Page 1

Kοντά στόν Xριστό ΔIMHNIAIO ΦYΛΛAΔIO ΠAIΔIKΩN ENOPIAKΩN ΣYNAΞEΩN I E PA Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E PA Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ T E Y X O Σ 7 8 Ι Α Ν Ο ΥΑ Ρ Ι Ο Σ – Φ Ε Β Ρ Ο ΥΑ Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 4

Ὁ ἅγιος νεομάρτυς Μύρων, ὁ Κρής Ὁ ἅγιος ἔνδοξος νεομάρτυρας Μύρων γεννήθηκε τά χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας στό Ἡράκλειο τῆς Κρήτης ἀπό εὐσεβεῖς καί ἐνάρετους γονεῖς. Σύμφωνα μέ τόν Συναξαριστή, ὁ Ἅγιος Μύρων ἀσκοῦσε τό ἐπάγγελμα τοῦ ράφτη καί μαρτύρησε στή γενέτειρά του τό 1793 μ.Χ. Ἦταν πολύ εὐπαρουσίαστος καί ἐξαιρετικά ὡραῖος στήν ὄψη. Ἐνῶ ἀκόμα ἦταν νέος στήν ἡλικία ξεχώριζε ἀνάμεσα στούς χριστιανούς γιατί ἦταν πολύ σεμνός καί εἶχε μεγάλη σωφροσύνη. Ζοῦσε μέ φόβο Θεοῦ καί ἔδειχνε θεϊκή ἀγάπη σέ ὅλους ἀνεξαιρέτως τούς συνανθρώπους του. Οἱ Τοῦρκοι, ἐνοχλημένοι ἀπό τήν ἀσκητική ζωή του, τόν συκοφάντησαν, ὅτι δῆθεν πείραξε κάποιο ὀθωμανό. Στό δικαστήριο ὁ ἅγιος ἀπολογήθηκε καί ἀρνήθηκε τήν κατηγορία. Ὅμως οἱ ἀλλόθρησκοι κατήγοροί του ἄρχισαν νά τόν πιέζουν νά ἀπαρνηθεῖ τή χριστιανική του πίστη. Ὁ Ἅγιος Μύρων, ὡς γενναῖος στρατιώτης καί ἀθλητής τοῦ Χριστοῦ, δέν ἐνέδωσε οὔτε στιγμή στίς ἀφόρητες πιέσεις τῶν Τούρκων κατακτητῶν. Τούς ἀποκρίθηκε ὅτι δέν ἀρνεῖται τήν πίστη του, ἀλλά εἶναι ἕτοιμος νά ὑποστεῖ κάθε βασανιστήριο,

ἀκόμα καί νά θυσιάσει τήν ἴδια του τή ζωή, γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ. Ὅπως τούς εἶπε, γεννήθηκε Χριστιανός καί Χριστιανός θέλει νά πεθάνει. Οἱ Τοῦρκοι τόν ὑπέβαλαν σέ φρικτά βασανιστήρια καί μαστιγώσεις, ὁ ἅγιος ὅμως δέν ὑπόκυψε οὔτε στίς ὑποσχέσεις τους, οὔτε στά μαρτύριά τους, ἀλλά συνεχῶς ὁμολογοῦσε μέ παρρησία τήν πίστη του στόν Τριαδικό Θεό καί διακήρυττε ὅτι ὁ μόνος Σωτήρας τοῦ κόσμου εἶναι ὁ Κύριος μας Ἰησοῦς Χριστός. Οἱ κατήγοροί του, βλέποντας τήν ἄκαμπτη πίστη καί τό ἀδούλωτο κρητικό φρόνημα τοῦ Ἁγίου Μύρωνος, τόν χτύπησαν ἀνηλεῶς καί μετά τόν ἔριξαν στή φυλακή. Ὅταν τόν ὁδήγησαν καί πάλι ἐνώπιον τοῦ κριτοῦ, ὁ Ἅγιος Μύρων ἐπανέλαβε τήν ἀμετάκλητη ἀπόφασή του νά πεθάνει Χριστιανός, καί ἔτσι καταδικάσθηκε σέ θάνατο μέ ἀγχόνη (κρεμάλα). Λίγο πρίν ἀπό τό μαρτύριο ὁ ἅγιος ζήτησε τήν ἄδεια ἀπό τούς δήμιους νά πλησιάσει τόν πατέρα του Δημήτριο. Ἔπεσε στά πόδια του, τοῦ φίλησε τό χέρι καί ἔλαβε τήν εὐχή του. Ἀμέσως μετά ἦρθε καί στάθηκε μπρο-


