Page 1

Kοντά στόν Xριστό ΔIMHNIAIO ΦYΛΛAΔIO ΠAIΔIKΩN ENOPIAKΩN ΣYNAΞEΩN I E PA Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E PA Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ TEYXOΣ 80 ΜΑΪΟΣ–ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

Ὁ Ὅσιος Ἰωσήφ ὁ Γεροντογιάννης Ὁ Ὅσιος Ἰωσήφ ὁ Γεροντογιάννης, κατά κόσμον Ἰωάννης Βιτσέντζος, γεννήθηκε στό χωριό Λιθίνες Σητείας τό 1799 μ.Χ. ἀπό εὐσεβεῖς γονεῖς, τόν Ἐμμανουήλ καί τή Ζαμπία. Νυμφεύθηκε τήν κυνηγημένη ἀπό τούς Τούρκους Καλλιόπη, ἡ ὁποία ἦταν ἀπό τήν οἰκογένεια τῶν Γεροντάκηδων ἤ Γεροντήδων καί ζοῦσε κρυμμένη κοντά στά ἐρειπωμένα κελλιά τῆς Μονῆς Καψᾶ, ἐπειδή φοβούνταν μήπως ἔχει τήν ἴδια τύχη μέ τή μοναδική ἀδελφή της πού αὐτοκτόνησε γιά νά μήν ἀτιμασθεῖ ἀπό ἕνα Τοῦρκο. Σύμφωνα μέ τήν παράδοση, κάποια Κυριακή ὁ Ἰωάννης καί ἡ σύζυγός του, πού εἶχαν τρεῖς κόρες καί ἕνα γιό, πῆγαν νά μαζέψουν ξύλα καί ἄφησαν τά παιδιά μόνα τους. Ὅμως, ὅταν γύρισαν βρῆκαν τή μικρή τους κόρη Εἰρήνη καμμένη ἔξω στό ἁλώνι, ἀπό φωτιά πού εἶχε πιάσει τό φορεματάκι της. Τό γεγονός αὐτό στάθηκε ἡ ἀφορμή ὥστε ὁ μέχρι τότε σκληρόκαρδος καί εὐέξαπτος Ἰωάννης νά μεταμορφωθεῖ σέ ἕναν μακρόθυμο, ἐλεήμονα, πράο καί ἀνεξίκακο ἄνθρωπο. Θεώρησε τόν ἑαυτό του ὑπεύθυνο γιά τή συμφορά αὐτή λόγῳ τῆς καταπάτησης τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς. Μάλιστα ἐξαιτίας

τῆς μεγάλης εὐσέβειάς του ἐπισκιάσθηκε ἀπό τή Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί μπόρεσε νά δεχθεῖ μία θεία ἀποκάλυψη σέ ἡλικία 42 ἐτῶν. Ἔπεσε σέ βαθύ ὕπνο καί εἶδε τίς τάξεις τῶν δικαίων πού βρίσκονται σέ οὐράνια δόξα καί χαρά, ἀλλά καί τίς διάφορες τιμωρίες τῶν καταδικασμένων στήν αἰώνια κόλαση. Ὅταν ξύπνησε, μετά ἀπό 43 ὧρες, ἦταν χαρούμενος καί γαλήνιος καί μάλιστα μπροστά στά ἔκπληκτα μάτια πολλῶν παρευρισκομένων θεράπευσε μιά παράλυτη γριά. Ἀμέσως μετά ἄρχισε νά κηρύττει καί νά θαυματουργεῖ μέ συνέπεια πολύς κόσμος νά περνᾶ καθημερινά ἀπό τό σπίτι του γιά νά τόν συναντήσει καί νά λάβει τή βοήθειά του. Οἱ Τοῦρκοι κατακτητές τόν θεώρησαν ὕποπτο γιά ὑποκίνηση τοῦ λαοῦ νά ἐξεγερθεῖ καί τόν κάλεσαν νά ἀπολογηθεῖ ἐνώπιον τοῦ Διοικητῆ Κρήτης Μουσταφᾶ Πασᾶ, στό Ἡράκλειο. Κατά τήν τρίτη προσαγωγή τοῦ Ὁσίου Γεροντογιάννη συγκεντρώθηκε πλῆθος πιστῶν μέ ἀποτέλεσμα νά ἐξοργιστεῖ ὁ Διοικητής, νά διατάξει τή φρουρά του νά διαλύσει μέ βία τό πλῆθος καί νά τόν ὁδηγήσει στή φυλακή. Ὅμως ὁ σοβαρός τραυματισμός τοῦ μικροῦ παιδιοῦ


