωματίστε τήν εἰκόνα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου


Ἀμερικανικό Σ ταυ ρόλεξο

Τοποθέτησε τίς παρακάτω λέξεις στή σωστή τους θέση. 3 ΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΝΩΕ, NYN, 4 ΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΣΙΑ, ΤΑΜΑ, ΩΣΗΕ, ΝΑΜΑ, ΚΕΡΙ, 5 ΓΡΑΜΜΑΤΑ:, ΗΜΕΡΑ, ΝΕΠΑΛ, ΑΡΤΟΣ, ΥΜΝΟΣ, ΑΓΑΠΗ, ΜΑΡΙΑ., 6 ΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΗΣΑΪΑΣ, ΧΡΙΣΜΑ, ΕΛΠΙΔΑ., 7 ΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΥΠΟΜΟΝΗ, ΘΕΡΑΠΩΝ, ΑΝΑΛΗΨΗ., 9 ΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ, ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ., 10 ΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ. 12 ΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Παναγίας Ἐλεούσας Ἱεράπετρας

Λ Ε Ι Ψ Α Ν Ο Θ Η Κ Η Ι Π Π

Βρές 15 κρυμμένα ἐκκλησιαστικά σκεύη καί ἀντικείμενα Π Α Γ Κ Α Ρ Ι Ν Η Ε Π Α Ρ Μ Ι Ρ Τ Ε Μ Π Ξ Ο Ν Λ Υ Ω Α Θ Π Ο Κ Α Λ Χ Υ Ρ Π Μ Η Α Λ Ρ Π Υ Ρ Τ Ο Φ Ο Ρ Ι Ο Ο Τ Ε Θ Α Δ Χ Ι Ε Ρ Ρ Ι Ε Λ Υ Ι Ο Μ Α Σ Α Φ Ι Ρ Α Μ Γ Χ Λ Ο Β Ο Ν Σ Υ Ι Ι Α Ε Τ Α Ρ Ι Ο Β Γ Ο Α Σ Ι Λ Α Σ Ρ Ι Κ Α Σ Τ Σ Ο Σ Τ Α Σ Ι Δ Ι Α Ο Μ Α Ν Ο Υ Α Λ Ι Α Σ Α Ρ Α Θ Ρ Ο Ν Ι Ο Χ Η Ρ Ο Σ Κ Υ Ν Η Τ Α Ρ Ι Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας τιμίου Σταυροῦ Ἱεράπετρας

ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ 85  
ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ 85  
Advertisement