στά στούς δημίους του, οἱ ὁποῖοι τόν ἀπαγχόνισαν. Τή στιγμή τοῦ μαρτυρίου του φῶς κατέβηκε ἀπό τόν οὐρανό πάνω στόν Ἅγιο Μύρωνα, ἐπιβεβαιώνοντας τήν ἀπερίγραπτη δόξα καί τήν παντοτινή λαμπρότητα πού τόν περίμενε στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

Ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τή μνήμη τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρος Μύρωνος στίς 20 Μαρτίου, ἡμέρα τοῦ μαρτυρίου του. Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Ἁγίας Φωτεινῆς Ἱεράπετρας

Βαθιά ἀγάπη γιά ἀνθρώπους καί ζῶα Ὁ Πατήρ Ἰσίδωρος (ἡ μνήμη του ἑορτάζεται στίς 3 Φεβρουαρίου), ἐνῶ ἔζησε στόν κόσμο τοῦτο, δέν ἦταν «ἐκ τοῦ κόσμου τούτου». Μπροστά στό εἰρηνικό χαμόγελο του τά γήινα ἔχαναν τό βάρος τους, ἐνῶ οἱ ἔγνοιες καί τά προβλήματα ἐξανεμίζονταν. Οἱ «κοπιῶντες καί πεφορτισμένοι», πού προσέτρεχαν στήν βοηθειά του, ἀνακουφίζονταν καί ἐπέστρεφαν ἀναπαυμένοι. Ὁ Γέρων Ἰσίδωρος διέμενε στό Ἐρημητήριο τῆς Γεσθημανῆ, μιά Σκήτη ἔξω ἀπό τή Μόσχα. Ἦταν πρᾶος καί συγκαταβατικός μέ ὅλους: ἀνθρώπους καί ζῶα. Ἦταν εὐσπλαγχνικός καί ἔδινε πάντα τροφή στά πουλιά καί στά ζῶα. Στήν Σκήτη του ἐξέτρεφε ἀκόμα καί τρωκτικά: ἀρουραίους, ποντίκια, ἀλλά καί βατράχια. Ἤθελε νά θεραπεύει ὅλα τα πλάσματα τοῦ Θεοῦ. Μιά ἡμέρα, καθώς βάδιζε, εἶδε μιά γάτα νά ἔχει ἁρπάξει στά νύχια της ἕνα πουλάκι καί νά εἶναι ἕτοιμη νά τό φάει. Μέ μεγάλο κόπο, ὁ Πατήρ Ἰσίδωρος ἀνάγκασε τήν γάτα νά παρατήσει τήν λεία της. Ἔτσι τό πληγωμένο σπουργιτάκι ἔγινε μόνιμος κάτοικος τοῦ κελλιοῦ τοῦ Γέροντα. Κάποτε τόν ρώτησαν ἐάν τόν ἐνοχλοῦν τά ποντίκια. Ἐκεῖνος χαμογέλασε καί εἶπε: -Καθόλου δέν μέ ἐνοχλοῦν. Τούς δίνω μεσημεριανό καί βραδινό καί ἔτσι ἡσυχάζουν. Πρίν, πηγαινοέρχονταν μέ μανία γύρω-γύρω στό κελλί. Τώρα ὅμως ἀπό τότε πού ἄρχισα νά τούς βάζω τήν τροφή

τους μπροστά στίς φωλιές τους, ἠρέμησαν. Δέν μ᾽ ἐνοχλοῦν στό παραμικρό. Κάποια ἄλλη φορά βρισκόταν στήν ἐξοχή μέ κάποιους πιστούς καί εἶδε ἕνα βάτραχο νά κάθεται πάνω σέ ἕνα βράχο. Ὁ Γέροντας τόν πλησίασε καί ἔφερε τά μάτια του στό ὕψος τῶν ματιῶν τοῦ βατράχου. Ἔτσι κοιτάζοντάς τον, ἄρχισε, μέ καθαρή φωνή νά ψέλνει τούς Ψαλμούς τοῦ Δαυΐδ. Μιά θεία ἐνέργεια ξεχύθηκε τότε ἀπό τόν σεβάσμιο Γέροντα καί κατέκλυσε ὅλους τούς παρευρισκομένους. Ἀκόμα καί ὁ βάτραχος ἔμεινε ἀκίνητος καί ἐκστασιασμένος, ὅσην ὥρα κρατοῦσαν οἱ Ψαλμοί. Ὁ Πατήρ Ἰσίδωρος εἶχε μιά βαθιά ἀγάπη γιά ὅλα τά πουλιά, τά ζῶα, τά λουλούδια… γιά ὁ,τιδήποτε ἐκινεῖτο στόν ἀέρα, στό νερό καί στήν γῆ, γιά ὁ,τιδήποτε φύτρωνε. Ἄν εὕρισκε σπόρο καταγῆς, τόν μάζευε καί τόν φύτευε στήν «Ἐσώτερη Ἔρημο», σ᾿ ἕνα παλιό κονσερβοκούτι, πού εἶχε βρεῖ πεταμένο στό δρόμο. Καί συνήθιζε νά λέει, ὅτι αὐτό τό ἔκανε, ἐπειδή λυπόταν αὐτά τά «σιωπηλά καί ἥσυχα» παιδιά τῆς γῆς. («ΖΩΑ ΑΓΙΑΣΜΕΝΑ» ἀπό τό βιβλίο «Ἡ ζωοφιλία τῶν ἁγίων καί ἡ ἁγιοφιλία τῶν ζώων», ἐπιμ. Σίμωνος μοναχοῦ, ἐκδ. «Ὁ Ἅγιος Στέφανος», Ἀθήνα, 2007).