τοῦ Διοικητῆ, πού γκρεμίστηκε ἀπό τή σκάλα καί ἔμεινε ἀναίσθητο, τόν ἀνάγκασε νά καλέσει τόν θαυματουργό ἅγιο γιά νά ἐπέμβει. Πράγματι, μόλις ὁ Ὅσιος Ἰωσήφ ἀκούμπησε τό χέρι του πάνω στό ἀναίσθητο παιδί καί ἀπήγγειλε μιά εὐχή τό μισοπεθαμένο παιδί ξαναζωντάνεψε. Τότε ὁ Τοῦρκος Διοικητής ἄφησε ἐλεύθερο τόν Ὅσιο Ἰωσήφ γιά νά ἐπιστρέψει στό χωριό του. Ὁ Ἐπίσκοπος Ἱερᾶς καί Σητείας Ἱλαρίων συμβούλευσε τόν Ὅσιο νά πάει σέ μία ἐρημική μακρινή περιοχή, γιά νά σταματήσουν οἱ ἀντιδράσεις τῶν Τούρκων. Ὁ Ὅσιος Ἰωσήφ θεώρησε τήν γνώριμη γι’ αὐτόν περιοχή τῆς ἐρειπωμένης Μονῆς Καψᾶ ὡς τόν καταλληλότερο χῶρο. Ἔτσι, τό 1841 ἐγκαταστάθηκε σ’ ἕνα ἀπόκρημνο σπήλαιο βορειοδυτικά τοῦ σπηλαιώδους ναοῦ τοῦ Τιμίου Προδρόμου, ὅπου ἔζησε γιά δεκαεπτά χρόνια μέ ἔντονη ἄσκηση, προσευχή καί νηστεία. Ἔτρωγε ξηρή τροφή, κυρίως ἐλιές, χόρτα καί παξιμάδια. Ἡ φήμη του γρήγορα διαδόθηκε σέ ὁλόκληρη τήν Κρήτη καί στά νησιά Χάλκη, Κάσο καί Σύμη. Ἡ Μονή Καψᾶ, ὅπου ἐκτός τόν ναό ὑπῆρχαν καί δύο οἰκήματα, ἄρχισε πάλι νά ἀποκτᾶ ζωή καί νά συρρέουν προσκυνητές ἀπό παντοῦ γιά νά λάβουν τήν εὐλογία καί τίς συμβουλές τοῦ Ὁσίου, ἀλλά καί τή θεραπεία τῶν ἀσθενειῶν τους. Ὁ Ὅσιος Ἰωσήφ, πού ἀνακαίνισε τό ἐρειπωμένο Μοναστήρι καί τό ἐπανίδρυσε, ἀπέκτησε ἀπό τόν Θεό πλούσια χαρίσματα καί ἐπιτελοῦσε καθημερινά πάμπολλα θαύματα σέ ὅσους μέ ἀληθινή πίστη στό Θεό πλησίαζαν κοντά του. Σταύρωνε τό νερό τῆς θάλασσας καί γινόταν γλυκό καί ἔριχνε τό ράσο του στή θάλασσα καί τό χρησιμο-

ποιοῦσε ὡς σχεδία γιά νά μεταβαίνει τακτικά γιά ἡσυχία στό ἀπέναντι νησί «Κουφονήσι». Ἐπίσης εἶχε τό προορατικό χάρισμα, γι’ αὐτό ξεχώριζε τά κλεμμένα προϊόντα πού συχνά οἱ προσκυνητές τοῦ ἔφερναν ὡς δῶρα, ζητώντας τους μάλιστα νά τά γυρίσουν πίσω. Ὁ Ἅγιος προεῖδε τόν θάνατό του καί προσκάλεσε ὅλους τούς Μοναχούς στό κελλί του γιά νά τούς ζητήσει συγχώρηση καί νά τούς δώσει τίς τελευταῖες συμβουλές του. Στίς 6 Αὐγούστου 1874, ἀφοῦ κοινώνησε, ἔκανε τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ, σταύρωσε τά χέρια του καί παρέδωσε τήν ψυχή του στόν Κύριο. Τάφηκε στή νοτιοδυτική γωνία τοῦ ναοῦ τοῦ Τιμίου Προδρόμου. Ἡ ἀνακομιδή τῶν λειψάνων τοῦ Ὁσίου Ἰωσήφ ἔγινε 108 χρόνια ἀπό τήν κοίμησή του, στίς 7 Μαΐου 1982, ὕστερα ἀπό ὁλονύκτια ἀγρυπνία καί ἡ μνήμη της γιορτάζεται τήν Τρίτη πρός Τετάρτη τῆς Διακαινησίμου. Τά ἱερά λείψανα τοποθετήθηκαν μέσα σέ ἀργυρή λάρνακα μαζί μέ τήν τίμια κάρα του σέ περίοπτη θέση τοῦ ναοῦ καί ἐκπέμπουν ἄρρητη εὐωδία. Τό ἔτος 2005, ὕστερα ἀπό πρόταση τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Εὐγενίου καί εἰσήγηση τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο Κων/πόλεως ἁγιοκατάταξε τόν Ὅσιο Ἰωσήφ τόν Γεροντογιάννη καί ἐνέγραψε τό ὄνομά του στά δίπτυχα τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἡ μνήμη τοῦ τοπικοῦ μας Ἁγίου τιμᾶται στίς 7 Αὐγούστου, δηλ. μία μέρα μετά τήν ὁσιακή κοίμησή του γιά νά μή συμπίπτει μέ τή μεγάλη Δεσποτική ἑορτή τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος. Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Γούδουρα


Οἱ ἀπορίες μας... -Τί συμβολίζει τό κερί; -Τό κερί, πού τούς πρώτους χριστιανικούς αἰῶνες ἐξυπηρετοῦσε πρακτικές ἀνάγκες τῶν πιστῶν κυρίως στά χρόνια τῶν διωγμῶν, συμβολίζει τό Φῶς τοῦ Χριστοῦ καί τή φλόγα τῆς πίστεως. Τό ἄναμμα τοῦ κεριοῦ συνοδεύεται πάντοτε μέ λόγια προσευχῆς καί μαρτυρεῖ τόν ἀγώνα τοῦ πιστοῦ νά φωτισθεῖ ἀπό τό ἀληθινό «φῶς τῆς ζωῆς», νά γίνει τέκνο φωτός καί ἀληθινός μαθητής τοῦ Χριστοῦ πού εἶναι «τό φῶς τοῦ κόσμου» (Ἰωάνν. 8,12). Σύμφωνα μέ τόν Ἅγιο Συμεών Θεσσαλονίκης τό κερί συμβολίζει τήν καθαρότητα τῆς ψυχῆς, γιατί εἶναι κατασκευασμένο ἀπό καθαρό κερί μέλισσας, ἡ ὁποία γιά νά παρασκευάσει τό κερί μαζεύει ὅ,τι καλό καί ὠφέλιμο ὑπάρχει στή γύρη διαφόρων λουλουδιῶν. Ἐπίσης, συμβολίζει τήν πλαστικότητα τῆς ψυχῆς καί τή Θεία Χάρη, ἐπειδὴ τό κερί προέρχεται ἀπό τά ἄνθη πού εὐωδιάζουν, καί τή θέωση, ἐπειδή τό κερί ἀνακατεύεται μέ τή φωτιά καί τῆς δίνει τροφή. Ἐπιπλέον, καθώς καίει καί φωτίζει στό σκοτάδι, συμβολίζει τήν ἀγάπη καί τήν εἰρήνη πού χαρακτηρίζουν κάθε ἀληθινό χριστιανό. Τό ἁγνό κερί πού παράγεται ἀπό παρθένες μέλισσες συμβολίζει τήν ἀνθρώπινη φύση τοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁποία προῆλθε ἀπό τήν παρθένο Μαρία. Τό τρικέρι, μέ τό ὁποῖο εὐλογεῖ ὁ Ἐπίσκοπος συμβολίζει τήν Ἁγία Τριάδα, ἐνῶ τό δικέρι τίς δύο φύσεις τοῦ Χριστοῦ. Στό Ἅγιο Βάπτισμα ἤ «φώτισμα» ἡ ἀναμμένη λαμπάδα συμβολίζει τό πνευματικό φῶς πού λαμβάνει ὁ νεοφώτιστος, γιά νά βλέπει τά καλά ἔργα καί νά δοξάζει τόν Θεό. Τό φῶς αὐτό ἀνανεώνεται μέσα στήν ψυχή μας κάθε φορά πού συμμετέχουμε στή Θεία Λειτουργία καί κοινωνοῦμε τοῦ Σώματος καί τοῦ Αἵματος τοῦ Κυρίου. Γι᾿ αὐτό στό τέλος κάθε Θείας Λειτουργίας ψάλλουμε: «Εἴδομεν τό φῶς τό ἀληθινόν...». Στό Μυστήριο τοῦ Γάμου, τό ἄναμμα τῶν λευκῶν λαμπάδων συμβολίζει τήν ἁγνότητα τῶν ψυχῶν τῶν νεόνυμφων. Τά κεριά στήν κηδεία καί στά μνημόσυνα συμβολίζουν τόν φωτεινό τόπο ἀπό τό φῶς τοῦ Χριστοῦ, στό ὁποῖο προσευχόμαστε νά εἰσέλθουν οἱ κεκοιμημένοι. Τά κεριά ἤ τά κανδήλια τοῦ Πολυελαίου συμβολίζουν τούς ἁγίους καί τή θριαμβεύουσα Ἐκκλησία τῶν Οὐρανῶν. Γι’ αὐτό, συνήθως στίς Ἱερές Μονές κατά τίς ἀγρυπνίες τῶν μεγάλων γιορτῶν, σείουν τόν Πολυέλαιο, κάτι πού μαρτυρεῖ ὅτι καί οἱ ἅγιοι στά ἐπουράνια συνεορτάζουν καί συγχορεύουν μέ τήν ἐπίγεια Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ.

Τό περιστέρι φέρνει στεφάνι Ὁ Ἅγιος Ἱερομάρτυς Φωκᾶς ἦταν γιός τοῦ Παμφίλου καί τῆς Μαρίας καί καταγόταν ἀπό τήν πόλη Σινώπη, πού βρίσκεται στά παράλια τῆς Μαύρης Θάλασσας. Ἀπό μικρή ἡλικία ἀξιώθηκε νά λάβει τή Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί νά ἐνεργεῖ θαύματα. Ἔγινε Ἐπίσκοπος καί βοήθησε πολλούς ἀπίστους νά βροῦν τό δρόμο τους, τόσο μέ τά γλυκά του λόγια, ὅσο καί μέ τίς θαυματουργικές του πράξεις. Δίδασκε δέ καί θαυματουργοῦσε μέχρι τήν τελευταία του πνοή. Τό τέλος του ἦταν μαρτυρικό καί τοῦ φανερώθηκε μέ ἕνα παράδοξο σημεῖο. Ἕνα λευκό περιστέρι, τό ὁποῖο κρατοῦσε ἕνα στεφάνι στό ράμφος του, κατέβηκε καί κάθησε ἐπάνω στό

κεφάλι του. Ἀφοῦ τοποθέτησε ἐκεῖ τό στεφάνι, μίλησε μετά μέ ἀνθρώπινη φωνή καί τοῦ εἶπε: «Ποτήριον ἐκεράσθη εἰς σέ καί πρέπει νά τό πιῆς». Τό ποτήρι αὐτοῦ τοῦ μαρτυρίου ἔμελλε νά τό πιεῖ ὁ Ἅγιος Φωκᾶς ἐπί τῆς βασιλείας τοῦ Τραϊανοῦ, τό 101 μ.Χ., ὅταν κατηγορήθηκε ὅτι κήρυττε τόν Χριστό. Ὁ Τραϊανός διέταξε νά τόν κρεμάσουν καί νά τοῦ ξεσχίσουν τίς σάρκες. Ἐπειδή ὁ Ἱερομάρτυς ἐπέμενε νά ὁμολογεῖ τόν Χριστό, τόν ἔβαλαν μέσα σέ ἀσβέστη καί τελικά μέσα σ’ ἕνα καμίνι, ὅπου τόν ἔκαυσαν. Ἔτσι παρέδωσε τό πνεῦμα του ὁ Ἅγιος καί φόρεσε τελικά τό στεφάνι, πού τοῦ εἶχε φέρει τό περιστέρι. Μέγας Συναξαριστής


Aἰν ίγ ματα 1. Ἀκτίνες ἔχω, ρόδες δέν ἔχω καί ὅμως τρέχω... Τί εἶμαι; . 2. Ποιά εἶναι αὐτή ποῦ τρέμει σέ κάθε πνοή τοῦ ἀέρα ἀλλά βαστάει τά πιό βαριά φορτία; Τί εἶναι; 3. Ψηλός, ψηλός καλόγερος καί μέ ἕνα μάτι βλέπει... Τί εἶναι; 4. Μιά κοντούλα παχουλή πάντα κόκκινα φορεῖ, ἔχει πράσινα μαλλιά καί σποράκια στήν κοιλιά... Τί εἶναι; 5. Μιά βαρκούλα φορτωμένη στό λιμάνι πάει καί μπαίνει...Τί εἶναι;. 6. Πύργος ὁλοστρόγγυλος, κανόνια φορτωμένος... Τί εἶναι; 7. Ρίχνω ξύλα ζωηρεύει, ρίχνω τό νερό πεθαίνει... Τί εἶναι; 8. Στά μαγειρεῖα μέ συναντᾶς, μέ ξέρουνε οἱ κῆποι, πολλές φορές γιά μένα κλαῖς, χωρίς νά ἔχεις λύπη. Τί εἶμαι; 9. Πράσινος πύργος, κόκκινα τζάμια, ἀρά-

πηδες χορεύουνε μέσα στά φυλλοκάρδια... Τί εἶναι; 10. Ἄψυχο ψυχή δέν ἔχει καί ψυχή κρατεῖ καί τρέχει...Τί εἶναι; 11. Εἶμαι κάμπος ἀπάτητος κι ὅμως μέ ὀργώνουν. Οὔτε δένδρα οὔτε καρποί ἐπάνω μου φυτρώνουν. Μά μέσα ἀπό τά σπλάχνα μου τροφή δίνω σέ ὅλους. Τί εἶμαι; . 12. Τέσσερα καλογεράκια, τό νά τ᾿ ἄλλο κυνηγοῦν, μά ποτέ ποτέ νά πιάσουν τό ᾿να τ᾿ ἄλλο δέν μποροῦν. Τί εἶναι; 13.Ὅταν βλέπω δέν τό βλέπω. Καί τό βλέπω ὅταν δέν βλέπω... Τί εἶναι; 14. Γεννιέται στά λουλούδια καί πεθαίνει στήν ἐκκλησία. Τί εἶναι; 15. Ἔχω μητέρα κόκκινη κι ἐγώ γεννιέμαι μαῦρο, φτερά δέν ἔχω μά πετῶ, τά σύννεφα γιά νά ᾽βρω. Τί εἶμαι; Κατηχητικό Σχολεῖο Εὐαγγελισμοῦ Θεοτόκου Σητείας