Οἱ ἀπορίες μας... -Γιατί λέγεται στίς ἀκολουθίες τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ἡ Εὐχή τοῦ Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου; -Τήν περίοδο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς πενθοῦμε καί λυπόμαστε γιά τήν ἀπομάκρυσή μας ἀπό τόν Θεό καί τόν παράδεισο καί προετοιμάζουμε κατάλληλα τόν ἑαυτό μας γιά νά ὑποδεχθεῖ τά Πάθη καί τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Μέ τήν προσευχή, τή νηστεία, τή συμμετοχή μας στίς ξεχωριστές ἱερές ἀκολουθίες τῆς περιόδου (Μεγάλα Ἀπόδειπνα, Προηγιασμένες Θεῖες Λειτουργίες, Μεγάλος Κανόνας, Χαιρετισμοί καί Ἀκάθιστος Ὕμνος) καί τόν γενικότερο ἀγώνα μας προσπαθοῦμε νά μαλακώσει ἡ ψυχή μας καί νά ἀλλάξει στάση ὁ νοῦς μας. Σκοπός εἶναι ἡ σωτηρία, δηλ. νά γίνουμε σῶοι ἀπ᾿ αὐτή κιόλας τή ζωή, νά ἔχουμε μέσα μας καί νά ζοῦμε προκαταβολικά ἀπό τώρα τή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, γιά νά μποροῦμε νά ἀξιωθοῦμε καί τή μετά θάνατον ζωή. Ἡ σύντομη καί ἁπλή προσευχή, πού λέγεται σέ κάθε ἀκολουθία τῆς Μεγάλης Σαρακοστῆς ἀπό τή Δευτέρα ἕως καί τήν Παρασκευή καί ἀποκαλύπτει τό πνεῦμα καί τόν σκοπό αὐτῆς τῆς περιόδου, εἶναι ἡ εὐχή τοῦ Ἁγίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου «Κύριε καί Δέσποτα τῆς ζωῆς μου, πνεῦμα ἀργίας, περιεργίας, φιλαρχίας, καί ἀργολογίας μή μοι δῷς. Πνεῦμα δέ σωφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, ὑπομονῆς καί ἀγάπης χάρισαί μοι τῷ σῷ δούλῳ. Ναί, Κύριε Βασιλεῦ, δώρησαί μοι τοῦ ὁρᾶν τά ἐμά πταίσματα, καί μή κατακρίνειν τόν ἀδελφόν μου, ὅτι εὐλογητός εἶ εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν». Μέ τήν εὐχή αὐτή ὁ Ὅσιος Ἐφραίμ μᾶς βοηθᾶ νά κάνουμε ἕνα αὐτοέλεγχο τοῦ προσωπικοῦ μας ἀγώνα μέσα στή Μεγάλη Σαρακοστή, ὁ ὁποῖος σκοπεύει πρῶτα ἀπ’ ὅλα στήν ἀπελευθέρωσή μας ἀπό μερικές βασικές πνευματικές ἀσθένειες πού μᾶς ἀποκακρύνουν ἀπό τόν Θεό καί τούς συνανθρώπους μας. Ἀπαριθμεῖ μέ ἕνα μοναδικό τρόπο τίς πιό χαρακτηριστικές διόδους, μέσα ἀπό τίς ὁποῖες μπορεῖ νά περάσει ἡ ἁμαρτία καί ἡ ἀπομάκρυνή μας ἀπό τόν Θεό, ὅπως ἡ ἀργία (ἡ τεμπελιά, ἡ ραθυμία καί ἡ ἔλλειψη φροντίδας γιά ἐσωτερική καλλιέργεια καί πνευματική ζωή), ἡ περιέργεια (ἡ περίεργη καί χωρίς λόγο ἐνασχόληση μέ τούς ἄλλους), ἡ φιλαρχία (ἀγάπη γιά ἐξουσία καί ἐπιβολή πάνω στή ζωή τῶν ἄλλων) καί ἡ ἀργολογία (ἡ χωρίς λόγο κατάκριση). Τό σπουδαιότερο ὅμως εἶναι ὅτι ἡ σύντομη αὐτή προσευχή μᾶς δείχνει τούς σημαντικότερους δρόμους μετανοίας καί ἐπιστροφῆς στόν Θεό, ὅπως εἶναι ἡ σωφροσύνη, ἡ ταπεινοφροσύνη, ἡ ὑπομονή καί ἡ ἀγάπη, πού εἶναι ὁ καρπός ὅλων τῶν ἀρετῶν. Ἑπομένως, ὁ Ἅγιος Ἐφραίμ μέ αὐτή τήν προσευχή μᾶς βοηθᾶ νά ζητήσουμε ἀπό τόν Θεό νά μᾶς δώσει τίς ἀρετές πού μᾶς χρειάζονται καί νά καταπολεμήσουμε τά ἐπιζήμια πάθη μας. Ἀκούγοντας αὐτήν τήν προσευχή καί κάνοντας ἀπό μία μετάνοια σέ κάθε αἴτησή της, αἰσθανόμαστε ὅτι λυτρωνόμαστε ἀπό τίς ἁμαρτίες μας καί μᾶς διαπερνάει μία αἴσθηση γαλήνης καί ἠρεμίας. Μανώλης Σωτηρίου, Αἰκατερίνα Σωμαράκη (Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Γρᾶ Λυγιᾶς) Λύσεις ἀπροσδόκητων αἰνιγμάτων: 1. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ, 2. ΑΓΚΥΡΑ, 3. ΚΡΙΝΟ, 4. ΦΥΛΛΑ, 5. ΜΗΛΑ, 6. ΜΗΤΕΡΑ, 7. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, 8. ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ, 9. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ, 10. ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΗΣ, 11. ΕΠΙΠΟΛΑΙΟΣ, 12, ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ, 13. ΠΑΓΚΡΑΤΙ, 14. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ, 15. ΝΕΚΡΑ, 16. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ. Λύσεις ἀκροστιχίδας τῆς Σταυροπροσκύνησης: ΣΤΑΥΡΟΣ, ΤΙΒΕΡΙΑΔΑ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΥΜΝΟΣ, ΡΗΤΟΡΙΚΗ, ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ, ΠΑΛΑΜΑΣ, ΡΩΜΑΙΟΥΣ, ΟΡΑΜΑ, ΣΑΡΑΝΤΑ, ΚΛΙΜΑΚΑ, ΥΑΚΙΝΘΟΣ, ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ, ΗΛΙΑΣ, ΣΑΡΡΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΗ. Λύσεις παροιμιῶν: 1. α, 2. γ, 3. γ, 4. β, 5. α, 6. γ, 7. β, 8. α, 9. β, 10. γ, 11.β. Λύσεις κρητικῆς διαλέκτου: 1ιβ, 2ι, 3ζ, 4θ, 5ζ, 6ια, 7γ, 8α, 9δ, 10ι, 11στ, 12η.Λύσεις Αἰνιγμάτων: 1. καράβι, 2. ντουφέκι, 3. γλώσσα, 4. κεφάλι, 5. κρεβάτι, 6 καθρέπτης, 7. θερμόμετρο, 8. φῶς. 9 ὀμπρέλα, 10. σήμερα, 11. αὐτί. Λύσεις σταυρόλεξου: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΝΗΣΤΕΙΑ-ΑΓΙΟΣ, 2. ΛΑΜΑ, 3. ΜΑΓΙΑ-ΕΞΑΜΗΝΑ, 4. ΓΑΤΑ-ΙΣΟ, 5. ΚΟΝΤΑΚΙΟ-ΣΠΟΡ, 6. ΟΑΣΗ. 7. ΣΩΜΑ-ΜΣ-ΕΛΟΣ, 8. ΑΗΔΟΝΙ. ΚΑΘΕΤΑ: 1.ΝΟΜΙΚΟΣ, 3. ΣΥΓΓΝΩΜΗ, 4. ΙΑΤ, 5. ΕΛΑΤΑ, 6. ΙΑ-ΑΚΟΜΑ, 7 ΑΜΕ-ΙΑΣΗ, 8. ΑΞΙΟΣ, 9. ΑΣ, 10. ΓΑΜΟΣ-ΕΝ, 11.ΠΑΛΙ, 13. ΣΤΑΥΡΟΣ. Λύσεις Κρυπόλεξου Δωδεκάορτου: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ, ΓΕΝΝΗΣΗ, ΥΠΑΠΑΝΤΗ, ΒΑΠΤΙΣΗ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΕΓΕΡΣΗ ΛΑΖΑΡΟΥ, ΒΑΪΟΦΟΡΟΣ, ΣΤΑΥΡΩΣΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΛΗΨΗ, ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ, ΚΟΙΜΗΣΗ (ΘΕΟΤΟΚΟΥ).