Ἡ ἀκροστιχίδα τοῦ Ἀποστόλου Παύλου Α________ Ἐκεῖ φυλάσσεται ὁ Ἅγιος Ἄρτος. Π_________ Ἔτσι ὀνομάζεται τό Ἅγιο Πνεῦμα. Ο______ Ἑορτάζει στίς 20 Αὐγούστου καί 13 Δεκεμβρίου. Σ______ Τό σύμβολο τῶν Χριστιανῶν. Τ______ Ἦταν θαυμαστή ἡ μετάνοιά του. Ο_______ Μαθητής τοῦ Ἀπ. Παύλου (ἀπό τούς ἑβδομήκοντα). Λ_____ Μέ αὐτή ὁ ἱερέας μεταδίδει τή θεία Κοινωνία. Ο______ Τό ἐκκλησιαστικό ἀξίωμα. Σ____ Μαθητής καί ἀκόλουθος τοῦ Ἀπ. Παύλου. Π _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ἀποκαλοῦνται οἱ δύο πρῶτοι ἄνθρωποι. Α________ Τό τελευταῖο Βιβλίο τῆς Καινῆς Διαθήκης. Υ______ Ἕνα ἀπό τά χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Λ________ Ἡ περιφορά εἰκόνας ἤ ἱερῶν λειψάνων. Ο____ Συμβολίζει τό αἷμα τοῦ Χριστοῦ. Σ______ Ἀλλιῶς ὁ Μεσσίας Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Παναγίας Ἐλεούσaς Ἱεράπετρας

Ἀντιστοίχιση Προφητῶν Τοῦ ἔδωσε ὁ Θεός τίς 10 ἐντολές; Ἀνέβηκε στόν οὐρανό μέ πύρινο ἅρμα; Μίλησε στόν λαό γιά τήν ἔλευση τοῦ Σωτήρα Τόν ἔριξαν στή θάλασσα καί τόν κατάπιε ἕνα κῆτος; Τόν ἔριξαν σέ λάκκο μέ λιοντάρια; Ἦταν συγχρόνως προφήτης καί βασιλιάς; Kατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Γρα-Λυγιᾶς

Δαυίδ Μωυσῆς Δανιήλ Ἡσαΐας Ἠλίας Ἰωνᾶς


Πα ρ ο ι μ ί ε ς :

Βρεῖτε τή σωστή ἑρμηνεία τῆς κάθε παροιμίας.

1. Ὁ πηλός ἄν δέν δαρθεῖ, κεραμίδι δέν γίνεται. α. Τά κεραμίδια γίνονται ἀπό πηλό πού ψήνεται στό καμίνι. β. Γιά νά φτιαχτεῖ κάτι καί νά γίνει χρήσιμο χρειάζεται κατάλληλη ἐπεξεργασία. γ. Οἱ κτίστες πρέπει πάντοτε νά δέρνουν τόν πηλό πρίν τόν χρησιμοποιήσουν. πππ 2. Δάσκαλε πού δίδασκες καί νόμο δέν κράτησες. α. Καλύτερα νά διδάσκεις μέ τίς πράξεις σου παρά μέ τά λόγια σου. β. Ὁ δάσκαλος πρέπει νά τηρεῖ τούς νόμους. γ. Ἡ διδασκαλία δέν πρέπει νά ἀντιβαίνει στούς νόμους. πππ 3. Ἀργεῖ ὁ Θεός ἀλλά δέν λησμονεῖ. α. Γιά τόν Θεό τίποται δέν λησμονιέται καί δέν παραγράφεται. β. Ὁ Θεός δέν ἀνταποκρίνεται πάντα στά αἰτήματα γιά βοήθεια. γ. Ὅσο καί νά ἀργήσει ἡ ἐπέμβαση τοῦ Θεοῦ δίνει τή λύση. πππ 4.Αὔγουστε καλέ μου μήνα, νά ᾿σουν δύο φορές τό χρόνο. α. Ὁ Αὔγουστος εἶναι ὁ πιό καλός καί ὁ πιό ζεστός μήνας τοῦ χρόνου. β. Τά καλά κι εὐχάριστα πράγματα εὐχόμαστε νά ἔχουν μεγάλη διάρκεια. γ. Μερικοί ἄνθρωποι εἶναι ἀχάριστοι καί εὔχονται νά εἶχαν περισσότερα πράγματα. πππ 5. Δέ μέ θέλεις μία, δέ σέ θέλω δέκα. α. Λέγεται γιά κάποιον πού μᾶς ἀντιπαθεῖ καί ἐμεῖς τότε τόν ἀντιπαθοῦμε πιό πολύ. β. Δέν πρέπει νά ἀνταποδίδουμε τήν κακία καί νά εἴμαστε ἐκδικητικοί. γ. Ὅταν δέν σέ θέλει ὁ ἄλλος, ἐσύ δέν πρέπει νά ἐπιμένεις. πππ 6. Δέν ξέρει νά μοιράσει δυό γαϊδάρων ἄχυρο. α. Πρέπει νά εἴμαστε δίκαιοι στίς μοιρασιές μας. β. Πρέπει νά μοιράζουμε ἴσα το ἄχυρο σέ

δυό γαϊδάρους. γ. Λέγεται γιά κάποιον πού δέν ἔχει τίς βασικές γνώσεις γιά νά κάνει κάτι ἁπλό. πππ 7. Ἔκαψα τήν καλύβα μου, νά μή μέ τρῶνε οἱ ψύλλοι. α. Οἱ ψύλλοι φεύγουνε μέ τή φωτιά ἤ καίγονται ἀπό αὐτήν. β. Θέλοντας νά ἀποφύγουμε ἕνα μικρό πρόβλημα, κάνουμε ἕνα μεγάλο σφάλμα. γ. Γιά νά διορθώσουμε κάτι, πρέπει νά ξέρουμε τήν αἰτία του. πππ 8. Ἔμαθα γδυτός καί ντρέπομαι ντυμένος. α. Δύσκολα συνηθίζει κανείς τά πολλά ροῦχα μετά τό καλοκαίρι. β. Αὐτός πού ἔμαθε νά εἶναι γδυτός, ντρέπεται ντυμένος. γ. Οἱ παλιές συνήθειες δύσκολα ξεχνιοῦνται. πππ 9. Στή χώρα τῶν τυφλῶν, χαρᾶς τονε πού ἔχει ἕνα μάτι. α. Ὁ μονόφθαλμος βασιλεύει στή χώρα τῶν τυφλῶν. β. Αὐτός πού ἔχει τά λιγότερα ἐλαττώμματα ξεχωρίζει. γ. Τό ἐλάττωμα κάποιου κρύβεται ὅταν συγκρίνεται μέ αὐτούς πού πππἔχουν περισσότερα. 10. Ὁ κακός χρόνος περνάει, ὁ κακός γείτονας δέν περνάει. α. Ἄν ὁ γείτονάς σου εἶναι κακός, εἶναι πολύ δύσκολο νά τόν ἀλλάξεις. β. Ὁ κακός χρόνος κάποτε περνάει καί ἔρχονται καλές μέρες. γ. Ὁ κακός γείτονας εἶναι μόνιμο πρόβλημα πού δύσκολα ἐπιλύεται. πππ 11. Ὁ ὕπνος θρέφει τά μωρά κι ἡ μαγειριά τό γέρο. α. Τά μωρά παιδιά πρέπει νά κοιμοῦνται πολύ καί οἱ ἡλικιωμένοι νά τρῶνε τό φαγητό τους. β. Ὅποιος κοιμᾶται πολύ εἶναι σάν μωρό παιδί. γ. Τά μωρά ἀγαπᾶνε τόν ὕπνο, ὅπως οἱ γέροι τή μαγειρίτσα.


Κρητική διάλεκτος Βρεῖτε τί σημαίνουν οἱ λέξεις τῆς κρητικῆς διαλέκτου: Ἐπιμέλεια: Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Kάτω Χωριοῦ Ἱερ/τρας