Ἀ προ σδ όκη τα αἰ νί γ μ ατα 1. Ποιός ἐργάζεται παίζοντας; 2. Ποιά πόλη βρίσκεται σέ ὅλα σχεδόν τά πλοῖα; 3. Μέ πιό λουλούδι ἀσχολοῦνται πάντα οἱ δικαστές; 4. Τί κοινό ἔχουν τά βιβλία μέ τά δέντρα; 5. Ποιά φροῦτα μᾶς παρακινοῦν στή φλυαρία; 6. Ἄν ἡ ἀδελφή τοῦ θείου σας δέν εἶναι θεία σας, τί σᾶς εἶναι; 7. Πῶς ὀνομάζεται αὐτός πού λάμπει ἀπό χαρά; 8. Πῶς ὀνομάζεται ὁ συνδυασμός μιᾶς πόλης καί ἑνός νομοῦ;

9. Ποιός ἔχει ἐπάνω του τριάντα φύλλα; 10. Πῶς ὀνομάζεται αὐτός πού κρατᾶ ἕνα ἐνδεικτικό μέ ἄριστα; 11. Πῶς ὀνομάζεται ἐκεῖνος πού βρίσκεται πάνω ἀπό μιά πόλη; 12. Πῶς λέγεται ἐκεῖνος πού γυρίζει γύρω ἀπό ἕναν ἄνδρα; 13. Ποιά συνοικία τῶν Ἀθηνῶν συμπεριλαμβάνει ὅλα τά κράτη; 14. Πῶς ὀνομάζεται αὐτός πού καρποφορεῖ πολύ; 15. Ποιά θάλασσα πρέπει νά θαφτεῖ; 16. Πῶς λέγεται ἡ ἄκρη τοῦ τυριοῦ; Κατηχητικό Σχολεῖο Μιχαήλ Ἀρχαγγέλου Ἱερ/τρας

Ἡ ἀκροστιχίδα τῆς Σταυροπροσκύνησης Σ______ Τόν προσκυνοῦμε τήν τρίτη Κυριακή τῆς Μεγ. Σαρακοστῆς. Τ________ Λίμνη πού δίξαξε ὁ Χριστός. Α______ Τόν Μεγάλο Κανόνα ἔγραψε ὁ Ἅγιος ... ὁ Κρήτης. Υ____ Ἀκάθιστος... Ψάλλεται τή Μεγάλη Σαρακοστή. Ρ_______ Καί αὐτήν εἶχαν σπουδάσει οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες. Ο_________ Ἔτσι ὀνομάζεται ἡ πρώτη Κυριακή τῆς Μεγ. Σαρακοστῆς. Π______ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ... Τιμᾶται τήν Β΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν. Ρ_______ Καί σέ αὐτούς ἔγραψε ἐπιστολή ὁ Ἀπόστολος Παῦλος. Ο____ Εἶδε καί ὁ Ἀπ. Παῦλος καί μεταστράφηκε χριστιανός. Σ______ Ἅγιοι ... : Ἡ μνήμη τους τιμᾶται στίς 9 Μαρτίου. Κ______ Τήν ἔγραψε ὁ Ὅσιος Ἰωάννης ὁ Σιναϊτης. Υ_______ Ἅγιος πού τιμᾶται στίς 3 Ἰουλίου. Ν__________ Θυσίασαν τή ζωή τους γιά τόν Χριστό μετά τό 1453 μ.Χ. Η____ Μεγάλος Προφήτης. Σ____ Ἡ γυναίκα τοῦ Ἀβραάμ. Η_______ Μέ αὐτή ὁλοκληρώνεται τό Τριώδιο (ἀντίστροφα). Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Παναγίας Ἐλεούσας Ἱεράπετρας

Ἀντιστοίχιση τῶν Ἁγίων μέ τήν ἐπωνυμία τους Ἰωάννης Γρηγόριος Μακάριος Ἀντώνιος Φιλοθέη Ἰωσήφ Πορφύριος Ἰάκωβος Νικόλαος Ἰσίδωρος Θεόδωρος Μάξιμος Συμεών Θεοδόσιος Μάρκος Ἰγνάτιος Ἐφραίμ

Θεοδόχος Πλανᾶς Καυσοκαλυβίτης Εὐγενικός Θεολόγος Χρυσόστομος Πηλουσιώτης Ἀθηναία Τήρων Γεροντογιάννης Κοινοβιάρχης Θεοφόρος Μέγας Σύρος Ἀδελφόθεος Αἰγύπτιος Ὁμολογητής


Πα ρ ο ι μ ί ε ς :

Βρεῖτε τή σωστή ἑρμηνεία τῆς κάθε παροιμίας.