1. χόντρος 2. ντουκιάνι 3. περιγελῶ 4. ντουχιουντίζω 5. ἐδά 6. ἐπαέ

α) στεναχωριέμαι β) πλιγούρι γ) καφενεῖο δ) πρωινό ε) σύρμα στ) κοιτάζω

7. τευτέρι 8. τέλι 9. χολοσκῶ 10. ζεβλωμένος 11. ταχινή 12. ξανοίγω

ζ) κοροϊδεύω η) ἐδῶ θ) σημειωματάριο ι) λυγισμένος ια) σκέφτομαι ιβ) τώρα

Βρές τίς 13 διαφορές ἀνάμεσα στά σκίτσα

Τό χιούμορ εἶναι...ζωή! Ὁ δάσκαλος πῆγε τά παιδιά βόλτα στό πάρκο τῆς πόλης. Δεξιά-ἀριστερά στά παγκάκια καθόταν ἕνα γεροντάκι μέ τά ἄσπρα μουστάκια καί σχεδόν χωρίς τρίχες στό κεφάλι. Νικολάκης: Κύριε, πολύ στεναχωριέμαι πού βλέπω τόσους φαλακρούς ἀνθρώπους. Δάσκαλος: Γιατί Νικολάκη, φοβᾶσαι μήπως γίνεις καί ἐσύ φαλακρός; Νικολάκης: Ὄχι κύριε, στεναχωριέμαι, διότι ὁ πατέρας μου ἔχει ἐργοστάσιο κατασκευῆς χτενιῶν! *** Ὁ δάσκαλος ρωτᾶ τόν … ἔξυπνο Τοτό. Δάσκαλος: Τοτό, ἐγώ διαβάζω, ἐσύ διαβάζεις, αὐτός διαβάζει, τί χρόνος εἶναι;

Τοτός: Ἔ! Κύριε, χαμένος χρόνος δέν εἶναι; *** Ὁ καθηγητής: Ἀνώνυμος λέγεται τό πρόσωπο πού δέ θέλει νά γίνει γνωστό τό ὄνομά του. Μά ποιός μιλᾶ ἐκεῖ κάτω; Μιά φωνή: Ἕνας ἀνώνυμος κύριε! *** Ὁ Γιωργάκης ρωτᾶ τή μητέρα του: -Μαμά, μήπως θέλεις νά σοῦ ψωνίσω κάτι ἀπό τόν μπακάλη; -Ὄχι, παιδί μου, ἀλλά γιατί τόση προθυμία; -Γιατί, μαμά, ὁ μπακάλης δίδει πολλές φορές καραμέλες ἀντί γιά ρέστα... *** Κατηχητικό Σχολεῖο Ἁγίας Φωτεινῆς Ἱεράπετρας


Λύσεις αἰνιγμάτων : 1. ΗΛΙΟΣ, 2. ΘΑΛΑΣΣΑ, 3. ΒΕΛΟΝΑ 4. ΝΤΟΜΑΤΑ, 5. ΚΟΥΤΑΛΙ, 6. ΑΧΙΝΟΣ, 7. ΦΩΤΙΑ, 8. ΚΡΕΜΜΥΔΙ, 9 ΚΑΡΠΟΥΖΙ, 10. ΒΑΠΟΡΙ, 11. ΘΑΛΑΣΣΑ, 12. ΡΟΔΕΣ, 13. ΟΝΕΙΡΟ, 14. ΚΕΡΙ, 15. ΚΑΠΝΟΣ. Λύσεις ἀκροστιχίδας τοῦ Ἀπ. Παύλου: ΑΡΤΟΦΟΡΙΟ, ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ, ΟΡΕΣΤΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ, ΤΕΛΩΝΗΣ, ΟΝΗΣΙΜΟΣ, ΛΑΒΙΔΑ, ΟΦΦΙΚΙΟ, ΣΙΛΑΣ - ΠΡΩΤΟΠΛΑΣΤΟΙ, ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ, ΥΠΟΜΟΝΗ, ΛΙΤΑΝΕΥΣΗ, ΟΙΝΟΣ, ΣΩΤΗΡΑΣ.. Λύσεις παροιμιῶν: 1.β, 2.α, 3.γ, 4.β, 5.α, 6.γ, 7.β, 8.γ, 9.β, 10.γ, 11.α. Λύσεις κρητικῆς διαλέκτου:1β, 2γ, 3ζ, 4ια, 5ιβ, 6η, 7ιδ, 8ε, 9α, 10ι, 11δ, 12στ. ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ: 1. ΚΗΡΥΚΟΣ, 2. ΠΕΤΡΟΣ, 3. ΛΟΥΚΑΣ, 4. ΑΝΝΑ, 5. ΚΟΣΜΑΣ, 6. ΠΡΩΤΟΚΟΡΥΦΑΙΟΙ, 7. ΦΩΣ, 8. ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ, 9. ΡΩΜΑΙΟΥΣ, 10. ΕΥΦΗΜΙΑ, 11. ΤΙΤΟΣ, 12. ΣΙΜΩΝ, 13. ΦΩΤΙΣΜΑ, 14. ΤΡΟΥΛΟΣ, 15. ΝΑΜΑ, 16. ΑΝΔΡΕΑΣ, 17. ΣΑΥΛΟΣ. ΛΥΣΕΙΣ ΚΡΥΠΤΟΚΕΞΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ: 1. ΠΑΪΣΙΟΣ, 2. ΠΕΤΡΟΣ, 3. ΠΑΥΛΟΣ, 4. ΔΑΜΙΑΝΟΣ, 5. ΚΥΡΙΑΚΗ, 6. ΕΥΦΗΜΙΑ 7. ΗΛΙΑΣ, 8. ΜΑΡΚΕΛΛΑ, 9. ΧΡΙΣΤΙΝΑ, 10. ΑΝΝΑ, 11. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 12. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, 13. ΜΥΡΩΝ, 14. ΤΙΤΟΣ, 15. ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ.