1. Ἤ παπάς παπάς ἤ ζευγάς ζευγάς. α) Καθένας γνωρίζει νά κάνει καλά μία μόνο ἀσχολία. β) Δἐν πρέπει κάποιος νά ἀσχολεῖται μέ πράγματα πού δέν ξέρει. γ) Δέν ταιριάζει στόν παπά νά εἶναι καί ζευγάς.

πππ

2. Ἡ τέχνη θέλει μάστορη κι ἡ φάβα θέλει λάδι. α) Ἡ φάβα χρειάζεται πολύ λάδι γιά νά γίνει νόστιμη. β) Ὅ,τι κάνουμε πρέπει νά γίνεται μέ τέχνη καί μέ μαστοριά. γ) Γιά κάθε δουλειά χρειάζεται ὁ κατάλληλος ἄνθρωπος.

πππ

3. Θά τό βρεῖ ἡ τάβλα τό καρφί της. α) Γιά νά στερεώσουμε μία τάβλα, χρειαζόμαστε καρφιά. β) Γιά κάθε τάβλα, χρειαζόμαστε καρφιά. γ) Μέ τόν καιρό βρίσκει καθένας ὅ,τι τοῦ χρειάζεται. πππ 4. Ἔβαλαν τόν λύκο νά φυλάει τά πρόβατα. α) Τοποθέτησαν κάποιον ἀκατάλληλο γιά τή φύλαξη τοῦ κοπαδιοῦ. β) Ὅταν τοποθετηθεῖ κακός ἄνθρωπος σέ ὑπεύθυνη θέση αὐτός εἶναι ἐπικίνδυνος νά βλάψει τούς ἄλλους. γ) Συνήθως οἱ λύκοι φυλοῦν καί προστατεύουν τά πρόβατα.

πππ

5. Θέλει ν’ ἁγιάσει κι ὁ διάβολος δέν τόν ἀφήνει. α) Λέγεται ὅταν κάποιος προσπαθεῖ νά πετύχει ἕνα στόχο, ἀλλά συνέχεια ἀντιμετωπίζει προβλήματα. β) Κάποιος θέλει νά κάνει κάτι καλό, ἀλλά ἀντιμετωπίζει πειρασμούς. γ) Ὁ διάβολος παρενοχλεῖ ὅλους ὅσοι θέλουν νά ἁγιάσουν.

πππ

6. Μικρό χωριό, κακό χωριό. α) Τά μικρά χωριά δέν εἶναι ὄμορφα.

β) Ἡ ζωή στό χωριό εἶναι χειρότερη ἀπό τή ζωή στήν πόλη. γ) Στά μικρά χωριά ὑπάρχουν περισσότερα προβλήματα.

πππ

7. Ἐκεῖ πού δέ σέ σπέρνουν νά μή φυτρώνεις. α) Λέγεται ὅταν κάποιος προσπαθεῖ νά σπείρει σέ ἄγονο χωράφι. β) Μήν ἀνακατεύεσαι ὅπου δέ σοῦ ζητοῦν βοήθεια. γ) Ὅπου δέν ρίξεις σπόρο δέν φυτρώνει τίποτα.

πππ

8. Γέλασε καί τό παρδαλό κατσίκι. α) Λέγεται γιά περιστατικά πού καταντοῦν γελοῖα προκαλώντας τό χλευασμό. β) Σπάνια γελᾶ τό παρδαλό κατσίκι. γ) Γέλασε ἀκόμα κι αὐτός πού δέν γελᾶ.

πππ

9. Μιά τοῦ κλέφτη, δυό τοῦ κλέφτη, τρεῖς καί τήν κακή του μέρα. α) Συνήθως τήν πρώτη καί τή δεύτερη φορά ὁ κλέφτης τή γλιτώνει. β) Μιά ἀπό τίς πολλές φορές ὁ κλέφτης ἀποκαλύπτεται. γ) Ὁ κλέφτης φοβᾶται τήν κακή του μέρα.

πππ

10. Δυό καρπούζια δέ χωροῦν σέ μία μασχάλη. α) Τά δύο καρπούζια δέν σηκώνονται μαζί. β) Ἕνας ἄνθρωπος δέν μπορεῖ νά σηκώσει δύο πράγματα σέ μία μασχάλη. γ) Ὁ ὑπερβολικός φόρτος δέν ὑποφέρεται.

πππ

11. Ἡ τιμή τιμή δέν ἔχει καί χαρᾶς τόν πού τήν ἔχει. α) Ἡ τιμή τοῦ ἀνθρώπου δέν εἶναι γνωστή. β) Ἡ ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια ἔχει ἀνεκτίμητη ἀξία. γ) Εὐτυχισμένος εἶναι ὅποιος τόν τιμοῦν οἱ ἄλλοι.


Κρητική διάλεκτος Βρεῖτε τί σημαίνουν οἱ λέξεις τῆς κρητικῆς διαλέκτου: Ἐπιμέλεια: Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Kάτω Χωριοῦ Ἱερ/τρας

1. ἀνεστοροῦμαι 2. μανίζω 3. τζιριτῶ 4. ντελόγο 5. ξεσυνορίζομαι 6. ξιπάζω

α) ψωνίζω β) χοῦφτα γ) δῶρο δ) ἄδικα ε) τρέχω στ) χέρι

7. πεσκέσι 8. πουσουνίζω 9. χαράμι 10. χαχαλιά 11. χέρα 12. βάρσαμος

ζ) ἀνταγωνίζομαι η) δύοσμος θ) ἀμέσως ι) ἐξοργίζομαι ια) τρομάζω ιβ) θυμοῦμαι

Βρές τίς 15 διαφορές ἀνάμεσα στά σκίτσα

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ 1. Ἄψυχο ψυχή δέν ἔχει καί στόν οὐρανό πηγαίνει. Τί εἶναι; 2. Ἴσιο εἶναι σάν κερί κι ἡ φωνή τοῦ βροντερή. 3. Πίσω ἀπ’ ἄσπρο φράχτη κόκκινο σκυλί γαβγίζει. Τί εἶναι; 4. Κολοκύθι ἑπτάτρυπο, κάθε τρύπα κι ὄνομα. Τί εἶναι; 5. Τήν ἡμέρα στολισμένο καί τή νύχτα φορτωμένο. Τί εἶναι; 6. Τόν ἕναν ἄνθρωπο, τόν κάνει δυό.

Τί εἶναι; 7. Ἀνεβαίνει, κατεβαίνει, κι ὁ γιατρός μας μπαίνει βγαίνει. Τί εἶναι; 8. Μπαίνει μές ἀπό τό τζάμι, χωρίς νά τό σπάει. Τί εἶναι; 9. Ἐκκλησιά θολωτή, μιά κολώνα τήν κρατεῖ. Τί εἶναι; 10. Θά εἶναι αὔριο καί ἦταν χθές. Τί εἶναι; 11.Τ’ ἀκούει ὅλα, ἀλλά δέν μπορεῖ νά πεῖ τίποτε. Τί εἶναι;


ΣΥΝΤΑΓΗ: Χαλβάς νηστήσιμος Υλικα: P 4 φλιτζάνια τοῦ τσαγιοῦ ζάχαρη Q 1 λίτρο νερόπ 1 φλιτζάνι τοῦ τσαγιοῦ λάδι O 500 γραμμάρια σιμιγδάλι χοντρόQ½ φλιτζάνι τοῦ τσαγιοῦ ἀμύγδαλα ἀσπρισμένα κομμένα στή μέση O Λίγη κανέλλα QὙλικά γιά τό σιρόπι: 4 ποτήρια νερόπ 2 ποτήρια ζάχαρη π μισό ποτήρι μέλι

Τρόπος ἐκτέ λεσης: Βράζετε τό νερό μέ τή ζάχαρη γιά 10 λεπτά περίπου ἤ μέχρι νά δέσει τό σιρόπι. Καῖτε τό λάδι, προσθέτετε τό σιμιγδάλι καί ἀνακατεύετε μέχρι νά ροδίσει. Ρίχνετε τό σιρόπι συνεχίζοντας τό ἀνακάτεμα μέχρι νά πήξει τό μίγμα. Προσθέτετε τά ἀμύγδαλα, ἀνακατεύετε καί κατεβάζετε τήν κατσαρόλα ἀπό τή φωτιά. Βάζετε τόν χαλβά σέ φόρμα καί ὅταν κρυώσει τόν ξεφορμάρετε σέ πιατέλα καί τόν πασπαλίζετε μέ κανέλλα. Καλή ἐπιτυχία! Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Παλαικάστρου Σητείας