ΣΥΝΤΑΓΗ: Παγωτό γιαούρτι

Υλικα: P 3 φλιτζάνια γιαούρτι Q 1 φλιτζάνι κρέμα γάλακτος π 1 φλιτζάνι ζάχαρη ἄχνη O Ξύσμα λεμoνιοῦ

Ἐκτέ λεση: Χτυπᾶτε στό μίξερ τό γιαούρτι, τήν κρέμα, τή ζάχαρη καί τό λεμόνι. Στή συνέχεια τοποθετεῖτε τό μίγμα σέ ἕνα μεταλλικό σκεῦος στήν κατάψυξη καί τό ἀνακατεύετε μέ ἕνα κουτάλι ἀνά μισή ὥρα μέχρι νά παγώσει. Ἐναλλακτικά, μπορεῖτε νά χρησιμοποιήσετε παγωτομηχανή ἐάν ἔχετε. Πρίν τό σερβίρετε, τό ἀφήνετε γιά 10 λεπτά ἔξω ἀπό τήν κατάψυξη. Τό παγωτό σας μπορεῖ νά συνοδεύεται μέ γλυκό τοῦ κουταλιοῦ βύσσινο καί καβουρδισμένα ἀμύγδαλα. Καλή ἐπιτυχία! Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Παλαικάστρου Σητείας

Χρωμάτισε τήν εἰ κόνα τοῦ Προφήτη Ἠλί α


Στ αυρ όλε ξ ο 1. Μαρτύρησε μικρό παιδί μαζί μέ τή μητέρα του καί ἡ μνήμη του τιμᾶται στίς 15 Ἰουλίου. 2. Ἀδελφός τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέα. 3. Ἔγραψε ἕνα ἀπό τά τέσσερα Εὐαγγέλια. 4. Ἡ μητέρα τῆς Θεοτόκου. 5. Ἀνάργυρος ἅγιος. 6. Ἔτσι ἀποκαλοῦνται οἱ Ἀπόστολοι Πέτρος καί Παῦλος. 7. «’Εγώ εἰμί τό ... τοῦ κόσμου» (Ἰωάν. 9,5). 8. Μεγάλη κινητή ἑορτή. 9. Ἔγραψε καί πρός αὐτούς Ἐπιστολή ὁ Ἀπόστολος Παῦλος. 10. Μεγαλομάρτυς ἁγία πού ἡ μνήμη της ἑορτάζεται στίς 11 Ἰουλίου. 11. Ὁ πρῶτος Ἐπίσκοπος τῆς Κρήτης. 12. Ὁ ... ὁ Κανανίτης ἦταν ἕνας ἀπό τούς Δώδεκα Ἀποστόλους. 13. Ἀλλιῶς τό Βάπτισμα... 14. Συμβολίζει τόν οὐρανό μέσα στό ναό. 15. Τό κρασί πού χρησιμοποιεῖ ὁ ἱερέας στήν Θεία Εὐχαριστία. 16. Ὁ πρῶτος μαθητής τοῦ Χριστοῦ. 17. Ἔτσι ὀνομαζόταν ὁ διώκτης τῶν χριστιανῶν πού ἔγινε κορυφαῖος Ἀπόστολος. Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Τιμίου Σταυροῦ Ἱεράπετρας

Τό κρυπτόλεξο τῶν Ἁγίων τοῦ καλοκαιριοῦ Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η Ν Ε Π Α Φ

Α Ν Ν Α Π Υ Υ Α Ρ Α Ι Α Ρ Α

Ν Μ Μ Ι Γ Ρ Φ Π Α Ε Ω Ι Χ Ν

Τ Υ Υ Ο Π Ι Η Α Μ Α Υ Σ Ρ Ο

Ε Ρ Α Ρ Λ Α Μ Υ Ε Α Τ Ι Ι Υ

Λ Ω Α Ι Ω Κ Ι Λ Τ Σ Ι Ο Σ Ρ

Ε Ν Α Π Σ Η Α Ο Π Ο Τ Σ Τ Ι

Η Σ Η Κ Ι Φ Ο Σ Α Σ Ο Η Ι Ο

Μ Α Ρ Κ Ε Λ Λ Α Υ Ι Σ Τ Ν Σ

Ω Α Κ Ρ Ο Θ Υ Τ Ι Ι Ι Ε Α Α

Ν Ο Α Ν Τ Ι Μ Π Α Τ Ε Ρ Α Σ

Βρεῖτε κάθετα, ὁριζόντια καί διαγώνια δεκαπέντε (15) ἁγίους τοῦ καλοκαιριοῦ. Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Ἁγίας Φωτεινῆς Ἱεράπετρας

Δ Α Μ Ι Α Ν Ο Σ Π Ε Τ Ρ Ο Σ

ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ 80  
ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ 80  
Advertisement