Χρ ωματί στε τήν «Κυρ ά Σα ρ ακοσ τή» Ἡ κυρά Σαρακοστή εἶναι ἀπό τά παλαιότερα ἔθιμα τοῦ τόπου μας. Πολλές γιαγιάδες μας τήν ἔφτιαχναν μέ ἀλεύρι καί νερό ἐνῶ οἱ μικρότεροι τή ζωγράφιζαν σέ χαρτί ἤ χαρτόνι. Ἡ κυρά Σαρακοστή χρησίμευε πάντα ὡς αὐτοσχέδιο ἡμερολόγιο γιά νά μετρᾶμε τίς ἑβδομάδες τῆς νηστείας ἀπό τήν Καθαρά Δευτέρα μέχρι καί τή Μεγάλη Ἑβδομάδα. Στίς περισσότερες περιοχές τῆς Ἑλλάδας ἡ κυρά Σαρακοστή ἦταν μιά χάρτινη ζωγραφιά μιᾶς γυναίκας, πού μοιάζει μέ καλόγρια καί ἔχει 7 πόδια, ὅσες καί οἱ ἑβδομάδες τῆς Μεγάλης Σαρακοστῆς. Ἐπίσης, ἔχει σταυρωμένα χέρια γιατί προσεύχεται, ἕνα σταυρό κρεμασμένο στό στῆθος γιατί τήν περίοδο αὐτή πηγαίνει στήν ἐκκλησία γιά τίς ἀκολουθίες, ἀλλά δέν ἔχει στόμα ἤ ἔχει στόμα κλειστό γιατί νηστεύει καί δέν μιλᾶ ἄσκοπα! Χρωματίστε την καί, ἀφοῦ τῆς προσθέσετε σταυρό, μάτια, μύτη, μαντήλι καί κλειστό στόμα, κρατῆστε την γιά νά κόβετε κάθε Σάββατο ἀπό ἕνα πόδι καί νά μετρᾶτε τίς ὑπόλοιπες ἑβδομάδες τῆς νηστείας. Καλή Σαρακοστή!


Σταυρόλεξο ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. Ἡ ἀποχή ἀπό τό φαγητό / Ἱερό πρόσωπο τῆς Ἐκκλησίας μας. 2. Μεταλλικό ἕλασμα. 3. Προζύμι γιά ψωμί. / Χρονικό διάστημα ἕξι μηνῶν (Πληθ.). 4. Ἥσυχο κατοικίδιο. / Ἔχει ἴδια διάσταση. 5. Ἐκκλησιαστικό τροπάριο. / Ἀγγλικό … ἄθλημα. 6. Γόνιμο ἔδαφος μέ νερό στήν ἔρημο. 7. Κατά τήν Ἐκκλησία εἶναι ναός τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. / Ἄφωνη … μέση. / Ὁ βάλτος. 8. Ὠδικό πτηνό. ΚΑΘΕΤΑ: 1. Αὐτός πού σχετίζεται μέ τούς νόμους. 3. Ἔκφραση μεταμέλειας. 4. Μισός … ἰατρός. 5. Ψηλά δέντρα. 6. Τό ἕνδεκα. / Χρονικό ἐπίρρημα. 7. Πήγαινε (Προσταγή). / Θεραπεία. 8. Ἐπιφώνημα … χειροτονίας. 9. Δηλώνει προτροπή. 10. Τόν εὐλόγησε ὁ Ἰησοῦς στήν Κανά τῆς Γαλιλαίας. 11. Ἐπίρρημα ἐπανάληψης. 13. Τόν προσκυνοῦμε τήν τρίτη Κυριακή τῆς Μεγάλης Σαρακοστῆς. Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Παχείας Ἄμμου Ἱεράπετρας

Τό κρυπτόλεξο τῶν Δωδεκάορτου Ε Γ Ε Ρ Σ Η Λ Α Ζ Α Ρ Ο Υ Ι

Υ Μ Ε Τ Α Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Ρ Π

Α Π Β Α Π Τ Ι Σ Η Ε Ω Δ Β Ε

Γ Γ Ι Ο Π Ν Ε Α Κ Α Υ Γ Α Ν

Γ Ι Α Μ Δ Γ Ι Π Ο Α Υ Ε Ι Τ

Ε Λ Α Β Α Ο Α Α Ι Σ Π Ν Ο Η

Λ Ο Θ Π Σ Μ Κ Ν Μ Ο Α Ν Φ Κ

Ι Γ Η Κ Ι Φ Ο Τ Η Σ Π Η Ο Ο

Σ Τ Α Υ Ρ Ω Σ Η Σ Ι Α Σ Ρ Σ

Μ Α Κ Ρ Ο Θ Υ Τ Η Α Ν Η Ο Τ

Ο Ο Α Ν Τ Ι Α Ν Α Σ Τ Α Σ Η

Σ Α Ν Α Λ Η Ψ Η Σ Ω Η Ι Α Ι

Βρεῖτε κάθετα, ὁριζόντια καί διαγώνια τίς δώδεκα σημαντικές γιορτές τοῦ ἔτους πού ἔχουν σχέση μέ τή ζωή τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, καί ἀπεικονίζονται, συνήθως, σέ φορητές εἰκόνες, πού τοποθετοῦνται πάνω ἀπό τό Τέμπλο τοῦ Ναοῦ. Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Τιμίου Σταυροῦ Ἱεράπετρας

ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ 78  
ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ 78  
Advertisement